Імені івана франка затверджую голова Вченої Ради Житомирського державного університету імені Івана ФранкаСторінка1/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ІВАНА ФРАНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________

Голова Вченої Ради

Житомирського державного

університету імені Івана Франка

«__» ___________ 2016 р.

_________________ П.Ю. Саух

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бакалавра

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0301 «Соціально-політичні науки»

(код і назва галузі)НАПРЯМУ

ПІДГОТОВКИ 6.030103 «Практична психологія»

(код і назва напряму підготовки)


Денна форма навчання

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО

ЕКЗАМЕНУ ІЗ ПСИХОЛОГІЇ
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Житомир 2016

Затверджено на засіданні кафедри соціальної та практичної психології соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка

(протокол №7 від 6 квітня 2016 р.)

Розробники:

кафедра соціальної та практичної психології

Гавриловська К.П.: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології

Загурська І.С.: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології

Мазяр О.В.: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології

Портницька Н.Ф.: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології

Савиченко.О.М.: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології

Тичина І.М.: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології

Майстренко Т.М.: старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

Фальковська Л.М. : старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

Шмиглюк О.Г.: асистент кафедри соціальної та практичної психології

Кирильчук І.В.: асистент кафедри соціальної та практичної психології

Вступ

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену із психології призначається для студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія соціально-психологічного факультету. Вона вміщує дві частини: тестові завдання з таких дисциплін: «Вікова психологія», «Загальна психологія», «Психокорекція з основами клінічної психології», «Психодіагностика», «Психологічна служба в системі освіти», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія» (згідно навчального плану) та професійно-орієнтоване завдання, яке узагальнює і систематизує теоретичні знання з перерахованих вище психологічних дисциплін і конкретизує їх в напрямку прикладного застосування.


ЗМІСТ

Загальна характеристика програми державного екзамену
Програма державного екзамену включає:

I. Перелік розділів і тем.

II. Список необхідної літератури. Перелік базових методик до курсів.

III. Приклад професійно-орієнтованих завдань.

IV. Критерії оцінювання знань та вмінь студентів.
I. Перелік розділів і тем

Державний екзамен для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» передбачає оцінку знань та умінь студентів з таких курсів: • Вікова психологія

 • Загальна психологія

 • Психокорекція з основами клінічної психології

 • Психодіагностика

 • Психологічна служба в системі освіти

 • Педагогічна психологія

 • Соціальна психологія


«Вікова психологія»

 1. Об’єкт і предмет, мета і завдання вікової психології. Структура вікової психології. Значення В.П. Місце вікової психології в системі наук. Вік як основна категорія В.П.Методологічні засади вікової психології. Принципи В.П. Історія розвитку вікової психології.

 2. Методи вікової психології. Класифікація методів Б.Г. Ананьєва. Характеристика специфічних методів вікової психології. Спостереження та експеримент як основні методи вікової психології. Порівняльний аналіз.

 3. Поняття про психічний розвиток. Розвиток і формування. Діалектико-матеріалістичне вчення про психічний розвиток. Рушійні сили психічного розвитку. Суперечності психічного розвитку.

 4. Фактори психічного розвитку. Роль спадковості та середовища у формуванні особистості. Принципи та закономірності психічного розвитку. Показники психічного розвитку.

 5. Кризи у розвитку особистості. Характеристика вікових криз.Теорія рекапітуляції (С. Холл). Психодинамічний підхід (З. Фройд). Соціогенетичний підхід (Е. Еріксон). Когнітивний підхід (Ж. Піаже). Рівні та стадії морального розвитку дитини (за Л.Кольбергом). Персонологічний підхід (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс). Культурно-історичний підхід (Л.С. Виготський). Концепція Д.Б. Ельконіна

 6. Психологія пренатального розвитку. Особливості психічного розвитку немовляти. Фаза новонародженості. Рефлекси та їх значення в житті людини. Криза новонародженості. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку немовляти. Розвиток емоційної сфери у немовлят. Комплекс пожвавлення. Розвиток пізнавальних процесів і моторики у немовлят. Спілкування з дорослими та його вплив на розвиток дитини у віці немовляти.

 7. Особливості психічного розвитку в ранньому дитинстві. Анатомо-фізіологічні передумови психічного розвитку в ранньому дитинстві. Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. Провідна діяльність у ранньому дитинстві. Новоутворення. Прямоходіння та його значення для розвитку дитини раннього віку. Розвиток психічних процесів в ранньому дитинстві. Розвиток самосвідомості дітей раннього віку. Криза 3-х років.

 8. Теорії ігрової діяльності. Вплив ігрової діяльності на розвиток дитини у дошкільному віці. Загальна характеристика сюжетно-рольової гри. Складові ігрової діяльності. Взаємостосунки дітей у грі.

 9. Особливості психічного розвитку в дошкільному віці. Анатомо-фізіологічні передумови психічного розвитку в дошкільному віці. Особливості розвитку пізнавальної сфери дошкільнят. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність дошкільників. Новоутворення дошкільного віку. Пізнавальний та розумовий розвиток дошкільника. Розвиток особистості дошкільника. Криза семи років. Психологічна готовність дитини до навчання у школі.

 10. Загальна характеристика розвитку молодшого школяра. Анатомо-фізіологічні можливості молодшого школяра. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Провідна діяльність молодшого школяра. Розвиток самосвідомості молодшого школяра. Розвиток спонукальної сфери молодшого школяра.

 11. Особливості психічного розвитку в підлітковому віці. Підліткова криза у різних психологічних теоріях. Криза підліткового віку. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітків та її вплив на психічний розвиток. Формування особистості підлітка. Особливості взаємовідносин і спілкування підлітків з однолітками та дорослими. Розвиток пізнавальних процесів у підлітковому віці. Особливості учбової та трудової діяльності підлітків.

 12. Особливості психічного розвитку в юнацькому віці. Особливості анатомо-фізіологічного розвитку у юнацькому віці. Розвиток самосвідомості і самооцінки юнаків. Особливості формування світогляду у юнацькому віці. Спілкування юнаків з дорослими та однолітками. Дружба і любов у юнацькому віці. Учіння, трудова діяльність та вибір професії у юнацькому віці.

 13. Особливості психічного розвитку в період ранньої дорослості. Анатомо-фізіологічні особливості періоду ранньої дорослості. Розвиток психічних процесів у період дорослості. Психосоціальний розвиток у період дорослості (особистість, сім’я та робота; встановлення близьких стосунків; батьківство; професійний шлях). Періодизації та задачі розвитку у дорослих (Р. Хейвінгхерст, Е. Еріксон, Д. Левінсон, Р. Гулд). Кризи віку дорослості.

 14. Особливості психічного розвитку у віці середньої дорослості. Фізичний розвиток (психофізіологічні та морфо-функціональні зміни, клімакс та менопауза, сексуальність у середньому віці).

 15. Когнітивний розвиток в період середньої дорослості (плинний та кристалізований інтелект, досвід та майстерність, зміна функцій інтелекту). Психосоціальний розвиток (задачі середнього віку, міжособистісні стосунки, зміни у професійній сфері).

 16. Особливості психічного розвитку у віці пізньої дорослості. Сучасні уявлення про старіння. Теорії старіння. Анатомо-фізіологічні особливості людей літнього віку. Особливості психічних процесів людей літнього віку. Психосоціальний розвиток у літньому віці. Допомога людям літнього віку. Смерть і помирання: психологічні аспекти. Вплив соціальних установок на упереджене ставлення до людей літнього віку.

«Загальна психологія»
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка