Інформація інформацію про стан малих та середніх підприємств (мсп) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку»Сторінка1/9
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПОДЯКИ
Ця публікація була видана за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Контракту No. 121-C-00-00-00831-00.

Діагностика сектору кондитерських виробів виконана маркетинговою дослідницькою компанією InMind на замовлення проекту БІЗПРО.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформацію про стан малих та середніх підприємств (МСП) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку» (2005р.), виданому БІЗПРО по результатах загальноукраїнського дослідження малих та середніх підприємств.

Всі звіти та публікації БІЗПРО можна знайти у форматі PDF в розділі «Електронна бібліотека» на веб-сайті БІЗПРО (www.bizpro.org.ua).


БІЗПРО

вул. Польова, 24, 1-й поверх

м. Київ 03056 Україна

Тел: (+38-044) 490-3350

Факс: (+38-044) 496-7728

www.bizpro.org.ua


InMind

вул. Ярославів Вал, 14В, оф.31

м. Київ 01025 Україна

Тел./факс: (+38-044) 331-4426/27/28/29

Факс: (+38-044) 246-4027

www.InMind.com.uaДІАГНОСТИКА СЕКТОРУ

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Жовтень 2006 р.

Звіт складено на основі дослідження, висновки щодо якого можуть відрізнятися від точки зору БІЗПРО чи точки зору Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).


Київ, 2006 р.

ЗМІСТ

ВИСНОВКИ 1

ЗБІР ДАНИХ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 4

РОЗДІЛ 1.РИНОК 6

ОПИС РИНКУ 6

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА СЕКТОРУ 10

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ЗА СЕГМЕНТАМИ 10

ОПЕРАТОРИ СЕКТОРУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 15

ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ, 2000-2005 РР. 20

ОБСЯГ І СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ СЕКТОРУ КОНДИТЕРСЬКИХ

ВИРОБІВ, 2000-2004 РР. 21

ЕКСПОРТ ЗА СЕГМЕНТАМИ 22

ОСНОВНІ ЕКСПОРТЕРИ 23

ОБСЯГ І СТРУКТУРА ІМПОРТУ СЕКТОРУ КОНДИТЕРСЬКИХ

ВИРОБІВ, 2000-2004 РР. 24

ІМПОРТ ЗА СЕГМЕНТАМИ 24

ОСНОВНІ ІМПОРТЕРИ 26

РОЗМІР РИНКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, 2004Р. 26

ОБСЯГ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, 2001-2004 РР. 27

ОБСЯГ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА СЕГМЕНТАМИ 28

РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЦТВО 29

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА 29

РІВЕНЬ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ТА ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

ПІДПРИЄМСТВ СЕКТОРУ 30

ДОСЛІДНИЦЬКО-КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

ПИТАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 33

РОЗДІЛ 3. СИРОВИНА ТА РЕСУРСИ 35

ОПИС СИТУАЦІЇ НА РИНКУ СИРОВИНИ 35

ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ СИРОВИНИ 35

СТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 37

РОЗДІЛ 4. ПРОДАЖ 41

АНАЛІЗ КАНАЛІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ СЕКТОРУ 41

РОЗДІЛ 5. КОНКУРЕНЦІЯ 42

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИКІВ, РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ 42

РИНКОВІ ДОЛІ ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ 43

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ ГРАВЦІВ РИНКУ 43

РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ 45

РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ РІЗНИХ ПІДПРИЄМСТВ СЕКТОРУ 46

РОЛЬ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ 48

РОЗДІЛ 6. ФІНАНСИ 49

СТРУКТУРА ВИТРАТ 49

ФАКТОРИ ВПЛИВУ 49

СЕРЕДНЯ ПРИБУТКОВІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ 49ЗМІСТ

РОЗДІЛ 7. ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 51

АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СЕКТОРУ 51

ОСНОВНІ КРАЇНИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПОРТУ 52

ТИП ЕКСПОРТОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 54

БАР‘ЄРИ ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 54

АНАЛІЗ РІВНЯ ПІДТРИМКИ ТА НАСЛІДКІВ ВІД МОЖЛИВОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ

ДО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 56

РОЗДІЛ 8. РОЗВИТОК 58

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА СЕКТОРУ 58

ОПИС СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ 60

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА РІВЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ 62

АНАЛІЗ РІВНЯ, СТРУКТУРИ ТА ПОХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ СЕКТОРУ 64

РОЗДІЛ 9. РЕГУЛЯТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ 68

АДМІНІСТРАТИВНІ БАР‘ЄРИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У СЕКТОРІ 68

ВПЛИВ СУБ‘ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РЕГУЛЯТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ДІЯЛЬНОСТІ 71

РОЗДІЛ 10. БІЗНЕС-ОБ‘ЄДНАННЯ 74

ЗАЛУЧЕНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СЕКТОРУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-ОБ‘ЄДНАНЬ 74висновки

Ринок

Сектор ринку кондитерських виробів в України протягом 2000-2004 років розвивався динамічно. До 2004 року була досягнута певна структуризація ринку: основні гравці створили холдинги та корпорації, завоювали споживачів в своїх сегментах ринку, налагодили постачання як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, інвестували в нове обладнання, зосередились на якості та асортименті, закріпили старі бренди та вивели на ринок інноваційні продукти і нові торгівельні марки. Більшість змін у кондитерському секторі відбулися завдяки інвестиціям, які мали як зовнішнє, так і вітчизняне походження.

Сектор кондитерських виробів ринку поділяється на декілька найбільших сегментів, а саме: цукристі кондитерські вироби без вмісту какао, хлібобулочні (борошняні) кондитерські вироби та шоколадні вироби/вироби з вмістом какао. Кожен з названих сегментів мав власну динаміку як у грошовому, так і у натуральному вимірі. В цілому у 2004 році, за даними Державного комітету статистики України, українські кондитерські підприємства виробили 968 тис. тон продукції на суму 3876,7 млн. грн. (в цей обсяг не включено кондитерські вироби нетривалого зберігання). Найбільшу частку у обсязі виробництва сектору складає сегмент борошняних кондитерських виробів (у натуральному вимірюванні) та сегмент шоколаду і шоколадних виробів (у грошовому вимірюванні).

Протягом 2000-2004 років спостерігалось зростання обсягів виробництва борошняних (особливо печива) та шоколадних виробів (цукерок та плиток), яке відбувалось на тлі зменшення обсягів виробництва цукристих виробів (карамелі).

В кондитерському секторі ринку працює до 833 підприємств, для 472 з них кондитерська галузь є основною. Більша частина підприємств, для яких кондитерське виробництво не є головним, займається борошняними кондитерськими виробами.

Обсяг реалізації кондитерських виробів підприємствами сектору за 2004 рік склав 13215 млн. грн.; показник реалізації особливо стрімко зростає, починаючи з 2002 року.

Частка експорту складає 23% та становить 309 тис. тон (336 млн. доларів США). Найбільше Україна експортує вироби з вмістом какао (53%), 22% експорту припадає на борошняні кондитерські вироби, 25% - на цукристі.

Імпорт кондитерських виробів до України порівняно невеликий. У 2004 році в країну було ввезено 131 тис. тон продукції (какао та шоколадних виробів) на суму 180 млн. доларів США.


Виробництво

Структура виробництва на кондитерських підприємствах України, як і велика частка обладнання, успадковані з радянських часів. Головні оператори ринку діють як універсальні виробники, тобто випускають продукцію різних товарних груп з різних сегментів ринку. Виробництво планується, проте характерною особливістю є чутливе відношення до змін в структурі попиту та експорту.

Розвиток організації та зміни в структурі виробництва спостерігаються, як правило, на великих підприємствах Впровадження нових управлінських та технологічних підходів властиве головним гравцям ринку, серед яких корпорація Roshen, АВК, Київ–Конті, Світоч, Крафт Фудз Україна. Тут частіше, порівняно з середніми та малими виробниками, оновлюється устаткування, закуповуються нові технології, розробляються власні інноваційні продукти. Проте, оцінюючи сегмент виробництва кондитерських виробів в цілому, відзначимо, що частка підприємств, які удосконалюють виробництво, порівняно невелика (близько чверті підприємств, які брали участь у дослідженні, мали можливість вдосконалити виробництво солодощів на своїх підприємствах).

Нове обладнання, яке закупали підприємства для оновлення технологічних процесів в кондитерських цехах, здебільшого має вітчизняне походження.

Особливості законодавства та економічної ситуації в України змушують підприємства до придбання обладнання з власних коштів (кредитні та лізингові програми є фінансово непривабливими для підприємців).Сировина та ресурси

Для виготовлення кондитерської продукції використовується як вітчизняна сировина (борошно, цукор, молоко), так і імпортована (какао-боби, горіхи, екзотичні інгредієнти та кондитерські жири).

Особливістю ринку сировини для кондитерських виробів є зниження якості вітчизняної сировини, нестабільність та сезонні коливання цін. Високим є ступінь залежності від постачальників імпортної сировини, ціни на яку останнім часом зростають, що змушує виробників збільшувати ціну на продукцію.

Основним енергоресурсом для кондитерської

промисловості є електроенергія. До 20% собівартості (в залежності від розміру підприємства та видів кондитерської продукції) складають витрати на енергоресурси.

Більшість підприємств роблять активні кроки до заощадження енергоресурсів головним чином шляхом запровадження енергозберігаючих технологій та за рахунок оновлення устаткування.продаж

Основні канали збуту продукції, які використовують кондитерські підприємства – це власна роздрібна мережа (більшість тут складають малі підприємства) та гуртові торговці - посередники (середні та великі підприємства).

Конкуренція

Експерти відзначають високий рівень конкуренції на українському ринку кондитерських виробів, головними характеристиками якого є:

 • припинення інтенсивного збільшення кількості підприємств;

 • структуризація та розподіл ринку;

 • боротьба головних операторів за якість та асортимент продукції;

 • розвиток і вдосконалення обладнання та технологій;

 • розвиток брендованої продукції;

 • розвиток преміум-сегменту;

 • використання маркетингових технологій та агресивна реклама.

Основними гравцями ринку (разом охоплюють 50%) є Roshen, АВК, Київ-Конті, хоча у кожному підсегменті визначилися свої лідери.

Тіньове виробництво та збут продукції малими підприємствами (які в основному виробляють хлібобулочні кондитерські вироби) відзначаються експертами як досить розповсюджене явище. Існування тіньового сектору не впливає на діяльність основних гравців ринку, проте пояснюється головним чином відсутністю постійного контролю за дотриманням стандартів продукції, використанням сировини (наприклад борошна) різного ґатунку, розгалуженою мережею ринкового збуту. 22% підприємств, які взяли участь у опитуванні, заявили, що вони не сертифікують свою продукцію.Фінанси

До структури витрат кондитерського підприємства входять: витрати на сировину (що є найбільш витратною статтею), енергоресурси, упаковку, логістику, маркетинг та, амортизацію обладнання; трудові витрати поки що не складають великої частки у загальній структурі витрат.

За експертною оцінкою, середня рентабельність сектору кондитерських виробів складає 10-15%.

51% підприємств-респондентів заявили, що їх діяльність на ринку є прибутковою, 37% працюють без збитків і лише 12% підприємств є збитковими.


Експортна діяльність

За результатами опитування 21% кондитерських підприємств експортує продукцію на зовнішні ринки. Експорт головним чином здійснюється на ринки СНД (95% підприємств, які займаються експортом, продають продукцію на ринках країн колишнього Радянського Союзу) та в Європу (57% підприємств-експортерів).

Українські виробники найчастіше постачають на зовнішній ринок продукцію, яка не відрізняється від продукції внутрішнього ринку (лише 35% адаптують або виготовляють специфічну продукцію на експорт). Найчастіше підприємства використовують вітчизняну сировину, а імпортована сировина використовується лише для шоколадних виробів.

Основною перешкодою для збільшення експорту керівники підприємств називають високий рівень конкуренції на зовнішніх ринках.


Розвиток

За даними опитування керівників кондитерських підприємств, більше 60% виробників повністю сертифікували та стандартизували продукцію. Найменша частка серед них припадає на малі підприємства.

Проте, процес отримання міжнародних сертифікатів не розвивається: більшість підприємств навіть не планує сертифікувати продукцію за міжнародними стандартами.

Для розвитку підприємства використовують внутрішні (здебільшого власні) інвестиції, більшість з яких йде на придбання нового обладнання.

Зовнішні інвестиції залучаються рідко і, на думку респондентів, головним чином через достатність внутрішніх ресурсів або високі вимоги інвесторів.Регуляторне середовище

Державні органи досить часто здійснюють перевірки діяльності кондитерських підприємств, що фактично призупиняє роботу, а отже й розвиток підприємств сектора в цілому.

Одержання дозволів, реєстрація та перереєстрація, а також сертифікація та стандартизація є частим приводом для зустрічей підприємців з представниками державних органів.

Зафіксовано низький рівень співпраці підприємців із органами влади різних рівнів щодо удосконалення регуляторного середовища.

Продовжує своє існування проблема неофіційних платежів чиновникам. Однією із причин підприємці називають необхідність прискорення процесів або уникнення перешкод для проходження реєстраційних процедур.


Бізнес-об’єднання

Кондитерські підприємства досить пасивні щодо участі у бізнес-об’єднаннях. Великі підприємства значно активніші в цій сфері, ніж підприємства малі та середні.

Кондитерські підприємства (переважно великі), входять у галузеві бізнес-асоціації та об’єднання загальнонаціонального (рідше обласного) рівня. Представленість вітчизняних кондитерських підприємств у міжнародних бізнес-асоціаціях поки що скоріше виняток, ніж правило.
ЗБІР ДАНИХ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Діагностика стану та динаміки розвитку сектору кондитерських виробів. Дослідження містить аналіз виробництва продукції з шоколаду, карамелі, печива.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • проаналізувати стан та динаміку кондитерського сектору ринку в цілому та його основних сегментів (включно виробництво, імпорт, експорт, обсяг інвестицій );

 • описати структуру виробництва та рівень технічного оснащення підприємств сектору; проблеми, пов’язані із стандартизацією та сертифікацією продукції та наміри виробників;

 • описати стан забезпечення та моделі постачання сировини та ресурсів на підприємства сектору, оцінити ефективність використання енергоресурсів;

 • представити основних операторів ринку, визначити особливості конкурентного середовища;

 • описати фінансовий стан підприємств сектору та проаналізувати середню прибутковість виробництва за сегментами;

 • представити зовнішньоекономічну діяльність підприємств сектору, досягнення та перешкоди в процесі виходу на зовнішні ринки, подальші перспективи під кутом зору вступу України до СОТ, ЄС чи ЄЕП;

 • описати регуляторне середовище діяльності, визначити критичні зони та зміни, які відбуваються ;

 • представити рівень громадської активності підприємств сектору, їх залучення до професійних бізнес-асоціацій та зони корупційного ризику.

СТРУКТУРА ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналітичний звіт складається з 10 частин. У дослідженні використовувалися два типа даних:

1. Статистичні дані за 2000 – 2004 роки, надані Державним комітетом статистики України, та дані Державної митної служби України.

В дослідженні також використана інформація із вторинних джерел, серед яких спеціальні професійні видання, матеріали українських та закордонних аналітичних центрів та професійних об’єднань. Вторинні дані були відповідно оброблені, очищені та згруповані за розділами.

Експертні інтерв’ю з фахівцями галузі на рівні керівного складу великих національних компаній, та журналістами, які друкуються у галузевих виданнях, дозволили уточнити інформацію, отриману із вторинних джерел, та знайти відповіді на деякі проблемні питання.

2. Дані соціологічного опитування різних за розмірами 96 виробничих підприємств сектору кондитерських виробів.


ОПИТУВАННЯ

Термін: всеукраїнське опитування "Діагностика секторів" проводилось у квітні 2006 року.

Мета дослідження: вивчення внутрішніх та зовнішніх перешкод для ведення бізнесу в галузях промисловості.

Метод опитування: особисте структуроване інтерв‘ю.

Опитувальник складався з 10 тематичних розділів:

Розділ A. Основні відомості про підприємство

Розділ В. Експорт

Розділ С. Інвестиції

Розділ D. Ресурси

Розділ Е. Канали реалізації продукції

Розділ F. Зовнішньоекономічна політика

Розділ G. Стандартизація та сертифікація

Розділ Н. Конкуренція

Розділ I. Нові розробки і промислові зразки

Розділ J. Регуляторне середовище

Розділ K. Рівень громадської активності підприємствРеспонденти: керівництво підприємств-юридичних осіб всіх розмірів, що належать до сектору кондитерських виробів за основним видом діяльності.

Характеристика опитаних: у дослідженні взяли участь 102 підприємства: 46 малих, 29 середніх та 27 великих. Більшість з них (81 підприємство) знаходяться в обласних центрах України.

В опитуванні взяли участь директори та головні бухгалтери малих, середніх та великих підприємств.ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ

СОТ: Світова організація торгівлі.

ЄС: Європейський Союз.

ЄЕП: Єдиний економічний простір.

СНД: Співдружність незалежних держав.

ЄДРПОУ: Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

КВЕД: Класифікація видів економічної діяльності.

УКТЗЕД: Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.

НПП: Номенклатура продукції промисловості.

СКП: Статистична класифікація продукції (застосовується Державним комітетом статистики з січня 2004 року).НАССР: «Аналіз небезпек та критичні контрольні точки» (Hazard Analysis and Critical Control Points). Систему розроблено у 70-ті роки. На сьогодні в країнах Євросоюзу, США, Канаді сертифікація систем НАССР у харчовій промисловості є обов’язковою.

ISO: Міжнародна організація стандартизації - об’єднання національних інститутів стандартів 156 країн світу з центральним секретаріатом у Женеві. Застосовується комплекс міжнародних стандартів ISO серії 9000 під загальною назвою «Системи менеджменту якості».

Мале підприємство: Підприємство з чисельністю зайнятих від 1 до 50 осіб.

Середнє підприємство: Підприємство з чисельністю зайнятих від 51 до 250 осіб.

Велике підприємство: Підприємство з кількістю зайнятих більше 250 осіб.


РОЗДІЛ 1. РИНОК

опис ринку

Наявність в України місцевої сировини – борошна та цукру - стала передумовою для створення та розвитку протягом XX століття потужної кондитерської промисловості.

На початку 1990-х років кондитерські вироби випускало 200 українських підприємств, а обсяги виробництва складали 1 111 300 тон.

Із розвалом СРСР економічний спад, природно, зачепив і кондитерську галузь. Спаду виробництва в ті роки також сприяла хвиля імпорту та споживацький інтерес до закордонних солодощів. Зосередження великих підприємств на вдосконаленні якості та розширенні асортименту, повільний відхід від виробництва звичної та традиційної продукції викликало створення великої кількості дрібних підприємств, які почали працювати у секторі кондитерських виробів.

Позитивні тенденції у кондитерській промисловості відзначаються, починаючи з 1997 року, після спаду в період 1991-1996 років. До 2000 року приріст виробництва у секторі складав в середньому до 23% на рік. За оцінками Держкомстату обсяг виробництва кондитерської промисловості в цілому складає близько 3% ВВП України.

Зростання сектору кондитерських виробів, збільшення виробництва кондитерських виробів в Україні було зумовлено низкою причин:


 • реструктуризацією власності та консолідацією капіталу у кондитерській галузі;

 • значними українськими та іноземними інвестиціями;

 • розширенням асортименту продукції;

 • активною маркетинговою політикою виробників;

 • використанням сучасних матеріалів пакування та новими технологіями.

Сьогодні за насиченістю та асортиментом ринок кондитерських виробів України майже нічим не відрізняється від ринку європейських країн. Кондитерські вироби налічують до 1000 найменувань, а 90% кондитерського ринку належать вітчизняній продукції.

На думку експертів, кондитерський ринок в Україні характеризується певними особливостями, зокрема : • кондитерський ринок є матеріалоємним: більша частина витрат спрямована на придбання сировини;

 • сезонність сировини, що викликає коливання цін на цукор, борошно та какао-боби протягом року;

 • сезонність виробництва: восени та взимку попит на кондитерські вироби зростає, а отже зростають й об’єми виробництва.

ТАБЛИЦЯ 1-1: КОНДИТЕРСЬКА ПРОДУКЦІЯ ЗА КВЕД

Код

Значення коду

15.82

Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання

15.89.9

Виробництво решти харчових продуктів

15.84

Виробництво какао, шоколаду

Джерело: Державний комітет статистики України.


Для аналізу структури ринку кондитерських виробів та відокремлення його сегментів в даному дослідженні використані різні типи класифікацій статистичних даних, а саме: класифікація за видами економічної діяльності, класифікація за локальними кодами, класифікація за кодами СКП, класифікація за кодами УКТЗЕД.

У таблиці 1-1 представлено основні сегменти сектору кондитерських виробів за видами економічної діяльності.До 31 грудня 2003 року номенклатура промислової продукції велася згідно із локальними кодами Державного комітету статистики України (табл.1-2).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка