І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Інновації в системі міжнародних економічних відносин Навчально-методичний посібникСторінка7/8
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 7. Еволюція світових інноваційних рішень


  1. Технологічний уклад – основа інноваційних рішень

  2. Найкращі світові інноваційні компаній й інновації останньої декади

1. Технологічний уклад – сукупність технологій, які є характерними для визначеного рівня розвитку виробництва. Технологічний уклад характеризується єдиним технічним рівнем складників його виробництв, пов’язаний потоками якісно однорідних ресурсів, робочої сили та спирається на загальний науково-технічний потенціал.

Зміна технологічних укладів здійснюється у зв’язку із науковим і техніко-технологічним прогресом, коли відбувається перехід від низьких до більш високих, прогресивних технологій.

Поняття «технологічний уклад» було запроваджене російським ученим С. Глазьєвим і тісно пов’язане з теоріями «довгих хвиль», які супроводжували становлення і розвиток капіталістичного способу виробництва. Фундаментальний внесок у створення зазначених теорій зробив М.Д. Кондратьєв. Він стверджував, що науково-технічна революція розвивається хвилеподібно, і кожний цикл триває приблизно 45–60 років. Протягом останніх століть в історії технологічної еволюції змінили одна одну п’ять хвиль і склалося п’ять технологічних укладів [33].

Перша хвиля (1770–1830 рр.) сформувала уклад, який ґрунтується на нових технологіях у текстильній промисловості та використанні енергії води. Цей період відзначається широким застосуванням парових двигунів і розвитком машинобудування, руйнуванням феодальної монополії. Форми організації інноваційної активності у країнах-лідерах: поодинокі винахідники, котрі ставали підприємцями та наукові товариства.

Друга хвиля (1830–1880 рр.) позначилася механізацією виробництва практично всіх видів продукції, створенням мережі залізниць та морських шляхів. Економічними символами цього періоду були вугілля і транспортна інфраструктура. Соціально-економічні характеристики укладів країн-лідерів: свобода торгівлі, обмеження або руйнування монархічних режимів, підтримка зовнішньої політики обмеження державного втручання в економіку при потужній концентрації внутрішніх ресурсів на ключових напрямках. Інноваційну активність у країнах проявляли окрім винахідників-підприємців науково-дослідні центри, велись наукові дослідження в університетах і національних академіях.

Третя хвиля (1880–1930 рр.) базувалася на використанні в промисловому виробництві електроенергії, розвитку важкого машинобудування та електротехнічної промисловості на основі сталевого прокату, нових відкриттях у галузі хімії, становленні хімічної промисловості. То був період нафтового буму в США, створення потужного воєнно-промислового комплексу в Європі, широкого впровадження радіозв’язку і телекомунікацій. Починає розвиватися виробництво автомобілів та літаків, кольорових металів, алюмінію, пластмас, товарів тривалого користування. З’являються величезні фірми, картелі та трести. Дрібні компанії поглинаються великими, відбувається концентрація банківського і фінансового капіталів. Соціально-економічні характеристики укладів країн-лідерів: створення та розширення інститутів державного регулювання, розширення державної власності, індустріалізація. Інноваційна активність: створення національних наукових центрів, внутрішньофірмових та корпоративних відділів, лабораторій. Стає необхідною і розповсюджується загальна початкова освіта.

Четверта хвиля (1930–1980 рр.) характеризується становленням укладу, який базується на подальшому розвитку енергетики із використанням нафти, нафтопродуктів та газу, а також засобів зв’язку, нових синтетичних матеріалів. Це ера масового виробництва автомобілів, тракторів, літаків, різноманітних видів озброєнь, товарів тривалого користування, будівництва швидкісних автомагістралей, аеропортів. З’являються та інтенсивно поширюються комп’ютери і програмні продукти для них. Атом, що спочатку використовується у воєнних, а згодом і в мирних цілях. На ринку панує олігопольна конкуренція, утворюються транснаціональні корпорації. Соціально-економічними характеристиками укладів країн-лідерів були такі: розвиток військово-промислового комплексу, інститутів соціального забезпечення. Для інноваційної активності в усьому світі характерне державне фінансування наукових робіт, розширення наукових досліджень безпосередньо в промисловості. Став необхідним та утвердився розвиток системи вищої, обов’язкової середньої та професійної освіти.

П’ята хвиля, що почалася в середині 80-х рр. ХХ ст., спирається на досягнення в галузі мікроелектроніки, інформатики, біотехнології, генної інженерії, освоєння нових видів енергії, космічного простору, супутникового зв’язку, тощо. Відбувається перехід від розрізнених фірм або навіть транснаціональних корпорацій до єдиної мережі компаній, що з’єднані електронними засобами зв’язку, тісно взаємодіють у галузях технології, контролю якості продукції, планування інвестицій. Соціально-економічними характеристиками укладів країн-лідерів є такі: потужна державна політика у стратегічних видах інформаційно-комунікаційних інфраструктур, розвиток і домінування транснаціональних корпорацій, становлення глобального регулювання економіки. Інноваційна активність характеризується масштабною державною підтримкою інноваційних процесів, фінансуванням наукових робіт, глобалізацією інноваційних процесів в інформаційній сфері, трансфером технологій, розвитком та поширенням інноваційних структур.

Сьогодні все помітнішими стають ознаки наступних — шостого і сьомого — технологічних укладів. Шостий дає поштовх до нового етапу в розвитку медицини та біотехногогій, сьомий — до створення технологій «холодного термоядерного синтезу», що має докорінно змінити енергетичний потенціал земної цивілізації.

Розвиток кожного укладу сприяє сходженню цивілізації на новий, вищий рівень, що створює наступність в історичному процесі й значно збільшує економічні можливості суспільства. Істотно ускладнюючи економічні взаємозв’язки та посилюючи їхній нелінійний характер, технологічні уклади формують відповідну виробничу структуру, яка справляє визначальний вплив на процес матеріального виробництва і сферу послуг.

Таблиця 1Становлення технологічних укладів у світі

Показник

Технологічний уклад

1

2

3

4

5

Період домінування

1770-1830рр.

1830-1880рр.

1880-1930рр.

1930-1980рр.

Від 1980-1990 років до (?)

Технологічні лідери

Великобританія, Франція, Бельгія

Великобританія, Франція, Бельгія, Німеччина, США

Німеччина, США, Великобританія, Франція, Бельгія, Швейцарія, Нідерланди

США, країни Західної Європи, СРСР, Канада, Австрія, Японія, Швеція, Швейцарія

Японія, США, ЄС

Розвинені країни

Європейські країни

Італія, Нідерланди, Швейцарія, Австро-Угорщина, Росія

Росія, Італія, Данія, Австро-Угорщина, Канада, Японія, Іспанія, Швеція

Бразилія, Мексика, Китай, Тайвань, Індія

Бразилія, Мексика, Аргентина, Венесуела, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, Східна Європа, Канада, Австралія, Тайвань, Корея

Ядро технологічного укладу

Текстильна промисловість, текстильне машинобудування, виплавка чавуну, обробка заліза, будівництво каналів, водний двигун

Паровий двигун, залізниця, транспорт, машинобудування, пароходобудування, вугільна промисловість, чорна металургія

Електротехнічне, важке машинобудування, виробництво і прокат сталі, лінії електропередач, неорганічна хімія

Автомобілі, трактори, кольорова металургія, товари довготривалого користування, синтетичні матеріали, органічна хімія, переробка нафти

Електроніка, ЕОМ, оптиковолоконна техніка, програмування, телекомунікації, робототехніка, переробка газу, інформаційні послуги

Ключовий фактор

Текстильні машини

Паровий двигун, станки

Електродвигун, сталь

Двигун внутрішнього згорання, нафтохімія

Мікроелектронні компоненти

Формування ядра нового укладу

Парові двигуни, машинобудування

Сталь, електроенергетика, важке машинобудування, неорганічна хімія

Автомобілебудування, органічна хімія, переробка нафти, кольорова металургія, дороги

Радари, трубопроводи, авіапромисловість, видобуток і переробка газу

Біотехнології, космічна техніка, тонка хімія

Переваги данного технологічного укладу в порівнянні з попереднім

Механізація і концентрація виробництва на фабриках

Зростання масштабів і концентрація виробництва на основі використання парового двигуна

Підвищення гнучкості виробництва на основі використання електродвигуна, стандартизація виробництва, урбанізація

Масове і серійне виробництво

Індивідуалізація виробництва і споживання, гнучкість виробництва, усунення екологічних обмежень на основі АСУ, деурбанізація на основі телекомунікацій

Джерело: [34].
Детально періодизація технологічних укладів зображена у Табл. 1.
2. Світовий інноваційний рейтинг компаній є об’єктом досліджень багатьох інститутів. Серед них: компанії Innovaro [35], Boston consulting group (BCG) [36], Уортонський інститут (Wharton University) [37], журнали Fast company [38], BusinessWeek [36].

Кожна компанія використовує свої критерії рейтингу.

Критеріями інноваційного рейтингу для Уортонського інституту були: вплив на якість життя, відповідність людським потребам, наявність «wow» фактора, зміна способу ведення бізнесу, збільшення ефективності, зародження нових інновацій і стимулювання нових галузей, перспектива розвитку винаходу у майбутньому.

Innovaro, оцінює діяльність 1000 потужних світових компаній за 8 ключовими параметрами: організаційна культура та структура підтримки; стратегічний фокус на інновації та їх роль для зростання компанії; кількість нових продуктів та відносний індекс успішності; зростання прибутків та капіталізація ринку; середній прибуток за одиницю продукту чи споживача; інвестиції у діяльність, пов'язану з інноваціями; цінність бренда та зростання людського капіталу; загальна позиція в галузі.

Методика складання рейтингу компанії BCG була наступною. Спочатку BCG звернулася до топ-менеджерів, запитуючи про найбільш новаторські компанії останніх років. Опитування проходило завдяки анкетуванню, в якому взяли участь 2950 топ-менеджерів. Також, для скаладання остаточного рейтингу бралися до уваги три фінансові показники. У підсумку, місце компанії у рейтингу визначалося за: оцінками топ-менеджерів – на 80%; рівнем виплачених дивідендів акціонерам протягом останніх трьох років – на 10%; рівнем доходів протягом останніх трьох років – на 5%; динамікою зростання доходів протягом останніх трьох років – на 5%.

Відповідно до досліджень Уортонського інституту, за останні 30 років найвагомішими інноваціями, нумерованими за критеріями важливості, були: 1)  Інтернет, бродбенд, WWW, 2) PC/лептопи, 3) мобільні телефони, 4) E-mail, 5) тест ДНК/створення генетичної карти, 6) Відображення магнітного резонансу (MRI), 7) мікропроцесори, 8) волоконна оптика, 9) офісне програмне забезпечення (електронні таблиці, текстовий процесор), 10) безконтактний лазер/роботизована хірургія (лапароскопія), 11) відкритий доступ до програмного забезпечення та послуг (Linux, Вікіпедія), 12) світловипромінюючий діод, 13) рідкокристалічний екран (LCD), 14) системи GPS, 15) онлайн шоппінг/електронна торгівля/аукціони, 16) стискання файлів на носіях (jpeg, mpeg, mp3), 17) мікрофінансування, 18) фотогальванічна сонячна енергія, 19) великомасштабні повітряні двигуни, 20)  соціальні Інтернет мережі, 21) графічний інтерфейс користувача (GUI), 22) цифрова фотографія/відео, 23) радіочастотна ідентифікація (наприклад, EZ Pass), 24) генетично модифіковані продукти, 25) біопаливо, 26) штрих-коди і сканери, 27) банкомати, 28) стенти (прилади для реконструкції просвіту органу), 29) статична флеш-пам’ять, 30)  антиретровірусний засіб для боротьби зі СНІДом.

За версією компанії Innovaro 5-ма найкращими інноваторами в 2005 році були: Adidas, DSM, Logitech, Nokia, Samsung. Інноваційними лідерами у свому сегменті були відзначені: Rolls-Royce (авіакосмічна галузь), Virgin Atlantic (авіакомпанії), Toyota (автомобільна галузь), RBS (банки), DSM (хімічна промисловість), Samsung (електроніка), BP (енергетична галузь), H&M (мода), Reckitt Benckiser (FMCG), PepsiCo (їжа та напої), IKEA (роздрібна торгівля), Apple (комп'ютерні комплектуючі), UPS (логістика), Google (медіа/розваги), Medtronic (медицина), Canon (офісне обладнання), Novartis (фармацевтика), Microsoft (програмне забезпечення), Adidas (спортивні товари), Nokia (телекомунікації). Всім компаніям, які ввійшли до списку, притаманні такі характерні риси: стратегічний фокус — потужне фокусування на роль інновацій; інтуїція — компанії володіють відмінним розумінням ринку та клієнтів, а також вміють пристосовувати свою діяльність до навколишнього середовища; співпраця — вони чудово розуміють основні свої вміння та здатності, а також знають, що результату можна досягнути лише в команді; процес — вони володіють простими, але ефективними підходами до управління і вміють швидко запускати нову продукцію та послуги; організація — ролі, компетенції та культура — все повинно підтримувати курс на інновації.

В таблиці 2 надані рейтингові оцінки компаній в 2008 та 2011 роках.Таблиця 2

Рейтингові оцінки світових інноваційних лідерів за 2008 та 2011 роки

Назва компанії

Рейтинг 2011 (Fast company)

Рейтинг 2008 (BCG)

3M
22

Amazon.com

27

11

American Express
50

Amyris

30
Apple

1

1

ARM

12
AT&T
27

Audi
29

Azul

47
Bank of america
41

BMW
14

Boeing
20

BP
44

Burberry

13
Changchun Dacheng Industrial Group

46
Cisco Systems

41

35

Costco Wholesale
39

Daimler
31

Dawning Information Industry

7
Dell
46

Donorschoose.org

21
Double Negative

31
Ebay

22

33

Enerkem

42
Epocrates

10
ESPN

16
Exxon Mobil
42

Facebook

3

25

Foursquare

15
FX

49
General Electric

45

4

General Motors
18

Goldman Sachs Group
21

Google

6

2

Groupon

5
Hewlett-Packard
15

HSBC
40

Huawei

18
IBM

29

12

Ing Group
36

Intel

19

48

Kaspersky Lab

32
Kosaka Smelting and Refining

14
Linkedin

24
Madecasse

50
Marks & Spencer

36
McDonald's
30

Microsoft

37

5

Netflix

8
News Corp.
43

Nike

23

45

Nintendo
7

Nissan

4
Nokia
10

Opening Ceremony

28
Pandora

44
Pepsico

33
Procter & Gamble
8

Reliance Industries
19

Research In Motion
13

Samsung Electronics

43

26

Shaadi.com

39
Siemens
38

Singapore Airlines
37

Snohetta

35
Solarcity

38
Sony
9

Southwest Airlines
49

Stamen Design

48
Starbucks
32

Syncardia

20
Target
24

Tata Group
6

Toyota Motor
3

Trader Joe's

11
Turner Sports

17
Twitter

2
Univision

34
Verizon Communications
34

Virgin Group
28

Vodafone Group
47

Voxiva

40
Wal-Mart Stores
23

Walt Disney
17

Wieden + Kennedy

25
Yandex

26
Zynga

9
Джерело: складено автором на базі [36], [38].

Відповідно до рейтингу компанії BCG в 2008 році Apple лідирувала в списку найіноваційіших світових компаній. Вперше в ТОП-10 входили такі компанії, як Tata Group (№6) та Nintendo (№7). «Темною конячкою» рейтингу була компанія General Motors (№18), у якої фінансовий стан був не в найкращому стані. Але попри фінансові показники, її нові моделі авто високо оцінили топ-менеджери.

Важливим є аналіз географічного розташування штаб-квартир компаній. Найбільше у рейтингу американських компаній – 31 (35 у 2007 році). У ТОП-50 інноваційних компаній потрапили 10 західноєвропейських фірм (в 2007 році - 8). Японія представлена чотирма компаніями, а Індія – двома, хоча 2007 року жодна з компаній не входила в рейтинг. По одній компанії в заліку має Канада, Сінгапур та Південна Корея. Жодна компанія з Ценрально-Східної Європи та країн СНД не потрапила до рейтингу ТОП-50 іноваційних компаній.

Кожна компанія з рейтингу вибрала власний шлях інноваційності. General Electric завоювала своє «місце під сонцем» завдяки активній роботі на ринках, які розвиваються і де відбувається стрімке зростання доходів населення. Компанія, наприклад, розробила портативний електрокардіограф у Індії для внутрішнього ринку. Цікавим прикладом є компанія Tata Group, яка показала, що інновації – це не лише R&D. Компанія створила найдешевший у світі автомобіль ціною в 2500 дол., який виконує головну функцію – він їде. Nintendo досягла високих позицій у рейтингу завдяки зменшенню витрат, винісши ряд витрат на аутсорсинг. А компанія HP працювала зі зростанням продуктивності своїх лабораторій. Ці приклади ще раз ілюструють фразу Майкла Портера: «Не намагайтеся бути найкращими. Будьте іншими».

Відповідно до рейтингу журналу Fast Company, в 2011 році перші місця дісталися компаніям Apple, Twitter і Facebook.

Компанія Apple очолила рейтинг інноваційних компаній світу 2011 за здатність активувати креативне мислення на технологічному ринку, піднявшись з минулорічного 3-го місця.

Другий рядок рейтингу посів Twitter. Кількість користувачів сервісу мікроблогів за останні п'ять років виросла в 20 тис. разів — до 200 млн. чоловік. За рік Twitter різко покращив свої рейтингові позиції — торік він перебував лише на 50-му місці.

«Бронза» дісталася соціальній мережі Facebook, яка об'єднала 600 млн. користувачів. Щоправда, торік Facebook займала перший рядок рейтингу.

Четверте місце «завоювала» японська автомобільна компанія Nissan, головним досягненням якої стало створення електромобіля Leaf і вивід його на ринок.

П'ятірку найінноваційніших компаній світу замикає інтернет-компанія Groupon, що управляє мережею порталів знижок. Компанія розбурхала ринок, відмовившись від пропозиції продажу за 6 млрд. дол.. Саме стільки пропонував за сервіс знижок Google. До речі, цей інтернет-гігант розташувався відразу за Groupon — на шостому рядку.

Китайська компанія Dawning Information Industry опинилася на 7-му рядку. Їй вдалось створити найшвидший суперкомп'ютер у світі. Далі розташувався відеопрокатник Netflix, який витратив на свій розвиток 6 млрд. дол..

На 9-му місці — компанія Zynga, якій вдалося заробити 500 млн. дол. на продажі ігор для соціальних мереж. У десятку головних інноваторів також увійшла компанія Epocrates, яка створила більше 1500 медичних програм.

Варто відзначити, що до рейтингу увійшли дві російські компанії — «Яндекс» (26-е місце) і «Лабораторія Касперського» (32-е місце).

Якщо Twitter продемонстрував найбільший зліт у рейтингу за рік, то Amazon — найбільше падіння. Інтернет-аукціон опустився з другого рядка рейтингу до 27-го.На думку укладачів рейтингів, всі ці інноваційні компанії будуть задавати напрямки розвитку світового ринку. Вони не бояться експериментувати, використовують нестандартні ідеї і просто знають, до чого прагнуть.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка