Інформація про діяльність Волинського обласного центруСкачати 146.25 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір146.25 Kb.

Інформація

про діяльність Волинського обласного центру

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за 2010 рік та пріоритетні напрямки роботи на 2011 рік
Протягом 2010 року робота Центру спрямовувалась на удосконалення системи підвищення кваліфікації, забезпечення подальшого розвитку рівня професіоналізму та культури державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, їх здатність компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, можливість отримати додаткові уміння і навички впровадження новітніх технологій та інноваційних процесів.

Колектив Центру творчо працював впродовж року над удосконаленням системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги». Реалізовувалися пріоритети діяльності, задекларовані в Політиці у сфері якості на 2010 рік. Це позитивно позначилося на управлінській діяльності керівництва Центру; забезпечило актуалізацію змісту навчання відповідно до потреб органів влади та особистісних потреб слухачів; системність у вивченні потреб, очікувань та задоволеності споживачів, організації навчального процесу, доборі викладачів, методичному забезпеченні навчального процесу тощо.

Про результати діяльності колективу яскраво свідчить оцінка навчального процесу слухачами: 73,2 відсотки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування зазначили, що підвищення кваліфікації виправдало їхні сподівання, а для 26,2 відсотків - перевищило сподівання; 99 відсотків слухачів оцінили організацію навчального процесу «добре» і «дуже добре».

Анкетне опитування «Центр очима органів місцевої влади», проведене вдруге у листопаді-грудні 2010 року, засвідчило, що 88 відсотків споживачів послуг (апарат та структурні підрозділи обласної та районних держадміністрацій, обласна та районні ради) вважають, що імідж Центру на ринку надання освітніх послуг є позитивним; 78 відсотків характеризують його як високопрофесійний, ініціативний, сучасний, творчий, результативний навчальний заклад. Від 52 до 73 відсотків споживачів послуг серед основних позитивних характеристик відзначають високу якість проведення навчальних занять, професіоналізм викладачів, творчий підхід до організації начального процесу та урахування в організації навчання вивчених потреб у підвищенні кваліфікації тощо.

Взаєморозуміння, тісна співпраця з облдержадміністрацією та обласною радою, фінансова підтримка центру владними структурами області сприяли повному виконанню плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2010 році.

Упродовж 2010 року в центрі підвищили кваліфікацію 2985 осіб, з них 1596 державних службовців, 1129 посадових осіб місцевого самоврядування (план – 2500, виконання плану-графіка становить 119 відсотків).

Особлива увага приділялася обов’язковому виду підвищення кваліфікації - навчанню за професійними програмами. За цією формою пройшли навчання 525 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що майже на 10 відсотків більше, ніж у минулому році. Це, насамперед, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, окремих територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних та міських рад, які вперше прийняті на службу і працюють на займаних посадах до 1 року, особи, що перебувають у кадровому резерві на керівні посади в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Майже кожен другий слухач - молода особа до 35 років.

Оперативно, протягом листопада-грудня 2010 року, проведено І етап навчання за професійною програмою усіх новообраних сільських, селищних голів області (3 групи, усього 145 осіб).

На першому занятті голови обласної державної адміністрації Б.П. Клімчук та обласної ради В.І. Войтович окреслили основні проблеми та перспективи розвитку Волинської області, завдання сільських, селищних голів у розвитку територіальних громад тощо.

Під час тематичних зустрічей з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади обговорювалися основні питання забезпечення життєдіяльності громади (питання фінансів та бюджету місцевих рад, правового регулювання земельних відносин, комунальної власності та управління майном спільної власності територіальної громади, повноважень органів місцевого самоврядування в галузях будівництва та житлово-комунального господарства, у сфері охорони навколишнього природного середовища, застосування податкового, трудового законодавства, кадрової роботи, забезпечення правопорядку).

На допомогу новообраним сільським, селищним головам працівниками Центру підготовлені практичні посібники, інструктивно-методичні матеріали щодо проведення перших сесій новообраних сільських, селищних рад; основних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у соціально-гуманітарній сфері, у галузях охорони навколишнього природного середовища, будівництва та житлово-комунального господарства; збірники основних законодавчих актів з питань діяльності органів місцевого самоврядування, бюджету та фінансів, управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, регулювання земельних відносин; пам’ятка про Порядок справляння загальнодержавних та місцевих податків і зборів; практичні посібники з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування, досвіду роботи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад Волинської області.

Новообрані сільські, селищні голови мали можливість отримати відповіді на проблемні питання в діяльності місцевих рад.

У зв’язку з швидкими динамічними змінами у суспільстві, новими вимогами, що висуваються перед управлінцями, акцент у навчанні зміщувався на проведення тематичних семінарів, тому що, як показує практика, вони відіграють особливу роль у професіоналізації державної служби, оскільки мають певні переваги перед іншими видами навчання.

За звітний період було проведено 56 тематичних семінарів, учасниками яких були 2155 осіб, 37 відсотків учасників - молодь віком до 35 років.

Тематика семінарів найактуальніша: це питання адміністративної реформи, соціальної і гуманітарної політики, стратегії економічного розвитку, інноваційної діяльності, управління проектами, запобігання і протидії проявам корупції, європейської інтеграції, питання мовної політики та культури мовлення тощо.

Найбільш витребуваними були семінари «Нововведення та зміни в антикорупційному законодавстві», «Правові та практичні аспекти врегулювання земельних відносин», «Організаційно-правові засади взаємодії органів виконавчої влади з правоохоронними органами», «Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах» тощо.

Актуальним питанням сьогодення є запровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади. Відповідне навчання – виїзні тематичні короткотермінові семінари «Практичне застосування Optima WorkFlow в органах виконавчої влади» - було проведене у Любомльському та Шацькому районах.

Особлива увага приділялася навчанню працівників апаратів облдержадміністрації та райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів. З урахуванням кількісних та якісних потреб керівників і спеціалістів органів виконавчої влади проведені актуальні тематичні короткотермінові семінари: «Робота зі зверненнями громадян: стан та шляхи вдосконалення», «Пріоритети діяльності кадрових служб в органах виконавчої влади», «Діловодство та документування в органах виконавчої влади», «Діловодство та архівна справа сьогодні та завтра» тощо.

Однією з актуальних тематик навчання є вивчення питань щодо контролю та виконавської дисципліна в органах виконавчої влади. За відповідним модулем професійної програми підвищив свою кваліфікацію 571 посадовець, за програмами тематичних семінарів – 200 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Спільно з управлінням державної служби Головного управління державної служби України у Волинській області у семи районах області проведені виїзні семінари «Організація кадрової роботи та діловодства в сільських, селищних, міських (міст районного значення) радах».

 Враховуючи значні кадрові зміни серед керівництва райдержадміністрацій, з метою активізації знань з новопризначеними головами та першими заступниками голів райдержадміністрацій проведено тематичний короткотерміновий семінар «Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор економічного розвитку регіону», у роботі якого взяли участь голова та заступники голови облдержадміністрації, керівники органів виконавчої влади обласного рівня.

Під час занять роз’яснювалися правові та практичні аспекти регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, земельних відносин, а також стан, проблеми, перспективи енергозбереження та енергоефективності в області. Крім цього, актуальними були теми щодо розвитку сільського зеленого туризму як складової частини комплексного соціально-економічного розвитку, перспектив тваринництва на Волині тощо.

Намітилася тенденція до зростання кількості осіб з кадрового резерву, які підвищили кваліфікацію в центрі. Протягом року пройшли навчання за різними видами 104 посадовці. Серед них особи, які претендують на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, окремих територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, керівників V категорії посад у виконавчих органах Луцької міської ради тощо.

Усі планові показники вдалося виконати завдяки практиці проведення виїзних навчань: майже 30 відсотків слухачів змогли підвищити кваліфікацію завдяки виїзду на місця.

Без відриву від роботи за професійними програмами навчалися працівники апаратів обласної, Володимир-Волинської, Маневицької районних держадміністрацій, їх структурних підрозділів, головного фінансового управління облдержадміністрації, Луцької та Володимир-Волинської міських рад, особи, зараховані до кадрового резерву на посади керівників та спеціалістів ІV-VI категорій посад Луцької міської ради, структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

У рамках Проекту ПРООН відповідно до Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні протягом листопада-грудня 2010 року проведено 8 тренінгів з питань ґендерної рівності в Україні. Учасниками тренінгів стали 155 державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, заступників голів райдержадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування.

Суттєвою ознакою процесу підвищення кваліфікації стало поглиблення наукового і соціального спрямування змісту навчання, розширення тематики занять, які сприяють не лише формуванню професіоналізму, але й розвитку особистості слухачів, збагаченню їх гуманістичною, мовною, морально-етичною культурою.

Успішно працювала «Школа молодого державного службовця» (тематичний постійно діючий семінар «Організаційно-правові засади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування»). ЇЇ слухачами стали 124 студенти-старшокурсники вищих навчальних закладів м. Луцька та молоді особи віком до 35 років, які виявили бажання працювати у місцевих органах державної влади. У рамках цієї навчальної програми відбулася зустріч із представниками Вищої Школи міжнародних відносин і суспільної комунікації м. Хелма (Республіка Польща).

Здійснено комплекс заходів щодо впровадження у практику управлінської діяльності інформаційних та комунікаційних технологій. Актуалізована та успішно реалізовувалася програма постійно діючого семінару «Використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж в управлінській діяльності».

На базі центру проведені І та ІІ тури щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст». 61 державний службовець успішно пройшли навчання за програмою тематичного короткотермінового семінару, де мали змогу удосконалити свої знання з теоретичних аспектів державного управління та державної служби, етики та етикету державного службовця, підвищити рівень володіння мовленнєвим етикетом та практикою ділового спілкування, мистецтвом публічних виступів, та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

У контексті виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки за договором із Школою вищого корпусу державної служби Головдержслужби України проведено семінар «Галузеві політики Європейського Союзу» для заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

На «виклики часу» за участю керівництва облдержадміністрації проведено тематичний семінар «Забезпечення виконання в області законодавства про місцеві вибори» для керівників апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконкомів міських (міст обласного значення) рад, керівників та спеціалістів відділів ведення державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій.

У 2010 році успішно апробовано нові модулі та навчальні програми: «Запобігання та протидія корупції в сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування», «Реформування територіальної організації влади в Україні», «Енергозбереження та енергоефективність», «Основи споживчої політики в системі державного управління», «Системи управління якістю», «Управління організаційними конфліктами», «Протидія торгівлі людьми», «Стиль та імідж ділової людини», «Мистецтво публічного виступ», «Нововведення та зміни в антикорупційному законодавстві», «Корпоративна культура органу місцевої влади», «Організаційно-правові засади взаємодії органів виконавчої влади з правоохоронними органами», «Правові та практичні аспекти врегулювання земельних відносин», «Діловодство та архівна справа сьогодні та завтра» тощо.

Належний рівень підвищення кваліфікації слухачів забезпечується також шляхом постійної актуалізації змісту та удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Працівники центру спільно з науковцями та практиками розробляють для кожної категорії слухачів відповідне програмне та навчально-методичне забезпечення. За звітний період підготовлено 30 програм та 36 навчальних посібників, збірників нормативно-правових документів, інструктивно-методичних матеріалів для практичних занять, методичних матеріалів для самостійного опрацювання слухачами на паперових та електронних носіях.

Постійно оновлюються електронні тематичний та алфавітний реєстри навчальної літератури, публікацій періодичних видань.

Дає свої позитивні результати і застосування сучасних освітніх технологій, активних форм та методів навчання, зокрема таких як тематичні зустрічі, дискусії, семінарські та практичні заняття, тренінги тощо, що становить близько 80 відсотків обсягу навчального процесу.

Продовжував роботу тематичний постійно діючий семінар «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні», за програмою якого підвищили кваліфікацію 758 спеціалістів з питань державних закупівель.

Протягом року закріпилася позитивна тенденція щодо поліпшення якісного складу викладацьких кадрів: збільшилась чисельність кандидатів і докторів наук, працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, які залучаються до навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У Центрі створено 2 електронні реєстри викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів влади, підприємств різних форм власності, які залучаються до навчального процесу. Вони постійно аналізуються, оновлюються та обговорюються на засіданнях навчально-методичної ради. За результатами аналізу визначається потреба у залученні нових викладачів.

Реалізацію навчальних програм забезпечує 169 викладачів. Серед них 52 мають наукові ступені та вчені звання, з них докторів наук - 13, кандидатів наук - 37, 1 - заслужений економіст України, 1 - заслужений юрист України (30,2 відсотки від загальної кількості викладацького складу); 118 осіб - викладачі-практики, працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (69,8 відсотків).

Викладачі та працівники Центру постійно підвищують свою кваліфікацію як безпосередньо у Центрі, так і в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України. Поліпшенню якісного складу викладачів сприяє також налагоджена співпраця з Національною академією державного управління при Президентові України та Львівським регіональним інститутом державного управління, Інститутом психології імені Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України тощо.

У вересні 2010 року Лукіною Т.О., доктором наук з державного управління, професором кафедри управління освітою НАДУ при Президентові України проведено тематичний семінар «Особливості навчального процесу в системі підвищення кваліфікації». Керівники навчально-організаційного та навчально–методичного відділів навчаються за програмою підготовки викладачів у сфері державного управління у рамках міжнародного проекту Twinning.

Підвищенню ефективності діяльності центру, налагодженню зворотнього зв’язку з споживачами послуг сприяє створення і функціонування веб-сайту центру. Вся інформація на ньому подається в режимі он-лайн. Слухачі мають доступ до навчальних матеріалів, які розміщені в розділі «Методичне забезпечення».

У практику роботи Центру ввійшло щорічне проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій з проблем державного управління. У вересні 2010 року спільно з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України, лабораторією організаційної психології, Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів праці проведено VII міжнародну науково-практичну конференцію з організаційної та економічної психології «Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби». У конференції взяли участь науковці вищих навчальних закладів України, зокрема Києва, Львова, Луцька, Кам’янця-Подільського, Дніпропетровська, Алчевська, Керчі, а також управлінці-практики зі структурних підрозділів облдержадміністрації.

16-17 грудня 2010 року пройшла IV науково-практична конференція «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення» за участю науковців НАДУ при Президентові України, Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького національного технічного університету, державних службовців місцевих органів виконавчої влади, керівництва з Вищої Школи міжнародних відносин і суспільної комунікації м. Хелма (Республіка Польща).

За підсумками роботи конференцій видані збірники матеріалів, у яких подано тези доповідей та виступи учасників.

Колектив центру чітко визначив на 2011 рік місію та основні пріоритети діяльності.

Місія Центру – підвищення професійного рівня державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою забезпечення ефективної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зростання професіоналізму посадовців, довіри людей до владних структур області.

Пріоритети діяльності на 2011 рік:

1. Постійне підвищення якості освітніх послуг, максимальне задоволення вимог та очікувань замовників.

2. Актуалізація змісту навчання відповідно до потреб держави, регіону та особистісних потреб слухачів, оперативне реагування на побажання замовників навчального процесу та на «виклики часу».

3. Оперативне та кваліфіковане надання науково-методичної, інформаційної та консультаційної допомоги управлінським кадрам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіону.

4. Активізація упровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій, максимальне наближення характеру та змісту навчання до професійної діяльності.

5. Омолодження складу споживачів освітніх послуг, забезпечення поглибленого всебічного їх навчання.

6. Постійне підвищення професійної компетентності викладачів та працівників центру.

7. Поглиблення співпраці Центру з кафедрами НАДУ при Президентові України, Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, вищими навчальними закладами Волині, регіональними центрами підвищення кваліфікації, зарубіжними партнерами в питаннях організації підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Продовження позитивної практики проведення науково-практичних конференцій;

9. Постійне оновлення електронного каталогу бібліотеки Центру.

10. Запровадження практики відео-контактів (конференцій, «круглих столів» та ін.) з іншими центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також усіма зацікавленими у таких обмінах органами влади, установами, закладами як українськими, так і закордонними.11. Піднесення авторитету Центру, бездоганної репутації та позитивного іміджу. Формування у працівників місцевих органів державної влади позитивного ставлення до сфери підвищення кваліфікації

12. Вдосконалення системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001: 2008 «Системи управління якістю. Вимоги».


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка