Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 році


Костюк Оксана Юріївна – «Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.)». Захист відбувся 18 грудня 2007 року у Житомирському державному університеті імені Івана ФранкаСторінка8/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
#10531
ТипІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Костюк Оксана Юріївна – «Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.)». Захист відбувся 18 грудня 2007 року у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.


Представники наукової школи

Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія». Основний напрямок наукових досліджень – історія освіти, методика викладання англійської мови. За 3 останні роки Костюк О. Ю. опублікувала 9 статей, а також 2 навчальних посібники:

Костюк О.Ю. Розвиток Релігійної освіти на Волині: навчальний посібник з історії педагогіки. – Острог : В-Во НаУОА, 2009. – 224 с.

Костюк О.Ю., Чепіль О.Я., Ширяєва Т.М. Навчально-методичний посібник «Тексти для читання з курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету». – Острог : В-Во НаУОА, 2008. – 224 с.

Жуковський В. М. співпрацює з Николин М. М. (кандидат педагогічних наук, викладач Тернопільського інституту післядипломної освіти), Санніковою Т. В. (кандидат педагогічних наук, викладач Одеського інституту післядипломної освіти), Гаврисюк О. Я. (аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки), Лахман Н. М. (магістр релігієзнавства, заступник директора Мізоцької ЗОШ І-ІІ ступеня Здолбунівського району Рівненської області.), у співавторстві з якими написано низку підручників та навчально-методичних посібників.Новітня історія України

Керівник – Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи, завідувач кафедри історії Національного університету «Острозька академія».

Напрями наукових досліджень:

Польсько-українські відносини періоду Другої світової війни і післявоєнний період, історія українських національно-вихвольних змагань у ХХ столітті.Основні наукові праці

За період науково-педагогічної діяльності опублікував близько 155 статей, із них 12 за три останні роки.Наукове керівництво захищеними дисертаційними роботами

Під керівництвом Трофимовича захищено 13 дисертацій, із них 3 – за останні три роки:

Климків Ю.Б. – «Радянський фактор у створенні Збройних сил Польщі. 1943-1956». Львів, 2008.

Смирнов Андрій Іванович – «Церковно-громадська і політична діяльність Степана Скрипника у 1930-1944 роках». Острог, 2008.

Денисюк Марія Юріївна – «Мемуарні твори як джерело до вивчення українського національно-визвольного руху в час та після Другої світової війни». Львів, 2009.

Представники наукової школи

Смирнов Андрій Іванович, кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри історії Національного університету «Острозька академія». Основний напрямок наукових досліджень – історія релігії України ХХ століття, національно-визвольні змагання українців п.п. ХХ ст. Протягом 2008-2010 рр. А. І. Смирнов опублікував 17 статей, 1 монографію: Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч. 1920-1944 рр. К. : Смолоскип, 2009. – 326 с.; 1 навчальний посібник у співавторстві: Історія України. Навчально-методичний посібник. Острог, 2009.

Шишкін Іван Геннадійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та країнознавства Національного університету «Острозька академія». Основний напрямок наукових досліджень – українсько-польські відносини періоду Другої світової війни. Протягом 2008-2010 рр. І. Г. Шишкін опублікував 5 статей.

Рибак Андрій Ігорович, кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри політології Національного університету «Острозька акакдемія». Основний напрямок діяльності – українські національн-визвольні змагання середини ХХ ст., ідеологія українського націоналізму. Протягом 2007-2009 рр. А. І. Рибак опублікував 9 статей;

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРАХ У МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ

Науково-дослідна робота в Національному університеті «Острозька академія» здійснюється переважно на кафедрах факультетів та спеціально створених наукових підрозділах (Інститутах, науково-дослідних центрах, студентських наукових гуртках та науковій бібліотеці) за рахунок робочого часу викладачів. Окрім загальноуніверситетської комплексної теми «Острозька академія в контексті української культури», викладачі університету працюють над кафедральними та міжкафедральними темами.Гуманітарний факультет

Гуманітарний факультет є першим факультетом, створеним в Національному університеті «Острозька академія». Неодноразово реорганізовувався, а на його базі утворювалися інші факультети. Востаннє був реорганізований 2 жовтня 2008 року. На даний час факультет здійснює освітню діяльність за такими спеціальностями: “релігієзнавство”, “культурологія”, “українська мова та література”, “літературна творчість”, “богослов’я”. Функціонує чотири кафедри: релігієзнавства, культурології і філософії, української філології, богослов’я. Після здобуття ступеня бакалавра студенти, які виявляють здібності до наукової роботи, мають змогу продовжити навчання на магістерських програмах за такими ж спеціальностями.


На гуманітарному факультеті діє два ресурсних центри: на кафедрах культурології і філософії та релігієзнавства. Студенти факультету відвідують мистецькі студії, беруть участь у роботі наукових гуртків, спілкуються з відомими письменниками, митцями, громадськими та науковими діячами. Обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня є студентська практика. Студенти проходять археологічну, музейно-ознайомчу, музейно-архівну, дослідницьку,  історико-краєзнавчу, педагогічну, навчальну, соціокультурну, інформаційно-аналітичну, фольклорну, діалектологічну практики, що сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, набуттю професійних навичок, формуванню особистості. Професорсько-викладацький колектив факультету здійснюють дослідження, результати яких публікуються у монографіях, спеціальних колективних працях, щорічних випусках “Наукових записок НаУОА”, підручниках, курсах лекцій, навчальних посібниках, іншій методичній літературі.

На факультеті діють кафедри

Кафедра культурології та філософії була створена у 1996 році. Завідувач кафедри – доц., канд.. філософських наук Зайцев М. О. Кафедра забезпечує викладання культурологічних дисциплін для студентів не лише гуманітарного, а й інших факультетів Острозької академії. Навчальні плани кафедри передбачають вивчення соціокультурної ситуації в різних епохах, культурних процесів сучасного світу, чимала увага приділяється філософським дисциплінам. Кафедра готує бакалаврів культури, спеціалістів культури та викладачів теорії та історії культури, а також бістрів культури, викладачів теорії та історії культури у вищій школі.

Кафедра релігієзнавств створена у 2001 році на базі Центру релігієзнавства при гуманітарному факультеті Національного університету “Острозька академія”. З жовтня 2007 року посаду  завідувача кафедри релігієзнавства займає доктор історичних наук, проф. Жилюк С. І.

Студенти  після  закінчення навчального закладу отримують кваліфікацію бакалавра філософії, спеціаліста та магістра релігієзнавства, що дає їм можливість працювати вчителем середніх навчальних закладів, методистом кабінетів філософії, релігієзнавства, співробітником районних, міських та обласних держадміністрацій, займати посади в державних, громадських і релігійних структурах, в галузях управлінсько-організаційній, педагогічній, педагогічно-виховній, дослідницькій, інформаційній, видавничій, культурно-просвітницькій та правоохоронній діяльності.Кафедра української філології створена наказом ректора від 9 грудня 1996 р. Кафедра готує фахівців з напрямку “Філологія” за спеціальністю “Українська мова та література” Випускники спеціальності “Українська мова та література” працюють викладачами української мови та літератури, літературними критиками, журналістами.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з творчими спілками журналістів з Рівненською, Тернопільською, Київською, Волинською організаціями Національної спілки письменників України, залучаючи письменників до читання курсів. Творчі семінари для студентів спеціальності “Літературна творчість” ведуть відомі письменники Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, літературний критик Дмитро Стус.

При кафедрі діє літературна студентська студія, очолювана доц. Анатолієм Криловцем. Талановиті студенти університету пишуть та аналізують свої прозові і поетичні твори, обговорюють актуальні проблеми сучасного літературного процесу.

Напрями наукових досліджень

Наукова діяльність співробітників факультету розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та країнознавчого профілів: історії релігієзнавчої думки в Україні, культури Київської Русі, історії культур Сходу, історія зарубіжної культури, української літератури ХХ століття, проблеми сучасної теології.Ресурсна база факультету

Ресурсний центр кафедри релігієзнавства створений у 2003 році завдяки благодійним пожертвам з домашніх бібліотек, фондів, від авторів. В наявності ресурсного центру є Біблія, видана різними мовами (українською, єврейською, старослов’янською, англійською, німецькою, грецькою мовами), біблійні словники, Коран арабською мовою, стародавні молитовники, різноманітні книги на релігієзнавчу та богословську тематику, підручники, методичні матеріали. Існує можливість доступу до каталогу відео- та аудіо матеріалів. Ресурсний центр кафедри культурологія укомплектований підручниками, методичними посібниками, монографіями з культурології та філософії. В наявності є альбоми художнього мистецтва від античності до XXI ст., аудіо– та відеокасети з матеріалами до навчальних курсів.Партнери Сьогодні факультет активно співпрацює з багатьма університетами, культурно-освітніми структурами України та іноземних держав, такими як:

 • Canada World Youth (Едмонтон, Канада),

 • Коледж  Grant MacEwan (Едмонтон, Канада),

 • університет Скрентон (Скрентон, США),

 • Інститут Європейської інтеграції (Жешув, Польща),

 • Білостоцький університет (Білостоцьк, Польща),

 • Жешувський університет (Жешув, Польща),

 • університет ім. Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, Польща),

 • Вища школа гуманітарно-економічна ім. Яна Замойського (Замость, Польща),

 • Вища школа бізнесу та підприємництва (м. Островєц, Польща),

 • Вища гуманітарно-природнича школа (м. Сандомєж, Польща),

 • Вища гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м.Пултуськ, Польща),

 • Львівський національний університет ім. І. Франка,

 • Національний університет “Києво-Могилянська академія”,

 • Волинський національний університет ім. Л.Українки,

 • Український Католицький університет,

 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,

 • Національний університет “Поділля” (м. Хмельницький),

 • Національна спілка письменників України.

Задекларовано готовність до співпраці з Польським Товарством педагогів та аніматорів KLANZA у проекті “Близький міст – польсько-українська співпраця в освіті”. Висловлена готовність Провінційної Ради Саскачевану Конгресу Українців брати активну участь у процесі відбору абітурієнтів з Канади та їх направленні до Національного університету “Острозька академія”.

Кафедра релігієзнавства

Протягом 2010 року кафедра релігієзнавства працювала над темою «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій». Номер державної реєстрації: 0109V003226.

Відповідно до наукової теми кафедри «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій» видаються збірники Наукових записок серія «Історичне релігієзнавство».

Протягом 2010 року кафедра релігієзнавства провела 2 наукові конференції:

18 травня 2010 р. Всеукраїнська студентська конференція «Постаті в історії релігії», в роботі якої брали участь студенти із Тернопільсого національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, Запорізького національного університету та Національного університету «Острозька академія».

25 червня 2010 р. ІІ Всеукраїнска історико-релігієзнавча конференція «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій».

Протягом року викладачі та співробітники кафедри брали участь у наступних конференціях:

ХХ Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні» (травень 2010 р., м. Львів)

Дні науки Національного університету «Острозька академія» (березень 2010 р., м. Острог).

ІІІ Всеукраїнська міжконфесійна християнська науково-практична конференція «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації» (січень 2010 р., м. Кам’янець-Подільський).Опубліковані монографії:

Жилюк С.І., Бойко Б.Є. «Релігійна політика царизму на Волині (1793–1917 рр.)».Навчально-методичний посібник:

Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. “Організація науково-дослідної роботи” / Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. “Організація науково-дослідної роботи”. - Острог. : НаУ ОА. - 2010. - 81 с.Статті викладачів кафедри, опубліковані у фахових та інших виданнях.

Кралюк П. Викладачі і студенти Острозької академії та їх внесок в розвиток української культури (кін. XVI – поч. XVIІ ст.) // Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. – Замость, 2010. – С. 223 – 249.

Кралюк П. Острозька академія – в культурі польській, Академія Замойська – в культурі українській // Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. – Замость, 2010. – С. 313 – 323.

Кралюк П. Повстанець чи державник. Міфічний та історичний Семерій Наливайко // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 13 – 24.

Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам’ятка початку XVII століття // Погорина : Літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини. – 2010. - № 14/15. – С. 370 – 376.

Кралюк П. Там, де писалося Пересопницьке Євангеліє // Погорина : Літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини. – 2010. - № 14/15. – С. 309 – 313.

Кралюк П. Діяння князів Острозьких: забуті сторінки історії // Шестиднев, або Корона дому Острозьких. Роман. – К. : Ярославів Вал. – 2010. – С. 263 – 265.

Кралюк П. Загадка портрета Василя-Костянтина Острозького // Реліквія : [роман] – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія» - 2010. – С. 247 – 248.

Кралюк П. Династія князів Острозьких // Реліквія : [роман] – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія» - 2010. – С. 248 – 255.

Кралюк П. Острозька Біблія // Реліквія : [роман] – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія» - 2010. – С. 255 – 260.

Кралюк П. Острозька академія // Реліквія : [роман] – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія» - 2010. – С. 2260 – 274.

Кралюк П. Міфічний та історичний Семерій Наливайко // Реліквія : [роман] – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія» - 2010. – С. 2282 – 289.

Филипчук С.В. Рівненська міжцерковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство» (Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство»). – Випуск 2. – Острог: В-во НаУОА, 2010. – С. 162–166.

Іщук О.В. Колізія православного життя на сторінках українських загальнонаціональних видань (початок 90-х рр. ХХ ст.) // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство» (Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство»). – Випуск 2. – Острог: В-во НаУОА, 2010. – С. 75–84.

Шаправський С.А. Проблеми забезпечення релігійної безпеки України та шляхи їх вирішення // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство» (Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство»). – Випуск 2. – Острог: В-во НаУОА, 2010. – С. 167–175.

Якубович М.М. Татарсько-мусульманське населення Південно-східної Волині ХVІ – ХХ століть: історична ретроспектива // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство» (Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство»). – Випуск 2. – Острог: В-во НаУОА, 2010. – С. 186–196.

Якуніна К.І. Становище Римо-Католицької громади м. Острога в ХХ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство» (Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство»). – Випуск 2. – Острог: В-во НаУОА, 2010. – С. 205–210.

Альошина О. А Участь А. Річинського у русі за українізацію Православної церкви / О. Альошина // Мандрівець. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – Випуск 3. – С. 28-31. ( фахове наукове видання).

Альошина О. А. Громадська діяльність А. Річинського в 20-х роках XX ст. / О. Альошина // Історія релігій в Україні. Праці XX-ї міжнародної наукової конференції ( Львів, 13-15 травня 2010 року). – Львів: Логос, 2010. – Кн. 1. – С. 243-249.

Цолін Д. В. Transformation of the Poetical Lines of the Song at the Sea (Ex. 15: 1 – 18, 21) in the Targum Ongelos. Tsolin D. The Transformation of Poetical Lines of the Song at the Sea (Ex. 15: 1 – 18, 21) in the Targum Ongelos // Proceedings of 20-th Congress of IOSOT. – Helsinki, 2010/ - P. 159

Якубович М. М. Юсуф Азізі: «...Іран оточений залізною завісою з усіх боків» : інтерв’ю з іранським письменником і правозахисником [Текст] / [інтерв’ю Д. Дроздовського, переклад з арабської М.Якубовича]. — Всесвіт. — 2010. — No. 1. — C. 171-182

Якубович М. М. Сучасний іслам та проблеми інтерпретації: історична ретроспектива [Текст] / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2010. — Спецвипуск 1. — С. 67-77.

Якубович, М. М. «Ат-Тафсір аль-Муйассар» («Спрощене тлумачення») в контексті сучасної мусульманської екзегетики [Текст] / М. М. Якубович // Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації. Матеріали Першого Всеукраїнського круглого столу. Острог, 6 листопада 2010 р. ; [за ред. І.Д. Пасічника]. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. — С. 53-55.

Якубович М. М. Yakubovych, Mykhaylo. Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common Backgrounds, Different Images [Текст] / Mykhaylo Yakubovych // Religion, State and Society. — 2010. — Vol. 38. — No. 3. — P. 289-302.

Маслова Ю. П. Моделювання гендерних стереотипів сучасної жінки та сучасного чоловіка на сторінках друкованих ЗМІ / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2010. – Вип. 17. – С. 275–285.

Маслова Ю. П. Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМI: гендерний аспект / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна” – Острог : Видавництво НаУ “Острозька академія”, 2010. – Вип. 16. – С. 190–196.

Маслова Ю.П. Чоловічі та жіночі особливості мовленнєвої діяльності у сучасному дискурсі (на прикладі друкованих ЗМІ) [Текст] / Ю.П. Маслова // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – С. 289-293.

Маслова Ю. П. Соціо-релігійні аспекти стереотипних моделей гендерної ідентичності жінки у ЗМІ / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Культурологія”. – Острог : Видавництво НаУ “Острозька академія”, 2010. – Вип. 5. – С. 126–140

Маслова Ю.П. Структурно-змістові типи заголовків з лексичними гендерними компонентами [Текст] / Ю.П. Маслова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія “Мовознавство”. – 2010. – Ч.2. – С.77-81.

Маслова Ю.П. Типологія та специфіка заголовних комплексів гендерної тематики у друкованих ЗМІ [Текст] / Ю.П. Маслова // Wyzsza Szkola Gospodarki w BYDGOSZCZY– 2010. – С.177-185

На кафедрі працють гуртки: «Мудрість Сходу» (керівник М.М. Якубович) та «Морешет» («Спадщина») (керівник Д.В. Цолін); наукові школи «Актуальні проблеми християнства» (керівник С.І. Жилюк) та «Викладання християнської школи» (керівник В.М. Жуковський); лабораторія «Релігійна журналістика» (керівник С.В. Филипчук). Протягом 2010 року гуртки та школи працювали згідно з планом роботи на 2010 р.

Гурток “Мудрість Сходу” за 2010 рік провів наступні засідання: 1. 10 березня 2010 р. – “Фонетика арабської мови”;

 2. 20 травня 2010 р. – “Фонетика арабської мови”;

 3. 25 травня 2010 р. – “Іслам у дискурсі сучасності”;

 4. 21 вересня 2010 р. – “Іслам у дискурсі сучасності”;

 5. 30 вересня 2010 р. – “Мусульманські організації в Україні”;

 6. 14 жовтня 2010 р. – “Мусульманські організації в Україні”;

 7. 10 листопада 2010 р. – “Вступ до кораністики”;

 8. 18 листопада 2010 р. – “Вступ до кораністики”;

 9. 7 грудня 2010 р. – “Середньовічна мусульманська екзегетика”.

Студенти 2 курсу Шевчук Н. та Орос І. працюють над курсовими роботами на ісламознавчу тематику. Студенти Залеська М та Кулініч І. взяли участь у конференції “Віра та розум”, що відбулася 11-12 грудня 2010 р. у Києві.

Гурток “Морешет” (“Спадщина): 1. Принципи тлумачення поетичних книг Біблії. Основи давньоєврейського віршування (січень 2010);

 2. Теологічне значення поетичної форми в концепції біблійного Одкровення. Книга Псалмів (лютий 2010);

 3. Особливості герменевтики Книг Пророків: асоціація, хіазм, форма. Герменевтика Пророків в Новому Заповіті (березень 2010);

 4. Особливості літературної структури Євангелій та їх значення для герменевтики біблійного тексту. Герменевтика Послань апостола Павла. Елементи агадичної екзегетики, анаколуфи та діатриби (квітень 2010);

 5. Апокаліптичні книги Біблії, особливості їх герменевтики. Порівняння біблійних книг Даниїла та Апокаліпсису з апокрифічними апокаліптичними творами доби пізньої античності (Книга Еноха, Заповіт Дванадцяти Патріархів, Книга Ювілеїв) (травень 2010);

 6. Історія писемності північно-західних семітів: давньоєвреський та арамейський алфавіти в VIII ст. до Р. Хр. - VI ст. по Р. Хр. Основи герменевтики біблійного тексту: історико-лінгвістичний аналіз (жовтень 2010);

 7. Системи діакритичних знаків — тіверіадська і вавилонська. Іменник і прикметник в семітських мовах (листопад 2010);

 8. Прийменник та дієслова (грудень 2010).

Лабораторія “Релігійна журналістика”:

 1. Зустрічі проводяться відповідно з планом роботи на 2009 — 2010 та 2010 — 2011 н. р.

 2. Для покращення роботи студентів видається журнал “Рівненщина релігійна”, де студенти друкують свої статті;

Кафедра культурології та філософії

Протягом року кафедра працювала над темою «Проблема культурної ідентичності в ситуації діалогу культур».За результатами роботи опубліковано:

Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 5. – 668с.

Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 6. – 172с.

Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 6. – 292с.

Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 7. – 308с.


 1. Було проведено засідання круглого столу з нагоди Всесвітнього дня філософії за регламентом ЮНЕСКО на тему Філософія Фрідріха Ніцше і проект подолання кризи культури. 17 листопада 2010 року.

Участь у конференціях

Зайцев М. О.

1. Філософсько — антропологічні читання “Європейський вибір України: антропокультурні параметри осмислення”. 1 жовтня 2010 року.

Тема доповіді: “Український вибір: відродження чи розбудова”.

2. Міжнародна наукова конференція “Традиція і культура: феномен діалогу: традиція і сучасність”. 19-20 листопада 2010 р.

3. Міжвузівський науково-практичний семінар “Проблеми соціокультурної ідентичності -2: “Людина в соціокультурних процесах початку ХХІ ст.””. 4 червня 2010 р.

Тема доповіді: “Проблеми міжкультурної взаємодії в європейському соціокультурному регіоні”.

4. Проблеми культурної ідентичності: локальний та глобальний контекст. 22-23 квітня 2010 р.

Тема доповіді: Проблема ідентичності в контексті сучасності.

5. ІІІ міжнародний науковий форум “Простір гуманітарної комунікації”: інституалізація академічної спільноти. 24-26 вересня 2010 р.

Тема доповіді: “Культурологія як проблема і проблеми культурології”

Янковська Ж.О.

1.14 січня 2010р. – офіційне опонування на захисті дисертації «Збірник “Piesni polskie i rusrie ludu galicyjskiego” Вацлава з Олеська в історії української фольклористики» Ксенії Артемівни Бородін на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

2.25-26 лютого 2010 р. – Участь у «Кулішевих читаннях». – м. Чернігів. Тема: «Засвоєння та використання фольклорно-етнографічних мотивів у романі П.Куліша «Чорна рада». (Чернігівський національний університет, кафедра культурології та філософії).

3. «Дні науки» - 23-24 березня 2010р. Тема: «Видання та спроби аналізу українських дум П.Кулішем в «Записках о Южной Руси».

4. 15 квітня 2010р. – офіційне опонування на захисті кандидатської дисертації Сікорської Інни Миколаївни «”Мати й мачуха” в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів)», м. Київ, Національний університет ім. Тараса Шевченка..

5. 22-23 квітня – «Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри». – Тема «Вивчення фольклору як спосіб усвідомлення культурної ідентичності: творчі стосунки П.Куліша з українськими фольклористами першої половини-середини ХІХ ст.». Є публікація: Наукові записки. Серія «Культурологія». Випуск 5. – Острог, 2010. – С.627-644.

6. 14-15 травня 2010р. - участь у 4-й конференції, присвячені1 пам’яті Л.Ф.Дунаєвської. – Тема: «Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції».

7. 20 травня 2010р. – участь у Всеукраїнській конференції «Слов’янська писемність: історія і сучасність” – м. Ужгород, Закарпатська філія Київського славістичного університету. Тема: Солярна символіка в українській культурній традиції: символ вінка».

8. Участь 23-25 червня у ІІІ Міжнародному конгресі «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє» (м. Львів, Львівська політехніка). Тема для виступу: «До питання про збереження ідентичності а студії з українським фольклором славіста Осипа Бодянського в середині ХІХ ст. в Москві» (Статтю подано до друку).

9. Участь у Четвертій Міжнародній конференції «Українська діаспора: проблеми, дослідження». Національний університет «Острозька академія» 22-23 вересня 2010 року. Доповідь: «Патріотичний символізм Олександра Олеся».

10. Участь у Міжнародній науковій конференції «Українська спільнота: культурно-світоглядні перетворення в історичному досвіді та сьогоденні» до 10-річчя Центру українознавства філософського факультету. 28 жовтня 2010р. Тема виступу: «Специфіка українських народознавчих досліджень по розробці народного календаря представниками діаспори у ХХ столітті (К.Сосенко, С.Килимник, О.Воропай)». Подано до друку.

Петрушкевич М. С.

1. Міжнародна наукова конференція «Кітч у сучасній культурі», (28 травня 2010 р)., Київ, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського

Тема доповіді: «Тематичні особливості та функції карнавалу»

2. Форум ґендерних освітніх центрів «Сучасні тенденції гендерної освіти в Україні», (17-18 лютого 2010 р.), Київ

Тема доповіді: «Ґендерна тематика: особливості висвітлення у дисертаційних дослідженнях»

3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми культурної ідентичності: локальний та глобальний контексти» (22-23 квітня 2010 р.) Острог

Тема доповіді: «Конфесійні особливості протестантської комунікативної системи»

4.ІІІ Міжнародний науковий форум «Простір гуманітарної комунікації: інституалізація академічної спільноти» - І Міжнародна науково-практична конференція «Культурологія у просторі гуманітарної комунікації» 24-26 вересня 2010 р., м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова http://ntsa-ifon-npu.at.ua/load/0-0-0-26-20

Тема доповіді: «Інший та ґендер: практика істерії»

5. Експертні консультації з інституціоналізації гендерної освіти (м. Київ, Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні при підтримці Європейського Союзу та Програми розвитку ООН) 20 вересня 2010 р.

Тема доповіді: «Розвиток гендерної освіти в Національному університеті «Острозька академія»»

6. Круглий стіл з нагоди Всесвітнього дня філософії за регламентом ЮНЕСКО «Філософія Фрідріха Ніцше і проект подолання кризи культури» 17 листопада 2010 р., м. Острог, Національний університет «Острозька академія»

Тема доповіді: «Ніцше & жінки»

Шевчук Д. М.

1. III Міжнародний науковий форум «Простір гуманітарної комунікації»: інституалізація академічної спільноти» - м. Київ, Київський педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 24-26 вересня 2010 року. Тема доповіді: «Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури».


 1. Міжнародна наукова конференція «Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim» - м. Люблін (Польща), Університет Марії Кюрі-Склодовської, 15-17.09.2010 р.. Тема доповіді: «Polityka tożsamości mniejszości narodowych jako problem współczesnej filozofii politycznej».

 2. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Internet - Nowe Media - Kultura 2.0.
  Perspektywy rozwoju wirtualnej nauki i edukacji» - м . Люблін (Польща) Університет Марії Кюрі-Склодовської, 5-6.11.2010 р. Тема доповіді: «Polityka 2.0 i problem kształtowania się przestrzeni politycznej w społeczeństwie informacyjnym».

4. Міжнародна науково-практична конференція «Транскордонне співробітництво у контексті європейської інтеграції України» - м. Острог, Національний університет «Острозька академія», 5-6.11.2010 р. Тема доповіді: «Видимі й невидимі межі Європи: соціокультурний та політичний аспекти».

5. Круглий стіл присвячений міжнародному Дню філософії «Філософія Фрідріха Ніцше і проект подолання кризи культури». м. Острог, Національний університет «Острозька академія», 17.11.2010 р.. Тема доповіді: «Фрідріх Ніцше і культурне месіанство».

6. Круглий стіл пам’яті С. Б. Кримського. м. Рівне - Національний уніерситет водного господарства та природокористування, 17 .12.2010. Тема доповіді: «С. Кримський: філософія – авантюра духу чи літургія смислу?».

Конопка Н. О.

1. Наукова конференція “Уроки історії — уроки історика” до 80 -ліття з дня народження проф. Ю.Д. Марголіса (1930-1996). 8-9 жовтня 2010 року (Історичний факультет Санкт — Петербурзького державного університету).
Тема доповіді: “Отношения М.Репнина к массонским и декабристским движениям на Украине”.

Карповець М. В.

1. Філософські підходи до осмислення міста як світу людського буття // Студентсько-аспірантська наукова конференція „Дні науки-2010” (Острог, Національний університет „Острозька академія”, 23-24 березня 2010 року).

2. Філософсько-антропологічне осмислення міста як світу людського буття // Dni nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukrainskich Uniwersytetów (Lublin, 11 czerwca 2010).

3. Критика міської культури і людини в «Так говорив Заратустра» Фрідріха Ніцше // Круглий стіл присвячений Ф.Ніцше та його проекту подолання кризи культури (Острог, Національний університет „Острозька академія”, 17 листопада 2010 року).

Кучер Т. А.

1. Всеукраїнській науково - практичні Інтернет конференції «Візуальність в умовах культурних трансформацій», що відбулась в березні 2010р в Національному університеті «Острозька академія». Тема статті «Візуалізація як форма естетизації молодіжної культури».

2. ХІV наукова викладацька – студентська конференція “Дні науки”, яка відбулась 23- 24 березня 2010 року, м. Острог. Тема доповіді «Особливості становлення естетичного смаку в сучасній молодіжній культурі».

3. Міжнародна науково – практична конференція «Проблеми культурної ідентичності: локальний та глобальний контекст», яка відбулась 22-23 квітня 2010 року в Національному університеті «Острозька академія», тема доповіді «Молодіжна культура та проблеми ідентичності».

Наукові статті:

Зайцев М. О. 1. Античність як форма розгортання регулятивних принципів європейської парадигми культури // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 7 - 2010. – С. 243-247

 2. Культурна реальність як безпосередність індивідуального буття // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 6 - 2010. – С.236-246.

Янковська Ж. О.

1. Відображення культу предків у родинній обрядовості українців//Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 34. Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської. – К.: Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, 2010. – С.465-474.

2. Вивчення фольклору як спосіб усвідомлення культурної ідентичності: творчі стосунки П.Куліша з українськими фольклористами першої половини-середини ХІХ ст.//Наукові записки. Серія «Культурологія». Випуск 5. – Острог, 2010. – С.627-644.

3. Використання фольклорно-етнографічних мотивів у романі П.Куліша «Чорна рада»//Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск75. Серія: Філософські науки. Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. – Чернігів, 2010. – С.52-57.

4. Видання та спроби аналізу українських дум П.Кулішем у “Записках о Южной Руси”//Наукові записки. Серія “Культурологія”. Випуск 6. - Острог, 2010. - С.41-55.

Петрушкевич М. С.

1.Католицька комунікативна система / Наукові записки. Серія «Культура та соціальна комунікація» / За заг. ред. Л. В. Квасюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 2. – С. 106 – 114.

2. Проблема символу і природи творчості у психоаналізі / Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 6. – С. 246 – 255.

3. Конфесійні особливості протестантської комунікативної системи / Наукові записки. Серія «Культурологія» (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня, Острог - 2010). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 5. – С. 467 – 471.

4. Ґендерна тематика: особливості висвітлення у дисертаційних дослідженнях / Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 7. – С. 264 – 272.

Шевчук Д. М.

1. Політичний дискурс: реалізація політики поміж текстом і контекстом // Наукові записки НаУОА. Серія: Культура і соціальні комунікації. – Острог, 2010. – Вип. 2. – С. 151-159.

2. Культурна ідентичність та глобалізація // Наукові записки НаУОА. Серія: Культурологія. Вип. 5. – Острог, 2010. – С. 4-15.

3. Проблема відродження класичної традиції в сучасній політичній філософії // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. Вип. 6. – Острог, 2010. – С. 12-19.

4. Феноменологія політичного світу і сучасна політична філософія // Актуальні проблеми духовності. Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 327-335.

5. Біополітика як парадигма розуміння феномену політичного в сучасній філософії // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. Вип. 7. – Острог, 2010. – С.59-70.

6. Проблема розуміння політичного як агоністичного в сучасній філософії // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2010. - № 3-4. – С. 54-59.

7. Обгрунтування існування Бога в аналітичній філософії релігії // Матеріали науково-практичної конференції “Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегративного світогляду”. Вип. 2 — Острог, 2010. - С.576-585.

Конопка Н. О.

1. Інститут дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія»: сучасний стан та перспективи // Український альманах. – Варшава: «Тирса», 2010.

2. «Микола Павлович Ковальський як керівник Осередку Українського Історичного Товариства в Острозі» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історія».

3. Три версії історії масонської ложі «Любов до істини на Схід Полтави» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», вип. 16. (У співавторстві з В. Шкеріним (д.і.н., Інститут історії і археології Уральського відділення РАН, Єкатеринбург). Серія «Історія».

Карповець М. В.

1. Анотація на книгу Ж.Дерріди “Дарувати час” // Критика. – (подано до друку).

2. Час і його смислові модуси в місті як світі людського буття // Час у дзеркалі науки. – Київ: „Центр учбової літератури”, 2010. – С. 56–67. (Публікація в результаті перемоги (3 місце) в конкурсі серед науковців „Час в дзеркалі науки”).

3. Смислове обрамлення світу міста в романі „Стежка в траві. Житомирська сага” Валерія Шевчука // Людина в часі. – 2010. – (подано до друку).

4. Людське буття в культурно-історичному просторі міста // Наукові записки НаОА (Філософія). – 2010. – Випуск 7. – С. 248–256.

5. Філософсько-антропологічне осмислення міста як світу людського буття // Наукові записки НаОА (Філософія). – 2010. – Випуск 6. – С. 28–38.

Кучер Т. А.

1.«Естетична свідомість крізь призму феномена «молодіжної культури».у фахове видання. Наукові записки. Серія «Філософія».- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. - Вип. 6.-С. 20-28. Друга стаття «Молодіжна культура та проблеми культурної ідентичності» у Наукових записках. Серія «Культурологія» (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний вимір. Матеріали міжнародної наукової конференції 23-24 квітня, Острог - 2010). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. - Вип. 5. – С.20-28
Назва гуртка

Дискурсивні ландшафти сучасностіНазва гуртка

Актуальні проблеми сучасної філософської антропологіїКерівник

Шевчук Д.М.Керівник

Зайцев М.О.Актуальність, мета, завдання гуртка

Досліджуються та обговорюються актуальні проблеми сучасної культури та концепції її осмислення в рамках філософіїАктуальність, мета, завдання гуртка

Досліджується та обговорюється ключова проблематика філософської антропологіїУчасники

Студенти та викладачі (в основному спеціальності»Культурологія» та представники кафедри культурології та філософії)Учасники

Студенти та викладачі (без обмежень за спеціальністю), схильні до філософуванняПлан заходів

Вересень: Проблема дискурсивної ідентичності іншого

Жовтень: Мультикультуралізм:його суть і критика

Листопад: Проект Європи як соціокультурний феномен

Грудень: Критика масової культури

Січень: Візуалізація в сучасній культурі

Лютий: Політика ідентичності національних меншин

Березень: Агоністичність в сучасній культурі


Квітень: Відродження класичної традиції в сучасній культурі

Травень: Образи людини в сучасній культуріПлан заходів

15.09: Свобода волі: її природа та парадоксальність

22.09: Місце поза культурою (межі культури)

29.09: Час і повернення

(подальші теми: в додатку «Можливі теми для філософсько –антропологічного гуртка»)


Розклад занять

Зустрічі проводяться раз в місяць – третя середа місяцяРозклад занять

Кожної суботи 0 15.30Підсумковий захід

Окремі результати обговорень на засіданнях гуртка представлено в публікаціях студентів та викладачів, представлених в Наукових записках НаУОА, серія «Філософія» та серія «Культурологія», студентських наукових записках гуманітарного факультету, в доповідях на конференціях.Підсумковий захід

В кінці кожного триместру проводиться підсумкове засідання де обговорюються проведені гуртки, досягнення та плануються заходи на наступний триместр.Каталог: download -> zvitu nauka
download -> Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010
download -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік І
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2009 рік Острог, 2009
zvitu nauka -> Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка