I. Питання на перевірку знання Конституції УкраїниСкачати 94.84 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір94.84 Kb.
#41348
П Е Р Е Л І К П И Т А Н Ь

для проведення конкурсного іспиту

з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста з інформаційних технологій Турківського районного суду Львівської області
I. Питання на перевірку знання Конституції України


 1. Основні розділи Конституції України.

 2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

 3. Форма правління в Україні.

 4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

 6. Об'єкти права власності Українського народу.

 7. Найважливіші функції держави.

 8. Державні символи України.

 9. Конституційне право на працю.

 10. Конституційне право на освіту.

 11. Конституційне право на соціальний захист.

 12. Конституційне право на охорону здоров'я.

 13. Обов'язки громадянина України.

 14. Право громадянина України на вибори.

 15. Повноваження Верховної Ради України.

 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

 17. Державний бюджет України.

 18. Порядок обрання Президента України.

 19. Повноваження Президента України.

 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

 21. Склад Кабінету Міністрів України.

 22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

 24. Статус прокуратури України за Конституцією України.

 25. Система судів в Україні.

 26. Основні засади судочинства в Україні.

 27. Система адміністративно-територіального устрою України.

 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.

 29. Повноваження Автономної Республіки Крим.

 30. Органи місцевого самоврядування в Україні.

 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

 32. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України.


II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну

службу"


 1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу".

 2. Право на державну службу.

 3. Основні принципи державної служби.

 4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби.

 5. Основні обов'язки державних службовців.

 6. Основні права державних службовців.

 7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

 9. Присяга державних службовців.

 10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою.

 11. Класифікація посад та ранги державних службовців.

 12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців.

 13. Просування по службі державного службовця.

 14. Кадровий резерв державної служби.

 15. Підстави припинення державної служби.

 16. Підстави для відставки державного службовця.

 17. Оплата праці державного службовця.

 18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців.

 19. Пенсійне забезпечення державних службовців.

 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.

 21. Етика поведінки державного службовця.


III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади

запобігання і протидії корупції"


 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода.

 2. Основні принципи запобігання і протидії корупції.

 3. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

 4. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.

 5. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

 6. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб.

 7. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

 8. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

 9. Фінансовий контроль.

 10. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

 11. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

 12. Вимоги щодо прозорості інформації згідно антикорупційного законодавства.

 13. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

 14. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції.

 15. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

 16. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

 17. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

 18. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення.

 19. Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, їх види.

 20. Міжнародне співробітництво у сфері антикорупційного законодавства.


IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про доступ

до судових рішень"


 1. Єдиний державний реєстр судових рішень та доступ до нього.

 2. Відомості, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу.

 3. Порядок доступу до судових рішень заінтересованих осіб.


V. Питання на перевірку знання Закону України "Про інформацію"


 1. Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин.

 2. Охорона права на інформацію.

 3. Види інформації за змістом.

 4. Доступ до інформації. Інформація з обмеженим доступом.

 5. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів.


VI. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну таємницю"


 1. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці.

 2. Порядок віднесення інформації до державної таємниці.

 3. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці.

 4. Зміна ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці.

 5. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації.

 6. Основні організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці.

 7. Допуск громадян до державної таємниці.

 8. Відмова у наданні допуску до державної таємниці.

 9. Доступ громадян до державної таємниці.

 10. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці.

 11. Особливості здійснення державними органами їх функцій щодо державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею.

 12. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю.


VII. Питання на перевірку знання Положення про автоматизовану систему документообігу суду


 1. Основні засади, які  забезпечує Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

 2. Порядок роботи в автоматизованій системі.

 3. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапи її руху.

 4. Автоматичний розподіл судових справ.

 5. Повторний автоматичний розподіл судових справ.

 6. Надання інформації щодо судової справи, видача копій судових рішень, виконавчих документів із автоматизованої системи документообігу суду.

 7. Формування звітності та передача судових справ до електронного архіву суду.VIII. Питання на перевірку знання інформаційних технологій


 1. Інформаційна технологія. Основні принципи. Базові складові. Тенденції розвитку.

 2. Системи кодування в інформатиці. Доцільність двійкового коду. Поняття біту, байту. Одиниці виміру даних.

 3. Системи числення, їх типи та застосування. Основа системи числення. Алгоритми переведення поміж різними позиційними системами.

 4. Визначення «обчислювальної системи (ОС)» . Центральний пристрій ОС, його основні функціональні блоки. Основні принципи функціонування комп’ютера з архітектурою фон Неймана».

 5. Класифікація комп’ютерів за призначенням, за експлуатацією, за розмірами. Особливості настільних, портативних, планшетних комп’ютерів.

 6. Системний блок. Важливі функції корпусу. «Форм-фактор системного блоку». Призначення наявних кнопок, індикаторів, відсіків, отворів.

 7. Засоби захисту від перепадів напруги. Мережні фільтри, стабілізатори, джерела безперебійного живлення. Їх особливості та застосування.

 8. Системна (материнська) плата та її основні компоненти. Поняття та призначення внутрішніх пристроїв. Відмінності інтегрованих пристроїв від окремих плат розширення.

 9. Центральний процесор комп’ютера. Основні параметри. Тактова частота. Кеш-пам’ять, призначення, рівні, розташування.

 10. Системна шина материнської плати, її склад. Складові шини, їх призначення, розрядність. Внутрішні та зовнішні роз’єми материнської плати.

 11. Пристрої внутрішньої пам’яті. Види, їх призначення, особливості. Задіяння різних пристроїв внутрішньої пам’яті для запуску та функціонування комп’ютера.

 12. Пристрої зовнішньої пам’яті. Типи носіїв за способом запису інформації. Накопичувач на твердому диску, його характеристики. Файлова система твердого диску

 13. Пристрої зовнішньої пам’яті. Накопичувачі на оптичних дисках. Типи оптичних носіїв за способом запису інформації, їх особливості.

 14. Пристрої зовнішньої пам’яті. Накопичувачі на флеш-пам’яті, основні елементи носія. Застосування флеш-пам’яті. Використання карт флеш-пам’яті.

 15. Стандартні пристрої виведення інформації. Типи моніторів, їх характеристики та особливості. Поняття роздільної здатності та частоти розгортки екрану. Функції відео плати. Колірна модель RGB.

 16. Стандартні пристрої введення інформації. Типи клавіатур. Основні блоки клавіш, їх призначення. Типи мишок, призначення клавіш та скролінгів.

 17. Периферійні пристрої виведення інформації. Типи принтерів, їх особливості та принципи дії. Поняття роздільної здатності принтеру. Колірна модель CMYK.

 18. Периферійні пристрої введення інформації. Типи сканерів, їх особливості та принципи дії. Поняття роздільної здатності принтеру. Колірна модель RGB. Цифрові фотокамери, їх принцип дії.

 19. Мультимедійні пристрої. Базове мультимедійне обладнання. Склад та принцип функціонування звукових плат. Функції радіо та телетюнерів.

 20. Програмне забезпечення комп’ютера. Призначення програм базового та системного рівнів. Функції ядра операційної системи, програм-драйверів.

 21. Програмне забезпечення комп’ютера. Призначення програм службового рівня. Призначення файлових менеджерів, архіваторів, утиліт перевірки стану комп’ютера.

 22. Програмне забезпечення комп’ютера. Призначення програм службового рівня. Призначення антивірусних програм, їх типи, принцип дії, особливості.

 23. Програмне забезпечення комп’ютера. Класифікація прикладних програм. Офісні програми, призначення, особливості.

 24. Програмне забезпечення комп’ютера. Класифікація прикладних програм. Графічні редактори, їх типи, призначення, особливості.

 25. Програмне забезпечення комп’ютера. Класифікація прикладних програм. Програми для роботи в Інтернеті, їх типи, призначення, особливості.

 26. Програмне забезпечення комп’ютера. Класифікація прикладних програм. Програми для автоматизованого перекладу тексту, їх типи, призначення, особливості.

 27. Програмне забезпечення комп’ютера. Класифікація прикладних програм. Програми для роботи в Інтернеті, їх типи, призначення, особливості.

 28. Основні об’єкти Інтернет. Поняття клієнта, сервера, провайдера. Веб-документ, мова гіпертекстової розмітки HTML, ресурси документу.

 29. Основні служби Інтернет, їх особливості, програми – клієнти. Поняття протоколів.

 30. Комп’ютерні віруси, їх класифікація, принципи дії. Ознаки зараження, методи виявлення та боротьби з вірусами.

Каталог: userfiles
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
userfiles -> Методичні рекомендації працівникам психологічної служби закладів освіти щодо соціально-психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
userfiles -> Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
userfiles -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
userfiles -> Рабочая учебная программа наименование дисциплины психология и педагогика специальность 020400. 62 Биология профиль Экология

Скачати 94.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал