Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 роціСторінка11/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
#10531
ТипІнформація
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Правничий факультет

Правничий факультет. Спеціальність «Правознавство» була впроваджена в Національному університеті «Острозька Академія» у 1996 році при гуманітарному факультеті й мала денну форму навчання. З 1 січня 1999 року дана спеціальність була виділена в окремий факультет правознавства.

На факультеті навчання здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців за напрямами 6.060100 «Правознавство» (бакалавр права) – 4 роки, 7.060101 «Правознавство» (спеціаліст) – 1 рік та 8.060101 «Правознавство» (магістр) – 1 рік (на базі освіти бакалавра). Освітня програма підготовки фахівців права спрямована на врахування кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки фахівців високої кваліфікації. Студенти правничого факультету мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор в тому числі на базі судових та правоохоронних закладів, а також приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Для набуття практичних навиків студенти ІІ, ІІІ, IV, V і VІ курсів проходять ознайомчу, виробничу, переддипломну та педагогічну практики на підприємствах, в судових та правоохоронних органах, у вищих навчальних заклад. Правничий факультет постійно вивчає та запроваджує новітні навчальні технології, сучасні форми та методи навчально-виховного процесу. Це може бути здійсненим лише за умови розширення сфери міжнародного співробітництва, пошуку нових ділових партнерів, розробки проектів та участі у грантах, у міжнародних програмах із взаємообміну викладачами та студентами, стажування у кращих навчальних закладах Європи, США та Канади. Студенти правничого факультету постійно приймають участь у міжнародних обмінних програмах: «Україна-Канада-Польща», «Нет-корп», Канадсько-Українська Парламентська програма та ін. Передбачаються можливості одержання студентами та викладачами факультету іноземних грошових грантів та стипендій.

На факультеті діють три кафедри.Державно-правових дисциплін

У 1999 р. в результаті реорганізації кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін була створена кафедра загальнотеоретичних юридичних дисциплін (Наказ №11 від 29.09.1999 р.). В зв’язку з тим, що назва кафедри не відповідала загальноприйнятим стандартам, 14 жовтня 1999р. вона була перейменована в кафедру історії та теорії держави і права. А в березні 2005 р., відповідно до вимог ДАКу, її було перейменовано в кафедру державно-правових дисциплін. Основною тематикою науково-дослідницької роботи викладачів цієї кафедри є дослідження і наукове забезпечення теоретико-прикладних основ державотворення та захисту прав людини в Україні.Правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін (Наказ №23 від 08.04.2005р.). Викладачі кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін працюють над дослідженням і науковим забезпеченням вирішення проблем здійснення в Україні судово-правової реформи, реалізують науково-дослідницькі програми гарантування в нашій державі прав фізичних і юридичних осіб кримінально-правовими засобами.Цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін (Наказ №23 від 08.04.2005р.). Пріоритетним завданням кафедри у науково-дослідній роботі є дослідження теоретичних та практичних проблем правового забезпечення захисту прав і законних інтересів особи цивільно-правовими засобами.

На факультеті створена юридична клініка «PRO BONO» ( від лат. – „заради добра”). Це спільний проект Благодійного Фонду „Правничі ініціативи” і НаУ „Острозька академія”. „PRO BONO” надає безкоштовні юридичні послуги населенню міста та сіл району. Більшість клієнтів клініки – з числа малозабезпечених та соціально незахищених. У ній працюють 22 людини – студенти-консультанти правничого факультету 3 та 4 курсів. Для того, щоб працювати в юридичній клініці, студенти повинні успішно пройти співбесіду, вирізнятися високим навчальним рейтингом, високою моральністю та стійкою громадянською позицією.

Кафедра державно-правових дисциплін
Тема наукового дослідження кафедри: „Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні” (номер державної реєстрації: 0110V000890).

На виконання першого етапу роботи над науковою темою у 2010 р. викладачами кафедри державно-правових здійснювалась активна робота з дослідження актуальних проблем державотворення та захисту прав людини в Україні від проголошення незалежності до прийняття Конституції України. Зокрема, за звітний період було опубліковано 3 наукові статті, що безпосередньо стосуються предмету наукового дослідження кафедри.

У 2010 р. викладачі кафедри державно-правових дисциплін брали участь в організації та проведенні науково-практичної конференції Національного університету „Острозька академія” „Дні науки”, яка проводилась у березні 2010 р.

Протягом 2010 р. викладачі кафедри державно-правових дисциплін взяли участь у таких науково-практичних конференціях:

Науково-практична конференція “Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України” (Київ, 27-28 травня 2010 р.);

VІІ Міжнародна науково-практична конференція (Луцьк, 4-5 червня, 2010 р.);

Науково-практична конференції ВГІО “Інститут реабілітації та соціальних технологій” „Соціальний захист та забезпечення інвалідів (Київ, 2010 р.);

За звітний період викладачами кафедри було опубліковано такі статті, підручники, посібники, монографії:

Ковальчук В. Б. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі / В. Б. Ковальчук // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія „Право”. – 2010. − № 2. – С. 8-15.

Курганська О.В. Особливості правового статусу актів представницьких органів місцевого самоврядуваня / О.В. Курганська // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія „Право”. – 2010. − № 2. – С. 20-23.

Сенчак І.І. Вплив діяльності юридичних клінік на формування професійного рівня та правової культури молодих спеціалістів / І.І. Сенчак // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія „Право”. – 2010. − № 2. – С. 44-48.

Мартинюк Р. Конституційно-правовий аналіз проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, внесеного до Верховної Ради України 31 березня 2009 р. / Р. С. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія „Право”. – 2010. − № 2. – С. 28-33.

Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз // Вибори та демократія. – 2010. – № 1 (23). – С. 54-62.

Мартинюк Р.С. Теоретико-правові підходи до визначення конституційно-правового статусу президента у змішаній республіці // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 2010 р., 4-5 червн.: Луцьк: Волинська обласна друкарня. − 2010. – Т. 1. – С. 220-222.

Мартинюк Р. Зміна формату влади за змістом Проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, запропонованим Президентом України // Соціальний захист та забезпечення інвалідів. − Матеріали науково-практичної конференції. − К.: ВГІО “Інститут реабілітації та соціальних технологій”. − 2010. − С. 26-31.

Мартинюк Р. Мартинюк Р. Партійна система України та регіональні чинники в її розвитку / Р. С. Мартинюк // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – П50 Т.ІХ. – Чернівці: Букрек. − 2010. – С. 180-192.

Мартинюк Р. Інститут парламентської більшості у вітчизняній політико-правовій практиці / Р. С. Мартинюк // Вибори та демократія. – 2010. – № 2-3 (24-25). – С. 69-77.

На базі кафедри державно-правових дисциплін діє Лабораторія конституційно- та теоретико-правових досліджень. Згідно з планом роботи у 2010 р. на засіданнях Лабораторії проводилось наукові презентації викладачів з актуальних питань державотворення та захисту прав людини в Україні. Зокрема, у 2010 р. було презентовано такі наукові доповіді:

Мартинюк Р. С. Парламентська відповідальність уряду: проблеми правового регулювання на сучасному етапі державотворення;

Ковальчук В. Б. Конституційність та легітимність публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави;

Сенчак І. І. Правова рефлексія як невід’ємний компонент формування правосвідомості.

Співпраця кафедри з науковими закладами, установами

Протягом 2010 року кафедра державно-правових дисциплін продовжувала активну співпрацю з Харківською юридичною академією, Львівським національним університетом ім. І. Франка, Волинським національним університетом ім. Л. Українки, Академією прокуратури (м. Київ), Академією правових наук та ін. Співробітництво з вказаними закладами та установами дозволяє вирішувати ряд науково-дослідних питань, черпати досвід організації навчального процесу.


Кафедра цивільно-правових дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри: „Проблеми здійснення особистих немайнових та майнових прав” (номер державної реєстрації: 0110V000891).

На виконання першого етапу роботи над науковою темою у 2010 р. викладачами кафедри цивільно-правових активно досліджувались актуальні проблеми реалізації особистих немайнових прав та цивільно-правових способів їх захисту. Зокрема, за звітний період було опубліковано 8 статей, які безпосередньо стосуються досліджуваної теми.

Окрім того, у 2010 р. на виконання наукового дослідження було затверджено тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук к.ю.н., доц. Блащук Т.В. „Елементи цивільно-правового договору”.

У 2010 р. викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін брали участь в організації та проведенні студентсько-викладацької наукової конференції Національного університету „Острозька академія” „Дні науки”, яка проводилась у березні 2010 р.

 Протягом 2010 р. викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін взяли участь у таких науково-практичних конференціях:

Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (м. Тернопіль, 9 квітня 2010 р.).

Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу “Правове життя сучасної України” (м. Одеса, 21-22 травня 2010 р.).

Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених “Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених” (м. Київ, 23 квітня 2010 р.).

Науково-практична конференція “Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права” (м. Київ, 25 березня 2010 р.).

Науково-практичний столі „Пан’європейська кодифікація цивільного права та її значення для системи цивільного законодавства України” (м. Хмельницький, 19 листопада 2010 р.). 

За звітний період викладачами кафедри було опубліковано такі монографії, посібники, підручники, статті:

Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове найменування): Монографія / С.І. Іщук. - Хмельницький: Видавництво „Цюпак”, 2010. – 180 с.

Блащук Т.В. Страхове право. Навчальний посібник / Т.В. Блащук. – Хмельницький: Видавництво „Цюпак”, 2010.  – 287 с.

Іщук С. І. Особливості суб’єктивного права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. – Острог:  Вип. №1, 2010. – С. 20-23.

Блащук Т.В. Розвиток громадянського суспільства та його інститутів в умовах глобалізації // Приватне право і підприємництво. - Випуск 9. -  К., 2010.

Блащук Т.В. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар (гл. 35, § 2 - ст. 918-935 // Г72) / За заг. ред. Д.М. Притики, І.В. Булгакової – К.: “Юрисконсульт”, “Юстиніан”, 2010. - 1088с.

Блащук Т.В. Особливості та тенденції розвитку громадянського суспільства в Японії // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. – Острог. Вип. №1, 2010. - С. 4-6.

Блащук Т.В. Співвідношення понять “якість” та “право на якість” продукції // Формування правової держави в Україні: проблеми та перспективи. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, 9 квітня 2010 р. – С. 176-178.

Блащук Т. В. Роль інформації у відносинах щодо якості продукції // Матеріали Науково-практичної конференції ( у серії щорічних наукових заходів, присвячених пам’яті проф. Підопригори О.А.) “Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права”. – К., 25 березня 2010 р.

Блащук Т. В. Поняття безпечної продукції // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених “Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених". – К., 23 квітня 2010 року. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Блащук Т. В. Якість як умова цивільно-правового договору // Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу “Правове життя сучасної України”. – Одеса, 21-22 травня 2010 р.

Філіп’єв А. О. Проблеми отримання адвокатом інформації про зміст норм іноземного права під час представництва інтересів клієнта в цивільному судочинстві // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. – Острог. Вип. № 1, 2010. – С. 50-53.

Лідовець Р.А. Особливості становлення громадянського суспільства у Західній Європі на прикладі Великої Британії, Франції та ФРН // Приватне право і підприємництво. – Випуск 9. -  К., 2010.

Лідовець Р.А. Становлення громадянського суспільства у Великобританії // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. – Острог. Вип. № 2, 2010. – С. 23-28.

 При кафедрі цивільно-правових дисциплін діє Сектор історії й теорії приватного права Інституту приватного права та підприємництва АПрН України. Згідно робочого плану протягом 2010 р. Сектор активно працював над створенням і видавництвом серії підручників-практикумів із цивільно-правових дисциплін. Зокрема, станом на кінець 2010 р. підготовлено до друку „Навчально-методичний посібник з права інтелектуальної власності” (Іщук С.І., Блащук Т.В.), ведеться робота над розробкою навчально-методичного посібника з сімейного та зобов'язального права (Лідовець Р.А.).

У рамках роботи Сектору викладачі кафедри (Лідовець Р.А., Блащук Т.В., Іщук С.І.) проводять наукове дослідження на тему „Приватно-правові засади становлення громадянського суспільства в Україні”. Крім того, протягом 2010 р. на засіданнях Сектору систематично проводились наукові презентації викладачів з актуальних проблем розвитку приватного права в Україні. Зокрема, було презентовано такі доповіді: Самолюк В.В. „Новели Цивільного процесуального кодексу щодо апеляційного та касаційного провадження цивільних справ”; Іщук С.І. „Новели податкового законодавства”; Блащук Т.В. „Гарантії права особи на безпечну та якісну продукцію”.

Співпраця кафедри цивільно-правових дисциплін з науковими установами

У 2010 році кафедра цивільно-правових дисциплін продовжувала активну співпрацю з Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва Академії правових наук України. Зокрема, троє викладачів кафедри (Блащук Т.В., Лідовець Р.А., Іщук С.І.) є співробітниками відділу теорії та історії приватного права НДІППП АпрН України.Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Наукова тема кафедри: «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві».

Державний реєстраційний номер — 0110U003999.

На виконання даної теми у 2010 році викладачами кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін здійснювалася активна робота з дослідження кримінально-процесуальних, кримінально-правових та криміналістичних аспектів забезпечення справедливого правосуддя, що є предметом дослідження в межах першого етапу виконання роботи над реєстраційною темою кафедри. Результати дослідження відображені у численних публікаціях: посібниках, статтях, тезах тощо, виданих та опублікованих викладачами і здобувачами кафедри у 2010 році.

Окрім того, у 2010 році кафедрою правосуддя та кримінально-правових дисциплін на виконання реєстраційної теми була затверджена тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук к. ю. н., в. о. доц. Герасимчука Олега Павловича «Взаємодія кримінального та кримінально-процесуального права у правовому механізмі їх реалізації», а також затверджені наступні теми дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та прикріплено здобувачами кафедри наступних осіб:


 1. «Стадія попереднього розгляду справи суддею: теоретичний аспект» Шминдрук Ольги Федорівни;

 2. «Оперативно-розшукові та кримінально-процесуальні аспекти боротьби з тероризмом: досвід України, Великої Британії, США» Мисака В'ячеслава Олександровича;

 3. «Форми закінчення досудового слідства: правові, теоретичні та прикладні проблеми» Боржецької Наталії Леонідівни.

Протягом всього 2010 року даними особами проводилася плідна робота над даними дисертаційними дослідженнями.

У 2010 році викладачі кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін брали участь в наступних конференціях, круглих столах, семінарах тощо: • Круглий стіл з питань захисту суспільної моралі; березень 2010 року; Національний університет «Острозька академія»; 2 чол;

 • XV наукова викладацько-студентська конференція Дні науки НаУ «ОА»; березень 2010 р; Національний університет «Острозька академія»; 6 чол.

 • Міжнародний теоретико-методологічний семінар «Конституційно-правові проблеми розвитку сучасної Української держави»; березень 2010 року; Національна академія правових наук України та Національний університет «Острозька Академія»; м. Острог; 1 чол.

 • XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи»; квітень 2010 року; Тернопільський національний економічний університет; 3 чол.;

 • Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених»; квітень 2010 року; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 1 чол.;

 • Міжнародна науково-практична конференція, організована Конституційним Судом Республіки Білорусь «Теоретичні і практичні аспекти, пов'язані з індивідуальною конституційною скаргою в європейській моделі конституційного правосуддя»; травень 2010 року; м. Мінськ; 1 чол.

 • Міжнародна науково-практична конференція; травень 2010 року; Академія адвокатури України; м. Київ; 1 чол.;

 • Міжнародна науково-практична конференція; червень 2010 року; Академія адвокатури України, м. Київ; 1 чол.;

 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової системи України»; червень 2010 року; Волинський національний університет імені Лесі Українки; м Луцьк; 3 чол.;

 • І Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасного права»; жовтень 2010 року; м. Херсон; Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ; 2 чол.

 • Міжнародна науково-практична конференція «Правові проблеми зміцнення української державності»; листопад 2010 року; м. Одеса, 1 чол.

Публікації викладачів кафедри: навчальні посібники, підручники, статті та ін. у 2010 р.

Посібники та підручники

1. Герасимчук О. П. Історія держави і права України. Практикум : Навчальний посібник: Рекомендовано МОН. / О. П. Герасимчук. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". 2010. – 430 с.2. Герасимчук О. П. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт: Навчально-методичний посібник / О. П. Герасимчук, В. О. Попелюшко. – Острог, 2010. – 44 с.

Статті, доповіді, тези

 1. Попелюшко В. О. Щодо загального поняття кримінально-процесуальних документів / В. О. Попелюшко // Матеріали науково-практичної конференції [«Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи»], (Тернопіль, 2010). ­– Тернопіль, 2010.

 2. Попелюшко В. О. Достовірне (істинне) встановлення обставин предмета доказування – запорука їх правильної кваліфікації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Київ). – Київ : Академія адвокатури України, 2010.

 3. Попелюшко В. О. Інститут слідчого судді в історії кримінального процесу Франції (до Кодексу кримінального розслідування 1808 р.) / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №1. – 2010.

 4. Попелюшко В. О. Система органів розслідування та їх повноваження за КПК Франції 1808р. / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №2. – 2010.

 5. Попелюшко В. О. Органи розслідування за КПК Франції 1808 року / В. О. Попелюшко // Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»], Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н.І., Климчик Т.Д., Крисюк Ю.П. та ін. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010.– С. 656-659.

 6. Попелюшко В. О. Генеза принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі Франції / В. О. Попелюшко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Київ). – Київ : Академія адвокатури України, 2010.

 7. Попелюшко В. О. Реформа і контреформа кримінального судочинства в Італії // Адвокат. – №8. – 2010. – с. 10-15.

 8. Нор В. Т. Погляди І. Франка на заходи організації та функціонування суду і судочинства / В. Т. Нор // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №1. – 2010.

 9. Нор В. Т. Істина в кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізація / В. Т. Нор // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №2. – 2010.

 10. Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим права на апеляційне оскарження / О. П. Герасимчук // Матеріали науково-практичної конференції ["Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи"], (Тернопіль). ­– Тернопіль, 2010.

 11. Герасимчук О. П. Участь потерпілого на стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження / О. П. Герасимчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №1. – 2010.

 12. Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим права давати показання / О. П. Герасимчук // Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»], Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н.І., Климчик Т.Д., Крисюк Ю.П. та ін. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 577-579.

 13. Герасимчук О. П. Правонаступництво у кримінальному процесі у випадку смерті потерпілого / О. П. Герасимчук // Науковий блог Національного університету «Острозька академія»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=764

 14. Герасимчук О. П. Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення / О. П. Герасимчук // Науковий блог Національного університету «Острозька академія»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=763

 15. Гонгало С. Й. Документи як джерело доказів та об’єкти техніко-криміналістичного дослідження документів / С. Й. Гонгало // Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи»], (Тернопіль, 9 квітня 2010 року). – Тернопіль: Видавничий центр «Вектор», 2010. – 322-325.

 16. Гонгало С. Й. До комплексного характеру судової техніко-криміналістичної експертизи документів / С. Й. Гонгало // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених [«Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених»], (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 9 квітня 2010 року). – К., 2010. – Ч. II. – С. 348 -349.

 17. Гонгало С. Й. Про співвідношення документів-доказів та речових доказів / С. Й. Гонгало // Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»], Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н.І., Климчик Т.Д., Крисюк Ю.П. та ін. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 579-581.

 18. Гонгало С. Й. Сучасний стан судової техніко-криміналістичної експертизи документів / С. Й. Гонгало // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №2. – 2010.

 19. Стрельбіцька Л. Я. Механізм захисту прав та основних свобод засудженого / Л. Я. Стрельбіцька // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №2. – 2010.

 20. Колос М. І. Свобода як основа реалізації права в кримінальному процесі / М. І. Колос // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №2. – 2010. – С. 15-19.

 21. Колос М. І. Свобода і право: проблеми співіснування в межах статті 43 Кримінального кодексу України / М. І. Колос // Науковий блог Національного університету «Острозька академія»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=792

 22. Колос М. І. Правові позиції Конституційного Суду України – новітнє перспективне джерело удосконалення кримінально-правового законодавства / М. І. Колос // Матеріали Міжнародного теоретико-методологічного семінару, проведеного на базі правничого факультету Національного університету «Острозька академія» [«Конституційно-правові проблеми розвитку сучасної Української держави»], (м. Острог, 19 березня 2010 р.). / За ред. акад. НАПрН України О. В. Скрипнюка. – К.: Логос, 2010. – С. 13-18.

 23. Колос М. І. Оптимізація засобів конституційного захисту прав і свобод громадян в Україні / М. І. Колос // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, організованої Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва [«Роль Конституційного Суду в реалізації конституційних прав і свобод громадян»], (м. Мінськ, 22 вересня 2009 року). – Мінськ: Амалфея, 2010. – С. 37-50.

 24. Колос М. І. Сучасні і перспективні форми звернення в Конституційний Суд України за захистом прав і свобод фізичних і юридичних осіб / М. І. Колос // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, організованої Конституційним Судом Республіки Білорусь [«Теоретичні і практичні аспекти, пов'язані з індивідуальною конституційною скаргою в європейській моделі конституційного правосуддя»], (м. Мінськ, 13-14 травня 2010 року). – Мінськ: БДП, 2010. – С. 87-95.  

 25. Хомич Т. М. Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім'ї / Т. М. Хомич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №2. – 2010.

 26. Хомич Т. М. Проблемні аспекти понять сім’ї та шлюбу згідно законодавства України / Т. М. Хомич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Правові проблеми зміцнення української державності»], (м. Одеса, 19-20 листопада 2010 року). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2010. – ч.2. – С. 11-12.

 27. Шминдрук О. Ф. Щодо окремих питань оцінки суддею доказів на стадії попереднього розгляду кримінальної справи / О. Ф. Шминдрук // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія і практика сучасного права»], (Херсон, 29 жовтня 2010 року). – Херсон: Айлант, 2010. – Т.1. – С. 230-232.

 28. Боржецька Н. Л. Форми закінчення досудового слідства за Статутом кримінального судочинства 1864 року / Н. Л. Боржецька // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія і практика сучасного права»], (Херсон, 29 жовтня 2010 року). – Херсон: Айлант, 2010. – Т.1. – С. 205-207.

 29. При кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін діє сектор криміналістики (керівник – д. ю. н., в. о. професора Попелюшко В.О.), на засіданнях якого обговорюються криміналістичні особливості дослідження документів, проблеми криміналістичного забезпечення процесу розслідування злочинів та особливості експертно-криміналістичного дослідження окремих об’єктів. Засідання відбуваються щомісяця, проводить засідання викладач кафедри Гонгало С. Й.

Каталог: download -> zvitu nauka
download -> Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010
download -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік І
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2009 рік Острог, 2009
zvitu nauka -> Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка