Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 змістСторінка5/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

у галузі збереження та раціонального використання водних ресурсів:

  • проведено моніторинг техногенно-забруднених екосистем Каховського водосховища за гідробіологічними та токсикологічними показниками. Матеріали опубліковані у 5 наукових працях;

  • здійснено гідрохімічні дослідження з визначення якості води за хімічними показниками (водневого показника, рН, хлоридів, сульфатів, хімічного споживання кисню та жорсткості води) ставка с. Солодка Балка Токмацького р-ну за госпрозрахунковим договором №1/11, № 3/11 згідно з каталогом про платні послуги в науковій сфері;

  • погоджено в Комітеті рибного господарства України програму «Проведення науково-дослідних робіт із розробки біологічного обґрунтування та режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів (їх ділянок) України, у тому числі обґрунтувань організації та ведення любительського і спортивного рибальства» на період 2011–2014 рр. з метою проведення робіт з упорядкування об’єктів рибогосподарського фонду України;

  • продовжується виконання науково-дослідної роботи за госпрозрахунковим договором № /11 «Розробка біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта (ставка) на території Тарасівської та Басанської селищної ради Запорізької області»;

  • отримано 2 патенти на корисну модель;


у галузі екологічного виховання та освіти населення, формування системи інтелектуальних і практичних знань з охорони природи, пропаганди екологічних знань, рекламної діяльності:

 • взято участь у розробці Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки м. Запоріжжя на період до 2015 року відповідно до листа Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради;

 • проведені секційні засідання Всеукраїнської та Університетської науково-практичних конференцій студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук»;

 • прочитано лекцію для викладачів біологів на курсах підвищення кваліфікації вчителів екології в Запорізькій обласній академії післядипломної педагогічної освіти на тему: «Оцінка стану водних екосистем, системи біоіндикації та основні підходи та методи щодо біологічного очищення води»;

 • взято участь у засіданні круглого столу «Органічне землеробство», у міжрайонному семінарі з доповіддю на тему «Захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів»;

 • проведено засідання круглого столу «Діяльність аграрної палати Франції» на базі біологічного факультету ЗНУ;

 • підготовлені та показані відеоматеріали: Запорізьким телеканалом «ТВ-5» - з моніторингу визначення якості питної води; Запорізьким телеканалом «Алекс» - із проведення лабораторних робіт по визначенню органолептичних показників продуктів харчування та вмісту нітратів у зразках ранньої овочевої продукції;

 • здійснено продовольчу експертизу якості продуктів харчування (консервованого зеленого горошку, шпротів, яєць, чаю, молочних виробів) основних українських виробників, що представлені у Запорізькому регіоні. Результати відображені в газетах «Запорізька правда», «Экспресс»;

у галузі міжнародного наукового співробітництва:

 • подано заявку до участі у проекті ТЕМПУС за темою «Створення навчальних програм на базі європейських університетів у галузі раціонального та безпечного харчування»;

 • у межах співпраці фахівців Центру з Університетом дю Мен отримано стипендію від посольства Франції для проведення молекулярних досліджень паразитичних організмів Північно-східної Атлантики аспірантом Ткачем Є.В.;

 • розпочато роботу з підготовки ІІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми біології, екології та хімії»; отримано згоду на участь співорганізаторів конференції - представників Університету Валенсія (Іспанія), Університету дю Мен (Франція);

 • отримано фінансування від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для стажування доц. В.Л.Сарабєєва в Університеті Монпельє (Франція) протягом 4-х місяців з березня по червень 2012 рр. Метою стажування є отримання нових знань і навичок для аналізу комплексних екологічних даних та відносин у системі паразит-хазяїн морських організмів.
Навчально-наукова лабораторія археологічних досліджень

Основними напрямками діяльності лабораторії археологічних досліджень є: створення моделі історико-культурного розвитку Нижнього Подніпров’я в найдавніші часи; отримання, обробка та інтерпретація археологічних матеріалів; проведення археологічних розкопок; складання реєстру археологічних пам’яток; публікація результатів роботи.

У 2011 році співробітниками лабораторії: • виконано 2 госпдоговірні теми на проведення археологічних досліджень у Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області, на північній частині могильника на проспекті Радянський (околиця м. Запоріжжя) та м. Токмак із фінансуванням за рахунок коштів Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Запорізької обласної ради та Наукового Центру пам’яткоохоронних і археологічних досліджень та пам’яткознавства м. Запоріжжя. Виконано обробку отриманих матеріалів (загальна кількість яких нараховує 40 одиниць), за якими виявлено серію різнодобових пам’яток від доби бронзи до періоду середньовіччя. Відтворені механізми демографічних процесів і взаємини різних груп населення пониззя Дніпра у різні часи. Отримані результати дали можливість зробити висновок про існування населення в районі Великого Лугу від доби неоліту до періоду середньовіччя, що відкриває нові перспективи у вивченні давньої історії Нижнього Подніпров’я. Результати роботи знайшли відображення у Звітах за матеріалами розкопок 2011 р., в які ввійшли описи розкопаних пам’яток, 70 фотографій та 60 креслень. Звіти про археологічні дослідження передані до фондів та архівів Інституту археології НАН України, Запорізького обласного краєзнавчого та Кам’янсько-Дніпровського музеїв;

 • проведено пошук джерел у фондах та архівах Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, опрацьовані матеріли колекцій різних краєзнавчих музеїв, розширена джерелознавча база лабораторії;

 • поглиблювалися зв’язки і співпраця з провідними інститутами та організаціями в напрямку археологічних досліджень, такими як Інститут археології НАН України, Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Одеський археологічний музей НАНУ, Одеський державний педагогічний університет ім. Ушинського, Відділ археології Північно-Західного Причорномор’я ІА НАН України (м. Одеса), Кримський філіал Інституту археології НАН України (м. Сімферополь); із закордонними установами: Інститут Археології РАН (Москва, Росія), Вища антропологічна школа (Кишинів, Молдова), Інститут археології «Василе Пирван» (Бухарест, Румунія), Гамбургський університет (Німеччина), Інститут Фракології (Румунія), Інститут археології Болгарської АН (Софія), Університет Ла Фоскарі (Венеція, Італія), Музей Халле-Саале (Німеччина), Вільний університет (Берлін), що знаходить відображення в обміні інформацією, літературою, ознайомленні з матеріалами безпосередньо в лабораторних умовах;

 • взято участь у роботі археологічної секції Малої Академії Наук;

 • продовжено видання фахового збірника наукових праць «Старожитності степового Причорномор’я і Криму”.

Результати пошукової та наукової діяльності лабораторії відображені у 8 надрукованих статтях, навчальному посібнику «Бібліографічний покажчик ДСПК (1990-1997) – ССПК (1999-2009)», виступах на 6 міжнародних та всеукраїнських конференціях різного рівня (Київ, Ялта, Полтава, Запоріжжя, Одеса, Алушта), використані на засіданні круглого столу (м. Приморськ), впроваджені в спецкурси «Археологія» та «Організація охорони пам’яток історії та культури”, які читаються на історичному факультеті ЗНУ, а також висвітлені на сторінках газет «Запорізька правда», «Субота плюс», «Индустриальное Запорожье», «МИГ» та в передачах телекомпаній «Запоріжжя», «Алекс».

Х. НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
2011 рік став рекордним для ЗНУ за показниками міжнародної академічної мобільності. Особисту участь у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях за кордоном взяли 247 фахівців і студентів ЗНУ, з них 15 пройшли курс навчання в рамках програми подвійного диплому.

Наукові дослідження та стажування на базі ЗНУ здійснили 105 іноземних викладачів із 14 країн світу, з них 5 (зі Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Болгарії) працюють у ЗНУ на довгострокових засадах. Це найвищі показники для вишу за останні 10 років.

У 2011 році у ЗНУ проведено 5 міжнародних наукових конференцій, у тому числі резонансна конференція «Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення Холодної війни» за підтримки Посольства США в Україні; організовано 8 науково-практичних семінарів, у тому числі семінар «Політика ЄС в інформаційному просторі України» під патронатом фонду ім. Конрада Аденауера. На базі Україно-швейцарського дитячого центру ЗНУ відбулися семінари з музикотерапії та раннього розвитку дитини за участі німецьких (Університет Вюрцбург-Швайнфурт) та шведських (Університет Шьовде) викладачів і студентів.

У рамках міжнародного проекту соціального патронажу «Кенгуру» на базі лікувальної амбулаторії ЗНУ для дітей з особливими потребами пройшли майстер-класи фахівців з інклюзивної педагогіки організації «Кіндерфордерверкс Магдебург» (Німеччина). З метою розширення формату студентської наукової роботи організовано літню практику з економічної географії регіону для студентів Курського державного університету (Російська Федерація).

Велика увага приділялася у 2011 році організаційним аспектам міжнародної наукової діяльності. В рамках пілотного проекту IREX „Grant writing 101” здійснено стажування фахівців у США, отримано методичну літературу з написання грантових заявок, проведено тренінги для науковців з підготовки міжнародних проектів за участі європейських фахівців.

У цілому, за звітний період університетом реалізовано 18 освітньо-наукових проектів і програм, у тому числі проект Темпус IV QATMI 144882 «Контроль якості інтернаціоналізації освіти», за результатами якого опубліковано посібник “Quality Assurance Tools for the Management of Internationalization”.

При університеті діють 12 структурних підрозділів, заснованих за підтримки міжнародних організацій. Восени 2011 року Центр німецької мови ЗНУ успішно пройшов акредитацію Гете-інституту (Німеччина) й отримав відповідні документи від Генерального консула ФРН у м. Донецьк доктора Клауса Циллікенса.

Серед студентів ЗНУ– 3 переможці Всесвітнього фестивалю російської мови (Російська Федерація), 8 фіналістів інтелектуальної гри «Хочу, могу, умею, знаю» Фонду «Русский мир» (Російська Федерація), 1 стипендіат Ради академічних обмінів IREX (США), 1 переможець конкурсу знавців французької мови від Посольства Франції в Україні. викладачів і студентів університету стали переможцями в конкурсі на отримання стипендій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на стажування та проведення наукових досліджень за кордоном.

У травні 2011 р. делегація викладачів і студентів ЗНУ презентувала свої наукові здобутки під час Днів науки у Польщі, за результатами чого було укладено нові угоди з польськими вишами, ведуться перемови про організацію на базі ЗНУ Регіонального центру українсько-польського співробітництва.

Розширюється наукове партнерство із закордонними підприємствами: так, у 2011 році університетом укладено угоду з приватною французькою компанією «Laboulet Semences» про співробітництво в галузі селекції льону олійного. Загальна кількість міжнародних угод, за якими ЗНУ працював у 2011 році, сягає 48.

Детальні дані щодо тематики співробітництва із зарубіжними партнерами у 2011 році наведені у таблиці:


Країна

Установа –

партнер


Тема співробіт-ництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробіт-ництво

Практичні результати та публікації

Азербайджан

Бакинський слов’янський університет

Україно-знавчі та сходознавчі студії


Договори про співробіт-ництво від 20.05.2009

та від 02.04.2010Проведено літню школу з україністики для бакинсь-ких студентів, що вивчають регіонознавство. Спільні публікації за результатами реалізації проекту Темпус IV 144882 QATMI.

Болгарія

Міністерство освіти і науки Республіки Болгарія

Болгарська мова та література, порівняльне мовознав-ство, культу-рологія

Лист Посольства Республіки Болгарія

№ КЛ-11-734 23.08.2011Організація викладацької та наукової діяльності в галузі порівняльного мовознавства болгарського викладача д-ра І.Сімеонова.

Вірменія

Єреванська державна академія мистецтв

Адміні-стрування міжнародної наукової та освітньої діяльності

Мандат проекту Темпус IV QATMI 144882 «Контроль якості інтер-націоналіза-ції освіти»

Проведено тренінги щодо підготовки проектних заявок та співробітництва з міжнародними програмами і фондами для Єреванської державної академії мистецтв.

Німеччина

Університет прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт

Музична терапія

Договори про співробіт-ництво від 25.09.2008 та від 29.09.2011

Проведено наукові дослід-ження з музикотерапії на базі Університету Вюрцбург-Швайнфурт; проведено семінар з музикотерапії та арттерапії за участі викладачів і студентів університету Вюрцбург-Швайнфурт на базі лікуваль-ної амбулаторії для дітей з особливим потребами ЗНУ.

Німеччина

Університет

ім. Карла фон Оссієць-кого, м.

Ольденбург


Адміні-стрування міжнародної освітньої та наукової діяльності

Мандат проекту Темпус IV QATMI 144882 «Контроль якості інтер-націоналіза-ції освіти»

Проведено дослідження та порівняльний аналіз якості інтернаціоналізації освіти в університетах-партнерах та опубліковано їх результати у збірнику EU-Tempus QUATMI “Quality Assurance Tools for the Management of Internationa-lization”.

Німеччина

Інститут фасіліті менеджменту

м. БерлінФасіліті-менеджмент та логістика

Договір про співробіт-ництво від 29.01.2011

Спільне впровадження дослідницьких тем, які виконано в ЗНУ; консульта-тивна допомога у проектах із санації будівель та енерго-зберігаючих технологій, які реалізуються Запорізькою обласною державною адміністрацією; спільна участь у виставці «Енерго-збереження – 2011». Видано спільну монографію «Інве-стиційно-інтеграційні технології соціально-еконо-мічного розвитку регіону» / За заг. ред. В.П. Волкова.

–Запоріжжя, 2011. -307 с.Німеччина

Університет Магдебург-Стендаль,

м. МагдебургСоціальна педагогіка та психологія, німецька мова

Договір про співробіт-ництво від 19.09.2008

Організація лінгво-культурологічної практики студентів ЗНУ в університеті Магдебург-Стендаль.

Польща

Вроцлав-ський університет

Економічна географія, порівняльне мовознавство

Договір про співробіт-ництво від 27.10.2009

Організовано стажування фахівців Вроцлавського університету в галузі еко-номіки та філології на базі ЗНУ. Організовано практи-ку 15 студентів ЗНУ у Вроц-лавському університеті.

Польща

Економічний університет у Катовіцах

Міжнародна економіка

Договір про співробіт-ництво від 10.10.2011

Проведено спільну наукову конференцію «Трансфор-маційні процеси в економіці держави та її регіонів» (20.10.11-21.10.11). Видано спільну монографію.

Росія

Іркутська державна сільсько-господар-ська академія

Наукове забезпечення стабілізації мисливських ресурсів та проблем природо-користування

Договір про співробіт-ництво від 29.05.2008

Участь ст. викладача кафедри мисливствознавства та іхтіології Вовченка В.Ю. у науковій конференції з проблем ведення мисливського господарства Східного Сибіру.

Росія

Російський державний аграрний Університет, м. Балашиха

Мисливство-знавство та біоекологія

Договір про співробіт-ництво від 06.07.2011

Стажування ст. викладача кафедри мисливствознавства

та іхтіології Вовченка В.Ю., в рамках якого здійснено відвідування лекцій та читання спецкурсів з мисливство-знавства; погодження угоди щодо спільного генетичного моніторингу об’єктів дикої природи.Росія

Всеросійсь-кий НДІ мисливсь-кого госпо-дарства та звіроводства ім. Б.М.Жит-кова,м. Кіров

Природо-користування та екологія

Договір про співробіт-ництво від 01.07.2007

Апробація гуманних знарядь лову для хутрових видів тварин у Полтавській області.

Росія

Тюменський державний університет

Співробіт-ництво в галузі освіти, науки та культури

Договір про співробіт-ництво від 10.11.2011

Підготовано та рекомендовано до друку спільну монографію з питань економічної безпеки. Готується монографія з актуальних проблем економіки.

Росія

Курський державний університет

Економічна географія

Договір про співробіт-ництво від 20.06.11

Організація на базі ЗНУ літньої практики з економічної географії регіону для студентів КДУ.

США

Посольство США

в УкраїніАмерикано-знавчі студії

Програма підтримки американо-знавчих студій в Україні

Забезпечення діяльності Ресурсного центру американознавства: створено науково-методичну базу для проведення досліджень з американістики на факуль-теті іноземної філології.

США

Посольство США в Україні

Історія, політологія, соціологія

Програма підтримки переможців програм обміну

Проведення міжнародної наукової конференції «Розпад СРСР та сучасні інтерпретації закінчення Холодної війни» (02.11.11-04.11.11) за участі провід-них іноземних фахівців; видана збірка матеріалів та доповідей учасників конференції.

США

Рада академічних обмінів IREX

Адміні-стрування міжнародної освітньої та наукової діяльності

Програма UASP

Здійснено стажування керівника відділу міжнаро-дних зв’язків та роботи з іноземними студентами Тупахіної О.В. в Держав-ному університеті Віскон-сина (США). На базі ЗНУ проведено тренінги з міжнародної проектної діяльності для заступників деканів та викладачів факультетів у рамках реалізації проекту “Grant-Writing Centre”.

Франція

Університет

дю Мен,


м. Ле Ман

Біохімія, імунологія, фізичне матеріало-

знавство, економіка, менеджмент, французька мова та літератураДоговір про співробіт-ництво від 16.11.2009

Навчання в магістратурі Університету дю Мен випускників біологічного факультету та факультету менеджменту. Наукове стажування аспіранта Євгена Ткача. Мовні стажування викладачів і студентів факультету іноземної філології. Готую-ться до друку 2 публікації в міжнародному виданні з питань паразитології.

Франція

Приватна лабораторія Laboulet Simence

Селекція льону олійного; екологічні випробування нових сортів цінних зразків льону та лунарії

Договір про співробіт-ництво від 20.06.2011

До Франції направлені міжвидові гібриди лунарії різних поколінь для проведення досліджень. Результати очікуються наступного року.

Швеція

Університет

м. ШьовдеПедагогіка, психологія
Стажування директора Центру інтенсивного вив-чення іноземних мов ЗНУ Костенко Н.Д. у Швеції; організація науково-практичного семінару з проблем раннього розвитку дитини за участі викладачів і студентів Університету м. Шьовде на базі ЗНУ.


ХІ. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність,

що здійснювалась спільно з науковими установами

Національної академії наук України та національних

галузевих академій наук

При Запорізькому національному університеті:

- активно діє Південноукраїнський історико-дериватологічний центр відділу теорії та історії української мови Інституту української мови НАН України, яким проведено дослідження динаміки афіксальної дериваційної системи українського іменника, велась спільна робота над монографією «Нариси з історії українського словотворення (суфікс –чина/щина), розпочато роботу над описом динаміки суфіксальної  словотвірної системи іменників середнього роду. Здійснено опис функціонування деяких фрагментів в українській мові ХІ-ХІІІ ст., опубліковано 3 статті, планується захист докторської дисертації. Професор кафедри української мови П.І.Білоусенко є членом редколегії журналу «Українська мова» Інституту Української мови НАН України та членом ради із захисту докторських дисертацій даної академічної установи;

- результативно працює Запорізьке відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України за темами: «Джерела до історії Південної України ХVІІ-ХХ століть», «Південна Україна у вітчизняній і світовій історії». За  результатами роботи опубліковані такі археографічні праці: «Усна історія Степової України»(т.12), “Запорізька спадщина» (вип.17), «Старожитності Південної України» (вип. 25), збірник праць молодих вчених «Наукові записки» (т. 22-23), проведено міжнародну науково-практичну  конференцію «Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення Холодної війни», за результатами якої видано збірку матеріалів та доповідей учасників конференції. Захищено докторську дисертацію;

- плідно діє Запорізьке відділення Інституту історії України НАН України за тематикою: «Джерела з історії соціальних рухів на Півдні України». За результатами роботи опубліковано книгу «Оріхівська справа 1932 р. Документи та матеріали». Спільно функціонує Відділ рукописів (депозитарій оригіналів і копій документальних, наративних і зображувальних джерел ХVІІ – ХХ ст.), які активно використовуються вченими при проведенні наукових досліджень.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка