Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №115 Харківської міської ради Харківської областіСторінка4/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Кількістьучнів, що здобували освіту за індивідуальною формою навчання за чотири останні роки
Створення умов для варіативності навчання

та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

В школі створено умови для забезпечення варіативності навчання. З 2003-2004 навчального року учні 10-11 класів працюють за програмами профільного навчання. У 2010-2011 навчальному році профільний 10 клас продовжував працювати за фізико-математичним профілем .

Допрофільне навчання здійснюється у 8-му та 9-му класах (природничо-математичний напрям диференціації навчання – 8-А, 9-А класи).

Варіативна складова навчального плану передбачала :

- в 1-4 класах:

Галузь: мови і літератури: предмет – українське читання 3 А, 3-Б, 4-А класи - 1 год.

( направлена на виконання програми).

В 2-4 класах введено курс за вибором « Розвиток продуктивного мислення».

Індивідуальні та групові заняття в 2 –4 класи – по 1 год.

- в 5-9 класах :

Індивідуально – групові заняття з історії України та природознавства в 5-6 класах – 0,5 години, математика 7-8 класи – 0,5 години.

Факультативний курс «Харківщинознавство» - 9 клас – 0,5 години.

У 8-9 класах введено спецкурс: • «Задачі з модулями а параметрами» - по 2 години на тиждень.

У 8 класі введено спецкурс:

 • «Уроки для стійкого розвитку» - 1 година на тиждень.

- в 10 класах :

Факультатив: «Математика як універсальна мова фізики та інших природничих наук» – 10 клас - 2 години на тиждень, спецкурс «Задачі з модулями а параметрами» - 1 година на тиждень.Цикл профільних предметів в профільному 10-А класі був представлений:

- предметом алгебра і початки аналізу – 4 год.

- предметом геометрія - 3 год.

- предметом фізика – 5 год.

Для забезпечення оволодіння комп'ютерною грамотністю у 1-4 класах проводились індивідуальні та групові заняття з інформатики, у 5-8 класах - групові заняття.

З метою координації взаємодії між школою та Харківським міським центром зайнятості щодо забезпечення зайнятості випускників, які після закінчення школи не навчаються та не працевлаштовані та з метою здійснення більш якісної профорієнтаційної роботи у листопаді 2009 року в школі встановлений Мотиваційний термінал для учнів, який передбачає можливості ознайомлення із змістом професій, вимогами до працівника, шляхами одержання професії чи спеціальності, умовами професійного навчання у навчальному закладі, станом і перспективами регіонального ринку праці, основами трудового законодавства, законодавства про зайнятість та соціального страхування, послугами державної служби зайнятості. Крім того, встановлений стенд з інформацією про існуючий ринок праці, яка постійно оновлюється. Психолог школи Воліна Б.О. проводить психодіагностичне обстеження учнів щодо професійного вибору з результатами якого знайомить учнів та їх батьків.

В школі працювало дві бюджетні групи подовженого дня, які відвідувало 60 учнів.

Була продовжена робота щодо запровадження в роботу вчителя з учнями методу формування ключових компетентностей.

У 2010-2011 навчальному році адміністрація та педагогічний колектив намітили та послідовно реалізовували основні напрямки методичної роботи. Педагогічний колектив працював над проблемою: «Створення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в шкільному колективі» та над методичною темою «Активно-ігрові форми в навчально-виховному процесі». Основними завданнями методичної роботи були:


 • реалізація довгострокових шкільних програм „Урок”, „Вчитель”;

 • застосування у педагогічній практиці нових освітніх технологій;

 • впровадження «Методу проектів» як засобу формування компетентностей учнів;

 • складання різнорівневих завдань та інструктивних карток для тематичного та підсумкового контролю.

Для реалізації поставлених завдань був складений план роботи методичної ради школи та проведені її засідання, на яких обговорювались питання: критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагогів; діагностика творчого потенціалу учнів у процесі викладання базових дисциплін; вивчення і впровадження досвіду вчителів країни, міста; удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій.

У жовтні пройшла установча педагогічна рада щодо організації роботи педагогічного колективу над проблемною темою.

Були створені умови для професійної свободи, творчого пошуку, ініціативи. Працювали традиційні методичні об’єднання вчителів, кожне з яких опановувало свою проблему в межах методичної теми школи, реалізація якої сприяла виконанню поставлених завдань. Так, методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над проблемою: «Активно-ігрові форми в розвитку пізнавальної діяльності учнів початкової школи»; вчителів предметів природничо-математичного циклу та суспільно-технологічних дисциплін – «Використання інноваційних педагогічних технологій через активно-ігрові форми навчання»; вчителів-філологів – «Активно-ігрові форми як засіб заохочення учнів до навчання». Крім того, була створені та працювала творчі групи вчителів: «Моніторинг учнівської та педагогічної діяльності». Проведено 6 засідань психолого-педагогічного семінару «Формування сучасного вчителя», метою якого було ознайомлення з психологічними резервами виховання особистості; вивчення міжособистісної взаємодії учителя та учня; ознайомлення із поняттями, змістом, шляхами формування психолого-педагогічних аспектів ігрових форм навчання, розвитку ідеї самореалізації особистості. Був проведений аналіз рівня адаптованості учнів 1-х класів до навчання та педагогічні консиліуми учнів 5 та 10 класів.

З метою вдосконалення роботи з молодими вчителями з 1 вересня 2010 року працювала школа молодого вчителя «Шлях до майстерності», в роботі якої брала участь учитель української мови та літератури Руденко О.П.

Для вивчення умов розвитку школи як системи та вплив її на випускників та учнів школи проводились такі статистичні та психолого-педагогічні відстеження:


 • рейтинг вчителів школи серед учнів та колег (для вчителів, що атестувались);

 • психолого-педагогічна готовність учнів 1 класу до навчання;

 • профільно-професійне спрямування особистості учнів 8-го класу.

За даними анкетування та із урахуванням кадрового та програмно-методичного забезпечення школи на 2011-2012 навчальний рік у 9-му класі буде здійснюватися до профільна підготовка з посиленням предметів фізико-математичного профілю.

Для вивчення творчого потенціалу вчителів, їхньої практичної роботи по втіленню методичної теми школи у жовтні 2010 року був проведений вхідний моніторинг, а у травні 2011 року – вихідний моніторинг педагогічного колективу щодо реалізації проблемної теми.

У січні 2011 року було проведено методичну виставку вчителів школи, де були представлені розробки уроків та позакласних заходів, дидактичного та роздаткового матеріалів.

У лютому-березні 2011 року пройшов методичний тиждень «Використання нестандартних форм навчання на уроках», де вчителями школи були проведені відкриті уроки із застосуванням різних форм навчання. У березні 2011 пройшов методичний фестиваль «Через творчість до успіху».

У січні-лютому була проведена декада педагогічної майстерності «Я – атестуюсь», де були представлені творчі звіти вчителів, що атестуються.

Вчителі школи взяли активну участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій 2011 року. На виставку було представлено 2 роботи: вчителя російської мови та зарубіжної літератури Бажанової Т.В. за темою «Нестандартні форми організації пізнавальної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час» та вчителя української мови та літератури Крижановської Л.М. – «Навчально-виховний процес як нестандартна форма організації інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів». Роботи вчителів школи були занесені до каталогу ХVІІІ обласної виставки-ярмарку педагогічних ідей та технологій 2011 року.

Порівняльний аналіз щодо участі та отриманні дипломів на виставці-ярматку за останні чотири роки можно відслідкувати за поданою діаграмою:
Яка свідчить про недостатню активність вчителів щодо участі у виставці-ярмарку та недостатній рівень підготовленості наданих робіт.

За 2010-2011 навчальний рік у школі було проведено 3 семінари для вчителів закладів освіти району: з хімії – вчителем хімії Бубир О.в. за темою «Інтелектуальний розвиток учнів у використанні нестандартних форм навчальної діяльності», з російської мови та світової літератури – вчителем Бажановою Т.В. за темою «Нестандартні форми організації пізнавальної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час» та з української мови та літератури – вчителем Крижановською Л.М. за темою «Навчально-виховний процес, як нестандартна форма організації інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів».

У 2011 році із 23 педагогічних працівників школи були атестовані 3, що складає 100% плану. За наслідками атестації вчителі:


 • Бажанова Тамара Василівна, учитель російської мови та літератури - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії».

 • Крижанівська Людмила Миколаївна, учитель української мови та літератури - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії».

 • Бубир Ольга Володимирівна, учитель хімії - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання «Старший учитель».

Протягом 2010-2011 навчального року на базі школи працював консультаційний пункт за темою «Розвиток критичного мислення», керівник – учитель історії Курило І.Л., спеціаліст вищої категорії.

У травні 2011 року було проведено загальношкільну науково-практичну конференцію «Оновлення навчально-виховного процесу шляхом впровадження нестандартних форм організації навчання», в межах якої пройшли: методична виставка доробок вчителів школи; виставка методичної літератури; круглий стіл за участю вчителів школи.

Вчитель російської мови та світової літератури Проскурова І.Б. стала переможцем у районому етапі конкурсу «Учитель року 2011» у номінації «Світова література» та лауреатом міського етапу конкурсу.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи
В школі розроблена довгострокова програмам „Панорама епох”, яка дозволяє в нетрадиційній формі організувати позаурочну роботу предметних кафедр. Програма дає можливість творчо застосовувати знання учнів, розвивати їхню культуру мислення, ефективніше працювати вчителю над проблемою особистісно орієнтованого виховання учнів.

Завдання цієї програми: • Ознайомити учнів із запровадженням різних наук, процесом їхнього розвитку;

 • Повніше оцінити сучасне науці і техніці, зрозуміти їхнє майбутнє, спираючись на певні уроки із минулого;

 • Дати новий поштовх учнівській та вчительській творчості.

Для втілення програми використовуються різноманітні способи організації позаурочної діяльності учнів: доповіді старшокласників; інтелектуальні ігри; театралізовані вистави; шоу; КВК; конференції; усні журнали тощо.

Структура програми складається з чотирьох етапів (чотирьох епох) : античність, середньовіччя, нові часи, сучасність. Кожний етап – навчальний рік. На кожному етапі аналізуються різні аспекти діяльності людини в галузях науки і техніки.Згідно річного плану школи у листопаді-грудні 2010 року в школі було проведено ІІ етап програми «Панорама епох» «Середньовіччя». Вчителі - предметники та вчителі початкових класів взяли активну участь у організації та проведенні заходів «Панорами епох». Були проведені:

 • Виховні години:

 • «Що таке «Середньовіччя», 1 клас, вчитель Махлай М.В;

 • «Історія виникнення музичних інструментів», 2 клас, вчитель Хахаліна Т.О..;

 • «Епоха Великих географічних відкриттів», 3 А клас, вчитель Гіль І.В.;

 • «Герої Середньовіччя», 3 Б клас, вчитель Колодяжна О.В.;

 • «Подорож до Середньовіччя», 4 клас, вчитель Хан І.О.

 • Усні журнали та літературні вікторини, читання:

 • «Аз, букі, веді. Середньовічна школа: чому і як навчали?», 5-6 класи, вчитель математики Татарінова Г.О., вчитель історії Курило І.Л.;

 • «Цікаві факти. Українське Середньовіччя», 5 клас, вчитель української мови та літератури Альбовська Н.І.;

 • «Подорож шовковим шляхом. Східна лірика», вчитель російської мови та світової літератури Бажанова Т.В.;

 • «Замки Середньовіччя», 6 клас, вчителі іноземної мови Балаян Т.А., Колеснікова Л.О.;

 • «Сторінками Середньовічної культури», 8 клас, вчитель української мови та літератури Степанченко О.О.

 • Інтелектуальні ігри:

 • Брейнрінг «Вони відкривали Землі», 6-7 класи, вчитель географії Дащенко О.О.;

 • Гра «Еврика» «Алхіміки і філософи Средньовіччя», 7 клас, вчитель хімії Бубир О.В., вчитель фізики Рибалка В.Б.

 • Спортивне свято:

 • «Спортивні змагання у Середньовіччі», 1, 7 класи, вчитель фізичної культури Дащенко В.Я., вчитель предмету «Захист Вітчизни» Алтинов В.М.

 • Виставки:

 • «Архітектура Середньовіччя» виставка малюнків та поробок, 5-7 класи, вчитель образотворчого мистецтва Махлай М.В..

 • Театралізоване свято:

 • «О! Жінка!», 9-10 класи, вчителі Крижановська Л.М., Проскурова І.Б.

Протягом періоду працювали тематичні експозиції та виставки:

 • «Зброя середньовіччя», вчителі Дащенко В.Я., Алтинов В.М.

 • «Видатні вчення Середньовіччя»;

 • «Архітектура Середньовіччя»

 • «Жінки Середньовіччя»

 • «Культура Середньовіччя»

Упродовж 2010-2011 навчального року школа працювала над реалізацією районної програми роботи з обдарованими дітьми, яка спрямована на удосконалення системи розвитку інтелектуальних і творчих здібностей молоді та забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості. Створений банк даних «Обдарованість». Виявлення обдарованих учнів здійснюється як в результаті психодіагностичних досліджень що проводяться психологом школи Воліною Б.О., так і при проведенні конкурсів, олімпіад шкільного рівня і участі учнів у турнірах, змагань, олімпіадах, конкурсах по різних напрямах учбової і виховної роботи районного та міського рівнів.

Дані про участь та перемоги учнів школи у турнірах, конкурсах, олімпіадахНазва заходу

Кількість учнів, що приймали участь

Кількість переможців, П.І.Б., учня

П.І.Б. вчителя, який підготував

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

1

Олімпіада з математики

3

-
2

Олімпіада з української мови

3

-
3

Олімпіада з природознавства

3

-
4

Конкурс знавців української мови ім. П.Яцика


Всього

9СЕРЕДНЯ ШКОЛА

5

Олімпіада з математики

76

Олімпіада з української мови

3

Корнієнко Анастасія, 7 клас,

3 місце


Альбовська Н.І.

7

Олімпіада з хімії

4

Кулаков Андрій, 8 клас,

3 місце


Бубирь О.В.

8

Олімпіада з англійської мови

4

-
9

Олімпіада з технічної праці

1

Коплик Павло, 9 клас, 1 місце

Алтинов В.М.

10

Олімпіада з історії

3

-
11

Олімпіада з світової літератури

3

-
12

Олімпіада з обслуговуючої праці

1

-
13

Олімпіада з фізики

414

Олімпіада з біології

4

-
15

Олімпіада з географії

5

-
16

Олімпіада з права

9

-
17

Олімпіада з інформатики

0

-
Всього

48

3
СТАРША ШКОЛА

18

Олімпіада з математики

2

Шеханін Кирило , 10 клас, 3 місце

Татарінова Г.О.

19

Олімпіада з української мови

2


20

Олімпіада з хімії

221

Олімпіада з англійської мови

222

Олімпіада з фізики

2

Капуза Станіслав, 10 клас, 3 місце

Рибалка В.Б.

23

Олімпіада з інформатики

2

Капуза Станіслав, 10 клас 2 місце

Журавльова Ганна, 10 клас 3 місцеРибалка В.Б.

24

Олімпіада з біології

225

Олімпіада з технічної праці

1

Дацко Володимир 10 клас, 1 місце
26

Олімпіада з історії

127

Олімпіада з правознавства

228

Олімпіада з світової літератури

229

Олімпіада з географії

230

МАН з математики

1

Шеханін Кирило, 10 клас, 2 місце

Рибалка В.Б.

31

МАН з фізики та хімії

1

Капуза Станіслав, 10 клас,1 місце

Бубирь О.В.

32

Турнір Юних хіміків

1

-
33

Турнір Юних економістів

1

-
34

Турнір Юних географів

1

-
35

Турнір «Економіко - правовий»

2

Гахова Дарина, 10 клас,

Танкова Ірина, 10 клас

Учасники міського турніру


Курило І.Л.

36

Турнір Юних фізиків

1

Шеханін Кирило, 10 клас,3 місце міського турніру

Рибалка В.Б.

37

Турнір Юних винахідників

1

Шеханін Кирило, 10 клас,учасник міського турніру

Рибалка В.Б.

38

Турнір Юних математиків

1

Журавльова Ганна,

Шеханін Кирило, 10 клас,учасники міського турніруТатарінова Г.О.

39

Всеукраїнський конкурс «Кенгуру»

61


Капуза Станіслав,

Журавльова Ганна, 10 клас, дипломи з відзнакоюТатарінова Г.О.

Щербакова Катерина,

Левинська Дар’я, 3А клас,диплом з відзнакоюГіль І.В.

Мандрик Аліна, 4 клас,

Поляков Дмитро, 4 клас

диплом з відзнакою


Хан І.О.

40

Всеукраїнський конкурс « Колосок»

18

Тугай Олександра, 9 клас

Волкова Юлія, 9 клас

Малєєва Наталія,9 клас

Тарасенко Дарина, 9 клас

Шаповал Карина, 9 клас

Казакова Стелла, 9 клас

Альхаварі Кирил, 9 клас

Єськова Олена, 5 клас

Срібний діплом


Бубирь О.В.

Лівінська Дарья, 3А клас,

Євдошенко Кирило, 3А клас,Срібний дипломГіль І.В.

Руденко Ірина, 2 клас

3 приз


Хахаліна Т.О.

Журавльов Дмитро, 3Б клас Срібний диплом

Колодяжна О.В.

41

Всеукраїнський конкурс «Левеня»

16

Шляхова Ольга, 10 клас

Романенко Аліна, 10 клас,

Маковійчук Анатолій, 10 клас,

Новицька Анна, 7 клас

диплом добрий


Рибалка В.Б.

42

Міжнародний конкурс «Бобер»

9

-
43

Всеукраїнський конкурс «Патріот»

10

Конкіна Катерина,

Левинська Дарья, 3А клас

Бронзовий діплом


Гіль І.В.

44

Всеукраїнський конкурс «Русский медвежонок»

10

Стаценко Дарья, 2 клас

4 приз


Хахаліна Т.О.

Мандрик Аліна, 4 клас,

Фесенко Микита, 4 клас,

Стеценко Оксана, 4 клас

3 приз


Хан І.О.

45

Всеукраїнський конкурс «Лелека»

10

Тугай Олександра, 9 клас

Малєєва Наталья, 9 клас,

Корзінкіна Вікторія,

Горбонос Ірина, 9 клас,

Волкова Юлія, 9 клас,

Тарасенко Дарья, 9 клас

Бронзовий діплом

46

Всеукраїнський конкурс «Грівніч»

41

МатвієнкоІнна, 7 клас,

Волкова Юля, 9 клас,

Золотий діплом


Колеснікова Л.О.

Мандрик Аліна, 4 клас,

Гончаренко А.

Міхно Дмитро

Паршакова Катерина, 6 клас

Корнієнко Анастасія, 7 ласа

Срібний дипломМєліхов Євген, 5 клас,

Гусейнова Ельвіара

Літві Юлія, 5 клас,

Бронзовий діпломВсього

207

551   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка