Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 роціСторінка13/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Кафедра лінгвістики

Впродовж 2010 року викладачі кафедри продовжували працювати над науковою темою кафедри: «Лексична, фразеологічна і фреймова семантика», зареєстрованою Українським інститутом науково-технічної й економічної інформації в жовтні 2009 р., державний реєстраційний номер 0109U007880.

На факультеті романо-германських мов була проведена ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість» (22-23 квітня 2010 р.)

Викладачі кафедри взяли участь у таких конференціях:Худолій А.О. ХV наукова викладацько-студентська конференція НаУОА, присвячена проведенню Днів науки в НаУОА (тема доповіді: «Українсько-американські відносини та перспективи розвитку (2008-2010 р.р.)) (23-24 березня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

Полковський В.П.

English Learning in The Context of the Life Long Education (квітень 15-17, 2010, м. Рівне) (тема доповіді: «Lexical Change and Business: The Case of Contemporary Ukrainian for Translation»)

IV Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (презентація монографії: «Lexical Change and Business: The Case of Contemporary Ukrainian (1991-2001). – Köln: Lambert Academic Publishing, 2009. – 162 p.») (22-23 квітня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

Олексійчук Ю.В. ХV наукова викладацько-студентська конференція НаУОА, присвячена проведенню Днів науки в НаУОА (тема доповіді: «Потенційна лексика сучасної англійської мови сфери функціонування всесвітньої мережі Інтернет») (23-24 березня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

Пелипенко О.А. IV Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (тема доповіді: «Концепт малої відстані в іспаномовній прозі») (22-23 квітня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

Пелипенко О.А. ХV наукова викладацько-студентська конференція НаУОА, присвячена проведенню Днів науки в НаУОА (тема доповіді: «Вживання соматизмів для позначення концепту малої відстані та їх відтворення при перекладі») (23-24 березня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

Пелипенко О.А. Міжнародна наукова конференція на базі ВНУ ім. Лесі Українки (тема доповіді: Засоби вербалізації малої тривалості в романі Габріеля Гарсія Маркіса «100 років самотності» та їх відтворення в перекладі) (червень 2010 р., Волинський національний університет імені Лесі Українки)Участь у науково-методичних семінарах:

Пелипенко О.А. «V дидактичні курси для викладачів іспанської мови як іноземної», яке проводилось Посольством Іспанії в Україні та Варшавським інститутом ім. Сервантеса в співпраці з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка (14-15 грудня 2010, м. Київ)Публікації викладачів кафедри:

Монографії:

 1. Худолій А.О. Політичні стереотипи у геостратегії США: монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 148 с.

 2. Худолій А.О. Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів: монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 128 с.

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник з курсу «Вступ до усного перекладу» для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології / Укладачі: С.В. Новоселецька, О.А. Пелипенко. 2-е вид., доп. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 236 с. (Рекомендовано МОН України від 11.10.07)

Статті:

  1. Крайчинська Г. В. Елемент одягу pocket / кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов) / Г. В. Крайчинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Мовознавство». Випуск 13. – 2010. С. 252 – 255.

2. Коцюк Л.М., Тишко О.В. Лексикографічний огляд подяки через дієслово thank» // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Випуск № 8. – Луцьк, 2010. – С. 395 – 402.

Рецензії:

1. В. Полковський. Крила віри нашої//Погорина – літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини/гол. редактор Є. Цимбалюк. № 14-15. – Рівне, 2010. – С. 303-304.

2. В. Полковський. Памолодь нашої літератури // Погорина – літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини/гол. редактор Є. Цимбалюк. № 14-15. – Рівне, 2010. – С. 304-305.

Наукові лабораторії, гуртки, які існують при кафедрі

На базі кафедри лінгвістики діють такі науково-дослідницькі групи: 1. Локалізація програмного забезпечення та українізація веб-сайтів (наук. керівник Олексійчук Ю.В.). В рамках гуртка проведена робота по озвученню міні-серіалу студентами 2, 3, 5 курсів факультету романо-германських «The Pillars of the Earth» (Стовпи Землі), весь перебіг фіксується на форумі (forum.u4f.org.ua)

 2. Семантика мови і тексту (наук. керівник Крайчинська Г.В.) (робота проводиться згідно затвердженого графіка, 1 раз на місяць. Залучені студенти 3-5 курсів факультету романо-германських мов)

 3. Студія художнього перекладу (наук. керівник Пелипенко О.А.) (творчі доробки учасників гуртка обговорювались на щомісячних засіданнях)

 4. Політична лінгвістика (наук. керівник Худолій А.О.)


Кафедра індоєвропейських мов

Наукова тема кафедри: «Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції», державний реєстраційний номер 0109U007882.

У рамках наукової теми на кафедрі функціонує науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції». Щомісяця проводиться науково-методичний семінар «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції».

Реалізація наукової теми кафедри пов’язана зі співпрацею науково-практичної лабораторії «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» з науково-практичною лабораторією з лінгводидактики та соціолінгвістики PREFics французького університету Рен У рамках підписаної угоди у 2010 році було організоване зовнішнє наукове стажування викладачів кафедри індоєвропейських мов Білецької С. М та доц. Ковальчук І. В. у Ренському університеті, а також докторантка університету Рен 2, Клер Вільпу, проходила наукове стажування в Національному університеті «Острозька академія»

У рамках наукової теми кафедри здійснюються докторські, кандидатські дослідження, дипломні проекти:

Доцент Ковальчук Інна В’ячеславівна працює над написанням І розділу докторської дисертації «Психологія іншомовної комунікативної культури особистості» (жовтень 2010 р.).

Робота над кандидатськими дисертаціями:

Белявська Олена Олександрівна – аспірант Національного університету „Острозька академія” кафедри психолого-педагогічних дисциплін. Тема дослідження „Альтернативні методи навчання іноземних мов”. Складено усі кандидатські іспити, у тому числі іспит зі спеціальності. Планується захист дисертації у 2011 р.

П’янковська Інна В’ячеславівна – аспірант Національного університету «Києво-Могилянська академія». Тема дослідження: «Компетентісний підхід у фаховій підготовці вчителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини». Планується захист дисертації у 2011 р.

У 2010 р. було захищено кандидатську дисертацію Король Л. Д. «Психолінгвістичні особливості формування національного характеру у студентів».

Викладачами кафедри було організовано ІV Міжнародну науково-практичну конференцію НаУОА „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22-23 квітня 2010 р.), очолено роботу секції „Психолого-педагогічні аспекти навчання іноземних мов”.

Організовано Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації» (26 березня 2010 р.), очолено роботу секції «Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції».

За результатами конференцій було видано збірники «Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуски 13, 14, 15, 16», «Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Випуск 15» «Студентські наукові роботи. Серія «Філологічна». Випуск 3».

Протягом року викладачі кафедри активно брали участь у наукових конференціях та семінарах), а саме: 1. Боднар Є. Б. – у ХV науковій викладацько-студентській конференції, що проводилася в рамках Днів науки НаУОА (23-24 березеня 2010 р.). Тема доповіді: «Навчання аудіюванню та роботі з відеоматеріалами на іноземній мові». У ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” (22-23 квітня 2010 р.). Тема доповіді: «Використання мультимедійних засобів у методиці викладання англійської мови».

 2. Білецька С. М. – у ХV науковій викладацько-студентській конференції, що проводилася в рамках Днів науки НаУОА (23-24 березеня 2010 р.). Тема доповіді: «Місце та роль граматики у викладанні французької мови в контексті комунікативно-діяльнісного підходу». У ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” (22-23 квітня 2010 р.). Тема доповіді: «Apprendre à rediger une synthèse de textes».

 3. Ковальчук І. В. – у ХV науковій викладацько-студентській конференції, що проводилася в рамках Днів науки НаУОА (23-24 березеня 2010 р.). Тема доповіді: «Когнітивно-діяльнісний підхід до формування іншомовної комунікативної компетентності». У ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” (22-23 квітня 2010 р.). Тема доповіді: «Комунікативна компетентність як соціально-психологічна характеристика особистості». Участь у міжнародній прагмалінгвістичній науковій конференції у м. Щечінь (Польща), 23-24 жовтня 2010 р. Тема доповіді: «Психологічні особливості іншомовної комунікативної компетентності». У Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми когнітивної психології». Тема доповіді: «Проблема комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній психології»

 4. Кравець О.П. – у ХV науковій викладацько-студентській конференції, що проводилася в рамках Днів науки НаУОА (23-24 березеня 2010 р.). Тема доповіді: «Концептуалізація як метод дослідження мовної картини світу певного етносу». Участь у Міжнародній науковій конференції у м. Люблін (Польща), 5-7 листопада 2010 р. Тема доповіді: «Засоби та рівні вербалізації концепту віра в українській та німецькій мовах».

 5. Кратюк Ю.К. – у ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” (22-23 квітня 2010 р.). Тема доповіді: «Uvagi na temat fleksji polskiej gwary Gródka Podolskiego». Участь у міжнародній прагмалінгвістичній науковій конференції у м. Щечінь (Польща), 23-24 жовтня 2010 р. Тема доповіді: «Uwagi na temat cech fonetycznych oraz fleksyjnych gwary gródeckiej»

 6. Поліщук В. Л. – у ХV науковій викладацько-студентській конференції, що проводилася в рамках Днів науки НаУОА (23-24 березеня 2010 р.). Тема доповіді: «Фразеологічна мікросистема незначний стан сп’яніння в образно-номінативному висвітленні». У ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” (22-23 квітня 2010 р.). Тема доповіді: «Мікросистема еталонно-номінативних зворотів «п’яний як …» в німецькій, англійській та українській мовних картинах світу (семантико-ідеографічна класифікація)». Участь у Міжнародній науковій конференції у м. Люблін (Польща), 5-7 листопада 2010 р. Тема доповіді: «Мікросистема еталонно-компаративних фразеологічних зворотів «п’яний як» у німецькій, англійській та українській мовних картинах світу»

 7. Сахнюк О. С. – у ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” (22-23 квітня 2010 р.). Тема доповіді: «Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові»

 8. Совтис Н. М. – у ХV науковій викладацько-студентській конференції, що проводилася в рамках Днів науки НаУОА (23-24 березеня 2010 р.). Тема доповіді: «Українські лексичні запозичення в польській дієслівній лексиці». У ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” (22-23 квітня 2010 р.). Тема доповіді: «Запозичення з української мови в польській дієслівній лексиці». Участь у міжнародній науковій конференції у м. Білосток (Польща), 17-18 листопада 2010 р.

Протягом 2010 р. викладачами кафедри було опубліковано 14 статей:

  1. Ковальчук І. В. Комунікативна компетентність як соціально-психологічна характеристика особистості // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 р. «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 103-111.

  2. Ковальчук І. В. Проблема комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній психології // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 167-177.

  3. Ковальчук І. В. Іншомовна комунікативна культура як ефективна складова міжкультурної комунікації // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». - 2010 р.

  4. Ковальчук І. В. Психологічні особливості іншомовної комунікативної компетентності. Матеріали прагмалінгвістичної конференції в м. Щечінь 23-24 жовтня 2010 р.

  5. Белявська О. О. Використання нейролінгвістичного програмування в навчанні. Ефективна комунікація між викладачем та студентом // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 р. «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.15. – С. 7 – 13

  6. Білецька С. М., Мокра О. М., Рахубовська К. В. Apprendre à rediger une synthèse de textes // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 р. «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.15. – С. 174-178.

  7. Боднар Є. Б. Використання мультимедійних засобів у методиці викладання англійської мови // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 р. «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.15. – С. 25-28

  8. Кравець О. П. Засоби та рівні вербалізації концепту віра в українській та німецькій мовах // Мовна картина світу слов’ян і культура. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Люблін, 2010. – Т.2. – С. 79-87.

  9. Кратюк Ю. К. Uvagi na temat fleksji polskiej gwary Gródka Podolskiego // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 р. «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.13. – С. 343-350.

  10. Кратюк Ю. К. Uwagi na temat cech fonetycznych oraz fleksyjnych gwary gródeckiej. Матеріали прагмалінгвістичної конференції в м. Щечінь 23-24 жовтня 2010 р.

  11. Сахнюк О. С. Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 р. «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.14. – С. 160-168.

  12. Совтис Н. М. Запозичення з української мови в польській дієслівній лексиці // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 р. «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.14. – С. 191-198.

  13. Поліщук В. Л. Мікросистема еталонно-компаративних фразеологічних зворотів «п’яний як» у німецькій, англійській та українській мовних картинах світу// Мовна картина світу слов’ян і культура. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Люблін, 2010. – Т.2. – С. 87-95

  14. Поліщук В. Л. Структурно-семантичне моделювання у межах фразеологічно-семантичного ряду «перебувати у стані незначного сп’яніння внаслідок вживання алкоголю» на матеріалі німецької, англійської та української мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Збірник наукових праць МОН України Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2010. – С. 328-338.

При кафедрі індоєвропейських мов діє науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції».

У 2010 р. в рамках роботи лабораторії на основі співпраці з університетами-партнерами було організовано наукове стажування докторанта ренського університету Клер Вільпу в Національному університеті «Острозька академія» (квітень 2010 р.), а також зовнішнє наукове стажування к. психол. н., доц., зав. кафедри індоєвропейських мов Ковальчук І. В. в університеті Рен 2 (Франція) (жовтень 2010 р.); участь у науковому семінарі Гете-інституту «Фільми на заняттях з німецької мови», 14-15 жовтня 2010 р. викладача кафедри Поліщук В. Л.

Протягом 2010 р. було організовано науково-методичні семінари:

Березень 2010 р. - проведення науково-практичного семінару по темі «Використання інтернет-сайтів для розвитку іншомовної комунікативної компетенції», доповідач: Білецька С. М.;

Квітень 2010 р. - проведення науково-практичного семінару по темі: «Сворення навчальних фільмів за допомогою комп’ютерних програм», доповідач: Поліщук В. Л.;

Травень 2010 р. - проведення науково-практичного семінару по темі: «Методичні прийоми навчання писемного мовлення (на базі німецької мови)», доповідач: Кравець О. П.;

Жовтень 2010 р. - проведення науково-методичного семінару на тему «Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов», доповідач: Поліщук В. Л.

Листопад 2010 р. - проведення науково-методичного семінару на тему «Психологія організації альтернативного навчання іноземних мов у ВНЗ», доповідач: Белявська О. О.;

- проведення Регіонального науково-методичного семінару для вчителів польської мови регіону на тему «Викладання польської мови в Україні: проблеми та перспективи», керівник: Кратюк Ю. К.

Виїзний науково-методичний семінар у смт. Шумськ, Тернопільської обл. для вчителів іноземних мов 18.11.2010 р.:

- Білецька С. М. «Інноваційні технології викладання іноземних мов»

- Кравець О. П. «Метод проектів»

Грудень 2010 р. - проведення науково-методичного семінару на тему: «Використання відео на заняттях з іноземної мови», доповідач: Поліщук В. Л.

У рамках роботи лабораторії при кафедрі індоєвропейських мов функціонують студентські проблемні групи «Психолінгвістичні аспекти оволодіння іноземними мовами», керівник – доц. Ковальчук І. В., результатом діяльності якої стало проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації» (26. 03. 2010 р.); «Науково-практична студія літературного перекладу з німецької мови», керівник – Кравець О. П. Результатом діяльності стала підготовка «Збірки літературних перекладів з німецької мови», видавництво якої планується в 2011 р.


Кафедра міжнародної мовної комунікації

Протягом 2010 року кафедра міжнародної мовної комунікації працювала над науковою темою: «Англійська мова професійного спрямування», що зареєстрована Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації, державний реєстраційний номер: 0109U007878.На факультеті романо-германських мов була проведена ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість» (22-23 квітня 2010 р.)

Участь у наукових конференціях:

 1. Байсан Д.В. ХV наукова викладацько-студентська конференція НаУОА, присвячена проведенню Днів науки в НаУОА (23-24 березня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 2. Байсан Д.В. IV Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22-23 квітня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 3. Заблоцький Ю.В. Участь у четвертій міжнародній науково-практичній конференції “Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість” (22-23 квітня 2010 року м.Острог, Національний університет „Острозька академія”).

 4. Лисенко О.С. Всеукраїнська наукова конференція «Пріоритети сучасної іноземної філології: теорія та практика» (м. Бердянськ, 15-17 вересня 2010 р.) (подала статтю до друку: «Проблема синонімії та антонімії між віддієслівними суфіксами –ее та – er/or в юридичній термінології»)

 5. Лисенко О.С. IV Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22-23 квітня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 6. Бобков В.О. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов» (26 лютого 2010, м. Житомир)

 7. Бобков В.О. IV Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22-23 квітня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 8. Бобков В.О. ХV наукова викладацько-студентська конференція НаУОА, присвячена проведенню Днів науки в НаУОА (23-24 березня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 9. Засєкіна С.А. IV Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22-23 квітня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 10. Лушпай Л.І. Навчання за програмою «Підготовка тренерів з підвищення ґендерної обізнаності та ґендерної чутливості вчителів» Програми рівних можливостей та прав жінок , отримання у 2010 році сертифікату тренера.

 11. Лушпай Л.І. ХУ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», 22.03.2010, Острог.

 12. Лушпай Л.І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутніх вчителів», 12-13 листопада 2010 року, м. Кривий Ріг.

 13. Костюк О.Ю. ХV наукова викладацько-студентська конференція НаУОА, присвячена проведенню Днів науки в НаУОА (23-24 березня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 14. Костюк О.Ю. IV Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22-23 квітня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 15. Король Л.Д. ХV наукова викладацько-студентська конференція НаУОА, присвячена проведенню Днів науки в НаУОА (23-24 березня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 16. Король Л.Д. IV Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22-23 квітня 2010 р., НаУОА, м. Острог)

 17. Крайчинська Г.В. Дні науки Острог, ХV наукова викладацько-студентська конференція, присвячена 550 річниці народження князя Костянтина Івановича Острозького (березень, 2010).

 18. Крайчинська Г.В. TESOL (сертифікат) ХV Міжнародна конференція “English learning in the context of the long-life education” (Рівно, квітень 2010).

 19. Крайчинська Г.В. Участь у IV міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22–23 квітня 2010, Національний університет «Острозька академія»). Наукова стаття опублікована у збірнику № 12 НаУОА Серія Філологічна, що затверджений постановою ВАК України від вересня 1999 року №01-05/9.

 20. Крайчинська Г.В. Участь у IV Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства», м. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки (4-6 червня 2010).

 21. Галецький С.М. Участь у навчальному семінарі щодо написання наукових проектів програмою “TEMPUS” у м. Львів на базі Львівського політехнічного університету, січень 2010 р.

 22. Галецький С.М. Участь у міжнародному навчальному форумі м. Монреаль (Канада) , жовтень 2010 р.

Публікації викладачів:

 1. Байсан Д.В. “Метафорична концептуалізація ПРАВОСУДДЯ (на матеріалі англ. justice)“. /Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість” – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". Вип. 13. – 2010. – 540 с.)

 2. Бобков В. О. Метафора як образне сприйняття метрології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. № 4 Філологічні науки. Мовознавство. Розділ 6. Фразеологія. – 2010 – С 373 –376

 3. Бобков В.О. “Фразеологія та нумерологія” //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців - “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов”. – Житомир. – 2010. – С. 50–51.

 4. Заблоцький Ю. В. “Особливості функціонування англійських економічних термінів в мові американських публіцистичних текстів“. (Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість” – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". Вип. 14. – 2010. – 540 с.)

 5. Засєкіна С. А. Релігійна толерантність як чинник демократизації українського суспільства. Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.15. – 388с.

 6. Король Л. Д. Діагностика формування національного характеру у студентів / Л. Д. Король // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 289–298.

 7. Костюк О. Ю. Навчально-виховний процес у початкових православних закладах Волині у ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія ”. Серія “Психологія і педагогіка ”. – 2010. – Вип. 15. – С. 138-145.

 8. Костюк О. Ю. Організація навчально-виховного процесу у початкових школах німецької та чеської національних меншин Волині у ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія ”. Серія “Психологія і педагогіка ”. – 2010.

 9. Крайчинська Г. В. Елемент одягу pocket / кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов) / Г. В. Крайчинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Мовознавство». Випуск 13. – 2010. С. 252 – 255.

 10. Крайчинська Г. В. Роль загальної назви металевих грошових одиниць moneta/монета у мотивації значення ФО /Olomoucencia. Rossica. Чехія. – 2010. - № 11. – S. 63-72.

 11. Лушпай Л. І. Особливості впровадження гендерного підходу у середніх школах Великої Британії (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) / Збірник наукових праць Національного педуніверситету ім. М. Драгоманова, 2010. (ВАК) с. 169- 175

 12. Лушпай Л. І. Гендерні особливості когнітивних стилів / збірник «Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка», 2010. (ВАК)

 13. Лушпай Л. І. Роль феміністських досліджень шкільної освіти у впровадженні гендерного підходу у середні школи Великої Британії / збірник «Наукові записки. Серія «Педагогіка» Криворізького державного педуніверситету, 2010 рік. (ВАК), С. 388 – 395.

 14. Лушпай Л. І. Проблема буллінгу в середніх загальноосвітніх школах Великої Британії та шляхи її вирішення / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. М. Тернопіль, 19 березня 2010 р., с. 141-144.

 15. Лисенко О. С. «Проблема визначення терміну, його диференційних властивостей та вимог до нього»/Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.14. – 2010, с. 405-411.

 16. Юр’єва О. Ю. «Ґендерний підхід в освіті: історія та сучасність» (Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура-особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.15. – 388с.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка