Імені вадима гетьмана хименко сергій михайловичСкачати 382.32 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір382.32 Kb.
#49917
ТипАвтореферат
  1   2   3


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ХИМЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

УДК 65.012.432УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТаМи ІНТЕРЕСІВ в процесі

функціонування АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(на прикладі ГЗК Криворізького залізорудного басейну)

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України (м. Київ)


Науковий керівник

кандидат економічних наук, доцент

ШЕРШНЬОВА ЗОЯ ЄВГЕНІЇВНА,

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»,

професор кафедри менеджменту
Офіційні опоненти -

доктор економічних наук, професор

Мендрул Олександр Гаррійович,

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»,

професор кафедри економіки підприємствкандидат економічних наук, доцент

Ліпенцев Андрій Вікторович,

Львівський регіональний інститут державного

управління Національної академії державного

управління при Президентові України,

заступник директора з наукової роботи

Захист відбудеться “9” жовтня 2008 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м.Київ, вул.Дегтярівська, 49-г, ауд.601.
Автореферат розісланий “8” вересня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор О.С.ФедонінЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми визначається відсутністю комплексних досліджень предметного змісту та механізмів конструктивно-конфліктної взаємодії інтересів стейкхолдерів у процесі функціонування АТ і теоретико-методичних засад формування системи управління конфліктами інтересів у вітчизняних АТ. Постановка такої проблеми дослідження та вибір його об’єкту зумовлена об’єктивно існуючою необхідністю вирішення проблемних питань підвищення ефективності та результативності функціонування ГЗК Кривбасу. У діяльності цих підприємств є низка гострих суперечностей, зумовлених розбіжностями інтересів й стратегічного бачення напрямків та інструментів розвитку їх потенціалу між основними групами стейкхолдерів. Подолання цього протистояння можливе через свідомо побудовану систему управління конфліктами інтересів, які стали характерною ознакою функціонування акціонерних товариств гірничорудної промисловості України й нині продовжують негативно позначатися на ефективності діяльності ГЗК як господарюючих суб’єктів. Така система управління сприятиме використанню ними основних переваг корпоративної форми організації бізнесу.

Окремим питанням дослідження конфліктів інтересів у контексті загальних засад корпоративного підприємництва та методології корпоративного управління присвячені праці відомих закордонних вчених А.Берлі, Г.Мінза, Р.Коуза, К.Ерроу, Д.Гелбрейта, Е.Лопеса-де-Сіланеса, У.Хаттона, М.Хесселя, А.Шляйфера та ін. Деякі специфічні аспекти досвіду корпоративного управління у країнах з перехідною економікою та пов’язаної з ним практики вирішення конфліктів інтересів, предметної основи конфліктів висвітлені у працях російських і вітчизняних науковців й практиків, зокрема, А.Антонова, В.Багацького, М.Бурмаки, О.Вінник, О.Воловик, А.Воронкової, А.Гальчинського, А.Данельяна, Т.Долгопятової, Р.Ентова, В.Задихайла, О.Кібенка, Г.Клейнера, Г.Козаченка, С.Масютіна, О.Мендрула, Г.Назарової, О.Осипенка, О.Пасхавера, А.Педька, О.Радигіна, В.Росінського, А.Сірка, М.Старовойтова, З.Шершньової, А.Черпак та інших. Водночас, ключові для ГЗК Кривбасу проблеми пошуку ефективних механізмів узгодження конфліктуючих інтересів різних стейкхолдерів, досліджені українськими науковцями недостатньо повно і ґрунтовно, а пряма реплікація закордонного досвіду до вітчизняних умов не можлива через недостатній ступінь розвитку інфраструктурних елементів та докорінні відмінності між економічними та соціально-культурними системами України та інших країн.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки» (№ДР0101V006457) - автором особисто досліджено джерела виникнення конфліктів інтересів у акціонерних товариствах і проведено їх класифікацію у рамках розділу «Розробка теоретико-методологічних основ реформування структур корпоративного типу в умовах перехідної економіки»; за темою «Розробка теоретичних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах трансформації економіки» (№ДР0101U002440) - автором особисто підготовлено підрозділ «Дослідження типології конфлікту інтересів в корпораціях»; за темою «Розвиток системи управління ринково-орієнтованими підприємствами» (№ДР01060007082) – автором особисто розроблено підрозділ «Формування системи управління конфліктами інтересів у вітчизняних акціонерних товариствах».

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка нових і поглиблення існуючих теоретичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування системи управління конфліктами інтересів у акціонерних товариствах, і, зокрема, ГЗК Кривбасу.

Для досягнення мети поставлено та вирішено такі науково-прикладні завдання:  • досліджено сутність і місце конфліктів інтересів у процесі функціонування АТ;

  • визначено підвалини та особливості взаємодії між стейкхолдерами у складному багатошаровому середовищі інтересів;

  • охарактеризовано стан нормативно-правового регулювання діяльності АТ в Україні;

  • надано оцінку основних тенденцій у середовищі функціонування ГЗК Кривбасу та конфліктів інтересів між його суб’єктами;

  • досліджено основні параметри конфліктів інтересів у ГЗК Кривбасу;

  • здійснено критичний аналіз існуючої практики управління конфліктами інтересів у ГЗК Кривбасу;

  • визначено цілі, задачі та функції системи управління конфліктами інтересів у ГЗК Кривбасу;

  • обґрунтовано елементи системи управління конфліктами інтересів у ГЗК Кривбасу;

  • визначено методичні основи формування механізмів управління конфліктами інтересів та організаційного контуру їх впровадження.

Об’єктом дослідження є процеси підвищення ефективності корпоративного управління в акціонерних товариствах.

Каталог: userfiles -> d-26.006.03
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
userfiles -> Рабочая учебная программа наименование дисциплины психология и педагогика специальность 020400. 62 Биология профиль Экология
d-26.006.03 -> Державний вищий навчальний заклад
d-26.006.03 -> Імені вадима гетьмана голіонко наталія григорівна
d-26.006.03 -> Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами
d-26.006.03 -> Імені вадима гетьмана моторна Ірина Іванівна
d-26.006.03 -> Тєлєтов олександр сергійович маркетинг виробничо-технічної продукції
d-26.006.03 -> Маркетинг інноваційних об’єднань підприємств
d-26.006.03 -> Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Радько Вікторія Миколаївна
d-26.006.03 -> Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет

Скачати 382.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка