Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 році


Факультет політико-інформаційного менеджментуСторінка14/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
#10531
ТипІнформація
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Факультет політико-інформаційного менеджменту

Факультет політико-інформаційного менеджменту створений за наказом ректора НаУОА від 8 квітня 2005 р. На факультеті здійснюється освітня підготовка за спеціальностями: «політологія», «документознавство та інформаційна діяльність» та «психологія». Функціонує 3 кафедри: політології, документознавства та інформаційної діяльності, психолого-педагогічних дисциплін. Після здобуття ступеня бакалавра студенти, які виявляють здібності до наукової роботи, мають змогу продовжити навчання на магістерських програмах з політології, документознавства та інформаційної діяльності. З метою наближення теоретичного навчання до потреб практики на кожній спеціальності факультету створено структури, в межах яких студенти у позанавчальний час набувають практичних вмінь і навичок. Зокрема, це: - Школа політичної аналітики. Координатор проекту - кандидат політичних наук Рибак Андрій Ігорович. - Майстер-клас «Маркетингові комунікації». Координатор – викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Охріменко Ганна Валеріївна.
- Щотижневий круглий стіл для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» із проблематики інформаційного суспільства. Координатор - викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Шершньова Олена Володимирівна.
Студенти-політологи виступили в числі організаторів Острозького клубу вільного інтелектуального спілкування молоді під патронатом головного редактора всеукраїнської газети «День» Лариси Олексіївни Івшиної. Клуб об’єднує студентів Національного університету «Острозька академія», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Одеського Національного університету ім. Мечникова, Харківського Національного університету ім. Каразіна, Волинського державного університету ім. Лесі Українки та є відкритим для усіх, хто бажає сприяти внутрішній інтеграції молоді різних регіонів України.

Партнери факультету

Сьогодні факультет активно співпрацює з багатьма університетами України, зокрема з кафедрами психології Рівненського державного гуманітарного університету, Волинського державного університету ім. Лесі Українки, Національного Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, кафедрою соціальної роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Кафедра політології налагодила співпрацю з кафедрою політології Волинського Національного університету ім. Лесі Українки, Львівського національного університету ім. І. Я. Франка, Інститутом соціальних наук Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, соціологічним факультетом Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Академією управління при Президентові України (Львівська філія), Донецьким національним університетом. Укладено договір про співпрацю факультету з польським товариством педагогів та аніматорів «Клянза».Кафедри

Кафедра політології

Кафедральна тема наукових досліджень:

«Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз».

Номер державної реєстрації: 0109U001582

Дисертації, над якими працюють викладачі, наукові публікації викладачів кафедри, виступи на конфренціях та проблематика круглих столів, які проводить «Центр політичних досліджень» і «Школа політичної аналітики «Поліс» присвячені, переважно, визначеній кафедральній темі.Проведення конференцій:

 1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Перспективи та загрози демократії в постпомаранчевий період в Україні», НаУОА, 17 квітня, 2010 р.

 2. Міжнародна науково-практична конференція «Транскордонне співробітництво в контексті європейської інтеграції України»,Острог, 5-6 листопада, 2010 р.

Участь викладачів у наукових (міжнародних) конференціях:

Мацієвський Ю.В. 1. Міжнародна конференція Social transformations in the Border region - Belarus, Ukraine, Moldova, Center for Advanced Studies and Education (CASE). Вільнюс, лютий, 2010 р.Дні науки Національного університету «Острозька академія», березень, 2010 р. Очолював секцію «Політичні партії, вибори, електоральна поведінка». Наукова конференція «Україна після президентських виборів – 2010: регіональний вимір», Львів, травень 2010 р.

 2. Міжнародна конференція «Транскордонне співробітництво в контексті європейської інтеграції України», НаУОА, 5-6 листопада 2010 р.

Рибак А.І.

 1. Дні науки Національного університету «Острозька академія», березень, 2010 р. Очолював секцію «Ефективність політичних інститутів в Україні».

 2. Науково-практична конференція «Польсько-Українська і польсько-німецька транскордонна співпраця: умови – ефекти – перешкоди – перспективи» (м. Люблін, жовтень 2010 р.).

 3. Міжнародна конференція «Транскордонне співробітництво в контексті європейської інтеграції України», НаУОА, 5-6 листопада 2010 р.

Лебедюк В. М.

 1. Дні науки Національного університету «Острозька академія», березень, 2010 р. Тема виступу «Внутріпартійна демократія політичних партій в Україні».

 2. Науковий семінар «Политические партии и политическая конкуренция в недемократических обществах», м. Москва, 15-16 квітня 2010 року на базі ІНІОН РАН. Тема виступу: «Организационный тренд политических партий в посткоммунистических странах».

 3. X ювілейна науково-практична конференція “Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії” 20 травня 2010 року, м. Київ, Національна академія управління). Доповідь: “Організаційний баланс ресурсів політичних партій в Україні”.

 4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Ціннісний вимір політичної діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства”, 27-28 травня 2010 р., Херсонський національний технічний університет. Доповідь: “Організаційний тренд політичних партій в Україні: проблема формування демократичних цінностей”.

 5. Науково-практична конференція за міжнародною участю “Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика”, 22 жовтня 2010 р., м. Львів, ЛРІДУ НАДУ. Доповідь: “Інституційний вплив на формування політичних партій в Україні”.

 6. Міжнародна конференція «Транскордонне співробітництво в контексті європейської інтеграції України», НаУОА, 5-6 листопада 2010 р.

Токар О. В.

 1. Дні науки Національного університету «Острозька академія», березень, 2010 р.

 2. Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ, травень, 2010 р.

 3. Міжнародна конференція «Транскордонне співробітництво в контексті європейської інтеграції України», НаУОА, 5-6 листопада 2010 р.

Завадська О. Р.

 1. Дні науки Національного університету «Острозька академія», березень, 2010 р.

 2. Міжнародна конференція «Транскордонне співробітництво в контексті європейської інтеграції України», НаУОА, 5-6 листопада 2010 р

Рибачок С. Л.

  1. Дні науки Національного університету «Острозька академія», березень, 2010 р. Тема виступу «Конституційно-правове регулювання статусу політичних партій в Україні та Російській Федерації. Компаративний аналіз»

  2. Міжнародна науково-практична конференція «The problem of building international relations in Central East Europe», м. Пултуск, Польща, травень 2010 р. Тема виступу: «Конституційно-правове регулювання статусу політичних партій як основа формування ефективної партійної системи в державах посткомуністичного простору».

Публікації викладачів кафедри: монографії, навчальні посібники і підручники, статті та ін.:

Підручники:

Старіш О. Г., Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем (гриф МОН) // Підручник. – К.: Грамота, 2010. – 568 с.

Статті:


Мацієвський Ю.В.

 1. Маtsiyevsky Y.Transformacje reżimu politycznego na Ukrainie przed i po pomarańczowej rewolucji(interpretacja instytucjonalna) //Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP”. Pod.red.T. Bodio,- T. I.-Warszawa, 2010.

 2. Маtsiyevsky Y. Elity na Ukrainie do i po “Rewolucji pomaranczowej”// Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP”. Pod.red.T. Bodio,- T. II.-Warszawa, 2010.

 3. Мациевский Ю.В. Cмена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004-2010 гг.// Полис. – 2010. – №5.

 4. Мацієвський Ю.В.Еліти в Україні до і після «Помаранчевої революції»// Політичний менеджмент. – 2010. – № 2.

 5. Мацієвський Ю.В. Етапи трансформації політичного режиму в Україні (1991-2001)// Наукові записки Ужгородського національного університету. Серія «Політологія» – Вип. 3 – Ужгород. 2010.

 6. Мацієвський Ю.В.Незакінчений транзит в Україні: спроба періодизації // Політичний менеджмент. – 2010. – №6.

 7. Мацієвський Ю.В. Який режим будує В.Янукович і що з того вийде? // Наукові записки. Серія «Політичні науки». – Острог: «Острозька академія». Випуск 4. – 2010.

Рибак А. І.

 1. Rybak.A. «Dynamics of Ukrainian citizens’ attitude to European integration after «orange revolution».Збірник наукових праць Університету Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, грудень 2010 р.

 2. Рибак А.І. Ставлення поляків до українців: динаміка та визначальні чинники // Наукові записки. Серія «Політичні науки». – Острог: «Острозька академія». Випуск 4. – 2010.

Старіш О. Г.

 1. Старіш О. Г. Земельні самозахоплення: міфи й реальність // Кримська політика і безпека № 2/4, 2010. – С. 12-14.

 2. Стариш А. Г. Циклы систем управления мировых гегемонов (информационное измерение) // Політологічний вісник. Збірник наукових праць № 48.– К.: ІНТАС, 2010, С. 120-132.

 3. Старіш О. Г. Інформаційний вимір цивілізації // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 3. – С. 168-176.

 4. Старіш О. Г., Козубський В. О. Глобалізація як чинник руйнування держави-нації // Наукові записки. Серія «Політичні науки». – Острог: «Острозька академія». Випуск 4. – 2010, С. 87-101.

Лебедюк В. М.

 1. Лебедюк В. Методологічні проблеми дослідження партійних організацій у посткомуністичних країнах // Ефективність державного управління. – 2010. – Вип. 20. – С. 12-121.

 2. Лебедюк В.Н. Тенденции организационного развития политических партий Украины / Под ред. Ю.Г. Коргунюка, Е.Ю. Мелешкиной, Г.М. Михалевой // Политические партии и политическая конкуренция в демократических и недемократических режимах. – М., 2010. – С. 199-209.

Токар О. В.

 1. Токар О.В. Європейський вектор та нова якість інформаційної політики України // Наукові записки. Серія «Політичні науки». – Острог: «Острозька академія». Випуск 4. – 2010.

 2. Завадська О.Р. Законодавче регулювання ЗМІ в Україні в рамках євроінтеграції // Наукові записки. Серія «Політичні науки». – Острог: «Острозька академія». Випуск 4. – 2010.

Видання збірників:

 1. Студентські наукові записки. Серія «Політологія». – Острог: «Острозька академія». Випуск 4. – 2010.

 2. Наукові записки. Серія «Політичні науки». – Острог: «Острозька академія». Випуск 4. – 2010.

Наукові лабораторії, гуртки:

ШПА «Поліс»:

проведено опитування громадської думки на предмет виявлення електоральних переваг населення м. Острога напередодні президентських виборів 2010 р. ;

круглі столи за участю українських та польських студентів на тему:

«Посттоталітарні трансформації у країнах Центрально-Східної Європи: спільні та відмінні риси» (12-14 грудня 2009 р., Польща, м. Замосць та 22-24 квітня 2010 р., Україна, м. Острог).

«Російська Федерація та міжнародні відносини у Центрально-Східній Європі», 16-18 грудня, 2010 р., м. Острог.

Центр політичних досліджень:

У жовтні 2010 р. відбулась презентація Центру політичних досліджень,

проведено:

круглий стіл на тему: «Чи можливий авторитарний режим в Україні?», доп. Мацієвський Ю.В., жовтень 2010 р.;

круглий стіл на тему: «Скільки влади має влада ? Аналіз результатів місцевих виборів в Україні»., доп. Рибачок С.Л., грудень 2010 р.

Наукові гуртки:

На кафедрі створені 10 наукових гуртків, які працюють щотижня, згідно з планом, затвердженим на початку навчального року.

Політичні партії та партійні системи (керівник – в. Лебедюк В.М.); Інформаційна політика та інформаційна безпека держави (керівник – в. Токар О.В.); Політичні партій та виборчий процес (керівник – в. Рибачок С.Л.); Соціальна політика та соціальні процеси в Україні (керівник – в. Кардаш С.Ю.); Політична свідомість і культура (керівник – доц. Шостак І.В.); Політичні трансформації у посткомуністичних суспільствах (керівник – доц. Мацієвський Ю.В.); Зовнішня політика України на сучасному етапі , Виборчий процес та виборчі технології, Актуальні проблеми діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (керівник – доц. Рибак А.І.); Політичні комунікації (керівник – в.Завадська О.Р.)
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра впродовж 2010 року працювала над темою наукових досліджень «Теоретико-методологічні та практичні аспекти аналізу текстів культури». У 2009 році тему було затверджено у ЦНТІ. Номер державної реєстрації: 0109И001581.

У рамках теми наукових досліджень кафедри підготовлено та проведено конференцію студентів та молодих вчених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні», 12 – 13 квітня, 2010 р. За матеріалами підготовлено збірник за редакцією Л.В.Квасюк 12 друкованих аркушів.

Викладачі взяли участь у 24 наукових конференціях:

1) Батіщева О. С. Круглий стіл «Регулювання політичних партій: сучасний стан та перспективи реформ», Лабораторія законодавчих ініціатив 18 листопада 2010 р. в м. Львові, з доповіддю «Шляхи вдосконалення оцінювання діяльності політичних партій у парламенті» [http://www.parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2187&as=0].

2) Батіщева О. С. Конференція «Теорія та практика державної служби», яка проходила в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 5-6 листопада, з доповіддю ««Безвідповідальний Парламент»: Опортунізм та корупційна поведінка законодавців крізь призму економічної теорії»

3) Батіщева О. С. Конференція «Менеджмент-орієнтовані підходи до здійснення змін в публічному управлінні», яка проходила в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 22 жовтня 2010 р., дистанційна участь.

4) Бондар В. Д. ХV наук. викл.-студ. конф. «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» в березні 2010 р з доповіддю на тему: «Самомотивація як чинник підвищення ефективності управління».

5) Прасюк О. В. ХV наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки Національного університету “Острозька академія”, 23-24 березня 2010 року з доповіддю „Проблема цілеспрямованого формування громадської думки в контексті сучасної комунікавістики”

6) Прасюк О. В. Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» 22-23 квітня 2010 року (За підсумками конференції опубліковано тези доповіді).

7) Прасюк О. В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісний вимір політичної діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства», яка відбулася 27-29 травня 2010 року в Херсонському національному технічному університеті (виступ з доповіддю та тези у збірнику).

8) Бондарчук Я. В. Другі Острозькі наукові читання, присвячених пам’яті князя К.-В.Острозького 26-27 лютого 2010 р., на яких виступила з доповіддю «Полеміка Клірика Острозького з Іпатієм Потієм щодо правомірності Берестейської унії 1596 р.».

9) Бондарчук Я. В. взяла участь у Краєзнавчій конференції до дня м. Острога 7 червня 2010 р., де виступила з доповіддю «Історія Свято-Воскресенського храму м. Острога».

10) Бондарчук Я. В. П’ята Всеукраїнська науково-практичній конференції „Українська культура в добу глобалізаційних трансформацій”, Рівне, 10-12 листопада 2010 рік, на якій виступила з доповіддю „Архітектурний декор замків, храмів, оборонних башт князів Острозьких XIV – першої половини XVII”.

12) Охріменко Г. В. Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні». – Острог, 2010 р. Тема доповіді: „Система collaboration в електронному управлінні як альтернатива соціальним мережам Internet”.

13) Охріменко Г. В. Всеукраїнська наукова конференція „Князь Костянтин Іванович Острозький в історії Центрально-Східної Європи”. Острог, Національний університет „Острозька академія”, 25 листопада 2010 р. Тема доповіді: «Образ священнослужителя в полемічному дискурсі православних та католиків Речі Посполитої кінця XVI століття».

14) Квасюк Л. В. Острозькі краєзнавчі читання, присвячені пам’яті князя В.-К. Острозького, які проходили 27 лютого 2010 р. в Національному університеті „Острозька академія”. Виступ на тему: „Догматична проблематика в „Катехизмі або Суммарії, що є коротким зібранням віри і церемоній святої Східної Церкви” Мелетія Смотрицького”.

15) Квасюк Л.В. Дні науки у Національному університеті „Острозька академія”, доповідь на тему: «Проблема оцінки ефективності ПР-діяльності».

16) Квасюк Л. В. Острозькі краєзнавчі читання, Острог, 2010 р. Виступ на тему: „Еволюція поглядів Мелетія Смотрицького (1577-1633) на проблему догматичних відмінностей між західною (католицькою) та східною (православною) церквами. Статтю опубліковано.

17) Квасюк Л. В. Всеукраїнська наукова конференція „Князь Костянтин Іванович Острозький в історії Центрально-Східної Європи”. Острог, Національний університет „Острозька академія”, 25 листопада 2010 р. Виступ на тему: „Книжниця в шести розділах” (Острог, 1588) як пам’ятка полеміки».Викладачі кафедри взяли участь у 7 міжнародних конференціях.

 1. Батіщева О. С. вступила на Міжнародній конференція «Парламентські читання», яка проходила в Києво-Могилянській академії, Лабораторії законодавчих ініціатив 30 жовтня 2010 р., з доповіддю «Зарубіжні стандарти ефективності роботи законодавчих органів: методологічні аспекти»

 2. Прасюк О. В. взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Якубинська наукова сесія», присвячена 30-річчю заснування кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (8 квітня 2010 року) (За підсумками конференції опубліковано статтю до фахового видання).

 3. Прасюк О. В. взяла участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття», Одеса, 9-11 вересня 2010 р. (За підсумками конференції опубліковано статтю до збірнику).

 4. Квасюк Л. В. виступила на міжнародній конференції „Історія релігій в Україні”. Львів, травень, 2010. з доповіддю ”Догматична проблематика у контексті унійного проекту І. Потія„

 5. Квасюк Л. В. взяла участь у міжнародній конференції „Україна у світовому часопросторі”. Київ, 2010 р. жовтень. Виступ на тему: „Книжниця Василя Суразького у контексті полеміки кінця 16 ст.”. Стаття прийнята до друку у збірник.

 6. Квасюк Л. В. взяла участь у міжнародній конференції „Заморська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі”, яка проходила в м. Замость, березень 2010 р. Виступ на тему: „Догматична частина полемічного трактату „Тренос” (Вільно, 1610) Мелетія Смотрицького як синтез духовних традицій православної, католицької та протестантської теологічних систем”;

 7. Батіщева О. С. взяла участь у міжнародній конференції «Проблеми розбудови міжнародних відносин Центрально-Східньої Європи», Академія гуманістична ім.. Ол. Гейштора12-14 травня 2010 р., м. Пултуск, Польща. Виступ з доповіддю на пленарному засіданні «Challenges and perspectives of Ukrainian political parties' participation in the policy process»

  1. По темі наукових досліджень кафедри викладачем кафедри доц. Бондарчук Я.В. відредаговано, виправлено і доповнено для 2-го видання книгу «Історія храму Федора Острозького». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010.

Доц. Бондарчук Я.В. написано 10 розділів підручника «Історія релігійного мистецтва»

Працюючи над темою наукових досліджень, викладачі кафедри опублікували низку статей. Викладачами кафедри підготовлено 14 статей до збірників, що пройшли акредитацію ВАК України, а також 29 наукових публікацій: 1. Квасюк Л. В. Полеміка про квасний хліб та опрісноки у догматичній частині „Треносу” (1610) Мелетія Смотрицького [Текст] / Л.В.Квасюк // Українознавство / відп. за вип. П.Кононенко. – Київ, 2010. – Число 1 (34). – С. 157-160.

 2. Квасюк Л. В. Онтологія шанування Святих у східно християнській традиції (за „Треносом”) Мелетія Смотрицького [Текст] / Л.В.Квасюк // Наукові записки. Серія „Філософія”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 6. – 2010. – С. 179-187.

 3. Квасюк Л. В. Філософські категорії Арістотеля в аргументації на захист східнохристиянської інтерпретації догмату про походження Святого Духа у „Треносі” (1610) Мелетія Смотрицького [Текст] / Л.В.Квасюк // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Філософські науки / відп. за вип. В.Л. Петрушенко. – Львів, 2010.- С.103-108.

 4. Квасюк Л. В. Полемічна інтерпретація догматів у катехізисах Петра Могили [Текст] / Л.В.Квасюк // Наукові записки. Серія „Філософія”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 7. – 2010. – С. 40-59.

 5. Квасюк Л. В. Виклад християнського віровчення в „Катехізмі, тобто сумарії, або короткому зібранні віри і церемоній святої Східної церкви” Мелетія Смотрицького [Текст] / Л.В.Квасюк // Українознавство / відп. за вип. П.Кононенко. – Київ, 2010. - Число 3 (36). – С. 173-178.

 6. Квасюк Л. В. Полемічна інтерпретація догматів у «Великому катехізисі» (1627) Лаврентія Зизанія [Текст] / Л.В.Квасюк. – Прийнято до друку у «Вісник Волинського національного університету».

 7. Квасюк Л. В. Специфіка інтерпретації догматів у катехізисах 1595-1596 рр. Стефана Зизанія [Текст] / Л.В.Квасюк. – Прийнято до друку у «Вісник Волинського національного університету».

 8. Квасюк Л. В. Духовно-ціннісний світ православ’я в інтерпретації «Казання» (1596) Стефана Зизанія [Текст] / Л. В.Квасюк. – Опубліковано у Віснику Національного педагогічного університету Драгоманова.- 0, 5 друк. арк.

 9. Квасюк Л. В. «Книжиця у шести розділах (Острог, 1588) як пам’ятка полеміки [Текст] / Л.В.Квасюк // Українознавство / відп. за вип. П.Кононенко. – Київ, 2010. - Число 4 (37). – С. 173 – 178.

 10. Квасюк Л. В. Аргументація проти католицького догмату про зверхність папи римського у православному полемічному трактаті Захарії Копистенського «Палінодія» (1617-1624) [Текст] / Л.В.Квасюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2010. – Прийнято до друку.

 11. Батіщева О. С. До питання cучасних теоретико-методологічних підходів у вивченні державних послуг як суспільних благ / О.С. Батіщева // Наукові записки: Збірник наукових праць Національного університету «Острозька академія». Серія Економіка. – Випуск 14. – Острог: Видавництво НаУОА, 2001. – C.500 – 509.

 12. Прасюк О. В. Компаративний аналіз електоральної та вибірково-опитувальної громадської думки [Текст] / О.В. Прасюк // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – Вип. 25. – С.75-78.

Публікації у нефахових виданнях:

 1. Квасюк Л. В. Практичний компонент підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності [Текст] / Л.В. Квасюк // Наукові записки: Серія “Культура та соціальні комунікації”. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2010. – Вип. 2 – С. 186 – 193.

 2. Квасюк Л.В. Полемічна інтерпретація догматів у катехізисах 1595-1596 рр. Стефана Зизанія [Текст] / Л.В.Квасюк // Наукові записки. Серія „Культурологія”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 6. – 2010. – С. 28-41.

 3. Квасюк Л.В. Еволюція поглядів Мелетія Смотрицького на проблему догматичних відмінностей між західною (католицькою) та східною (православною) церквами [Текст] / Л.В.Квасюк // Острозький краєзнавчий збірник. Вип. 4. – Острог, 2010. – С. 52-60.

 4. Квасюк Л. В. Догматична проблематика в контексті унійного проекту І. Потія (за твором “Унія греків з костелом римським”). – Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, О. Омельчук, І. ОРлевич. – Л.: Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. Кн. 1. – С. 423-430

 5. Батіщева О. С. Зарубіжні стандарти ефективності роботи законодавчих органів: методологічні аспекти: науковий збірник матеріалів конференції «Парламентські читання» 1-2 жовтня 2010 р. Електронний ресурс] / http://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentary_readings_.pdf. - С. 16 – 23.

 6. Батіщева О. С. До питання вивчення продуктивності праці законодавців у контексті ефективності роботи парламенту: Матеріали конференції «Менеджмент-підходи у державному управлінні», Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2010. – C.500 – 509.

 7. Батіщева О. С. «Безвідповідальний Парламент»: Опортунізм та корупційна поведінка законодавців крізь призму економічної теорії: Матеріали конференції «Менеджмент-підходи у державному управлінні», Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2010.– С. 79 – 81

 8. Бондарчук Я. В. Історія Свято-Воскресенського храму м. Острога // Острозький краєзнавчий збірник. Випуск 4. – Острог, 2010. – С.113–118.

 9. Бондар, В. Еволюція мотивації як функції управління [Текст] / В. Бондар // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» / За заг. ред. канд. філос. наук, доц. Л.В. Квасюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 2. – С. 175–185.

 10. Прасюк О.В. Громадська думка як суспільно-політичний феномен [Текст] / О.В. Прасюк // Наукові записки: Серія “Культура та соціальні комунікації”. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2010. – С. 246-255.

 11. Прасюк О.В. Політичні вибори як засіб реалізації директивної функції громадської думки [Текст] / О.В. Прасюк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. Наук.-теорет. конф. молодих учених, 22-23 квітня 2010 р./ Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. Т.Д.Булах.- Х.: ХДАК, 2010. – С. 171.

 12. Прасюк О.В. Політичні Інтернет-PR як комунікативний засіб впливу на формування електоральної громадської думки [Електронний ресурс] / О.В. Прасюк // SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарн. зб. наук. праць із соціології та соц. роб. - № 1 – 2010. – С. 13-16. - Режим доступу: http://www.sociology.kharkov.ua/soc_proctir/1_2010/2_1_1.pdf - Заголовок з екрану.

 13. Прасюк О.В. Політичні PR-технології впливу на формування громадської думки в сучасних демократичних суспільствах [Текст] / О.В. Прасюк // зб. матеріалів ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття», Одеса, 9-11 вересня 2010 р./ під заг. ред. В.Г.Спринсяна . – Одеса: Друк, 2010. – С. 155-158.

 14. Шершньова О. В. Механізми державного управління у сфері інформаційного забезпечення туристичної діяльності (на прикладі Рівненської області) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 «Механізми держ. упр.» / Шершньова Олена Володимирівна ; Львів. регіональний ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л., 2010. – 20 с.

 15. Шершньова О. В. Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму Рівненщини [Текст] // Наукові записки : Серія «Культура та соціальні комунікації».– Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип. 2. – С. 160-166

 16. Шершньова О. В. Тенденції розвитку віртуального туризму [Електронний ресурс] / О.В. Шершньова // Наукові записки : Серія «Культура та соціальні комунікації».– Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип. 3. – С. 178 – 180.

 17. Шершньова О.В. Тенденції розвитку віртуального туризму [Електронний ресурс] / О.В. Шершньова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : зб. тез доповідей І Всеукр. наук.-практ. конф. (12-13 квітня 2010 р., м. Острог). — Режим доступу : http://uosa.uar.net/doc/zbirnik.pdf. — Загол з екрану.

 18. Бондарчук Я. В. Жіноче графа Д.М.Блудова училище // Вища педагогічна освіта і наука в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Рівненська обл./ Ред. рада вид.: Н.Г.Кремень (гол.) [та ін.]; Ред. кол. тому: Р.М.Постоловський (гол.) [та ін..]. Київ: Знання України, 2010. – С.

 19. Бондарчук Я. В., Петрук Л.М. Мережа вищих навчальних закладів // Вища педагогічна освіта і наука в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Рівненська обл./ Ред. рада вид.: Н.Г.Кремень (гол.) [та ін.]; Ред. кол. тому: Р.М.Постоловський . – К.: Знання, 2010. – С.

 20. Бондарчук Я. В. Декоративне різьблення Острозького осередку XIV – першої половини XVII століття // Енциклопедичне видання «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог, 2010. – С. 92-97.

 21. Бондарчук Я. В. Іконопис Острожчини XVI–XVII століття // Енциклопедичне видання« «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог, 2010. – С.130-135.

 22. Бондарчук Я. В. Меморіальні пам’ятники князів Острозьких XVI–XVII століття // Енциклопедичне видання «Острозька академія XVI–XVII ст.». – Острог. - С. 225-231.

 23. Бондарчук Я. В. Портретний живопис Острозького осередку XVI– першої половини XVII століття // Енциклопедичне видання «Острозька академія. – Острог, 2010. – С.263-278.

 24. Бондарчук Я. В. Пригородок в Острозі // Енциклопедичне видання «Острозька XVI–XVII ст.». – Острог. - С. 386.

 25. Бондарчук Я. В. Новицький Йосиф (1.01.1878–14.11.1964)// Енциклопедичне видання «Острозька XVI–XVII ст.». – Острог. - С. 260-262.

 26. Бондарчук Я. В. Оборонні споруди Острога // Енциклопедичне видання «Острозька XVI–XVII ст.». – Острог. - С. 263-266.

 27. Охріменко Г. В. Реалізація функції реєстрації в системах електронного документообігу [Текст] / Г.В. Охріменко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: зб. наук. праць / за заг. ред.. канд. філос.. наук, доц. Л.В.Квасюк; рец.: д-р філос.. наук, проф. Т. Г. Горбаченко, д-р пед.. наук, проф. В. В. Вербець, канд. наук з державного управління О. С. Батіщева. – Острог: Вид-во національного університету «Острозька академія», 2010. – С.237-245. – (Серія «Культура і соціальні комунікації»; Вип. 2).

 28. Охріменко Г. В. Свобода та відповідальність в релігійній полеміці представників Острозького культурно-просвітнього осередку кінця XVI – кінця XVII ст. [Текст] / Г. В. Охріменко // Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду (матеріали науково-практичної конференції (28-29 листопада 2008, м. Острог)): зб. наук. праць / уклад. д-р мед. наук, проф. В. І. Малюк; відп. за вип.: д-р пед. наук, проф. В. М. Жуковський; рец.: д-р богослов’я С.А. Головін, д-р іст. наук С. І. Жилюк, д-р мед. наук Г. Г. Репецько. – Острог: Вид-во Національного у-ту «Острозька академія», 2010. – Острог, 2010. – С. 431-442. – Вип. 2.

 29. Охріменко Г. В. Подано до друку статтю до збірника «Історія релігій в Україні» : «Православно-католицька полеміка кінця XVI століття у питанні морально-релігійних проблем в умовах укладання Берестейської унії 1596 року на прикладі творів «Про єдність Церкви Божої під одним пастирем» Петра Скарги та «Апокрисис» Христофора Філалета».

На кафедрі працює 4 наукові лабораторії та гуртки студентів: студія стратегічних ініціатив, гурток з вивчення особливостей законодавчого процесу у сучасних демократіях, лабораторія дослідження соціально-інформаційних процесів, гурток „ДІД”. На основі їх діяльності було проведено низку презентацій студентських проектів (в тому числі презентацію проектів «Туристичний потенціал Рівненщини» (травень, 2010 р), підготовлено та опубліковано статті у збірнику наукових студентських записок та у збірнику матеріалів конференції студентів та молодих вчених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні».

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного розвитку». Номер державної реєстрації № 0110U002405Проведено конференцій:

Міжнародна наукова конференція «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї" 28 травня 2010 р. Національний університет «Острозька академія».

Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 2010р.)

Секція: «Актуальні питання психології та педагогіки».За звітний період викладачі кафедри брали участь у конференціях:

Квашук О. В.

1. Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 2010р.). Доповідь: “Моральна свідомість як активне і цілеспрямоване ставлення молодшого школяра до навколишньої дійстності”.

2. Міжнародна наукова конференція «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї" 28 травня 2010 р. Національний університет «Острозька академія». Доповідь: «Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту.

Матласевич О. В.

1. Міжнародна наукова конференція «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї" 28 травня 2010 р. Національний університет «Острозька академія». Доповідь: «Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі»

2. Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 2010р.). Доповідь: “Психологічно-герменевтичний аналіз твору Г. Смотрицького “Ключ від царства небесного””.

Гандзілевська Г. Б.

1. Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 2010р.). Доповідь: “Особливості творчості в XVII-XVIII ст. на прикладі діяльності шкільного театру”.

2. Науково-практичний семiнар Марши Карп з питань психодрами (м. Київ 2010 р., Київський національний університет ім. Шевченко).

3. Міжнародна наукова конференція «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї" 28 травня 2010 р. Національний університет «Острозька академія». Доповідь: «Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру»

4. Всеукраїнський психологічний конгрес присвячений 110-річчя від народження І.С. Костюка, м. Київ 19-20 квітня 2010 р.

Каламаж Р. В.

1. Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 2010р.). Доповідь: “ Модель професійної Я-концепції майбутніх юристів”

2. Міжнародна наукова конференція «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї" 28 травня 2010 р. Національний університет «Острозька академія». Доповідь: “Когнітивний підхід до дослідження Я-концепції”

3. Всеукраїнський психологічний конгрес присвячений 110-річчя від народження І.С. Костюка, м. Київ 19-20 квітня 2010 р.

Кобера А. В.

1. Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 2010р.). Доповідь: “Теоретичні аспекти судово-психологічної експертизи емоційних станів”.

Пасічник І. Д.

1. Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, березень 2010р.). Доповідь: Використання когнітивно-стильового підходу в професійній підготовці”.

2. Міжнародна наукова конференція «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї" 28 травня 2010 р. Національний університет «Острозька академія».

Доповідь: “Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності”.

Шугай М. А.

1. Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, березень 2010р.). Доповідь: “Роль етнічних особливостей у професійному становленні майбутніх психологів”

2. Міжнародна наукова конференція «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї" 28 травня 2010 р. Національний університет «Острозька академія». Доповідь: «Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів».

3. Друга Всеукраїнська конференція «Психокон-2010» Псидіагностика і психотерапія» 3 грудня-5 грудня 2010 р. м. Київ.

Гуменюк У. І.

1. Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, березень 2010р.). Доповідь: Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення.

Шостак І. В.

1. Дні науки Національного університету «Острозька академія» XV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, березень 2010р.). Доповідь: “Використання методу case study при викладанні курсу “Соціологія””.Публікації викладачів кафедри: монографії, навчальні посібники і підручники, статті та ін.

1. Карчевський І. Р. “Психологічні проблеми в естремальних ситуаціях”. Навчальний посібник - Острог, 2009 та надано ГРИФ МОН лист №1/11-9766 від 22. 10. 2010 р.За звітний період викладачами кафедри були підготовлені наступні статті :

Матласевич О. В.

1. Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 199-207.

Квашук О. В.

1. Моральна свідомість як активне і цілеспрямоване ставлення молодшого школяра до навколишньої дійсності // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010 - Вип. 16. – С. 104-113.

2. Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 158-167.

Гуменюк У.І.

1. Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010 - Вип. 14. – С. 120-132.

Гандзілевська Г. Б.

1. Самопізнання особистості студента засобами мистецтва // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010 - Вип. 14. – С. 97-108.

2. Особливості творчості в ХVІ-XIII ст. на прикладі діяльності шкільного театру // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010 - Вип. 16. – С. 41-51.

Кобера А. В.

1.Теоретичні аспекти судово-психологічної експертизи емоційних станів // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010 - Вип. 16. – С. 113-120.

Шугай М. А.

1.Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 197-212.

Каламаж Р.В.

1. Самоставлення як складова частина емоційно-оцінного компонента Я-концепції // Психологічні перспективи. – Луцьк: РВВ Волинського Національного університету імені Лесі Українки, 2010. – Вип. 15. – С.72-81.

2. Модель професійної Я-концепції майбутніх юристів // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010 - Вип. 16. – С. 85-94.

Плиска Ю.С.

1. Kompetencje kulturowe jako podstawa pracy nauczyciela w strodowisku wielokulturowym : Czlowiek w przestrzeni spotkan. Zaklad Filozofii Wydzial Nauk Humanistycznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 147-156.

2. Ключові компетенції європейського вчителя в контексті сучасної педагогіки // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010 - Вип. 16. – С. 224-232.

Пасічник І.Д.

1. Максименко С. Д., Пасічник І.Д. Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.14. – с. 3-11.

При кафедрі діє Науково-дослідна лабораторія Когнітивної психології.Наукові гуртки:

Когнітивна психологія в рамках Науково-дослідної лабораторії когнітивна психологія

Керівник: ст. лаборант науково-дослідної лабораторії Волошина В.

День проведення: вівторок, четвер з 17.00 — 18.00

Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливими потребами за допомогою глини

Керівник: доц. Квашук О.В.

День проведення: вівторок 17.00-19.00

Про роботу науково-дослідної Лабораторії когнітивної психології

За звітний період було підготовлено та опубліковано Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка. Актуальні проблеми когнітивної психології» Випуск 14 (2010 р.) та проведено Міжнародну наукову конференцію «Сучаснi дослiдження когнiтивної психологiї" 28 травня 2010 р. Національний університет «Острозька академія».

Про роботу гуртка “Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливими потребами за допомогою глини”

За звітний період була проведена корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливими потребами в Острозькій спеціалізаваній загальноосвітній школі-інтернат № 2. На основі роботи було підготовлено та видано посібник “Використання глини в роботі з дітьми з особливими потребами (корекційні заняття з розвитку емоційного інтелекту)”, презентація якого відбулася 15 лютого 2011р.Факультет міжнародних відносин

Факультет міжнародних відносин був створений 2 вересня 2008 року. На факультеті здійснюється освітня діяльність за такими спеціальностями: “Історія”, “Країнознавство” та “Міжнародні відносини”. На факультеті міжнародних відносин функціонує 3 кафедри: історії, міжнародних відносин, країнознавства. Студенти отримують ґрунтовну фахову, а також мовну підготовку (українська, англійська (є другою робочою мовою)), додаткова мова за вибором (німецька, іспанська, французька, польська), мають можливість вивчати старослов’янську мову, латину). Студенти факультету мають розвинену культуру мислення і спілкування, добре володіють навичками роботи на комп’ютері. Окрім фахової освіти за спеціальністю, можуть одержати додаткові можливості майбутнього працевлаштування за рахунок сертифікатних програм (перекладач з англійської, польської  мов).Напрямки наукових досліджень. Наукова діяльність співробітників факультету розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем історичного, соціального та країнознавчого профілів:

Міжнародні відносини Країнознавство Історія України Історіографія та джерелознавство Всесвітня історія Мовознавство та літературознавствоРесурсна база факультету. До послуг студентів факультету ресурси Наукової бібліотеки НаУОА, а також бібліотечні фонди Інституту дослідження української діаспори НаУОА, які включають значну кількість книжкових та періодичних видань. Методичний кабінет кафедри історії достатньо укомплектований спеціальною історичною  науковою, навчальною і навчально-методичною українською та зарубіжною літературою (більше 300 позицій найновіших видань), періодикою для реалізації навчального плану за напрямом “історія”.

Партнери факультету: • Canada World Youth (Едмонтон, Канада);

 • Коледж  Grant MacEwan (Едмонтон, Канада);

 • Університет Скрентон (Скрентон, США);

 • Інститут Європейської інтеграції (Жешув, Польща);

 • Білостоцький університет (Білосток, Польща);

 • Жешувський університет (Жешув, Польща);

 • Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, Польща);

 • Вища школа гуманітарно-економічна ім. Яна Замойського (Замость, Польща);

 • Вища Школа бізнесу та підприємництва (м. Островєц, Польща),

 • Вища Гуманітарно-Природнича Школа (м. Сандомєж, Польща);

 • Вища Гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м.Пултуськ, Польща).         

 • Львівський університет ім. І.Франка

 • Національний університет “Києво-Могилянська академія”

 • Волинський національний університет ім. Л.Українки

 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

 • Хмельницький національний університет

 • Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Кафедри

Кафедра історії

Протягом року кафедра працювала над темою наукового дослідження «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби»; реєстраційний номер – 0108U010890.Викладачами кафедри були організовані науково-теоретичні конференції:

 • вузівська студентсько-викладацька наукова конференція «Україна в роки Другої світової війни» (квітень, 2010).

 • міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (вересень, 2010).

 • всеукраїнська наукова конференція «Князь Костянтин Іванович Острозький в історії Центрально-Східної Європи», присвячена 550-й річниці з дня народження князя (25 листопада 2010 року).

У студентсько-викладацькій конференції Дні науки НаУОА взяли участь викладачі, аспіранти кафедри та 35 студентів-істориків 2-5 курсів (секції “Історія України”, “Україна і світ”, “Історія історичної науки”, «Актуальні проблеми дослідження історії української діаспори», «Острогіана»).

Участь викладачів у конференціях:

Трофимович В.В. 1. Дні науки НаУОА. Доповідь: «Польща в стратегічних планах Радянського Союзу. 1938–1939 рр.». (Острог, березень, 2010).

 2. Наукова конференція «Україна в роки Другої світової війни» (Острог, 21 квітня 2010). Доповідь: «Друга світова війна й Україна: актуальні питання історії та сучасності».

 3. Всеукраїнська наукова військово-історична конференція «Воєнна історія Галичини та Закарпаття» (Львів, 15 квітня 2010). Доповідь: «Участь винищувальних батальйонів у процесі ліквідації українського визвольного руху на Львівщині»

 4. Всеукраїнська наукова конференція «Україна в Другій світовій війні: історичний вимір» (Житомир, травень, 2010). Доповідь: «Етнодемографічні зміни на Волині і в Галичині в роки Другої світової війни».

 5. Всеукраїнська нарада, присвячена розгляду концепції підручника з історії України. (Київ, Верховна Рада, травень, 2010). Виступ: «Деякі аспекти у висвітленні історії України у вузах».

 6. Четверта міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (Острог, вересень, 2010). Доповідь: «Діаспорна історіографія про діяльність ОУН і УПА у воєнний та післявоєнний періоди».

 7. Міжнародна наукова конференція «Україна - геополітичний і воєнний фактор Другої світової війни (до 65-річчя завершення Другої світової війни)» (Черкаси, жовтень, 2010). Доповідь: «Від пакту Молотова –Ріббентропа до «визвольного походу» Червоної армії у вересні 1939 р.».

 8. Міжнародна наукова конференція «Україна в Другій світовій війні: джерела та інтерпретація (до 65-річниці перемоги над нацизмом і фашизмом)» (Київ, квітень, 2010). Доповідь: «Українські військові формування в німецьких мундирах».

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Транскордонне українсько-польське співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України» (Острог, 5-6 листопада 2010 р.). Виступ: «Пріоритети в українсько-польських відносинах у період президентства В.Ющенка».

Атаманенко А.Є.

 1. Дні науки НаУОА. Доповідь: «Оцінка вченими діаспори доробку радянської історіографії.». (Острог, березень, 2010).

 2. Четверта міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (Острог, вересень, 2010). Доповідь: «Міжнародна діяльність українських вчених у др.пол. ХХ ст.».

Смирнов А. І.

 1. Дні науки НаУОА (Острог, 2010). Доповідь: «Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930–1944 роках».

 2. Всеукраїнська історико-церковна конференція «Українська Автокефальна Православна Церква під час Другої світової війни. Митрополит Феофіл Булдовський» (Харків, 11 листопада 2010 р.). Доповідь: «Розвиток українського автокефального руху на початку німецько-радянської війни».

 3. Презентація у Французькому інституті анатолійських досліджень у Стамбулі на тему: «Релігійна свобода в Туреччині: випадок Константинопольського патріархату» (Червень 2010 р.).

Близняк М. Б.

 1. Дні науки НаУОА. Доповідь: «Цехи міста Мізоча другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.». (Острог, березень, 2010).

 2. Ракурс війни (круглий стіл у Нетішинськом краєзнавчому музеї, присвячений 65-річниці перемоги у німецько-радянській війні, червень 2010 р.)

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історична Волинь і проблеми духовного відродження України» (14-15 вересня, 2010 р.), м. Рівне (Рівненська державна обласна бібліотека). Доповідь: «Метрична книга острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога XVIII ст.».

 4. Третя міжнародна наукова школа-семінар «Історія торгівлі, податків, мита»(Дніпропетровськ, 4 листопада, 2010 р.). Доповідь: «Цехова організація міщан м. Мізоча другої половини ХУІІІ- поч. ХІХ ст.».

Рудько С. О.

1. Дні науки НаУОА (Острог, 2010). Тема доп.: "Оборона Замостя 6-ю Січовою Дивізією Армії УНР в серпні 1920 р.".


2. Ракурс війни (круглий стіл у Нетішинському краєзнавчому музеї, червень 2010р.).

3. Міжнародна конференція “Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття” (Львів, 28-29 вересня 2010 р.). Тема доп.: "Відродження традицій українського козацтва у добу Національно-демократичної революції 1917-1921 рр."

Начало формы

Конец формы

Яремчук В. П.


 1. Дні науки НаУОА. Доповідь: «Влада та минуле України (2005 – початок 2010 рр.): політика пам’яті чи історична політика? ». (Острог, березень, 2010).

 2. Міжнародна конференція, організована під егідою Міжнародної дослідницької групи «Історія – ментальність – ідентичність» (м. Львів, вересень, 2010). Виступ: «Український комунізм та «націонал-комуністичні» версії історії України».

 3. Міжнародна конференція на тему «Історична наука, національна свідомість та націотворення в Україні, Білорусі, Польщі у ХІХ-ХХ століттях» (м. Черкаси, жовтень, 2010). Виступ: «Націонал-комуністична» теорія в українській історичній думці.

Атаманенко В. Б.

1. ІІ наукові читання присвячені пам’яті В.-К. Острозького (Острог, 28-29.02.2010). Доповідь: «Костянтинів: перша містобудівельна ініціатива князя В.-К. Острозького».

2. Третя науково-краєзнавча конференція „Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: містечка Правобережної України – історія, проблеми, перспективи розвитку” (11-12.06.2010, Меджибіж). Тема доповіді: «Нові міста південно-східної Волині в маєтках кн. В.-К. Острозького».

3. Перша науково-практична конференція по відзначенню 1005-ї річниці Степані (9 жовтня 2010 р.). Тема доповіді: «Опис міста Степань 1614 р.».

4. Острозькі краєзнавчі читання (Острог, 3 червня 2010). Тема доповіді: «Матеріальне забезпечення Острозької Академії».

5. Міжнародна наукова сесія з нагоди відзначення 415-річчя інаугурації академічного року в Замойській академії (18-19.03. 2010, Замостя (Польща)). «Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці». Тема доповіді: «Острозька Академія та розвиток міст».

6. Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и раннее новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде / Тенненберге) (22-24 жовтня 2010 р.). Тема доповіді: «Татарские нападения на Волынь и организация обороны в XVI – первой половине XVII вв.».

Опубліковано монографії:


 1. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність / А. Атаманенко. – Острог, 2010. – 672 с.; іл.

 2. Трофимович В.В. Дослідження з історії вітчизняного літакобудування. (Рец. на: Харчук А. Нарис історії авіаційної промисловості України (1910-ті – 1980-ті рр.): Монографія. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 304 с.) // Питання історії науки і техніки. - №4. – 2010. – С.80-84.

Видано науковий збірник Наукові записки НУОА. Серія історичні науки.-2010.-Вип.16.-306 с. (члени редакційної колегії - В. В. Трофимович, В. П. Яремчук, А.Є.Атаманенко, В. Б. Атаманенко, М. Б. Близняк, С. О. Рудько, А.І.Смирнов).

Видано навчально-методичні посібники:

 1. Віхи історії України в документах і матеріалах (від найдавніших часів до початку ХХ ст.): Навчальний посібник. – Рівне, 2010. – 392 с. (Трофимович В.В. – член авторського колективу).

 2. Історія Острозької академії ХV-ХVІІ ст.: навчальний посібник / М. Близняк, А. Смирнов, І. Шишкін, В. Яремчук; за ред. В. Яремчука. - Острог, 2010. – 60 с.

 3. Рудько С.О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. ХХІ ст.): навч.-метод. пос. з курсу. – Вид. 2-ге, доповнене. – Острог, 2010. – 220 с.

4. Віхи історії України в документах і матеріалах [Рец. на кн.: Віхи історії України в документах і матеріалах (від найдавніших часів до початку ХХ ст.). Навчальний посібник. – Рівне; Острог: Волинські обереги, 2010. – 392 с.] // Замкова гора (Острог). – 2010. - №26 (624). – С. 9.

Опубліковано наукові статті:

Трофимович В. В. 1. Етно-демографічні зміни на Волині і Східній Галичині в роки Другої світової війни // Матеріали Всеукраїнської конференції. –Житомир, 2010. – С.15-21.

 2. ОУН – невід’ємна частина української історії// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2010. – Вип. 16. – С. 8-13.

 3. Участь винищувальних батальйонів в процесі ліквідації українського визвольного руху на Львівщині // Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. – Львів, 2010.- С.557-563 ( у співавторстві з Т. Ремарчуком).

 4. Повстанське підпілля на території Шацького району у повоєнні роки // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки історії Камінь-Каширщини: Наук. збірн. – Луцьк, 2010. – Вип. 37. – С. 85-89.

 5. Політичні відносини України і Республіки Польща. 1991-2010// Наукові записки НаУОА. Серія «Політичні науки».- Острог, 2010. – Вип.4.- С.121-133.

Атаманенко А. Є.

 1. Віра Вовк – пропагаторка українського письменства у світі // Українки в історії: нові сторінки. – Київ: Либідь, 2010. – С.169-172.

 2. Літературознавець Ася Гумецька з роду Пилипенків // Українки в історії: нові сторінки. – Київ: Либідь, 2010. – С.177-181.

 3. Скульптор і поет Міртала Пилипенко // Українки в історії: нові сторінки. – Київ: Либідь, 2010. – С.182-185.

 4. Українська діаспора та незалежність України: спроба осмислення взаємовідносин // Польща – Україна. Сучасне і майбутнє. Суспільно-політичні студії. – Жешув, 2010. – С.51-62.

Смирнов А. І.

 1. Розвиток українського автокефального руху на початку німецько-радянської війни // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичне релігієзнавство. – Острог, 2010. – Вип. 2. – С. 146-153.

 2. Страсті за Мазепою, або невідома спроба скасувати анафему на гетьмана в роки Другої світової війни // День. – 2010. – № 177-178. – С. 8.

Близняк М .Б.

 1. Метрична книга острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога XVIII ст. // Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства “Афіна” кафедри культурології РДГУ. – Рівне: Видавець Возень, 2010. – С. 14 – 17.

 2. Метрична книга острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога XVIII ст. // Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства “Афіна” кафедри культурології РДГУ. – Рівне: Видавець О.Зень, 2010. – Вип.9. - С. 14 – 17.

Рудько С. О.

 1. Проблема „національної ідентичності” українських політичних діячів доби Української революції 1917 – 1921 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii.  Poznań, 2010.  S.273-280.

Яремчук В. П.

 1. Історики «з партійним білетом і українською душею» в УРСР 50-х - 80-х рр. // Historia – Mentalność – Tożsamość: Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii. – Poznań, 2010. – S. 135 – 144.

Атаманенко В. Б.

 1. Найдавніші волинські джерела описово-статистичного характеру// Старий Луцьк: Терен, 2010. – С. 39-49.

 2. Система митниць та мережа ярмарків Волині XVI – першої половини XVII ст.// Історія торгівлі, податків та мита – Дніпропетровськ. 2010. – №2 (2). – С. 81 – 90.

 3. Татарские нападения на Волынь и организация обороны в XVI – первой половине XVII вв.// Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и раннее новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде / Тенненберге): Мат. междунар. научн. конф. 22 – 24 октября 2010 г. – СПб: Любавич. – С. 20 – 25.

 4. Описи волинських маєтків князів Чорторийських XVI ст.// Минуле і сучасне Волині та Полісся.- Луцьк, 2010.- Вип. 37: Сторінки історії Камінь-Каширщини. – С. 318 – 327.

 5. Матеріальне забезпечення Острозької Академії// Острозький краєзнавчий збірник. Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 24 – 40.

 6. Міста поліських володінь князів Острозьких// Студії з україністики: Зб. наук. праць на пошану дослідника українського козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження. – Рівне, 2010. – С. 191 – 208.

 7. Двори-фільварки Степанської волості (за інвентарним описом 1614 року)// Архітектурна спадщина Волині. – Рівне, 2010. – Вип.. 12. – С. 78 – 85.

Наукові гуртки для студентів на 2010-2011 навч. РікТематика семінару

Керівник семінару

1.

Українські землі у ранньоновий час

Атаманенко В.Б., доцент, канд.іст.наук

2.
 1. Історія Православної церкви в Україні


Смирнов А.І., канд.іст.наук

3.

Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.

Рудько С.О., канд.іст.наук

4.

Україна і світ

Трофимович В.В., проф., докт.іст.наук

5.

Міста Волині др.пол. ХУІІІ-перш.пол. ХІХ ст.

Близняк М.Б.

доцент, канд.іст.наук6.

Історія історичної науки

Яремчук В.П., проф., докт.іст.наук

Каталог: download -> zvitu nauka
download -> Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010
download -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік І
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2009 рік Острог, 2009
zvitu nauka -> Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка