Імені івана франка затверджую голова Вченої Ради Житомирського державного університету імені Івана ФранкаСторінка6/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ МЕТОДИК, ВПРАВ ТА ТЕХНІК ДО КУРСІВ

Вікова психологія

 • «Шкала оцінки психічного розвитку дитини В.Манової-Томової» (від 4 до 52 тижнів, від 1 до 3 років)

 • Тест смисложиттєвих орієнтацій О.М.Лентьєва

Загальна психологія

 • Соціометрія Дж.Морено

 • Референтометрія

 • Коректурна проба (за Бурдоном)

Основи клінічної психології

 • Особистісний опитувальник Бєхтєрєвського інституту (ЛОБІ)

Основи психокорекції

 • Психокорекційна програма (шкільний вік)

 • Техніка «Рожевий кущ» (автор – Віолетта Окландер) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 31-37)

 • Техніка «До і після» (автор – Донна Кангелозі) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 78-80).

 • Техніка «Карта життя» (автор – Гленда Шорт) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 100-102).

 • Техніка «Лінія посередині аркуша» (автор – Долорес Коніерс) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – С. 123-126).

Психодіагностика

 • Шкала інтелекту Векслера для дітей

 • Особистісний опитувальник Шмішека

 • Тест «Шкільної тривожності» Філіпса Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – С. 133-139).

 • Метод «Малюнок сім’ї»

 • Метод незавершених речень

Психологічна служба в системі освіти

 • Методика Т.В. Дембо-С.Я. Рубінштейн у модифікації Т. Габріял «Сходинки самооцінок» (Навчальний посібник для студентів вищих нав­чальних закладів. – Жи­то­мир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 135-137.)

 • Методика комплексної експрес-діагностики стану соціально-педагогічної занедбаності дітей, розроблена Р.В. Овчаровою (Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – С. 110-117.)

 • Програма психологічної допомоги соціально та педагогічно занедбаним дітям, розроблена Р.В. Овчаровою (Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – С. 136-169.)

 • Техніка відображення почуттів, описана Васьківською С.В. (Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. -К.: Четверта хвиля, 2004. - 256 с.).

 • Вправи для розвитку фонематичного слуху, зорово-моторної координації та уважності в дітей (Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего ученика? – М.: Просвещение, 1991. – С. 166-175.)

Педагогічна психологія

 • «Психологічна група ризику – ПГР» (В.О. Татенко, Л.А. Лєпіхова) (Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л.Музики. – Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб і доп. – Житомир, 2010. С. 81-91, 114-136.)

 • «Методика вивчення особливостей спілкування школярів у класному колективі та комунікабельності як характеріологічної риси особистості» (В.І. Абраменко, М.В. Левченко) (Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л.Музики. – Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб і доп. – Житомир, 2010. С. 77-81, 100-114.)

 • Психолого-педагогічний формувальний експеримент (Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л.Музики. – Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб і доп. – Житомир, 2010. С. 91-100, 136-155.)

 • Тест ціннісно-мотиваційної готовності до педагогічної професії (ТЦМГ) (автор О.Л.Музика, комп’ютерна версія – Ю.О.Оснадчук) (Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л.Музики. – Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб і доп. – Житомир, 2010. С. 96-99, 136-155.)

Соціальна психологія

 • Опитувальника Т. Лірі (в адаптації Л.М. Собчик)ІІІ. ПРИКЛАДИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ

Приклад професійно-орієнтованого завдання (Вікова психологія)

Клієнтський запит

1. Ви працюєте психологом у дитячому садку. До Вас звернулася на консультацію мама вихованця ясельної групи Андрія М. Хлопчику виповнилося 2 роки і 6 місяців. Мама занепокоєна тим, що, на відміну від однолітків, син погано розмовляє. Жінка зазначає: «Те, що говорить Андрійко, можу зрозуміти, мабуть, тільки я. Він не говорить словами як інші діти. Це якесь мукання, мекання, купа емоцій і жестикуляція. Старший син у цьому віці говорив значно краще. Я хвилююся. А раптом у Ярослава порушення? Чи можна це перевірити?»


Обов’язкова програма при виконанні завдання

 1. Проведіть дослідження рівня психічного розвитку дитини.У ході роботи використовуйте методику В. Манової-Томової.

 2. Змоделюйте показники розвитку досліджуваного у сфері моторики (М), умінь (У), навичок (Н), образотворчої діяльності (О), мовлення (МВ) та показники емоційно-соціального розвитку (ЕС), заповніть шкалу оцінки психічного розвитку дитини. Продемонструйте процедуру визначення показників календарного віку (КВ), віку психічного розвитку (ВПР), коефіцієнта загального розвитку (Кор), ступеня психічного розвитку, гармонійності розвитку, коефіцієнтів розвитку окремих сфер.

 3. Представте висновки за результатами дослідження у формі консультативної бесіди з мамою.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.Приклад професійно-орієнтованого завдання (Соціальна психологія)

Клієнтський запит

2. Ви працюєте психологом у виправній колонії для неповнолітніх дівчат. До Вас звернувся керівник відділу кадрів колонії із проханням: «…До нас було направлено 3-х претендентів на вакантну посаду вихователя (Світлану В., Яну С., Марину М.). Усі троє мають позитивні характеристики з місць навчання, успішно пройшли співбесіду з керівництвом закладу, у ході якої було з’ясовано, що особистісні та професійні якості претенденток відповідають вимогам які висуваються до посади вихователя. Але маючи вже великий досвід роботи у цій сфері, знаю, що велике значення для компетентного виконання професійних обов’язків має такий показник, як уміння налагоджувати стосунки з вихованками і персоналом колонії. Порекомендуйте мені, хто із претенденток оптимально підходить для роботи у нас».

Обов’язкова програма при виконанні завдання


 1. Сформулюйте проблему у психологічних термінах (підберіть літературу, проаналізуйте власний досвід у виконанні завдання, сформулюйте проблемні моменти та шляхи їх усунення, складіть детальний план роботи психолога).

 2. Вивчіть стиль міжособистісних відносин претендентів на вакантну посаду вихователя колонії для неповнолітніх. Визначте особливості міжособистісних відносин, які мають конструктивний вплив на виконання професійних обов’язків. Дослідіть наявність зон конфліктності у претенденток, особливості їх уявлень про себе, ставлення до самого себе. У ході дослідження скористайтесь діагностичною процедурою Т. Лірі.

 3. Змоделюйте консультативну бесіду з керівником колонії за результатами проведеного дослідження.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.


Приклад професійно-орієнтованого завдання (Психодіагностика)

Клієнтський запит

3. Ви працюєте шкільним психологом. До Вас на початку навчального року звернулася мама першокласниці Оленки. Вона зазначила: «Наталка дуже відповідальна дівчинка, прагне на заняттях все робити правильно… Якщо раптом стикається з труднощами, то починає плакати. Вчителька не завжди це адекватно розуміє, вважає, що це все дитячі примхи. А мені що робити?? Яку позицію по відношенню до такої поведінки Оленки я маю зайняти? Як взагалі на це все реагувати?»

Обов’язкова програма при виконанні завдання


 1. Довизначте проблему з використанням базових психологічних категорій, понять та термінів. Опишіть роботу з проблемою у формі первинної бесіди з мамою.

 2. Складіть розгорнутий план виконання завдання. Вивчіть особливості шкільної тривожності першокласників. У ході роботи скористайтеся тестом для визначення шкільної тривожності Філіпса. Самостійно підберіть ще 1 методику, яку можна використати для оцінки тривожності дітей.

 3. Змоделюйте підсумкову консультативну бесіду з мамою, у ході якої Ви даєте рекомендації щодо особливостей психологічної підтримки дитини. У розмові з клієнткою скористайтеся технікою відображення почуттів, описаною Васьківською С.В. (Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. -К.: Четверта хвиля, 2004. - 256 с.).

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.


Приклад професійно-орієнтованого завдання (Клінічна психологія)

Клієнтський запит

4. До Вас звернулася на консультацію молода дівчина-студентка (Олеся). Нещодавно у ней під пахвою з’явився нарив. Усілякі народі засоби не допомогли, тому довелося звернутися до лікарні, оскільки потрібне було хірургічне втручання. Нарив почистили, зараз вона ходить на перев’язки. Але їй непокоїть те, що буде далі. Їй здається, що на пляжі усі будуть звертати увагу на шрам (хоча шрам, з її слів, доволі маленький і непомітний, якщо не придивлятися), що це робить її дефективною. А раптом хтось подумає, що це було щось заразне, почнуть пліткувати про неї, що їй тоді робити?

Обов’язкова програма при виконанні завдання

 1. Сформулюйте проблему у психологічних термінах (підберіть літературу, проаналізуйте власний досвід у виконанні завдання, сформулюйте проблемні моменти та шляхи їх усунення).

 2. Вивчіть особистісні реагування на хворобу пацієнтки. У ході дослідження скористайтесь методикою ЛОБІ. Результати представте у вигляді профілю реагування на хворобу та якісного аналізу.

 3. Змоделюйте фрагмент консультативної бесіди з Оленою, у ході якої Ви обговорюєте отримані результати та переживання, пов’язані із захворюванням.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.


IV. Критерії оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання теоретичної частини (тестування)


Рівень завдання

Кількість завдань

Сума балів

І рівень

8

3

ІІ рівень

8

7

ІІІ рівень

7

10

ІV рівень

7

20

Всього:

30

40Критерії успішності виконання професійно-орієнтованого завдання

Додатково до 10 балів

 • Використання програм Intel: Power Point (для створення мультимедійних презентацій), MсExcel (для створення таблиць, діаграм та графіків), Statistika (для здійснення статистичної обробки результатів, створення таблиць, графіків тощо).

46-50 балів

 • Проблема сформульована із використанням психологічних категорій в межах специфіки завдання. У форматі діалогу продемонстровано уміння налагоджувати контакт із клієнтом, укладати психологічний контакт, доречно використовувати техніки проведення первинного інтерв’ю.

 • Визначено напрямки практичної роботи з обґрунтуванням. Наявний аналіз власного досвіду виконання подібних завдань, що охоплює всі модулі і теми реально вивчених дисциплін.

 • У переліку літератури акцентується увага на аналізі фахової, вузькоспеціалізованої літератури, періодичних видань та інтернет-джерел із вказаної проблеми.

 • План виконання завдання відображає всі необхідні етапи роботи, використані методи і процедури.

 • В описі проблемних моментів наявні вказівки на можливі причини їх виникнення, представлений опис можливостей їх уникнення.

 • Бланки дослідження адаптовані до специфіки завдання, їх кількість відповідає запиту, наявна правильно заповнена зведена таблиця.

 • Процедура проведення дослідження дотримана. Дослідження проведене правильно, без помилок.

 • Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно та за усіма показниками.

 • Представлена інтерпретація результатів є вичерпною.

 • Програма надання психологічної допомогои включає консультативної бесіди, тренінгу із використанням технік, методик психотерапевтичної роботи. Продемонстровано уміння представляти результати дослідження клієнту, надавати психологічну підтримку.

 • Самоаналіз містить підсумкову рефлексію позитивних моментів і програму саморозвитку, яка передбачає виявлення основних труднощів під час виконання завдань, план заходів і критеріїв саморозвитку.

41-45 балів

 • Проблема сформульована із використанням психологічних категорій в межах специфіки завдання. У форматі діалогу продемонстровано уміння налагоджувати контакт із клієнтом, укладати психологічний контакт.

 • Визначено напрямки практичної роботи з обґрунтуванням.

 • Наявний аналіз власного досвіду виконання подібних завдань, що охоплює всі модулі і теми реально вивчених дисциплін.

 • У переліку літератури представлені не лише підручники, посібники і словники, але й фахова, вузькоспеціалізована література із вказівкою на основні тези, що стосуються проблеми.

 • План виконання завдання відображає всі необхідні етапи роботи, використані методи і процедури.

 • В описі проблемних моментів наявні вказівки на можливі причини їх виникнення, представлений опис можливостей їх уникнення.

 • Бланки дослідження адаптовані до специфіки завдання, їх кількість відповідає запиту, наявна правильно заповнена зведена таблиця.

 • Процедура проведення дослідження дотримана. Дослідження проведене правильно, без помилок.

 • Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно та за усіма показниками.

 • Представлена інтерпретація результатів є вичерпною.

 • Програма надання психологічної допомогои включає консультативної бесіди, тренінгу із використанням технік, методик психотерапевтичної роботи.

 • Самоаналіз містить підсумкову рефлексію позитивних моментів і програму саморозвитку, яка передбачає виявлення основних труднощів під час виконання завдань і палн ахаодів для саморозвитку.

 • Завдання оформлено відповідно до вимог.

36-40 бали

 • Проблема сформульована із використанням основних психологічних категорій в межах специфіки завдання.

 • Визначено напрямки практичної роботи з обґрунтуванням.

 • Наявний аналіз власного досвіду виконання подібних завдань, що охоплює всі модулі реально вивчених дисциплін.

 • У переліку літератури представлені підручники і посібники і словники, основні тези яких прив’язані до завдання. Використання фахової та періодичної літератури є обмеженим.

 • План виконання завдання відображає всі необхідні етапи роботи без вказівки на ресурси.

 • В описі проблемних моментів наявні вказівки на можливі причини їх виникнення, але відсутній опис можливостей їх уникнення.

 • Бланки дослідження адаптовані до специфіки завдання, їх кількість відповідає запиту, зведена таблиця заповнена з окремими помилками.

 • Процедура проведення дослідження дотримана.

 • Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно та за усіма показниками.

 • Зроблено інтерпретацію результатів. Інтерпретація містить узагальнену характеристику досліджуваного явища, визначено закономірності та тенденції його розвитку.

 • Опис підсумкового етапу в цілому відображає результати досліджень.

 • Зміст та форми психологічної допомоги представлені неповно, хоча наявні тези консультації.

 • Самоаналіз неповний. Програма саморозвитку частково відображає специфіку завдання.

 • У тексті є незначні стилістичні та граматичні помилки.

 • Завдання оформлено відповідно до вимог.

31-35 бали

 • Проблема сформульована із використанням основних психологічних категорій безвідносно до специфіки завдання.

 • Визначено напрямки практичної роботи з обґрунтуванням.

 • Наявний аналіз власного досвіду виконання подібних завдань, але він не охоплює всі модулі реально вивчених дисциплін.

 • У переліку літератури представлені здебільшого підручники і посібники, основні тези яких прив’язані до завдання.

 • План виконання завдання є фрагментарним і відображає всі необхідні етапи роботи без вказівки на ресурси.

 • В описі проблемних моментів відсутні вказівки на можливі причини їх виникнення.

 • Бланки дослідження не адаптовані до специфіки завдання, їх кількість відповідає запиту, зведена таблиця заповнена з окремими помилками.

 • Процедура проведення дослідження дотримана. Є помилки у процедурі проведення дослідження, які не вплинули на результати.

 • Є поверхневий протокол дослідження, заповнений власноруч дослідником.

 • Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно, але поверхово.

 • Зроблено інтерпретацію результатів, яка є розширеним варіантом якісного аналізу.

 • Опис підсумкового етапу не презентує повною мірою результати досліджень.

 • Зміст та форми психологічної допомоги представлені неповно.

 • Самоаналіз неповний. Програма саморозвитку не прив’язана до специфіки завдання.

 • У тексті є незначні стилістичні та граматичні помилки.

 • Завдання оформлено відповідно до вимог.

26-30 балів

 • Проблема сформульована із використанням основних психологічних категорій безвідносно до специфіки завдання.

 • Визначено напрямки практичної роботи без обґрунтування.

 • Наявний аналіз власного досвіду виконання подібних завдань, але він не охоплює всі реально вивчені дисципліни.

 • У переліку літератури представлені здебільшого підручники і посібники, основні тези яких слабо прив’язані до завдання.

 • План виконання завдання є фрагментарним і відображає лише очевидно необхідні етапи без вказівки на ресурси.

 • Проблемні моменти не передбачені.

 • Бланки дослідження не адаптовані до специфіки завдання, їх кількість не відповідає запиту, зведена таблиця заповнена помилково.

 • Процедура проведення дослідження дотримана. Є помилки у процедурі, які не вплинули на результати.

 • Є поверхневий протокол дослідження, заповнений власноруч дослідником.

 • Кількісна та якісна обробка результатів виконані правильно, але поверхнево.

 • Зроблено інтерпретацію результатів, яка є повторенням якісного аналізу.

 • Опис підсумкового етапу не презентує повною мірою результати досліджень.

 • Зміст та форми психологічної допомоги представлені некоректно або неповно.

 • Самоаналіз неповний. Програма саморозвитку відсутня.

 • У тексті є незначні стилістичні та граматичні помилки.

 • Завдання оформлено відповідно до вимог.

0-25 балів

Є помилки у процедурі проведення, які вплинули на результат дослідження.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка