Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 змістСторінка6/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ХІІ. ЗАХОДИ, ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНО ІЗ ЗАПОРІЗЬКОЮ ОБЛАСНОЮ

ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ

РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ НАУКОВЦІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ

РЕГІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ
Протягом звітного року університет продовжив співпрацю із Запорізькою облдержадміністрацією щодо поповнення бази даних інвестиційних та інноваційних проектів з метою можливої комерціалізації наукових розробок нашого закладу (подано 3 інвестиційних та 4 інноваційних проекти).

З метою проведення робіт з упорядкування об’єктів рибогосподарського фонду України виконувався госпдоговір № 8/11 на суму 12 072 грн. «Розробка біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта (ставка) на території Тарасівської та Басанської селищної ради Запорізької області» (науковий керівник доц. Сарабєєв В.Л.).

На замовлення Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Запорізької обласної ради виконано науково-дослідні роботи: за госпдоговором № 5/11 щодо проведення археологічних досліджень на східній частині могильника (охоронний лист № 3398) на проспекті Радянський м. Запоріжжя з обсягом фінансування 15 000 грн. та госпдоговором № 7/11 – щодо проведення археологічних досліджень у м. Токмак Запорізької області з обсягом фінансування 18 000 грн. (науковий керівник доц. Тощев Г.М.).

Спільно із Запорізькою обласною державною адміністрацією проведено 10 конференцій та 11 круглих столів, тематикою яких були актуальні проблеми ефективного використання нового антикорупційного законодавства, розвиток інвалідного спорту, військово-патріотичне виховання молоді, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні.


ХІІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного

забезпечення наукової діяльності, доступу до

електронних колекцій наукової періодики та баз даних

провідних наукових видавництв світу ПРО ПАТЕНТНО-

ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Сучасний розвиток науки вимагає інформатизації усіх ланок наукового процесу. У першу чергу це стосується процесів накопичення, обробки, зберігання та розповсюдження наукової інформації. У цій роботі особлива увага приділяється розвитку та становленню інформаційного забезпечення наукової діяльності. Сьогодні задовольнити потребу в інформації науковців може тільки наукова бібліотека як найбільше зібрання інформаційних носіїв. Перед нею поставлено завдання кардинального вдосконалення інформаційного забезпечення, досягнення якісно нового рівня обслуговування науковців на основі традиційних і новітніх інформаційних продуктів та послуг.

Загальний обсяг фонду наукової бібліотеки ЗНУ складає 852 938 примірників друкованих та електронних видань, з них: наукових – 317 616 примірників, навчальних — 371 202 примірників.

Електронна бібліотека налічує 30 427 одиниць зберігання на електронних носіях та в режимі локального доступу, з них: наукових – 6 448 назв, навчальних — 18 962 назви. За звітний період обсяг електронної бібліотеки збільшився на 4 540 назв, з них: наукових – 962 назви, навчальних – 3 483 назви. На сайті наукової бібліотеки розміщено веб-версію електронної бібліотеки з доступом до 16 432 електронних книги.

За 2011 рік фонд наукової бібліотеки університету збільшився на 20 616 примірників друкованих видань, з них: наукових – 12 873 прим., навчальних – 4 734 прим.

На розширення географії надходження наукових видань суттєво впливає книгообмін з ВНЗ України, завдяки якому в 2011 р. надійшло 273 примірники, а загальний обсяг надходжень у дар від організацій та приватних осіб України і зарубіжжя склав 2 672 примірники.

У рамках співпраці з провідними видавництвами України наукова бібліотека продовжує організовувати Дні видавництв, що дозволяє науковцям знайомитись і замовляти нову наукову видавничу продукцію.

У 2011 році до фондів читальних залів передано 12 753 автореферати дисертацій, захищених в Україні у 2010-2011 рр. (наукова бібліотека ЗНУ входить до "Переліку установ, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій" (наказ ВАК України від 29 травня 2007 р. № 342).

Фонд періодичних видань бібліотеки налічує 179 331 примірник і бере свій початок із 1945 р., за 2011 р. поповнився 3 012 примірниками, що були отримані за передплатою на 1-е та 2-е півріччя 2011 року, оформленою науковою бібліотекою згідно із замовленнями кафедр, і надіслані в дар закладами та організаціями України і зарубіжжя.

За програмою науково-інформаційного проекту „Інформаційні електронні бази даних наукової бібліотеки ЗНУ – важлива складова якісної підготовки фахівців” на 2011 рік проведена робота з актуалізації баз даних у складі електронного каталогу відповідно до навчальних програм за спеціальностями ЗНУ та Економіко-правничого коледжу. За результатами виконаної роботи підготовлено репрезентативні описи 6 нових баз даних. Загальна кількість створених бібліотекою баз даних, які подають інформаційні ресурси бібліотеки з наукових та навчальних напрямів діяльності ЗНУ, актуальних тем та подій, складає 173.Електронний каталог наукової бібліотеки ЗНУ як базова архітектура електронного інформаційного середовища дозволяє обробляти увесь потік надходжень і шляхом одноразової бібліографічної обробки матеріалів створювати паралельні багатогалузеві бібліографічні бази у складі електронного каталогу, які користуються великим попитом серед науковців, дослідників та інших споживачів бібліографічної продукції наукової бібліотеки. На початок 2012 року бібліотека має електронний каталог власної генерації в режимі реального часу на документні ресурси бібліотеки обсягом 730 тисяч бібліографічних записів з доступом до ресурсів бібліографічного, повнотекстового формату локальної мережі та через гіпертекстове посилання до ресурсів Інтернет. За 2011 рік включено до електронного каталогу 91 тис. бібліографічних описів усіх видів видань та на всіх видах носіїв інформації, в т.ч. 61 211 бібліографічних описів на науковий тип літератури.

Продовжується щомісячне інформування про нові надходження видань до наукової бібліотеки шляхом підготовки і випуску "Інформаційного бюлетеня нових надходжень" (в електронному варіанті з розсилкою кафедрам електронною поштою) та розміщення його на Web-сайті наукової бібліотеки (http://library.znu.edu.ua/newbook/index.php?&category[]=37).Для науково-інформаційного обслуговування в режимі вибіркового розповсюдження інформації та диференційованого обслуговування керівників та науковців за звітний період відділами наукової інформації та довідково-бібліографічного обслуговування підготовлено 459 інформаційних списків за науковими темами, джерельна база яких склала 239 008 бібліографічних записів.

Серед інноваційних заходів 2011 року отримали позитивну оцінку віртуальні книжкові виставки та бібліографічні покажчики на сайті бібліотеки (http://library.znu.edu.ua/941.ukr.html; http://library.znu.edu.ua/bibliofraf/378.ukr.html), віртуальні заходи в залі електронних ресурсів до 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, до відзначення 15-ї річниці Конституції України, до 20-річчя незалежності України та інших ювілейних і пам’ятних дат 2011 р.

Для удосконалення інформаційно-бібліотечного сервісу створено технічні умови для авторизованого доступу з АРМ кафедр та відокремлених структурних підрозділів університету до веб-версії повного обсягу електронного каталогу, розміщеного на сайті наукової бібліотеки у розділі «Електронний каталог наукової бібліотеки» (http://ebooks.znu.edu.ua/ufd).

Для впровадження автоматизації технологічних процесів бібліотечного обслуговування придбано та встановлено програмний продукт "УФД/Реєстр читачів", призначений для ведення реєстру читачів у складі програмних систем "УФД/Бібліотека". Система надала можливість оперативного формування та коригування даних читача, управління базою даних читачів. Установлено оновлену версію програмного забезпечення «УФД/Бібліотека», що підвищило якість формату бібліографічних записів відповідно до ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

У лютому 2011 р. науковою бібліотекою в партнерстві із Запорізькою міською громадською організацією «Людина і суспільство» створено Центр європейської інформації м. Запоріжжя (http://library.znu.edu.ua/822.ukr.html) за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження». Відкриття Центру відбулося 8 квітня 2011 р. за участю Генерального консула Республіки Польща Яна Граната, представників Запорізької обласної державної адміністрації та громадських організацій м. Запоріжжя, а також координатора Європейської програми МФВ. За планом реалізації проекту проводились і наукові заходи: семінар “7-а Рамкова програма ЄС із досліджень і технологічного розвитку – Робочі програми на 2012 рік та нові конкурси" в рамках реалізації Проекту Сьомої рамкової програми ЄС "Офіс спільної підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)", інформаційно-просвітницький семінар «Сьома Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень і технологічного розвитку – реальний крок до міжнародної співпраці», студентські конференції, зустріч з експертами проекту Інституту євроатлантичного співробітництва «Європа у валізі», конкурс пошукових та творчих студентських робіт «Європа в Україні, Україна в Європі: очима молоді».

ЗНУ забезпечує технічні умови для використання в навчально-науковому процесі вільного доступу до інформаційних ресурсів мережі «Уран», інформаційно-правової мережі «ЛІГА: ЗАКОН», бази даних «Полпред (Рolpred.com.

У 2011 р. Запорізький національний університет приєднався до проекту ELibUkr «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України». Реалізація проекту дає можливість забезпечувати, підтримувати та вдосконалювати інформаційну базу, необхідну для науково-дослідницької роботи учених і фахівців університету, та відповідні механізми обміну інформацією з метою інтеграції українських науковців до міжнародної світової академічної спільноти. У межах проекту науковці ЗНУ мають доступ до ресурсів передплаченого, тестового та відкритого доступу.Як учасник проекту ELibUkr Запорізький національний університет має доступ до таких відкритих баз даних:

 • Електронний архів розсекречених матеріалів СБУ.

 • Журнальний зал - інтернет-проект, російських літературно-художніх та гуманітарних журналів.

 • Наукова періодика України - на сторінці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.

 • Портал російських наукових журналів, розміщених в Інтернеті, розроблений Російською державною бібліотекою.

 • Вісники вищих навчальних закладів Росії.

 • ABC Chemistry - добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії англійською мовою.

 • American Journal of Botany (AJB) - публікує дослідження  з усіх галузей біології рослин.

 • arXiv.org - понад 500 тисяч загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології.

 • Bioline International - неприбуткова електронно-видавнича послуга, що забезпечує вільний доступ до якісних дослідницьких журналів, які видаються в країнах, що розвиваються.

 • Biology & Science - розміщено статті та дослідницькі праці з біології, наук про життя, охорони здоров'я.

 • BioMed Central - 205 рецензованих журналів відкритого доступу з біології, медицини, технологій та суміжних наук.

 • CiteSeer - електронна бібліотека наукової літератури і пошукових систем, що представляє в основному літературу з галузі обчислювальної техніки та інформатики.

 • ChemIndustry.com - каталог та одночасно пошукова система для хімічної промисловості та фахівців із суміжних дисциплін.

 • ChemNet (Россия) - віртуальна інформаційна мережа інформаційних ресурсів із хімії (освіта, наука, технологія).

 • Cogprints - відкритий архів з когнітивних наук. 

 • Data repositories - перелік тематичних репозитаріїв.

 • Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers - каталог посилань на архіви препринтів та електронних публікацій з математики та суміжних наук.

 • Directory of Open Access Journals - безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами.

 • DissOnline - електронний архів академічних праць, створений та підтримується Національною Бібліотекою Німеччини.

 • E-books directory - безкоштовний веб-ресурс, у тому числі з бізнесу, комп'ютерних наук, техніки, гуманітарних наук, літератури, медицини і багато іншого.

 • EBSCO GreenFILE  -  бібліографічна база даних екологічної інформації.

 • The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) - доступ до повних текстів статей журналів з різних галузей знань.

 • E-LIS - відкритий архів з бібліотечних та інформаційних наук, а також суміжних галузей знань.

 • Europeana - Европейська цифрова бібліотека.

 • Free Electronic Math Journals - сайт містить посилання на електронні журнали з математики декількох університетських видавництв і професійних товариств.

 • Free Medical Journals – безкоштовний доступ до повних текстів медичних журналів в Інтернеті.

 • Google books - Світова Електронна Бібліотека – сервіс, який надає повнотекстовий пошук по книгах, які оцифровані Google та партнерами цієї програми.

 • HighWire Press - доступ до репозитарію HighWire Press - підрозділу бібліотеки Стенфордського університету.

 • Journals of Hindawi Publishing Corporation - більше 100 рецензованих журналів із інженерії, математики, фізики та природничих наук у відкритому доступі.

 • Internet Public Library - це організація публічних послуг та навчальне середовище, що започатковане University of Michigan School of Information та підтримується Drexel University's College of Information Science & Technology.

 • Open J-Gate - одна з найбільших світових баз даних відкритого доступу.

 • PANGAEA - інформаційна система архіву відкритого доступу Світового документаційного центру з наук про морське середовище (WDC-MARE).

 • Perseus Digital Library - найбільша онлайнова база даних латинських та грецьких текстів й археологічних знахідок.

 • PLoS Journals - 8 журналів відкритого доступу Public Library of Science.

 • Publications and preprints of the School of Mathematics and Statistics - електронний архів публікацій та препринтів членів і колишніх членів Школи математики та статистики Університету Сідней.

 • PubMed - цифровий архів статей з біомедичних наук Національної Медичної Бібліотеки США. 

 • RePEc - Відкритий Архів з економіки.

 • SAGE-Hindawi Access to Research – доступ до колекції журналів відкритого доступу, які публікуються видавцями SAGE Publications та Hindawi Publishing Corporation. Тематично - природничі науки, технології та медицина.

 • ScienceDirect - понад 9 мільйонів статей з 2500 назв журналів відомого наукового видавництва Elsevier, доступ до рефератів усіх статей та пошук - вільний.

 • Science.gov - портал наукової інформації і науково-дослідних результатів федеральних інституцій та агенцій США.

 • ScientificCommons.org - платформа, яка забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної тематики, опублікованих та розташованих у відкритих депозитаріях усього світу.

 • SSM (Simple Search Metadata in Open Archives Ukraine) -система пошуку у відкритих архівах України - гарвестер, розроблений Житомирським державним університетом імені Івана Франка. Надає можливість одночасного пошуку повнотекстової наукової інформації (статті, навчальні матеріали, презентації, розділи монографій та підручників, зображення тощо) у відкритих електронних архівах (репозитаріях) України, зареєстрованих також у міжнародних гарвестерах.

 • Social Psychology Network (SPN) - найбільша соціальна мережа з психології.

 • Socionet - науково-освітня соціальна мережа з доступом до повних текстів наукових матеріалів за різними галузями знань.

 • Theses Canada Portal - загальнодоступні канадські дисертації за період 1998-2002 рр.

 • United States Patent and Trademark Office - американські патенти за період 1790-1975 рр. Пошук за номерами патентів і Current US Classification.

 • Vascoda - інтернет-портал наукової та навчальної інформації, що веде до численних ресурсів академічних бібліотек та інформаційних установ національного значення в Німеччині.

 • World Digital Library - Світова Цифрова Бібліотека (міжнародний проект, ініційований Бібліотекою Конгресу США) надає безкоштовний доступ до різних типів цифрових матеріалів 6 мовами, які представляють культуру різних країн світу.

 • WorldWideScience.org - портал наукових ресурсів (60 баз даних з понад 60 країн світу).

Для аспірантів 1-го курсу за програмою дисципліни „Інформаційне забезпечення наукової роботи” проводяться лекційні заняття в обсязі 4 години та практичні заняття в обсязі 12 годин. За програмою розроблені лекції, практичні заняття, добірка електронних ресурсів за тематичним планом дисципліни, тести, анкета, підготовлено електронний лекторій „Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності” (80 слайдів) відповідно до стандарту МОН до навчально-методичного забезпечення дисциплін та вимог ВАК.

Практичні заняття проводяться безпосередньо на базі довідково-бібліографічного апарату наукової бібліотеки ЗНУ та в „Залі електронних ресурсів”. Усі складові інформаційно-пошукового середовища наукової бібліотеки ЗНУ (бібліотечний фонд, традиційні та електронний каталоги, електронна бібліотека, картотеки, довідкові видання, інтернет-добірки) максимально використовуються для поповнення джерельної бази за тематикою дисертаційних досліджень аспірантів. Як практичне завдання виконується відбір та редагування за форматом нового стандарту списку різних видів джерел. Для заліку з дисципліни використовуються тести, що оцінюють пошукову орієнтацію в системі довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, засоби розташування описів у списку використаних джерел до дисертацій, формат подачі авторів у бібліографічному опису за новим стандартом та ін.

Для інформаційного забезпечення патентно-ліцензійної діяльності науковці Запорізького національного університету використовують бази даних та інформаційно-довідкові системи Українського інституту промислової власності, які розміщені на сайті http://base.ukrpatent.org/, з них переважно:


 • спеціалізовану базу даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»;

 • електронну версію акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність»;

 • базу даних колективного користування «Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду»;

 • ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи і корисні моделі»;

 • ІДС «Міжнародна патентна класифікація. Основні групи (2012.01) та ін.,

а також бази даних Європейського та Євразійського патентних відомств і зарубіжних країн, доступ до яких здійснюється на безоплатній основі.

У травні 2011 року на базі університету спільно зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Державною службою інтелектуальної власності України був проведений регіональний семінар на тему «Договір про патентну кооперацію (РСТ) та Мадридська система реєстрації знаків», на якому працівників університету та фахівців регіону з патентно-інформаційної роботи було ознайомлено з можливістю використання інформаційних ресурсів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, які забезпечує система «Patentscope» на безоплатної основі на сайті http://www.wipo.int/patentscope.ХІV. Інформація про науково-дослідні роботи,

що виконуються на кафедрах у межах робочого часу

викладачів
Згідно з тематичним планом, затвердженим ректором університету, на кафедрах ЗНУ у межах робочого часу викладачів у 2011 році виконувалося 114 комплексних науково-дослідних робіт, найважливіші з них:

НДР «Розробка фізико-хімічних методів контролю якості харчових продуктів». Науковий керівник: канд. хім. наук, доц. Лашко Н.П.

Розроблені експрес-методи визначення фальсифікації молока, засоленості продуктів харчування, активності α-амілази в продуктах харчування та біологічно активних добавках. Досліджений вплив фітодобавок на продовження терміну зберігання молока і молочних продуктів. Експрес-методи дозволяють точно і якісно визначити якість продуктів харчування. Оформлена заявка на корисну модель. Розроблені експрес-методи впроваджені в навчальний процес і використовуються при виконанні лабораторних робіт спец. курсу «Фізика та хімія молока та м’ясомолочних продуктів», великого практикуму «Хімія харчових речовин» та спец. курсу «Харчові добавки та вітаміни».

НДР «Збільшення генетичної мінливості сільськогосподарських і декоративних рослин з використанням сучасних методичних засобів та пошук нових генетичних джерел продуктивності та якості продукції». Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Лях В.О.

Створено та передано в державне сортовипробування 2 нових сорти соняшника декоративного «Козачок» та «Мрія». Одержання зразків рослин з новими ознаками та встановлення їх особливостей успадкування дозволить прискорити селекцію сучасних сільськогосподарських і декоративних рослин. Створені сорти після успішного проходження сортовипробування будуть використані в озелененні різних територій.

НДР «Дискретна математика та її застосування до економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій». Науковий керівник: д-р фіз.-мат. наук, проф. Перепелиця В.О.

Розроблено гібридний метод прогнозування часових рядів економічної динаміки, що має в основі модель однорідної структури, та на його основі запропоновано метод комбінування прогнозів, який отримано на базі гібридної моделі та ARIMA-моделі, що дає змогу підвищити точність прогнозу.

НДР «Розробка методик та програмного забезпечення для розрахунку конструкцій із гумовокордних матеріалів». Науковий керівник: канд. техн. наук Гребенюк С.М.

Побудовано методику розрахунку композитних конструкцій з урахуванням реологічних характеристик матриці на основі скінченно-елементної моделі. Це дозволяє точніше описувати напружено-деформований стан реальних композиційних конструкцій. Результати дослідження впроваджуються в навчальний процес у рамках курсу «Метод скінченних елементів» та при дипломному проектуванні.

НДР «Розв’язування статичних контактних задач теорії пружності з урахуванням тертя та шорсткості поверхонь взаємодіючих тіл». Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Александров О.І.

Розроблений метод розв’язування контактних задач. Отримані чисельні результати розв’язку контактної задачі про вдавлювання пружної кулі у пружний напівпростір. На відміну від звичайних методів розв’язування контактних задач використані нелінійні інтегральні рівняння для моделювання контактної взаємодії тіл.

НДР «Керування позитивними динамічними системами балансового типу». Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Леонтьєва В.В.

Побудовані розімкнена та замкнена математичні моделі позитивної динамічної системи балансового типу, які описують поведінку складної системи з обмеженнями, що забезпечують отримання невід’ємних розв’язків на нескінченному інтервалі часу, та дозволяють коригувати вхідні й вихідні параметри моделей, що описують поведінку складної системи, стабілізувати нестійкі системи й покращувати динамічні властивості позитивних систем.

НДР “Проблеми ділової комунікації в сучасному менеджменті”. Науковий керівник: д-р. філос. наук, проф. Шавкун І.Г.

Проведений аналіз специфіки та виявлені чинники ефективності комунікаційної взаємодії в умовах культурних стереотипів мислення і поведінки в ситуаціях професійної управлінської діяльності. Рекомендації з управління діловою комунікацією в умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу сприяють формуванню знань, умінь і навичок щодо різних форм ділової комунікації, необхідної для професійної діяльності у царині менеджменту, забезпеченні розвитку комунікаційної компетенції фахівця менеджменту.

НДР «Основні напрямки реформування законодавства України в контексті європейської інтеграції». Науковий керівник: д-р юрид. наук, проф. Коломоєць Т.О.

Підготовлені науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавства з питань адміністративного права подано та впроваджено у нормотворчу діяльність Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України.

НДР «Механізми перемагнічування і магнітні властивості магнітом’яких матеріалів». Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Жметко Д.М.

Розроблені методи визначення магнітних властивостей матеріалів, які можуть бути використані для контролю розмагнічуючого фактора широких аморфних стрічок і листів електротехнічної сталі, що використовується при виготовленні трансформаторів середньої і великої потужності. Отриманий патент на винахід.

НДР «Пошуки і дослідження організаційно-економічних діагностичних ознак в управлінні багатофакторними виробничими та сервісними системами на основі логістики». Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Волков В.П.

Розроблена система підвищення ефективності управління житловими й адміністративними будівлями, що знаходяться в комунальній або державній формі власності, яка використовується в діяльності адміністративно-господарської частини ЗНУ. Система дозволяє рентабельно використовувати основні засоби (ведення господарства, енергоносії, водо- та теплопостачання). Загальна економія може досягати 50-60% від існуючого рівня витрат, насамперед від впровадження енергозберігаючих технологій.

НДР «Розробка регіональних напрямів ефективного розвитку продуктивних сил в ринкових умовах». Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Топалов А.Д.

Розроблено концептуальні положення побудови системи управління якістю аудиторських послуг. Розроблена методика та практичні рекомендації щодо формування системи управління якістю аудиторських послуг використовується в навчальному процесі економічного факультету ЗНУ (дисципліни: «Аудит», «Організація і методика аудиту»), аудиторській фірмі «Партнер», АТ «Запоріжаудит-консульт», у державній податковій інспекції в Шевченківському районі м. Запоріжжя, на підприємстві «ІМЦ «Аудит – Запоріжжя», а також результати досліджень використовуються у практичному матеріалі дисциплін: «Аудит», «Організація і методика аудиту» в ЗНУ, ЗДІА.

НДР «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту із застосуванням інформаційних технологій». Науковий керівник: канд. фіз. вих., доц. Клопов Р.В.

Розроблена концепція застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту та авторська методика оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту, яка впроваджена в навчальний процес факультету фізичного виховання ЗНУ.

НДР «Розробка комплексу автоматизованого управління системою опалення адміністративних будівель». Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Андрєєв А. М.

Розроблений автоматизований елеваторний вузол системи теплопостачання впроваджений у систему теплопостачання ЗНУ.

ХV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень
Запорізький національний університет має потребу в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн., наведених у таблиці:


п/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро1

2

3

4

1.

ПЛР-лабораторія з використанням флуоресцентної детекції результатів полімеразної ланцюгової реакції. Прилад зареєстровано в МОЗ України.

Виробник ЗАО НВФ «ДНК-Технологія» (м. Москва, Каширське шосе, 23, корп. 5, оф. 16

mail@dna-technology.ru)
Постачальник лабораторного обладнання: НВП «Реплікон»,

Реплікон, НВП, ТОВ

Replicon, Ltd.

пров. Ч. Бєлінського, 5, Київ, 01032, Україна

(044) 234-8204, 234-8295

nvpreplicon@yahoo.com

ПЦР-лаборатория с использованием флуоресцентной детекции результатов полимеразной цепной реакции.

Производитель ЗАО НПФ «ДНК-Технология: (г. Москва, Каширское шоссе, 23, корп. 5, оф. 16, mail@dna-technology.ru)
Використання цього обладнання дозволить проводити повний спектр досліджень із використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Інноваційна технологія виділення та визначення ДНК і РНК дозволить підвищити науковий рівень робіт та розширити їх спектр (виділення інфекційних агентів людини та тварин, ГМО, бактеріальне та вірусне забруднення навколишнього середовища, генодіагностика неоплазм в онкології, криміналістика, ветеринарія, мисливствознавство, генетика людини, молекулярна біологія, агродіагностика, діагностика карантинних фітопатогенів тощо).

ПЛР-лабораторія буде використовуватися в навчальному процесі, науковій роботі для написання докторських та кандидатських дисертацій, монографій та підручників, виконання держбюджетних та госпдоговірних тем, грантів, співробітництва з науковими, виробничими установами та навчальними закладами на проведення ПЛР-діагностики.22,5 тис. євро


2.

Мікроскоп для матеріалознавства Axiovert 200 MAT, Carl Zeiss,

Німеччина


Mikroskop fur Staffkunde Axiovert 200 MAT, Carl Zeiss, Deutschland


Прилад необхідний для виконання науково-дослідних робіт за тематикою: «Дослідження формування структурного стану та властивостей вторинно твердіючих спеціальних сталей при хіміко-термічній обробці», лабораторних робіт з дисципліни «Системи технологій», підготовки дипломних проектів.

40 тис. дол. США3.

Суперкомп’ютер виробництва компанії «Т-ПЛАТФОРМЫ»,

Росія
Суперкомпьютер производства компании «Т-ПЛАТФОРМЫ», РоссияНа базі суперкомп’ютера (обчислювального кластеру) планується розв’язок широкого спектру задач від моделювання об’єктів машинобудування (у кооперації з КБ «Івченко-Прогрес», ВАТ «Мотор Січ» та іншими виробниками регіону) до аналізу стану навколишнього середовища в кооперації з екологічними службами, що дозволить підвищити точність моделювання складних виробничих об’єктів, конструкцій та процесів, розв’язок яких на базі потужностей стаціонарних комп’ютерів неможливий.

50 тис. дол. США4.

Автоматичний аналізатор газів крові Easy BloodGas, фірма Medica,

США
Autoanalyzer of Blood Gases Easy BloodGas, company Medica, the USA
Неохідний для визначення електролітів та газів у крові з метою підвищення якості наукових досліджень щодо забезпечення адаптації організму до систематичних фізичних навантажень.

12 тис. дол. США

5.

Просвічуючий електронний мікроскоп моделі JEM-2100, виробник: фірма JEOL, Япония
Transmission Electron Microscope JEM-2100, manufacturer: companies JEOL, Japan


Для аналізу мікро- і наноструктури металів, виміру лінійних розмірів (від 0,003 мкм -50 мкм) складових структури. Буде використаний при дослідженні зображення (при збільшені від 50 до1500000) та міжплощинної відстані в режимі дифракції.

250 тис. євро

6.

Дифрактометр рентгенівський моделі D8 DISCOVER

виробник: фірма BRUKER,

Німеччина
Rontgendiffraktometer, Modell 8 DISCOVER Hersteller Firma BRUKER, Deutschland


Необхідний для дослідження кристалічної структури металів, визначення якісного та кількісного фазового складу.

300 тис. євро

7.

ЯМР спектрометр Jeol JNM ECX400A (Японія)
NMR Spectometer Jeol JNM ECX400A (Japan)


Буде використаний для дослідження хімічного складу кристалічної структури металів та матеріалів, визначення кількісного фазового складу

150 тис. євро

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка