Характеристика самоосвітньої діяльності вчителя російської мови та літератури Панчук Віри АндріївниСкачати 367.04 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір367.04 Kb.
Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя російської мови та літератури

Панчук Віри Андріївни
Панчук Віра Андріївна має відмінну науково-теоретичну підготовку, великий досвід практичної роботи, досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу,забезпечує високу результативність своєї праці, що підтверджується контрольними зрізами знань учнів.

Вчитель плідно працює над проблемою « Формування творчої особистості засобами світової літератури ».

Реалізуючи методичну проблему, Віра Андріївна ретельно добирає методи і форми роботи на уроці, щоб зацікавити дітей, спрямувати їх діяльність у творче русло. Панчук В.А. широко використовує педагогічні технології, без яких неможливий сучасний урок літератури: особистісно зорієнтованого навчання, розвитку критичного мислення школярів, проблемного навчання, ігрові педагогічні технології, технології інтерактивного навчання : обговорення проблеми у загальному колі,

«Мікрофон», « Мозковий штурм», « Незакінчене речення », « Навчаючи -вчуся» та ін.

Велику увагу вчитель приділяє аналізу та інтерпретації художнього твору. Декілька років поспіль Віра Андріївна очолювала шкільну творчу групу вчителів літератури з цієї проблеми, під час роботи якої розробила конспекти уроків світової літератури з вивчення творчості Г.Г. Маркеса, Р.Кіплінга, Д.Даррелла та ін.

Панчук В.А. розробила методичні рекомендації для вчителів «Організація самостійної роботи учнів під час вивчення світової літератури». В 2013 році Панчук В.А. приєдналася до обласної творчої групи вчителів світової літератури на базі КОІППО.

Викладаючи російську мову, вчитель надає учням основи знань з предмету, які дозволяють забезпечити достатньо високий рівень спілкування та письма, необхідний для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння.

Головою складовою педагогічної майстерності Панчук В.А. є гуманістична спрямованість, утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків.Гуманістичні ідеали педагог намагається прищепити дітям також при викладанні спецкурсу «Етика і психологія сімейного життя», для викладання якого вона розробила авторську програму.Вірою Андріївною в рамках курсу розроблено змістовний урок «Найважливіші цінності в житті людини».Неодноразово вона проводила відкриті уроки з цієї теми перед педагогами району і школи.

Належну увагу Панчук В.А. приділяє позакласній роботі з предмету, яку вважає гарним засобом пробудження інтересу учнів до більш глибокого опанування навчального матеріалу та розвитку їх ініціативи та творчості.

Віра Андріївна систематично працює над підвищенням свого фахового рівня, активна в роботі шкільного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу, проводить відкриті уроки, ділиться досвідом своєї роботи з колегами. Вчитель вивчає і впроваджує в практику роботи перспективний педагогічний досвід з метою забезпечення якості освіти школярів відповідно до вимог сьогодення.

Панчук В.А. - активна в житті шкільного учнівського та педагогічного колективу, села, член виконкому Соколівської сільської ради.

Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя хімії та біології

Калюжної Маргарити Анатоліївни
Калюжна М. А. має ґрунтовну професійну підготовку, високий рівень професіоналізму, досконало володіє сучасними ефективними формами і методами компетентно зорієнтованого підходу до організації навчально - виховного процесу; технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджує перспективний педагогічний досвід; формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Вільно орієнтується у всіх аспектах методики викладання хімії відповідно до навчальних програм та з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Маргарита Анатоліївна спонукає учнів самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, грамотно планувати свою діяльність, розвиває вміння користуватися різними видами літератури, відчути себе дослідником, особистістю, яка здатна досягти успіху. Навчальний процес учителька будує на принципах гуманізації, диференціації, постійної активної взаємодії вчителя та учнів. Калюжна М. А. велику увагу приділяє творчій роботі учнів, активно використовує метод проектів. Глибоко працюючи над проблемою “ Розвиток пізнавального інтересу на уроках хімії шляхом впровадження інтерактивних технологій та методу проектів ”, вдало поєднує репродуктивні й проблемно-пошукові методи навчання, привчає учнів самостійно здобувати знання, сприяє становленню їх як особистостей. Для активізації пізнавального інтересу в учнів використовує ряд засобів: нетрадиційні уроки, коригувально – розвивальні завдання, дидактичні ігри, круглі столи, конкурси, вікторини, під впливом яких пізнавальні інтереси учнів стають стійкими і дієвими. Уроки вчителька робить захоплюючими, пробуджує в учнів інтерес та мотивацію, навчає самостійно мислити. Ставить собі за мету формувати в учнів основні пізнавальні та громадянські вміння, а також навички та зразки поведінки. Калюжна М. А. постійно знаходиться у творчому пошуку, урізноманітнює типи уроків, при цьому використовує інтерактивні вправи “Знайди пару”, “Закінчи речення”, “Навчаючи - вчуся”, “Асоціативний кущ” тощо, різні форми організації роботи учнів ( індивідуальні, парні, фронтальні, групові) з урахуванням потенційних можливостей учнів.

Вирішуючи проблему диференційованого навчання, Калюжна М. А. використовує різноманітні, оригінальні методи і засоби залежно від цілей і змісту уроку: індивідуальні завдання, різні форми взаємоконтролю, хімічні диктанти, графічні та табличні способи систематизації та узагальнення матеріалу, рольові ігри, індивідуально-групові завдання різнорівневого характеру, тестові форми контролю знань, залучаючи при цьому учнів в активну пізнавальну діяльність до вивчення хімії. Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, належну увагу приділяє висвітленню методів наукового пізнання хімії, ролі теоретичних і експериментальних досліджень. Уроки Калюжної М. А. відзначаються чіткістю в реалізації поставленої мети, логікою побудови доказів. Учителька вдало використовує алгоритми розв’язання певного типу задач із поелементним аналізом, прикладами, набором тренувальних вправ, широко застосовує дослідницькі методи, експериментальні завдання, творчо організовує лабораторні та практичні роботи. Вдало реалізовує навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні

цілі. Належну увагу звертає на показ впливу хімічних чинників на здоров’я людини, пояснює згубну дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

Маргарита Анатоліївна забезпечує високу результативність, якість своєї праці.

ЇЇ учні неодноразово ставали переможцями та призерами районних олімпіад з хімії. У 2011 році призерами стали: Калюжний Р. ( 7 кл., ІІ місце), Бліндер В. ( 8 кл., ІІ місце), Кузніцова А. ( 9 кл., ІІІ місце), у 2012 році - Калюжний Р. ( 8 кл., ІІІ місце), Бліндер В. (9 кл., ІІ місце). Учасником обласного етапу олімпіади з хімії став Калюжний Р. (8 кл. )

Учителька проводить змістовну позакласну роботу з предмета: в школі цікаво, на високому рівні проходять традиційні тижні хімії, під час яких проводяться вікторини, конкурси, круглі столи, брейн - ринги, хімічні шоу. Педагог є координатором Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу “Колосок” в Соколівській ЗШ І-ІІІ ступенів.

Калюжна М. А. – член районної творчої групи вчителів хімії з 2008 року. 23.09.2009р. на базі Соколівської ЗШ І-ІІІ ст. вчителем було проведено засідання творчої групи з проблеми “Забезпечення активної самостійної роботи на уроці хімії як засіб розвитку творчої особистості”. Маргарита Анатоліївна брала активну участь у підготовці і роботі районного семінару вчителів хімії 15.04.2009р. з теми “Формування екологічної культури особистості на основі узгодження емоційного і дієво – практичного засобів впливу на особистість учнів”.

Вчителька в 2008 році стала призером районного конкурсу “Класний керівник року”, на якому зайняла ІІ місце. У 2010 році здобула перемогу у районному етапі конкурсу “Учитель року - 2010” в номінації “Хімія”.

Педагог постійно вдосконалює свою фахову майстерність шляхом самоосвіти. Маргарита Анатоліївна впродовж останніх років є членом комісії по перевірці робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, членом комісії по перевірці стану викладання хімії в школах Кіровоградського району ( лютий 2012 р.,

Аджамська ЗШ І-ІІІ ст., Первозванівська ЗШ І-ІІІ ст.).

Досвід роботи Калюжної М. А. в 2008 році описаний у брошурі відділу освіти “Краса відточує людяність”, яка була присвячена 90-й річниці з дня народження В. О. Сухомлинського. Напрацювання вчителя включені до збірки методичних рекомендацій відділу освіти “Диференційовані завдання та творчі задачі з хімії та біології”, а саме “Диференційовані різнорівневі завдання на уроках хімії в 9 класі” (2012р.).

Калюжна М. А. активна в громадському житті, є депутатом районної ради, секретарем шкільного батьківського комітету.

Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя фізики та інформатики

Курілова Дмитра Леонідовича
Курілов Д. Л. володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх поширює серед учнів та колег. Має добру теоретичну та практичну підготовку, проводить уроки на належному методичному рівні відповідно до навчальних програм та з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Педагог знайомить учнів з місцем і роллю інформаційно – комунікаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденному житті й готує їх до раціонального використання комп’ютерних засобів при розв’язанні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням.

Дмитро Леонідович працює над проблемою “Індивідуалізація та самостійність роботи учнів як засіб формування предметних компетенцій на уроках фізики та інформатики ”. Вчитель постійно вдосконалює свій професійний рівень, впроваджує перспективний педагогічний досвід, використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів, володіє сучасними освітніми технологіями, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи, застосовує їх у своїй роботі. Як наслідок, — простежується індивідуальна спрямованість навчально-виховного процесу, вміння використовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності. Вчитель розробив цикл уроків з теми “Електронні таблиці. Робота з програмою MS - Excel”.

Курілов Д. Л. ефективно застосовує форми й методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів на уроці. Використовуючи сучасне обладнання кабінету інформатики, на основі спеціально розробленої програми з трудового навчання в 10, 11 класах Курілов Д. Л. готує випускників школи як користувачів персонального комп’ютера.

Учні педагога є призерами і переможцями районних олімпіад з фізики та інформатики: у 2011 році учениця 11 класу Ревука А. посіла ІІ місце на ІІ (районному ) етапі олімпіади з інформаційних технологій, у 2012 році учень 11 класу Бабій В. посів ІІ місце, Мохур С. (10 клас) – ІІІ місце на ІІ (районному ) етапі олімпіади з інформаційних технологій.

Курілов Д. Л.бере активну участь у методичній роботі школи та району. В 2012 році на районному семінарі вчителів фізики виступав з доповіддю

“ Міжпредметні зв’язки курсу фізики як шлях до посилення єдності навчання та виховання учнів”, презентував свій досвід роботи на тему “Організація роботи учнів над проектами” на районному семінарі вчителів інформатики (2013р.).

Вчитель є членом журі по перевірці робіт ІІ (районного) етапу олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. У 2012 році - член експертної групи з вивчення стану викладання інформатики в школах району. Дмитро Леонідович брав активну участь у підготовці і проведенні районного семінару вчителів інформатики у 2012 році з теми «Розвиток креативних та інтелектуальних здібностей учнів у системі навчання інформатики».

Педагог допомагає вчителям інших предметів проводити уроки з використанням комп’ютерної техніки, знає основні нормативно – правові акти в галузі освіти.


Характеристика самоосвітньої діяльності
Характеристика

діяльності вчителя фізичної культури

Соколівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Кіровоградської районної державної адміністрації

Кіровоградської області

Карашевича Володимира Миколайовича
Карашевич Володимир Миколайови працює в Соколівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів учителем фізичної культури та предмету “Захист Вітчизни” з 1992 року, педагогічний стаж – 38 років. В 1970 році педагог нагороджений медаллю “За військову доблесть”, в 1983 році - нагрудним знаком “Відмінник народної освіти УРСР”, в 2008 році – нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”.

За результатами атестації у 2008 році йому підтверджено кваліфікаційну категорію “ спеціаліст вищої категорії ”та педагогічне звання “ вчитель – методист”.

З 30 січня по 10 лютого 2012 року Карашевич В. М. підвищив свою кваліфікацію у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на курсах учителів, які викладають предмети “ Фізична культура ” та

“ Захист Вітчизни ” ( посвідчення № 453 від 10.02.2012 р.).

Багатий життєвий та педагогічний досвід учитель поєднує з відмінною теоретичною та практичною підготовкою, досконало володіє методикою проведення уроків, забезпечує органічне поєднання навчання, виховання і розвиток учнів у різних напрямках: соціальному, психолого – педагогічному, військово – патріотичному, фізичному, правовому. Працюючи над проблемою “ Забезпечення організації роботи з фізичного виховання, підготовки молоді до служби в армії шляхом підвищення ефективності уроку ”, вчитель поряд з освітніми завданнями, виховує в учнів волю, дисциплінованість, почуття обов’язку і відповідальності, формує навички культури поведінки, додержання порядку, ввічливості тощо. Ставить собі за мету задіяти в навчальний процес кожного учня, спонукати його до необхідності самовдосконалення не тільки розумового, а й фізичного.

Свої педагогічні знахідки вчитель узагальнив в методичних розробках: “Удосконалення фізичної підготовки юнаків – допризовників, учнів старшої школи”, “Здорова дитина – здорове суспільство” (пам’ятка – методичка для учнів початкових класів), “Положення та сценарій проведення тижня Солдатської слави”. В методичному посібнику “ Забезпечення організації роботи з фізичного виховання, підготовки молоді до служби в армії шляхом підвищення ефективності уроку ” (2012р.) Карашевич В. М. пропонує комплекси вправ для розвитку силових якостей, витривалості, спритності, точності руху. Особливу увагу вчитель приділяє організації і проведенню занять з фізичної підготовки хлопців – допризовників. Посібник містить практичні рекомендації щодо оволодіння учнями військово- прикладних навичок і вмінь, а також використання вивчених рухових дій в незвичайних, непередбачених ситуаціях для виховання у юнаків – допризовників морально – вольових якостей, підвищення психологічної підготовки, розвитку впевненості у собі. Вчитель рекомендує учням вести щоденник самоконтролю, в якому вони будуть регулярно відмічати виконання домашніх завдань, динаміку своєї рухової підготовки, основні показники перенесення навантажень, самопочуття, сну, апетиту, частоти пульсу.

На уроках фізичної культури, на позакласних заняттях з фізичної підготовки учнів допризовного віку вчитель радить частіше організовувати воєнізовані естафети і лижні походи, які включають транспортування пораненого, метання гранати із різних положень( стоячи, лежачи, з коліна) в нерухому ціль і по рухомій мішені, біг в протигазі, подолання перешкод з автоматом або макетом автомата, стрибки з висоти та інші вправи військово – прикладного напрямку.

У своїй методичній розробці Карашевич В. М. дає практичні поради щодо вироблення стійкості до закачування, кисневої недостатності, уникнення травматизму під час виконання фізичних вправ; формування в учнів умінь виконувати завдання в складних нестандартних умовах: за несприятливої погоди, при обтяженнях, втомі та ін. Учитель переконаний, що тільки спільна робота школи і позашкільного закладу допоможе покращити військово – патріотичне виховання юнаків – допризовників, допоможе підготуватися їм до служби Збройних Силах України.

Уроки вчителя - емоційні і динамічні, містять у собі ігрові та змагальні моменти. Володимир Миколайович використовує фронтальний, груповий та індивідуальний способи організації навчання учнів. Розвиваючи рухові якості учнів

( силу, спритність, витривалість, швидкість, гнучкість), вчитель організовує допомогу добровільних помічників: фізоргів, старших відділень, капітанів команд. Часто використовує завдання, що стимулюють самостійність і творчу ініціативу учнів, сприяють згуртованості колективу, взаємодопомозі, цілеспрямованості, сміливості і наполегливості. Особливу увагу на уроках Карашевич В. М. приділяє дозуванню фізичного навантаження, яке, як правило, диференційоване, тобто залежить від стану здоров’я і фізичної підготовленості учнів.

Стійкий інтерес до предмета вчитель продовжує формувати в позакласній роботі. Карашевич В. М. – керівник гуртка “ Баскетбол ”. У своїй роботі вчитель досяг високих результатів. Його вихованці – багаторазові переможці змагань. Вони отримали І місце в районному етапі фестивалю “ Нащадки козацької слави ” і ІV місце в обласному етапі, ІІІ місце в районних змаганнях з баскетболу серед дівчат, ІІ місце в районних змаганнях з пневматичної стрільби серед школярів ( 2010 – 2011 н. р.); І місце у районних змаганнях з пневматичної стрільби серед школярів (2011 – 2012 н. р.); ІІІ місце в районних змаганнях з воєнізованого чотириборства серед школярів і І місце у районних змаганнях з пневматичної стрільби серед школярів (2012 – 2013 н. р.).

Напрацювання вчителя включені до збірки методичних рекомендацій КОІППО “Методичні знахідки творчо працюючих вчителів Кіровоградщини з предметів “Захист Вітчизни” та “Фізична культура” в 2007 та 2011рр., а саме: методичні розробки уроків в 11 кл.: “Розміщення військовослужбовців, обов’язок та дії днювального роти”, “Стройові прийоми зі зброєю”, “Прикладна фізична підготовка”, “План – конспект комбінованого уроку з предметів “Захист Вітчизни” та “Основи медико – санітарної підготовки” (11 кл.).

Карашевич В. М. є членом обласної творчої групи вчителів фізичної культури та предмету “Захист Вітчизни”. З 1992 року по 2009 рік Карашевич В. М. був керівником районного методичного об’єднання вчителів фізичної культури та предмету “Захист Вітчизни”.

Володимир Миколайович активний в громадському житті. Протягом багатьох років є заступником голови райкому профспілки працівників освіти.

Учитель відзначається високими моральними якостями, є прикладом професійного ставлення до справи, службових обов’язків.
Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя початкових класів

Ломакіної Галини Іванівни
Ломакіна Г. І. має високу теоретичну підготовку, яку поєднує з педагогічною майстерністю, вимогливим ставленням до себе та своїх вихованців Для її роботи характерний творчий пошук, прагнення педагогічної майстерності. Вчителька володіє інноваційними методиками і технологіями, які поширює у професійному середовищі.

Її уроки відповідають високому методичному рівню. Вона розробляє і активно впроваджує в навчальну діяльність інтерактивні та нетрадиційні форми і методи роботи, враховуючи вікові та індивідуальні особливості учнів.

Галина Іванівна глибоко і творчо працює над проблемою: “Використання інтерактивних методів навчання на уроках з метою формування навичок самостійної діяльності молодших школярів”, наполегливо працює над розвитком навичок читання, зв’язного мовлення учнів. Уроки вчительки завжди детально продумані, змістовні, відзначаються використанням різноманітних форм і методів роботи. Вона вміло поєднує гру і навчання, зацікавлює учнів матеріалом, використовуючи різні наочні посібники: картини, малюнки, схеми. Широко практикує вправи: “мозковий штурм”, “мікрофон”, “криголам”, “незакінчене речення”, “дискусії”, “дебати” та ін. Значну роботу Ломакіна Г. І. проводить з розвитку пізнавальної активності дітей. Для цього систематично застосовує розвивальні вправи, дидактичні та рольові ігри, уроки- екскурсії, уроки з елементами тренінгу, уроки - дослідження. Доцільно на всіх етапах уроку використовує елементи проблемного навчання з метою виховання в учнів навиків самостійно працювати з підручником, роздумувати над прочитаним, розв’язувати задачу логічного змісту. На уроках читання, математики, рідної мови вчителька формує в молодших школярів соціальні навички , вміння працювати у парах, групах з різною кількістю дітей, враховує диференціацію за здібностями та інтересами учнів. Ефективно реалізує міжпредметні зв’язки.

Педагог систематично проводить роботу по збагаченню словникового запасу учнів, ефективно використовує інсценізації казок, складання кросвордів, ребусів, загадок, які сприяють активізації розумової діяльності учнів, викликають інтерес до вивчення предметів. Ломакіна Г. І. ставить собі за мету не просто “передавати знання” учням, а “вчити жити”. Для цього спонукає дітей думати , розуміти сутність речей, осмислювати, вміти шукати потрібну інформацію, створює ситуації успіху, де кожен учень прагне до самовдосконалення, становлення як особистості.

Велику увагу приділяє вчителька створенню атмосфери співробітництва, взаєморозуміння та толерантності, формуванню у школярів уміння та бажання вчитися. Це дає змогу кожному висловити свою думку та обґрунтувати власну позицію по певному питанню.

В естетично оформленому кабінеті Ломакіна Г. І. створила належну матеріальну базу для виконання навчальних програм. Вчителька постійно поповнює кабінет новими стендами, рухомою наочностю.

Одночасно з навчальним процесом ведеться активна позакласна робота. З метою попередження захворювань, шкідливих звичок, травматизму в позаурочний час Ломакіна Г. І. з учнями проводить ігри-подорожі, вікторини, конкурси малюнків «Антиреклама шкідливих звичок », «Профілактика СНІДу», аукціони знань з правил ДР. Під час вивчення теми “Пожежна безпека” учні обов’язково відвідують музей в м. Кіровограді при пожежній частині №1. Традиційними в школі є Тижні безпеки життєдіяльності, Дні здоров’я, Дні цивільної оборони. Вчитель у постійному творчому пошуку нових методів та прийомів, що сприяють підвищенню ефективності роботи на уроках, розвитку активної творчої пізнавальної діяльності учнів.

Свій досвід Ломакіна Г. І. поширює через виступи на засіданнях педагогічної ради, шкільних методичних об’єднаннях учителів початкових класів, декадах педагогічної майстерності. Галина Іванівна систематично працює над підвищенням свого фахового рівня, впроваджує в практику роботи передовий педагогічний досвід. З 2009 року очолює шкільне методичне об’єднання класних керівників.

Учитель бере активну участь у проведенні районних конкурсів: в 2007 році зайняла ІІ місце в районному конкурсі “Панорама творчих уроків”, в 2008 році – ІІІ місце в районному конкурсі “Класний керівник року”. У 2010 році підготувала призера районного конкурсу ім. П.Яцика (Коваленко А., 4 кл., ІІІ місце), в 2012р. – в цьому ж конкурсі зайняла І місце Бобик І. (3 кл.).

Галина Іванівна активна в громадському житті: протягом багатьох років є головою профспілкового комітету школи, з 2010 року – депутат Соколівської сільської ради.

Ломакіна Г. І. – класний керівник 3 класу. Головну увагу в роботі з класом звертає на виховання в учнів відповідального ставлення до навчання, дбає про розвиток ініціативи, самостійності школярів. До своїх обов’язків ставиться з високим почуттям відповідальності.

Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя української мови і літератури

та англійської мови і зарубіжної літератури

Коцюби Наталії Омелянівни
Коцюба Наталіямає добру науково - теоретичну підготовку, володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу,забезпечує гарну результативність своєї праці, що підтверджується контрольними зрізами знань учнів та участю дітей у конкурсах, олімпіадах. У 2009-10 н.р. та 2011-12 н.р. учениця педагога Студенецька Маргарита стала переможницею районного етапу конкурсу « Сучасна дитяча проза». У 2011 році Турецька Вікторія, учениця 8 класу, посіла третє місце на районній олімпіаді з англійської мови, в 2013 році, навчаючись в 10 класі, ця учениця посіла перше місце на районній олімпіаді з англійської мови та взяла участь в обласному етапі олімпіади.

Вчитель плідно працює над проблемою «Розвиток мовних здібностей учнів за допомогою комунікативних засобів на уроках англійської мови». Реалізуючи методичну проблему, педагог активно застосовує комунікативні методи в навчальному процесі, вчить учнів користуватися різноманітними джерелами інформації з метою самоосвіти та ефективного користування іноземною мовою для спілкування в реальних життєвих ситуаціях. Вчитель набула значного досвіду з підвищення рівня автентичності навчання на курсах з представником Корпусу Миру США при Кіровоградському ОІППО.

Своїми напрацюваннями з даної проблеми Коцюба Н.О. ділиться на засіданнях ШМО вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу.Педагог розробила цикл уроків англійської мови з теми « Здоров'я – понад усе» для учнів 5 класу.

Як вчитель світової літератури Наталія Омелянівна працює над проблемою «Формування високодуховної особистості засобами світової літератури».На уроках літератури педагог формує читацьку культуру учнів, вчить їх сприймати літературний твір як мистецьке явище, розвиває пізнавальну творчу діяльність школярів. З цією метою плідно використовує випереджальні завдання дослідницького характеру, проблемні запитання, рольові ігри, літературні вікторини та ін.

Вчитель вивчає і впроваджує в практику роботи перспективний педагогічний досвід з метою забезпечення якості освіти школярів відповідно до вимог сьогодення. Бере активну участь у роботі районних семінарів вчителів англійської мови та світової літератури, в районних конкурсах : у 2009 році – у конкурсі « Вчитель року» в номінації « Англійська мова » ( перше місце ) , у 2009 та 2013 роках – у конкурсі « Класний керівник року» ( відділом освіти відзначено матеріали вчителя, подані на конкурс).

Належну увагу Коцюба Н.О. приділяє позакласній роботі з предмету, яку вважає гарним засобом пробудження інтересу учнів до більш глибокого опанування навчального матеріалу.

Наталія Омелянівна - активна в житті шкільного учнівського та педагогічного колективу. Сумлінно виконує громадські доручення, відповідально ставиться до виконання обов’язків секретаря педагогічної ради школи.


Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя початкових класів

Місаєвої Наталі Олександрівни
Місаєва Наталя Олександрівна має відмінну науково-теоретичну підготовку, яку поєднує з педагогічною майстерністю, вимогливим ставленням до себе та своїх вихованців. Наталя Олександрівна використовує в навчально-виховному процесі сучасні методи і прийоми навчання: застосовує інтерактивні методики, диференціацію, організовує роботу в парах, в мікрогрупах.

Ефективно працюючи над проблемою “ Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом впровадження методів ТРВЗ ”, керується нестандартним підходом до проведення уроків, збагачує навчальний матеріал завданнями комбінованого типу, завданнями з логічним навантаженням, які сприяють розвитку розумових здібностей дітей.

На кожному уроці педагог застосовує цікавий ігровий матеріал: головоломки, задачі – казки, віршовані читанки, вправи – веселики та інше.

Місаєва Н.О. велику роль відводить організації самостійної пізнавальної діяльності школярів, враховуючи результати діагностичної роботи з учнями, вивчення їх психологічних особливостей.Щоб навчання було цікавим, захоплюючим, вчитель намагається постійно змінювати форми проведення уроків, створювати пошукові ситуації.

Мету уроку вчитель визначає так, щоб учень зрозумів, про що нове він має довідатись і чому це важливо.Вихованню пізнавального інтересу у дітей сприяє підготовлена цікава додаткова інформація до кожного уроку.Особливого значення в роботі педагог надає організації навчального співробітництва, формуванню у школярів уміння та бажання вчитися.

Вчитель знаходиться у постійному творчому пошуку нових методів та прийомів, що сприяють підвищенню ефективності роботи на уроках, розвитку активної творчої пізнавальної діяльності учнів.

Досвід своєї роботи над методичною проблемою Місаєва Н.О. узагальнила у брошурі “ Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом впровадження методів ТРВЗ ”, також нею зроблена підбірка матеріалів з теми “ТРВЗ в початкових класах”.

Велику увагу вчитель приділяє позакласній роботі з дітьми.

Наталя Олександрівна разом зі своїми вихованцями готує і проводить чудові свята. Це і свято золотої осені, цикл різдвяних свят, свято зустрічі весни, свято матері та ін. Постійно бере участь з дітьми і в проведення загальношкільних свят.

Наталя Олександрівна естетично оформила кабінет та систематично поповнює його дидактичним матеріалом.

Місаєва Н.О.- керівник шкільної творчої групи вчителів початкових класів

« Впровадження в навчальний процес методики ТРВЗ».

Учні педагога є переможцями районних олімпіад та Міжнародного конкурсу знавців української мови та літератури імені Петра Яцика.

У 2011-2012 н.р. (3 клас) та у 2012-2013 н.р.(4 клас) друге місце посіла Гандзюк Поліна. У 2012 році в районному етапі конкурсу “Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” ІІІ місце зайняла учениця 4 кл. Гандзюк П.

Наталя Олександрівна активна в громадському житті.


Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя географії, біології та природознавства

Забродської Антоніни Анатоліївни
Забродська Антоніна Анатоліївна має відмінну теоретичну та методичну підготовку, постійно перебуває у творчому пошуку, забезпечує високу результативність навчально-виховного процесу. Забродська А. А. досконало володіє різноманітними формами краєзнавчої роботи, свій багатий педагогічний досвід застосовує у вихованні свідомого громадянина, патріота, людини, не байдужої до проблем сьогодення.

Забродська А. А. напрацювала досвід з проблеми “Застосування краєзнавчого матеріалу для підвищення рівня та якості знань, вмінь і навичок учнів при вивченні шкільного курсу географії”. Антоніна Анатоліївна формує в учнів наукові погляди на природу, бережливе ставлення до ресурсів своєї Батьківщини, навчає застосовувати здобуті географічні знання у своїй практичній діяльності, користуватися різноманітними джерелами географічної інформації, вчить своїх вихованців логічно мислити, спостерігати, аналізувати. У своїй діяльності, при вивченні рідного краю, вчителька використовує різні форми роботи: програмові навчальні заняття, практичні роботи на місцевості, екскурсії та походи в природу, проведення тижнів екології та географії. Саме перебуваючи на природі, діти здобувають елементарні навички навчальної праці: фіксують і оформлюють результати спостережень, вчаться користуватися метеорологічними приладами.

Школярі під керівництвом Забродської А. А. проводять велику роботу по збиранню краєзнавчого матеріалу. Систематизуючи дані, учні будують графіки, діаграми, схеми. Внаслідок такої кропіткої роботи школярі дізнаються багато цікавого про природу рідної місцевості, жителів села, історію краю. Аналізуючи матеріали метеорологічних спостережень за останні два-три роки, учні вчаться передбачати погоду, складати прогнози, доводячи свої припущення. Результатом дослідницької роботи є узагальнені матеріали у папках: “Мальовнича Кіровоградщина”, “Голубі артерії нашої області”, “Наша область в минулому, сучасному і майбутньому”, “Рослини нашої місцевості”, “Узагальнюючі дані спостережень за погодою рідного краю”. Досвід роботи з проблеми вчителька описала в статті “Вивчаємо свій рідний край”( ж-л “Краєзнавство. Географія. Туризм.” №7, лютий 2010 р.)

Одним із пріоритетних методів роботи Забродської А. А. є диференційоване навчання. Вчителька забезпечує розвиток особистості, формуючи вміння та навички відповідно до здібностей учнів. Забродська А. А. чітко визначає тему, мету та структуру уроку, забезпечує науковість при викладанні даної теми, доступність сприймання учнями програмового матеріалу. Форми і методи роботи вчителька вдало підбирає до типу уроку. Антоніна Анатоліївна постійно перебуває в пошуку нових форм і методів навчання, віддаючи перевагу інтерактивним технологіям. Використання вчителем інтерактивних форм навчання дає змогу реалізувати природне прагнення учнів до спілкування, взаємодопомоги та співпраці.

На уроках А. А. застосовує різні джерела інформації. Через нестандартні, проблемні завдання вчитель заохочує учнів до вивчення географії та біології, виявляє і підвищує рівень життєвих компетенцій своїх вихованців.

Активізувати творчі здібності дітей, вміння використовувати набуті знання в нетрадиційних ситуаціях допомагає вчителю позакласна робота з предметів, а саме: вікторини, географічні ігри, прес-конференції, турніри та ін. Значну частину своєї позаурочної діяльності Забродська А. А. присвячує роботі з обдарованими дітьми.

Учні Антоніни Анатоліївни мають міцні знання з географії та біології, про що свідчать результати контрольних зрізів знань школярів, їхні досягнення в предметних олімпіадах на районному та обласному рівнях ( в 2011-2012 н. р. І місце в районній олімпіаді з біології зайняла Сибірцева Людмила, учениця 11 класу; ІІІ місце в районній олімпіаді з географії зайняла Турецька Вікторія, учениця 9 класу).

Педагог ділиться своїм багатим досвідом на засіданнях шкільного та районного методичних об’єднань, на практичних семінарах вчителів географії, постійно вдосконалює фахову майстерність шляхом самоосвіти. Антоніна Анатоліївна впродовж декількох років на базі Соколівської школи проводить засідання Школи професійного становлення вчителів географії та природознавства Кіровоградського району, надаючи консультації і поради молодим колегам.

24.02.2010 року Забродська А. А. провела в школі районний семінар вчителів географії та природознавства з теми: “Використання краєзнавчого матеріалу для підвищення рівня і якості знань, умінь та навичок учнів на уроках географії та природознавства”.

Досвід роботи Антоніни Анатоліївни з питання застосування краєзнавчого матеріалу для підвищення рівня та якості знань, вмінь і навичок учнів при вивченні шкільного курсу географії вивчено та узагальнено дирекцією школи, відділом освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та описано в газеті “Освітянське слово” (№5, 1997 р.)Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя української мови та літератури

Борщенко Тетяни Петрівни
Борщенко Тетяна Петрівна має відмінну науково- теоретичну підготовку, великий досвід практичної роботи, досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу,забезпечує високу результативність своєї праці, що підтверджується контрольними зрізами знань учнів та участю дітей в конкурсах, олімпіадах. В 2009-10 н.р. учні педагога отримали друге місце під час проведення районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови ( Турецька Вікторія- 7 клас, Столярик Вікторія- 11 клас). В 2010-11 н.р. Турецька Вікторія , учениця 8 класу, посіла також друге місце на районній олімпіаді з української мови. В 2011-12 навчальному році в Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика учні, яких підготувала Борщенко Т.П., посіли друге ( Студенецька Маргарита– 5 клас ) та третє місце ( Чепа Тетяна- 11 клас ).

Вчитель плідно працює над проблемою « Розвиток творчих здібностей учнів засобами рідного слова ». Реалізуючи методичну проблему, Тетяна Петрівна ретельно добирає методи і форми роботи на уроці, щоб зацікавити дітей, спрямувати їх діяльність у творче русло. Ефективними прийомами розвитку творчих здібностей учнів, які використовує педагог, є такі : п’ятихвилинка поезії, поетична естафета, « Розкодуй та інтерпретуй художній образ», « Оживлення тексту», «Заплети рими у віночок» ( подаються слова, які римуються, учні складають вірш, розмістивши рими в різних позиціях ) та інші. Для індивідуальної роботи з учнями зі слабкими творчими задатками вчитель використовує картки, де наводить схеми відповідей, а учень самостійно допрацьовує їх і завершує роботу.

Досвід роботи вчителя з проблеми « Шляхи покращення орфографічної грамотності учнів » в 2008 році був вивчений і схвалений методичним кабінетом районного відділу освіти.Свої напрацювання з даної проблеми Борщенко Т. П. узагальнила в методичній брошурі.

Завдяки зусиллям вчителя в школі обладнано кабінет української мови та літератури, який вона систематично поповнює дидактичними матеріалами.

Значну увагу Борщенко Т.П. приділяє позакласній роботі з предмету, яку вважає гарним засобом пробудження інтересу учнів до більш глибокого опанування навчального матеріалу. Щороку педагог готує змістовні заходи до Шевченківських днів, які традиційно проходять в школі в березні місяці.Це і конкурс на кращого знавця та читця творів Т.Г. Шевченка, і конкурс малюнків до творів поета, вікторина « На вічнім шляху до Шевченка», літературно- музична композиція « Ми не забули тебе, Тарасе ! » та ін.

Тетяна Петрівна систематично працює над підвищенням свого фахового рівня : активна в роботі шкільного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу, декілька років поспіль була його керівником. Вчитель вивчає і впроваджує в практику роботи перспективний педагогічний досвід з метою забезпечення якості освіти школярів відповідно до вимог сьогодення. Багатим педагогічним досвідом ділиться з учителями району, школи,була педагогом – наставником молодого спеціаліста, вчителя української мови та літератури Місаєвої Л. О., яка в 2011 році стала переможцем районного конкурсу молодих вчителів

« Педагогічна надія ».

Борщенко Т.П. - активна в житті шкільного учнівського та педагогічного колективу. Сумлінно виконує громадські доручення. Відповідально ставиться до виконання обов’язків секретаря шкільної атестаційної комісії.Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя математики та економіки

Патинок Наталії Григорівни
Патинок Наталія має відмінну науково-теоретичну підготовку, яку поєднує з педагогічною майстерністю, вимогливим ставленням до себе та своїх вихованців. Наталія Григорівна використовує в навчально-виховному процесі сучасні методи і прийоми навчання, організовує роботу в парах, в мікрогрупах. Групові форми роботи вчитель вдало поєднує із фронтальними. Використовує в своїй практиці дидактичні ігри. Наталія Григорівна вдало підбирає задачі, які потребують не тільки математичних розрахунків, а й знань з життєвого досвіду учнів.

Патинок Н. Г. плідно працює над проблемою “Організація самостійної роботи учнів на уроках математики як засіб підвищення пізнавальної активності учнів”. Наталія Григорівна розвиває творчі здібності учнів і працює творчо сама, спонукає школярів до самостійного здобування знань. З цією метою застосовує різні форми, методи та методичні прийоми в навчальному процесі,

віддає перевагу інтерактивним методам, які спонукають учнів проявляти свою уяву та творчість. Диференційовано підібрані завдання, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, формують у школярів навички самостійного здобування знань.

Новий матеріал Патинок Н. Г. подає чітко, керуючись принципом від простого до складного. Вивчення матеріалу в такому логічному ланцюжку сприяє розумінню, легкості засвоєння його учнями. На протязі всього уроку прослідковується взаємодія “вчитель-учень”, “учень-учень”. Наталія Григорівна вміло залучає кожного учня до роботи протягом усього уроку, надає можливість дітям обирати завдання, посильні для виконання. Спокійна, доброзичлива атмосфера на уроці, взаєморозуміння між вчителем і учнями дають можливість досягти мети уроку. Особливу увагу вчитель приділяє домашній самостійній роботі. Початок домашнього завдання учні виконують на уроці, часто це завдання творчого характеру. Для розвитку навичок самостійної роботи вчитель використовує різні види наочності: схеми, діаграми, таблиці. Робота з роздатковим матеріалом на уроці виховує в учнів сумлінне ставлення до навчання.

Патинок Н. Г. постійно підвищує свій фаховий рівень, вивчає і впроваджує в практику роботи перспективний педагогічний досвід. Наталія Григорівна бере активну участь в методичній роботі школи і району.

Патинок Н. Г. - доброзичлива, тактовна, вимоглива до себе і своїх вихованців.Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя початкових класів Годунко Раїси Варнавівни
Годунко Раїса Варнавівна має відмінну науково-теоретичну підготовку, яку поєднує з педагогічною майстерністю, вимогливим ставленням до себе та своїх вихованців. Раїса Варнавівна використовує в навчально-виховному процесі сучасні методи і прийоми навчання: застосовує інтерактивні методики, диференціацію, організовує роботу в парах, в мікрогрупах.

Ефективно працюючи над проблемою “ Екологічне виховання молодших школярів шляхом бережливого ставлення до навколишнього середовища ”, формує екологічну культуру учнів, викликає в них любов до природи, вчить, що людство є частиною природи і існування людини залежить від функціонування природних систем. З цією метою вчитель проводить екологічні ігри – подорожі “ Знай, люби, бережи ”, дидактичні ігри, екскурсії, під час яких здійснюється екологічний моніторинг та плануються дії по збереженню природи. Раїса Варнавівна розробила серію уроків з даної проблеми, виготовила змістовний дидактичний матеріал.

Кожен урок, який проводить Раїса Варнавівна, має своє емоційне забарвлення. Педагог, враховуючи вікові особливості учнів, широко застосовує ігрові моменти. Діти з задоволенням розгадують кросворди та ребуси, пов’язані з тематикою уроку.

Велику увагу Годунко Р. В. приділяє розвитку зв’язного мовлення учнів, З цією метою вдало використовує наочність, усну народну творчість, екскурсії в природу.

Підсумком роботи вчителя є чудові свята, які Раїса Варнавівна готує і проводить зі своїми вихованцями. Це і свято золотої осені, цикл різдвяних свят, свято зустрічі весни, свято матері та ін.

Раїса Варнавівна працює в естетично оформленому кабінеті, який систематично поповнює дидактичним матеріалом.

Годунко Р. В. керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів. Учні педагога є переможцями районних олімпіад та Міжнародного конкурсу знавців української мови та літератури імені Петра Яцика.

Характеристика самоосвітньої діяльності

соціального педагога

Стоянової Олени Володимирівни
Стоянова Олена Володимирівна, маючи добру теоретичну підготовку, допомагає учасникам навчально-виховного процесу в оволодінні певними соціально-психологічними знаннями з метою саморегуляції для забезпечення фізичного і психічного благополуччя, розвиває здібності адекватного і найбільш повного пізнання себе оточуючих людей.

Стоянова Олена Володимирівна вивчає соціально-психологічний статус учнів в класах, психологічний клімат в колективах. Проводить психодіагностичну роботу з учнями, схильними до девіантної поведінки, та діагностує відхилення в поведінці учнів 7-11 класів.

В плані корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи Стояновою О. В. проводяться адаптаційні тренінги, тренінги особистісного росту, самодіагностичні та формуючі практикуми комунікативних навиків та розвитку лідерських якостей, впроваджуються програми формування психічного здоров’я.

Стоянова О. В. є керівником-наставником Школи волонтерів, яка працює в закладі з 2007 року. Школа волонтерів допомагає підліткам та молоді вирішити ряд проблем: тимчасової зайнятості, вільного часу, оздоровлення. В рамках Школи проводяться диспути, тренінгові заняття, лекції для старшокласників, конкурси на кращі плакати, круглі столи, бесіди, акції. Підлітки допомагають інвалідам Великої Вітчизняної війни, пристарілим.

Велику увагу Стоянова О. В. приділяє соціально-реабілітаційній роботі, попередженню та подоланню негативних явищ у молодіжному середовищі: профілактиці та подоланню вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління, хвороб, що передаються статевим шляхом та ВІЛ/СНІДу. З цією метою проводяться тижні антитютюнової пропаганди, перегляди профілактичних відеофільмів, лекторії для учнів. Стоянова О. В. розробила програми двох курсів: “ Казкотерапія ”, який викладає в 1 – 5 класах та “ Школа проти СНІДу ” для учнів 8,10 класаів. Різноманітними методами і техніками психотерапії існуючих або вигаданих казок покращується процес навчання і гармонійного розвитку особистості сучасного учня.

З травня 2010 року Олена Володимирівна впроваджує в школі проект “Школа проти СНІДу ”. Навчання відбувається у формі тренінгів, спрямованих на формування здорової особистості.

Два роки підряд вихованці Олени Володимирівни беруть участь у Всеукраїнській акції “ Від серця до серця ”. Кошти, зібрані в ході акції, витрачаються для лікування дітей, придбання медичного обладнання. Волонтери разом із Оленою Володимирівною беруть участь в організації роботи пришкільного табору “ Веселка ”. Проводять різноманітні лекції, бесіди на різну тематику, розповсюджують інформаційні листівки, буклети про негативний вплив на організм людини вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин. При цьому Стоянова О. В. застосовує як групові форми роботи, так і індивідуальні.

Олена Володимирівна проводить профорієнтаційну діагносткуі та просвітницьку профорієнтаційну роботу з учнями. За наслідками діагностики проводить групові та індивідуальні консультації для учнів, батьків, класних керівників.

Стоянова Олена Володимирівна з вересня 2010 року є членом районної динамічної групи практичних психологів та соціальних педагогів, яка працює над проблемою “ Насильство в школі: проблеми та допомога, якої потребують діти та вчителі у її розв’язанні ”. У вересні 2010 року нею була проведена акція “ Я проти насильства ” серед учнів 7 – 10 класів в рамках інформаційної кампанії “ Я проти насильства !,” ініційованої Міністерством молоді та спорту і програмою Європейського Союзу “ Права жінок і дітей в Україні ”. Мета кампанії – зміна стереотипів про те, що домашнє насильство має залишатися за зачиненими дверима.

Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя математики Овчаренко Світлани Анатоліївни
Відмінну науково-теоретичну та методичну підготовку Овчаренко С. А. поєднує з педагогічною майстерністю, вимогливим ставленням до себе та своїх вихованців. Вчитель досконало володіє сучасними формами і методами роботи та ефективно застосовує їх у навчально-виховному процесі.

Овчаренко Світлана Анатоліївна створила власну систему роботи, напрацювала відповідний досвід з проблеми ” Розвиток творчих здібностей учнів шляхом особистісно зорієнтованого підходу у навчанні математики”.

Овчаренко С. А. забезпечує умови для якісного засвоєння учнями освітніх програм на рівні державних вимог, формує в учнів пізнавальні потреби, відповідальне ставлення до навчання.

Овчаренко С. А. розвиває творчі здібності учнів і працює творчо сама, спонукає школярів до самостійного здобування знань. З цією метою застосовує різні форми, методи та методичні прийоми в навчальному процесі. Зокрема практикує метод проблемного навчання, нестандартні заняття, використовує інтерактивні, інформаційно-комунікаційні технології на уроках математики.

Розвиток диференціації процесу навчання та індивідуальна робота з учнями займають особливе місце в роботі Овчаренко С. А. Вчитель вміло підбирає задачі, які потребують не тільки математичних розрахунків, а й знань з життєвого досвіду учнів. Групові форми вчитель роботи вдало поєднує із фронтальними. Використовує в своїй практиці дидактичні ігри. Ігрові моменти допомагають збуджувати дитячу уяву.

В 2010 році Овчаренко С. А. узагальнила досвід своєї роботи в брошурі “ Розвиток творчих здібностей учнів шляхом особистісно зорієнтованого підходу у навчанні математики ”. В брошурі йде мова про якісний показник при розв’язуванні задач, пошукову діяльність учнів на уроці, використання інтерактивних методів навчання. В брошурі розміщені методичні рекомендації до вивчення теми “ Квадратні рівняння ” з алгебри у 8 класі.

Велику увагу вчителька приділяє роботі з учнями в позаурочний час. Щоб прищепити інтерес до математики, Овчаренко С. А. проводить уроки – бенефіси, влаштовує КВК, вікторини, конкурси, свята. Світлана Анатоліївна організувала в школі студію “ Квадрат – 65 ”. Учасники студії із задоволенням складають задачі для молодших школярів і проводять з ними усні журнали. Усе це сприяє появі інтересу до математики, узагальнює та систематизує знання учнів.

Учні Овчаренко С. А. – переможці районних та учасники обласних олімпіад з математики. В 2009 – 2010 н. р. здобула перемогу в районній та стала учасником обласної олімпіади її учениця 9 класу Ганоль Марина.

Овчаренко С. А. постійно підвищує свій фаховий рівень, вивчає і впроваджує в практику роботи перспективний педагогічний досвід.

Світлана Анатоліївна бере активну участь в методичній роботі школи і району: впродовж декількох років на базі Соколівської школи проводить консультпункти для вчителів математики Кіровоградського району, є членом районної творчої групи вчителів математики. Останні три роки проводила апробацію підручників: “ Геометрія ”, 7 клас (автор О. С. Істер) та “ Алгебра ”, 8 клас (автор О. С. Істер). У 2010 році Овчаренко С. А. брала участь у Всеукраїнській конференції “ Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури ”, на яку була делегована від Кіровоградського району.

Світлана Анатоліївна 10.03.2011 року брала активну участь у підготовці і роботі районного семінару вчителів математики з теми “ Творчі розвиваючі технології навчання обдарованої особистості в процесі викладання математики ”.

Овчаренко С. А. - доброзичлива, тактовна , вимоглива до себе і своїх вихованців. Значний професійний, життєвий досвід, організаторські здібності спрямовує на згуртування учнівського колективу, тісну взаємодію з батьками своїх учнів.Характеристика самоосвітньої діяльності

вчителя образотворчого мистецтва

Гладченко Ірини Сергіївни

Гладченко Ірина Сергіївна працює вчителем образотворчого мистецтва в Соколівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з 2009 року. Вчитель має добру науково – теоретичну підготовку, володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечує належну результативність своєї праці.

Ірина Сергіївна працює над методичною проблемою “ Розвиток творчої особистості засобами образотворчого мистецтва ”. На кожному уроці вчитель відкриває своїм вихованцям образне, кольорове сприйняття світу, змушує працювати фантазію дітей, уяву, розвиває просторове мислення, розумові та пізнавальні здібності.

На своїх уроках Гладченко І. С. звертається до народної творчості, вчить цінувати народні традиції в мистецтві та побуті. В своїй практичній діяльності педагог широко використовує активні форми роботи: парні, групові та ін. Ірина Сергіївна розвиває творчі здібності учнів, використовує в роботі різні техніки: ліплення з солоного тіста, створення панно з природного матеріалу, квілінг та ін. З великим задоволенням діти виконують аплікації з бісеру, малюнки, посипані сіллю. В процесі виконання робіт учні отримують емоційне задоволення, радість. Вчитель враховує вікові особливості дітей. Тому на уроках застосовує ігрові моменти, нестандартні ситуації.

Ірина Сергіївна засобами образотворчого мистецтва розвиває у своїх вихованців зорову пам'ять , спостережливість, просторову уяву, окомір, почуття ритму і гармонії.

Гладченко І. С. мудрий наставник для своїх учнів. ЇЇ вихованці з великим бажанням беруть участь в районних конкурсах, шкільних заходах. В районному конкурсі “ Прекрасний світ навколо нас ” учень 4 класу Бугрім Костянтин посів ІІ місце.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка