И кадрів державної служби зайнятості україни збірник науково-методичних рекомендацій Науково-методичне забезпечення професійної орієнтації безробітних: психологічний аспект Київ 2012Сторінка5/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Гра “Відділ кадрів
Завдання 1. Ви дізналися про вакансію психолога в престижному навчальному закладі. У Вас є шанс отримати цікаву, високооплачувану роботу, на якій Ви маєте можливість професійно та особистісно розвиватися, самовдосконалюватися. Причому те, що Ви вчорашній випускник ВНЗ не є Вашим недоліком, а навпаки, в деякій мірі заохочується роботодавцем. Ви розумієте, що таких як Ви багато. Отже, уявіть образ Вашого “типового конкурента”, який теж є претендентом на цю посаду. Опишіть його за наступними позиціями: стать, вік, сімейний стан, освіта, останнє місце роботи (якщо є), досвід роботи, чому він шукає роботу.

Завдання 2. 

Складіть два переліки:

1.   Перерахуйте 10 якостей, якими повинен володіти “ідеальний кандидат” на робоче місце з точки зору роботодавця.

2.   Перерахуйте 10 якостей або причин, які заважають отримати роботу з точки зору роботодавця.

3. Якості впишіть в бланк (перша половина бланку), поділивши їх на дві групи: професійні та особистісні. Причини або якості, які заважають отримати роботу впишіть в другу частину бланку в порожні строки.

Завдання 3. 

1) Прорангуйте якості в списках за ступенем важливості з точки зору роботодавця.

2) Оцінить ступінь вираження кожної якості за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів):

- у “ідеального кандидата” на робоче місце (вакансію);

- у себе (“я, як кандидат” на вакансію);

- у середнього “кандидата” на вакансію (“мого конкурента” на ринку праці)”.

3) Підрахуйте суму набраних балів і запишіть результат у порожню клітинку кожного із стовпчиків: Ідеал, Я, Конкурент.

4) Порівняйте результати сум балів у кожного із 3 “претендентів”.Бланк

 

Якості претендента

Причини можливої відмови

 
 ранг

Ідеал

Я

Конку-рент
ранг

Ідеал

Я

Конку-рент

Професійні
 
 
 
 
 

Соціально-важливі
 
 

 

 

 

 

 

 

сума


сума
 
Питання для обговорення.

1) Чому один спеціаліст, при рівних умовах або майже інших рівних (однаковий рівень отриманих професійних знань та умінь, наявність документа про здобуття вищої освіти за однаковою професією (професійна компетентність), працевлаштовується досить успішно за короткий час, ніж інший?

2) Якими якостями повинен володіти успішний психолог, менеджер (представник соціономічних професій), який активно перебуває у ринкових відносинах? (Використовуються бланки заповнені учасниками, а саме перераховуються якості ідеального претендента на робоче місце).

3) Які якості заважають або можуть завадити успішно працевлаштуватися?Завдання 4.

1) Ведучий або один із учасників, названі кожним учасником якості, пише на дошці. З одного боку якості ідеального претендента, з другого – якості, які заважають успішному працевлаштуванню. Серед них визначаються ті, які на думку учасників, потрібні конкурентоздатному фахівцеві (можна використати метод мозкового штурму). Також, використовуючи метод мозкового штурму, необхідно виділити якості, які є перепоною на шляху до успішного працевлаштування та обґрунтувати даний вибір.

2) Учасникам необхідно уважно проаналізувати переліки якостей, необхідні конкурентоздатному психологові та конкурентоздатному програмістові (визначені методом експертного оцінювання психологів та програмістів) (додаток 1) і з’ясувати, що в цих переліках є спільного, а що відмінного. Які якості є спільними? Чому? Які якості є відмінними і чому? Спробуйте дати визначення конкурентоздатному фахівцеві? З’ясовується, що конкурентоздатний фахівець в своєму “арсеналі”, володіє, так званими базовими, “рушійними” якостями, притаманними представникам усіх професій, а також якостями, які є обов’язково необхідними для здійснення професійної діяльності і якостями соціально значущими або позапрофесійними, які допомагають успішно використовувати набуті професійно важливі. Тобто конкуренто значущі якості представляють собою певний симбіоз професійно-значущих якостей фахівця, які складають його професійну компетентність, з соціально-значущими, які сприяють успішній реалізації його професійної компетентності.

3) Учасникам пропонується бланк з переліком якостей, необхідних конкурентоздатному психологові, на якому необхідно за 5-ти бальною шкалою, адекватно оцінити наявний рівень власного розвитку кожної з них (Додаток 2).Питання для обговорення.

 1. Які якості отримали найвищу оцінку? Які найнижчу?

 2. Чому, на Вашу думку, одні якості розвинуті більше ніж інші?

 3. Що, на Вашу думку, сприяє підвищенню рівня розвитку якостей?

Домашнє завдання

Інструкція учасникам: “Вам необхідно буде виконати домашнє завдання. Перше завдання. Вам необхідно визначити наявний рівень Вашої конкурентоздатності за допомогою методики, розробленої російським вченим В.І. Андрєєвим та адаптованим українським вченим В.В. Синявським. (Роздати методику додаток 3). Друге завдання. Передбачає виконання Вами певної вправи. Вправа називається “Як виявити свої сильні сторони”. Для визначення своїх сильних сторін пропонуємо відповісти на 24 питання, які надруковано на бланку, що буде Вам роздано. Відповіді дописуйте безпосередньо на бланку. Це завдання допоможе Вам визначити, які якості є, так званою, Вашою “фішкою” (перевагою, особливістю), дозволить адекватно оцінити Ваш наявний професійний та особистісний “багаж” та сприятиме оптимізації Вашої самооцінки.

Наступне заняття ми почнемо з обговорення домашнього завдання. З’ясуємо, які Ви побачили в собі сильні сторони, що є Вашою особистою перевагою”.

Учасникам роздаються бланки з питаннями.
1. Що мені подобається в мені, так це…

2. Що оточуючим подобається в мені, так це…

3. Що в мене добре виходить, так це…

4. Недавно в мене добре виходило…

5. Коли я в ударі, я …

6. Я радий, що я можу…

7. Ті люди, які мене добре знають, вважають що я можу…

8. Мені недавно зробили комплімент з приводу того, що…

9. Принцип, який я завжди наслідую…

10. Прикладом моєї турботи про оточуючих є те, що…

11. Люди можуть розраховувати на мене в …

12. Говорять, у мене гарно вийшло, коли…

13. В цьому році в мене краще, ніж у минулому виходить…

14. Мені вдалося подолати…

15. Гарним прикладом моєї здатності все влаштовувати в житті є те, що…

16. У мене все чудово виходить, коли …

17. Мета, до якої я зараз прагну…

18. Недавно мені вдалося подолати спокусу…

19. Я був (була) приємно здивований (здивована), коли…

20. Я вважаю, що в мене достатній розумовий потенціал для того, щоб…

21. Якщо б мене попросили виділити яку-небудь свою кращу рису, то я б відповів (відповіла)……

22. Мені вдається успішно тримати під контролем свої емоції, завдяки тому, що…

23. На мене можна повністю покластися в тому, що…

24. У найближчі два місяці я повинен (повинна) зробити одну важливу справу…


Заняття № 3. “Створення успішного образу Я”

Мета заняття:

вироблення стратегії успішної поведінки в умовах конкуренції, зокрема: • підвищити готовність учасників виділяти пріоритети при плануванні своїх життєвих та професійних перспектив, а також готовність співвідносити свої професійні цілі та можливості;

 • навчити швидко переймати навички, образ дій та мислення людей успішних у будь-якій справі;

 • навчити виявляти причини неефективності та виправляти їх.

Слово ведучого:

“Вам необхідно було виконати домашнє завдання. Ви, по перше, з’ясовували рівень розвитку Вашої конкурентоздатності. По друге, визначали власні сильні сторони.”Питання для обговорення.

 1. Який рівень конкурентоздатності у Вас виявився? Чому?

 2. Які сильні сторони Ви “дослідили” в собі?

 3. Як співвідносяться ці сильні сторони з конкуренто значущими якостями? Мається на увазі те, що добре у Вас виходить і як це може компенсувати відсутністю високого рівня розвитку конкуренто значущих якостей.

Слово ведучого:

“З урахуванням Ваших сильних сторін (якостей), які Ви в собі дослідили ми сьогодні спробуємо створити Ваш образ успішної людини. Системоутворюючою основою структури особистості є предметна діяльність. Будь яка діяльність особистості, зокрема професійна, вважається успішною за умов володіння: мотивацією досягнення успіху, що дає змогу охарактеризувати особливості професійної поведінки; позитивним уявленням про образ власного Я; стійкою когнітивною позицією щодо успіху або неуспіху. При цьому інтегративною психологічною детермінантою, яка визначає успіх, є потреба у самоактуалізації, що визначає рівень особистісної зрілості.

Перш ніж ми приступимо до створення власного успішного образу, хочу повідомити Вам формулу успіху. Як Ви думаєте, чим відрізняється невдаха від людини, яка приречена на успіх? У підході до будь-якої ситуації. “Ти спочатку мені дай, а потім я тобі скажу “дякую”, тобто невдаха радіє лише коли отримає результат. Ефект отримано, з’явилася віра, потім і настрій покращується й, природно, “м’язовий корсет” (постава, міміка) стає як у переможця. Обличчя стає задоволеним, сяє посмішка.

Таким чином схема типового невдахи така: спочатку результат→потім віра→і тільки потім гарний настрій, відповідний “м’язовий корсет” властивий щасливій людині.

Що ж треба зробити щоб опанувати формулою успіху? Чи готові Ви бути успішним? Якщо так, то все необхідно поставити догори ногами.

Спочатку розправляємо спину, плечі. Починаємо посміхатися, тобто свідомо створюємо поставу та міміку переможця. Потім штучно викликаємо стан радості. Далі формуємо подумки образ успіху – зусиллям волі примушуємо себе в нього повірити. За такої поведінки результат сам по собі, навіть не питаючи Вашого дозволу, буде завжди з Вами. Таким чином схема успішної особистості така: вольовий примус→“м’язовий корсет”→настрій→віра→результат.

Давайте спробуємо з Вами встати розправити плечі, вирівнятися, згадати щось приємне, посміхнутися і в подальшому постійно пам’ятати про “м’язовий корсет”, оскільки зрозуміло, що тримати гарний настрій як й контролювати постійно власні думки дуже важко. Я вимагаю від Вас на наступних наших заняттях (і не лише на заняттях, а й вдома, на вулиці та в інших місцях) демонструвати поставу переможця, “надіти” “м’язовий корсет”.

Вправа № 1. “П’ять кроків”4

Процедура включає наступні етапи:

1. Ведучий пропонує групі визначити якусь цікаву професійну мету, наприклад, працевлаштуватися на роботу або здійснити в перспективі щось надзвичайне на роботі (запропонувати цікавий проект тощо). Визначена групою мета пишеться на дошці ведучим.

2. Ведучий пропонує групі визначити уявну людину, яка повинна досягти цієї мети. Учасники називають її уявні характеристики: стать, вік, матеріальне положення, соціальний статус, професійний досвід тощо. (учасники можуть додати позиції за власним бажанням). Усі позиції описуються на дошці.

3. Кожний учасник на окремому аркуші повинен виділити 5 етапів (кроків), які б забезпечили досягнення наміченої мети. На це виділяється 10 хвилин.

4. На цьому етапі учасникам необхідно поділитися на підгрупи по 3-4 особи.

5. В кожній підгрупі, методом мозкового штурму, організується дискусія щодо того, чий із варіантів досягнення мети є найбільш оптимальним та цікавим. У підсумку дискусії кожна група повинна на аркуші паперу виписати найбільш прийнятні 5 етапів. На виконання завдання відводиться 5-7 хвилин.

6. Потім в кожній підгрупі визначається представник, який буде презентувати, виділені в процесі обговорення, 5 етапів. Останні учасники можуть задавати уточнюючі питання.

7. Підводячи підсумки необхідно визначити наскільки співпадають варіанти, запропоновані кожною з підгруп. Також, сумісними зусиллями необхідно оцінити наскільки враховувалися особливості людини для якої й виділялися 5 етапів досягнення професійної мети. Важливо також визначити, наскільки виокремлені етапи (кроки) є реалістичними й відповідають конкретній соціально-економічній ситуації в країні, тобто наскільки загальна ситуація у суспільстві дозволяє (або не дозволяє) здійснювати ті чи інші професійні та життєві мрії.

Вправа № 2. “Образ Я в майбутньому”

Якщо особистість конкурентоздатна, то вона знає чого вона бажає й як їй цього досягти, тобто вона є цілеспрямованою. На нас чекає інтерв’ю з конкурентоздатною особистістю.Інструкція:

“Уявіть себе у майбутньому. Ви досягли певних успіхів. Скільки Вам років? Сфера Ваших професійних інтересів? Що дозволило Вам досягти таких надзвичайних результатів? За якими критеріями Ви оцінюєте свою успішність? З тим, хто готовий, ми проводимо інтерв’ю. Ви знаходитеся в студії. Вас звуть... Декілька слів про себе. Усі присутні мають можливість задати по 1-2 питання. Сформулювати питання необхідно таким чином, щоб отримати від людини, яка дає інтерв’ю, вичерпну відповідь. 3-4 людини дають інтерв’ю. Кожен фіксує свої запитання та відповіді виступаючого.

Учасникам пропонується “зафіксувати” себе на “фотографії майбутнього” (зобразити себе у статичній позі) і пояснити, ким Ви працюєте і які Ваші успіхи.

Домашнє завдання

Інструкція:

“На основі вправи “П’ять кроків” Вам пропонується виконати таке завдання. Намалюйте таблицю, в якій в першому стовпчику напишіть – моя мета на найближчий рік, два, три. У другому – Я – мрійник (чого Ви бажаєте). У третьому – Я – реаліст (що Вам необхідно зробити для досягнення Вашої мрії). У четвертому стовпчику напишіть – висновки, які я для себе зробив (або зроблю).


Заняття № 4. “Підвищення рівня розвитку конкуренто значущих якостей безробітної молоді (соціономічні професії) (тренінг)”

Мета заняття :

 • підвищення рівня самосвідомості;

 • спонукання до саморозвитку;

 • вироблення успішної стратегії взаємодії;

 • розвиток уміння домовлятися;

 • розвиток нестандартних способів мислення та поведінки;


Слово ведучого:

“Засобом конкуренції будь-якого спеціаліста є так звані ексклюзивні цінності, що входять до його конкурентних переваг і які дають йому вищість власну вищість перед конкурентами. Цінність це те, чим спеціаліст володіє (тримає в собі), прагне зберегти чи розвинути в майбутньому, наприклад: здоров’я, талант, організованість, володіння “ноу-хау”, харизма. Ціннісно-орієнтаційний компонент являє собою сукупність особистісно значущих та особистісно цінних прагнень, ідеалів, переконань, поглядів, позицій, відносин в галузі психіки людини, її діяльності, взаємовідносин з оточуючими і т.ін.”

Значна кількість людей, й молодь зокрема, з великим занепокоєнням та острахом дивляться в завтрашній день, не хочуть або не можуть самостійно вирішити, чого ж вони бажають у житті. Наявність життєвих перспектив є необхідним для розвитку й посилення “Я” індивіда, формування життєздатної особистості, яка володіє достатніми внутрішніми ресурсами для успішного існування у соціумі.

Опорою у розробці конкретної стратегії життєдіяльності (стратегії розвитку) виступає усвідомлене знання про власні бажання та можливості, про ресурси власного розвитку та способах забезпечення ефективної взаємодії з оточуючими. Включаючи ці знання в процес свого життя, у побудову відносин з іншими, людина стає справжнім суб’єктом своєї активності. Усвідомлення унікальності та неповторності свого життя, її цілісності й не оберненості може сприяти свідомому вибору засобів для реалізації цінностей людини.

Вибір життєвого шляху пов’язаний з вибором реальних життєвих цінностей. Цінності здійснюють зв’язок між когнітивними та емоційними складовими самосвідомості через внутрішню мотивацію. Життєві цілі, як когнітивне емоційне утворення, слугують мотивуючим фактором оцінки себе. У свою чергу результат оцінки мотивує до постановки тих чи інших життєвих цілей. Таким чином, самооцінка та розуміння себе виступають в якості внутрішнього збудника, внутрішньої мотивації, що співвідносять минуле (досвід і знання) та майбутнє (мета) з теперішнім (переживання “Я”).

Курт Левін, засновник перших груп тренінгу, стверджував, що більшість ефективних змін в установках та поведінці людей відбувається у груповому, а не індивідуальному контексті, тому, щоб змінити щось в собі, виробити нові форми поведінки, людина повинна навчитися бачити себе такою, як її бачать інші. Група тренінгу створює можливості для цінних особистісних змін. Заняття в групі допомагають проявити серйозне ставлення до власного життя, виробити власну позицію, розвивають уміння планувати та досягати поставлених цілей, сприяють усвідомленню необхідності самореалізації.Слово ведучого:

“Здатність людини відмовлятися від поведінки, яка не відповідає ситуації, і виробляти або приймати нові оригінальні підходи до розв´язання проблемної ситуації за незмінних принципів і моральних засад життєдіяльності є важливою якістю для успішного, конкурентоздатного психолога. Поведінкова гнучкість це якість, яка характеризується оптимальним поєднанням індивідуальних ефективних (принципово значущих) патернів поведінки та різноманітних (оригінальних) способів рольової взаємодії. Вона включає в собі дипломатичність у побудові контактів; ввічливість, знання та правильне застосування комунікативно-соціальних стандартів; здатність розбиратися в людях і прогнозувати розвиток стосунків із ними; здатність передбачувати та уникати конфліктних ситуацій, відсутність агресивності, орієнтація на співробітництво і пошук компромісу при зіткненні інтересів.

Результати 2-го заняття показали, що багатьом з Вас не вистачає уміння використовувати ті особистісні якості, які допомогли б Вам досягти успіхів у професійній діяльності, реалізувати свої цілі та налагодити відносини з оточуючими Вас людьми. У зв’язку з цим ми спробуємо програти деякі ситуації, які можуть виникнути у повсякденному житті.”

Розігрів:

1) “Побажання”

Мета: підкріплення позитивних емоцій.

Передайте м’яч тому, кому хочеться зі словами: “Я бажаю тобі....”. Той хто отримав м’яча, в свою чергу передає його іншому і т.д.

2) “Імена-якості”

Мета: створення доброзичливої атмосфери, робота щодо усвідомлення себе як особистості.

Кожний вигадує будь-яку якість особистості, властивість характеру тощо, яка починається на ту ж саму літеру, що й ім’я (наприклад, Алла – активність, Володимир – відповідальність), і яку він зміг би привнести в групу сьогодні. Цю вправу можна проводити лише після 2-3 заняття, коли учасники певним чином освоїлися.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка