Харківська область, м. Харків – проектна пропозиція Технополіс «П’ятихатки» обґрунтування можливості створення міста-технополісу в Харківської областіСторінка2/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4

рік

Середньомісячна заробітна

плата найманих працівників

на підприємствах малого

бізнесу м. Харкова

Лінійний (середньомісячна

заробітна плата найманих

працівників на

підприємствах малого

бізнесу м Харкова на 2006-

2013 р.
Рисунок 1.37 – Динаміка середньомісячної заробітної плати

У 2009 р. обсяг реалізованої продукції, робіт та послуг малим бізнесом (у діючих цінах) склав 21853,9 млн.. грн., у 2010р. – 23420,59 млн.. грн., що становить 20,0% загального обсягу реалізації в економіці м. Харкова. Тобто, значну роль на ринку товарів, робіт і послуг відіграють представники малого сектору економіки.

За даними Єдиної реєстраційної палати станом на 01.01.2011 рік було зареєстровано 164853 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 40757 юридичних осіб та 124096 фізичних осіб. В порівнянні з 2010 роком кількість суб’єктів господарювання зросла відповідно: юридичних осіб – на 6%, фізичних осіб – на 8%.

В середньому щорічно Реєстраційна палата проводить реєстрацію 2000 юридичних осіб та 9000 фізичних осіб.

В м. Харкові за кількістю переважають малі підприємства з колективною формою власності, на другому місті, але з великим відривом, знаходяться малі підприємства з приватною формою власності, далі з комунальною, державною формою власності.

У 2010 році в м. Харкові більша частка малих підприємств працювала в оптовій та роздрібній торгівлі (39%), промисловості (16%) та секторі операцій з нерухомістю, здавання у найм та надання послуг користувачам (15%). На сьогодні місцева галузева структура малого бізнесу свідчить про те, що малі підприємства у сфері створення та впровадження наукових та науково-технічних розробок практично не представлені, тобто динаміка розвитку таких підприємств незначна. У той же час у виробничій сфері, для організації бізнесу в якій потрібно значний фінансовий капітал, спеціалісти певної кваліфікації спостерігається зростання чисельності малих підприємств.

Відчутнішою є участь малого бізнесу в доходу місцевого бюджету. За 2010 рік надійшло до міського бюджету від сплати єдиного податку 101,9 млн.. грн. (за 2009 рік – 97,3 млн.. грн..), що складає 104,7 % до надходжень минулого року.

Бюджет області, міста. Загальний обсяг доходів Харківського обласного бюджету на 2013 рік встановлено у сумі 5 млрд. 34 млн..грн. 929 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 4 млрд.885 млн..616 тис. грн., спеціального фонду – 149,3 млн..грн.

Обсяг видатків обласного бюджету на 2013 рік затверджено на рівні 5 млрд. 34 млн..грн. 929тис.грн. Враховані видатки по галузях, а саме: на галузь «Освіта» передбачені кошти у сумі понад 711 млн..грн., галузь «Охорона здоров’я» - більше 1 млрд. грн., галузь «Фізкультура і спорт» – понад 37 млн..грн., обсяг витрат на соціальний захист населення – майже 172 млн..грн., культуру та мистецтво 101,8 млн..грн.

Крім того, в бюджеті передбачені видатки за рахунок субвенції з Державного бюджету України , що мають цільове призначення. Так, 1,9 млрд. грн. передбачено на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства; 40,3 млн..грн. – на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною»; 591,9 млн.. грн. – на субсидії та пільги населенню на оплату електроенергії, водопостачання; на компенсацію виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на транспорті загального користування - 89 млн. грн.; 19,4 млн. грн. – на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги; 12 млн. грн. – на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії; 11,3 млн. грн. – часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

В головному фінансовому документі області на 2013 рік також передбачені кошти субвенції з держбюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 36 млн.. грн. Ці кошти будуть розподілені після узгодження та узагальненого переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг. Бюджет міста Харкова на 2013 рік сформований як єдиний бюджет, який включає до себе міський та дев’ять бюджетів районів, і розроблений з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, змін податкового законодавства з 01.01.2013 року та у відповідності до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Формування бюджетних показників на 2013 рік здійснено в умовах нестабільної економічної ситуації та негативного впливу на функціонування української економіки зовнішніх факторів.

Пріоритетним напрямом використання бюджетних ресурсів м. Харкова у 2013 році, як і у попередні роки, залишається реалізація найважливіших соціальних завдань, перш за все, забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери (з урахуванням підвищення посадових окладів по Єдиній тарифній сітці, збільшення розміру мінімальної заробітної плати та її індексації), а також фінансування інших захищених статей видатків.

Одночасно з цим значну частину бюджетних коштів передбачається спрямувати на утримання, підтримку та розвиток інфраструктури міста Харкова.

У цілому обсяг бюджету міста по доходах на 2013 рік планується у сумі 5323,5 млн. гривень, з яких доходи загального фонду складуть 2963,6 млн. гривень (55,7%), спеціального фонду – 949,5 млн. гривень (17,8%), трансферти з Державного бюджету – 1410,4 млн. гривень (26,5%).

Проти показників очікуваного виконання за 2012 рік бюджет зросте у цілому на 17,5%, у тому числі загальний фонд – на 14,7%.

У відповідності до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» основними джерелами, які формують загальний фонд бюджету міста Харкова, є: податок на доходи фізичних осіб – 2267,7 млн. гривень (76,5% в обсязі загального фонду), плата за землю – 600,0 млн. гривень (20,2%), плата за оренду міського комунального майна – 50,0 млн. гривень (1,7%), місцеві податки і збори – 20,4 млн. гривень (0,7%) (з них збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 17,1 млн. гривень, збір за місця для паркування транспортних засобів – 3,1 млн. гривень та туристичний збір, який вводиться на території міста Харкова з 01.01.2013 року, – 270 тис. гривень), надходження відсотків за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів в установах банків – 5,0 млн. гривень (0,2%), податок на прибуток підприємств міської комунальної власності – 5,4 млн. гривень (0,2%).

При цьому збільшення обсягів загального фонду бюджету передбачається забезпечити за рахунок зростання на 18,3% надходжень податку на доходи фізичних осіб, на 8,1% - плати за землю.

У спеціальному фонді бюджету міста більше 82% або 780,3 млн. гривень займає бюджет розвитку, до якого зараховуються надходження єдиного податку (428,0 млн. гривень), кошти від приватизації міського комунального майна (110,0 млн. гривень), від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення (224,9 млн. гривень), кошти пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова (15,0 млн. гривень), а також надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2,4 млн. гривень), який планується ввести з 01.01.2013 року.

Крім того, у доходах спеціального фонду передбачаються власні надходження бюджетних установ у сумі 154,3 млн. гривень, 70% збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 4,9 млн. гривень, цільовий фонд – 3,5 млн. гривень, 33,5% екологічного податку – 5,3 млн. гривень, відрахування грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 168,2 тис. гривень, збір за здійснення торгівельної діяльності нафтопродуктами – 1,1 млн. гривень.

Крім вищевказаних джерел, частина фінансових ресурсів міста формується за рахунок цільових трансфертів, які передаються з Державного бюджету України до загального та спеціального фондів бюджету міста. Їх обсяги розраховуються Міністерством фінансів України у цілому по області та доводяться до рівня обласного бюджету.

На 2013 рік обсяг субвенцій, що виділяються Харківському регіону, затверджений у сумі 5442,0 млн. гривень, з яких субвенції соціального характеру складають 5219,5 млн. гривень та збільшуються проти 2012 року на 7,9%.

З вказаного обсягу субвенцій місту Харкову виділено 1287,1 млн. гривень (у 2012 році ця сума складала 1106,6 млн. гривень).

Крім цього, безпосередньо місту Харкову у Державному бюджеті передбачені дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг по сплаті земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування у сумі 19,7 млн. гривень, субвенція на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів і тролейбусів приймаючих міст по підготовці проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - 23 млн. гривень, субвенція на заходи з реформування системи надання адміністративних послуг – 2 млн. гривень, субвенція на здійснення заходів по соціально-економічному розвитку окремих територій - 23,8 млн. гривень та субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 54,8 млн. гривень.

Обсяг видатків бюджету міста Харкова з урахуванням надання кредитів визначений на 2013 рік у сумі 5323,5 млн. гривень, у тому числі видатки загального фонду – 4319,2 млн. гривень (з них кошти, що передаються до державного бюджету України (вилучення), – 71,7 млн. гривень), видатки спеціального фонду – 1004,3 млн. гривень.

У порівнянні з затвердженими плановими показниками на 2012 рік видатки зростають на 623,3 млн. гривень, що пов’язано зі збільшенням фонду оплати праці працівників бюджетної сфери, вартості харчування дітей у дитячих дошкільних закладах та учнів загальноосвітніх шкіл міста, видатків на оплату за енергоносії та комунальні послуги на 6,1%, а також зростанням індексу споживчих цін на товари та послуги на 4,8%.

Слід відмітити, що у бюджеті міста Харкова на 2013 рік враховані передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»:  • збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2013 року до 1147 гривень, з 1 грудня – 1218 гривень у місяць;

  • підвищення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки та встановлення його розміру з 1 січня 2013 року – 852 гривні, з 1 грудня – 928 гривен у місяць;

У зв’язку з цим заробітна плата працівників бюджетної сфери міста у 2013 році збільшиться на 10,6%.

На фінансування освіти у бюджеті м. Харкова на 2013 рік заплановано 1175,7 млн.. гривень (у 1,2 рази більше у порівнянні з затвердженими видатками на 2012 рік), з яких на виплату заробітної плати передбачається спрямувати 852,9 млн.. гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 157,8 млн.. гривень.

При цьому видатки на заробітну плату, крім основних виплат передбачають:


  • виплату надбавки до посадового окладу у розмірі 20% педагогічним працівникам, вчителям та вихователям за престижність професії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373;

  • виплату педагогічному персоналу матеріальної допомоги до щорічної відпустки і матеріальної винагороди згідно ст.57 Закону України «Про освіту»;

  • індексацію заробітної плати працівників згідно Закону України «Про індексацію грошових доходів громадян».

На харчування дітей у дитячих дошкільних закладах планується витратити 51,3 млн.. гривень, при цьому вартість харчування в день зросте на 1 гривню, учнів у загальноосвітніх школах - 33,3 млн. гривень, при цьому вартість харчування одного учня в день збільшиться на 0,5 гривні, вартість харчування молоком – на 0,25 гривні.

На капітальні видатки в установах освіти в цілому передбачено 27,6 млн.. гривень, на виплату стипендій обдарованим та кращим учням і студентам міста, а також на грошове заохочення переможців конкурсів «Вчитель року» і «Вихователь року» - 1,8 млн. гривень.

Видатки бюджету м. Харкова на охорону здоров’я затверджені у сумі 871,3 млн. гривень у тому числі за рахунок субвенції для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих цукровим і нецукровим діабетом – 20,4 млн.. гривень.

На виплату заробітної плати працівникам установ охорони здоров’я передбачено 662,8 млн. гривень, на медикаменти – 62,4 млн.. гривень, на харчування хворих у стаціонарах, спеціальне харчування працюючих у шкідливих умовах праці, харчування донорів та забезпечення молочними сумішами дітей перших 2-х років життя з малозабезпечених сімей – 8,3 млн.. гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 93,5 млн. гривень, на зубопротезування пільгового контингенту, обов'язкове страхування медичних працівників та на відрахування витрат, пов'язаних з відпусткою пільгових медикаментів, – 4,3 млн. гривень.

На зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ планується спрямувати 12,5 млн. гривень.

У бюджеті міста Харкова на 2013 рік на соціальний захист і соціальне забезпечення передбачено 1260,8 млн. гривень, з яких 92,5% займають видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету у загальній сумі 1166,6 млн.. гривень, у тому числі:  • на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства – 859,6 млн.. гривень;

  • на компенсацію пільг окремим категоріям громадян і субсидії населенню на оплату житлово-комунальних та інших послуг, твердого палива і скрапленого газу – 307,0 млн. гривень.

На фінансування заходів в рамках «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» буде спрямовано 15,0 млн. гривень.

На утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено 24,5 млн.. гривень, Центру ранньої, загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства – 2,7 млн. гривень.

Видатки на соціальні програми та заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей заплановані у сумі 24,2 млн. гривень, у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найбільш соціально-незахищеним верствам населення – 9,7 млн. гривень. Із загальної суми на утримання 10 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, центру дозвілля молоді, заходи, які проводяться у рамках міських програм «Молодь Харкова», «Назустріч дітям», буде спрямовано 17,2 млн. гривень, на функціонування Харківського міського комплексного центру клубів за місцем проживання – 7,0 млн. гривень.

На культуру та мистецтво з бюджету міста передбачено витратити 207,1 млн. гривень, що на 19,0 млн. гривень більше у порівнянні з затвердженими показниками на 2012 рік, з них на виплату заробітної плати заплановано 90,1 млн. гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,1 млн. гривень, на проведення централізованих культурно-масових заходів – 8,7 млн. гривень, на зміцнення матеріально-технічної бази установ культури – 15,7 млн. гривень.

За рахунок коштів бюджету буде надаватись фінансова підтримка Харківському зоопарку, комунальним підприємствам «Меморіальний парк «Дробицький Яр», «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» «Об’єднання парків культури та відпочинку».

Видатки бюджету м. Харкова на фізкультуру та спорт у 2013 році складуть 75,9 млн. гривень, що у 1,2 рази перевищує затверджені планові показники на 2012 рік.

На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл буде спрямовано 53,2 млн. гривень, у тому числі на заробітну плату працівникам – 37,2 млн. гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –10,7 млн. гривень.

На надання фінансової підтримки Харківському Палацу спорту передбачено 3,2 млн. гривень, центру «Спорт для всіх» – 17,3 млн. гривень (з яких 17,0 млн. гривень – на реконструкцію спортивних майданчиків), на проведення спортивно-масових заходів, надання фінансової підтримки спортивним федераціям, командам спортсменів вищої майстерності, учасникам в Кубках України, Європи та Світу, виплату стипендії спортсменам - кандидатам на участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх - 2,2 млн. гривень.

На фінансування житлово-комунального господарства міста у бюджеті заплановано 372,2 млн. гривень або у 1,2 рази більше, ніж на 2012 рік. З цих коштів на капітальний ремонт житлового фонду передбачається спрямувати 62,2 млн. гривень, на поточний ремонт житлового фонду – 30,8 млн. гривень, на експлуатаційну діяльність житлово-комунальних підприємств – 12,6 млн. гривень, на утримання житлового фонду та усунення аварійних ситуацій – 10,5 млн. гривень, підтримку житлово-будівельних кооперативів і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 3,9 млн. гривень, знос сухих та аварійних дерев – 4,4 млн. гривень, ліквідацію та утилізацію звалищ на території приватного сектору – 4,0 млн. гривень.

На благоустрій об’єктів міста планується спрямувати 233,2 млн. гривень зі збільшенням у 1,2 рази проти затверджених показників 2012 року, у тому числі на освітлення міста – 47,0 млн. гривень, озеленення – 139,8 млн. гривень, утримання та ремонт гідроспоруд, об'єктів водозниження, водовідвідних канав – 11,6 млн. гривень, придбання, установку та ремонт дитячих і спортивних майданчиків – 9,9 млн. гривень, благоустрій прибудинкової території – 6,2 млн. гривень, благоустрій кладовищ – 5,1 млн. гривень, технічне обслуговування і ремонт фонтанів – 3,2 млн. гривень, експлуатаційну діяльність комунальних підприємств – 3,5 млн. гривень. На реалізацію заходів з поліпшення санітарного стану міста, вивіз та знешкодження твердих побутових відходів передбачено 5,0 млн. гривень.

Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг (за рахунок усіх джерел фінансування) заплановані у сумі 370,9 млн. гривень, що у 1,2 рази перевищує затверджені показники на 2012 рік, з них на утримання, поточний і капітальний ремонт доріг і мостів, внутрішньоквартальних доріг, зливової каналізації, засобів регулювання дорожнього руху передбачається витратити 273,9 млн. гривень, на будівництво і реконструкцію вулично-дорожньої мережі – 92,0 млн. гривень, реконструкцію автоматизованої системи керування дорожнім рухом – 5,0 млн. гривень.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на пасажирському транспорті за рахунок субвенції з державного бюджету планується спрямувати 65,4 млн. гривень, у тому числі підприємствам наземного електротранспорту – 31,6 млн. гривень, КП «Харківський метрополітен» – 29,8 млн. гривень, автотранспортним підприємствам – 4,0 млн. гривень. На забезпечення стабільної роботи міського електротранспорту у бюджеті міста на 2013 рік передбачено 40,7 млн. гривень.

На будівництво та реконструкцію об'єктів інфраструктури міста за рахунок бюджету розвитку передбачається витратити 131,8 млн. гривень, зокрема, на продовження комплексної реконструкції парку ім. М. Горького – 40,1 млн. гривень, реконструкцію трамвайних переїздів – 27,7 млн. гривень, будівництво, перекладку та санацію водопровідних, каналізаційних і теплових мереж – 20,4 млн. гривень, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення та будівництво мереж електрозабезпечення – 13,3 млн. гривень, будівництво другої черги Дергачівського полігону твердих побутових відходів і комплексу по переробці твердих побутових відходів – 11,0 млн. гривень, реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж – 4,0 млн. гривень, будівництво огорожі по периметру зовнішньої зони безпеки КП ОСК «Металіст» – 3,4 млн. гривень, благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» –1,9 млн. гривень, будівництво міського кладовища по пр.Гагарина –1,0 млн. гривень, будівництво терміналу в районі станції метро «Пролетарська» – 1,0 млн. гривень, реконструкцію Палацу дитячої та юнацької творчості – 0,7 млн. гривень, реконструкцію міської клінічної лікарні №30 та будівництво лікувального комплексу по просп. Московському, 197 – 0,1 млн. гривень, будівництво доступного житла для осіб, що перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, – 5,0 млн. гривень, проектні роботи майбутніх періодів – 2,0 млн. гривень.

Крім того, у бюджеті міста Харкова на 2013 рік передбачені видатки на погашення та обслуговування боргу у загальній сумі 364,9 млн. гривень, у тому числі на погашення боргового зобов’язання по кредитній лінії, відкритої у ПАТ «Укрексімбанк» у 2010 році для придбання автобусів та тролейбусів, – 295,5 млн. гривень, виплату відсотків за користування залученими коштами – 46,4 млн. гривень, виплату доходу за облігаціями внутрішнього місцевого займу – 14,9 млн. гривень.Наука та освіта. У результаті трансформації господарських відносин і зміни економічних пріоритетів Україна значною мірою знизила конкурентоспроможність у сфері високих технологій, але Харківська область змогла зберегти свій науково-технічний потенціал.

Харківський регіон по кількості наукових і науково-технологічних організацій займає друге місце в країні після м. Києва і перше серед регіонів України. Тут зосереджено 56% основних засобів науково-технічної діяльності, 15 % всіх науково-дослідних інститутів України, 20% конструкторських організацій, понад 16% наукових співробітників.

Науковою і науково-технічною діяльністю в області займаються близько 200 організацій, серед них: 18 установ Національної академії Наук України; 70 вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації; 46 вищих учбових закладів III-IV рівня акредитації; 4 національних наукових центрів.

У сфері науки працює 24,9 тис. осіб., в тому числі 52 академіки і 86 членів-кореспондентів, які представляють Харківщину у національній та галузевих академіях наук, 621 доктора наук і 2814 кандидатів наук.

Для комерціалізації наукових розробок у вересні 2011 року був створений Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина», крім того, на території Харківської області функціонує бізнес-інкубатор «Харківські технології» та КП «Індустріальний парк «Рогань».

У Харкові історично виникла і розвивалася мережа галузевих науково-дослідних та проектне - конструкторських установ, які у своїх розробках використовувала фундаментальні дослідження НДІ. Це була система, що повноцінно діяла та дозволяла проходіть весь ланцюжок, - від фундаментального знання до промислового або споживчого продукту.

В нових економічних умовах ця система була істотно порушена, але і сьогодні в Харкові успішно працюють такі галузеві науково-дослідні установи, як - Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування «Енергосталь», який виконує широкий спектр науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт в галузі металургійних технологій.

Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості (Гіпрококс), який виконує конструкторські та технологічні розробки в коксохімічній галузі;

Національний науковий центр «Харківський фізико-технологічний інститут», який спеціалізується на наукових розробках в галузі ядерної фізики та фізики твердих тіл.

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН) , який розробляє технології отримання хімічних продуктів на підставі переробки горючих копалин та технології переробки горючих копалин фізичними та хімічними методами;

Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ, який спеціалізується в області комплексних інженерно-технічних вишукувань для будівництва;

Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування, який спеціалізується в сфері проектування та надання інжинірингових послуг в галузі будівництва машинобудівного комплексу.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка