Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2010 рік Острог, 2010 узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2009 роціСторінка10/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.84 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Економічний факультет

Економічний факультет створений за наказом ректора НаУОА № 45 від 22 серпня 1995 р. Факультет акредитований за ІV рівнем акредитації відповідно до рішення ДАК від 15 липня 2003 р. за протоколом № 46.

Основною метою факультету є підготовка конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Випускники факультету мають високий рівень професійних знань, іноземних мов, добре орієнтуються у законодавстві та володіють навичками роботи з комп’ютером і всі, як правило, працевлаштовуються за фахом. Якщо проаналізувати сфери працевлаштування наших студентів, то близько 40% випускників працевлаштовані у банківській сфері, третина працюють у підприємницьких структурах, решта – у державних фінансових установах або навчаються за магістерськими та докторськими програмами в Україні та за кордоном.

Кафедра фінансів була створена у 1995 році.

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки: місцеві фінанси, ціни та ціноутворення, бізнес-планування, менеджмент персон, теорія управління, організація бухгалтерського обліку в малому бізнесі, бухгалтерський облік, корпоративні фінанси, фінансовий менеджмент, менеджмент, маркетинг, міжнародна економіка, фінанси, економічні та соціально-трудові відносини, оподаткування підприємств, економічний аналіз, фінансовий аналіз, управління фінансовою санацією, економіка підприємств, страхування, страхові послуги, менеджмент у страхових організаціях, фінансова статистика, міжнародні розрахунки та валютні операції, міжнародний менеджмент, фінансовий облік у прийнятті управлінських рішень, податкова система, бюджетна система, гроші та кредит, ринок фінансових послуг, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінанси підприємств, банківські операції, центральний банк та грошово-кредитна система, бюджетний менеджмент, податковий менеджмент, державне регулювання економіки, соціальне страхування, стратегічне управління. Щорічно зусиллями викладачів кафедри проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток». Як результат, періодично видаються «Наукові записки» Острозької академії, серія «Економіка», визнаний ВАК України як фахове видання (перелік № 2 наукових фахових видань України. Постанова президії ВАК України від 8. 09. 1999 р. № 01-05/9.Кафедра економічної теорії була створена у 2003 році.

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: історія економічних вчень, політична економія, економічна історія, логіка, вища математика, теорія ймовірності та математична статистика, прикладна математика, статистика, мікроекономіка, макроекономіка, фінансовий ринок, інвестування, сучасні економічні теорії та стабілізаційні моделі у суспільстві, основи інформатики, інформатика та комп’ютерна техніка, прогнозування соціально-економічних процесів, прогнозування соціально-політичних процесів, математичне програмування, економетрія, імітаційне моделювання, економічна кібернетика, теорія випадкових процесів, розміщення продуктивних сил та регіональна політика, програмні оболонки та пакети, інформаційні системи та технології у фінансах.


З метою популяризації економічних знань, залучення активної частини учнівської молоді до процесу творчого освоєння надбань світової та вітчизняної економічної науки, виявлення і підтримки обдарованої молоді кафедрою економічної теорії з 2005 року проводиться олімпіада з основ економіки та математики серед учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв. Переможці олімпіади за рішенням приймальної комісії зараховуються до числа студентів НаУОА на державну форму навчання.

Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці була створена у 2007 році.

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки, циклу дисциплін вищого навчального закладу та вільного вибору студента: основи інформатики, інформатика та комп’ютерна техніка, прогнозування соціально-економічних процесів, прогнозування соціально-політичних процесів, математичне програмування, економетрія, імітаційне моделювання, економічна кібернетика, теорія випадкових процесів, програмні оболонки та пакети, інформаційні системи та технології у фінансах, системи підтримки прийняття рішень, дослідження операцій, системи оброблення економічної інформації, моделювання економіки, системи управління базами даних, об’єктне програмування, основи WEB-програмування, ресурси сучасних операційних систем, технологія розробки програмного, моделювання економічної динаміки, управління проектами інформатизації, корпоративні інформаційні системи, моделювання системних характеристик в економіці, математичні моделі трансформаційної економіки, основи мережевих технологій, системи захисту економічної інформації, експертні системи в економіці, телекомунікаційні мережі, моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки.Партнери факультету: Банки: «Райффайзен банк Аваль», «Приватбанк», «Укрсоцбанк», «Правексбанк», «Імексбанк», «Державний ощадний банк», «Кредитбанк», «Фінанси та кредит», «Промінвестбанк», «Державний експортно-імпортний банк».
Підприємства: ТОВ «Україна-Нерухомість», ПП АН «Челсі», ТОВ «Укрінтерм», Будівельна компанія «Вежа», ТОВ «Острозький завод мінеральної води», «Острозький молокозавод», «Реноме», «Славутський солодовий завод», Управління капітального будівництва при ХАЕС та ін.

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України:

• Національний університет водного господарства та природокористування;


• Львівський національний університет імені Івана Франка;
• Тернопільський національний економічний університет;
• Європейський університет;
• Міжнародна академія управління персоналом;
• Луцький державний технічний університет;
• Волинський національний університет імені Лесі Українки;
• Національна академія ДПС України;
• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
• Полтавський університет споживчої кооперації України;
• Національний технічний університет України «КПІ»;
• Київський національний торговельно-економічний університет;
• Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
• Приватний вищий навчальний заклад «МЕГУ імені академіка С.Дем’янчука»
• Національний університет України «Львівська політехніка»;
• Львівський державний аграрний університет.
 

Кафедра фінансів

Наукова робота на факультеті здійснюється за напрямком зареєстрованої комплексної науково-дослідної теми „Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U005190).

14-15 травня 2010 року викладачами кафедри фінансів було організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Фінансова система України: становлення та розвиток. За результатами надруковано матеріали науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток».- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010.-148с.

Викладачі кафедри фінансів взяли участь у конференціях:Козак Л. В.

 1. Дні науки (23-24 березня 2010р.), м. Острог. Тема виступу: «Чинники формування прибутковості власного капіталу підприємницьких структур».

 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток» (14-15 травня 2010 р.), м. Острог. Тема виступу: «Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств».

Дем’янчук О. І.

 1. «Дні науки» (23-24 березня 2010р.), м. Острог Тема виступу: «Фінансове забезпечення реалізації державних програм в Україні».

 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток» (14-15 травня 2010р.) м. Острог. Тема виступу: «Елементи соціального капіталу»

Мамонтова Н. А.

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (Львів, 20-21 травня 2010 р., основний організатор -- Національний університет “Львівська політехніка” МОН України) – доповідь “Проблеми трансформації корпоративних систем управління вартістю в контексті інноваційної стратегії виробничих компаній”.

 2. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу” (Київ, 22 квітня 2010 р., основний організатор – КНЕУ ім. В.Гетьмана МОН України) – доповідь “Стратегія фінансування інвестиційної діяльності в системі вартісного управління”.

 3. ІІІ Міжнародна наукова конференція “Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою ” (20-22 квітня 2010 року, м.Переяслав-Хмельницький, основні організатори: Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”) – доповідь “Трансформація систем управління вартістю виробничої компанії в новій економіці”.

 4. IХ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми планування в ринкових умовах” (30 вересня – 2 жовтня 2010 р., м. Алушта, основні організатори: Хмельницький національний університет, Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет, ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”).

 5. Науково-практична конференція “Актуальні проблеми економіки – 2010” (10 грудня 2010 р., м.Київ), основний організатор – Національна академія управління.

 6. Міжнародна науково-практична конференція „Фінансова система України: становлення та розвиток” (13-14 травня 2010 р., м. Острог, основний організатор – Національний університет „Острозька академія”) – доповідь „The Intellectual Capital and its Role to Ensure the Energy Market Competitiveness”.

 7. Міжнародна науково-практична конференція „Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації” ( 20—21 травня 2010 року, м. Рівне, основний організатор - Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ) доповідь „The Peculiar Feature Of The Innovative Development Strategy Of Ukrainian Oil And Natural Gas Companies”.

Кривицька О. Р.

 1. XV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (26-27 травня 2010 р.), Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.

 2. Перша регіональна міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання» (16 грудня 2010 р.), Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Дубно.

Фоміних М. В.

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток» (14-15 травня 2010р.). Тема виступу: “Формування депозитної політики комерційних банків України в умовах фінансової нестабільності”.

 2. «Дні науки» (23-24 березня 2010р.), м. Острог. Тема виступу: «Оцінка конкурентних переваг вітчизняних банків на ринку депозитних послуг в умовах фінансової нестабільності».

Новоселецька А. О.

 1. «Дні науки» (23-24 березня 2010р.), м. Острог. Тема виступу: «Роль страхових посередників на ринку страхування життя».

 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток» (14-15 травня 2010р.) м. Острог. Тема виступу: «Роль страхових посередників у функціонуванні ринку страхування життя України».

Недзведовська О. Є.

 1. «Дні науки» (23-24 березня 2010р.), м. Острог. «Сутність соціальних гарантій населення».

Хмарук Ю. В.

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів "Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє" (13-14 травня 2009 року), м. Луцьк. Тема виступу: «Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази Державного бюджету України».

 2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференції вчених, викладачів та студентів „Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку”, (16 листопада 2009 року), м. Київ. Тема виступу: «Податок на додану вартість у доходах державного бюджету України».

 3. Доповідь на тему: «Необхідність систематизації доходів Державного бюджету України». Виступ на секції. Дні науки Національного університету «Острозька академія», ХV наукова викладацько-студентська конференція (Острог, 23-24 березня 2010 року).

 4. Доповідь на тему: «Необхідність та напрями зростання надходжень до державного бюджету України від використання держаного майна». Виступ на секції. ІV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів "Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє" (12-13 травня 2010 року, Луцьк, Волинський національний університет ім.Лесі Українки).

 5. Доповідь на тему: «Систематизація доходів і видатків спеціального фонду Державного бюджету України». Виступ на секції. Десята всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток» (14-15 травня 2010 року, Національний університет «Острозька академія»).

 6. Проведено семінар на тему: «Система доходів та видатків спеціального фонду Державного бюджету України» (13 травня 2010 року, Луцьк, Волинський національний університет ім. Лесі Українки).

Харчук Ю. Ю.

 1. Перспективи розвитку державних вищих навчальних закладів України в ХХІ столітті. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду)», м. Чернівці, 16-17 березня 2010 року.

 2. Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів України. ХV наукова викладацько-студентська конференція присвячена 550-річчю з часу народження князя Костянтина Івановича Острозького, м. Острог, 23-24 березня 2010 року.

 3. Оптимізація формування фінансових ресурсів державних вищих навчальних закладів в Україні. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів „Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації ”, м. Сімферополь, 24-27 березня 2010 року.

 4. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. ІІІ Міжнародна конференція молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід ”, м. Тернопіль, 25-26 березня 2010 року.

 5. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті», м. Кам’янець-Подільський, 15-16 квітня 2010 року.

 6. Сутність та методика дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. IV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів „Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє ”, м. Луцьк, 12-13 травня 2010 року.

 7. Фінансова стійкість державних вищих навчальних закладів як економічна категорія. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток», м. Острог, 14-15 травня 2010 року.

 8. Вплив фінансового механізму системи вищої освіти на фінансову стійкість державних вищих навчальних закладів України в умовах глобалізації. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика», м. Донецьк, 9-11 листопада 2010 року.

 9. Вплив інноваційної політики на фінансову стійкість державних вищих навчальних закладів в Україні. І Регіональна міжвузівська науково-практична конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», м. Дубно, 16 грудня 2010 року.

Публікації викладачів кафедри фінансів

Підготовлено і видано щорічні періодичні видання «Фінансова система України. Збірник наукових праць».- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010.- Випуск 13. – 488с., , «Фінансова система України. Збірник наукових праць».- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010.- Випуск 14. – 564с. та «Фінансова система України. Збірник наукових праць».- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010.- Випуск 15.- 524с.Опубліковані наукові статі:

Козак Л. В. 1. Чинники формування прибутковості власного капіталу підприємницьких структур за видами економічної діяльності // Наукові записки. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2010. – Вип. 13 – С107-114.

 2. Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств// Наукові записки. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2010. – Вип. 14 – С112-121.

Дем’янчук О. І.

 1. Формування соціально-трудових відносин та соціального капіталу в умовах економічної кризи // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2010 С.105-111

 2. Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу в Україні // Наукові записки. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2010. – Вип. 13 – С.185-192

 3. Елементи соціального капіталу // Наукові записки. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2010. – Вип. 14 – С.271-280

Мамонтова Н. А.

 1. Тhe intellectual capital and its role to ensure the energy market competitiveness // Матеріали науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток».- Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2010. – С 56-60.

 2. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні / Н.Мамонтова // Економіка України. – 2010. -- № 8. – С. 30-39.

 3. Проблеми трансформації корпоративних систем управління вартістю в контексті інноваційної стратегії виробничих компаній / Н.А.Мамонтова // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики [тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20-21 травня 2010 р.)]. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С. 289-291.

 4. Стратегія фінансування інвестиційної діяльності в системі вартісного управління / Н.А.Мамонтова // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 квітня 2010 р.]. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 283-285.

 5. Трансформація систем управління вартістю виробничої компанії в новій економіці / Н.А.Мамонтова // Економічний вісник університету [збірник наукових праць учених та аспірантів]. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, 2010. -- Том 1. – С. 43-47.

 6. Побудова системи управління вартістю компанії / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. -- № 1. – С. 21-26.

 7. Особливості оцінки вартості компаній в умовах переходу до постіндустріальної економіки / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. -- № 2. – С. 9-15.

 8. Новітні підходи до оцінки вартості нематеріальних активів / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. -- № 5. – С. 228-235.

 9. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. -- № 7. – С. 137-143.

 10. Сучасні підходи до оцінки вартості інтелектуального капіталу / Н.А.Мамонтова // Проблеми науки. – 2010. -- № 5. – С. 24-29.

 11. Управління вартістю компанії: теоретико-методологічні аспекти / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. -- № 8. – С. 135-139.

 12. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. -- № 9. – С. 272 – 279.

 13. Управління вартістю компанії: проблеми і виклики / Н.А.Мамонтова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. -- № 5. Том 1. – С. 102-106.

Фоміних М. В.

 1. Формування депозитної політики комерційних банків України в умовах фінансової нестабільності. // матеріали науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток».- Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2010. – С.92-96.

Кривицька О. Р.

 1. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : [збірник наукових праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 15. – С. 184–194.

 2. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / О. Р. Кривицька // Світ фінансів: [науковий журнал]. – Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. – Випуск 4. – С. 150-157.

 3. Технології формування прибутку підприємств у ринкових умовах / О. Р. Кривицька // Перспективи розвитку економіки України : теорія, методологія, практика : [матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 трав. 2010р.)]. / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 129–130.

 4. 2Систематизація інтересів в контексті визначення сутності прибутку / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання. Матеріали першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ-Дубно, 2010. – Вип. 1. – с.67-68.

Недзведовська О.Є.

 1. Підходи до визначення поняття “соціальні гарантії ”// матеріали науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток».- Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2010. – С.71-73

 2. Еволюція досліджень соціальної захищеності населення. // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (17-18 листопада 2010 року). - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Волин.нац.ун-ту ім.Лесі Українки, 2010. – 67-70с.

Ковалець Б. М.

 1. Теоретико-методологічні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності галузі // Наукові записки. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2010. – Вип. 13 – С335-342

Хмарук Ю. В.

 1. Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи їх розв’язання/ Карлін М.І., Хмарук Ю.В // Фінанси України, 2010. - № 3. – С. 13-21.

 2. Зростання надходжень від операцій з майном до державного бюджету України. // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 14. – 564 с.

 3. Необхідність та напрями зростання надходжень до державного бюджету України від використання держаного майна. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів "Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє" (12-13 травня 2010 року) : у 2 т. Т. 2. - Луцьк: Волин.нац.ун-т ім.Лесі Українки, 2010. – 364 с.

 4. Необхідність узгодження джерел формування доходної бази спеціального фонду Державного бюджету України. // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации: Сб. трудов ХІІ Международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов, 24-27 марта 2010 г., г. Симферополь / «Центр Стабилизации». – Симферополь: Изд-во:Информационно-издательский отдел ТНУ, 2010. – 217 с.

 5. Доходи спеціального фонду Державного бюджету України: проблеми формування і використання. // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (17-18 листопада 2010 року). - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Волин.нац.ун-ту ім.Лесі Українки, 2010. – 504 с.

Харчук Ю. Ю.

 1. Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю.Ю. Харчук // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.13. – С. 91 – 99.

 2. Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість / Ю.Ю. Харчук // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.14. – C.94 – 101.

 3. Перспективи розвитку державних вищих навчальних закладів України в ХХІ столітті / Ю.Ю. Харчук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду)», м. Чернівці, 16-17 березня 2010 року. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – С. 482 – 484.

 4. Оптимізація формування фінансових ресурсів державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю.Ю. Харчук // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів „Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації ”, м. Сімферополь, 24-27 березня 2010 року./ «Центр стабілізації». – Сімферополь: Видавництво: Інформаційно-видавничий відділ ТНУ, 2010. – С. 21 – 22.

 5. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю.Ю. Харчук // „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід ”// Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів, м. Тернопіль, 25-26 березня 2010 року. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 121 – 123.

 6. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю.Ю. Харчук // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2010 року). - Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. – С. 432 – 436.

 7. Сутність та методика дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю.Ю. Харчук // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів „Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє ” (12-13 травня 2010 року): у 2 т. Т. 2. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 159 – 161.

 8. Фінансова стійкість державних вищих навчальних закладів як економічна категорія / Ю.Ю. Харчук // Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції, 14-15 травня 2010 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – С. 23 – 25.

 9. Вплив інноваційної політики на фінансову стійкість державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю.Ю. Харчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання. Матеріали першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ-Дубно, 2010. – Вип. І. – С. 144-146

На базі кафедри фінансів функціонує науковий гурток «Державні фінанси у транзитивній економіці», який відвідують студенти 3-5 курсів. Керівництво гуртком здійснює завідувач кафедри фінансів, канд. екон. наук, доц. Дем’янчук О.І. Також зі студентами займаються асистенти, викладачі-стажисти кафедри Хмарук Ю.В. та Харчук Ю.Ю.

Напрями досліджень наукового гуртка: • Система міжбюджетних відносин.

 • Реформування бюджетної політики України.

 • Облік, аналіз та аудит діяльності бюджетних установ.

Щомісяця відбувались засідання гуртка, на якому студенти презентували свої наукові доробки. Після публічного обговорення кращі роботи допускалися до друку в студентських збірниках та були рекомендовані до участі в міжвузівських студентських конференціях.Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії працює над темою наукового дослідження: “Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах”, державний реєстраційний номер 0102U005190.

По цьому напрямку викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями дослідженнями, зокрема:


 • Топішко Н. П. „Соціальний захист населення в умовах ринку”. Спеціальність: 08.00.01 – Економічна теорія.

 • Іванчук Н. В. „Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України”. Спеціальність: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

 • Плисюк О. Р. ”Підвищення ефективності диференційованого навчання на основі темпу засвоєння знань в загальноосвітній школі” (на матеріалах курсу шкільної математики).Спеціальність: “Загальна педагогіка та історія педагогіки”.

Участь викладачів кафедри у проведенні конференцій.

13-14 травня 2010р. відбулася Всеукраїнська викладацька науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток».

19 березня 2010 р. відбулася студентська міжнародна наукова конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку».

Участь викладачів у наукових конференціях.

1.Всеукраїнська науково-практична конференція “Фінансова система України: становлення та розвиток” м.Острог. (05.2010)


 1. Перша регіональна міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання» м. Дубно (12.2010).

 2. П'ята Міжнародна науково-практична конференція “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” м. Київ, 25-27.11.2010 р.

Публікації викладачів.

І. Монографії та навчальні посібники:

Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств.

Пасічник Я.А. Навчальний посібник з курсу “Вища математика”.

ІІ. Опубліковано статті:


 1. Галецька Т. І. Удосконалення державного регулювання лізингових відносин // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 13. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.– С.314-326.

 2. Галецька Т. І. Основні напрями оптимізації економічних взаємовідносин партнерів по агролізингу // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 259: В 7 т. – Т. VІ. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1429-1433.

3. Галецька Т. І. Щодо питання про страхування агролізингової угоди // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Випуск 2 (16). – Тернопіль: ТІ АПВ УААН, 2010. – С. 219-221.

 1. Галецька Т. І. Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 14. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.– С.354-358.

5. Галецька Т. І.Лізинг в Україні: історичний аспект// Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 15. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.

6. Топішко І. І. До питання про витоки та шляхи подолання економічної кризи в Україні // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 13. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.– С.404-414

7. Топішко Н. П. Застосування теорії нечітких множин в оцінці рівня соціального захисту населення. // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 13. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.– С.467-480.

8. Топішко І. І. Роздержавлення і приватизація: до балансу очікувань та сподівань і результатів та реальності. // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 14. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.– С.528-543.

9. Топішко Н. П. Методика оцінки рівня особистого соціального захисту із застосуванням теорії нечітких множин // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 14. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.– С.481-492

10. Топішко І. І.Реформування відносин власності на землю: шлях до обезземелення селянства чи утвердження їх трудового права? // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 15. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010. - С. 437- 449.

11. Топішко Н. П Теоретичні засади соціального захисту населення // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 15. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010. - С. 288- 298.

12. Іванчук Н. В. Вплив соціальних нарахувань на рівень оподаткування підприємств України // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. Випуск 14. – С. 153-160.

13. Іванчук Н. В. Особливості формування фонду оплати праці підприємств України // Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду). Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ. 2010. – С.176-178.

14. Іванчук Н. В. Напрямки реформування системи соціального страхування в Україні // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід. Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С.158-160.

15. Іванчук Н. В. Необхідність та умови детінізації фонду оплати праці підприємств України // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє»: у 2 т. Т. 2. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С.237-238.

16. Іванчук Н. В. Сутність та принципи формування фонду оплати праці підприємств // Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – С.35-37.

17. Іванчук Н. В. Вплив оподаткування фонду оплати праці підприємств на інтереси платників в умовах ринково-орієнтованої економіки України // Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова система держави: проблеми і перспективи розвитку». – Київ: ЕКОМЕН, 2010. – С.211-213.

18. Іванчук Н. В. Методика визначення податкового навантаження на фонд оплати праці підприємств України // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика». – Донецьк, 2010. – С.82-84.

19. Плисюк О.Р. Теоретичні аспекти диференційованого навчання на основі різниці темпу засвоєння знань // Теоретичний та науково — методичний часопис “Вища освіта України”. Т.4. - Київ, 2010. - С.210-216.

Надруковано тези:


    1. Галецька Т. І. Стан і перспективи розвитку АПК України // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ – Дубно, 2010. – Вип. І. – С. 55-56.

    2. Топішко Н. П. Глобалізація та її вплив на національну економіку. // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ – Дубно, 2010. – Вип. І. – С. 97-99.

Для розвитку науково-дослідної роботи серед студентів при кафедрі економічної теорії діє гурток «Сучасні економічні теорії та стабілізаційні моделі суспільства».

Напрямки наукових досліджень:

1. Вплив глобалізації на розвиток національної економіки. 1. Концепція монетаризму: результати використання в постсоціалістичних країнах.

 2. Еволюція неокласичної економічної теорії в сучасних умовах.

Науковий керівник: к. е. н., доц. кафедри економічної теорії Топішко Іван Іванович.

Асистенти:

Ст.викл.кафедри економічної теорії Топішко Наталія Петрівна ;

викл. кафедри економічної теорії Іванчук Наталія Володимирівна.

Члени гуртка — студенти 1-2 курсів. Засідання — 2-3 рази в місяць.
Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці

Тема наукового дослідження: «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах», номер державної реєстрації 0102U005190

14-15 травня 2010 року викладачі кафедри брали участь в організації та проведенні спільно з кафедрою фінансів щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансова система України: становлення та розвиток.

Участь викладачів у наукових конференціях

Цапін А.О

Corporate Debt Maturity Choice in Transition Financial Markets, (with A.Stephan and O.Talavera) accepted for publication to Quarterly Review of Economics and Finance, 2010

Левицька С.О. 1. Місце і роль державного фінансового аудиту як форми державного фінансового контролю // Міжнародна науково-практична конференція «Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку», 15-16 квітня 2010 р., м. Івано-Франківськ (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

 2. Організація обліку господарської діяльності підприємства // Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» 22-23 квітня 2010 р., м. Тернопіль (Тернопільський національний економічний університет).

 3. Професійний рівень бухгалтера: критерії оцінки, вимоги до підготовки, система підвищення кваліфікації // Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України:становлення та розвиток», 14-15 травня 2010 р., м. Острог

Ковальчук В. М.

1. Застосування статистичних методів до оцінки основних факторів впливу на енергетичну безпеку // Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток» Рівненська обл., м. Острог, 14-15 травня 2010 р.

2. Імітаційне моделювання як інструмент експериментального дослідження складних економічних систем // VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» Черкаси, 5-6 травня 2010 р.

Клебан Ю. В.

1. Конкурс “На здобуття премій НАН України для молодих вчених (студентів)”. “Моделювання процесу прийняття інвестиційного рішення на засадах теорії нечітких множин”.

2. “Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році”. “Моделювання процесу прийняття інвестиційного рішення на засадах теорії нечітких множин та нечіткої логіки”.

Розробка електронного ресурсу для навчального курсу «Основи програмування»

Публікації викладачів кафедри: монографії, навчальні посібники і підручники, статті .

Підручники:

Левицька С. О.

Організація обліку Підручник: - К: Центр учбової літератури, 2010р. - 352с.

Статті:

Левицька С. О

1. Професійний рівень бухгалтера: критерії оцінки, вимоги до підготовки, система підвищення кваліфікації // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 13. – с.230-239.


 1. Організація обліку господарської діяльності підприємства // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит».- №6, 2010.- с.6-14

 2. Місце та роль державного фінансового аудиту як форми державного фінансового контролю // Науковий вісник Волинського національного університету ім.Лесі Українки. Економічні науки. - №5, 2010. – с.131-135

 3. Реформування обліку доходів бюджетних установ // Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. – Тернопіль, 2010. – с.61-66

Ковальчук В. М.

1. Основні підходи до оцінки невизначеності в економічних системах // Видавництво Національного університету «Острозька академія»Збірник наукових праць «Наукові записки», серія економіка, випуск 13, 2010 р.

2. Особливості розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень у нечіткому середовищі Видавництво Національного університету «Острозька академія»Збірник наукових праць «Наукові записки», серія економіка, випуск 14, 2010 р.

3. Концептуальні підходи до оцінки та класифікації станів території за рівнем енергетичної безпеки Видавництво Національного університету «Острозька академія»Збірник наукових праць «Наукові записки», серія економіка, випуск 15, 2010 р.

Коцюк Ю. А.

Коцюк Ю.А. Тренінг з криптографії як засіб підвищення комфорту користувачів при роботі з інформаційними системами // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Острог. - В.: НаУОА, 2010

При кафедрі діє гурток «Моделювання економічних процесів».

Науковий керівник: к. е. н., ст.викл. кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці Новоселецький Олександр Миколайович.

Асистенти:

викл.Ковальчук В.М.;

викл. Квашук О.В.;

викл.Коцюк Ю.А.Напрямки наукових досліджень:

 1. Моделювання трансформаційних процесів в економіці.

 2. Інформаційні системи і технології в економіці.

Викладачі кафедри працюють над відкриттям лабораторії “Моделювання складних систем”.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка