І. велика французька революція кінця XVIII ст. Європа в період наполеонівських війн тема ІІ. Європа та америка за доби реакції та революційСкачати 191.24 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір191.24 Kb.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

ДЛЯ 9 КЛАСУАВТОР-РОЗРОБНИК

ВЧИТЕЛЬ ІСТОРІЇ НВК №10

М.БЕРДИЧЕВА

КОЗІНСЬКИЙ В.Ф.
ЗМІСТ

 1. ВСТУП………………………………………………………………….. 3
 1. ТЕМА І. ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ XVIII СТ. ЄВРОПА В ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН…………………6 1. ТЕМА ІІ. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА ЗА ДОБИ РЕАКЦІЇ ТА РЕВОЛЮЦІЙ…………………………………………………………
 1. ВІДПОВІДІ ………………………………………………………………………….14

Розроблені тестові завдання з всесвітньої історії дають можливість учителю перевірити знання учнів з предмету.

Завдання відповідають інформаційному матеріалу підручника з всесвітньої історії для 9 класу авторів Гісем О.В. і Мартинюк О.О., складені відповідно до параграфів і мають завершений логічний зміст.

ТЕМА І. ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ XVIII СТ. ЄВРОПА В ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

§ 1. Початок революції

§ 2. Розгортання революції

§ 3. Консульство та утворення Імперії Наполеона Бонапарта

§ 4. Крах Імперії Наполеона І. Віденський конгрес


ТЕМА ІІ.ЄВРОПА ТА АМЕРИКА ЗА ДОБИ РЕАКЦІЇ ТА РЕВОЛЮЦІЙ

§ 5. Велика Британія та Франція

§ 6. Німеччина та Італія

§ 7. Австрійська та Російська імперії

§ 8. Суспільно-політичні течії та рухи

§ 9. Революції 1848—1849 рр. у Європі

§ 10. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

До пропонованого завдання дається 3 варіанти відповіді, один з яких правильний, наприклад:Що стало наслідком чартистського руху: створення революційної ситуації; прийняття парламентом народної хартії; робітники отримали перший досвід боротьби за свої права.

Є завдання щодо хронологічності подій:Розташувати ці режими в порядку приходу їх до влади: термідоріанський режим; якобінська диктатура; діяльність жирондистів.

Пропоновані матеріали включають 48 тестових завдань до кожної теми, розподілених по 12 питань, тобто кожному учневі пропонується відповісти на 2 блоки по 12 питань. Схема проведення тестів: І варіант (тест №1 і тест №2), ІІ варіант (тест №3 і тест №4) – 1 парта, далі ІІІ варіант (тест №2 і тест №3), ІV варіант (тест №4 і тест №1) – 2 парта. Таким чином, на одній парті у двох варіантах відсутні однакові завдання. Учні, які працюють за партою 2, виконують ті ж завдання, проте в іншій послідовності. Отже, можливість списування малоймовірна.

Якщо учень незадоволений результатом і хоче переписати тематичну роботу, йому можуть бути запропоновані завдання іншого варіанту.

У завданнях відсутні літери, якими позначають варіанти відповідей. Це зроблено для того, щоб, по-перше, унеможливити списування, по-друге, щоб учень, обираючи варіант відповіді, робив вибір свідомо, записуючи правильну, на його думку, відповідь.До переваг такої форми роботи можна віднести наступне:

 • підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • швидкість оцінювання вчителем рівня навчальних досягнень учнів;

 • компактність завдань (пропоновані варіанти відповідей є короткими, 2 варіанти вміщаються на форматі А-4);

 • неупередженість і справедливість оцінювання (вчитель за алгоритмом просто фіксує кількість правильних відповідей і виставляє відповідний бал);

 • можливість оцінити відсутніх учнів на наступному занятті.

Система завдань дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу за програмою 9 класу в цілому. Запропоновані матеріали можуть також бути використані для цілеспрямованої тренувальної роботи з метою ефективної підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії.

ТЕМА № 1

ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ.

ЄВРОПА В ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВОЄНТест №1

 1. ХІХ ст. – це століття становлення суспільства: аграрного; індустріального; постіндустріального.

 2. Емансипація - це рух: за відміну рабства; жінок за свої права; рух за загальне виборче право.

 3. Хто з французьких просвітителів пропонував ідею «освіченого абсолютизму»: Монтескє; Дідро; Вольтер.

 4. Відповідно до першої конституції, Франція була: парламентською республікою; президентською республікою; обмеженою монархією.

 5. Хто був лідером якобінців: Дантон; Марат; Робеспєр.

 6. Який із цих заходів запровадили якобінці: конституційна монархія; революційний календар; максимум заробітної плати.

 7. Що характерно для внутрішньої політики часів консульства: гоніння на аристократів; ліквідація загального виборчого права; створення твердої централізованої влади.

 8. У зовнішній політиці головним конкурентом Франції була: Росія; Велика Британія; Австрія; Пруссія.

 9. Тільзитський мир: припинив війну між Францією та Великою Британією; закріпив завоювання Наполеона в Європі; відтворив Річ Посполиту.

 10. Французька армія формувалась: на добровільних началах; існував рекрутський набір; була введена загальна військова повинність.

 11. Вирішальна та найбільша битва російсько-французької війни відбулась: під Смоленськом; під Бородіном; під Малоярославцем.

 12. За пропозицією якої країни був створений Священний союз: Австрія; Велика Британія; Росія; Пруссія.


Тест №2

 1. Політична течія, прихильники якої виступали за свободу приватного підприємництва: консерватори; ліберали; радикали.

 2. Яка категорія населення у Франції відносилась до першого стану: буржуазія; дворянство; духовенство.

 3. Кому з французьких просвітителів належить ідея поділу влади: Монтескє; Дідро; Руссо.

 4. Прихильників конституційної монархії у Франції називали: монтаньяри; жирондисти; фельяни.

 5. Який державний орган провадив виконавчу владу періоду термідоріанського режиму: Рада пятисот; Рада Старійшин; Директорія.

 6. Революція у Франції: закінчилась поразкою,бо встановлено монархію; закінчилось перемогою, бо ліквідовано монархію; закінчилась перемогою, бо ліквідовано старий порядок.

 7. За конституції доби консульства: законодавча влада належала другому консулу; зберігалась республіканська форма правління; представники місцевого самоврядування обирались.

 8. Наполеонівські війни: носили визвольний характер; поширювали революційні ідеї; велися в інтересах усього французького народу.

 9. Проти якої країни був направлений декрет про континентальну блокаду: Росія; Велика Британія; Австрія; Пруссія.

 10. В завойованих країнах Франція: насаджувала феодальні порядки; запроваджувала рівність громадян; ліквідовувала приватна власність.

 11. Битва народів відбулась під: Парижем; Лейпцигом; Варшавою; Брюсселем.

 12. Період «Ста днів» закінчився битвою: під Парижем; під Ватерлоо; під Верденом.


Тест №3

 1. Політична течія, прихильники якої виступали за рішучий злам старого насильницьким шляхом: націоналісти; радикали; ліберали.

 2. Напередодні революції у Франції селяни: були кріпаками; були вільними; були власниками землі.

 3. Яка подія вважається початком французької революції: скликання Генеральних штатів; штурм Бастилії; оголошення Декларації прав людини і громадянина.

 4. Яка країна не входила до першої антифранцузької коаліції: Австрія; Пруссія; Іспанія.

 5. Яка подія вважається закінченням революції: страта короля; проголошення імперії; встановлення консульства.

 6. Розташувати ці режими в порядку приходу їх до влади:термідоріанський режим; якобінська диктатура; діяльність жирондистів.

 7. У Франції періоду консульства: проголошено право робітників на страйк; усі суперечки між робітниками і роботодавцями вирішувала поліція; держава давала закази підприємствам тільки невоєнного характеру.

 8. Який з цих кодексів Наполеона був прийнятий раніше: Кримінальний; Цивільний; Комерційний.

 9. Розставити в хронологічній послідовності: похід Бонапарта в Єгипет; встановлення термідоріанського режиму; встановлення консульства.

 10. Де виникло таємне товариство карбонаріїв: Іспанія; Португалія; Італія; Німеччина.

 11. Перше заслання Наполеона відбулось на: о. Єльба; о. Св.Олени; о. Корфу.

 12. Відповідно до рішень Віденського конгресу: зберігались усі завоювання Франції; утворювалась незалежна Швейцарська конфедерація; утворювалась об’єднана Німецька держава.


Тест №4

 1. Який термін можна вжити по відношенню до країн Сходу: урбанізація; традиційне суспільство; товарне виробництво.

 2. Причина скликання Генеральних штатів: питання зміни форми державного правління; питання оголошення війни Великій Британії; питання нових податків.

 3. Відповідно до Декларації прав людини і громадянина джерелом усієї влади є: національні збори; уряд; нація.

 4. Внаслідок повалення монархії у Франції до влади прийшли: монтаньяри; жирондисти; фельяни.

 5. Термідоріанський режим захищав інтереси: банкірів; аристократів; санкюлотів.

 6. Внаслідок революції у Франції: утверджено станове суспільство; терор визнано єдиним засобом утвердження республіканського порядку; сформовано уявлення про націю, як єдине джерело влади.

 7. Відповідно до конкордату;проголошувалась монополія католицької церкви; французьке духовенство призначалось папою римським; французьке духовенство приносило присягу республіці.

 8. Битва,що поклала край амбіціям Наполеона щодо вторгнення у Велику Британію: Аустерліц; Трафальгар; Ієна.

 9. В якій країні відбулася найбільша революція проти правління Бонапарта: Пруссія; Італія; Іспанія; Росія.

 10. Головнокомандуючий російською армією: М.Кутузов; О.Тормасов; П.Багратіон.

 11. Нова влада Бурбонів у Франції: залишила республіканський устрій; намагалась повернути дореволюційні порядки; повернула усі землі аристократам.

 12. Які українські землі відійшли від Росії до Австрії: Холмщина; Підляшшя; Тернопільщина.ТЕМА № 2

ЄВРОПА ТА АМЕРИКА ЗА ДОБИ РЕАКЦІЇ ТА РЕВОЛЮЦІЇ,

Тест №1

 1. Консервативна партія у Великій Британії захищала інтереси: земельної аристократії; фінансово-промислових кіл; робітників.

 2. Що стало наслідком чартистського руху: створення революційної ситуації; прийняття парламентом народної хартії; робітники отримали перший досвід боротьби за свої права.

 3. Що було спільного у Німеччині та Італії: республіканська форма правління; політична роздробленість; панування династії Габсбургів.

 4. З історією якої країни пов’язаний термін «Рісорджименто»: Німеччина; Італія; Іспанія; Австрія.

 5. Австрія за формою державного правління: конституційна монархія; абсолютна монархія; парламентська республіка.

 6. Яка з цих організацій виникла пізніше: Союз благоденства; Союз порятунку; Північне товариство.

 7. Представники цієї ідейно-політичної течії спирались на принципи традицій, спадковості, виступали за домінуючу роль церкви та держави: ліберали; консерватори; націоналісти.

 8. Інтереси якого прошарку населення захищали комуністи: селян; робітників; буржуазії; дворянства.

 9. Весна народів як явище почалось у: Франції; Австрії; Німеччині; Італії.

 10. Революція в Австрії завершилась: утворенням парламенту; прийняттям конституції; ліквідацією і конституції та парламенту.

 11. Перше успішне антиколоніальне повстання відбулось на:

о. Куба; О.Гаїті; о. Сан-Домінго.

 1. Революція у Бразилії: зазнала поразки; перетворила Бразилію на республіку; встановила конституційну монархію.


Тест №2

 1. Який з цих заходів здійснено ліберальною партією у Великій Британії: прийняття хлібних законів; знято заборону на утворення тред-юніонів; скасування рабства.

 2. Які дії Бурбонів призвели до Липневої революції: встановлення конституційної монархії; виплата аристократам відшкодування; скасування Хартії 1914 року.

 3. Яка країна відігравала провідну роль у Митному союзі: Австрія; Пруссія; Саксонія; Баварія.

 4. Засновником і лідером «Молодої Італії» був: Д.Мадзіні; Д.Гарібальді; В.Джоберті.

 5. Влада Австрії: активно впроваджувала нові капіталістичні відносини; постійно перешкоджала розвитку нових виробничих відносин; не втручалась в економічні процеси країни.

 6. Відповідно до «Руської правди» П.Пестеля пропонувалось: встановлення республіки; конституційної монархії; утворення федеративного устрою.

 7. Ідейно-політична течія, що поєднувала прихильників парламентаризму та свободи вільного підприємництва: консерватори; ліберали; націоналісти; соціалісти.

 8. Автором «Маніфесту комуністичної партії» був: Р.Оуен; П.Прудон; К.Маркс; А.Сен-Симон.

 9. Наслідком революції у Франції, у 1848 р. стало обрання президентом: Луї Наполеона Бонапарта; Луї Філіпа; Луї Кавеньяка.

 10. Країна, що в рамкам Священного союзу придушила революцію в Угорщині: Пруссія; Росія; Австрія; Франція.

 11. Який прошарок населення Латинської Америки очолив національно-визвольний рух: метиси; мулати; креоли; пеони.

 12. Захід С. Болівара, що допоміг йому перемогти: проголошення республіки; допомога США; скасування рабства.


Тест №3

 1. «Гнилі містечка» були ліквідовані внаслідок прийняття: закону для бідних; «актів для затикання рота»; парламентської реформи.

 2. Внаслідок Липневої революції у Франції: влада перейшла до аристократії; була скасована монархія; завершено добу політичної реакції.

 3. Найбільш рішуче на політичні зміни у Німеччині були налаштовані: робітники; селяни; студенти.

 4. Яка з цих італійських держав наважувалась проводити незалежну політику: Ломбардо-Венеціанське королівство; Сардінське королівство; Неаполітанське королівство.

 5. Найболючішою проблемою Австрії було питання: економічного розвитку; політичної еволюції; національно-визвольної боротьби.

 6. Яке угруповання пропонувала теорію офіційної народності: слов’янофіли; західники; охоронці.

 7. Р.Оуен,А.Сен-Симон; Ш.Фур’є були представниками течії: консерватизму; націоналізму; соціалізму.

 8. Появу напряму націоналізму пов’язують з: французькою революцією; віденським конгресом; континентальною блокадою.

 9. Конституція ІІ Республіки: надавала виконавчу владу президенту; виконавчу владу отримували Національні збори; ліквідувала загальне виборче право.

 10. В якому з цих регіонів Італії революція була придушена останньою: Тоскана; Неаполь; Венеція; Папська область.

 11. Лідером венесуельських патріотів був: Ф. де Міранда; С.Болівар; Х.Ф. де Сан-Мартін.

 12. Яка країна мала найбільші колонії у Латинській Америці: Велика Британія; Франція; Іспанія; Португалія.


Тест №4

 1. Внаслідок прийняття закону про бідних: платники податків отримали виборче право; обмежено тривалість робочого часу для жінок на фабриках; створювались робітничі будинки.

 2. В економічному житті Франції: провідні позиції залишились за сільським господарством; створено потужну індустріальну державу; заборонена праця жінок і дітей на виробництві.

 3. Ф.Ліст у Німеччині був засновником: німецької політичної економії; німецького економічного націоналізму; німецької класичної філософії.

 4. В.Джоберті пропонував принцип об’єднання Італії: шляхом революції; спираючись на іноземні держави;створення держави за згодою її монархів.

 5. Економічна система Росії ґрунтувалась на: ринковій економіці; кріпосницьких відносинах; самодержавстві.

 6. О.Герцен, М.Огарьов; М.Петрашевський були представниками напряму: західників; соціалістів; слов’янофілів.

 7. Суспільно-політична-течія, що заперечувала необхідність державної влади: соціалізм; анархізм; лібералізм.

 8. Яке явище Ф.Енгельс вважав головною перешкодою для досягнення соціальної рівності: наявність класів; наявність приватної власності; існування держави.

 9. Єдиним здобутком революції у Німеччині стало: проголошення парламентської республіки у Пруссії; утворення єдиної Німецької імперії; прийняття конституції Пруссії.

 10. Характерним явищем для країн Латинської Америки було: наявність великих земельних володінь; існування фермерського сільського господарства; існування великої кількості дрібних селянських господарств.

 11. Доктрина «Монро»: допомогла національно-визвольній боротьбі країн Латинської Америки; допомогла Іспанії; суттєво на демократичні процеси у Латинської Америці не вплинула.

 12. Хто з цих діячів почав носити титул «Визволитель»: Ф.Д.Туссен Лувертюр; С.Болівар; А. де Ітурбіде; Ф. де Міранда.ВІДПОВІДІ
ТЕМА І. ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ XVIII СТ. ЄВРОПА В ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН
Тест №1

1. ХІХст. – це століття становлення суспільства: індустріального.

2. Емансипація – це рух: жінок за свої права.

3. Хто з французьких просвітителів пропонував ідею «освіченого абсолютизму»: Вольтер.

4. Відповідно до першої конституції Франція була: обмеженою монархією.

5. Хто був лідером якобінців: Робеспєр.

6. Який з цих заходів запровадили якобінці: революційний календар.

7. Що характерно для внутрішньої політики часів консульства: створення твердої централізованої влади.

8. У зовнішній політиці головним конкурентом Франції була: Велика Британія.

9. Тільзитський мир: закріпив завоювання Наполеона в Європі.

10. Французька армія формувалась: була загальна військова повинність.

11. Вирішальна битва російсько-французької війни: під Бородіном.

12. За пропозицією якої країни був створений Священний союз: Росія.
Тест №2

1. Політична течія, прихильники якої виступали за свободу приватного підприємництва: ліберали.

2. Яка категорія населення у Франції відносилась до першого стану: духовенство.

3. Кому з французьких просвітителів належить ідея поділу влади: Монтескє.

4. Прихильників конституційної монархії у Франції називали: фельяни.

5. Який державний орган провадив виконавчу владу періоду термідоріанського режиму: Директорія.

6. Революція у Франції: закінчилась перемогою, бо ліквідовано старий порядок.

7. За конституції доби консульства: зберігалась республіканська форма правління.

8. Наполеонівські війни: поширювали революційні ідеї.

9. Проти якої країни був направлений декрет про континентальну блокаду: Велика Британія.

10. В завойованих країнах Франція: запроваджувала рівність громадян.

11. Битва народів відбулась під: Лейпцигом.

12. Другий прихід Наполеона закінчився битвою: під Ватерлоо.

Тест №3

1. Політична течія, прихильники якої виступали за рішучий злам старого насильницьким шляхом: радикали.

2. Напередодні революції у Франції селяни: були вільними.

3. Яка подія вважається початком французької революції: штурм Бастилії.

4. Яка країна не входила до першої антифранцузької коаліції: Іспанія.

5. Яка подія вважається закінченням революції: встановлення консульства.

6. Розташувати ці режими в порядку приходу їх до влади: діяльність жирондистів; якобінська диктатура; термідоріанський режим

7. У Франції періоду консульства: усі суперечки між робітниками і роботодавцями вирішувала поліція.

8. Який з цих кодексів Наполеона був прийнятий раніше: Цивільний.

9. Розставити в хронологічній послідовності: встановлення термідоріанського режиму; похід Бонапарта в Єгипет; встановлення консульства.

10. Де виникло таємне товариство карбонаріїв: Італія.

11. Перше заслання Наполеона відбулось на: о.Ельба.

12. Відповідно до рішень Віденського конгресу: утворювалась незалежна Швейцарська конфедерація.
Тест №4

1. Який термін можна вжити по відношенню до країн Сходу: традиційне суспільство.

2. Причина скликання Генеральних штатів: питання нових податків.

3. Відповідно до Декларації прав людини і громадянина джерелом усієї влади є: нація.

4. Внаслідок повалення монархії у Франції до влади прийшли: жирондисти.

5. Термідоріанський режим захищав інтереси: банкірів.

6. Внаслідок революції у Франції: сформовано уявлення про націю як єдине джерело влади.

7. Відповідно до конкордату: французьке духовенство приносило присягу республіці.

8. Битва, що поклала край амбіціям Наполеона щодо вторгнення в Англію: Трафальгар.

9. В якій країні відбулася найбільша революція проти правління Бонапарта: Іспанія

10. Головнокомандуючий російською армією: М.Кутузов;

11. Нова влада Бурбонів у Франції: намагалась повернути дореволюційні порядки.

12. Які українські землі відійшли від Росії до Австрії: Тернопільщина.

ТЕМА ІІ.ЄВРОПА ТА АМЕРИКА ЗА ДОБИ РЕАКЦІЇ ТА РЕВОЛЮЦІЙ


Тест №1

1. Консервативна партія у Великобританії захищала інтереси: земельної аристократії.

2. Що стало наслідком чартистського руху: робітники отримали перший досвід боротьби за свої права.

3. Що було спільного у Німеччині та Італії: політична роздробленість.

4. З історією якої країни пов’язаний термін «Рісорджименто»: Італія.

5. Австрія за формою державного правління: абсолютна монархія.

6. Яка з цих організацій виникла пізніше: Північне товариство.

7. Представники цієї ідейно-політичної течії спирались на принципи традицій, спадковості, виступали за домінуючу роль церкви та держави: консерватори.

8. Інтереси якого прошарку населення захищали комуністи: робітників.

9. Весна народів як явище почалось у: Франції.

10. Революція в Австрії завершилась: ліквідацією і конституції, і парламенту.

11. Перше успішне антиколоніальне повстання відбулось на: о. Гаїті.

12. Революція у Бразилії: встановила конституційну монархію.
Тест №2

1. Який з цих заходів здійснили ліберали у Великій Британії: скасування рабства.

2. Які дії Бурбонів призвели до Липневої революції: скасування Хартії 1914 року.

3. Яка країна відігравала провідну роль у Митному союзі: Пруссія.

4. Засновником і лідером «Молодої Італії» був: Д.Мадзіні.

5. Влада Австрії: постійно перешкоджала розвитку нових виробничих відносин.

6. Відповідно до «Руської правди» П.Пестеля пропонувалось: встановлення республіки;

7. Ідейно-політична течія, що поєднувала прихильників парламентаризму та свободи вільного підприємництва: ліберали.

8. Автором «Маніфесту комуністичної партії» був: К.Маркс.

9. Наслідком революції у Франції 1848 р. стало обрання президентом: Луї Наполеона Бонапарта;

10. Яка країна в рамкам Священного союзу придушила революцію в Угорщині: Росія.

11. Який прошарок населення Латинської Америки очолив національно-визвольний рух: креоли.

12. Який захід С.Болівара допоміг йому перемогти: скасування рабства.

Тест №3

1. «Гнилі містечка» були ліквідовані внаслідок прийняття: парламентської реформи.

2. Внаслідок Липневої революції у Франції: завершено добу політичної реакції.

3. Найбільш рішуче на політичні зміни у Німеччині були налаштовані: студенти.

4. Яка з цих італійських держав наважувалась проводити незалежну політику: Сардінське королівство;

5. Найболючішою проблемою Австрії було питання: національно-визвольної боротьби.

6. Яке угрупування пропонувало теорію офіційної народності: охоронці.

7. Р.Оуен, А.Сен-Симон; Ш. Фур’є були представниками течії: соціалізму.

8. Появу напряму націоналізму пов’язують з: французькою революцією.

9. Конституція ІІ Республіки: надавала виконавчу владу президенту.

10. В якому з цих регіонів Італії революція була придушена останньою: Венеція.

11. Лідером венесуельських патріотів був: С.Болівар.

12. Яка країна мала найбільші колонії у Латинської Америці: Іспанія.
Тест №4

1. Внаслідок прийняття закону про бідних: створювались робітничі будинки.

2. В економічному житті Франції: провідні позиції залишились за сільським господарством.

3. Ф.Ліст у Німеччині був засновником: німецького економічного націоналізму;

4. В.Джоберті пропонував принцип об’єднання Італії: створення держави за згодою її монархів.

5. Економічна система Росії ґрунтувалась на: кріпосницьких відносинах.

6. О.Герцен, М. Огарьов, М. Петрашевський були представниками напряму: соціалістів.

7. Суспільно-політична течія, що заперечувала необхідність державної влади: анархізм;

8. Яке явище Ф.Енгельс вважав головним для досягнення соціальної рівності: наявність приватної власності.

9. Єдиним здобутком революції у Німеччині стало: прийняття конституції Пруссії.

10. Характерним явищем для країн Латинської Америки було: наявність великих земельних володінь.

11. Доктрина «Монро»: допомогла національно-визвольній боротьбі країн Латинської Америки.12. Хто з цих діячів почав носити титул «Визволитель»: С.Болівар.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка