Іменник ( das Subjekt )Скачати 134.19 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір134.19 Kb.
ІМЕННИК ( das Subjekt )

Іменник в німецькій мові вживається разом з артиклем, особливим словом, яке ставиться перед іменником та вказує на його рід, число, відмінок. Артикль змінюється разом з іменником за чотирма відмінками:Nominativ ( називний) – Wer? Was? ( Хто? Що? )

Genitiv ( родовий) – Wessen? (Кого? Чого? Чий? )

Dativ ( давальний) – Wem? (Кому? Чому? )

Akkusativ (знахідний) – Wen? Was? (Кого? Що? )

ВІДМІНЮВАННЯ ОЗНАЧЕНОГО ТА НЕОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛІВ

Означений артикль

Singular (однина)

Plural

(множина)maskulin (чоловічий)

feminin (жіночий)

neutral (середній)
Nominativ

der

die

das

die

Genitiv

des

der

des

der

Dativ

dem

der

dem

den

Akkusativ

den

die

das

dieНеозначений артикль

Singular

Plural

maskulin

feminin

neutral
Nominativ

ein

eine

ein

-

Genitiv

eines

einer

eines

-

Dativ

einem

einer

einem

-

Akkusativ

einen

eine

ein

-

ДІЄСЛОВО ( das Verb)

Дієслово в німецькій мові має такі часові форми : Prasens ( для вираження теперішнього стану), Futurum (для вираження майбутнього часу), Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt ( для вираження минулого часу) . Крім цього, розрізняють два стани : Aktiv ( дійсний), Passiv ( пасивний), три способи : Indikativ ( дійсний), Imperativ ( наказовий), Konjuktiv ( умовний). До іменних форм дієслова належать : Infinitiv (неозначена форма ), Partizip I II ( дієприкметники І ІІ )Prasens (теперішній час ) утворюється за допомогою основи дієслова та особових закінчень

Ich - e maledu - st malst

er,sie, es - t malt

wir - en malen

ihr - t malt

sie - en malen

Відмінювання дієслів sein, haben, werden, wissen в Prasens :

Ich - bin habe werde weis

du - bist hast wirst weist

er,sie, es - ist hat wird weis

wir - sind haben werden wissen

ihr - seid habt werdet wisstsie - sind haben werden wissen

FUTUR ( МАЙБУТНІЙ ЧАС)

Futur , складна дієслівна форма майбутнього часу, утворюється за допомогою допоміжного дієслова werden в особовій формі Prasens і інфінітива основного дієслова, яке ставиться наприкінці речення:

ich werde schreiben wir werden schreiben

du wirst schreiben ihr werdet schreiben

er,sie es wird schreiben sie werden schreiben

PRATERITUM ( простий минулий час)

Prateritum, проста форма минулого часу, утворюється за допомогою основи дієслова, суфікса – te- та особових закінчень, як у Prasens , крім ich, er sie es:

Ich machte arbeitete

Du machtest arbeitetest

Er,sie, es machte arbeitete

Wir machten arbeiteten

Ihr machtet arbeitetet

Sie machten arbeiteten

Сильні дієслова утворюють Prateritum без суфікса, за допомогою зміни кореневої голосної в основі :

Ich schrieb

Du schriebst

Er,sie, es schrieb

Wir schrieben

Ihr schriebt

Sie schrieben

Неправильні дієслова haben, sein, werden, tun утворюють Prateritum особливим способом:

Ich hatte war wurde tat

Du hattest warst wurdest tatest

Er,sie, es hatte war wurde tat

Wir hatten waren wurden taten

Ihr hattet wart wurdet tatet

Sie hatten waren wurden taten

PERFEKT ( складний минулий час)

Perfekt, складна форма минулого часу, утворюється за допомогою допоміжних дієслів haben I sein в Prasens і Partizip II основного дієслова.

Відмінювання дієслІв haben I sein в Prasens:

Ich habe bin

du hast bist

er,sie,es hat ist

wir haben sind

Ihr habt seid

Sie haben sind

З допоміжним дієсловом haben відмінюються:

 1. Усі зворотні дієслова sich interessieren, sich unterhalten, sich ansehen;

 2. Усі безособові дієслова regnen, schneien;

 3. Усі модальні дієслова konnen, durfen, sollen ;

 4. Більшість неперехідних дієслів, які позначають перебування в якому-небудь стані schlafen, sitzen, liegen.

З допоміжним дієсловом sein відмінюються:

 1. Дієслова, які позначають рух gehen, fahren, fliegen;

 2. Перехід з одного стану в інший aufstehen, sterben;

 3. Дієслова: sein, werden, bleiben, begegnen, folgen, gelingen , passieren деякі інші.

СПОСОБИ УТВОРЕННЯ

Partizip II ( дієприкметника ІІ) - третьої основної форми дієслова

 1. Слабкі дієслова утворюють Partizip II приєднанням до основи інфінітива префікса ge - і суфікса –(е) t:

machen - gemacht,

fragen - gefragt. 1. Префікс ge - відсутній, якщо дієслово має суфікс - ier : studieren - studiert. 1. Сильні дієслова утворюють Partizip II за допомогою приєднання до основи інфінітива префікса ge - і суфікса - en , голосний основи може бути змінений: kommen - gekommen, nehmen - genommen. 1. Дієслова з невідокремлюваними префіксами в Partizip II не мають префікса ge- : beginnen - begonnen. 1. Дієслова з відокремлюваними префіксами і складні дієслова отримують префікс ge - між відокремлюваною частиною і основою: ablegen - abgelegt, fernsehen - ferngesehen. 1. Усі неправильні і модальні дієслова утворюють Partizip II особливим способом : gehen - gegangen, tun – getan.

Plusquamperfekt ( передминулий час)

Plusquamperfekt, складна форма минулого часу, утворюється за допомогою допоміжних дієслів haben або sein в Prateritum і Partizip II основного дієслова :

Ich hatte gearbeitet war gekommen

Du hattest gearbeitet warst gekommen

Er, sie,es hatte gearbeitet war gekommen

Wir hatten gearbeitet waren gekommen

Ihr hattet gearbeitet wart gekommen

Sie hatten gearbeitet waren gekommen

PASSIV ( пасивний стан )

Passiv , пасивний стан, виражає спрямованість дії на предмет, утворюється за допомогою дієслова werden у всіхчасових формах і Partizip II перехідних дієслів. ( Passiv не утворюють такі дієслова : haben, bekommen, besitzen, interessieren, wissen, kennen, zahlen )

Prasens Passiv - утворюється за допомогою дієслова werden в Prasens та Partizip II основного дієслова:

Ich werde gebaut

Du wirst gebaut

Er,sie,es wird gebaut

Wir werden gebaut

Ihr werdet gebaut

Sie werden gebaut

Prateritum Passiv - утворюється за допомогою дієслова werden в Prateritum та Partizip II основного дієсловa

Ich wurde gebaut

Du wurdest gebaut

Er,sie,es wurde gebaut

Wir wurden gebaut

Ihr wurdet gebaut

Sie wurden gebaut

Perfekt Passiv - утворюється за допомогою дієслова werden в Perfekt та Partizip II основного дієсловa:

Ich bin gebaut worden

Du bist gebaut worden

Er,sie,es ist gebaut worden

Wir sind gebaut worden

Ihr seid gebaut worden

Sie sind gebaut worden

Plusquamperfekt Passiv - утворюється за допомогою дієслова werden в Plusquamperfekt та Partizip II основного дієсловa:

Ich war gebaut worden

Du warst gebaut worden

Er,sie,es war gebaut worden

Wir waren gebaut worden

Ihr wart gebaut worden

Sie waren gebaut worden

MODALVERBEN ( модальні дієслова)

Модальні дієслова виражають ставлення до дії, тому вони вживаються з інфінітивом іншого дієслова, що ставиться в кінці речення.

Дієслово sollen виражає наказ, закон, необхідність як волю іншої особи, іноді воно вживається в питаннях, коли запитується про бажання іншої особи.

Дієслово mussen виражає внутрішню чи зовнішню потребу, необхідність.

Дієслово durfen означає « мати дозвіл, сміти».

Дієслово wollen виражає волю, бажання діючої особи.

Дієслово konnen виражає можливість, уміння.

Дієслово mogen виражає менш категоричне бажання, « хотів би».

sollen mussen durfen wollen konnen mogen

Ich soll muss darf will kann mag

Du sollst must darfst willst kannst magst

Er,sie,es soll muss darf will kann mag

Wir sollen mussen durfen wollen konnen mogen

Ihr sollt musst durft wollt konnt mogt

Sie sollen mussen durfen wollen konnen mogen

IMPERATIV (наказовий спосіб)

Imperativ, наказовий спосіб, виражає прохання, наказ, пораду. Він вживається в спонукальних реченнях, дієслово стоїть на початку речення. У німецькій мові розрізняють чотири форми імператива.


 1. Звертання до 2-ї особи однини утворюється від основи інфінітива із закінченням – е чи без нього:

Warte! Schreibe! Komm! Sag!

Сильні дієслова змінюють кореневий голосний –е- на - і - :

Sprechen – spricht! Geben – gib! Nehmen – Nimm! Sehen – sieh (e)! lessen – lies!


 1. Звертання до 2-ї особи множини утворюється, як і відповідна форма Prasens, додаванням до основи інфінітива закінчення – (e)t:

Kommt! Schreibt! Sagt! Gebt! Seht! Nehmt!

 1. Форма ввічливого звертання утворюється як відповідна форма Prasens. Займенник Sie ставиться після дієслова :

Warten Sie! Kommen Sie! Lesen Sie bitte!

 1. Імператив І –ї особи множини являє собою заклик до спільної дії, тобто звертання до особи, включаючи того, хто говорить, утворюється він, як і відповідна форма Prasens . Займенник wir ставиться після дієслова:

Lesen wir! Gehen wir ins Kino!

Особливі форми утворення Imperativ:

Sein – Sei! Seid! Seien Sie!

Werden - Werde! Werdet! Werden Sie!

ПРИКМЕТНИК (das Adjektiv)

Відмінювання прикметників :

Слабке відмінювання прикметників

Після означеного артикля, займенників dieser , jener, jeder, welcher, займенників alle, beide
Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

N

 • e

 • e

 • e

 • en

G

 • en

 • en

 • en

 • en

D

 • en

 • en

 • en

 • en

A

 • en

 • e

 • e

 • en

Сильне відмінювання прикметників

Якщо перед прикметником не стоїть артикль чи займенник та після desen, deren, wessen


Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

N

 • er

 • e

 • es

 • e

G

 • en

 • er

 • en

 • er

D

 • em

 • er

 • em

 • en

A

 • en

 • e

 • es

 • e

Мішане відмінювання прикметників

Перед неозначеним артиклем, присвійним займенником та займенником kein
Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

N

 • er

 • e

 • es

 • en

G

 • en

 • en

 • en

 • en

D

 • en

 • en

 • en

 • en

A

 • en

 • e

 • es

 • en

Ступені порівняння прикметників

Positiv ( звичайний )

Komparativ ( порівняльний або вищий) утворюється за допомогою звичайного ступеня + суфікс - er - : leicht – leichter, alt – alter, nah - naher

Superlativ ( найвищий ) утворюється : am + основа Positiv + (e)st ( (e)sten) : leicht – am leichtesten.

Особливі форми ступенів порівняння

Positiv

Komparativ

Superlativ

gut ( добрий)

besser (кращий)

beste / am besten ( найкращий)

hoch ( високий)

hoher ( вищий)

am hochsten ( найвищий)

nah ( близько)

naher (ближчий)

am nachsten ( найближчий)

gern ( охоче)

lieber (охочіше)

am liebsten ( найохочіше)

viel (багато)

mehr ( більше)

am meisten (найбільше)

ПРИСЛІВНИК (das Adverb)

Прислівник позначає локальні, часові, запитальні, способу дії, заперечні, модальні обставини:локальні

hier –тут, nah –близько, dort – там, links – ліворуч, rechts - праворуч, hinten - позаду

часові

jetzt – зараз, morgen – завтра, gestern – вчора, heute - сьогодні

запитальні

wann - коли, wohin – куди, warum - чому

способу дії

gut – добре, gern – охоче, sehr - дуже

заперечні

niemals - ніколи

модальні

villeicht - напевно

ЗАЙМЕННИК ( das Pronomen)

Види займенників

особові

іch –я, du – ти, er – він, sie – вона, es – воно, wir – ми, ihr – ви, sie - вони

присвійні

mein – мій, dein - твій,sein – його, ihr – її, unser – наш, euer – ваш, ihr - їх

вказівні

dieser -цей, jener - той

неозначені

jeder - кожен, etwas – щось, viele – більшість, einige – деякі, alle – всі, andere - інші

заперечні

keiner –ніхто, niemand - ніщо

питальні

wer - хто, was – що, welcher - який, was fur (еіп) – що за, wessen - чий

безособові

es - не відмінюється і не перекладається

зворотні

mich – мені, dich – тобі, sich йому, uns нам, euch - вам, sich

відносні

der, das, die

взаємні

miteinander, einander

Неозначено - особові

man - не перекладається і не відмінюється

ЗАПИТАЛЬНІ СЛОВА

Wer? Was?

Хто? Що?

Wen?

Кого?

Wem?

Кому? Чому?

Wann?

Коли?

Seit wann?

З якого часу?

Bis wann?

До якого часу?

Wie lange?

Як довго?

Wo?

Де?

Wohin?

Куди?

Woher?

Звідки?

Wozu?

Для чого?

Zu welchem Zweck?

З якою метою?

Warum?

Чому?

Wesgegen?

Через що?

Wie?

Як?

Auf welche Weise?

Яким чином?

Welcher?

Який?

Wessen?

Чий?

Wieviel?

Скільки?

Der wievielte?

Який? Котрий?
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка