Інформаційний список Педагогічна літератураСкачати 236.55 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір236.55 Kb.
#9150
Книги, подаровані бібліотеці ІППО лабораторією управління та організації освіти

Інформаційний список

Педагогічна література

74.202
1.Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі : монографія / автор. кол.: В.І. Кизенко, Г.О. Васьківська, С.П. Бондар та ін. за наук. ред. В.І. Кизенка .- К. : Педагогічна думка , 2012 .- 216с. .- 978-966-644-281-2 : бк [1955бк, 1956бк] 


    У монографії розкрито теоретико-методичні засади диференціації навчання в оссновній школі, сутність факультативів як форми диференціації навчання, дидактичні засади допрофільної підготовки школярів, особливості формування в учнів системи знань про людину, диференційований підхід до формування загальнонавчальних компетентностей учнів, форми організації навчальної діяльності учнів, методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, особливості самостійної роботи учнів на навчальних заняттях. Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників освіти, учителів, методистів й управлінців.

74.0
2.Наукова скарбничка освіти Донеччини №2 (11) 2012: науково-методичний журнал / голов. ред. В.М. Алфімов .- Донецьк : Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , 2012 .- 127с. : БК [1959БК] 


    
74.0
3.Наукова скарбничка освіти Донеччини №2 (9) 2011 : науково-методичний журнал / голов.ред.В.М. Алфімов .- Донецьк : Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , 2011 .- 127с. : бк [1962бк] 
    

74.0
4.Наукова скарбничка освіти Донеччини №4(17)2013 : науково-методичний журнал / голов.ред. В.М. Алфімов .- Донецьк : Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , 2013 .- 127С. : БК [1960БК] 


    

74.24
5.Учитель Донеччини: творчість та конкурентноздатність : матеріали переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2013" / авт. ідеї: Ю.І. Соловйов, О.І. Чернишов .- Донецьк : Витоки , 2013 .- 202с. : бк [1963бк] 


    Збірка містить матеріали з досвіду роботи переможців ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2013" . Видання призначене освітянам Донецької області для більш якісної родальшої підготовки до участі в конкурсі "Учитель року".
74.20
6.Гордість Донеччини - надія України : переможці учнівських олімпіад 2013 року. Фотоальбом .- Донецьк , 2013 .- 36с.: фото : бк [1964бк] 
74.24
7.Педагогічний олімп Донеччини. ч.1-2 : Топ-10 кращих освітян / автор. проекту: Ю.І. Соловйов, О.І. Чернишов; Уклад.; О.В. Антропова, Т.В. Бур'янова, Т.Г. Гайманова та ін. .- Донецьк : Витоки , 2013 : бк [1966бк, 1967бк] 
    Ця книга - розповідь про людей, яких об'єднала професія педагога. Мова йде про керівників, методистів, педагогів нової формації, адже вони мають гнучке мислення, розвинуту професійну самосвідомість, високий півень самоактуалізації, індивідуальний педагогічний стилб, та, найголовніше, володіють педагогічною професією на рівні майстерності.
74.03(4Укр)
8.Григорій Ващенко: повернення в Україну .- Львів : Львівська обласна організація Всеукраїнського пеадгогічного товариства ім. Григорія Ващенка , 2003 .- 60с. : бк [1985бк] 
    Книга присвячена 125-річчю від дня народження великого українського педагога Григорія Ващенка та розповідаї про життеві і творчі віхи вченого і педагога.

74.3
9.Методичний порадник: збереження зору дитини - основний аспект роботи колективу центру .- Вигода : Вигодський навчальний корекційно-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради , 2008 .- 55с. : бк [1989бк] 


    
74.26
10.Майбутнє науки починається сьогодні : збірник науково-дослідницьких робіт Малої академії наук .- Рогатин : Рогатинська гімназія імені Володимира Великого - колегіум НаУКМА , 2008 .- 211с. : бк [1988бк] 
    
74.03(4Укр)
11.Ватра гімназійна .- 2-ге вид., перероб. і доп. - Снятин : Прут Принт , 2007 .- 44с. : бк [1986бк] 
    До книжки, присвяченої 850-річчю Снятина, увійшли матеріали, які дають можливість скласти уявлення про навчально-виховну роботу, що проводиться у цьому новітньому закладі. Своїми методичними надбаннями та песпективами діляться досвідчені вчителі гімназії. Під рубрикою "Сонячне перевесло" вміщено поезії учнів, які входять до клубу творчих обдарувань.

74.03(4Укр)


12.Ващенко Г. Твори. Т.6: спогади, статті / Г. Ващенко . упорядн. А. Погрібний .- К. : Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Г. Ващенка , 2006 .- 464с. .- 966-7625-05-2 : бк [1983бк] 
    У шостому томі творів видатного українського педагога Г. Ващенка (1878-1967) вміщено його спогади переважно з часів намагань розбудувати українську освіту і національне виховання в умовах доби визвольних змагань (1917-1920рр.) та перших років радянської влади, а також публіцистичні статті, написані у 50-х роках. Видання адресоване широкій науково-педагогічній та освітянській громадськості.

74.03(4Укр)


13.Літа, пам'яттю зігріті / упоряд. : В. Крицяк, М. Попадюк .- Снятин : ПрутПринт , 2002 .- 112с. : бк [1977бк] 
    Школа - колиска мудрості і моральності. Про рідну Заболотівську школу, своїх однокласників і педагогів, власні життєві стежини простежують і розповідають її випускники.
4.03(4Укр)
14.Скаврінко М., Чаграк В. Нарис історії Залуквянської школи / М., Скаврінко .- Галич , 2006 .- 114с. .- 966-95497-8-4 : бк [1978бк, 1996бк] 
    Нарис є першою спробою висвітлення історії Залуквянської школи з часу її заснування і до розвитку в умовах незалежної України. Видання книги здійснено з нагоди святкування 110-ї річниці від заснування світської початкової школи у Залукві і 40-річчя роботи школи в сучасному приміщенні. Упорядники опрацювали документальні джерела, спогади колишнів вчителів, учнів школи, інші матеріали.
74.03(4Укр)
15.Слід, що залишаємо : пам'яті вчителю від Бога, директору школи Е.О. Лукасевичу присвячується / за ред. Й. Матковського .- Коломия , 2004 .- 41с. : бк [1976бк] 
74.261.8 Укр
16.Коваленко В. Поетичний гербарій : Літературно-творча студія. Посібник для вчителя / В. Коваленко .- Черкаси : Брама-Україна , 2006 .- 256с. .- 966-8756-61-4 : бк [1974бк] 
    Автор посібника пропонує розробку занять літературно-творчої студії для старшокласників, де широко ілюструє шляхи практичної реалізації їхніх творчих здібностей через поглиблене ознайомлення із правилами літературної творчості, в результаті чого посутньо змінюється сприймання і розуміння ними не тільки природи словесного мистецтва, а й розширюються можливості пошуку у творчому процесі. Цікаві методичні пропозиції стануть добрим помісним матеріалом не тільки для вчителя-словесника, а й для тих, хто бажає удосконалити власні здібності до літературної творчості, і, звичайно, для всіх, хто небайдужий до пізнання мистецьких глибин Слова.

74.04(4Укр)


17.Терпеливець-Гуревич І. Перлина дитинства / І. Терпеливець-Гуревич .- Івано-Франківськ : Нова Зоря , 2004 .- 135с.: фото : бк [1971бк] 
    Книга присвячена становленню і розвитку Солотвинської школи за сімдесятиріччя, творчі здобутки вчительського і учнівського колективів, спогади випускників різних поколінь. Це видання збагатить історію селища і школи.

74.03(4Укр)


18.Надвірнянському ліцею - 20 / відповід. за вип. А.О. Ревтюк, ред.колег.: Г.О. Кузьмиченко, М.В. Юрчило, Н.М. Петрик .- Надвірна , 2012 .- 133с.: іл., фото : бк [2065бк] 
    Історії ліцею, тим, хто стояв біля витоків, тим, хто з новими талантами і творчими силами прийшов педагогічний колектив ліцею, присвячується ця книга.

74.0
19.Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка : навчально-методичний посібник / М.Г. Стельмахович .- К. , 1997 .- 232с. : бк [2061бк] 


    У книжці М.Г. Стельмахович, академіка АПН України, доктора педагогічних наук,професора Прикарпатського університету ім. В. Стефаника , висвітлюється суть української народної педагогіки, її основний зміст, провідні завдання, здобутки, принципи, ідеали, самобутні риси, історичні традиції, а також роль, місце та шляхи раціонального використання у сучасному родинно-горомадсько-шкільному вихованні історичних традицій та тенденцій розвитку етнопедагогіки.
74.200.51
20.Національне виховання учнів засобами українського народознавства : посібник для вчителів / за ред. проф. Р.П. Скульського; реценз. : доктор пед. наук., проф. М.Г. Стельмахович .- Івано-Франківськ : Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство" , 1995 .- 178с. : бк [2060бк] 
    У книзі висвітлено стан теорії і практики виховання школярів, розкрито тенденції розвитку національної школи, мету, головні напрямки та завдання оновлення виховної роботи в школі. Окремий розділ присвячено аналізу педагогіних можливостей українського народознавства, педагогічних умов і принципів його ефективного використання у виховній роботі школи. Книга адресована широкому колу педагогічних працівників.
74.03(4Укр)
21.Нариси з історії інституту / за ред. М. Вільшука; відпов.за вип. ректор ОІПОПП Б. Скоморовський .- Івано-Франківськ : Обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників , 1999 .- 68с.: фотогр. : бк [2059бк] 
    Книга присвячена 60-річчю заснування Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Розповідає про історичні етапи зростання системи післядипломної освіти на Прикарпатті, становлення методичної служби, формування кардів. Подаються цікаві фото, розповідається про ветеранів інституту, видавничу діяльність, курсову підготовку учителів та інші цікаві факти.

74.204
22.Сусак П. Філософсько-педагогічний аналіз моральності шкільного колективу: теорія і сучасність : монографія / П. Сусак .- Івано-Франківсьу , 2003 .- 160с. .- 966-640-118-5 : бк [2054бк] 


    У монографії досліджуються особливості функціонування моральної свідомості в життєдіяльності педагогічних колективів та способи вдосконалення навчання й виховання у відповідності до вимог сучасного українського суспільства. Розрахована на фахівців гуманітарних наук, педагогів, студентів, тих, хто цікавиться питаннями педагогічної етики.
74.2
23.Перлини всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2005" / відповід. за вип. .- Г.М. Литвиненко .- Чернівці : Видавничий дім "Букрек" , 2005 .- 320с. .- 966-399-013-9 : бк [2053бк] 
    Збірка містить матеріали досвіду перемржців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2005" в номінаціях "Українська мова і література", "Історія", "Фізика","Музика", "Фізична культура".
74.2
24.Кроки до освіти майбутнього : досвід інноваційної діяльності навчальних закладів системи загальної середньої освіти Луганської області. Частина ІІ. / уклад.: Т.М. Сорочан, І.І. Цимбал, Б.А. Дьяченко, та ін. .- Луганськ : Знання , 2008 .- 284с.: іл. .- 978-966-8151-93-4 : бк [2052бк] 
    Збірник є продовженням висвітлення досвіду інноваційної діяльності навчальних закладів системи загальної середньої освіти Луганської області. Читачі збірника мають змогу ознайомитись із напраціьованими матеріалами, які стануть у нагоді керівникам освіти різного рівня, педагогам, студентам, бвтькам.

74.204
25.Альбом "Стежка до самостійної дороги" : школи-інтернати Полтавщини / упоряд.: Н.П. Тимошенко, Л.І. Рудько .- Полтава : ПОІППО , 2009 .- 92с. : бк [2067бк] 


    В альбомі висвітлюється сутність навчання і виховання, розкриваються організаційно-методичні питання в умовах шкіл-інтернатів, представлений історичний аспект утворення шкіл-інтернатів, матеріали із життя вихованців Полтавщини. Альбом адресований всім, хто не байдужий до долі вихованців шкіл-інтернатів.

74.03(4Укр)


26.Нагірний М. Школа у Ворохті : історичний нарис / М. Нагірний . реценз.: Б.М. Гаврилів, Л.В. Білоус .- Івано-Фоанківськ : Місто НВ , 2007 .- 48с. .- 978-966-428-034-Х : бк [2047бк] 
    Присвячується 50-річчю середньої школи у Ворохті і 30-літтю відкриття нині діючого приміщення школи. Книга також розповідає про організації та віхи розвитку освіти у Ворохті.

74.0
27.Освіта міста за роки незалежності України : інформаційний збірник / в автор. редак.: Т.В. Демчук, Ю.О. Тоцька, .- Луцьк : Волинська обласна друкарня , 2005 .- 184с.: іл. : бк [2024бк] 


    Збірник містить інформацію про навчальні заклади Луцька: дату їх заснування, адреси співпраці, інноваційні технології та інші здобутки, додаткові освітні послуги.

74.0
28.Вишневський О. На шляху до реформ : актуальні питання сучасної української освіти та змісту виховання. Вибрані науково-публіцистичні праці / О. Вишневський .- Дрогобич : Коло , 2005 .- 176с. .- 966-7995-57-3 : бк [2044бк] 


    У збірнику науково-публіцистичних статей професора О. Вишневського читач зможе познайомитися з поглядами на проблеми освіти і виховання, що загалом відповідають стратегії діяльності Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка. Вони стосуються реформування системи освіти, відродження духовності та національного і громадянського самоусвідомлення, виховання характеру, ставлення до нашої педагогічної спадщини

74.202
29.Аналітико-прогностичний супровід формування самоосвітньої компетенції школярів : практико зорієнтований посібник / уклад. Л.Г. Чернікова .- Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаціний багатопрофільний центр , 2006 .- 220с. .- 966-8155-08-7 : бк [2021бк] 

74.262
30.Уроки християнської етики : 1 клас / упоряд. О.І. Совин .- Бурштин , 2006 .- 138с. : бк [1998бк] 
    
74.0
31.Творчий злет : анотований каталог передового педагогічного досвіду / упоряд. : І. Чернега,М. Кульчицька .- Галич , 2003 .- 60с. : бк
    
74.200
32.Творчість юних : збірник творчих робіт призерів української заочної оліипіади з гуцульствознавства та ХІ зльоту обдарованої молоді Гуцульщини / за ред. Н. Крет .- Снятин : ПрутПринт , 2006 .- 211с. .- 966-8209-35-4 : бк [2000бк] 
    Збірник приурочений до 10-ї річниці створення Гуцульської освітянської ради (ГОР) та ІХ зльту обдарованої молоді Гуцульщини, засвідчив свезростаючий інтерес учнів до історії рідного краю, краєзнавчої роботи взагалі у різних її аспектах, палку любов до рідної земля, родинного гнізда, вірність традиціям і звичаям свого народу і бажанням зберегти і примножувати її.
74.200.53
33.Ігнатенко П.Р., та ін. Виховання громадянина : психолого-педагогічний і народознавчий аспект / П.Р., Ігнатенко . П.Р. Ігнатенко, В.Л. Поплужний, Н.І. Косерєва, Л.В. Крицька .- К. : Інститут змісту і методів навчання , 1997 .- 252с. .- 5-7763-9203-9 : бк [2032бк] 
    Висвітлено актуальні проблеми громадянського виховання дітей та молоді, формування в них національної самосвідомості, характеру, почуття належності до українського народу. патріотичних поглядів і переконань, любові до своєї Батьківщини

74.03(4Укр)


34.Повх В. Спомини про Коломийську українську державну гімназію (1935-1944 рр.) / В. Повх .- Коломия : Вік , 2005 .- 107с. : іл. .- 966-550-056-2 : бк [2026бк] 
    

74.2
35.Ідеї.Пошуки. Знахідки : методичний посібник / упоряд.: О. Нижник, М. Грицишин, Н. Овсеєнко, М. Янишівський .- Івано-Фоанківськ : ОІППО , 2010 .- 299с. : бк [2014бк] 


    У практично зорієнтованому методичному посібнику уміщено методичні доробки педагогів закладів нового типу (цікаві плани-конспекти уроків, позакласних заходів, узагальнені матеріали, присвячені розгляду тієї чи іншої освітянської проблеми)

74.03(4Укр)


36.Слезінський В. Марійка Підгірянка : образки до портрета вчительки і поетеси. ч.1 / В. Слезінський . ред. М. Вільшук .- Івано-Франківськ : ІППО , 1991 .- 57с. : бк [2033бк] 
    книжка розповідає про життя та діяльність народної вчительки і поетеси М. Підгірянки (справж. Марії Омельянівни Домбровської
74.2
37.Храм знань. Косівська гімназія-інтернат : літературно-художній, науково-популярний та інформаційний альманах / М.В Магун та ін. .- Косів : Писаний камінь , 2003 .- 64с.:іл. .- 966-7351-10-6 : бк [2035бк] 
    Альманах - своєрідний підсумок роботи Косівської гімназії-інтернату за роки її існування. У ньому вміщено не лише фактичні відомості про педагогів та учнів, але й зразки творчості гімназистів.
74.03(4Укр)
38.Івано-Франківська (Станіславівська) українська державна гімназія : історико-педагогічний нарис / Під загальн. ред. Б. Ступарика .- Івано-Франківськ , 2000 .- 350с.: іл., фотогр. .- 966-7365-70-4 : бк [2039бк] 
    В книзі подано історію розвику гімназії, створеної у 1905 році в результаті боротьби українців Галичина за рідномовну освіту і відродженої у1992 .

74.0
39.Освіта - 2008 : ред. колег.: М. Верес, Н. Микула, Л. Чмелик та ін. .- Івано-Франківськ : Управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Інформаційно-методичний центр , 2008 .- 80с.6іл., фотогр. : бк [1993бк] 


    Книга подає розповідь про діяльність управління освіти і науки міськвиконкому Івано- Франківська упродовж 2008 року та охоплює стратегічні пріоритети розвитку освіти міста.

Художня література

84 я92
40.Молодь пишається величчю Донеччини : люди, події, рідні місця Донеччини у творчості школярів / за ред. Р.Е. Філь, Ю.І. Соловйова, О.І. Чернишова та ін. .- Донецьк : Витоки , 2012 .- 158с. : бк [1958бк] 


    У збірнику розміщено творчі роботи учнів-переможців та лауреатів конкурсу "Гордість Донбасу", присвяченого 80-річчю Донецької області та трьома номінаціями "Люди", "Події", "Рідні місця". Матеріал учнівських творів, дослідницькиї робіт містить цікаву та корисну інформаці. щодо видатних мешканців Донеччини, пам'ятних дат та подій, які мали місце на Донбасі та визначних місць рідного краю. Матеріали адресовані заступникам директорів з виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам, батькам, учням.

84 Я92
41.У Всесвіт - через Донбас. 90-річчю з дня народження Геогргія Берегового присвячується : збірник творчих робіт учнів / за заг. ред. Ю.І. Соловйова, О.І. Чернишова .- Донецьк : Витоки , 2011 .- 192с. : бк [1961бк] 


    До збірника ввійшли кращі роботи учнів, які брали участь у регіональному конкурсі, присвяченому відзначенню 90-річчя від дня народження Геогргія Берегового та 50-річчю з дня першого польоту в космос.

84 я92
42.Торкаючись серцем подвигу. До 65-річчя Великої Перемоги : збірка учнівських творів / ред. колег.:Ю.І. Соловйов, О.І. Чернишов, Н.В. Корнієнко та ін. .- Донецьк : Витоки , 2009 .- 214с. : бк [1968бк] 

84.4Укр
43.Попадюк М. Різдво : поезії / М. Попадюк .- Снятин : ПрутПринт , 1997 .- 72с. .- 966-7325-03-2 : бк [2001бк] 

84.4Укр
44.Драбчук І. Білоцвіт : вірші та пісні / І. Драбчук .- Івано-Франківськ : Сімик , 2004 .- 71с. : бк [2004бк] 


    
84.4Укр
45.Табачин Т. Над Ворсклою-рікою : віршована повість / Т. Табачин .- Івано-Франкіфвськ : Сімик , 2004 .- 130с.: фотогр. .- 966-8067-36-3 : бк [2003бк] 
    Це друга книга задуманої автором трилогії про видатних діячів української культури: тараса Шеіченка, Івана Котляревського і Григорія Сковороду

84.4Укр
46.Пушко Л. Люблю, надіюсь, віру і живу : поезії / Л. Пушко .- Івано-Франківськ : Сімик , 2006 .- бк .- 966-8067-41-Х : 304с. [2005бк] 


    Друга книга Любові Пушко засвідчує зростання поетичного таланту, розширення тематичного діапазону авторки від інтимної лірики до творів високого громадянського звучання. Немало віршів присвячено дітям.

84.4Укр
47.Лесюк О. Кольори щастя : поезвї / О. Лесюк .- Івано-Франківськ : Лік , 2009 .- 90с. .- 978-966-7779-22-1 : бк [2025бк] 


    Це четверта поетична, а загалом шоста книга авторки засвідчує поступ її творчого життя.Цікавим є те, що поезії класичних форм переплітаються з верлібом, в якому афористичні мініатюри захоплюють глибиною думки і небайдужості. Особливим акцентом у книзі звучить розгадка кольорів щася, у яких радість і печаль, зустрічі й розлуки, а ще жалі за безповоротність світу.
84.4Укр
48.Волощук В. Серцем тебе обіймаю... : поезії / В. Волощук .- Чернівці : Золоті литаври , 2009 .- 200с.: іл. .- 978-966-407-007-6 : бк [2027бк] 
    Творчий шлях авторки невеликий, але доробок її вагомий, значний: перемоги у Всеукраїнському конкурсі літературних творів, у міському конкурсі учнівських творчих робіт "Минуле й майбутнє моїх рідних Чернівців", Всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі "Диво калинове" імені Дмитра Білоуса та ін. Уже відомими стали її пісні "Буковина", "Випускний вальс" та інші.

84.4Укр
49.Макар О. Передчуття : поезії / О. Макар .- Коломия : Вік , 2007 .- 88с. .-(перша збірка поета) .- 966-550-119-4 : бк [2008бк] 


84.4Укр
50.Дутка Ю. Збірка віршів / Ю. Дутка .- Івано-Франківськ : ОІППО , 2007 .- 152с. : бк [2037бк] 
    Збірка віршів, сповнених любові до рідного краю, до людей. Її автор - поет із Верхнього Майдана Надвірнянського району на Івано-Франківщині - мудра, мужня, вольова людина, що гідно несла свій тяжкий хрест упродовж короткого життя.

84.4 Укр
51.Сподар О.Народження квітки поезії / квітки Народження .- Львів : Каменяр , 1998 .- 72с.: іл. .- 5-7745-0738-6 : бк [2036бк] 


    Перша збірка віршів молодої поетеси приваблює своєю безпосередністю, щирістю, тонким ліризмом, колоритністю, емоційністю, прагненням розуміння і любові
84.4Укр
52.Нижник О. Спокуса вибором : повість / О. Нижник .- Івано-Франківськ : ВГЦ "Просвіта" , 2013 .- 144с. : бк [2016бк] 
    Нічого випадкового у світі не буває. І несподівана заміна уроків у 11-Б, і той його вірш, і реакція на ту поезію Марка та Данила, і прохання Ратушняк, і Наталія Борисівна саме сьогодні зовсім не випадково до неїприйшла... Можна, звісно, поміняти свою зовнішність, але що робити зі своєю внутрішньою суттю? Ні, вона не може піти звідси, зі школи, бо це не просто місце її роботи. Це дім, у якому вона живе, а оточуючи - це ї дуже близькі їй люди, яких вона не може просто так залишити, бо це значить - зрадити.

84.4 Укр
53.Плитка-Сорохан Т. На струнах душі і серця : вибране / Т. Плитка-Сорохан .- Книворівня , 2009 .- 155с. : бк [2019бк] 


    У цю книгу увійшли вірші і колядки, написані серцем невтомної тружениці Теодозії Плитки-Сорохан з Криворівні. Їй далеко за вісімдесят, а задумів, натхнення до творчої праці та кропіткого збирання по намистині усної народної творчості ще на стільки ж літ.
4.4 Укр
54.Князький О. Мій вічний пордив : учительська лірика / О. Князький .- К. : "Українська видавнича спілка" , 2008 .- 128с. .- 966-410-003-х : бк [2018бк] 
    Це дев'ята книжка у творчому доробку Ореста Князького, поета, композитора-пісняра з Гуцульщини, лауреата літературно-мистецьких премій імені Марійки Підгірянки, Володимира Сосюри, Дмитра Загула, Сидора Ворбкевича та Міжнародної літературної премії ім. Богдана-Нестора Лепкого. Новизна - це жанр учительської лірики, де щиро, через сплав особистого і суспільного оспівано помисли, сумніви, радощі та сподівання українського вчительства.
84.4 Укр
55.У росяні вінки заплетені суцвіття... : твори переможців районного конкурсу учнівської творчої молоді "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізб століття, Тебе своїм сучасником звемо"., присвячені 190-річчю Великого Сина України / упоряд. М. Кульчицька .- Галич : ТзОВ "Галицька друкарня" , 2004 .- 60с.: іл. .-(Відділ освіти Галицької районної державної адміністрації. Методичний кабінет) .- 966-95568-9-5 : бк [1997бк] 
    
84.4 Укр
56.Прокопів І. Спогади / І. Прокопів .- Коломия : Видавничий центр Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського , 2011 .- 171с. : іл. .-(150-річчю заснування державної гімназії і 200-річчю державної Головної окружної школи в Коломиї присвячено) .- 966-02-1887-Х : бк [2042бк] 
    Ця книга - цікаві спогади-записки колишнього гімназиста Івана Прокопіва з життя наших краян - селян, іетелігенції, про подільську боротьбу українських патріотів.

84.4Укр
57.Кедик М. Пам'ять серця / М. Кедик .- Галич : Давній Галич , 2006 .- 140с. .- 966-95586-9-8 : бк [1994бк] 


    Книга Михайла Кедика висвітлює складні проблеми життя людського в цтому шаленому світі і вчить сучасників як треба жити, щоб бути гідним імені Людини. Вона призначена для вдумливого читача.
84.4 Укр
58.Є вічний дух, що тіло рве до бою... : збірка поезій присвячена 150-річчю від дня народження І.Я. Франка / ред.колег.: Л. Фрейнак, М. Ліуш, М. Тирпак та ін. .- Галич : Відділ освіти Галицької районної державної адміністрації , 2006 .- 72с.: іл. .- 966-428-013-8 : бк [1995бк] 
    У збірці вміщена дитяча поезія та проза про великого і геніального українського мислителя-письменника - вченого, прокладача шляхів, рубача нетрів і знищувача скель - того, кого народ заслужено назвав іменем Великого Каменяра.

Літературознавство та мовознавство

81.2 Укр
60.Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищих та середніх спеціалізованих навчальних закладів / М. Зубков .- 9-те вид. .- Харків : ФОП Співак Т.К. , 2009 .- 400с. .- 978-966-2192-63-6 : бк [2046бк] 


    Підручник містить аналіз функційних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові взірці рукописних документів, їх класифікацію, складники й вимоги до укладання. Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів.

83.3(4Укр)5


61.Равлюк В. Спогади про "Покутську трійцю" / В. Равлюк . упоряд., передмова, примітки, комент. В. Харитона .- Снятин : ПрутПрінт , 2006 .- 78с. .-(Видавничий проект "Скрижалі вічності"; серія "Скарьи отчої землі") : бк [2058бк] 
    Вперше в українському літературознавстві публікуються нещодавно виявлені на снятинському Покутті спогади відомого культурно-громадського діяча краю першої половини ХХ століття Василя Тимофійовича Равлюка (1872-1955) про "Покутську трійцю": Василя Стефаника, Марка Черемшину, Лесь Мартовича. Зацікавить читача і стаття-спогад Наталії семанюк про дружбу трьох письменників-демократів. Книга проілюстрована рідкісними світлинами. Адресована науковцям, педагогам, киолклму колу читачів

83.3(4Укр)6


62.Радевич Ю. Михайло Бажанський : Снятин - моя гордість і любов : літературно-документальне дослідження з публікацією листів, світлин Михайла Бажанського, його друзів і приятелів / Ю. Радевич .- Снятин : ПрутПринт , 2009 .- 335с.: іл., фотогр. .- 978-966-22-89-12-1 : бк [2043бк] 
    В Дрслідженні відомий краєзнавець на підставі численних листів і світлин з синівською любов'ю досліджує життя і творчість письменника, історика, краєзнавця, редактора видавництва "Снятин" (м. Детройт, США), свого славетного дядька Михайла Бажанського.

83.3(4Укр)


63.Букатка-Чоланюк М. Символ свободи і єдності / М. Букатка-Чоланюк .- Косів : Писаний камінь , 2008 .- 68с.:фоторг. : бк [2031бк] 
    Про історію найперших, а також найцікавіших пам'ятників Т. Шевченку, починаючи від першого публічного пам'ятника-обеліска на Сокільській скелі в с. Тюдові Косівського району Івано-Франківської області, що на Гуцульщині, ви довідаєтеся, прочитавши цю книгу.

83.3(4Укр)


64.Рибак І.В. Нескорені. Героїчні сторінки літератури Прикарпаття : підручник для 7-11 класів / І.В. Рибак .- Івано-Франківськ : Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , 2006 .- 256с. : бк [2006бк] 
    Книга містить літературознавчі дослідження життєвого і творчого шляху письменників Прикарпаття, які відстоювали незалежність України, а також добірки з їх мистецького доробку: К. Малицька, Ю. Шкрумеляк, О. Дучимінська, М. Дяченко (Марко Боєслав), Богдан Бора, Г. Голояд (Марта Гай), Я. Лесів, Т. Мельничук. Видання адресоване вчителям-словесникам, учням 7-11 класів, а також усім шанувальникам художнього слова.

83.3(4Укр)


65.Дорога до Стефаника / упоряд. М. Попадюк .- Снятин : ПрутПринт , 2005 .- 37с.:іл. .- 966-8209-07-9 : бк [2007бк] 
    Методичний посібник про видатного краянина Василя Стефаника добре прислужиться виховникам і вихованцям, всім шанувальникам рідного слова. Дорога до Стефаника безперервна у часі і просторі.

83.3(4Укр)


66.Попадюк М., Харитон В. Сліди, вкарбовані у вічність : Іван Франко і Снятинщина (статті та матеріали) / М., Попадюк .- Снятин : ПрутПринт , 2005 .- 95с.: іл. .-(Скарби отчої землі) .- 966-8209-30-7 : бк [2010бк] 
    У збірнику вперше зроблено спробу на підставі аналізу опублікованих і архівних документів, листів та історичних досліджень систематизувати нинішній стан студій над темою про перебування Івана Яковича Франка на Снятинщині та його взаємини з літераторами й культурно-громадськими діячами краю.

83.3(4Укр)


67.Попадюк М. Імена / М. Попадюк .- Снятин : ПрутПринт , 1999 .- 125с.: іл. .- 966-7325-20-2 : бк [2012бк] 
    Книга увібрала в себе відомості про людей, котрі своєю творчістю увічнили й увічнюють в усіх світах щедрий край Василя Стефаника і Марка Черемшини. Ви знайдете відомості про таких видатних осіб : І. Франко, В. Стефаник, М. Черемшина, Л. Мартович, Н. Кобринська, П. Бажанський та М. Бажанський, А. Лотоцький та ін.

81.2 Укр
68.Розмовник "Ану". Гуцульська говірка - українською, польською, російсько. / упоряд.: Я. Зеленчук, О. Рибачук .- К. : НДІУ , 2007 .- 115с. .- 978-966-7909-26-0 : бк [1992бк] 


    Гуцульська говірка - українською, польською, російською призначається для найширших кіл користувачів.

Суспільно-політична література ( історія, філософія,релігієзнавство, психологія, соціологія, економіка)

63.3(4Укр)


69.Бойчук З., Боєслав М., Вамчук К. У серці мали те, що не вмирає / З., Бойчук .- Івано-Франківськ : Сіверсія МВ , 2005 .- 224с. .- 966-7515-31-1 : бк [1987бк] 
    Ця книга об'єднала в србі три оповіді про різні й водночас дуже схожі життєві долі трьох українських патріотів, які боролися за визволення рідної землі від окупантів усіх мастей: шляхетської Польщі, фашистської Німеччини та комуністичної Росії.Книга покликана підняти на нові звитяги тих справжніх патріотів нашої держави, які на словах, а не на ділі докладаються до її розбудови.

63.3(4Укр)


70.Снятинщина: місцеве самоврядування (четверте демократичне скликання) : інформаційно-довідковий збірник про історію, демографію, інфраструктуру / В. Харитон .- Снятин , 2005 .- 82с. : бк [1980бк] 
    В інформаційно-довідковому виданні показано основні здобутки в царині місцевого самоврядування за роки незалежності України на історико-демографічному тлі населених пунктів Снятинщини та розвитку їх інфраструктури. Видання адресоване широкому колу зацікавлених читачів.

63.3(4Укр)


71.Терпеливець-Кондрат І. Краснополь-Солотвин : історія і сьогодення / І. Терпеливець-Кондрат .- Івано-Франківськ : Нова Зоря , 2012 .- 120с. : іл. : бк [2066] 
    Книга присвячена історичним подіям з початку заселення краю до 2012 року. Складається з 2-х частин. Події історії з ХІІ ст. до 1991 року висвітлені в 6-ти розділах. Початок книги "На карпатській землі"ю У розділі використані архівні документи музею історії міста Львова. Значне місце посідає розділ "Вони творили історію" - про видатних людей, починаючи з добі Олекси Довбуша і до сьогодення. Разом з автором до написання книги долучилися вчителі Максимів Н.Г., Луцак Н.В., Шудрава О.В., бібліотекар Паневнимк С.А. Заст. дир. музичної школи Йосипенко І.В.

63.3(4Укр)


72.Чоповський В. Бойківщина: відгомін століть. : минуле і сучасне Бойківського краю / В. Чоповський .- Львів : МПП"Таля" , 2009 .- 225с.: фото .- 966-02-2798-7 : бк [2064бк] 
    У книзі досліджуються історіографічні праці відомих збирачів і вчених на ниві етнографічного карпатознавства. Висвітлюється історія походження однієї з етнічних груп українців Карпат - бойків.У книзі містяться матеріали про маловідомих уродженців краю, які боролися за волю і самостійність України, висвітлюється історичне минуле і сьогодення Бойківського краю.

63.3(4Укр)


73.Янко І. Добротів : історія села / І. Янко .- Івано-Франківськ : Нова Зоря , 2004 .- 256с.: фото .- 966-8265-44-0 : бк [2004] 
    Історію Добротова від праісторичних часів до наших днів відтворює вчитель-історик, краєзнавець Іван Янко. В хронологічно-тематичному плані рівномірно висвітлено етапи розвитку селе від часу йлгл заснування. На багатому першоджерельному та історіографічному матеріалі подано літопис Добротова. Книга ілюстрована, адресована вчителям історії, учням, студентам, краєзнавцям та широкому загалу читачів.
63.5(4Укр)
74.Стельмахович М. Українське родинознавство / М. Стельмахович .- Івано-Франківськ , 1994 .- 56с. : бк [2062бк] 
    Вперше в українській літературі висвітлюються вироблені впродовж багатьох віків знання, досвід, традиції й звичаї українського народу щодо створення, збереження й розвитку міцної, здорової й щасливої сім'ї. Даються рекомендації відносно відродження традиційного статусу української родини в умовах розбудови Української держави.

63.3(4Укр)


75.Михайлів Л. Рожнятів і околиці : історико-краєзнавча книга / Л. Михайлів .- вид. 2-ге, доп. й перероб. .- Івано-Франківськ : Місто НВ , 2012 .- 176с.: 64л. іл. .- 978-966-428-226-7 : бк [2051бк] 
    Книга розповідає про важку, складну і водночас драматичну долю одного з найдавніших містечок Прикарпаття - Рожнятова, нині райцентру, а також про історію селищ та сіл райрну.

63.3(4Укр)


76.Футулуйчук В.М., Рогозіна-Марусяк Г.В. Княждвір : історико-краєзнавчий нарис / В.М., Футулуйчук . реценз.: П. Арсенич, І.В. Пилипів .- Макіївка : Графіті , 1998 .- 278с., 116с. іл. : бк [2049бк] 
    Книга розповідає про історію села Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області. Нарис щедро збагачений світлинами, ілюстраціями та рукописами.

63.3(4Укр)


77.Буджак М. По забутих стежках : художньо-документальний нарис з історії міста Тлумача / М. Буджак .- вид. 2-е, доп. .- Тлумач : РВК "Злагода" , 2001 .- 153с. : іл. : бк [2022бк] 
    Одному з найдавніших міст Прикарпаття - Тлумачу, літописні згадки про який з'явилися ще на початку ХІІІ століття швидше за Коломию, Львів, а тим більше Станіславів, майже 800 літ від дня, коли воно вперше появилося в документах краю, і 550 років, як йому надано Магдебурзьке право. Архівні матеріали, публікації в періодиці різних років, уцілілі фотознімки, які лягли в основу цієї книги, - цікава художньо-документальна розповідь про нелегку дорогу Тлумача крізб терни століть.

63.3(4Укр)


78.Рожнів : нариси історії села / упоряд. проф. В. Погребенник .- Львів : Сполом , 2010 .- 480с.: іл., фотогр. .- 978-966-665-555-7 : бк [2029бк] 
    У нарисах понад 600-літної історії села Рожнова вперше досліджено та систематизовано матеріали щодо часу заснування, його географії, природних умов походження назви, символіки, освіти, релігії, побуту, медицини, культури, участі у війнах,життя їх на чужині, новітня історія.

63.3(;укр)


79.Лесюк О. Вівтар свободи : про дяльність "Просвіти", "Пласту" та інших громадських організацій на теренах Рожнятівщини (кінця ХІХ -30-40-их рр. ХХ ст.) / О. Лесюк .- Рожнятів : МПП"Таля" , 2007 .- 304с.: іл. .- 966-7740-72-2 : бк [2028бк] 
    У книзі на основі архівних, історичних і літературних джерел, газетно-журнальних повідомлень, публікацій, музейних матеріалів та матеріалів приватних зібрань, а також спогадів краян розкривається малодосліджена частина історії Рожнятівщини - діяльність "Просвіти", громадських організацій і товарист, церковних братств. Книга сприятиме духовному відродженню краю, вихованню патріотизму у молоді, доповнить історію тощо.

63.3(4Укр)


80.Андрійчик Ф. Моє село : про село Попельники Снятинського району Івано-Франківської області / Ф. Андрійчик .- Івано-Франківськ : Лілея-НВ , 2001 .- 144с.: іл., фотогр. .- 966-7263-89-4 : бк [2038бк] 
    Книга розповідає історію села.

87.3
81.Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління : монографія / Д. Дзвінчук .- К. : ЗАТ "Нічлава" , 2006 .- 378с. .- 966-9838-11-3 : бк [2057бк] 


    Монографія охоплює широке коло філософських, соціологічних, політичних та інших питань прискорення еволюції сучасних освітньо-соціалізованих систем на початку ХХІ століття. Викладено теорію й практику освітніх реформ із врахуванням впливу згаданих світових процесів, наведено приклади аналізу загальних освітніх проблем у контексті Болонського процесу та інше.

86.37
82.Освятися, душе. : наші свята і звичаї / упоряд. і уклад. М. Попадюк .- Снятин : ПрутПринт , 1999 .- 32с. .- 966-7325-38-5 : бк [2011бк] 


    Духовність допомагає кожній людині стати особистістю. Майбутнє нашої держави залежить від християнського виховання молодого покоління. Збірник народно-релігійних свят допоможе .

86.37
83.Божа наука. Катихизм. За ред. А. Шептицького / ред. В. Черниш, корект. В. Папонова .- Хмельницький : Лесинвест, ЛТД , 1991 .- 111с. .-(Рідкісні, раритетні видання) : бк [2034бк] 

88.4
84.Психологічна служба Снятинщини: становлення, проблеми, пошуки / упоряд.: Н. Соломон, В.Харитон .- Снятин : ПрутПринт , 2005 .- 83с.. .- 966-8209-17-6 : бк [2009бк] 
    Основне спрямування збірника - чере знайомство з активом психологічної служби Снятинщини та невеликою частиною її творчого доробку задовольнити запити вчителів щодо психологічної інформації та зорієнтувати їх у способах застосування психологічних знань в педагогічній діяльності.

88.8
85.Сидоренко Н. Заняття із психологічного розвитку для молодших школярів / Н. Сидоренко .- К. : Шкільний світ , 2013 .- 125с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2754-18-6 : бк [2015бк] 


    Комплексна система занять із психологічного розвитку орієнтована на зміцнення впевненості дитини в собі, розуміння нею своїх особливостей і можливостей, задоволення потреби в спілкуванні з однолітками. Ці заняття - своєрідна психологічна підтримка й допомога дитині в набутті позитивного досвіду взаємодії з іншими.

60.5
86.Соціальна і життєва практика учнів 12-річної школи / за ред.І.Г. Єрмакова, Г.Г.Ковганич .- Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр , 2006 .- 268с. .- 966-8157-09-5 : бк [2020бк] 


 65.9(4Укр)
87.Донеччина. Долаючи час і простір / В.І. Мозговий, В.П. Безродний .- Донецьк : донбас , 2010 .- 320с. .- 978-966-1615-61-7 : бк [1970бк] 
    Книга знайомить читача з найновішими досягненнями Донеччини, які стали можливими завдяки духовному і культурному потенціалу багатьох народів, що населяли регіон, починаючи з сивої давнини і до наших днів .Осмислення багатоголосного відлуння віків, що сягає сьогоднішніх реалій, є найголовнішлю метою авторів цього видання, що зумовлює ілюстративну будову, стиль і характер розповіді про сучасний Донбас

92
88.Планета НКМЗ. Энциклопедия / авт.-состав.: В. Зорина .- Краматорск , 2009 .- 399с. : бк [1969бк] 


    В этом издании авто в строгой энциклопедической форме запечатлели биографии многих первостроителей Новокраматорского машиностроительного завода; людей, принимавших участие в восстановлении предприятия после Великой Отечественной войны; тех, кто составил славу НКМЗ в его новой и новейшей истории.

Природничі та прикладні науки

28.088л6
89.Химченко В. Заповедными тропами Донетчины : фотоальбом-путеводитель / В. Химченко .- Донецк : Донбасс , 2012 .- 168с.: ил. : бк [1957бк] 


    Донецький край багатий унікальними природними заповідними місцями, культурними та історичними пам'ятниками.Далеко за межасм Донбасу відомі крейдяні Святі гори зі Святогірською лаврою на Сіверському Дінці, Кам'яні Могили, оголення найдавніших гірських порід, серед якиї є скам'янілі дерева. Багатий туристичний потенціал краю через недостатню інформацію використовується далеко не повністю. Книга розрахована на аматорів природи, туристів, краєзнавців та гостей Донецького краю.

37.8
90.Попадюк М. Покликання : нарис / М. Попадюк .- Коломия : Вік , 1998 .- 23с. .- 966-550-090-2 : бк [2013бк] 


    У нарисі йде мова про відомого на Прикарпатті майстра поліграфічної справи, видавця багатьох актуальних книг Володимира Карого. Морально-духовне, національно-державницьке - домінанта в них...

31
91.Гоцин Р. Основи енергетичної безпеки України / Р. Гоцин .- Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., видавництво "Діоніс" , 2013 .- 40с. .- 978-966-2775-60-0 : бк [2017бе] 


    Україна вступила в період складних енергетичних проблем. Чи є вихід із нинішнього скрутного становища? Автор книги вказує на вдале поєднання зовнішних і внутрішніх чинників, які дають несподівані і надійні перспективи у вирішенні енергетичних проблем на довгий час

Мистецтво

85.15
92.Розквітай же в гірляндах вогнів, мій Бурштин : фотоальбом .- Бурштин , 2004 .- 16с. : бк [1984бк] 


    

85.16
93.Пилип'юк В. Снятине мій : фотоальбом / В. Пилип'юк .- Львів : Світло й Тінь , 2006 .- 152с.:фото : бк [1982бк] 


    Видання присвячено 850-річчю Снятина.
85.16
94.Пилип'юк В. В краю Черемоша й Прута. Снятинщина : фотоальбом / В. Пилип'юк .- Львів : Світло й Тінь , 1995 .- 120с. : бк [1981бк] 

85.319
95.Попадюк М., Корж П. Понад Прутом : пісенник / М., Попадюк .- Снятин : ПрутПринт , 2002 .- 31с. .- 966-7325-71-7 : бк [1975бк] 


    Творча співпраця поета Мирослава Попадюка і композитора-співака Петра Коржа сприяла появі на світ зверх тридцяти різноманітних пісень. Частину спільного здобутку авторів видруковано у пісеннику "Понад Прутом". Пісенник може бути корисним учителям музики, керівникам колективів художньої самодіяльності, учням шкіл, усім любителям пісенного багатства Покутського краю.

85.14
96.Ілюстрована історія Полтавщини. Кінець ХVІІ - початок ХХ століття. Суспільство, Господарство, Побут. : комплект репродукцій / авт.-упоряд. А.О. Білоусько .- Полтава : ТОВ "АСМІ" , 2008 .- 34 іл. : бк [1973бк] 


    Крмплект створений для використання на уроках історії у школі . Комплект дає можливіть організувати роботу на уроці за найскромнішого його оснащеня і ілюстративним матеріалом, а живорисні твори допоможуть роюачити яскравий образ далекої епохи, зробити його ближчим і зрозумілішим.
85.12
97.Таємнича мова символів : Писанки Світлани Стадник та Галини П'ятничук. Фотоальбом / упоряд. М. Арсак; фото: М. Хвостікова, Я. Проціва, М. Друляка, В. Становича .- Коломия : Вік , 2003 .- 120 іл. .- 966-550-182-8 : бк [1972бк] 
    Мистецьке коло Коломиї, наче писанка, з кожним роком вбирає в себе не тільки традиції минувщини, але й писанковим безконечником розвивається в часі і просторі, збагачуючись новими, молодими талантами землі Української. І в цьому колі - молоді сестри Світлана Стадник та Галина П'ятничук.

85.319
98.Пісні бандерівського краю : збірка пісень з нотами / упоряд. Т.П. Баран; ред. коміс.: І.В. Червоняк, М.М. Притула, П.М. Головчак та ін. .- Брошнів , 2005 .- 104с.: нот. : бк [2056бк] 


    Збірка пісень міститьшість тематичних розділів: гімни, стрілецькі пісні, повстанські пісні, народні і авторські пісні,колискові, колядки.

85.16
99.Відкрийте для себе Рожнятівщину : фотоальбом / кер. проекту:М. Філіпович; фото:В. Худяк, І. Парадовський, О. Ковальчук .- Рожнятів : управління економіки Рожнятівської райдержадміністрації .- 20с.: іл. : бк [2050бк] 


    
85.16
100.Борис М. Вигода : ілюстрований історичний нарис / М. Борис . уклад. карти: Р. Козій .- Долина , 2004 .- 77с.: іл. .-(Серія "Міста і села Долинщини") .- 966-7740-75-7 : бк [2048бк] 
    Ілюстрований історичний нарис "Вигода" є іерговою книгою започаткованої Михайлом Борисом серії "Міста і села Долинщини". У книзі також використані історичні матеріали, зібрані Романом Козієм, Михайлом Крупчиним, Богданом Олшиком, Марією Данчук, а також старовинні фотографії із власних колекцій Вольфрама Венделіна (Австрія), Івана Гутака, Олени Дудини, Ярослава Клецуна, з "Історії міст і сіл УРСР". Видання розраховане на широке коло читачив
Івано-Франківськ

Бібліотека ІППО грудень 2013 р.
Каталог: biblioteka -> media -> files
files -> Видатні педагоги світу Анотований бібліографічний список літератури
files -> Навчання іноземної мови на засадах комунікативного підходу
files -> На крилах пісень Лесі Українки Список рекомендованих статей до 145-річчя від дня народження поетеси
files -> Урок світової літератури
files -> «Люди, мовчки встаньмо на хвилину» 26 квітня День Чорнобильської трагедії (1986) Скрадлива чутка поповзла селом
files -> В. В. Єрмакова // Шкільна бібліотека. 2012. № С. 108-109
files -> «Ні труни, ні хрестів і ні тризни…»
files -> А.І. Андрощук // Географія. 2012. №19. С. 2-15
files -> Для слухачів курсів Івано-Франківськ 2015 Бібліотека Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
files -> Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Скачати 236.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка