Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 році


Співпраця кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін з науковими установамиСторінка12/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
#10531
ТипІнформація
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Співпраця кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін з науковими установами.

У 2010 році кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін продовжувала активну співпрацю Академією адвокатури України, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Львівським національним університетом ім. І. Франка.Факультет романо-германських мов

Факультет романо-германських мов створений за наказом ректора НаУОА від 2 січня 2001 р. Факультет акредитований за ІV рівнем акредитації відповідно до рішення ДАК від 13 квітня 2004 р. протокол № 50. Після здобуття ступеня бакалавра студенти, які виявляють схильність і здібності до наукової роботи, мають змогу продовжити навчання на магістерській програмі за напрямом 0305 Філологія, 8. 030502 Мова та література (англійська), де поглиблено вивчають професійно-орієнтовані дисципліни й проводять дослідження під керівництвом відомих науковців.

На факультеті функціонує  English-Speaking Club (англомовний клуб), який включає:


 • Theatre (англомовний театр) займається постановкою класичних та сучасних англомовних творів. В ньому задіяні як студенти, так і викладачі факультету. За допомогою засобів мистецтва та мови вдосконалюються філологічні та креативні навички студентів.

 • Discussion Group (дискусійний клуб) проводить зустрічі з непересічними особистостями з питань, що цікавлять молодь та викликані сучасною соціально-економічною ситуацією (девіантна поведінка, статус української мови, формування здорової гармонійно розвиненої особистості і т.д.), а також з учасниками обмінних програм “Україна – Канада – Світ – Молодь”, “Net Corps” та іноземними гостями. Зустрічі вчать студентів порівнювати культуру країн, мова яких вивчається, з рідною культурою, розвивають здатність ідентифікувати та використовувати різні форми спілкування з представниками інших культур. У процесі таких зустрічей студенти набувають навичок виконання ролі міжкультурного посередника, а також ефективно вирішувати проблеми інтеркультурного  порозуміння та конфліктів.

 • Socializing Activity Group (культурно-масовий сектор) займається організацією свят і вечорів з метою відтворення англомовного середовища. Традиційним стало святкування таких днів, як Thanksgiving Day, New Year, Christmas, St. Valentines Day та Shakespeare’s week, а також Тижня факультету, який включає День зміни іміджу, День кухні народів світу та День студентського самоврядування. Організація таких заходів допомагає розвивати творчу уяву, а також вдосконалювати методичні та організаторські здібності студентів.

 • Singing Group (хор) займається вивченням англійських пісень, що сприяє вдосконаленню мовленнєвої артикуляції студентів та залучає їх до творчої діяльності. Крім того, на факультеті засновано дві рок-групи- „То не я” та „Anexia”.

 • Комітет з інформаційної діяльності займається публікацією факультетських газет „The Get Away”, „Сatch 22” де висвітлюються основні події життя на факультеті та в університеті. Належне місце відведене студентській літературній творчості (твори, вірші, переклади).

 • Функціонує літературна студія, очолювана доцентом, кандидатом філологічних наук Зелінською Л.В.

Факультет має досвід проведення регіональних та міжнародних наукових конференцій та круглих столів. Викладачі факультету також беруть участь у міжнародних обмінних програмах США, Великобританії, Канади, Німеччини, Франції.

На факультеті діють чотири кафедри • кафедра англійської мови та літератури

 • кафедра лінгвістики та перекладу

 • кафедра індоєвропейський мов

 • кафедра міжнародної мовної комунікації

Ресурсна база факультету

До послуг студентів: лінгафонні лабораторії, комп’ютерний клас, сучасна цифрова мультимедійна апаратура, регіональний ресурсний центр вивчення іноземних мов, відеоцентр. На факультеті романо-германських мов працює регіональний ресурсний центр вивчення іноземних мов. Центр був створений викладачами факультету за сприяння ректорату та спонсорів. У розпорядженні студентів та викладачів факультету книжковий фонд понад 10 тисяч томів, більше 25 назв періодичних видань з країн, мови яких вивчаються, а також фонотека з понад 400 аудіокасет до мовних комплексів, 120 навчальних відеофільмів та відео додатків до навчальних комплексів. Ресурсний центр забезпечений навчально-методичною, науковою та художньою літературою англійською, німецькою, французькою, польською та турецькою мовами. Студенти та викладачі мають можливість переглядати канали супутникового телебачення, чотири рази на тиждень працює відеозал, у якому демонструються фільми мовами оригіналу.Партнери факультету. Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя:

 • Волинським державним університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк)

 • Вінницьким педагогічним університетом (м. Вінниця)

 • Національним університетом ім. T. Шевченка (м. Київ)

 • Львівським національним університетом ім. І. Франка (м. Львів)

 • Варшавським та Краківським університетами, Центром полоністики (Жешув, Польща)

 • Ягелонський університет (Польща)

 • Міжнародна гуманіратна школа (Варшава, Польща)

 • Українським вільним університетом (Мюнхен, Німеччина)

 • Мюнхенським університетом перекладознавства (Німеччина)

 • Інститутом Фехта (Німеччина)

 • Католицьким інститутом в Парижі (Франція)

 • Північно-Іллінойським університетом (США)

 • Лідським університетом (Великобританія)

 • Атабаським університетом (Канада)

 • Європейським університетом Гете

 • Трентівським університетом (Канада)

 • Торонтським університетом (Канада)

 • Університетом Квін (Канада).

Кафедра англійської мови та літератури

Колектив кафедри працює над темою «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0109U007881.На кафедрі працює 1 доктор педагогічних наук, професор, 4 кандидати наук, з них троє доцентів, двоє кандидатів філологічних наук та двоє – кандидати психологічних наук. Троє викладачів навчаються в аспірантурі: Кущик Т.О. – 4 рік заочної форми навчання, спеціальність «Теорія та методика виховання», працює над кандидатською дисертацією на тему «Духовно-моральне виховання студентської молоді засобами духовної спадщини св. Іоанна Златоуста»; Шапран Н.В. – 4 рік заочної форми навчання, спеціальність «Загальне мовознавство», працює над кандидатською дисертацією на тему «Прагматичні та семантичні особливості концепту ЗАЗДРІСТЬ»; П’янковська І. В., – 4 рік денної форми навчання, спеціальність «Теорія та методика виховання», працює над кандидатською дисертацією на тему «Компетентнісний підхід у фаховій підготовці учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини». На кафедрі працюють здобувачі кафедри лінгвістики – Тишко О. В. тема дисертації: «Репрезентація фрейму «Подяка» у сучасній англійській мові», Кононенко О. А. тема «Комунікативно-прагматичний аспект дискурсу англомовної електронної пошти». Доцент кафедри Зелінська Л. В. працює над докторською дисертацією зі спеціальності «Порівняльне літературознавство» на тему «Структура слов’янських літературних взаємин кінця XІX ст. (проблеми відображення соціокультурної комунікації в драматургії)».

Викладачі кафедри – активні учасники конференцій, семінарів, круглих столів.

 1. Зелінська Л.В. XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді - «Постколоніальна інтерпретація трагедії Софокла «Цар Едіп».

 2. Зелінська Л.В. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської «Моральність пані Дульської» на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру).

 3. Зелінська Л.В. Міжнародна наукова конференція з полоністики “Польсько-український бюлетень 1930-х років” (22-24 вересня 2010 р., Київський національний університет ім. Т.Шевченка, м. Київ).

 4. Зелінська Л.В. VII Міжнародна науково-методична конференція «Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття (29-30 жовтня 2010 р., м. Вінниця).

 5. Новоселецька С.В. XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді - «Освітні можливості емігрантів в Канаді».

 6. Новоселецька С.В. Міжнародні конференція «Implementing Innovative Technologies into English Language Learning» (Впровадження інноваційних технологій у практику викладання англійської мови) (18 березня 2010 р., м. Львів).

 7. Новоселецька С.В. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог).

 8. Новоселецька С.В. Міжнародний конгрес “Uluslararasi Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşlari Turizm Kurultayi” (16-17 грудня 2010 р., Туреччина)

 9. Коцюк Л.М. XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді - «Проект створення словника-довідника лінгвістичних термінів: проблеми та перспективи».

 10. Коцюк Л.М. Міжнародна конференція «Implementing Innovative Technologies into English Language Learning» (Впровадження інноваційних технологій у практику викладання англійської мови) (18 березня 2010 р., м. Львів).

 11. Коцюк Л.М. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог). Workshop на тему «Використання ресурсів корпусної лінгвістики при навчанні мови».

 12. Коцюк Л.М. IV Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (4-6 червня 2010 р., Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк).

 13. Ширяєва Т.М. XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Структурні особливості когнітивної репрезентації знань в контексті оволодіння іноземною мовою».

 14. Ширяєва Т.М. Міжнародна конференція «Implementing Innovative Technologies into English Language Learning» (Впровадження інноваційних технологій у практику викладання англійської мови) (18 березня 2010 р., м. Львів).

 15. Ширяєва Т.М. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог).

 16. Пелипенко О.О. XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Сучасні вимоги до навчання іншомовній вимові».

 17. Кононенко О.А. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог).

 18. Кононенко О.А.: XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Комунікативно-прагматичні особливості електронної пошти як гібридної форми дискурсу».

 19. Бурмака В.М.: XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Поняття маркетингу у різних видах словників».

 20. П’янковська І.В. ХV Всеукраїнська конференція TESOL «English Learning in the Context of the Life-long Education» (15-17 квітня 2010, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне).

 21. П’янковська І.В. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Компетенція та компетентність як провідні поняття компетентнісного підходу».

 22. П’янковська І.В. ІІІ Міжнародна конференція «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (20-21 травня 2010р., Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне). Тема доповіді - «Провідні тенденції європейської освіти у підготовці учителів у ВНЗ Німеччини».

 23. Тишко О.В. XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді - «Місце фрейму серед різних структур ментальної репрезентації знань».

 24. Тишко О.В. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог).

 25. Тишко О.В. IV Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (4-6 червня 2010 р., Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк). Тема доповіді - «Лексикографічний огляд подяки через дієслово thank».

 26. Філонік С.Ю. XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Семантичні особливості неологізмів на позначення понять сфери бізнесу в епоху інформаційних технологій».

 27. Філонік С.Ю. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Зміна синтаксичної структури як засіб творення словникових інновацій».

 28. Шапран Н.В. XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді - «Функціональні особливості компліментарних висловлень у французькій мові».

 29. Шапран Н.В. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог).

 30. Шапран Н.В. ХV Всеукраїнська конференція TESOL «English Learning in the Context of the Life-long Education» (15-17 квітня 2010, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне).

 31. Ташліцький Р.П. Міжнародна конференція «Model Ukraine» (12-13 лютого 2010 р., Університет ім. Дж. Вашингтона, м. Вашингтон, США). Тема доповіді - Contemporary Ukrainian Literature: Writing, Translating, Publishing».

 32. Ташліцький Р.П. XV Щорічна викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (23-24 березня, 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Голос перекладача в міжкультурній комунікації».

 33. Ташліцький Р.П. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22-23 квітня 2010 р., м. Острог). Тема доповіді – «Heteroglossia in translation (Based on Ukrainian Translations of "Romeo and Juliet" by William Shakespeare)».

 34. Гаврилюк І.І. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації” (26 березня 2010 р., НаУОА)

 35. Кондратьєва А.Є. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації” (26 березня 2010 р., НаУОА)

Публікації викладачів кафедри: монографії, навчальні посібники і підручники, статті та ін. у 2010 р.

Друк навчально-методичних посібників

 1. Новоселецька С. В., Пелипенко О. О. Навчально-методичні рекомендації для проведення педагогічної прктики з іноземної мови студентам-філологам 4-5 курсів / Укл. доц. С.В. Новоселецька, О.О. Пелипенко. - Острог: НаУОА, 2003. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. - 56 с.

 2. Лідія Зелінська. Антична література (давньогрецька і давньоримська). Тези лекцій, наукові матеріали з коментарями, плани практичних занять // Навчально-методичний посібник для студентів І курсу (І триместр) факультету романо-германських мов, 2010.- 100 с.

Викладачами кафедри у 2010 р. опубліковано такі статті та тези:

 1. Зелінська Л.В. Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської «Моральність пані Дульської» на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру). // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 14.

 2. Зелінська Л. В. Лекційний театр в університеті як осередок духовно-морального виховання і навчання (з педагогічного досвіду викладача-літературознавця) // Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття. Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції. // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. - Київ — Вінниця, 2010. - С. 63-66.

 3. Новоселецька С. В. Вплив глобалізацій них процесів на мовну соціалізацію та міжкультурну комунікацію // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 16. - 2010 – С. 223 – 232.

 4. Новоселецька С. В. International tourism as a way of personal development // International Black Sea NGO's Tourism Congress. - 16-17 December, 2010 Gayeli/Rize/Turkey

 5. Новоселецька С. В. Youth in Action: Activating the Youth Leadership Initiative // International Learning Forum: Youth Partnerships in Action. - 19-28 October, 2010. Montreal, Canada

 6. Ширяєва Т. М. Комплексний психолінгвістичний тренінг як засіб формування продуктивного білінгвізму // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 15.- 2010. – С. 249 – 255.

 7. П’янковська І.В. «Компетенція та компетентність як провідні поняття компетентнісного підходу // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 15.- 2010. – С. 202 – 212.

 8. П’янковська І.В. Провідні тенденції європейської освіти у підготовці учителів у ВНЗ Німеччини // Наука, освіта, суспільство очима молодих. Збірник наукових праць. – Рівне, 2010.

 9. Шапран Н.В. Теоретичні передумови вживання компліменту в українській, англійській та французькій комунікативних культурах // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 16. - 2010 – С. 334 – 343.

 10. Шапран Н.В. Функціональні особливості компліментарних висловлень у французькій мові // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Випуск № 7. – Луцьк, 2010. – С. 401 – 405.

 11. Коцюк Л.М., Тишко О.В. Лексикографічний огляд подяки через дієслово thank» // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Випуск № 8. – Луцьк, 2010. – С. 395 – 402.

 12. Тишко О.В. Когнітивні структури репрезентації знань. // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 14. - 2010 – С. 292 – 298.

 13. Філонік С.Ю. Метафоризація як явище значеннєвої динаміки словникового складу сучасної англійської мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – с. 214-219.

 14. Ташліцький Р.П. Heteroglossia in Translation (Based on Ukrainian Translations of "Romeo and Juliet" by William Shakespeare) // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – 2010.

На кафедрі працює щомісячний науково-методичний семінар «Новітні технології у навчанні англійської мови» з методики викладання англійської мови (координатор ст. викл. Пелипенко О. О.). Він сприяє удосконаленню методичної підготовки викладачів кафедри для забезпечення належного рівня викладання англійської мови, формує професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

У 2010 р. проведено такі засідання науково-методичного семінару:

Січень. Вебінар на тему: «Seven Things Beginning with M», speaker Scott Thornbury «Pronunciation in Communication: An Aviation Perspective» Speaker: Andy Roberts. (ст. викл. Пелипенко О.О.);

Лютий. Workshop: Використання пісень на заняттях англійської мови та методи роботи для досягнення навчальної мети. Типи занять у вищому навчальному закладі. (викл. Тишко О.В.);

Березень. Круглий стіл: Ігрові види діяльності. Фонетичні зарядки. (викл. Кононенко О.А.);

Квітень. Вебінар: «Integrating content and language - which language?», Speaker: Keith Kelly. (ст. викл. Пелипенко О.О.);

Травень. Круглий стіл: Робота з підручником «Upstrteam» для третього та четвертого курсів: процес, наповнюваність матеріалом, необхідність в додаткових матеріалах, сприйняття студентами, рекомендації. (ст. викл. Ширяєва Т.М., викл. Ткачук С.А.);

Вересень. Презентація: Аналіз нових надходжень літератури. Нові видання «Oxford», «Longman». (доц. Коцюк Л.М.,ст. викл.Ширяєва Т.М., викл. Шапран Н.В.);

Жовтень. Організація написання рівневого тестутдля формування підгруп на факультеті (доц. Коцюк Л.М.);

Листопад. Відвідування та аналіз відкритих занять викладачів (ст. викл. Пелипенко О.О.)

Грудень. Work shop: Фонетична підготовка тексту до читання (ст. викл. Пелипенко О.О.

Цього року до роботи науково-методичного семінару був залучений іноземець Пол Бродовей, який презентував серію семінарів «The Struggle for Effective Intelligence» для викладачів та студентів факультету.

З 16 квітня по 17 травня 2010 р. ст. викл. кафедри англійської мови та літератури Пелипенко О.О. взяла участь в інтернет-семінарі для викладачів іспанської мови, проведеному Варшавським відділенням інституту ім. Сервантеса.

18 листопада 2010 р. викладачі кафедри (Коцюк Л.М., Пелипенко О.О.) взяли участь у роботі навчально-методичного семінару для вчителів англійської мови на тему: «Використання інноваційних технологій у викладанні іноземних мов» на базі Шумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.

На кафедрі діє науковий гурток «Літературознавчі студії» під керівництвом доц. Зелінської Л. В.:

Лютий. Обговорення теми: «Виявлення наукових концепцій та їх опрацювання».

Вересень. Тема: наукова методологія в літературознавстві.

Жовтень. Структуралізм, укладання парадигми.

Листопад. Деконструкція, укладання бінарних опозицій.

Грудень. Феміністична критика, точка зору жінки.Каталог: download -> zvitu nauka
download -> Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010
download -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік І
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2009 рік Острог, 2009
zvitu nauka -> Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка