І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзіїСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.58 Mb.
#574
1   2   3

Індивідуальні

логопедичні

заняття

Заняття з психологом

Батьківське консультування

Згідно орієнтованої сітки занять, плану освітньої роботи

Участь у

групових

заняттях

Результат роботи консиліуму міждисциплінарної команди закладу + висновки ПМПК (районного та обласного рівня)

Первинна діагностика +

Чергова діагностика: 1 раз в кварталЗгідно державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « я у Світі», врахування індивідуальних особливостей і запитів дітей (диференціація завдань за складністю)

Мовленнєва карта, яка коригуються 1 раз в квартал

Бланк первинного прийому, запис у книзі прийому

Індивідуальний план розвитку, протоколи комісії, коректується 1 раз в три місяці

Опитування батьків, Встановлення контакту з дитиною, первинний огляд дитини

Діагностика рівня розвитку

Складання індивідуального плану допомоги

Первинний прийом = аналізу ситуації

Журнал консультацій

В дошкільному закладі використовуємо такі методи роботи:

• метод діагностичного анкетування: аналіз ситуацій розвитку дитини; прояв батьківського запиту; оцінка ресурсів дитини і її оточення для складання індивідуального плану допомоги; оцінка ефективності комплексу наданих послуг

метод спостереження за поведінкою і рівнем розвитку дитини (дитини сьогоднішньої у порівнянні з дитиною вчорашньою)

• метод включеного спостереження - збирається повна інформація для консиліуму, коректується індивідуальний план розвитку дитини та допомоги сім'ї.

метод планування - міждисциплінарна оцінка, постановка завдань

метод активного навчання і проблематизації - дозволяє спеціалістам закладу. Батькам розширяти свої знання, професійні і соціальні компетенції з метою нормалізації життя родини.

• метод активного інформаційного впливу

Основними прийомами роботи є:

• підлаштування під темп можливостей дитини на перших етапах з поступовою корекцією типу роботи

• диференціація та адаптація завдань

• обмеження стимулів ( не більше трьох за заняття)

• організація робочого простору, адекватного ситуації розвитку

• використання ритуалів на занятті

• лаконізм в використанні слів на занятті

• заохоченняVII. Моделі та схеми підготовки вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії


Обласний рівень • Засідання НДЛ інклюзивної освіти

 • Курси підвищення кваліфікації

 • Науково-практичні конференції

 • Проблемні семінари

 • Майстер-класи

 • Круглі столи

 • Групове та індивідуальне консультування • Розробка принципів інклюзивної освіти та забезпечення організаційно-педагогічних умов

 • Консолідація зусиль державних та громадських організацій для вирішення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями

 • Розробка змісту і методів корекційно-розвиавльного навчання дітей з особливими освітніми потребами

 • Виявлення педагогічних умов формування готовності педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання

 • Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності педагогів до роботи в умовах інклюзії

 • Моделювання системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 • Моніторинг готовності педагогів до роботи в умова х інклюзивного навчання
Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії


 • Визначення базових експериментальних закладів

 • Адаптація закладів до задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами

 • Створення консультативних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами

 • Об’єднання зусиль державних та громадських організацій для вирішення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями

 • Розробка моделей системи роботи з педагогами, батьками

 • Надання корекційно-реабілітаційної допомоги «особливим» дітям

 • Моніторинг стану розвитку інклюзивної освіти району

 • Районні методоб’єднання

 • Проблемні семінари-практикуми

 • Круглі столи

 • Батьківські форуми

 • Громадські слухання

 • Засоби педагогічної релаксаціїРайонний рівень


Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії


 • Педради

 • Тренінги

 • Семінари

 • Самоосвіта

 • Ділові ігри

 • Відкриті уроки

 • Круглі столи

 • Засідання творчих груп

 • Засідання мультидисциплінарних команд

Шкільний рівень

 • Визначення умов перебування дітей з особливими освітніми потребами

 • Налагодження цілісної системи роботи педколективу

 • Створення позитивного іміджу інклюзивної освіти серед педагогів

 • Мотивація педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання

 • Розробка системи роботи з батьками

 • Забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами

 • Діагностика готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 • Впровадження інноваційних технологій щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 • Створення індивідуальної програми розвитку дитини

Модель педагога, який працює з дітьми

з особливими потребами

СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ:

 • Емоційна стійкість

 • Відсутність стереотипів щодо дітей з особливими

потребами

 • Відповідальне ставлення до

своїх обов’язків

 • Соціальна

активність

 • Емпатійність

 • Доброта

 • Загальна гуманна культура

 • Педагогічний такт (гуманізм, справедливість)ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ:

 • Знання загальної і корекційної педагогіки та психології, які стосуються психологічного розвитку особистості

 • Знання індивідуально-психологічних особливостей дитини з різними проблемами в розвитку

 • Вміння працювати в команді, аналізувати, прогнозувати та планувати індивідуальну програму розвитку «особливої» дитини

 • Знання з основ анатомо-фізіологічного розвитку учнів, причин виникнення та проявів хвороб нервової системи

 • Бажання удосконалюватися у напрямку психологічних, дефектологічних знань, диференційованого методу викладання, адаптації та модифікаціє навчального матеріалу

 • Індивідуальний підхід до навчально-виховної траєкторії розвитку дитини з особливими освітніми потребами

 • Знання сутності, мети, завдань, форм та методів навчання і виховання дітей з особливими потребами
Модель організації інклюзивного навчання в дошкільному навчальному закладі №5 «Усмішка» м. Здолбунів, Рівненської області.


ВИХОВАТЕЛЬ: освітня діяльність згідно чинного законодавства та програм освіти, індивідуальних особливостей дитини

Медична сестра – медичний патронаж, консультуванняЛОГОПЕД: логопедичне консультування, вирішення «прикладних» задач освіти, індивідуальна корекційна допомога

ПСИХОЛОГ: соціально-емоційна підтримка дітей, психологічне діагностування

ДИТИНА з особливими освітніми потребами

ПМПК: встановлення діагнозу, медичний супровід, консультування

БАТЬКИ – основна підтримуюча система дитини

Муз.керівник: здійснення музичного розвитку + логоритміка


Модель роботи психологічної служби Центру РПРСА «Пагінець».


 • Мульдисциплінарна команда:

  • Батьки вихованців:

  - бесіди;

  - консультації (групові, інд.);

  - семінари-практикуми;

  - заняття з елементами тренінгу


  • Вихователі груп, спеціалісти Центру (логопеди, дефектологи, реабілітологи):

  - консультації (групові, інд.);

  - семінари – практикуми;

  - круглі столи;

  - заняття з елементами тренінгу

  • Спеціалісти Центру;

  • Вихователі груп.  Діагностика Виховання Корекційно-розвивальна робота

  Експериментальна лабораторія інклюзивної освіти при РОІППО:

  • консультування;

  • засідання лабораторії;

  • науково-методичне забезпечення

  ПМПК м. Рівного,

  Діагностичний Центр

  м. Рівного:

  • відповідно до рішень ПМПК надання практичних порад щодо розвитку дитини з ОП.  ЗОШ,

  Центр «Особлива дитина» та ін. заклади:


  • психолого-соціальний супровід дітей з ОП.

  Група соціально-педагогічного патронату:

  • робота з сім’ями, що виховують дитину з особливими потребами.Дитина з особливими потребамиПр. психолог

Соц. педагог


Участь в НДЛ інклюзивної освіти

Участь в конференціях, нарадах, семінарах

Здійснення консультування батьків, соц. працівників

Проведення методичних об’єднань з вчителямиПМПКЛогопед

Лікар невролог

Лікар психіатр

Психолог з проблем поведінки

Завідувач

Психолог з оцінки інтелектуального розвитку
 • - корекційно- розвивальні

  заняття з розвитку піз-

  навальних та

  емоційно мо-

  тиваційних

  процесів

  - психопрофі-

  лактика;
  - психодіагностика;
  - консультування;
  - розвиваюча

  робота.

  - корекційно-

  розвивальні

  заняття
  - проведення інд.

  та групових

  консультацій

  - діагностика


  - консульту-

  вання.


  - виявлення, облік, обстеження дітей з ПФВ;

  - надання рекомендацій щодо спец. закладів;

  - консультування батьків;

  - просвітницька діяльність


  • корекційні

  заняття з еле-

  ментами


  мнемотехніки;


  • логопедичний практикумМодель роботи з дітьми з особливими освітніми потребами


Виховна робота

Розвиток психологічних процесів

Активізація пізнавальної діяльності

Педагогічний колектив

Соціально-педагогічна допомога сім’ї

Інформаційно-консультаційна допомога

Психологічна просвіта

Корекційно-розвивальна робота

Діагностична робота

Співпраця школи і батьків

Медична служба

ПМПКЗалучення дитини до соціально-педагогічного процесу(соціалізація)Дитина з особливими потребамиПсихолого-педагогічний супровідРобота з педагогічним колективом

Педагогічна рада вчителів, які працюють з дітьми з ооп

Активна участь у проектній діяльності ГАШ

Батьківські збори

Виховні години

Засідання круглого столу

«Школа розвитку»

«Палітра»

Тренінги

Анкетування

Консультація

Бесіди

«ЕХО»

«ЕКО»

Тренінги

Анкетування

Бесіди

Тренінги

Анкетування

Бесіди

«ЕТНО»

Індивідуальні консультації

Проходження комісії

Діагноз

Діагностика

Визначення діагнозу

РПМПК

Робота з батьками

Робота з дітьми

Медична служба

Співпраця

Психолого-педагогічний супровід

Самоосвіта

Навчально-виховна робота

Корекційна робота

Модель роботи вчителя початкових класівПсихолого-педагогічні семінари.

Семінари –практикуми.

Районне методичне об'єднання.

Тиждень індивідуального навчання.

Семінари-практикуми.

Тренінги.

Майстер-класи.


Психолог


Медична медсестра

Вчитель

Педагогічний

колектив


Робота з батьками

ПМПК

ДИТИНА з особливими потребами
Структура системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ст.


Лекції.

Бесіди.

Огляд дітей.

Лабораторія інклюзивної освіти

Анкетування

Зустрічі «за круглим столом»

Класні батьківські збори Збори-концерти

Педагогічний всеобуч

Відвідування сім’ї

Індивідуальна педагогічна бесіда

Бесіди

День добрих справ

День довіря

Лекції

Дні відкритих дверей

Діагностика.

Корекційно-розвивальні заняття.

Тренінги.
Тренінги

Консультація. Діагноз.

Форми навчання.

Характер корекції.

Спрямовування змісту навчання на корекцію конкретних порушень навчально-пізнавальної діяльності .

Високий рівень індивідуалізації.

Доступний темп роботи.

Розмаїття завдань .

Використання різних методів , прийомів, видів робіт.

Каталог: method kabinet -> biblioteka.php -> %D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 -> Методист інклюзивна освіта: наукові засади, проблеми та перспективи впровадження в загальноосвітній навчальний заклад
biblioteka.php -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра корекційної освіти
biblioteka.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Тезаурус методичного працівника
biblioteka.php -> Методист моніторинговий підхід до вивчення стану навчання І виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
biblioteka.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 -> Корисні Інтернет-ресурси Колупаєва А. А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи
%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 -> Проблеми родинного виховання дітей з особливими освітніми потребами


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка