Інформація про хід виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансамиСторінка1/8
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами (за IV квартал 2013 року)I. Податкова система

Бюджетно-податкова консолідація та фіскальна стабілізація
(завдання
середньострокового характеру)

Номер та найменування заходу

1. Скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей

Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень

За інформацією Міндоходів: Законом України від 19 грудня 2013 року №713-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків” скасовано пункт 197.14 статті 197 Податкового кодексу України, яким передбачалось звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.

Також, з метою забезпечення виконання пунктів 10.2, 29.3, 95.2, 98.1 та 104.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013 (далі – Національний план дій на 2013 рік), Міністерством доходів і зборів України розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України” (далі – проект закону), яким, зокрема, передбачено перегляд пільг із сплати податку на прибуток підприємств.

27 травня 2013 року з метою обговорення із представниками бізнесу та громадськості законопроект розміщено на офіційному веб-порталі Міндоходів та надіслано для забезпечення проведення обговорення із заінтересованими органами виконавчої влади, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проектом закону забезпечується принцип рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації  забезпечення однакового підходу до всіх платників податків. У зв’язку з чим, пропонується скасувати податкові пільги з податку на прибуток, що призводять до втрат бюджету, а саме звільнення від оподаткування прибутку підприємств інститутів спільного інвестування.

Крім того, проектом закону пропонується виключити положення щодо встановлення для резидентів – суб’єктів космічної діяльності податкового періоду, який дорівнює одному звітному календарному року, оскільки чинним законодавством для платників податку на прибуток з 1 січня 2013 року запроваджено подання податкової декларації один раз на рік, а також виключити норми, які передбачають податкові пільги в частині звільнення від оподаткування доходу (прибутку), отриманого УЄФА за результатами діяльності в Україні, у зв’язку із закінченням періоду проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

На даний час доопрацьований проект закону надіслано на повторне погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного банку України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної служби фінансового моніторингу України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні (Міндоходів).
Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки


Прийняття відповідного нормативно-правового акта.

За інформацією Міндоходів: Закон України від 19 грудня 2013 року №713-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків”, яким скасовано пункт 197.14 статті 197 Податкового кодексу України, яким було передбачено звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 (Міндоходів).
Номер та найменування заходу

2. Підвищення ставки податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецюВідповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, МінекономрозвиткуІнформація про термін виконання

2013 – 2014 рокиРозгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


збільшення бюджетних надходжень

Виконання заходу перенесено на майбутній період
Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

Виконання заходу перенесено на майбутній період

Номер та найменування заходу

3. Перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартостіВідповідальні за виконання


Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень.

Мінфін: в межах виконання п.98.2 Національного плану дій на 2013 рік Міндоходів разом з Мінфіном підготовлено проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування майна, відмінного від земельної ділянки, та предметів розкоші”, яким передбачається, окрім іншого, оподатковувати об’єкти нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, виходячи з їх оціночної вартості.

Разом з тим, Урядом доручено Міндоходів узгодити даний законопроект з представниками підприємницьких кіл та громадськими організаціями. За результатами обговорення законопроект не знайшов підтримки у зазначених колах.

У зв’язку з цим, та з метою додаткового вивчення та аналізу даного питання, Адміністрацією Президента України було прийнято рішення про зняття з контролю п.98.2 Національного плану дій на 2013 рік, як такого, що є передчасним. Таким чином на даний час внесення змін до Податкового кодексу України в частині визначення базою оподаткування податком на нерухоме майно оціночну вартість об’єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, є неактуальним.

За інформацією Міндоходів: згідно Податкового кодексу України дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Що стосується оподаткування об’єктів нерухомого майна податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то в діючих умовах базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості. На виконання Національного плану дій на 2013 рік Міністерством доходів і зборів України розроблено проект „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства та предметів розкоші”, яким передбачено внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України в частині розширення об’єктів оподаткування (об’єкти нежитлової нерухомості, транспортні засоби, цінні товари), перегляду кола платників податку, визначення бази оподаткування за об’єктами нерухомого майна, виходячи з їх оціночної вартості. На сьогодні, згідно доручення Кабінету Міністрів України, законопроект обговорюється із зацікавленими міністерствами та громадськими організаціями.
Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

За інформацією Міндоходів: виконання перенесено на майбутні періоди

II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні
засади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічне
планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів


1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету

Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні

державного бюджету (завдання довгострокового характеру)Номер та найменування заходу

1. Удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики

Відповідальні за виконання

Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету

Інформація про термін виконання

2013 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів

Мінфін: у період з 01.08.2013 по 31.12.2013:

- проводилася робота з вивчення міжнародного досвіду щодо визначення результативних показників бюджетних програм.

В рамках реалізації спільного з німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів» за напрямом «Перегляд примірного переліку результативних показників бюджетних програм» відбулася зустріч представників Департаменту державного бюджету із німецькими експертами щодо представлення досвіду Німеччини у частині застосування результативних показників бюджетних програм як складової програмно-цільового методу. За результатами перегляду переліку результативних показників бюджетних програм, німецькими експертами, надано звіт на тему «Подальший розвиток програмно-цільового методу бюджетування та аналіз ефективності й результативності реалізації бюджетних програм» з пропозиціями щодо удосконалення правил складання паспортів бюджетних програм та загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми;

- здійснювалася співпраця Мінфіну з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо визначення результативних показників бюджетних програм при підготовці паспортів бюджетних програм, в т. ч. в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм.Крім того, опрацьовано матеріали щодо досвіду Німеччини із застосування результативних показників бюджетних програм.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

пропозиції щодо внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми

Мінфін: виконання перенесено на майбутні періоди

2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів

Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на

основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)

Номер та найменування заходу

3. Внесення змін до Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Відповідальні за виконання

Мінфін

Інформація про термін виконання

листопад 2013 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів

Мінфін: внесено зміни до діючої Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або затвердження окремим наказом програмної класифікації для місцевих бюджетів.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

наказ Мінфіну про затвердження деяких документів, які застосовуються під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів

Мінфін: прийнято наказ Мінфіну від 26.07.2013 № 705 “Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”.
Номер та найменування заходу

4. Затвердження форм окремих документів для використання під час складання та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу для забезпечення проведення дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення

Відповідальні за виконання

Мінфін, Казначейство

Інформація про термін виконання

листопад 2013 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджеті

Мінфін: За результатами опрацювання з відповідними структурними підрозділами Мінфіну підготовлено форми документів, які застосовуватимуться органами Казначейства, місцевими фінансовими органами, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів в процесі:

- виконання місцевих бюджетів;

- реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України;

- казначейського обслуговування місцевих бюджетів;

- складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що додаються.

З урахуванням розроблених форм внесено зміни до АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» з підтримки впровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні та проведено дослідну експлуатацію програмного забезпечення у фінансових управліннях Любарської, Коростенської, Новоград-Волинської, Народицької та Черняхівської районних державних адміністрацій Житомирської області.

Крім того, у 2014 році має відбутися дослідна експлуатація програмного забезпечення в частині казначейського обслуговування місцевих бюджетів за ПЦМ (лист Держказначейства від 31.10.2013 № 17-05/228-27068).
1) Розроблено та затверджено відповідні технічні вимоги для підтримки запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні;

2) забезпечено внесення змін до програмного забезпечення ІАС «Місцеві бюджети» районного рівня, а саме, реалізовано:

- ведення довідників програмної класифікації місцевих бюджетів, бюджетних запитів за ПЦМ,

- формування рішення сесії місцевого органу самоврядування і змін до нього, формування інформації із виконання місцевих бюджетів за ПЦМ;

- ведення паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання;

3) згідно з листом Мінфіну від 17.09.2013 № 31-16010-10-8/27290 проведено дослідну експлуатацію зазначеного програмного забезпечення у визначених фінансових управліннях районних державних адміністрацій Житомирської області, у ході якої було перевірено функції з інформаційно-аналітичної підтримки бюджетного процесу за програмно-цільовим методом, а саме:

- ведення довідників програмної класифікації , державних цільових та регіональних програм;

- складання бюджетних запитів;

- планування видатків;

- формування звітності із виконання видатків;

- ведення паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання.

Також було перевірено відповідність програмного забезпечення вимогам наказів Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 “Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) та від 14 лютого 2011 року № 97 “Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів” (зі змінами).

4) Департаментом фінансів Житомирської обласної державної адміністрації надано звіт про результати проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення районного рівня АІС “Місцеві бюджети рівня міста, району” в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів (лист від 26.11.2013 №2.3.-11/1675).

За результатами проведення дослідної експлуатації встановлено, що програмне забезпечення районного рівня АІС “Місцеві бюджети рівня міста, району” (версія оновлення системи C l2014_1_0_1) в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів придатне до промислової експлуатації.Перевірено відповідність програмного забезпечення вимогам наказів Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 “Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) та від 14 лютого 2011 року № 97 “Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів” (зі змінами).
Казначейство: Міністерством фінансів розроблено Рекомендації щодо формування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, які листом Міністерства фінансів від 16.12.2013 №31-05110-14-8/36418 направлено місцевим фінансовим органам для використання при складанні прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

наказ Мінфіну про затвердження форм окремих документів для використання під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів

Мінфін: наказ про затвердження форм документів, які використовуватимуться органами Казначейства, місцевими фінансовими органами, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, буде прийнято за результатами дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка