ІІ. Актуалізація опорних знаньСкачати 68.71 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір68.71 Kb.
Урок№16

Тема. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи

Мета: розглянути: типи комп’ютерних мереж; апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж; мережні протоколи; обладнання, необхідне для організації локальної мережі та підключення до неї комп’ютерів; ввести поняття: поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж; сервера та клієнта; мережного протоколу; розвивати вміння аналізувати, робити висновки; виховувати інтерес до вивчення інформатики


Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Робота в групах.

Учні класу об’єднуються в 2–3 групи. У процесі розвитку комп’ютерної техніки все більшого значення набувала проблема перенесення інформації з одного ПК на інший. Назвіть методи (засоби), за допомогою яких можна перенести інформацію (заповнити таблицю).Назва

Переваги

Недоліки

ДискиФлешкаДискетаКомп’ютерна мережаМережа Інтернет
2. Хто з вас може сказати:

 • Що називають комп’ютерною мережею?

 • Яке програмне забезпечення необхідне для роботи в мережі?

 • Які пристрої необхідні для організації мережі?

На уроці ми спробуємо дати відповіді на ці та інші питання.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності

ІV. Засвоєння нового матеріалу

1. Історія

У 1957 році в США було створене Агентство перспективних розробок (АRPА). Одна з проблем, над якою працювало агентство, полягала в тому, що було необхідно об’єднати роботу дослідницьких установ, які були розкидані по території США. Необхідна була чітка, налагоджена система, яка б дозволяла різним дослідницьким центрам координувати свою роботу, обмінюватись інформацією за принципом «кожний з кожним». Працювати ж ця система мала таким чином, щоб вихід з ладу одного вузла цієї мережі жодним чином не вплинув на роботу інших. Що ж потрібно було об’єднати в цю мережу? Очевидно, комп’ютери як мозковий центр будь-якої дослідницької лабораторії.

У січні 1969 року вперше на декілька хвилин було запущено систему, яка зв’язала між собою чотири комп’ютери в різних кінцях США. А вже черезрік нова інформаційна система розпочала роботу. Природно, що її назвали Аrpаnеt.

У 1973 році черезАrpаnеt вперше «поспілкувалися» комп’ютери різних країн. Мережа стала міжнародною. Коли в мережу приєдналися вже тисячі комп’ютерів, стало очевидним, що необхідно повністю переробити механізм доступу до Аrpаnеt. Такий механізм було введено в 1983 році. Це був протокол зв’язку TСP/ІP (Trаnsmіssіоn Соntrоl Prоtосоl / Іntеrnеt Prоtосоl). У тому ж році відбувся розподіл мережі Аrpаnеt на частини, одна з яких відділилась як наукова мережа NSFNеt. Саме на її базі утворилась мережа Інтернет. У 1995 році розпочався справжній бум Інтернету. А 14 квітня 1998 року відбувся святковий «запуск» нової мережі, яку назвали Інтернет-2.2. Комп’ютерні мережі

Комп’ютерною мережею називають сукупність обчислювальних машин, з’єднаних між собою каналами передачі даних, призначених для розподілу та колективного користування апаратними, обчислювальними та програмними засобами та інформаційними ресурсами.

Користувач, який працює на з’єднаному з мережею комп’ютері, має змогу використовувати всі апаратні та програмно-інформаційні ресурси мережі, на які він отримав дозвіл від адміністратора мережі.

За територіальним розміщенням мережі поділяють на глобальні, регіональні та локальні. Інформація, до якої здійснюється доступ за допомогою мережі, може бути сконцентрована на одному або декількох потужних комп’ютерах — серверах.

За призначенням мережі поділяють на інформаційні, обчислювальні та інформаційно-обчислювальні.

Структурною ознакою мереж є їх топологія, яка характеризує зв’язки між комп’ютерами мережі. Розрізняють такі топології: радіальна або зіркова, кільцева, деревоподібна, повно зв’язна або мережна, шинна, пряме з’єднання (два комп’ютери).

Важливе значення для функціонування мережі мають канали зв’язку. Від них залежить пропускна здатність мережі (швидкість передачі інформації). В якості фізичного середовища в каналах зв’язку використовують: плоский двожильний кабель,коаксіальний кабель, оптиковолоконні кабелі, теле та радіоефір, супутниковий зв’язок.

Залежно від можливих напрямів передачі інформації розрізняють такі канали зв’язку: симплексні, напівдуплексні, дуплексні.

Для організації зв’язку між двома вузлами використовують різні методи комутації: комутація каналів, комутація пакетів.

3. Локальна мережа

Локальна обчислювальна мережа або ЛОМ (LАN — Lосаl Аrеа Nеtwоrk) — це два або більше комп’ютерів, між якими створено канал зв’язку.

За допомогою програмного забезпечення, яке входить до складу Wіndоws XP, підключені комп’ютери можуть використовувати ресурси один одного. Такими ресурсами можуть бути: принтер, місце на диску, СD та DVD дисководи, доступ до мережі Інтернет тощо. Практична цінність і раціональність використання локальної мережі визначається:


 • наявністю принтера, дисковода СD або DVD, які підключені лише до одного комп’ютера, і можливістю їх використання в локальній мережі;

 • можливість організації доступу до мережі Інтернет для всіх ПК через один канал доступу;

 • переміщенням і копіюванням файлів через локальну мережу за допомогою стандартних технологій перенесення і копіювання;

 • збереженням великої колекції рисунків або музики лише на одному комп’ютері локальної мережі (ці файли можна переглядати,

 • змінювати й відтворювати на будь-якому комп’ютері локальної мережі);

 • збереженням всієї інформації в одному комп’ютері, якщо з одними даними працюють декілька користувачів (користувач локальної мережі буде мати доступ до цих даних).

Отже, створення локальної мережі має чималі переваги. У багатьох великих організаціях працюють мережні (системні) адміністратори, чия робота полягає у створенні й підтримці локальної мережі.

Локальна мережа для невеликої кількості комп’ютерів може бути побудована за одним зі способів: • Традиційна мережа Еthеrnеt.

 • Мережа з телефонним зв’язком.

 • Безпровідна мережа.

4. Організація локальної мережі

Розглянемо локальну мережу шкільного комп’ютерного кабінету.

Спробуємо назвати та охарактеризувати компоненти комп’ютерної мережі. (Робота в групах — заповнення таблиці).Назва компоненту

Призначення

Характеристики

1


2


3


4


5

Традиційно в кожний комп’ютер встановлюється мережний адаптер (NІС — Nеtwоrk Іntеrfасе Саrd). В якості мережного концентратора використовують Hub або Swісh.

З’єднання мережних адаптерів і концентратора здійснюється за допомогою кабелю (наприклад, TPЕ-5 з розйомами RJ-45).

Локальні мережі можуть бути одноранговими (усі комп’ютери мережі рівноправні) і з виділеним головним комп’ютером (сервером).

Кожний комп’ютер, який підключено до мережі, має свою унікальну адресу в цій мережі. Її називають — ІРадресою (Іntеrnеt Prоtосоl Аddrеss).

ІРадреса — це послідовність чотирьох цілих чисел від 0 до 255, розділених крапкою (наприклад, 192.168.0.14). Перше з них вказує на номер мережі найвищого рівня, наступні визначають номери мереж наступних рівнів, а останнє є номером конкретного мережного комп’ютера.

Для обміну інформацією між ПК у локальній мережі використовуються спеціальні правила — протоколи передачі даних.

Основними протоколами, які забезпечують і контролюють правильність проходження інформації мережею є протоколи TСP і ІP(Trаnsmіssіоn Соntrоl Prоtосоl і Іntеrnеt Prоtосоl — протокол керування передачею даних та міжмережний протокол). Вони задають правила розбиття даних, що передаються, на окремі порції (пакети), супроводжують їх керувальною інформацією (заголовком), яка складається з адреси відправника й одержувача, порядкового номера порції, слідкують за тим, щоб у процесі передачі не з’явилися помилки (у разі помилки пакет відправляється повторно), на комп’ютері одержувачі збирає пакети й відсилає інформацію про їх проходження мережею: успішному (безпомилковому) або з помилками.

5. Практичне завдання

Налаштування локальної мережі

Звіт оформляємо за допомогою програми WОRD (+3 бали) або в зошиті.

1. Послідовно виконати команди Пуск → Панель управления → Сетевые подключения → Подключение по локальной сети (права клавіша) → Свойства.

2. Перегляньте та запишіть призначення встановлених служб і протоколів.

3. Виберіть протокол Інтернету (ТСР/ІР) та перегляньте його властивості. Запишіть ІР-адресу вашого комп’ютера.

4. Запишіть назву мережної карти та перегляньте можливості її налаштування.

5. Запишіть дату та версію драйвера мережної карти.V. Засвоєння вивченого теоретичного матеріалу

Що ми вивчали?

Змагання між групами — називають по одному означенню, поняттю. Група, яка назвала більше понять, отримує додатковий бал.

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.Опрацювати відповідний розділ підручника

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Оголошення оцінок.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка