Інформаційні технології у фармаціїСкачати 301.67 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір301.67 Kb.
#22072
Інформаційні технології у фармації

Фармацевтичний факультет

повний термін навчання (2 курс), нормативний термін навчання (2 курс)

спеціальність "Провізор", "Клінічний повізор", ТПКЗ

Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =КОРЕНЬ(9)

B. =СТЕПЕНЬ(9;3)

C. =КОРЕНЬ(9;3)

D. =СТЕПЕНЬ(9;(1/3))

E. =КОРЕНЬ(3;9)

ANSWER: D


Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =СТЕПЕНЬ(12;5)

B. =КОРЕНЬ(12)

C. =12^(1/5)

D. =КОРЕНЬ(12;5)

E. =КОРЕНЬ(5;12)

ANSWER: C
Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =1/КОРЕНЬ(7)

B. =1/СТЕПЕНЬ(7;4)

C. =1/КОРЕНЬ(7;4)

D. =1/СТЕПЕНЬ(7;(1/4))

E. =1/КОРЕНЬ(4;7)

ANSWER: B
Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =СТЕПЕНЬ(7;(1/4))

B. =КОРЕНЬ(7)

C. =СТЕПЕНЬ(7;4)

D. =КОРЕНЬ(7;4)

E. =КОРЕНЬ(4;7)

ANSWER: C
При перевірці статистичних гіпотез для вибору методу перевірки слід в першу чергу:

A. використати підпрограму "Регресія"

B. розрахувати коефіцієнти ассиметрії та ексцесу вибірок

C. визначити кількість змінних та тип шкал вимірювань змінних

D. встановити зв'язок між змінними величинами

E. визначити статистичне формулювання задачі, встановити закон розподілу вибірок

ANSWER: E
Статистичні гіпотези це:

A. гіпотези, що використовуються для встановлення зв'язку між змінними

B. гіпотези, що описують стохастичні сигнали

C. гіпотези, що описують вид чи окремі параметри розподілу випадкової величини

D. гіпотези, що ілюструють процес та використання вбудованих статистичних функцій

E. гіпотези, що описують випадкові процеси

ANSWER: C
Регресійний аналіз призначений для:

A. регресійний аналіз призначений для перевірки вибірки на нормальний закон розподілу

B. проведення розрахунків обсягів реалізації фармапрепарату по місяцях

C. одержання по експериментальним даним математичних моделей, що описують поводження деякого процессу

D. прогназування даних експерементів

E. побудови ліній тренду, що описують даний процесс

ANSWER: C
Перелічіть всі можливі методи виконання регресійного аналізу в EXCEL:

A. використання підпрограми "Регресія"

B. побудова ліній тренду; використання вбудованих статистичних функцій; використання підпрограми "Регресія"

C. використання команди"Аналіз даних"

D. побудова діаграми, що ілюструє процес та використання вбудованих статистичних функцій

E. використання ліній тренду

ANSWER: B
Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =КОРЕНЬ(1/5)

B. =СТЕПЕНЬ((1/5);3)

C. =1/КОРЕНЬ(5;3)

D. =1/СТЕПЕНЬ(5;3)

E. =1/(КОРЕНЬ(5))

ANSWER: D
До якого типу мов програмування відноситься мова програмування PASCAL:

A. Мова програмування високого рівня;

B. Двійкові (машинні) коди;

C. Мова програмування низького рівня (машинно-орієнтована);

D. Мова побудови сценаріїв;

E. Такої мови програмування не існує.

ANSWER: A
Абсолютне посилання це .....

A. посилання, яке отримується в результаті копіювання формули

B. електронне посилання

C. коли адреса, на яку посилається формула при копіюванні не змінюється

D. адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення

E. коли адреса, на яку посилається формула змінюється при копіюванні формули

ANSWER: C
В клітинці C2 знаходиться формула, яка має ссилку на постійну величину в комірці D2 (для всіх формул стовпця C). Як розмножити з клітинки C2, щоб її копії (С3.....С8) використовували ссилку на D2?

A. змінити в оригіналі формули адресу D2 на адресу $D$2 і скопіювати формулу в потрібні клітинки

B. скопіювати формулу в потрібні клітинки і відредагувати кожну копію

C. скопіювати формулу в потрібні клітинки використавши команду "правка - вырезать"

D. виконати дану операцію коректно неможливо

E. захистити клітинку D2 від змін і скопіювати формулу в потрібні клітинки

ANSWER: A
Для знищення стовпця (рядка) з непотрібними даними і формулами необхідно:

A. вибрати команду - "Правка" " очистить форматы"

B. виділити, натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

C. виділити дані, вибрати команду - "форматирование" "удалить"

D. клацнути правою кнопкою миші. В контекстному меню вибрати команду " очистить содержимое"

E. виділити ствбець (рядок) і використати команду "правка - удалить"

ANSWER: E
При створенні формул для задання їх аргументів використовуються:

A. абсолютні та відносні посилання

B. букви і цифри, які визначають адреси комірок

C. адреси комірок, які зберігакють вихідні дані

D. тільки російські букви і цифри, які зберігакють вихідні дані

E. числа. які знаходяться в комірках з декількома даними

ANSWER: C
Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовується: Виберіть найбільш повну відповідь!

A. тільки російські букви і цифри

B. букви латинського алфавіту для позначення стовбця та цифри для позначення рядка

C. цифри, які вказують в якому рядку знаходиться комірка

D. абсолютні та відносні посилання

E. букви для вказівки імені стовпця

ANSWER: B
Ви побудували діаграму за даним таблиці, а через деякий час змінили ці дані. Як побудувати діаграму для нових даних таблиці?

A. перерахунок діаграми в стандартному режимі відбудеться автоматично

B. діаграму для нових даних в стандартному режимі змінити неможливо

C. створити нову діаграму

D. достатньо двічі клацнути мишею по діаграмі

E. достатньо один раз клацнути мишею по діаграмі

ANSWER: A
Відносне посилання це .....

A. Відносне посилання це адреса комірки

B. Адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення

C. Посилання, отримане в результаті копіювання формули

D. Коли адреса, на яку посилається формула, не змінюється при копіюванні

E. Коли адреса комірки, на яку посилається формула, змінюються при копіюванні формули

ANSWER: E
За звичай, при написанні статистичних формул використовуються дані, які розташовані в декількох комірках, тобто "Диапазон ячеек", який має наступний вигляд у рядку формул:

A. A1/B3


B. A1-B3

C. A1:B3


D. A1+B3

E. A1\B3


ANSWER: C
Як пропорційно змінити розміри вставленого в Excel малюнка?

A. Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд пісочного годинника) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.

B. Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд пісочного годинника) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.

C. Виділити встановлений малюнок. Підвести курсор миші до кутового маркера (курсор повинен прийняти вигляд хрестика) і не відпускаючи ліву кнопку миші перемістити маркер в потрібному напрямку.

D. Виконати команду "ФОРМАТ" -"Объект", і в діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри. Використовується вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат рисунка"

E. Виконати команду "Вид"- "Объект". В діалоговому вікні, що відкриється встановити необхідні розміри встановленого малюнка

ANSWER: C
Що означає якщо в комірці в результаті обчислень за формулою з'явився вираз " #ЗНАЧ!" ?

A. Це означає, що необхідно змінити формат комірок, які містять аргументи функції (наприклад, "текстовий" формат замінити на "числовий").

B. Вибрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

C. Число, отримане в результаті обчислень за формулою перевищує задані розміри комірки

D. Один з аргументів функції містить недопустиму змінну (наприклад, текст)

E. Комп'ютер виконав недопустиму операцію

ANSWER: D
Що означає формула в одній з комірок? =СУММ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)

A. Сума всіх чисел, які знаходяться на Листі 1 і Листі 2

B. Сума чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 Листа 2 буде розташована в комірки А1:А11 Листа 2

C. Сума чисел (Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11), які знаходяться на Листі 1

D. Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:10 Листа 1 буде розташована в комірки В1:В11 Листа 2

E. Сума чисел, які знаходяться в комірках А1:А10, на Листі1 і чисел, які знаходяться в комірках В1:В11 на Листі 2

ANSWER: E
Для чого використовується розрахунок коефіцієнтів ассиметрії (As) і ексцесу (Ex) вибірки?

A. Для подальшого розрахунку критерія Стьдента.

B. Для визначення зони розсіювання показників вибірки

C. Для визначення характеру графіка функції вибірки.

D. Для перевірки вибірки на відповідність нормальному закону розподілу.

E. Для розрахунку середнього арифметичного значення

ANSWER: D
Як встановити новий стовпчик в таблиці в потрібному місці ?

A. Встановити курсор на ту комірку таблиці, правіше якої має бути встановлений новий стовбець. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец".

B. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец" "Со здвигом вверх"

C. Виконати команду "Добавить - Столбец"

D. Встановити курсор на ту комірку таблиці, лівіше якої має бути встановлений новий стовбець. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец".

E. Виконати команду "ВСТАВКА-Столбец"

ANSWER: D
Який список аргументів функції СРЗНАЧ (A3:A5;С3:С5) вірний: ?

A. Клітинки А3,А4,А5,С3,С4,С5.

B. Клітинки А3,А4,А5:В3,В4,В5:С3,С4,С5

C. Клітинки А3,А5,С3,С5

D. Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5

E. Клітинки А3,А4,А5,В3,В4,В5,С3,С4,С5

ANSWER: A
Як вивести на екран додаткову панель інструментів (наприклад, Форматирование")?

A. Вибрати команду "Добавить или удалить кнопки" "Настройка" "Форматирование" "Стандартные" "Вид"

B. Виконати команду "ВСТАВКА - Инструментальная панель". В підменю, що відкрилось вибрати потрібну панель

C. Виконати команду "ВИД-Панели инструментов" і в підменю вибрати потрібну

D. Вибрати команду "Добавить или удалить кнопки" "Настройка" "Форматирование"

E. Виконати команду "ПРАВКА-Инструментальные панели" і в підменю вказати потрібну

ANSWER: C
Як зробити рамку навколо виділеної групи комірок?

A. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат ячеек"

B. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується вкладка "Граница" діалогового вікна "Формат ячеек"

C. Вибрати навколо виділеної групи комірок інструмент "Автофигуры"

D. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується інструмент "Надпись" панелі інструментів "Рисование"

E. Для створення рамки навколо виділеної групи комірок використовується інструмент "Прямоугольник" панелі інструментів "Рисование"

ANSWER: B
Яка з програм є табличним редактором:

A. WordPad.

B. Блокнот.

C. Microsoft Excel.

D. Paint.

E. Microsoft Word.

ANSWER: C
Як встановити в комірці вертикальне розташування тексту?

A. При виділені необхідної комірки розташування тексту відбувається автоматично

B. Виконати команду "ФОРМАТ- Ячейки..." . На вкладці "Выравнивание" потрібну орієнтацію тексту і вказати яка комірка (комірки) повинні мати таку орієнтацію тексту

C. Виділити комірку. Виконати команду "ФОРМАТ- Ячейки..." і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter. Ввести текст.

D. Виконатикоманду "Сервис- Шаблоны и надстройки."

E. Виділити комірку. Вибрати команду "ВИД-Вертикальне розташування тексту" і набрати текст

ANSWER: C
Документ програми Exel має розширення:

A. zip.


B. .txt.

C. .rar.


D. .rtf.

E. .ехl.


ANSWER: E
Як забезпечити перенос слів в комірці (розмістити текст на декількох рядках?

A. Набрати в комірці все речення. Натиснути клавішу "Enter". Знову виділити комірку. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки (Комірки)" і на вкладці "Вирівнювання" встановити прапорець "Переносити по словах". Встановити необхідні ширину і висоту комірки.Набрати в комірці все речення. Натиснути клавішу "Enter". Знову виділити комірку. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки (Комірки)" і на вкладці "Вирівнювання" встановити прапорець "Переносити по словах". Встановити необхідні ширину і висоту комірки.

B. Вибрати команду "ФОРМАТ-комірки по зразку."

C. Набрати в комірці все речення і не закриваючи її, виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки (Комірки)" На вкладці "Вирівнювання" встановити прапорець "Переносити по словах"

D. Виконати команду "СЕРВИС- Язык (Мова)-Расстановка переносов (Розстановка переносів)"

E. Набрати перше слово, натиснути клавішу "ENTER", потім набрати друге слово, натиснути "ENTER" і т.д. Висота комірки буде автоматично розтягуватись

ANSWER: A
Як визначити, яка лінія тренду найбільш достовірно моделює досліджуваний процес?

A. На основі значення параметра достовірності апроксимації R^2.

B. Визначити значення коефіцієнтів As, Ex.

C. Побудувати математичну модель поведінки процесу

D. Виходячи з характеру рівняння лінії тренду

E. Візуально - та яка найточніше повторює графік, що відображує дослідні дані

ANSWER: A
Майстер функцій призначений для:

A. Побудови діаграм та графіків

B. Підготовки математичних формул з використанням вбудованих функцій для проведення розрахунків

C. Розрахунку значення критерія Стьюдента

D. Статистичної обробки інформації

E. Проведення арифметичних операцій

ANSWER: B
Що дозволяє зробити чорний квадратик, розташований в правому нижньому куту виділеної комірки?

A. Після клацання лівою кнопкою миші по цьому квадрату вміст комірки буде внесено в буфер обміну.

B. Дозволяє визначити кількість статистично значимої інформації

C. Дозволяє провести копіювання (автозаповнення) вмісту комірки з допомогою миші.

D. Дозволяє редагувати вміст комірки.

E. Це говорить про те, що в цю комірку можна вводити інформацію (текст, число, формулу ..).

ANSWER: C
Як змінити фон виділеної області комірок?

A. Вибрати команду команду "Правка- Фон" і вибрати необхідний колір

B. Вибрати команду "ФОРМАТ-комірки..." і на вкладці "Вид" вибрати необхідний колір

C. Вибрати команду "ФОРМАТ-комірки по зразку."

D. Просто виділити область комірок. Комп'ютер автоматично змінить колір

E. Вибрати команду "ВИД-Фон" і вибрати необхідний колір

ANSWER: B
Як зробити так, щоб введені в комірку числа сприймались, як текст?

A. Просто вводити числа в комірку. Комп'ютер сам визначить число це або текст

B. Числа, введені в комірку, завжди сприймаються Excel тільки як текст

C. Перед початком введення числа натиснути клавішу "Spase"(Пробіл).

D. Виконати команду ФОРМАТ-комірки... і на вкладці "Формат комірок " вибрати "Текстовий"

E. Числа, введені в комірку, завжди сприймаються Excel тільки як числа

ANSWER: D
Що означає, коли в комірці ви бачите таку групу символів #########

A. Виконані дії призвели до неправильної роботи комп'ютера

B. Виникла помилка в обчисленнях по формулі

C. введені в комірку числа сприймаються як текст

D. Вибрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

E. В комірку введена не допустима інформація

ANSWER: D
Як перейменувати лист робочої книги?

A. Клацнути правою кнопкою на робочому листку і вибрати команду "Перейменувати лист"

B. Перейменувати листи Excel неможливо. вони завжди мають назву "Лист1, Лист2 ........"

C. Клацнути по ярлику листа правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду "Перейменувати"

D. Викликати контекстне меню та виконати команду "Перейменувати файл."

E. Виконати команду ПРАВКА/ Перейменувати лист

ANSWER: C
Що таке табличний процесор Excel, його призначення?

A. Математичний редактор для створення графічних об’єктів та їх редагування

B. Excel - програмний засіб, призначення якого - редагувати дані таблиць

C. Excel (іноді його називають табличним процесором або електронною таблицею) - призначений для обробки даних (розрахунків та побудови діаграм), які представлені в табличному вигляді

D. Призначений для зберігання великих масивів медико-біологічної інформації задля подальшої статистичної обробки

E. Excel це додаток MS Windows, який дозволяє редагувати текст, малювати різні картинки і виконувати розрахунки

ANSWER: C
Як відмітити зроблене виділення комірок?

A. Клікнути лівою кнопкою миші в будь-якому місці робочого листа

B. Клацнути правою кнопкою миші на виділенні

C. Виконати команду "ВИГЛЯД-Відмінити виділення"

D. Виділити наступну групу комірок

E. Клацнути по клавіші Esc

ANSWER: A
Як виділити дві групи комірок, які рознесені в просторі таблиці?

A. Можна виділяти тільки комірки які розмішенні поряд (суміжні комірки)

B. Виділити першу групу комірок, далі натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

C. Виділити першу групу комірок, далі натиснути клавішу Contol (Ctl) і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

D. Виконати команду “Правка” “Выделить все”

E. Встановити курсор миші на першій комірці і не відпускаючи ліву кнопку виділити необхідну кількість комірок

ANSWER: C
Яку максимальну кількість робочих листів може містити робоча книга?

A. необмежено

B. 536

C. 256


D. 10

E. 3


ANSWER: A
Який компонент експертної системи ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:

1) збереження довгострокових даних, що описують предметну область, і правил, що описують можливі перетворення даних в цій області;

A. Вирішувач (інтерпретатор);

B. Робоча пам'ять (база даних);

C. База знань;

D. Компонент придбання знань;

E. Пояснюючий компонент.

ANSWER: C


Які з медичних автоматизованих інформаційних систем ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТАКІ ФУНКЦІЇ:

1) автоматичної реєстрації, збереження й аналізу даних лабораторних і діагностичних досліджень; 2) забезпечення інтерфейсу з базами даних для надання результатів;:

A. Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

B. Експертні системи

C. Навчальні системи

D. Адміністративно-господарські медичні системи

E. Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

ANSWER: A


В залежності від того, може інформаційна система функціонувати без участі людини, чн ні, виділяють:

A. Локальні і глобальні інформаційні системи

B. Ієрархічні, мережеві та реляційні інформаційні системи

C. Внутрішні і зовнішні інформаційні системи

D. Автоматичні та автоматизовані інформаційні системи

E. Робочої групи, відділу, підприємства інформаційні системи

ANSWER: D
Дайте найбільш точне визначення поняття „система”:

A. сукупність технічних засобів, організованих по визначеному принципі для виконання поставленої задачі

B. сукупність засобів (різного типу), організованих по визначеному принципі для виконання поставленої задачі

C. сукупність засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

D. персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows XP (NT/2000) та набором спеціалізованого програмного забезпечення

E. сукупність засобів програмного забезпечення, призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю

ANSWER: B
Для чого призначена ПАЛІТРА КОМПОНЕНТІВ в інструментальній системі Delphi:

A. Містить набір Компонети у вигляді піктограмок на окремих сторнках;

B. Використовується для програмування властивостей компонетів;

C. Використовується для програмування обробників подій компонетів;

D. Представляє окреме вікно програми, що розробляється;

E. Служить для вводу програмного коду на мові Object Pascal;

ANSWER: A
Назвіть основні класи програмного забезпечення ПК:

A. Системне ПЗ, прикладне ПЗ;

B. Операційна система, програми-утиліти, текстові редактори, табличні процесори;

C. Системне ПЗ, прикладне ПЗ, інструментальні системи;

D. Операційна система Windows, пакет прикладних програм Microsoft Office;

E. Пакет прикладних програм Microsoft Office;

ANSWER: C
Яке призначення ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СИСТЕМ:

A. Розробка будь-якого програмного забезпечення;

B. Перевірка статистичних гіпотез;

C. Розробка експертних та інтелектуальних систем;

D. Підготовка медичної документації;

E. Розробка реляційних баз даних;

ANSWER: A
До якого типу мов програмування відноситься мова програмування АССЕМБЛЕР:

A. Двійкові (машинні) коди;

B. Мова програмування низького рівня (машинно-орієнтована);

C. Мова програмування високого рівня;

D. Мова побудови сценаріїв;

E. Такої мови програмування не існує.

ANSWER: B
Вкажіть основні відмінності діалогового компоненту експертних систем та інтелектуального інтерфейсу систем штучного інтелекту:

1) можливість вводу даних природною мовою;

2) наявність бази знань про навколишнє середовище;

3) здатність розпізнавати образи;

4) здатність самонавчатися.

A. Варіанти 1 та 3;

B. Всі варіанти;

C. Варіант 1;

D. Варіанти 2 та 3;

E. Варіанти 3 та 4;

ANSWER: A
Звіт - це...

A. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях і запитах

B. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

C. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

D. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

E. засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах

ANSWER: A
Що таке запит?

A. Це файл, який містить дані у вигляді форми, запиту або звіту

B. Це повна інформація про однорідні дані, внесені в рядок таблиці

C. Оптимізація процесу внесення даних у таблицю

D. Це перелік значень всіх атрибутів, що стосуються одного екземпляру об'єкту

E. Це об'єкт бази, що служить для пошуку та обробки інформації, і може бути збережений для повторного використання

ANSWER: E
Структура бази даних зміниться, якщо

A. додати/видалити звіт

B. додати/видалити стовпець

C. поміняти місцями записи

D. відредагувати рядок

E. додати/видалити запис

ANSWER: B
Основним елементом бази даних є

A. Звіт


B. Таблиця

C. Форма


D. Поле

E. Запис


ANSWER: E
Скільки типів ключових полів у таблицях баз даних?

A. всі


B. 4

C. 3


D. 2

E. 1


ANSWER: D
Яке призначення програми Acceses?

A. Служить для статичної обробки великих об'ємів інформації

B. Це система високоефективного управління персоналом

C. Служить для подальшого використання таблиць, які були створенні

Excel

D. Служить для статичної обробки великих масивів інформації задля зберігання та спільного використання персоналомE. Це система управління реляційними базами даних

ANSWER: E


З чого складається реляційна база даних?

A. З послідовно розташованих таблиць, пов'язаних між собою для отримання інформації

B. З таблиць, в яких розміщена однорідна інформація

C. Це файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць

D. З об'єктів, атрибутів, значення атрибутів, їх кількісті

E. Це файл, який містить дані у вигляді однієї таблиці, форми, запиту або звіту

ANSWER: A
Чим відрізняється складена форма від простої?

A. Форма дозволяє редагувати лише однорідну інформацію

B. Форма дозволяє редагувати інформацію в попередньо створеному запиту

C. Форма дозволяє редагувати інформацію в двох і більше таблицях

D. Ускладненою структурою та методами виконання

E. Форма дозволяє редагувати інформацію в полях лише однієї таблиці

ANSWER: C
Яке призначення об'єкта бази даних - форма?

A. Для збереження створених таблиць

B. Для створення запитів

C. Для вибірки інформації з таблиць по певному критерію

D. Для збереження створених таблиць в режимі майстра

E. Для оптимізації процесу внесення даних у таблицю

ANSWER: E
Чим відрізняється операція збереження зв'язків від збереження таблиць?

A. Не потрібно вказувати ім'я об'єкту

B. Вказувати місце та ім'я збереження зв'язку

C. Не потрібно створювати окремої папки та вказувати місце збереження зв'язку

D. Не потрібно створювати окремої папки

E. Не потрібно вказувати місце збереження зв'язку

ANSWER: A
Які є типи моделей даних?

A. Ієрархічна, реляційна, локальна

B. Ієрархічна, мережева, реляційна

C. Ієрархічна, зовнішня, внутрішня

D. Концептуальна, реляційна, локальна

E. Структурова, реляційна, локальна

ANSWER: B
Зв'язок один-до-багатьох допускає...

A. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

B. Зв'язок між двома об'єктами

C. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

D. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

E. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

ANSWER: D
Структура інформаційної моделі включає:

A. Представлення таблиці, форми, запити, звіти і зв'язків між ними

B. Об'єкти, атрибути, значення атрибутів, їх кількість

C. Об'єкти, їх атрибути та взаємозв'язки між об'єктами

D. Комірки та їх адреси

E. Об'єкти і взаємозв'язки між ними

ANSWER: C
Зв'язок один-до-одного допускає...

A. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

B. Встановлення даного типу зв'язку

C. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

D. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

E. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

ANSWER: A
Ключовий атрибут це -...

A. Встановлюється для поля МЕМО

B. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

C. Встановлюється для поля вторинного ключа

D. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

E. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту

ANSWER: E
Зовнішнє представлення інформаційної моделі ...

A. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

B. Представленням об'єктів в вигляді локальної структури

C. Представлення інформації з точки зору людини-користувача інформаційної системи

D. Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

E. Філософський погляд на предметну область задачі

ANSWER: C
Ієрархічна модель БД характеризується...

A. Представленням об'єктів в вигляді мережі

B. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

C. Формування уявлення про дані, їх склад та використання

D. Наявністю між об'єктами зв'язків типу "один-до-багатьох"

E. Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

ANSWER: E
Що таке інформаційна модель?

A. Спосіб формування уявлення про дані, їх склад та використання

B. Філософський погляд на склад та використання інформації

C. Вікно Access для встановлення зв'язків між таблицями

D. Представлення об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

E. Схема, що відображає таблиці Access та зв'язки між ними

ANSWER: E
Як провести збереження таблиці в Accesses

A. Виконати команду Файл-->Выход

B. Виконати команду меню Файл-->Сохранить або натиснути на піктограму "Сохранить" на панелі інструментів

C. Виконати команду Файл-->Открыть

D. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Переименовать"

E. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Сохранить"

ANSWER: B
Яка найперша обов'язкова умова при створенні запиту?

A. Добавити необхідні таблиці в бланк запиту

B. Створити нову базу даних

C. Встановити ключові поля в необхідних таблицях

D. Добавити необхідні таблиці в бланк форм

E. Відкрити базу даних

ANSWER: C
Як можна знищити помилкові зв'язки між таблицями БД в Access?

A. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу Backspace

B. Вибрати команду "Удалить"

C. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F1

D. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу Delete

E. Встановити курсор миші на лінії зв'язку, викликати контексне меню і вибрати команду "Удалить"

ANSWER: E
Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

A. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи

B. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

C. формування уявлення про дані, їх склад та використання

D. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

E. Філософський погляд на методи рішення задачі

ANSWER: D
Які ви знаєте способи створення нових баз даних в Access

A. "Новая база даных" або "Открыть базу даных"

B. "Запуск майстра" або "Открыть базу даных"

C. "Новая база даных" або "запуск конструктора"

D. Запуск конструктора або майстра

E. "Запуск майстра" або "Новая база даных"

ANSWER: E
Як запустити програму Microsoft Access 2003

A. Пуск-->Програми-->Microsoft Office-->Microsoft Access

B. Пуск-->Програми-->Cлужбові--> Настройка-->Microsoft Access

C. Пуск-->Програми-->Cлужбові-->Microsoft Access

D. Пуск--> Microsoft Access

E. Пуск-->Програми-->Стандартні-->Microsoft Access

ANSWER: A
Яку коману меню слід вибирати для встановлення зв'язків між таблицями?

A. Сервіс-->Cхема даних

B. Вид--> Настройка-->Параметры

C. Сервіс-->аналіз даних

D. Вид-->аналіз даних

E. Сервіс-->Настройка

ANSWER: A
Для якого поля розробленої таблиці доцільно встановити ключ Accesses

A. Для поля вторинного ключа

B. Для поля первинного ключа

C. Для індексованого поля

D. Для внутрішнього поля

E. Для поля зовнішнього ключа

ANSWER: B
Яку властивість індексування необхідно встановити для поля первинного ключа при створенні таблиці

A. "Ні"


B. доступ за вторинним ключем

C. "Так, співпадання допускаються"

D. ідентифікування окремих значеннь атрибутів

E. "Так, співпадання не допускаються"

ANSWER: E
Який тип даних в СУРБД Acces призначений для поля первинного ключа таблиці?

A. Дата/Час

B. Логічний

C. Лічильник

D. Числовий

E. Текстовий

ANSWER: C
Для виводу інформації з бази даних слід:

A. Роздрукувати дані у вигляді форм та запитів

B. Роздрукувати результати рахунків, діаграми

C. Роздрукувати дані у вигляді запитів

D. Роздрукувати дані у вигляді звіту

E. Роздрукувати дані у вигляді записів таблиці

ANSWER: D
Нормалізація таблиць призначена для:

A. Усунення дублювання інформації, покращення структурування

B. Нормалізація відношень

C. Узгодження зв'язків між таблицями

D. Нормалізація зв'язків між таблицями, дублювання

E. Зведення таблиць до "нормальних форм"

ANSWER: A
Типи представлень інформаційних моделей

A. Реляційна, структурована, таблична.

B. Концептуальне, внутрішнє

C. Візуально-графічне, зовнішнє проміжне

D. Локальна, мережева, зовнішня

E. Концептуальне, зовнішнє, внутрішнє

ANSWER: E
База даних - це... (дайте найбільш повну відповідь)

A. СУРБД


B. Це таблиці, їх зв'язки, запити, фільтри, форми і макроси

C. Сукупність даних, що спільно використовуються персоналом (споживачами) в межах регіону, країни, світу.

D. Microsoft Access

E. Набір даних з вираженою орієнтованою специфікою

ANSWER: C
Як реалізувати зв'язок типу "багато до багатьох" в реляційній БД?

A. Створити необхідну кількість таблиць, добавити в них зовнішні ключі і об'єднати їх зв'язками "багато-до-одного"

B. Створити проміжкову таблицю, що містить два поля зовнішніх ключів для створення двох зв'язків "один-до-багатьох"

C. В даний момент часу створити з допомогою конструктора зв'язок між двома об'єктами

D. Створити три таблиці, добавити в них первинні ключі і об'єднати їх зв'язками "один-до-одного"

E. Створити дві таблиці з даними, які зв'язані між собою зв'язком типу "один-до-багатьох"

ANSWER: B
Структура бази даних зміниться, якщо

A. додати/видалити звіт

B. додати/видалити стовпець

C. поміняти місцями записи

D. відредагувати рядок

E. додати/видалити запис

ANSWER: B
Скільки типів ключових полів у таблицях баз даних?

A. всі


B. 4

C. 3


D. 2

E. 1


ANSWER: D
Основним елементом бази даних є

A. Звіт


B. Таблиця

C. Форма


D. Поле

E. Запис


ANSWER: E
Проста форма - це..

A. Форма, що базується на двох і більше таблицях

B. Форма, що базується на одній таблиці

C. Форма, що базується на даних запиту

D. Форма, що базується на одному полі таблиці

E. Форма, що базується на таблицях і запитах

ANSWER: B
Якими способами можна створити звіт?

A. Майстр

B. Конструктор

C. Способом вводу даних

D. Майстр і конструктор

E. Майстр, конструктор і ввід даних

ANSWER: D
Якими способами можна створити таблицю?

A. Конструктор

B. Майстр

C. Способом вводу даних

D. Майстр і конструктор

E. Майстр, конструктор і ввід даних

ANSWER: E
Якими способами можна створити форму в базі даних?

A. Майстр

B. Конструктор

C. Способом вводу даних

D. Майстр і конструктор

E. Майстр, конструктор і ввід даних

ANSWER: D
Запис -- це...

A. Комірка таблиці

B. Об'єкт запиту

C. Рядок таблиці

D. Стовпчик таблиці

E. Об'єкт форми

ANSWER: C
Складена форма - це..

A. Форма, що базується на двох і більше таблицях

B. Форма, що базується на одній таблиці

C. Форма, що базується на даних запиту

D. Форма, що базується на одному полі таблиці

E. Форма, що базується на таблицях і запитах

ANSWER: A
Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Поштовий індекс міста"?

A. Текстовий

B. Числовий

C. Поле "Мемо"

D. Лічильник

E. Фінансовий

ANSWER: B
Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Вік пацієнта"?

A. Текстовий

B. Числовий

C. Поле "Мемо"

D. Лічильник

E. Фінансовий

ANSWER: B
Запит - це...

A. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях

B. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

C. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

D. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

E. засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях

ANSWER: A
Яке призначення "Схеми даних"?

A. Для відображення форм

B. Для відображення запитів

C. Для відображення звітів

D. Для відображення таблиць і їх зв'язків

E. Для відображення бази даних

ANSWER: D
Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Дата аналізу"?

A. Текстовий

B. Числовий

C. Фінансовий

D. Лічильник

E. Дата\Час

ANSWER: E
Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Кількість еритроцитів"?

A. Текстовий

B. Числовий

C. Поле "Мемо"

D. Лічильник

E. Фінансовий

ANSWER: B
Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Ім'я пацієнта"?

A. Текстовий

B. Числовий

C. Поле "Мемо"

D. Лічильник

E. Фінансовий

ANSWER: A
Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Номер телефону пацієнта"?

A. Текстовий

B. Числовий

C. Поле "Мемо"

D. Лічильник

E. ФінансовийANSWER: B


Каталог: data -> kafedra -> test5 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
kafedra -> Як назвати стан, що характеризується повною втратою
kafedra -> Бондаренко С. В. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості
kafedra -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
kafedra -> Модуль Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Текстові тестові запитання
kafedra -> Вегетативні рефлекси
kafedra -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
kafedra -> Розпорядження начальника судово-медичного бюро
kafedra -> D. посттравматичну енцефалапатію
kafedra -> 4 лінія Психіатрія – «Обстеження хворого на шизофренію»
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 100 тестових завдань на І модуль для другого перескладання іспиту, які охоплюють найважливіші теми з фармакогнозії

Скачати 301.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка