Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 змістСторінка3/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VІ. Інформація про діяльність структурного підрозділу

з комерціалізації науково-технічних розробок
У Запорізькому національному університеті питання комерціалізації науково-технічних розробок належать до компетенції відділу науково-технічної інформації та комерціалізації, який створено у 2011 році. Основними функціями відділу є:

  • співробітництво з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності, популяризація результатів наукової роботи ЗНУ, сприяння їх комерціалізації, надання науково-технічних послуг, пошук додаткових джерел фінансування через засоби масової інформації, електронні мережі, виставки, ярмарки, презентації, організація підготовки необхідних презентаційних та інформаційних рекламних матеріалів;

  • вчасне доведення інформації про наукові конкурси, гранти, премії, стипендії, цільові програми, конкурсні торги на предмет закупівлі досліджень і розробок, до науковців університету та оперативне її розміщення на сайті університету;

  • надання методичної допомоги щодо оформлення заявок на участь науковців університету в національних державних і недержавних конкурсах наукових проектів, конкурсних торгах на предмет закупівлі досліджень і розробок, конкурсах на отримання премій, грантів, стипендій тощо; підготовка звітної документації.


Заходи, що здійснені відділом з метою комерціалізації науково-технічної продукції


 • продовжено співпрацю із Запорізьким регіональним центром інвестицій та розвитку та Національною мережею трансферу технологій, на сайті якої розміщено технологічні пропозиції учених ЗНУ:

  • Технологія створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів. Науковий керівник проф. Омельянчик Л.О.;

  • Технологія отримання квазікристалічного покриття за допомогою лазерного легування алюмінієвих сплавів. Науковий керівник проф. Гіржон. В.В.;

  • Контроль та прогнозування параметрів технологічного процесу хіміко-термічної обробки сталей і сплавів. Науковий керівник проф.  Міщенко В.Г.;

 • для розміщення у вітчизняних і міжнародних базах даних до Запорізького державного центру науки, інновацій та інформатизації було надано інформацію щодо науково-дослідницьких розробок нашого закладу, які можуть бути комерціалізовані;

 • для поповнення бази даних інноваційних та інвестиційних проектів Запорізького регіону до Запорізької обласної державної адміністрації були підготовлені та подано такі проекти:

  • проект «Геоінформаційна база даних природничих та екологічних ресурсів Запорізької області». Науковий керівник проф. Гоменюк С. І. Мета проекту - розробка геоінформаційної бази даних з web- інтерфейсом для спрощення аналізу природничих та екологічних ресурсів регіону. Впровадження такого інформаційного ресурсу дозволить спростити аналіз та планування використання природних ресурсів, економічний розвиток, соціальний стан (потреби в дитсадках, школах тощо), інфраструктуру регіону. Технічну новизну проекту становить використання географічних інформаційних технологій для створення єдиної бази ресурсів регіону. Використання сучасних методів візуалізації даних та комунікаційних технологій надає можливість комплексного аналізу стану та розвитку регіону в цілому як системи. Використання інноваційних internet-технологій на базі геоінформаційних систем дозволить спростити презентацію можливостей регіону перед потенційними інвесторами;

  • проект «Інструментальна система аналізу складних механічних процесів FORTU-FEM». Науковий керівник проф. Гоменюк С. І. Мета проекту - автоматизація аналізу складних механічних процесів на базі методу скінченних елементів. Комп’ютерна програма поєднує препроцесор, процесор і пост-процесор методу скінченних елементів, які базуються на використанні методів паралельних обчислень. FORTU-FEM дозволяє в автоматичному режимі генерувати дискретні моделі складних тривимірних тіл, проводити скінченно-елементний аналіз, візуалізувати результати. Система розроблена із застосуванням сучасних технологій програмування, що дозволило створити програмний код, який не залежить від операційної платформи і дозволяє використовувати програмний продукт у середовищах різних операційних систем (наприклад, GNU/Linux, Microsoft Windows Seven тощо). Використання нових методів та підходів визначення напружено-деформованого стану об’єктів та конструкцій на базі методу скінченних елементів (у тому числі для композитних матеріалів) дозволяє вирішувати широкий спектр задач машинобудування;

  • проект «Розробка та впровадження відкритих інформаційних технологій». Науковий керівник проф. Гоменюк С. І. Пропонується створення на базі університету центру відкритих технологій. Під відкритими технологіями розуміються програмні засоби з відкритим кодом, ліцензії яких дозволяють вільні модифікації та використання. Найбільш відомими такими технологіями сьогодні є операційні системи на базі GNU/Linux, офісний пакет OpenOffice, браузер Mozilla FireFox тощо. Проект передбачає адаптацію операційної системи на базі GNU/Linux для використання в органах державної влади і бюджетних організаціях та створення додаткових програмних засобів, які автоматизують повсякденну їх діяльність. Впровадження таких технологій дозволить зробити роботу парку комп’ютерної техніки ліцензійно чистою та, як наслідок, підвищити інформаційний імідж державних установ регіону. Окремо потрібно відзначити високу інформаційну безпечність використання таких технологій, що дозволить зменшити ризики втрати та ушкодження важливої інформації (архітектурні особливості ядра Linux та його програмного оточення майже унеможливлюють роботу зловмисного та вірусного коду);

  • проект «Фізичні основи створення нанокомпозиційних магнітних матеріалів із керованими властивостями». Науковий керівник канд. фіз.-мат. наук Багрійчук О. С. Мета проекту - створення магнітних наносистем з наперед заданими оптимальними характеристиками, які можуть використовуватися в датчиках магнітного поля (GMR-датчиках) та магнітопроводах мікророзмірних індукційних пристроїв, що працюють у жорстких умовах. Проект передбачає визначення фізичних основ процесів отримання новітніх магнітних матеріалів, які дозволять зменшити габарити і вагу пристроїв для зберігання інформації та забезпечити зручність їх використання;

  • проект «Розробка та впровадження лікувально-профілактичного біотехнологічного комплексу «Медична п’явка – копитні». Науковий керівник проф. Фролов О. К. Запропонований комплекс має на меті підвищення резистентності імунітету господарських копитних тварин до інфекцій (пріонів, вірусів, бактерій), інвазій (найпростіших, гельмінтів, грибів), а також захисту від технічних негативних чинників (забруднення довкілля, соціальних стресів та ін.) шляхом застосування комплексної гірудотерапії на фермерських господарствах, де утримуються копитні тварини з подальшим застосуванням відгодованих медичних п’явок для розмноження на біофабриці;

 • для презентації інвестиційного потенціалу Запорізької області останній проект було подано до бази даних інвестиційних проектів Міністерства закордонних справ України;.

 • створено та розміщено на офіційному сайті Запорізького національного університету бази даних інвестиційних проектів, найважливіших розробок та завершених технологій науковців нашого вишу;

 • здійснюється моніторинг щодо потреб підприємств та організацій у виконанні наукових досліджень, у тому числі через веб-портал із державних закупівель;

 • відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися вищими навчальними закладами», створено і розміщено на сайті ЗНУ перелік послуг, які може надавати університет у сфері науки;

 • за результатами виконання держбюджетних робіт у 2011 році підготовлено описи  найбільш ефективих розробок, а саме:

  • Методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності. Автори: д-р екон. наук, проф. Череп А. В.; канд. екон. наук, доц. Бугай В.З.; канд. екон. наук, доц. Линенко А.В.;

  • Синтез та властивості гетерилгідразонів біогенних оксосполук. Автори: д-р фарм. наук, проф. Омельянчик Л.О.; д-р біол. наук, проф. Бражко О.А.;
   канд. біол. наук, доц. Завгородній М.П.; асист. Коваленко Д.С.; асист. Корнет М.М.;
   асп. Уліщенко Є.О.; асп. Петруша Ю.Ю.; студ. Корж Є.О.;

  • Система фізіологічного моніторингу за функціональним станом організму. Автори: д-р біол. наук, проф. Маліков М. В.; канд. біол. наук, доц. Богдановська Н.В.; канд. біол. наук, доц. Кузнєцов А. О.; канд. біол. наук Страколист Г. М.


Результати проведених заходів з комерціалізації (впровадження)

прикладних науково-технічних розробок/технологій:

 • уперше у 2011 році представники фізичного і математичного факультетів взяли участь у двох тендерах на державну закупівлю науково-дослідних робіт із фізико-математичних та геологічних наук за такими лотами:

 • Розробка математичних методів і пакету прикладних програм для побудови тривимірної математичної моделі замкнутої поверхні пера лопатки компресора авіадвигунів за результатами профілювання по лініях струму;

 • Створення математичної моделі геологічного розрізу, який містить поклади метану;

 • біологічним факультетом укладено угоду з приватною французькою компанією «Laboulet Semences» про співробітництво в галузі селекції льону олійного;

 • науковці факультету менеджменту посіли І місце на першому міжнародному ярмарку бізнес-ідей прикордоння (м. Курськ) в номінації «Інноваційний розвиток сільськогосподарського сектору економік прикордонних територій»;

 • вчені економічного факультету запропонували новий методологічний підхід до формування бюджету підприємств машинобудівної галузі та впровадили результати дослідження в діяльність Запорізького автомобілебудівного заводу»;

 • науковці факультету фізичного виховання розробили систему фізіологічного моніторингу за функціональним станом та рівнем функціональної підготовленості організму, яка використовується в роботі спортивних клубів ЗТР (гандбол), Орбіта-Університет (волейбол), ДЮСШ «Україна» з академічного веслування, ГК «Мотор-ЗНТУ-ЗАБ» м. Запоріжжя;

 • спеціалістами Регіонального навчально-науково-виробничого центру «Екологія» розпочато надання платних послуг у сфері наукової діяльності, зокрема з визначення якості води та харчових продуктів, а також підготовлено заявку на реалізацію проекту ТЕМПУС EDESIA з розробки систем оцінювання якості харчових продуктів;

 • фахівці Міжнародного центру логістичних технологій ЗНУ спільно з німецькими колегами розробили систему підвищення ефективності управління житловими й адміністративними будівлями, впровадження якої може дати економію у розмірі 50-60% від існуючого рівня витрат. Розробку представлено на ІV спеціалізованій виставці «Енергія-2011» (м.Запоріжжя) та розпочато її впровадження у 6 навчальному корпусі ЗНУ;

 • спеціалістами навчально-наукової лабораторії енергоефективності та енергозбереження було представлено власні розробки на ХУ ювілейній міжнародній виставці з енергетики, електротехніки та енергоефективності “Elcom Ukraine 2011” (м. Київ), зокрема створений автоматизований елеваторний вузол системи теплопостачання, який впроваджено у систему теплопостачання Запорізького національного університету, що дало значну економію витрат в оплаті за комунальні послуги;

 • науковці навчально-наукової лабораторії новітніх технологій на ІУ міжнародній спеціалізованій виставці-конференції “Композити та склопластики” (м. Запоріжжя) представили власні наукові розробки щодо експериментальної установки отримання нанокомпозитів методом хімічного осадження з парової фази та диференційного дилатометру, на який отримано патент на винахід. У ході виставки були досягнуті домовленості про подальшу співпрацю з керівниками фірм та підприємств України, Росії, а також представниками Чехії, Туреччини та Ірану;

 • цією ж лабораторією підготовлено та подано до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України документи щодо створення на базі ЗНУ «Навчально-науково-виробничого комплексу «Металспецпроект», до складу якого увійдуть ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» (м. Запоріжжя) та Державне підприємство ЗМКБ «Прогрес» ім. О.Г. Івченка (м. Запоріжжя), а сам зав. лабораторії проф. Міщенко В. Г. разом із представниками цих підприємств представлені до нагородження Державною премією України в галузі науки і техніки;

 • науковці університету представили свої наукові розробки також на виставках: «Природа-людина-виробництво-екологія» (м. Київ); ХІІІ міжнародна виставка «Аква-терм» (м. Київ); Міжнародна форум-виставка «Екологічний стандарт якості та безпеки продукції - крок у майбутнє» (м. Запоріжжя); ХVІІІ Міжнародний форум видавців (м. Львів); ІХ міжрегіональна туристична виставка «Отдых. Туризм. Курорт-2011» (м. Запоріжжя) та ін.;

 • отримано Грант Президента України для молодих докторів наук у розмірі 150 тис. грн., що дало можливість придбати потужний обчислювальний кластер для потреб науковців математичного факультету.VІІ. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених

до друку у 2011 році у зарубіжних виданнях


з/п


Автори

Назва роботи


Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи

Статті


1

Костюшко І.А. Агафонов С.О. 

О стабилизации гигроскопической системы.

Труды VI Всероссийской конференции «Необрати-мые процессы в природе и технике». - Москва: МГТУ им. Баумана, 26-28 января 2011 г.

С. 182-185.

2

Єрмолаєв В.А. у співавт. з:

Dengler, F., Fortuna, C., Stajner, T., Bosser, T.Chapter 10: Increasing predictability and sharing tacit knowledge in electronic design.

Warren, P., Davies, J., Simperl, E. (Eds.) Context and Semantics for Knowledge Management. Technologies for Personal Productivity. 1st Edition.

Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 2011,

Р. 189-2123

Александров О.І., Грабко О.В.

Итерационные процессы для решения дискретного аналога пространственной контактной задачи о взаимодействии упругих тел, имею-щих шероховатые поверхности.

Материалы XVII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам. -

Москва: МАИ-ПРИНТ, 2011.С. 272-274

4

Boichuk, O.A., Panasenko, E.V.

Weakly nonlinear bo undary-value problems for differential equations in a Banach space in the critical case.

Nonlinear Oscillations. 2011.

13(4), pp. 515-529

5

Boichuk, O.A., Panasenko, E.V.

Weakly perturbed bo undary-value problems for differential equations in a Banach space.

Nonlinear Oscillations. 2011.

13(3), pp. 311-324

6

Гіржон В.В., Танцюра І.В., Волчок І.П.

Increasing of microhardness of Al-Si-alloys by laser treatment.

Metal Physics ahd Advanced Technologies-2011.

№ 8. – V. 33. – P. 1111-1118.

7

Гіржон В.В., Смоляков О.В.

Влияние импульсных лазерных нагревов на магнитные свойства аморфного сплава 30КСР.

ФММ. – 2011.

Т. 111. – Вип. 6. –

С. 587-591.8

Гіржон В.В., Смоляков О.В.

Modeling of decagonal quasicrystal lattice.

Journal of Non-Crystalline Solids 358, 2011.

C. 137-144.

9

Жметко Д.М.

Experimental method for determining the total demangnetizing factor of thin amorphous ribbons.

JMMM – 2011. - 323. (22).

C. 2888-2891.

10

Жметко Д.М.

The sandwich domain structure in a Fe-based amorphous ribbon with uniaxial magnetic anisotropy.

JMMM – 2011. - 323. (1).

C. 72-76

11

Міщенко В.Г.,

Сніжний В.Л.Магнітометричні дослідження корозійної поведінки криці ALSI 304 у хлоридовмісних середовищах.

Металлофизика и новейшие технологии. – 2011.

Т.33. - № 6. – С. 769-774.

12

Мінаєв Ю.П.

Таблица признаков дихотомии социона в одной формуле.

Соционика, ментология и психология личности. – 2011.

№ 2. –

С. 54-59.13

Ананьїна О.Ю.

Моделирование NV-центров в алмазе.

Труды XX Международной конференции “ISI-2011”. – Москва (Звенигород).

Т.2. –

С. 203-205.14

Ананьїна О.Ю.

Quantum-chemical simulation of intera-ction of hydrogen with diamond nanoclasters.

Book of abstracts.

P3.10, page 171.

15

Ткаченко А.В., Микаелян Г.Р.

Квантово-химическое исследование поверхности Si (100) с адсорбированными ионами водорода Н+.

Труды XX Международной конференции “ISI-2011”. – Москва (Звенигород).

Т. 2. – С.392.

16

Яновський О.С.

Формирование наноостровков металлов методом термического осаждения в вакууме с последующим отжигом.

Труды XX Международной конференции “ISI-2011”. – Москва (Звенигород).

Т. 1. –

С. 121-124.17

Череп А.В.

Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: підручник.

Ольштин: Вармінсько-Мазурський Університет (Польща)

458 с.


18

Череп А.В., Шмиголь Н.М.

Современные аспекты анализа доходности и обеспечение жизнедеятельности предприятий Украины.

Интеграция экономики в систему мирохозяйствен-ных связей: сборник научных трудов ХVІ Международной научно-практической конферен-ции 25–27 октября 2011 г. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2011.

С. 342–348.


19

Череп А.В.


Методичні засади групування витрат за статтями калькуляції.

Материали за VII Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения – 2011» 17–25 марта 2011 г.

Том 6 Икономики София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011 – С. 47–49.

20

Череп А.В.


Методичні засади формування витрат.

Materialy VIІ mezinarodni naukowi – prakticka conference «Naukowa mysl informacyjney powieki. 2011»

07–15 marca 2011 roku. –

С. 8–11.


21

Череп А.В.


Методологічні засади групування витрат.

Materialy VIІ miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy 2011». 27 marca – 5 aprel 2011 roku. – Praha: Publishing House, 2011.

С. 67–68.

22

Череп А.В.


Методологічні засади щодо класифікації витрат виробництва.

Materialy VIІ mezinarodni naukowi – prakticka konference «Dny vedy–2011» 27 marca – 5 aprel 2011 roku. – Praha: Publishing House, 2011.

С. 13–17.

23

Череп А.В.


Методологічні засади щодо розподілу витрат.

Материали за VII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука – 2011» 17–25 април 2011 г. Том 13 Икономики София «Бял ГРАД-БГ» ООД.

С. 28–29.

24

Череп А.В.


Проблеми сучасного ціноутворення на підприємствах в ринкових умовах.

Materialy VIІ mezinarodni wedecko – prakticka konference «Efektivni nastroje modernich ved – 2011» 27 aprel – 5 mai – Praha: Publishing House.

С. 22–23.

25

Череп А.В.


Сучасна концепція управління персоналом суб’єктів господарювання.

Wspуіczesna koncepcja zarzdu personelem subiektуw gospodarowania.II Ogolnopolska Konferencja Naukowa – Dydaktycyzna «Regionalne uwarunkowania runku pracy».

22–23 wrzesnia 2011 r.

26

Череп А.В.


Теоретичні засади формування витрат.

Материали за VII Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения – 2011» 17–25 май 2011.

Том 9, Икономики София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011 – С. 16–20.

27

Череп А.В.


Цінова політика за умов ринку.

Materialy VIІ mezinarodni wedecko – prakticka konference «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2011»27 mai – 5 iynia 2011 roku. – Praha: Publishing House.

Dil 8 Ekono-micke vedy. – С. 3–4.

28

Горошкова Л.А.


Моделирование цикличности развития черной металлургии и обеспечивающих отраслей в условиях трансформации экономики.

Экономический бюллетень научно-исследовательского института Министерства экономики Республики Беларусь, 2011

№ 10. –

С. 37-42.29

Волкова В.В.Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців при навчанні іноземної мови

Найновите постижения на европейската наука : матеріали за 7-а международна научна практична конференція (Дніпропетровськ, 17-25 червня 2011 р.), Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД БГ» ООД. – 2011. – 112с.

Том 16. –

С. 91-93


30

Наумова Н.Г.


Лингвокультурные аспекты анализа профессионального дискурса.

Актуальные проблеми теории и методологи науки о языке: материалы междунар. науч.-практ. конф., 18 марта 2011 г. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пуш-кина, 2011. – 288с.

С. 109-112

31

Наумова Н.Г.


Прагмакогнитивные особенности создания текстов в профессиональном дискурсе.

Дискурсивные практики современности: Сб. статей. – Караганда: Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011. – 96с.

С. 53-57

32

Хомяк Л.В.


Професійно значущі якості особистості менеджера.

Збірник матеріалів VII МНПК «Эффективные инструменты современных наук - 2011» 27.04. – 05.05.2011 р.– Прага. – 64 с.

Том 13. –

С. 9-11


33

Хомяк Л.В.


Особистісна гнучкість у професійній діяльності менеджера.

Матеріали до 7-ої міжнародної наукової практичної конференції «Научният потенціал на света» – 2011, Пед. науки, Софія. – 96с.

С.16 - 19

34

Шмелькова Г.М.Науково-дослідницька робота студента як складова частина навчального процесу.

Матеріали до 7-ої міжнародної наукової практичної конференції «Научният потенціал на света» – 2011, Пед. науки, Софія. – 96с.

Том 4. –

С. 78-80


35

Шпакова Н.Г.


Значення мотивації при вивченні іноземної мови студентами вищих навчальних закладів

Матеріали до 7-ої міжнародної науково- практичної конференції «Научният потенціал на света» – 2011, Пед. науки, Софія. – 96с.

Том 4. –

С. 76-78


36

Коломоєць Т.О., Лютіков П.С.

Некоторые проблемы толкования норм административно-процессуального законодательства в контексте рассмот-рения дел в порядке административного судопроизводства.

Журнал «Административное право и процесс» (РФ), 2011.

№ 6. –

С. 84-92.37

Коломоєць Т.О., Лютіков П.С.

Толкование норм административного законодательства: особенности толкования оценочных понятий.

Журнал «Административное право и процесс» (РФ), 2011.

№ 11. –

С. 86-94.38

Коломоєць Т.О.

Корректировка возраста субъекта административной ответственности – условие повышения эффективности противодействия административной ответственности.

Сборник материалов научно-практической конференции «Проблемы административной ответственности».

– Саратов: СГУ, 2011.С. 127-130.

39

Коломоєць Т.О.

Административный процесс: определенность терминологического ряда – условие совершенства отечественного законодательства.

Сборник материалов научно-практической конференции «Перспективы оптимизации административного процесса: материалы международной научно-практической конференции» отв. ред. А.С. Дугенец. – М.: ФГУ «ВНИИ МВД РФ», 2011.

С. 52 – 62.

40

Коломоєць Т.О., Лютіков П.С

Актуальные вопросы толкования административного законодательства (в аспекте административной деликтоспособности юридических лиц).

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы публичного права в России и за рубежом» (РФ) отв. ред. А.М. Волков. – М.: РУДН, 2011.

С. 188-186.

41

Лютіков П.С.

Административная ответственность юридических лиц: необходимость нормативной фиксации в действующем законодательстве Украины.

Сборник материалов научно-практической конференции «Перспективы оптимизации административного процесса: материалы международной научно-практической конференции» отв. ред. А.С. Дугенец. – М.: ФГУ «ВНИИ МВД РФ», 2011.

С. 200–206.

42

Коломоєць Т.О.

Административная ответственность несовершеннолетних по законодательству Украины: вопросы регламентации и правоприменения.

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конферен-ции «Особенности право-вого регулирования административной ответственности» г. Омск, 19 мая 2011 г. (РФ)/ отв. ред. А.С. Соловей– Омск: Омский юридический институт, 2011.

С.184–188.

43

Алімов К.А.

Общественные работы как вид административного взыскания: особенности применения по законодательству Украины.

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конферен-ции «Особенности право-вого регулирования административной ответственности» г. Омск, 19 мая 2011 г. (РФ)/ отв. ред. А.С. Соловей– Омск: Омский юридический институт, 2011.

С. 202-207.

44

Ель Гуассаб Карім

Специфика сотрудничества арабского мира с Туркменистаном.

Наука, техника и инновационные технологии в эпоху великого возрождения: Материалы международной научной конференции. – Ашхабад (10-11 июня 2011).

С. 176-178

45

Байкіна Н.Г.,

Крет Я.В.Рання діагностика та корекція психомоторики дітей із вадами психофізичного розвитку.

Queens University Belfast Inclusive and Supporitive, 2011.

С. 29-31

46

Караулов С.І., Маліков М.В., Богдановська Н.В.

Оцінка рівня функціональної підготовленості організму спортсменів.

Materialy VII Miedzynaro-dowej naykowi-praktycznej konferencji “Perspekty-wiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011”, Fizyczna kultura i sport/.: Przemysl. Nayka i studia.

Volum 58. - Str. 75-77.

47

Богдановська Н.В. Маліков М.В.

Arginine Exchange and Nitric Oxide Synthesis in Youths under Adaptation to Physical Exercise in Training and Competitive Periods.

International Jurnal of Physiology and Pathophysiology. – 2011.

№ 2 (4). – Р. 8-15.

48

Фаворитов В.М., Гостіщев В.М.

Удосконалення силових якостей у плавців.

Materialy VII Miedzynaro-dowej naykowi-praktycznej konferencji “Perspekty-wiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011”, Fizyczna kultura i sport/.: Przemysl. Nayka i studia.

Volum 58. - Str. 21-23.

49

Чиженок Т.М.

Изучение педагогических основ современного урока физической культуры.

Здоровье студенческой молодежи: организация физической культуры, спорта и туризма на современном этапе: Сб. научных статей. – Минск: БГПУ, 2011.

С. 100-103

50

Бортников Є.Г.

Теоретические и методические основы управления развитием региона.

Саранский кооперативный институт РУК.- Саранск, 2011.

Ч. 2. –

С. 136-143.51

Маліков М.В.

Особенности формирования адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы организма в онтогенезе.

Материалы научно-практической конференции с междунар. участием // Здоровьесохраняющая деятельность в системе образования: теория и практика, Кемерово, 2011

С. 88-91.

52

Богдановська Н.В.

Маліков М.В. Святодух А.Н.Состояние системы синтеза азота у лиц с долговременной формой адаптации к систематическим физическим нагрузкам.

Системные и клеточные механизмы в физиологии двигательной системы и мышечной деятельности. – Московский гос. университет им. М.И.Ломоносова, 2011.

С. 25- 30.

53

Святодух А.Н.

The nitrogen oxide influence on the adaptive capabilities level of practically healthy young people circulatory system.

X International Congress of Medical Science (ICMS) for students and young doctors that will take place from 12 to 15 May, 2011 in the University Hospital. “St. Ekaterina”. – Bulgary, 2011.

С. 114- 117.

54

Rubtsova N.Yu.

Parasitological reasearch of Pseudorasbora parva (Cyprinidae, Teleostei) in the lake Luchenskie (Poland) and Kakhovske Reservoir (Ukriane).

XIX Wroclawska Konferencija Parazytologichna «Ewolucyjne I Ecologiczne aspekty ukladu pasozyt – zywiciel» (2 – 4 czerwca 2011). – Wroclaw – Karpach,

P. 22.

55

Домніч В.І., Смирнова І.О.

"Особливості заселення вовком Кримського півострова в кінці ХХ - початку ХХІ ст".

Матеріали міжнародної наради, 1-4 лютого 2011 р. м. Москва "Теріофауна Росії суміжних територій".

С. 150.

56

O. Vazhnenko , J. Yshchenko, V. Yshchenko, V. Bovt, N. Grigorova

Zinc content in blood granulocytes of persons exposed to hydrogen sulfide and toxic metals.

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.

2011, №1. – С. 42-46.

57

Novitskiy, V.V., Eshchenko, J.V., Bovt, V.D., Urazova, O.I.,

Eshchenko, V.A.Effect of chelating adents and stress factor on zinc content in Paneth cells and prostate gland cells. 2011.

Dulletin of Experimental Biology and Medicine.

Article in Press.pp. 1-4.

58

Beregova T.V.,

Eshchenko Y.V.,

Bovt V.D.,

Eshchenko V.A.Zinc and the Secretory Material Content in Blood Granulocytes and in the Basal Parts of Intestine Crypts during Stress.

International Journal of Physiology and Pathophysiology, Year, 2011.

Volume 2. Issue 3, pages 211-216.

59

Григорова Н.В.,

Копейко Д.Г.Содержание меди в нейтрофилах крови животных при остром и хроническом действии сероводорода.

Вестник Международной академии наук (русская секция), 2011. Специаль-ный выпуск (электронный научный журнал).

С. 216 - 217 (ISSN 2221-7479)

60

Grigorova N.V.,

Psol M.A.Investigation of functional connection between blood granulocytes and pancreatic cells B.

Nauka i Studia: Przemysl: Nauka i Studia

2011. – NR10 (41). – S. 9-15 (ISSN 1561-6894).

61

Григорова Н.В.,

Варванська О.А.Влияние сульфата меди на содержание цинка и секреторного материала в нейтрофилах крови и костного мозга крыс.

Вестник Международной академии наук (русская секция), 2011. Специаль-ный выпуск (электронный научный журнал).С. 214-215 (ISSN 2221-7479)

62

Kalinina E.Yu., Lyakh V.A.

Genetic control systems of stem branching and plant height in linseed.

Cytology and Genetics.


Volume 45, Number 2, Р. 101-105,

63

Kalinina E.Yu., Lyakh V.A.

Combining ability according to the traits of stem branching and plant hight in linseed lines.

Cytology and Genetics.

2011, Volume 45, Number 5,

Р. 293-297.64

Мільчев В.І.

Внесок господарств болгарських пересе-ленців в аграрну інфраструктуру Південної України XVIII ст.

Дриновський збірник. – Харків-Софія: Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2011.

Т. IV. – С. 435 – 443

65

Мільчев В.І.

Случай Родиона Решетникова: жизнь казака-некрасовца в конце XVIII в.

Казачья государствен-ность: исторические, пра-вовые и культурные ас-пекты: Мат-лы межд. науч. конф. Сб. науч. статей /Под ред. д.и.н. А.В.Венкова. – Краснодар: ЮИМ, 2011.

С. 37-45.

66

Іваненко С.В.

Системный подход в организации изучения иностранных языков профессиональной направленности как составляющая повышения качества учебного процесса в высшей школе.

Профессионализация в условиях современной системы инновационного образования. Материалы международной научно-практической конферен-ции. - ИСЭПиМ, 25 марта 2011 г. Под ред. В.П. Делия. – Балашиха, Изд-во «Де-по», 2011.

– С. 190-194.

67

Захарова Н.В.

Стихії як першоджерела буття і об’єкт референції в текстах українських і німецьких народних загадок.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2011.

“Jezykowy obraz Świata slowian a kultura”.T.3. Lublin:

68

Стуліна Є. В.

Метафорическая когерентность номи-наций сенсомотор-ной и ментально-речевой деятельности.

Когнитивная лингвистика: новые парадигмы и новые решения: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Москва: ИЯ РАН, 2011. Серия «Концептуальные исследования».

Вып. 15. – С.761-767.

69

Суслова М.О.


Трансляция концепта ISLAM в испанской и французской лингвокультурах.

Когнитивная лингвистика: новые парадигмы и новые решения: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Москва: ИЯ РАН, 2011. Серия «Концептуальные исследования».

Вып. 15. – С. 527 – 533.

70

Каніболоцька О.А.

Веб-проект как новый вид индивидуальных заданий в рамках изучения иностранного языка студентами-филологами.

Профессионализация в условиях современной системы инновационного образования. Материалы международной научно-практической конференции. Сборник научных статей.под ред. В.П. Делия. ИСЭПиМ, 25 марта 2011 г. – Балашиха, Издательство «Де-по», 2011.

С. 194-198.

71

Єнікєєва С.М.

«Лингвосинерге-тика» или «синерголингви-стика» ( к проблеме номинации нового направления языкознания).

Герценовские чтения. Иностранные языки: материалы межвузовской научной конференции (19-20 мая 2011). – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011.

С. 97-99.

72

Єнікєєва С.М.

Фрактальность микросистем словообразования (на материале английского язика).


Studia Linguistica XX. Язык в логике времени: наследие, традиции, перспективы: сб. научн. трудов РГПИ им. А.И. Герцена. – СПб.: Политехника-сервис, 2011.

С. 107-118.

73

Локарєва Г.В.

Восприятие художе-ственно-эстетичес-кой информацион-ной системы произ-ведения искусства как психолого-педагогическая проблема.

Веснік Мазырскага дзяржаунага педогагічнага універсітэта імя І.П.Шамякіна.

№ 1 (30), 2011. – С. 41 – 47.

74

Спіцина Л.В.

Нарративный подход в исследовании организационной культуры.

Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Социально-экономические и психологические проблемы управления», Москва: МГПУ, 2011.

С. 259-264.

75

Спіцина Л.В.

Нарративный подход в исследовании смыслового пространства организационной культуры.

Познание в деятельности и общении. От теории и практики к эксперименту // Под ред. В.А.Барабанщикова. - Москва: ИП РАН.

С. 468-475

Статті, підготовлені до друку


1

Єрмолаєв В.А. у співавт. з:

Davidovsky, M., Tolok, V.Instance Migration Between Ontologies having Structural Differences.

Int. J on Artificial Intelligence Tools. Topical Issue on Intelligent Distributed Systems, 2011.

to appear

2

Бортников Є.Г.

Экономический механизм управле-ния ресурсным обеспечением регио-на в системе эконо-мической безопасности.

Жешув. 14-16 вересня 2011. Збірник наукових праць.

у друці

3

Вовченко В.Ю.

Сучасний стан субпопуляцій зубра (Bison bonasus) в Україні і механізми оптимізації їх чисельності.

Матеріали 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження різноманіття тварин і мисливське господарство Росії», Москва, 2011 рік.

у друці


4

Вовченко В.Ю.

Чисельність та видобуток оленячих і собачих в Україні в період соціально-економічних змін.

Матеріали 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження різноманіття тварин і мисливське господарство Росії», Москва, 2011 рік.

у друці

5

Вовченко В.Ю.

Вальдшнеп у центрі уваги.

Лісовий і мисливський журнал. №3/2011 р.

у друці

6

Ovcharenko M., Wita I., Grabowski M., Konopacka A., Bacela-Spychalska K., Rubtsova N.

Distribution of gammaridean parasites along central corridor of transeuropean migration of pontocaspian hydrobionts.

New frontiers in monitoring European Biodiversity Conference. – September 27-29 2011, Italy. – Palermo, 2011.

New frontiers in monitoring European Biodiversity Conference - У друці

8

Левчук А.Н., Войтович Е.Н., Лях В.А.

Лектины льна масличного как компоненты адаптации к абиотическим стрессам

Физиология растений (Россия)

у друці

9

Soroka A.I.,

Lyakh V.A.Inheritance of some mutant traits in sunflower

Helia

у друці

10

Стадніченко О.О.

Літературно-художня інтерпретація історичної правди в романі Василя Шкляра «Чорний Ворон» («Залишенець»).


Діалог мов – діалог культур. Україна і світ
(3 – 6 листопада 2011 року) // Збірник матеріалів ІІ науково-практичної Інтернет-конференції (Iнститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана) м.Мюнхен, Німеччина.

у друці

11

Кушнерюк Ю.Р.

Чуттєвість в українській літературі: генеза, традиції та європейський контекст.

Діалог мов – діалог культур. Україна і світ
(3 – 6 листопада 2011 року) // Збірник матеріалів ІІ науково-практичної Інтернет-конференції (Iнститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана) м.Мюнхен, Німеччина

у друці

12

Приходько О.В.

Исследование эффективности кремниевых мульти-кристаллических ФЭП из сырья «солнечного» и «электронного» качества.

Изв. ВУЗов, сер. Материалы электронной техники. – Москва, 2011.

у друці

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка