Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 роціСторінка15/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
#10531
ТипІнформація
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Проведено засідання гуртків:

Керівник проф. Трофимович В.В. , “Україна і світ”:

1.Проголошення незалежності України і вихід її на міжнародну арену. Реферат, дискусія (вересень)

2. Основні напрямки і пріоритети зовнішньої політики України. Круглий стіл (жовтень).

3. Україна — ЄС: здобутки, проблеми, перспективи. Круглий стіл (листопад).

4. Україна — НАТО: здобутки, проблеми, перспективи. Круглий стіл (грудень)

Керівник Атаманенко В.Б., «Українські землі у ранньоновий час»


 1. Князь В.-К. Острозький та боротьба за Острозьку волость.(Головко О., студентка 4 курсу, вересень).

 2. Структура сільського населення Острозької волості ХVІ – ХVIІ ст. (Степурко Т., студентка 2 курсу, вересень).

 3. Населення Кременця у ХVІ ст. (Безейко А., студент 3 курсу, жовтень).

 4. Описи Заславської волості в ХVІ - перш. пол. ХVІІ ст.(Личик І., студент 3 курсу, листопад).

 5. Інвентарі Острожчини 1687-1690 років як історичне джерело (грудень).

Керівник Смирнов А.І. “Історія Православної церкви в Україні”

 1. Хрещення Русі – України (вересень).

 2. Православна церква в Україні в XIV-XVI ст.(вересень).

 3. Українське православ’я в першій половині XVIІст. (жовтень).

 4. Православна Церква в Україні в другій половині ХУІІ – ХУІІІ ст. (жовтень).

 5. Берестейська церковна унія 1596 року: передумови, укладення, історичні наслідки (листопад).

 6. Українська Православна церква в другій половині ХУІІ ст. (листопад).

 7. Український церковно-визвольний рух (1917–1921) (грудень).

 8. Українська автокефальна православна церква (1917-1930рр.) (грудень).

Керівник Рудько С.О. , «Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.»

 1. Українські землі напередодні революції.(вересень)

 2. Українська Центральна Рада. Проголошення УНР. (жовтень)

 3. Українська Держава П.Скоропадського.(листопад)

 4. Директорія. Відновлення УНР. (грудень)

Керівник – канд. іст. наук Близняк М.Б.,“Міста Волині др. пол. ХVІІІ - перш. пол. ХІХ ст.”

1. Соціально-економічний розвиток Волині в другій половині XVIII ст. Дискусія (вересень)

2. Розвиток міст Волині в середині 1760-х – середині 1790-х рр. Круглий стіл (жовтень).

3. Релігійний фактор в суспільно-політичному житті міщан Волині в другій половині XVIII ст. Круглий стіл (листопад).

4. Волинська духовна семінарія в Острозі: 1796 – 1825 рр. (проблеми становлення і розвитку). Круглий стіл (грудень).

Керівник – проф. Яремчук В.П., “Історія історичної науки”


 1. Історіософія В.Липинського.(вересень)

 2. Історична наука в національно-ідентифікаційних реаліях міжвоєнного Закарпаття.(вересень)

 3. Концепція історії України М.Яворського.(жовтень)

 4. Історичні фальсифікації Олеся Бузини.(жовтень)

 5. Російськоцентрична історія України: сучасні адепти.(листопад)

 6. Найновіші дослідження з історії сталінської національної політики.(листопад)

 7. Українська революція 1917-1921 рр. в сучасних дослідженнях.(листопад)

 8. Методологічні новації та традиції в сучасній українській історіографії.(грудень)

 9. Політика пам’яті в незалежній Україні.(грудень).

Проблемні групи на 2010-2011 навч.рік.

1. В.В.Трофимович - керівник, Я.Антонюк, Т.Ремарчук.

«Війна після війни (протистояння українського націоналістичного підпілля і радянської влади в західних областях УРСР). 1944-1950 рр.».


 1. Обговорення кандидатської дисертації аспіранта кафедри історії Я.Антонюка «Діяльність СБ ОУН на території Волині і Полісся. 1946-1951 р.»(березень, травень, вересень 2010 р.);

 2. Обговорення кандидатської дисертації аспіранта кафедри історії Т.Ремарчука «Комуністичний режим в боротьбі з УПА та націоналістичним підпіллям на Львівщині (1944-сер.1950-х рр.)» (квітень, грудень 2010 р.);

 3. Обговорення та рекомендація до друку статей В.Трофимовича «Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля на Любомльщині. 1944-1952 рр.» і «Повстанське підпілля на території Шацького району Волинської області у післявоєнний період» і Я.Антонюка «Протистояння СБ ОУН(б) «суцільній колективізації» Волині та Полісся (1947-1949 рр.).

2. Керівник – проф. Яремчук В.П. Тема: «Політика та історіописання в Україні».

 1. Історична концепція М.Костомарова як національний проект (дискусія, вересень).

 2. «Історія України-Руси» М.Грушевського у політичних дискусіях першої третини ХХ ст. (дискусія, жовтень).

 3. Український націонал-комунізм та «націонал-комуністичні» версії національної історії (круглий стіл, листопад).

 4. Історичні погляди лідерів національно-визвольного руху 1930-1950-х рр. в Україні (реферати, листопад).

 5. Національне минуле як поле змагань: творчість українських дисидентів 60-80-х рр. ХХ ст. (дискусія, грудень).

Кафедра країнознавства

Наукова тема кафедри: „Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній Європі XVI-XXI ст.” (0110U002652).

У рамках наукової теми виданий збірник - Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.2. – 176 с.

Участь викладачів у наукових конференціях:

Кулаковський П. М. 1. Гадяч і Гадяччина в українській історії. (Гадяч, лютий 2010 р.)

 2. Замойська та Острозька академії в історичній ретроспективі. (Замостя, березень 2010 р.).

Шишкін І. Г.

 1. Конференція: “Проблеми українсько-польських стосунків у ХХ ст.”, 22 квітня 2010 р. Острог.

 2. Звітна конференція “Дні науки” на базі Національного університету “Острозька академія”.

Павлюк В. В.

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Центрально-Східна Європа: двадцять років системних трансформацій і геополітичних змін», 25 січня 2011 р., м. Рівне, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. Тема доповіді: Важелі впливу Європейського Союзу на трансформаційні процеси в Україні.

 2. ІІІ Волинська міжнародна історико-краєзнавчої конференція (Житомир, 12–13 листопада 2010);

Сидорук Т. В.

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Транскордонне українсько-польське співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України», 5–6 листопада 2010 р., м. Острог. Тема доповіді: Роль Польщі у формуванні східної політики Європейського Союзу.

 2. Міжнародна науково-практична конференція «Центрально-Східна Європа: двадцять років системних трансформацій і геополітичних змін», 25 січня 2011 р., м. Рівне, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. Тема доповіді: Важелі впливу Європейського Союзу на трансформаційні процеси в Україні.

Ковальчук Т. В.

 1. ХІV Науково-практична студентсько-викладацька конференція «Дні науки». Острог, 23–24 березня 2010 р.;

 2. ІІІ Волинська міжнародна історико-краєзнавчої конференція (Житомир, 12–13 листопада 2010);

 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів «Волинь очима молодих ауковців: минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 12–13 травня 2010 року);

 4. LXIII Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання», Харків 23 квітня 2010 р.;

 5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку», Вінниця 13–15 жовтня 2010 р.

 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Релігійні фактори в контексті суспільних та світоглядних трансформацій», Острог, 25 червня 2010 р.

Публікації викладачів кафедри: монографії, навчальні посібники і підручники, статті та ін. у 2010 р.

Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: Навч. посібник. – Львів: ЛА «Піраміда», 2010. – 354 с.Павлюк В.В. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918 — 1945 рр.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 284 с.

 1. Кулаковський П.М. Прикордонна торгівля між Річчю Посполитою і Московською державою (1618–1648 рр.) // Історія торгівлі, податків та мита. Збірник наукових праць / За ред. О.О. Дячка. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 2. – С. 91–106.

 2. Кулаковський П.М. Люблинская уния 1569 г. и эволюция правовой системы украинских воеводств Речи Посполитой //Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў разіцці Цэнтральнай і Усходней Еўропы у перыод ранняга Новага часу. Матэриялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвячанай 440-годдзю Люблинскай уніі. – Мінск: «БІП-С ПЛЮС», 2010. – С. 246–259.

 3. Кулаковський П.М. Полянівський мирний договір 1634 р. і спроби створення військового союзу між Річчю Посполитою та Московською державою // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». – Острог, 2010. – Вип. 2. – С. 3–21.

 4. Кулаковський П.М. Анатолій Бойко у Дніпропетровському університеті: спостереження і спогади // У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка). – Запоріжжя, 2010. – С. 70–76.

 5. Павлюк В.В. Адам Єжи Чарторийський і зовнішня політика Росії на початку XIX ст.// Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - К., 2010. - Вип. 36. - С. 42-52.

 6. Павлюк В.В. Адам Єжи Чарторийський і зовнішня політика Росії на початку XIX ст. // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.2. – С. 22-31.

 7. Павлюк В.В. Еволюція політичних поглядів Станіслава Ворцеля: від демократії до соціалізму // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - К., 2010. - Вип. 31. - С. 26-32.

 8. Павлюк В.В. Польська аристократія в суспільному житті Правобережної України після поділів Речі Посполитої // Український історичний журнал. - 2010. - №6. - С. 154-166.

 9. Павлюк В.В. Передмова (Шаправський С.А. Політична та освітня діяльність Гуго Коллонтая) // Хмельницький: ЦЮПАК, 2010. - 160 с. - С.4-5.

 10. Сидорук Т. В. «Східне партнерство» як новий інструмент політики сусідства ЄС у Східній Європі // Гілея (науковий вісник) : Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 31. – C. 424–431.

 11. Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства як інструмент посилення безпеки на кордонах ЄС // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2010. – Вип. 19. – С. 403–411.

 12. Сидорук Т. В. Східна політика Європейського Союзу на початку ХХІ ст. // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2010. – Вип. 20. – С. 316–325.

 13. Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства і процеси реформування у країнах Східної Європи // Політичний менеджмент. – 2010. – № 4 (43). – С. 160–170.

 14. Сидорук Т. В. «Східне партнерство»: пропозиції і перспективи для держав Східної Європи та Південного Кавказу // Стратегічні пріоритети / Національний інститут стратегічних досліджень. – 2010. – № 3 (16). – С. 47–52.

 15. Сидорук Т. В. Східне партнерство та Союз для Середземномор’я: можливості реформування Європейської політики сусідства // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2010. – Вип. 21. – С. 280–289.

 16. Сидорук Т. В. Лісабонський договір: зміни та нововведення в інституційному устрої та праві ЄС // Вісник Київського міжнародного університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2010. – Вип. 10. – С. 24–38.

 17. Сидорук Т. В. Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2010. – Вип. 2. – С. 66–76.

 18. Сидорук Т. В. Вплив Європейської політики сусідства на процеси демократизації та модернізації в Україні / Т. В. Сидорук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2010. – Вип. 19. – С. 110–116.

 19. Сидорук Т. В. Польське бачення східної політики Європейського Союзу // Наукові записки «Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України». Серія «Політичні науки». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2010. – Вип. 4. – С. 188–198.

 20. Подворна О.Г. Стратегічне партнерство Росії та США: економічна площина // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.2. – С.86-96.

 21. Ковальчук Т. Розвиток релігійного туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період / Т.Ковальчук. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». –Випуск 3. – Острог, 2010.

 22. Ковальчук Т. Організація туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921–1939) / Т.Ковальчук. // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.2. – С.32–39.

 23. Ковальчук Т. Організація туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921–1939) / Т.Ковальчук. // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. – Випуск 10. – С.75–79.

 24. Ковальчук Т. Туристична інфраструктура міста Кременця у міжвоєнний період / Т.Ковальчук. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Волинь очима молодих ауковців: минуле, сучасне, майбутнє» (12–13 травня 2010 року): у 2 т. – Т.2. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – С.103–104.

 25. Ковальчук Т. Розвиток туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період / Т.Ковальчук. // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12–13 листопада 2010 р.). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. – С.153–154.

 26. Ковальчук Т. Внесок польських організацій і товариств у розвиток туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період /Т.Ковальчук. // Каразінські читання (історичні науки). Матеріали LXIII Міжнародної наукової конференції 23 квітня 2010 р. – Харків, 2010. – С.149–151.

 27. Шишкін І. Історія Острозької Академії XVI-XVII ст. [Текст] : навч. посіб. / В. П. Яремчук, М. Б. Близняк, І. Г. Шишкін, А. І. Смирнов ; за ред. В. П. Яремчука. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – 60 с.

 28. Шишкін І. Особливості переговорного процесу між представниками українського національного руху та польського руху опору в період 1943-1944 рр. [Текст] / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” : [зб. наук. праць] / ред. кол. : В. В. Трофимович, С. І. Жилюк, Л. О. Зашкільняк та ін. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 16. – С. 134-145. – (Серія “Історичні науки”).

 29. Шишкін І. Україна в геополітичних концепціях польського “Лондонського табору” в 1939-1945 рр. [Текст] / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” : [зб. наук. праць] / ред. кол. : П. М. Кулакоський, В. В. Трофимович, С. С. Троян та ін. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 2. – С. 40-56. – (Серія “Міжнародні відносини”).

При кафедрі країнознавства діє Лабораторія дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі X-XXI ст.
Кафедра міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин була створена 1 листопада 2010 р. За час діяльності співробітниками кафедри було підготовлено низку наукових публікацій, зокрема статті А. Є. Атаманенко, С. О. Рудька, Н. О. Конопки та ін. Статті вищеназваних авторів подано до друку у «Наукових записках: Серія «Історія» Національного університету «Острозька академія». Крім того, С. О. Рудько видав навчально-методичний посібник з історії Центрально-Східної Європи, І. Г. Плевако завершує підготовку навчального посібника. Ряд статей опубліковано (А.Є. Атаманенко) в Польщі, та подано до друку (С.О. Рудько) до видань в Польщі, Росії (Н.О. Конопка, А.Є. Атаманенко).

У листопаді 2010 р. А.Є. Атаманенко захистила докторську дисертацію.

Продовжують опрацювання кандидатських дисертацій Хабета І. М., Гонгало В. С., Янчук К. О.

Проректор

з навчально-наукової роботи НаУОА,

доктор філософських наук, професор ____________ П. М. Кралюк
1 На сьогодні ним є студент другого курсу правничого факультету – Ігор Савчук


Каталог: download -> zvitu nauka
download -> Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010
download -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік І
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2009 рік Острог, 2009
zvitu nauka -> Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка