Імені івана франка затверджую голова Вченої Ради Житомирського державного університету імені Івана ФранкаСторінка3/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.Поняття про психологічну корекцію. Мета і завдання психокорекції. Принципи психокорекційної роботи: принцип єдності діагностики і корекції; принцип нормативного розвитку; принцип корекції «зверху вниз»; принцип корекції «знизу вверх»; принцип системності розвитку; діяльнісний принцип корекції. Види психокорекції: за характером спрямованості; за змістом; за формою; за наявністю програми; за характером керування психокорекційними впливами; за тривалістю. Основні елементи психокорекційної ситуації. Форми корекційного впливу. Врахування характеру психологічних проблем, віку та особистісних якостей при виборі форми психокорекційного впливу.


2. Основні етапи психокорекції. Особливості проведення психологічного обстеження з метою планування та визначення завдань корекції. Методи отримання психологічної інформації. Принципи побудови спілкування психолога з клієнтом. Роль невербальних засобів спілкування в одержанні інформації, встановленні контакту та здійсненні впливу. Психологічний простір. Робота з просторовим та фізичним контекстом. Тренінг техніки приєднання.

3. Поняття про особистісні деструкції. Особистісна проблема у спілкуванні як об’єкт психологічної корекції. Поняття про психологічні захисти. Логіка дії несвідомого. Проблеми феноменологічного підходу у психокорекційній практиці. Особливості процесуальної діагностики у ході психокорекції.

4. Природа психічних явищ, які підлягають психокорекції. Спрямованість психокорекційного впливу. Прояв особистісних деструкцій у подружніх стосунках. Прояв особистісних деструкцій у дитячо-батьківських стосунках. Прояв особистісних деструкцій у педагогічних відносинах «вчитель-учень». Прояв особистісних деструкцій у виробничих стосунках.

5. Психокорекційна робота з дошкільниками та молодшими школярами. Організація і проведення корекції пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Розвиток дрібної моторики рук і зорово-рухової координації. Прийоми розвитку уваги у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Прийоми розвитку сприймання у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Прийоми розвитку мислення у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Прийоми розвитку пам’яті у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Прийоми розвитку творчого мислення у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Діагностика і корекція емоційних станів у дітей старшого дошкільного та молодших школярів.

6. Психокорекційна робота з підлітками та юнаками. Проблема смислу життя у підлітковому та юнацькому віці. Проблема міжособистісних стосунків у підлітковому та юнацькому віці. Проблема контролю почуттів у підлітковому та юнацькому віці. Проблема стосунків з представниками іншої статі у підлітковому та юнацькому віці. Проблема у стосунках з батьками. Проблема вибору професії.


7. Психокорекція сімейних стосунків. Сім’я як об’єкт психокорекційного впливу. Методики корекції дитячо-батьківських та сімейних стосунків. Методика «Сімейна фотографія». Методика «Сімейна скульптура». Методика «Рольова карткова гра». Методика «Сімейний ритуал». Методика створення аналогічних ситуацій. Методика «Порівняння цінностей».

8. Особливості складання психокорекційних програм. Принципи складання психокорекційних програм. Види психокорекційних програм. Основні блоки психокорекційного комплексу. Вимоги до складання психокорекційних програм. Фактори, що визначають ефективність психокорекції. Інтенсивність психокорекційних заходів та їх тривалість у часі.

9. Основні напрямки психокорекції у глибинній психології. Класичний психоаналітичний підхід до проблем психокорекції. Структура особистості та проблема свідомого і несвідомого у психоаналізі. Витіснення та опір. Утворення симптомів внаслідок невдалого витіснення. Психологічний матеріал для психоаналізу. Індивідуальний підхід до психокорекції А. Адлера. Телеологічна детермінація поведінки. Помилкові апперцептивні схеми. Почуття неповноцінності і комплекс неповноцінності. Гіперкомпенсація комплексу неповноцінності на некорисному боці життя. Аналітичний підхід до психокорекції К. Г. Юнга. Принцип ентропії та принцип еквівалентності. Проблема однобічності розвитку особистості. Утворення комплексу як опозиції свідомості. Мета психокорекції у глибиннопсихолоігчних теоріях З. Фройда, А. Адлера, К. Г. Юнга. Спільне та відмінне. Позиція психолога у психоаналізі. Механізми корекції у психоаналізі З. Фройда. Механізми корекції в індивідуальній психології А. Адлера. Механізми терапії в аналітичній психології К. Г. Юнга.

10. Екзистенційно-гуманістичний напрямок психокорекції. Клієнт-центрований підхід К. Роджерса. Поле досвіду. Проблема Я-реального та Я-ідеального. Тенденція до само актуалізації. Особливі вимоги до психолога. Логотерапія В. Франка. Проблема смислу життя. Проблема свободи волі. Воля до смислу. Екзистенційний напрямок психокорекції. Проблема автентичної поведінки. Проблема самоактуалізації. Особливі вимоги до психолога. Метод парадоксальної інтенції. Метод дерефлексії. Персональне осмислення життя. Техніка відображення емоцій. Техніка вербалізації. Часова перспектива.

11. Поведінковий напрямок психокорекції. Метод систематичної десенсибілізації та сенсибілізації. Імерсійні методи. Методи, в основі яких лежить принцип біологічного оберненого зв’язку. «Жетонний» метод. Метод Моріта. Метод холдингу. Імаго-метод.

12. Когнітивний напрямок психокорекції. Раціонально-емотивна терапія А. Елліса. Когнітивний підхід А. Бека. Реальнісна терапія У. Глассера. Гештальт-терапія Ф. Перлза.

13. Теоретико-методологічні засади групової психокорекції. Особливості процесуальної діагностики в груповій психокорекції. Поняття про групову динаміку як фактор психокорекції. Результативність групового психокорекційного процесу. Методичні вимоги, спільні для учасників і керівника психокорекційної групи. Методичні положення, обов’язкові для керівника психокорекційної групи. Характерні особливості психокорекційного процесу в групах різної теоретичної інтерпретації. Проведення групової роботи з дітьми різних вікових груп та дорослими. Основні психологічні механізми корекційного впливу гри.

14. Специфіка групової форми психокорекції. Особливості комплектації груп: віковий і статевий склад групи; професійний склад групи; частота і тривалість зустрічей. Групова динаміка: задачі і норми групи; структура групи і лідерства; згуртованість групи; групова напруга; фази розвитку групи. Види корекційних груп: групи соціально-психологічного тренінгу; групи зустрічей; гештальтгрупи; тілесно-орієнтовані групи. Групова дискусія як метод групової роботи.

15. Метод АСПН як форма групової психокорекційної роботи. Взаємозв’язок психодинамічної теорії АСПН з іншими теоріями. Гештальт-модель психокорекційної групи. Модель групи, центрованої на клієнті. Характерні особливості психокорекційного процесу в групі АСПН. Закономірності динаміки індивідуально-особистісних і групових змін у процесі АСПН. Результативність психокорекційного процесу у групі АСПН.

16. Принципи функціонування групи АСПН. Методичні вимоги, спільні для учасників і керівника АСПН. Методичні положення, обов’язкові для керівника групи АСПН. Фактори, що сприяють інтеграції групи. Вимоги до професійних та особистісних якостей керівника групи АСПН. Групова динаміка в групі АСПН. Роль групової динаміки у процесі психодіагностики в АСПН. Поняття про позитивну дезінтеграцію та вторинну інтеграцію. Особливості використання психокорекційних методик у процесі активного соціально-психологічного навчання. Групова дискусія. Психомалюнок. Рольова гра. Психодрама. Тематика психогімнастичних та пантомімічних вправ, що використовуються у груповій психокорекційній роботі.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка