И кадрів державної служби зайнятості україни збірник науково-методичних рекомендацій Науково-методичне забезпечення професійної орієнтації безробітних: психологічний аспект Київ 2012Сторінка9/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.34 Mb.
#10206
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Програма тренінгу

«Професійна кар’єра»

Інформація для тренера

Мета тренінгу – розвиток здатності до ефективної професійної самореалізації.

Завдання тренінгу:

 • Розвиток здатності конструктивного ставлення до власних помилок та перешкод на шляху досягнення професійних цілей.

 • Розвиток здатності до ефективного цілевизначення.

 • Розширення потенційного діапазону професійної самореалізації на ринку праці.

 • Практичне відпрацювання здатності до самопрезентації в ситуації професійної взаємодії.


Цільовою групою тренінгу є безробітні віком до 40 років, які перебувають на обліку 3-4 місяці та потребують допомоги у підвищенні потенційної професійної успішності з метою подолання ситуації безробіття та створення умов для ефективної професійної самореалізації.

Тренінг складається з 2-х занять тривалістю по 4 години, загальна тривалість тренінгу 8 годин.Програма тренінгу

Заняття 1

Вправа 1 «Взаємні презентації»

Вправа 2 «Професійна кар’єра»

Вправа 3 «Мої перешкоди»
Заняття 2

Вправа 1 «Професійно-важливі якості»

Вправа 2 «Ефективне цілевизначення»

Вправа 3 «Самопрезентація»Заняття 1

Вступне слово: „Я вітаю всіх, що зібрались сьогодні у цій кімнаті та пропоную розпочати нашу зустрічі зі знайомства, яке відбудеться наступним чином”.

Вправа 1 «Взаємні презентації»

Мета вправи – відкриття тренінгу, знайомство учасників, отримання зворотнього зв’язку стосовно розвитку вмінь презентувати себе та іншу людину.

Інструкція: «Зараз ми розіб’ємось на пари і кожен з Вас протягом 5-ти хвилин має презентувати себе партнеру, мета якого дізнатись про Вас якомога більше.

Він може ставити до Вас будь-які запитання, звичайно, головний акцент слід зробити на Вашій професійній самореалізації, наприклад:

«Що Вам подобається у Вашій професійній діяльності?»

«Як Ви бачите власну майбутню професійну самореалізацію?»

«Які ще напрями професійної самореалізації є для Вас бажаними?»

«Які якості Вам слід розвинути для того, щоб досягти ще більшого успіху у вашій професійній діяльності?»

Під час презентації Вам доведеться відповідати на питання учасників, тому Ваше завдання намагатись дізнатись якомога більше стосовно Вашого партнера.

Пауза 5 хвилин.

А тепер поміняйтесь, будь ласка, місцями.Пауза 5 хвилин.

А тепер розпочнемо презентації одне одного групі.

Я пропоную кожній парі вийти у центр кола та розпочати презентацію. На виступ Вам надається 3 хвилини, потім протягом 2 хвилин всі учасники групи можуть ставити запитання до того, хто презентував іншу людину, і він має відповідати на питання так, немовби він є цією людиною.

Учасники групи можуть ставити будь-які питання до того, кого презентує інший учасник, і той, хто презентує має домислювати відповіді на них за іншу людину. Питання можуть бути подібні за такі:

«Які якості Ви найбільше цінуєте в людях?»

«Які риси Вашого характеру Вам не подобаються?»

«За що Ви пишаєтесь собою?»

«Що Вам хотілось би в собі змінити?»

«Що Ви вважаєте найбільш важливим у житті?»

«Про що ви мрієте?»

«Що надає Вам натхнення та енергії?»

«Чого Ви хочете досягнути у житті?»

Запитання можуть бути будь якими, Ви можете запитувати про все, що Вас цікавить.

Отже розпочнемо.Відбувається презентація першої пари. Учасник якого презентують спостерігає за тим як саме все відбувається.

Тренер контролює дотримання учасниками регламенту.

А тепер, (він звертається до того, кого презентували іншим членам групи), прокоментуйте, будь ласка, наскільки точно іншій людині вдалось відобразити ваш «образ Я», та відчути Вас, настільки вдало, щоб відповісти на запитання, домислюючи певну інформацію.Учасник коментує те, що відбувалось протягом 1 хвилини.

А тепер, (тренер звертається до того, хто робив презентацію), розкажіть, будь ласка, про Ваші відчуття наскільки складно чи легко Вам було відповідати за іншу людину, відчувати її, уявляти її почуття та думки.Учасник розповідає про власні враження протягом 1 хвилини.

Далі тренер пропонує іншим учасникам також висловитись з приводу того, відбувалось, надати головним учасникам відповідний зворотній зв’язок (1 хвилина).

Потім учасники міняються парами, і починається наступна презентація з наступним обговоренням за визначеною схемою.

За визначеним алгоритмом вправа виконується кожним з членів групи.

Очікуваний результат: кожен з учасників відпрацьовує власну здатність до самопрезентації та отримує зворотній зв’язок від інших учасників тренінгу.

Висновок: «Отже, зараз Ви мали можливість познайомитись одне з одним, зокрема, зробили це досить незвичним чином – розповіли про себе за допомогою іншої людини. Ви відчули наскільки важливим є вміння розповісти про себе таким чином, щоб інші люди мали можливість отримати найбільш повну інформацію про різні аспекти Вашого «Я».

Ви також мали змогу відпрацювати власну здатність відчувати іншу людину, настільки, щоб передбачати її можливі прояви та риси, що є важливим компонентом ефективного спілкування та успішної взаємодії у професійному просторі.

В результаті виконання даної вправи кожен з нас отримав певну інформацію, яка є певними координатами для майбутніх змін та саморозвитку, адже здатність до самопрезентації є надзвичайно важливою в контексті пошуку роботи та створення передумов для успішної професійної самореалізації”.

Час виконання – 90 хвилин.
Вступне слово: Отже, зараз ми познайомились, та відчули наскільки важливою є здатність презентувати себе та відчути іншу людину, її внутрішній життєвий простір, що допоможе нам успішно взаємодіяти з оточуючими, та відчувати від цього задоволення.

А зараз я пропоную вам звернути увагу на вашу професійну кар’єру та виконати наступну вправу.


Вправа 2 «Професійна кар’єра»

Мета вправи: проаналізувати стратегію побудови успішної кар’єри.

Інструкція: Зараз я пропоную кожному з вас визначити можливі успішні події вашої професійної кар’єри. Це може бути все що завгодно – підвищення за посадою, отримання додаткової освіти, зростання рівня ваших доходів та інше. Оцініть, будь ласка, за 5-ти бальною шкалою ймовірність здійснення цих подій – якщо ця подія найбільш ймовірна поставте цифру «5» і, навпаки, якщо ймовірність цієї події є зовсім низькою – поставте цифру «1». Ви можете застосовувати будь-які цифри (від 1 до 5) для оцінки ваших подій.

Оцініть також від чого залежить здійснення цих подій. Якщо ви вважаєте, що ця подія є виключно результатом вашої діяльності поставте, будь ласка, цифру «5», а якщо ви вважаєте, що ця подія є цілком наслідком впливу зовнішніх обставин поставте цифру «1». Для своєї оцінки ви можете використовувати будь-які цифри від 1 до 5.

На це вам надається 7 хвилин.

Пауза 7 хвилин.

А тепер згадайте, будь ласка, які події вашої кар’єри є для вас менш бажаними або зовсім несприятливими. Це може бути незадоволення вашою професійною діяльністю, погіршення умов праці, зниження рівня доходів або зовсім втрата роботи. Оцініть аналогічним чином ймовірність здійснення цих подій. Оцініть також за шкалою від 1 до 5 причину виникнення цих подій у вашому житті.Пауза 7 хвилин.

Отже, зараз ви маєте перелік можливих успішних та неуспішних подій вашої кар’єри та вашу оцінку їх ймовірності та причин їх виникнення.

Подивіться, будь ласка, на цей перелік та поміркуйте над тим, яким чином можна уникнути або, навпаки, наблизити певні бажані для вас події.

Пауза 1 хвилина.

А тепер розкажіть про це, будь ласка, всім нам»Після виконання вправи всіма учасниками відбувається стисле обговорення того, що відбувалось (10 хвилин).

Очікуваний результат: відбувається виконання вправи, учасники по черзі розповідають про те, що саме їм вдалось визначити та які висновки для майбутнього розвитку з цього можна зробити.

Висновок: Отже, зараз ви мали можливість проаналізувати, які події вашого професійного життя є для вас бажаними, а які є можливими труднощами та яким чином можна на це впливати.

Досить важливим є розвиток вміння належним чином ставитись до можливих помилок, які можуть спричинити ті, або інші небажані явища у нашому професійному житті: помилки слід аналізувати, віднаходити можливі позитивні варіанти розв’язанні тих або інших ситуацій, що може знадобитись у майбутньому житті, та кожного разу відмічати для себе якісь позитивні моменти.

Наприклад, в результаті переживання тієї або іншої несприятливої ситуації людина розвиває в собі певні позитивні риси та якості та визначає яким чином можна позбутись аналогічних ситуацій у майбутньому житті.

Аналізуючи позитивні моменти нашої професійної кар’єри слід звернути увагу на здійсненність тих або інших подій – все що ми бажаємо головним чином залежить від нашої впевненості у тому, що це відбудеться.

Налаштованість на успіх притягує його до нас, сумніви у тому, що це ймовірно – притягують відповідні події – так діють закони Всесвіту, і ми можемо навчитись використовувати їх нам на користь.

Отже, зараз ви отримали перелік ваших цілей (бажані події), які ви можете досягнути, головним є віра у їх здійсненність та виконання певних правил ефективного цілевизначення про що ми поговоримо на наступному занятті, але вже зараз ви можете уявити себе в ситуації, коли ці події вже здійснились і це буде наближувати до вас ваше бажане професійне майбутнє.Час виконання 75 хвилин.

Перерва 15 хвилин.

Вступне слово: «Отже, зараз ми визначали бажані та небажані події нашого професійного життя, а зараз я хочу звернути вашу увагу на можливі перешкоди на шляху до нашої мети».

Вправа 3 «Мої перешкоди»

Мета: опанувати навички конструктивного подолання перешкод на шляху до цілі.

Інструкція: «Зараз я пропоную одному з вас сісти у центрі нашого кола та оголосити яку-небудь мету, яку він хоче досягти. Інші учасники групи будуть по черзі називати можливі перешкоди або складнощі, які можуть виникнути на шляху до визначеної мети. Завдання головного учасника – назвати яким чином він може подолати визначену перешкоду.

Після його відповіді – слово надається тому, хто визначив цю перешкоду, він також називатиме можливі шляхи подолання даної ситуації, після чого група визначає чий варіант розв’язання даної ситуації є кращим.

Потім наступний учасник називає іншу можливу перешкоду, яка може заважати досягненню цілі і т.д. поки всі учасники групи не висловляться.

Кожен з вас має побувати у ролі головного учасника на що відводиться 10 хвилин, часу на довгі роздуми у вас не буде, ймовірно, вашою відповіддю буде те, що перше спадає вам на думку».Обговорення (після виконання вправи всіма учасниками)- 10 хвилин.

Очікуваний результат: учасники по черзі виконують вправу, кожен має можливість відпрацювати власну здатність долати труднощі на шляху до бажаної цілі.

Висновок: «Отже, зараз кожний з вас мав можливість переконатись у тому, наскільки важливою є здатність знаходити засоби подолання можливих труднощів на шляху до цілі, що є необхідної запорукою успішності людини на професійному просторі.

Ви мали можливість пересвідчитись які засоби подолання складнощів є більш дієвими та ефективними, а над чим слід замислитись на майбутнє.

Хочу лише наголосити на тому, що виконуючи таку вправу, слід лише аналізувати можливі труднощі, і ні в якому разі не слід їх собі уявляти, адже наша уява притягує до нас події майбутнього життя, і уявляти краще ті події, які є для нас бажаними!»

Час виконання – 60 хвилин.

Підсумок заняття: «Отже сьогодні ми звернули нашу увагу на можливі етапи побудови нашої професійної кар’єри, визначили яким чином ми можемо впливати на здійсненність тих або інших подій нашого життя, проаналізували яким чином ми можемо долати можливі труднощі та перешкоди на шляху нашої професійної самореалізації.

На наступному занятті ми звернемо нашу увагу на те, яким чином ми можемо ефективно визначати та досягати наші цілі та на практиці відпрацюємо те, яким чином ми можемо презентувати себе в ситуації ділового спілкування з потенційним роботодавцем».Заняття 2

Вступне слово: «зараз ми розпочнемо нашу роботу з дуже цікавої вправи, яка допоможе нам розширити наші уявлення щодо можливих засобів та шляхів нашої професійної самореалізації».

Вправа 1 «Професійно-важливі якості»

Мета: визначити нові можливі шляхи власної професійної самореалізації.

Інструкція: «Зараз я пропоную вам протягом 10 хвилин визначити, які якості вашої особистості ви вважаєте професійно-значущими, тобто важливими в контексті вашої професійної самореалізації та професійного успіху.

Це можуть будь-які риси вашого характеру, головне, щоб ви могли визначити яким чином вони можуть сприяти вашому професійному зростанню та самореалізації.Пауза 10 хвилин.

А тепер, я пропоную кожному з вас по черзі оголосити те, що ви написали, а інші учасники будуть висловлювати власні міркування стосовно того, яким чином ця людина може щонайкраще реалізувати власні здібності та розвинути власні позитивні риси.

Пропозиції можуть бути будь-якими, ви не повинні зараз раціонально оцінювати їх реалістичність та здійсненність, нехай ваша уява відображає все, що може робити ця людина.

Завданням головного учасника (того, хто оголосив власний перелік позитивних рис та якостей) буде визначатись стосовно того, що є для нього найбільш прийнятним та надавати відповідні коментарі, в контексті висловлювань інших учасників групи.

Отже, почнемо з вас. На виконання вправи кожному учаснику надається близько 10 хвилин, тому будь-ласка висловлюйтесь лаконічно».

Тренер визначає учасника який першим буде виконувати цю вправу, а далі по колу вправу виконують всі учасники групи.

(Якщо є необхідність можливе стисле обговорення виконання вправи).

Очікуваний результат: відбувається виконання вправи, учасники по черзі оголошують перелік власних професійно-значущих рис та коментують висловлення інших учасників.

Висновок: «Зараз ви мали можливість побачити наскільки різноманітними можуть бути можливі шляхи вашої професійної самореалізації. Можливо, деякі з них можуть здаватись вам трохи незвичними та здивувати вас, але все це наштовхує на думку, що реалізувати власні здібності можна не лише одним традиційним шляхом – можливостей безліч, і вміння побачити їх стрімко збільшує ваші шанси досягти успіху у побудові власного професійного життя.

Отже, тільки що ви мали унікальну можливість почути думки всіх учасників групи, щось відсіяти, а щось, навпаки, взяти до уваги і замислитись над тим, яким чином це можна впровадити у власне життя, в процес власної професійної самореалізації».Час виконання – 60 хвилин.
Вступне слово: «Тільки що ми мали змогу визначити, яким чином ми можемо реалізувати себе у професійному просторі, але для того, щоб перетворити це в реальність, слід зробити наші мрії та бажання цілями, саме цьому і буде присвячена наступна вправа».

Вправа 2 «Ефективне цілевизначення»

Мета: навчити навичкам ефективного цілевизначення.

Інструкція: «Зараз я пропоную кожному з вас визначити власні цілі за провідними сферами життя, такими як робота, сім’я або стосунки, здоров’я, розваги. Визначте, будь ласка, чого саме ви хотіли б досягнути за кожною з цих

4-х сфер життя.Пауза 3 хвилини.

Визначте, будь ласка, чи взаємопов’язані між собою ці цілі? Поміркуйте яким чином досягнення цілей у інших життєвих сферах впливає на досягнення цілей, пов’язаних з роботою?Пауза 2 хвилини.

А тепер, враховуючи ті думки, які з’явились у вас під час виконання попередніх дій, визначте, будь ласка, план досягнення власної цілі, таким чином, щоб її досягнення було приємним та легким (роздається додаток 5).

Це перелік умов визначення та планування цілі таким чином, щоб її досягнення приносило задоволення. Проаналізуйте, будь ласка, ціль, пов’язану з вашою професійною самореалізацією за цим планом. На це вам надається 10 хвилин, і коли ви будете готові, розкажіть про ваші результати всім нам. На виступ кожному з вас також буде відведено 10 хвилин».

За необхідністю інші учасники можуть ставити запитання до головних виконавців та надавати стислі коментарі.

Очікувані результати: учасники по черзі виконують вправу та визначають план виконання своїх цілей.

Висновок: «Отже зараз кожен з вас зміг не тільки визначити власні цілі, але й розробити детальний план їх досягнення та реалізації, що є першим кроком з перетворення власних мрій та бажань у цілі, які цілком можуть стати реальністю.

Головне пам’ятати – візуалізація наших здійснених цілей, робить їх реальністю, очікування можливих складнощів – також підвищує ймовірність їх реального виникнення.

Людина завжди отримує те, що вона очікує – так діють закони Всесвіту і ми маємо можливість використовувати їх собі на користь і здійснювати наші цілі!»

Перерва – 10 хвилин.

Вступне слово: «Отже, тільки що ми визначились з тим, чого ми прагнемо, які цілі ми перед собою ставимо, які ресурси для цього маємо, а зараз я пропоную вам уявити себе в ситуації реальної співбесіди з роботодавцем та намагатись презентувати себе таким чином, щоб ваша мета була досягнута».

Вправа 3 «Самопрезентація»

Мета: апробація навичок професійної самопрезентації в ситуації співбесіди.

Інструкція:«Сформулюйте, будь ласка, правила поведінки на співбесіді для претендента на робоче місце та для тих, хто приймає рішення щодо прийняття або неприйняття його на роботу.

Пауза 3 хвилин.

А тепер нехай кожен з вас проголосить ці правила за якими ми будемо оцінювати вашу поведінку на співбесіді.Учасники по черзі проголошують правила та доповнюють одне одного.

А тепер давайте програємо ситуацію співбесіди (запрошуються два бажаючі).Додаткова інформація для виконавця ролі підлеглого:

Посміхайтесь та не забувайте найчастіше звертатись до керівника на ім’я.

Уважно слухайте співбесідника та плануйте вашу розмову з урахуванням його потреб та інтересів.

Навіюйте Вашому співбесіднику усвідомлення власної значущості та робіть це щиро.
Інформація для виконавця ролі керівника (інструктаж проводиться наодинці або видається друкована пам’ятка):

Не підпадайте під вплив зовнішності претендента.

Не плутайте красномовство претендента з його професійними здібностями.

Визначте власну позицію відносно того, який претендент на робоче місце вам потрібен, які якості та риси характеру він повинен мати.

Більше ставити питань та слухати претендента ніж розмовляти самому

Отже, зараз вам пропонується програти ситуацію співбесіди, кожному учаснику на це надаватиметься 5 хвилин, визначте, будь ласка, яка вакансія пропонується, які вимоги до претендента вона передбачає. А інші учасники, які спостерігають за рольовою грою повинні оцінити наскільки успішно «роботодавець» та «претендент» виконали свої ролі та виставити їм певний бал за 10-бальною шкалою. Головні учасники також можуть поставити собі оцінку.Відбувається програвання ситуації співбесіди.

А зараз аргументуйте, будь ласка, власні оцінки. Почнемо з головних учасників, а потім висловляться всі інші члени групи.Висловлюються учасники гри.

А тепер нехай головні учасники та інші члени групи висловляться з приводу власних позитивних рис та можливих недоліків».Відбувається обговорення рольової гри.

Тренер заохочує учасників групи до обговорення не тільки того, що було почуто, але й особливостей невербальної комунікації, а саме виразу обличчя, поз, жестів, рухів та надає відповідний коментар стосовно того яким чином можна інтерпретувати невербальні прояви головного учасника та їх вплив на загальний імідж.

Тренер підсумовує ті позитивні риси та недоліки, які були відмічені членами групи.

Вправу можна повторити за участю інших учасників групи та проаналізувати їх вміння презентувати себе в ситуації співбесіди.

Очікуваний результат: відбувається рольова гра, учасники апробують вміння презентувати свої професійні якості та переваги, аргументувати власну позицію та аналізувати позицію іншої людини, яка виконує роль роботодавця.

В результаті виконання вправи учасники також отримують зворотній зв’язок щодо власної здатності до самопрезентації, що є певним орієнтиром для визначення напрямів самоудосконалення та саморозвитку.Висновок: «Отже, ви мали можливість відпрацювати власну здатність презентувати свої професійні якості та риси в ситуації співбесіди, проаналізували за допомогою зворотного зв’язку власні переваги та недоліки та визначили певні напрями для саморозвитку.

Таким чином, ми визначили, що головним для того, щоб відчувати себе успішним в ситуації працевлаштування є: (тренер резюмує те, що було сказане учасниками). Разом з тим, коли ви поводите себе наступним чином (тренер резюмує ті недоліки, які були відмічені учасниками) результат співбесіди є незадовільним і ви переживаєте ситуацію неуспіху.

Отже, ви бачите, що розвиваючи в собі певні якості, ви актуалізуєте свій потенціал успішності, тобто вже зараз ви маєте можливість окреслити для себе певні орієнтири досягнення успіху, а відчуття себе успішною людиною є необхідною передумовою вашої конкурентоздатності на ринку праці».

Час виконання 100 хвилин

Обговорення результатів роботи тренінгу

(5 хвилин)

А зараз я пропоную вам відповісти на наступні запитання. • Що є найважливішим, з того чому ви навчились під час роботи групи?

 • Що цікавого ви дізналися про себе?

 • Чому позитивному ви навчились під час спілкування з іншими членами групи?

 • Як ви можете використати те, чому навчились в групі?

 • Що вам не сподобалося у роботі групи?

 • Над чим вам хотілось би попрацювати у майбутньому?


Програма тренінгу

«Гармонія чоловічого та жіночого як шлях до професійного успіху»

Мета тренінгу: гармонізація психологічної мужності та психологічної жіночності як передумова професійного успіху особистості.

Завдання тренінгу:

 • Прийняття власної маскулінності або фемінності, тобто психологічної складової власного «Я» невідповідної фізіологічній статі.

 • Розвиток здатності до ризику, як прояву психологічної мужності.

 • Розвиток толерантності до невизначеності, як актуалізація потенціалу психологічної жіночності.

 • Актуалізація внутрішньої свободи особистості як значущої передумови для актуалізації власного професійного потенціалу.

Цільовою групою тренінгу є безробітні віком до 40 років, які перебувають на обліку 3-4 місяці та потребують допомоги у підвищенні потенційної професійної успішності з метою подолання ситуації безробіття та створення умов для ефективної професійної самореалізації.

Тренінг складається з одного заняття тривалістю 4 години.Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань
downloads -> Державної служби зайнятості україни
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка