І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)Сторінка1/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
#801
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Самостійна робота для студентів Соціально-правового факультету

І. Програма курсу «Кримінологія»

(82 години)

Тема 1. Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)

 1. Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

 2. Галузі кримінологічного знання.

 3. Кримінологія як основа розвитку наук кримінального профілю.

 4. Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.

 5. Основні напрямки розвитку кримінологічної науки в Україні та світі.

 6. Кримінологічні дослідження у царській Росії: загальна характеристика.

 7. Тенденції розвитку кримінологічної науки на сучасному етапі.

 8. Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 9. Сучасні проблеми статистичного аналізу злочинності.

 10. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні в радянський період: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

 11. Злочинність як соціально-правовий феномен.

 12. Економічна функція злочинності.

 13. Інтегративна функція злочинності та відносна масовість злочинності.

 14. Культурологічна функція злочинності та здатність злочинності до самовідтворення.

 15. Новаторська функція злочинності.


Тема 2. Детермінація злочинності. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні. (8 годин)

 1. Періодизація історії кримінологічних вчень про причини злочинності

 2. Кримінологічні ідеї А.Кетле.

 3. Інтеракціонізм в кримінології.

 4. Основні підходи до вивчення причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології (А.Б.Сахаров, В.М.Кудрявцев, І.І.Карпець, А.М.Яковлев, А.І.Долгова, Н.Ф.Кузнецова, Я.І.Гілінський, А.П.Закалюк, А.Ф.Зелінський та інш.).

 5. Діалектика взаємодії причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології.

 6. Культурологічні фактори детермінації злочинності в Україні на сучасному етапі.

Тема 3. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини. (6 годин)

 1. Дискусія про суспільну небезпечність особистості злочинця.

 1. Соціально-рольові характеристики особи, яка вчинила злочин.

 1. Кримінально-правові характеристики особи, яка вчинила злочин

 2. Психологія осіб, які вчинили злочин.

 3. Типологія осіб, які вчиняють злочини, та її практичне значення.

 4. Вплив характеристик особистості злочинця на індивідуалізацію покарання.

Тема 4. Індивідуальна злочинна поведінка, її причини та механізм.

(8 годин)

 1. Генеза злочинної поведінки: кримінологічна характеристика.

 2. Класифікація мотивів: психологічний, юридичний та комплексний підходи.

 3. Поняття боротьби та конкуренції мотивів.

 4. Співвідношення етапів (стадій) механізму злочинної поведінки та стадій вчинення злочину за кримінальним правом.

 5. Посткримінальна поведінка в механізмі злочину.

 6. Особливості механізмів умисної, імпульсивної та звичної злочинної поведінки.

 7. Елементи планування злочинної поведінки

Тема 5. Прогнозування та планування у профілактичної діяльності. (4 години)

 1. Функції та завдання кримінологічного прогнозування

 2. Проблеми наукової достовірності кримінологічних прогнозів

 3. Кримінологічна експертиза та кримінологічне прогнозування.

 4. Основні принципи та етапи кримінологічного планування


Тема 7. Концепції протидії злочинності .(6 годин)

 1. Індивідуальна профілактика злочинів.

 2. Протидія злочинам засобами прокурорського нагляду.

 3. Спецпідрозділи МВС України як суб’єкти попередження злочинності.

 4. Координація запобіжної діяльності суб’єктів: поняття та форми.

 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення попереджувальної діяльності.

 6. Поняття та основні принципи формування кримінологічної політики держави.

 7. Кримінально-правові заходи протидії злочинності. Альтернативи покаранню.


Тема 7. Вивчення та протидія корисливій злочинності Методи виявлення латентних економічних злочинів в Україні. (6 годин)

 1. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють економічні злочини.

 2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення..

 3. Структура економічної злочинності на сучасному етапі.

 4. Зворотній вплив економічної злочинності на суспільні відносини.

 5. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за законодавством України. .

 6. Макрорівневий аспект детермінації загальнокримінальної корисливої злочинності в контексті процесів маргіналізації (культурологічні особливості середовища; соціально-економічні умови життя населення; політична дестабілізація).

 7. Особливості групової свідомості та вчинення загальнокримінальних корисливих злочинів.

 8. Загальна характеристика системи попередження загальнокримінальної корисливої злочинності в Україні

 9. Основні суб`єкти попередження загальнокримінальної корисливої злочинності та їх компетенція.

 10. Перспективні напрямки вдосконалення системи попередження насильницької злочинності в Україні (альтернативні засоби розв’язання кримінальних конфліктів на корисливому підґрунті).


Тема 8. Вивчення та протидія насильницькій злочинності. (6 годин)

 1. Кримінологічна характеристика окремих видів насильницької злочинності.

 2. Проблеми попередження насильства в сім’ї.

 3. Психічні аномалії осіб, що вчиняють насильницькі злочини.

 4. Перспективи вдосконалення системи попередження насильницької злочинності в Україні.

Тема 9. Вивчення та протидія рецидивній, професійній та організованій злочинності. (8 годин)

 1. Тюремна субкультура як складова кримінальної субкультури.

 2. Причини та умови пенітенціарної злочинності.

 3. Спеціально-кримінологічні заходи нейтралізації причин та умов пенітенціарної злочинності.

 4. Ресоціалізація осіб, які звільнились з місць позбавлення волі.

 5. Соціально-демографічна характеристика особи рецидивіста.

 6. Рецидивонебезпечні злочини: поняття та класифікація.

 7. Поводження з професійними злочинцями в зарубіжних країнах

Тема 10. Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх. (6 годин)

 1. Стан, структура та динаміка злочинності неповнолітніх.

 2. Групова злочинність неповнолітніх. Особливості створення та функціонування злочинних груп неповнолітніх.

 3. Класифікація особистості неповнолітніх, які вчиняють злочини.

 4. Детермінації злочинності неповнолітніх в Україні та світі.

 5. Відповідальність осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності за КК України.

 6. Проблеми становлення системи ювенальної юстиції в Україні.

 7. Правовий аналіз Мінімальних стандартних правил ООН щодо здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх.

Тема 11. Вивчення та протидія злочинності жінок. (6 годин)

 1. Злочинність жінок та її вивчення в історії розвитку кримінологічної науки

 2. Соціально-демографічна характеристика засуджених жінок корисної направленості.

 3. Причини та умови злочинності жінок на сучасному етапі в Україні.

 4. Віктимологічні фактори детермінації злочинності жінок.

Тема 12. Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків. (6 годин)

 1. Наркотизм: соціальні, медичні, правові аспекті.

 2. Поняття наркотичних засобів. Поняття «обіг наркотичних засобів», «наркобізнес».

 3. Рівень, структура, динаміка, географія злочинів, пов’язаних з незаконнім обігом наркотиків, в Україні й в світі.

 4. Рівень, структура, динаміка, географія злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, в Україні й у світі.

 5. Наркотизм і злочинність.

 6. Антинаркотичне законодавство України.

 7. Наркомафія: можливості протидії.

Тема 13. Вивчення та протидія пенітенціарній злочинності. (6 годин)

 1. Стан пенітенціарної злочинності в Україні

 2. Умови, які сприяють злочинам засуджених

 3. Латентна пенітенціарна злочинність

 4. Основні причини латентності пенітенціарної злочинності

 5. Профілактика пенітенціарної злочинності

 6. Заходи нейтралізації причин та умов пенітенціарної злочинності


ІІ. Рекомендована література:

Законодавство України:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 30 квітня 2012 року № 4651-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – стор. 11. – стаття 1370.

 4. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року № 1129-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – стор. 7. – стаття 1767.

 5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – стор. 1438. – стаття 282.

 6. Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 7. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – стор. 9. – стаття 2471.

 8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 9. Про Службу безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 10. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: закон України від 22 червня 2000 року № 1835-ІІІ : Відомості Верховної Ради України. – 2000 р. – № 40. – стаття 338.

 11. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р // Офіційний вісник України від 09.12.2011. – 2011 р. – № 93. – стор. 67. – стаття 3389.

 12. План заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: затверджено постановою Кабінету міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 767 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 73. – Ст. 293.

 13. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: указ Президента України від 16 липня 2005 року № 1119/2005: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1119/2005.

 14. Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю: затверджено указом Президента України від 21 липня 1994 року №396/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/396/94

 15. Угода про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю: затверджено постановою Кабінету міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 823 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – С. 173. – Ст. 2363.Міжнародно-правові документи та нормативні акти СНД:

 1. Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века: принята на Десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10 – 17 апреля 2000 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml

 2. Декларація глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про міжнародні зобов'язання в галузі прав людини та основних свобод: міжнародний документ від 24.09.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_036

 3. Декларация Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности: принята резолюцией 51/60 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime.shtml

 4. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою: резолюція Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114

 5. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах: міжнародний документ від 20.04.1959 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_036

 6. Європейська конвенція про видачу правопорушників: міжнародний документ від 13.12.1957 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_033

 7. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства: міжнародний документ від 07.06.1968 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_112

 8. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками: міжнародний документ від 30.11.1964 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_007

 9. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах: міжнародний документ від 15.05.1972 № ETS N 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_008

 10. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: міжнародний документ від 17.12.1979 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_282

 11. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: міжнародний документ від 07.10.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_619

 12. Конвенція ООН про права дитини: міжнародний документ від 20.11.1989 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 13. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства: міжнародний документ від 10.03.1988 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_220

 14. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства: міжнародний документ від 10.03.1988 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_220

 15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 16. Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу: міжнародний документ від 09.12.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_025

 17. Конвенція про передачу засуджених осіб: міжнародний документ від 21.03.1983 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_025

 18. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю: міжнародний документ від 28.06.1930 № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_136

 19. Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи людини: міжнародний документ від 26.05.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_070

 20. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни: міжнародний документ від 25.05.1984 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_226

 21. Миланский план действий: принят Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://kiev-security.org.ua/b/232/app2.shtml

 22. Минимальные стандартные правила по применению мер наказания, не связанных с тюремным заключением: міжнародний документ від 14.12.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_907

 23. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml

 24. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: утверждены Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1955) и одобрены ЭКОСОС 31.07.1957 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml

 25. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчання найманців: міжнародний документ від 04.12.1989 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_103

 26. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності: міжнародний документ від 23.12.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_787

 27. Основные принципы использования силы и огнестрельного оружия должностными лицами, охраняющими правопорядок: міжнародний документ від 07.09.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_334

 28. Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов: приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.shtml

 29. Основные принципы, касающиеся роли юристов: міжнародний документ від 07.09.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_313

 30. Правила защиты несовершеннолетних, лишенных свободы: міжнародний документ від 14.12.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_205

 31. Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі: міжнародний документ від 10.03.1988 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_093

 32. Рішення про питання організаційно-фінансового забезпечення діяльності Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав: міжнародний документ від 15.04.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_252

 33. Рішення про спільні заходи боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав: міжнародний документ, програма від 12.03.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_305

 34. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml

 35. Сборник стандартов и норм Организации объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (2007 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: https://www.unodc.org/unodc/ru/justice-and-prison-reform/compendium.html

 36. Типовой договор о выдаче: міжнародний документ від 14.12.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_687

 37. Типовой договор о взаимной помощи по уголовным делам [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mutual_assistance.shtml

 38. Типовой договор о передаче надзора за правонарушителями, которые условно осужденными или условно освобожденными: міжнародний документ від 07.09.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_567

 39. Типовий договір про запобігання злочинам, пов'язаним із посяганням на культурну спадщину народу у формі рухомих цінностей: міжнародний документ від 07.09.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_708

 40. Угода про обмін правовою інформацією: міжнародний документ від 21.10.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_699

 41. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною: міжнародний документ від 14.06.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012

 42. Угода про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів: міжнародний документ від 24.09.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_037


Монографії, підручники та навчальні посібники:

 1. Александров Ю. В. Кримінологія: курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – К. : МАУП, 2002. – 296 с.

 2. Антипенко В. Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму: монографія / В. Ф. Антипенко. – О. : Фенікс, 2011. – 321 с.

 3. Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. – М. : «Логос», 2004. – 448 с.

 4. Бузало П. М. Кримінологія: навч. посібник для вузів: рекомендовано МОН України / П. М. Бузало, С. Ф. Денисов, О. В. Кириченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с.

 5. Гилинский Я. И. Криминология: курс лекций. – СПб. : Питер, 2002. – 384 с. 

 6. Даньшин І. М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис). – Х. : Акта, 2002. – 110 с.

 7. Дремин В. Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества / В. Н. Дремин. – Одесса : Юридическая литература, 2009. – 613 с.

 8. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Закалюк. – Київ: Видавничий Дім «ІнЮрє», 2007. – 424 с.

 9. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів / А. П. Закалюк. — Київ: Видавничий Дім «ІнЮрє», 2007. – 712 с.

 10. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 книгах. – Кн. 3: Практична кримінологія / А. П. Закалюк. – К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2008. – 320 с.

 11. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении / А. Ф. Зелинский. – Харьков, 1986. – 168 с.

 12. Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание / А. Ф. Зелинский. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.

 13. Зелинский А. Ф. Криминология: учеб. пособие / А. Ф. Зелинский. – Х. : Рубикон, 2000. – 238 с. 

 14. Іванов Ю. Ф. Кримінологія: посібник для підготовки до іспитів / Ю. Ф. Іванов ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. 2-ге вид. – К. : Вид. Паливода А. В., 2011. – 164 с. 

 15. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 383 c.

 16. Джужа О. М. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини) : навч. посiбник / О. М. Джужа, Є. М. Моiсеєв, В. В. Василевич. – К. : Атiка, 2001. – 368 с.

 17. Клейменов М. П. Криминология: учебник / М. П. Клейменов. – М. : НОРМА, 2008. – 448 с.

 18. Кондратюк Л. В. Антропология преступления (микрокриминология) / Л. В. Кондратюк. – М. : НОРМА, 2001. – 344 с.

 19. Костенко О. М. Культура і закон – у протидії злу / О. М. Костенко. – Київ: Атіка. – 2008. – 352 с.

 20. Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М. : Бек, 1998. – 566 с.

 21. Криминология XX век / [авт. кол. : В. Н. Бурлаков, Д. А. Шестаков, Н. Кристи,  и др.] ; под ред. В. Н. Бурлакова и В. П. Сальникова ; Ассоциация "Юридический центр" ; Санкт-Петербургский государственный университет МВД РФ ; Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности "Университет". – науч.-учеб. изд. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2000. – 564 с.

 22. Кримінологія: підручник для студентів вищих навч. закладів / За заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. 

 23. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / За ред. І. М. Даньшина. – Харків : Право, 2003. – 352 с.

 24. Криминология: учеб. пособие для вузов / Под ред. Дж. Ф. Шели ; пер. с англ. Я.И. Гилинского. 3-е междунар. изд. – СПб. : Питер, 2003. – 864 с.

 25. Кримінологія: навч. посібник / [О. М. Джужа, В. В. Василевич, Ю. Ф. Іванов та ін.] : за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Прецедент, 2006. – 198 с. 

 26. Криминология: учебник / Под ред. Г. А. Аванесова. 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 495 с.

 27. Кримінологія. Загальна та Особлива частини : підручник / за ред. В. В. Голіни ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2009. – 288 с. 

 28. Криминология: учебник для вузов / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2009. – 800 с.

 29. Кримінологія: навч. посібник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Колб [та ін.] ; за заг. ред. докт. юрид наук, проф. О. М. Джужі. – К.: Атіка, 2010. – 312 с.

 30. Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2010. – 1007 с.

 31. Кудрявцев В. Н. Советская криминология - наука о предупреждении преступлений / В. Н. Кудрявцев. – М. : Знание, 1967. – 33 с.

 32. Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. – М. : Изд. группа «ФОРУМ-ИНФРА М», 1998. – 215 с.

 33. Литвак О. М. Злочинність: її причини та профілактика / О. М. Литвак. – Київ: Україна, 1997. – 168 с.

 34. Лунеев В. В. Мотивация преступного поведения / В. В. Лунеев. – М., 1991. – 382 с.

 35. Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. – Изд. 2-е перераб. и дополнен. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 912 с.

 36. Марлухина Е. О. Криминология: учеб. пособие / Е. О. Марлухина. – М. : Дашков и К, 2008. – 372 с.

 37. Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии / В. С. Овчинский. – М. : Норма, 2005. – 192 с

 38. Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В. Н. Дрёмина. – О. : Фенікс, 2007. – 280 с.

 39. Туляков В. А. Виктимология: социальные и криминологические проблемы / В. А. Туляков. – Одесса : Юрид. лит-ра, 2000. – 336 с.

 40. Четвериков В. С. Криминология и профилактика преступлений: учеб. пособие / В. С. Четвериков. – М. : ФОРУМ, 2005. – 128 с. 

 41. Чуфаровский Ю. В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – М. : Проспект, 2005. – 144 с. 

 42. Шестаков Д. А. Преступность как свойство общества: краткий курс / Д. А. Шестаков. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 264 с.

 43. Шестаков Д. А. Семейная криминология: Криминофамилистика Д. А. Шестаков. 2-е изд. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 389 с. 

 44. Шестаков Д. А. Криминология: учебник для юридических вузов / Д. А. Шестаков. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Юридический центр Пресс, 2006. – 561 с. 

 45. Шиханцов Г. Г. Криминология: учебник для вузов / Г. Г. Шиханцов. – М. : Зерцало-М, 2001. – 368 с. Збірники наукових статей:  

 1. Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. Вип. 20 / голов. ред. С. В. Ківалов ; ОНЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж. – О. : Фенікс, 2004. – 382 с

 2. Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. Вип. 21 / голов. ред. С. В. Ківалов ; ОНЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж. – О. : Фенікс, 2004. – 288 с.

 3. Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. Вип. 26 / голов. ред. С. В. Ківалов ; ОНЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж. – О. : Фенікс, 2005. – 504 с.

 4. Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: сб. научных статей / Под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2007. – 360 с.

 5. Боротьба зі злочинністю та права людини: зб. наук. статей / За ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2006. – 295 с.

 6. Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: сб. науч. статей / Под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2003. – 217 с. 

 7. Коррупция: региональные и отраслевые тенденции : сб. науч. ст. / под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина ; ОНЮА, Центр по изучению транснац. преступности и коррупции амер. ун-та. Одесса : Фенікс, 2003. – 240 с.

 8. Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. научных статей / Под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. – Одесса, 2003. – 262 с.

 9. Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. статей / за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна. – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2008. – 318 с.

 10. Правовые проблемы противодействия организованной преступности: сб. науч. статей / Под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса: Феникс, 2005. – 284 с.

 

Джерела статистичної інформації:

 1. Генеральна прокуратура України: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

 2. Міністерство внутрішніх справ України: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

 3. Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua

 4. Державна судова адміністрація України: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/Інтернет ресурси:

 1. Верховна рада України: http://rada.gov.ua/

 2. Кабінет міністрів України: http://www.kmu.gov.ua/control

 3. Президент України: http://www.president.gov.ua/

 4. Генеральна прокуратура України: http://www.gp.gov.ua/

 5. Міністерство внутрішніх справ України: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

 6. Головне управління МВС України в Одеській області: http://www.odessa.umvd.gov.ua/uk

 7. Прокуратура Одеської області: http://od.gp.gov.ua/ua/index.html

 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/

 9. Наукова електронна бібліотека: http://www.elibrary.ru/

 10. Російська кримінологічна асоціація: http://www.crimas.ru

 11. Сайт кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія»: http://criminology.onua.edu.ua

 12. Одеський інформаційно-аналітичний центр з проблем протидії організованній злочинності та корупції http://inter.criminology.onua.edu.ua

 13. Запорізький Центр дослідження комп’ютерної злочинності: http://www.crime-research.org

 14. Центр з вивчення нелегальної економічної діяльності: http://corruption.rsuh.ru

 15. Саратовський Центр з дослідження проблем організованої злочинності та корупції: http://sartraccc.sgap.ru/

 16. Челябінський центр з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції: http://cheltraccc.susu.ac.ru

Центр з дослідження транснаціональної злочинності та корупції Кавказький офіс (TraCCC CO), Тбілісі, Грузія: http://www.traccc.cdn.ge
ІІІ. Контрольні питання з курсу «Кримінологія» :


 1. Предмет та система кримінології. Місце кримінології в системі соціальних наук.

 2. Методологія та завдання кримінології.

 3. Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки.

 4. Кримінологія в системі соціальних та юридичних наук.

 5. Сучасний стан кримінології. Основні кримінологічні установи в Україні.

 6. Поняття, ознаки та властивості злочинності.

 7. Злочинність як вид соціальної девіації.

 8. Злочинність як соціальний феномен. Вплив злочинності на суспільство.

 9. Функції злочинності.

 10. Коефіцієнт (індекс) злочинності. Техніка аналізу коефіцієнтів злочинності.

 11. Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 12. Кримінологічна характеристика злочинності в сучасній Україні (1991-2013 р.р.).

 13. Кримінологічна характеристика злочинності в СРСР (1917-1991 р.р.).

 14. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

 15. Рівень злочинності в Україні. Характеристика показників злочинності в Україні.

 16. Показники злочинності та їх значення для організації профілактичної діяльності.

 17. Кримінально-правова характеристика особи, що вчинила злочин.

 18. Морально-психологічні особливості осіб, які вчиняють злочини.

 19. Дискусія про співвідношення природного та соціального у структурі особи злочинця.

 20. Типологія осіб, які вчинили злочини, її практичне значення.

 21. Поняття та кримінологічна характеристика особистості злочинця.

 22. Концепція механізму злочинної поведінки.

 23. Соціальні умови злочинності. Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації.

 24. Соціально-демографічна характеристика особи злочинця.

 25. Спрямованість особистості, психологічні та соціальні установки в механізмі злочинної поведінки.

 26. Поняття та класифікація теорій пояснення злочинності (загальна характеристика)

 27. Теорія диференційованого зв’язку та теорія білокомірцевої злочинності Е.Сатерленда.

 28. Економічний детермінізм в концепціях пояснення злочинності. Критична кримінологія.

 29. Теорії інтеракціонізму та стигматизації в кримінології.

 30. Біологічні концепції пояснення злочинності.

 31. Соціологічні концепції пояснення злочинності: загальна характеристика.

 32. Біопсихіатричні та психологічні концепції пояснення злочинної поведінки.

 33. Теорії аномії та соціальної дезорганізації в кримінології.

 34. Віктимологічна концепція пояснення злочинності.

 35. Поняття та класифікація криміногенних факторів.

 36. Інтеракціонізм у кримінології. Теорія конфлікту.

 37. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі: загальна характеристика.

 38. Соціальні процеси розвитку та їх роль у детермінації злочинності (урбанізація, міграція, маргіналізація).

 39. Мотивація та потреби в механізмі злочинної поведінки.

 40. Методи кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

 41. Структура та динаміка злочинності: загальна характеристика та практичне значення.

 42. Психологічні методи в кримінологічних дослідженнях та практиці попередження злочинності.

 43. Статистичний метод в кримінологічних дослідженнях.

 44. Техніка кримінологічного вивчення кримінальних справ та інших документів. Контент-аналіз.

 45. Вибіркове дослідження у кримінології. Валідність та репрезентативність вибіркового дослідження.

 46. Інтерв’ю та анкетне опитування в кримінологічних дослідженнях

 47. Кримінологічне прогнозування: види, завдання, методи, функції.

 48. Теоретичне та практичне значення кримінологічного планування.

 49. Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.

 50. Кримінологічне планування та організація профілактики на конкретному об’єкті та регіоні.

 51. Спеціально-кримінологічні заходи протидії злочинності: поняття, зміст, суб’єкти.

 52. Основні світові та регіональні тенденції змін злочинності.

 53. Роль кримінального закону у соціальному механізмі протидії злочинності.

 54. Законодавство України з протидії злочинності: загальна характеристика.

 55. Основні міжнародно-правові документи у сфері боротьби зі злочинністю.

 56. Кримінологічна характеристика та попередження загальнокримінальної корисливої злочинності.

 57. Кримінологічна характеристика та попередження економічної злочинності в Україні.

 58. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні.

 59. Вивчення та попередження професійної злочинності.

 60. Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

 61. Кримінологічна характеристика та попередження рецидивної злочинності.

 62. Спеціально-кримінологічні заходи протидії організованої злочинності

 63. Організована злочинність в Україні на сучасному етапі: кримінологічна характеристика.

 64. Правове регулювання протидії корупції: загальна характеристика.

 65. Основні проблеми протидії корупції в Україні на сучасному етапі.

 66. Протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.

 67. Загально-соціальні заходи попередження злочинності неповнолітніх.

 68. Кримінологічне значення процесу соціалізації неповнолітніх злочинців.

 69. Спеціально-кримінологічні заходи попередження злочинності неповнолітніх.

 70. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх в Україні.

 71. Вивчення та попередження злочинності жінок.

 72. Кримінологічна характеристика та протидія незаконному обігу наркотиків та наркобізнесу

 73. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.

 74. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з наркотиками.

 75. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності у сфері службової діяльності.

 76. Транснаціональна злочинність: поняття, кримінологічна характеристика та особливості попередження.

 77. Особливості механізмів умисної, імпульсивної та звичної злочинної поведінки.

 78. Кримінологічна характеристика та попередження необережних злочинів.

 79. Латентна злочинність та її види. Способи визначення латентності злочинів в Україні.

 80. Кримінологічна віктимологія. Визначення, зміст, основні напрямки досліджень.

 81. Кримінологічна характеристика віктимізації та віктимності .

 82. Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину.

 83. Віктимологічні фактори детермінації насильницьких злочинів.

 84. Загальна характеристика Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року.

 85. Правові заході протидії тероризму.

 86. Кримінологічна характеристика та попередження пенітенціарної злочинності.

 87. Ресоціалізація осіб, які звільнились із місць позбавлення волі.

 88. Система суб’єктів спеціально-кримінологічної протидії злочинності в Україні.

 89. Прокуратура як суб’єкт попередження злочинності.

 90. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили насильницькі злочини.

 91. Суб’єкти та заходи попередження транскордонної злочинності.

 92. Діяльність правоохоронних органів у сфері протидії корисливій злочинності.

 93. Органи внутрішніх справ як суб’єкт попередження злочинності.

 94. Адвокатура як суб’єкт попередження злочинності.

 95. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти попередження злочинності.

 96. Участь громадськості у профілактиці злочинності.

 97. Основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності.

 98. Кримінологічне значення діяльності спеціалізованих установ ООН у сфері протидії злочинності.

 99. Міжнародні спеціалізовані установи як суб’єкти протидії злочинності.ІV. Програма самостійної роботи студентів

Тема 1. Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)

 1. Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

 2. Галузі кримінологічного знання.

 3. Кримінологія як основа розвитку наук кримінального профілю.

 4. Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.

 5. Основні напрямки розвитку кримінологічної науки в Україні та світі.

 6. Кримінологічні дослідження у царській Росії: загальна характеристика.

 7. Тенденції розвитку кримінологічної науки на сучасному етапі.

 8. Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 9. Сучасні проблеми статистичного аналізу злочинності.

 10. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні в радянський період: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

 11. Злочинність як соціально-правовий феномен.

 12. Економічна функція злочинності.

 13. Інтегративна функція злочинності та відносна масовість злочинності.

 14. Культурологічна функція злочинності та здатність злочинності до самовідтворення.

 15. Новаторська функція злочинності.

Практичні завдання

 1. На підставі вивчення відповідних вітчизняних та зарубіжних джерел зробити порівняльний аналіз визначення предмету кримінологічної науки в Україні та в зарубіжних країнах.

 2. На підставі аналізу підходів до визначення злочинності оцініть можливість та доцільність такого визначення в законі.

 3. Використовуючи офіційні статистичні дані звітностей судових або правоохоронних органів, складіть графік динаміки злочинності в Україні за роки незалежності та опишіть тенденції.

 4. Охарактеризуйте структуру злочинності в зарубіжних країнах (за власним вибором) та порівняйте її із сучасною структурою злочинності в Україні. Поясніть розбіжності.


Тестові завдання:

1. Які із зазначених категорій кримінології входять до основних елементів її предмету?

а) методика та методологія;

б) заходи попередження злочинів;

в) планування та прогнозування боротьби зі злочинністю;

г) кількісні та якісні показники злочинності.

2. Назвіть безпосередню ознаку злочинності.

а) соціальний характер;

б) протиправність;

в) винність;

г) карність.

3. Що таке латентна злочинність?

а) зареєстровані, але не розкриті злочини;

б) злочини, за якими кримінальні справи призупинені;

в) частина рецидивної злочинності;

г) злочини, які за різних причин не знайшли відображення в офіційній звітності.

4. Що являє собою загальний коефіцієнт злочинності?

а) наявність тяжких злочинів у загальній структурі злочинності;

б) загальна кількість осіб, що вчинили злочини на певній території;

в) загальна кількість злочинів вчинених на певній території за певний проміжок часу;г) співвідношення загальної кількості злочинів або осіб, що їх вчинили на 1, 10, 100 тис. осіб до кількості населення, що мешкає в певному регіоні.

Рекомендовані теми рефератів

 1. Поняття кримінології та її предмета. Основні поняття кримінології.

 2. Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки.

 3. Розвиток вітчизняної кримінології: радянський та пострадянський період.

 4. Завдання кримінології на сучасному етапі.

 5. Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

 6. Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.

 7. Нові галузі кримінологічного знання.

 8. Основні напрямки розвитку кримінологічної науки в Україні та світі.

 9. Основні підходи до визначення поняття злочинності в кримінології.

 10. Девіації та злочинність.

 11. Злочинність як різновид соціальної практики.

 12. Злочинність, злочин, злочинна діяльність: співвідношення понять.

 13. Латентна злочинність та її види.

 14. Коефіцієнти злочинності та їх практичне значення.

 15. Україна на «кримінальній» карті світу.

 16. Злочинність в Україні та економічно розвинутих державах: порівняльний аналіз.Література:

 1. Антипенко В. Ф. Международная криминология: опыт исследования терроризма : монография / В. Ф. Антипенко. – О. : Фенікс, 2011. – 356 с.

 2. Бабаев М. М. Криминология и уголовная политика / М.М. Бабаев // Юристъ – правоведъ. – 2012. – № 2. – С. 7-19.

 3. Березовський А. А. Сучасні тенденції злочинності в Україні: кримінологічний аналіз / А. А. Березовський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 46. – С. 341-346.

 4. Гайков В. Т. Интегративные тенденции в современной криминологии / В. Т. Гайков, Е. В. Тищенко // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2009. – № 4. – С. 70-71.

 5. Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Избранные статьи / Я. Г. Гилинский. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 322 с.

 6. Горбань А. Сучасний стан кримінології як науки / Анатолій Горбань, Володимир Міщук // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 37-41.

 7. Гумін О. М. Інтегративна функція кримінології в системі наук про людину / О. М. Гумін, О. І. Ромців // Митна справа. – 2012. – № 1 (ч. 2, кн.2). – С. 3-10.

 8. Джужа О. М. Сучасний погляд на розвиток кримінології / О. Джужа, А. Кирилюк. – 2003. – № 2. – С. 97-101.

 9. Джужа О. М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 1. – С. 37-42.

 10. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін : монографія. – Одеса : Юридична література, 2009. – 616 с.

 11. Дрёмин В. Н. К вопросу о предмете институциональной криминологии: от криминальных практик к социальному институту / В. Н. Дремин // Митна справа. – 2010. – № 6. – С. 68-73.

 12. Дрёмин В. Н. Социальные функции криминологии: история и современность / В. Н. Дрёмин // Юридический вестник. – 2007. – № 4. – С. 119-130.

 13. Дрьомін В. М. Інституціональна методологія дослідження механізму відтворення злочинності / В. М. Дрьомін // Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (20-21 травня 2011 р., м. Одеса), 2011. – Т. 2. – С. 264-266.

 14. Дрьомін В. М. Праксеологічний підхід до пізнання злочинності / В. М. Дрьомін // Шлях до кримінології : пам'яті Анатолія Петровича Закалюка : зб. матер. 2010. – С. 104-126.

 15. Жалинский А. Э. Обновление криминологии / А. Э. Жалинский // Право и политика. – 2012. – № 5. – С. 828-835.

 16. Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології / А. Зелінський // Право України. – 2001. – №2. – С. 107-109.

 17. Зелинская Н. А. Международные преступления и международная преступность / Н. А. Зелинская. – О. : «Юридична література», 2006. – 365 с.

 18. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2010. – 15 с.

 19. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2012. – 15 с.

 20. Злочинність: поняття та види / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. Т. Задояний, Л. В. Мошняга // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 11. – С. 28-31.

 21. Ігнатов О. М. Щодо рівня злочинності в Україні в цілому та рівня кримінального насильства зокрема / О. М. Ігнатов // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 289-295.

 22. Касьяненко М. А. К вопросу о предмете этнокриминологии / М. А. Касьяненко // Современное право. – 2010. – № 6. – С. 106-108.

 23. Квашис В. Цена преступности как криминологическая проблема / В. Квашис // Уголовное право. – 2008. – № 6. – С. 94-102.

 24. Клейменов И. М. Сравнительная криминология и сравнительное правоведение / И. М. Клейменов // Следователь. – 2010. – № 3. – С. 32-36.

 25. Кудрявцев В. Н. Криминология и проблемы декриминализации / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов // Журнал российского права. – 2005. – № 4. – С. 103-107.

 26. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання : монографія / О. Г. Кулик. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 288 с.

 27. Мошак Г. Зниження позицій українських і німецьких кримінологів / Г. Мошак // Право України. – 2012. – № 6. – С. 276-281.

 28. Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України. – 2003. – № 12. – С. 63-64.

 29. Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев ; [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 912 с.

 30. Олькова О. А. Тенденции преступности в России и Украине: сравнительное криминологическое исследование / О. А. Олькова // Актуальные проблемы правоведения. – 2011. – № 4. – С. 103-106.

 31. Оноколов Ю. П. Возникновение понятия латентности преступлений в российской криминологии / Ю. П. Оноколов // Закон и право. – 2010. – № 8. – С. 62-66.

 32. Попович В. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентності злочинів / В. Попович // Право України. – 1999. – № 11. – С. 106-111.

 33. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. докт. юрид. наук, профессора Д. А. Шестакова. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2003. – 353 с.

 34. Сердюк П. П. Проблема меж предмету кримінології у сучасній кримінологічній науці / П. П. Сердюк // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. ст., 2007. – С. 297-304.

 35. Сосніна О. Злочинність як об'єкт кримінологічного дослідженя / Ольга Сосніна // Публічне право. – 2011. – № 4. – С. 379-386.

 36. Сташис В. Основні тенденції сучасної злочинності в Україні / В. Сташис // Ежегодник украинского права: сб. науч. трудов. 2009. – № 1. – С. 229-247.

 37. Старков О. В. Криминотеология: религиозная преступность / О. В. Старков, Л. Д. Башкатов ; под общ. ред. О. В. Старкова. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 386 с.

 38. Тимчук О. Л. Злочинність у сучасному світі: кримінологічний аналіз / О. Л. Тимчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 11. – С. 84-91.

 39. Туляков В. А. Криминология современности / В. А. Туляков // Кримінологія в Україні та протидія злочинності : зб. наук. ст., 2008. – С. 71-79.

 40. Фролова О. Щодо реформування предмета кримінології / О. Фролова // Право України. – 2003. – № 7. – С. 122-123.

 41. Шакун В. Онтологічний вимір у кримінології / В. Шакун // Право України. –  2010. – № 7. – С. 136-143.

 42. Шестаков Д. А. От понятия преступности к криминологии закона / Д. А. Шестаков // Общественные науки и современность (ОНС). – 2008. – № 6. – С. 131-142.

 43. Шлях до кримінології: пам'яті Анатолія Петровича Закалюка : Зб. матер. / Нац. акад. прав. наук України. Координаційне бюро з проблем кримінології та кримінолог. досліджень. – К. : КПУ ; Запоріжжя : КПУ, 2010. – 189 с.

 44. Эминов В. Е. История науки криминологии / В. Е. Эминов // Lex Russica : научн. труды Моск. гос. юрид. академии. – 2009. – № 1. – С. 72-82.


Тема 2. Детермінація злочинності. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні. (8 годин)

 1. Періодизація історії кримінологічних вчень про причини злочинності

 2. Кримінологічні ідеї А.Кетле.

 3. Інтеракціонізм в кримінології.

 4. Основні підходи до вивчення причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології (А.Б.Сахаров, В.М.Кудрявцев, І.І.Карпець, А.М.Яковлев, А.І.Долгова, Н.Ф.Кузнецова, Я.І.Гілінський, А.П.Закалюк, А.Ф.Зелінський та інш.).

 5. Діалектика взаємодії причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології.

 6. Культурологічні фактори детермінації злочинності в Україні на сучасному етапі.

Практичне завдання:

 1. Охарактеризуйте, чим відрізняється концепція злочинної людини (злочинця) Ч. Ломброзо від концепції природженого злочинця Е. Феррі. Яка з наведених концепцій, на Вашу думку, є більш повною та аргументованою?

 2. Е. Дюркгейм розглядав злочинність як соціальну норму. Що він мав на увазі? Оцініть коректність цього твердження. Чи це означає, що злочинність є невід’ємним суспільним явищем?

Тестові завдання:

1. Одним з засновників кримінологічної теорії аномії був:

а) Р. Гарофало;

б) Л. Кетле;

в) Ф. Ліст;

г) Ж.-Ж. Руссо;

д) Е. Дюркгейм.2. Яке з наведених нижче тверджень є правильним:

а) Ч. Беккаріа та І. Бентам є представниками позитивістської щколи кримінології;

б) Г. Тард був засновником теорії соціального зв’язку;

в) Ж.-Ж. Руссо належав до представників французької класичної школи кримінології;

г) автором першої праці під назвою «Кримінологія» був Р. Гарофало;

д) перше видання праці «Злочинна людина» датується 1976 р.


3. Представником антропологічної концепції причин злочинності є:

а) А. Кетле;

б) Ч. Ломброзо;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) Е. Сазерленд;

д) Г. Манхейм.Рекомендовані теми рефератів

 1. Злочинність та безробіття.

 2. Злочинність та міграція населення.

 3. Маргіналізація та злочинність.

 4. Урбанізація та злочинність.

 5. Глобалізація і злочинність.

 6. Можливості теології в поясненні злочинності.

 7. Концепція «класичної школи» причин злочинності (Ч.Бекаріа, І.Бентам).

 8. Марксистський підхід до визначення причин та умов злочинності. Критична кримінологія.

 9. Теорія “конфлікту” (У.Чембліс, Е.Волд, Д.Дарендорф).

 10. Теорія “аномії”(Е.Дюркгейм, Р.Мертон) та тенденції злочинності в Україні.

 11. Теорія субкультур та злочинність неповнолітніх.

 12. Теорія конфлікту культур і національно-етнічні конфлікти та злочини.

 13. Концепція стигматизації (Г.Бекер) та тенденції групової та рецидивної злочинності.

 14. Соціальна диференціація та злочинність.

 15. Теорія диференційного зв’язку (Е.Сатерленд) та інші інтеракціоністські теорії і тенденції злочинності в Україні.

 16. Злочинність та засоби масової інформації.

 17. Віктимологічні детермінанти злочинності в Україні.

Література

 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
  2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
  2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
  2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
  2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
  2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
  2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр
  2013 -> Практична робота №1: Психічні властивості і процеси особистості


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка