Характеристика метрології як технічної дісциплини та організаційної структури у світі та в Україні «Що таке метрологія?»Скачати 102.21 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір102.21 Kb.
Характеристика метрології як технічної дісциплини та організаційної структури у світі та в Україні

«Що таке метрологія?»

Метрологія – це наука про вимірювання. Метрологія включає всі теоретичні та практичні аспекти процесу вимірювання, в незалежності від похибки вимірювання та сфери застосування.

Метрологія допомагає забезпечити якість товарів та послуг. Вона відіграє ключову роль у використанні досягнень науки та техніки, розробці та ефективному виробництві товарів, що відповідають потребам ринку, а також у виявленні та недопущенні невідповідностей. Метрологія фундаментальним чином сприяє процесу випробовування безпечності товарів, екологічному моніторингу, обробці продуктів харчування та прозорому застосуванню законів. Вона також створює основу для чесної торгівлі як на внутрішньому так і на міжнародному ринках.

Міжнародне взаємне визнання вимірювальних спроможностей країни є ключовим фактором при усуненні технічних бар’єрів для торгівлі, а отже, і участі в міжнародних торгівельних угодах на зразок Світової організації торгівлі (СОТ). Держави мають брати участь в міжнародних угодах або домовленостях про взаємне визнання (MRA) під егідою міжнародних організацій (на зразок OIML, Метричної конвенцій або ILAC), за допомогою яких забезпечується необхідний рівень взаємної довіри до національних вимірювальних систем.Метрологія – для чого вона потрібна?

Метрологія включає в себе науку про вимірювання та технології інфраструктури вимірювальних стандартів, розповсюдження вимірювальних одиниць на науково-обґрунтованого процесу прийняття стратегічних рішень.Метрологія сприяє чесній торгівлі через застосування узгоджених (гармонізованих) стандартів та міжнародних сертифікатів.

 • Запчастини вироблені в одній країні можуть застосовуватись в машинах з іншої.

 • 220 V в Іспанії такі ж самі як і 220 V в Німеччині або Японії.

 • Апарат, що пройшов випробування та був схвалений до використання в Польщі, може також продаватись та використовуватись у Франції без додаткових технічних перевірок.

Метрологія є рушієм інновації: передова наука про вимірювання сприяє промисловим інноваціям, інноваційним виробничим процесам та впровадженню нового обладнання.

 • Високоточні виробничі процеси не діятимуть без високоточного вимірювання, що потрібне для управління промисловим процесом або виробництва, наприклад, електричних та механічних мікро- та наноструктур.

 • «Виробити можна лише те, що можна виміряти».

Метрологія сприяє правовому регулюванню через науково обґрунтований процес прийняття рішень, вимірювальні посилання для директив, оцінку відповідності та верифікацію.

 • В якості інструмента захисту прав споживачів, метрологічні процедури визначають та допомагають практично запровадити межі вимірювальних похибок для лічильників газу, електроенергії та води, тестерів алкоголю, ваг в супермаркетах тощо…

 • «Коли ви платите за літр бензину, ви хочете отримати літр бензину».

 • Вимірювальна похибка в 1% при вимірюванні споживання природного газу в Німеччині щороку дорівнює 400 мільйонам Євро!

Метрологія сприяє захисту громадян, наприклад, шляхом надійних вимірювань рівнів радіації або медичних вимірювань.

 • Результати аналізу крові з однієї лабораторії мають бути такими самими як і з іншої.

 • Зайве повторення небезпечних діагностичних процедур на кшталт рентгену може бути уникнуто, якщо результати взаємно визнаються та застосовуються повсюди. Метрологічна інфраструктура також забезпечує той факт, що під час рентгенівського дослідження ви отримуєте лише мінімальну необхідну дозу радіації.

 • Надійніше вимірювання медичних параметрів допомагає точніше встановити потребу в лікуванні: кому воно потрібне, а кому – ні (наприклад: 10% неточність в вимірюванні рівню холестерину в крові означає, що 13% справді хворих людей не отримають медичну допомогу, і будуть 20% таких людей, що будуть лікуватись, з усіма побічними ефектами, незважаючи не те, що лікування їм не потрібно).

 • Подальше покращення вимірювальних методів необхідно для виявлення, наприклад, фальсифікацій в вимірюваннях рівнів заборонених домішок в продуктах харчування.

Метрологія допомагає забезпечити соціальні цілі на кшталт більш ефективного використання енергії та зменшене споживання ресурсів.

 • Дослідження в галузі атомних годинників допомагає покращити супутникові системи навігації.

 • Лічильники електроенергії, що передають показання через онлайн («розумні лічильники»).

 • Надійні та чутливі сенсори забезпечують кращий контроль індустріальних процесів, збільшуючи їх ефективність та зменшуючи викиди.

 • Дослідження в галузі вимірювання нових видів енергії: біо-пальне, зріджений природній газ тощо.»

Міжнародний документ OIML D1 «Положення закону про метрологію», 2012 рік, переклад ДП «Укрметртестстандарт»

Метрологія, як організаційно-технічна структура в положеннях міжнародних організацій і на рівні національного законодавства поділяється на законодавчо регульовану, якою опікується держава і яку реалізують абсолютно переважною більшістю державні метрологічні установи та так звану індустріальну і наукову метрологію, вища науково-методична ланка і більшість технічних функцій, зокрема калібрувальних якої також представлена державними науковими центрами, а відносно невелика частина організаційно-методичних та калібрувальних робіт здійснюється метрологічними службами підприємств та нечисленними калібрувальними лабораторіями.«Що таке законодавча метрологія?

Законодавча метрологія охоплює всі види діяльності, стосовно яких існують правові вимоги щодо вимірювання, одиниць вимірювання, вимірювальних приладів, систем та методів; та які виконуються державними установами, або від імені держави, для забезпечення відповідного рівня довіри до результатів вимірювання в рамках національного правового середовища. Законодавча метрологія використовує всі досягнення метрології для забезпечення відповідних посилань та простежувпаності, та може стосуватись будь-якої метрологічної величини.

Законодавча метрологія стосується не тільки процесу торгівлі, а й захисту населення й суспільства взагалі (напр. правоохоронна діяльність, медицина, безпека). Органи державної влади мусять приділяти особливої уваги результатам вимірювання, особливо коли існують конфлікти інтересів щодо цих результатів, що вимагає втручання неупередженого арбітра. Законодавча метрологія особливо потрібна за незбалансованого, некомпетентного, або недостатньо організованого ринку. Законодавча метрологія зазвичай охоплює положення, що стосуються одиниць вимірювання, результатів вимірювання (напр. первинні упаковки), а також систем та приладів вимірювання. Ці положення визначають правові зобов’язання відносно результатів вимірювання та вимірювальних приладів, а також питання правового контролю над їх дотриманням з боку уряду або від його імені.

Вимірювання кількості та якості є невід’ємною частиною купівлі та продажу товарів та послуг. До регуляторних обов’язків уряду також входять сфери медицини, безпеки та правоохоронної діяльності. Всі ці різні функції мають одну спільну рису: відповідність законодавству залежить від якості результатів вимірювання. Саме тому процес вимірювання має велике значення для державної влади. Розробка законів та регламентів, контроль над вимірюваннями через ринковий нагляд та створення і забезпечення функціонування інфраструктури, що могла б забезпечити точність таких вимірювань (напр. за допомогою простежуваности) є важливою функцією держави.

Обсяг нормативів законодавчої метрології (напр. типи вимірювань, вимірювальні прилади та системи, що підлягають правовому регулюванню тощо) залежатиме від категорій споживачів, яких держава вважає необхідним захищати та від здатності таких споживачів захистити самих себе.

І, нарешті, законодавча метрологія покликана забезпечувати довіру до результатів вимірювання; потреби та вимоги до результатів вимірювання мають пріоритет над вимогами та потребами до вимірювальних приладів.Законодавча метрологія включає чотири основні види діяльності:

 • Розробка правових вимог;

 • Контроль/оцінка відповідності товарів та видів діяльності, що регулюються;

 • Нагляд за товарами та видами діяльності, що регулюються; та

 • Створення відповідної інфраструктури для забезпечення точності вимірювань.

Точні та надійні вимірювальні прилади можуть використовуватись для цілого ряду вимірювальних завдань. Ті завдання, що мають відношення до державних інтересі, медицини, безпеки та правопорядку, захисту споживачів та довкілля, податків та чесної торгівлі, або такі, що прямо чи опосередковано впливають на життя громадян, потребують використання вимірювальних приладів, за якими здійснюється правовий контроль.

Навіщо потрібна метрологічна інфраструктура?

Жодна величина не може бути виміряна без метрології та метрологічної інфраструктури.

Важливість результатів вимірювання зростає зі стрімким поступом технологічного прогресу та інформаційних технологій. Споживачі та промисловість кожного дня приймають рішення на основі результатів вимірювань, що прямо впливають на їх економічний та особистий добробут, а також оцінюють дії та ефективність уряду, бізнесу та неурядових організацій.

Оскільки виробники, імпортери та продавці більшості товарів та послуг відповідають за якість пов’язаних вимірювальних процесів, покупці (фізичні особи та компанії), які часто не мають достатньої інформації щодо цих процесів, можуть опинитись в несприятливому становищі в контексті результатів вимірювання та їх інтерпретації. Чесні та точні результати вимірювання сприяють чесній конкурентній боротьбі.В чому полягає роль уряду?

Роль уряду в контексті метрології полягає у забезпеченні суспільства інструментами побудови довіри до результатів вимірювань.

Це вимагає від уряду проведення ряду заходів для сприяння метрології, створення відповідних інфраструктур, проведенню досліджень в галузі метрології для захисту населення та бізнесу від можливих зловживань, пов’язаних з вимірюваннями. Такі заходи мають бути організовані в рамках всеосяжної і послідовної політики, частиною якої має стати закон про метрологію.

Наведені положення не обмежуються традиційними питаннями законодавчої метрології. Важливість метрології для соціального та економічного розвитку вимагає створення усесторонньої та послідовної політики, в рамках якої законами регулюватимуться всі питання, пов’язані зі споживачами, бізнесом, освітою, медициною, безпекою населення тощо.

При створенні національної системи вимірювань, влада має забезпечити відповідний рівень прозорості з тим, щоб усі зацікавлені сторони були в змозі приймати поінформовані рішення.

В цьому Документі пропонується ієрархічна метрологічна структура, де Центральний метрологічний орган (СМА) здійснюватиме координацію метрологічної політики та заходів в галузі метрології в країні. СМА, зазвичай, є частиною існуючої урядової структури та має вести тісне співробітництво з національним органами в галузі акредитації та стандартизації, а також з відповідними міжнародними метрологічними організаціями (напр. OIML та Метрична конвенція). Структура метрології взагалі та законодавчої метрології зокрема має відповідати потребам та особливостям конкретної країни (напр. розмір, рівень економіки, наукова та технологічна інфраструктура тощо).Потреба у взаємосумісності національних та міжнародних метрологічних вимог

У кожній країні існують свої погляди на розвиток вимог до метрології.

Стаття 2.4 Угоди про технічні бар’єри у торгівлі (Угода ТБТ) Світової організації торгівлі (СОТ) вимагає від країн створення своїх технічних регламентів на основі міжнародних задокументованих стандартів (норм) для гармонізації (узгодження) національного законодавства. Згідно Угоди ТБТ від сторін вимагається бути обізнаними та брати участь у міжнародних системах оцінки відповідності та угодах про взаємне визнання (Стаття 6).

Міжнародна спільнота використовує систему одиниць, стандартів вимірювання та вимог до вимірювальних приладів, прийнятих в рамках міжнародних організацій, таких як OIML та Метрична конвенція. Окрім цього, Регіональні метрологічні організації та Регіональні організації з питань законодавчої метрології займаються узгодженням правових вимог в своїх країнах. Це робиться задля спрощення торгівлі та обміну результатами вимірювання та вимірювальними приладами. Документи та рекомендації цих організацій є основним джерелом інформації для створення національної метрологічної інфраструктури.

Міжнародні організації також розробили – або розробляють – системи взаємного визнання еквівалентності стандартів вимірювання, національних спроможностей в галузі вимірювання, компетенції калібрувальних лабораторій та правової метрологічної оцінки.

Після відповідних мірковувань та в залежності від законодавчих процедур, держава може використовувати документи цих організацій для розробки власної метрологічної структури. Запровадження положень таких документів може відбуватись в один чи декілька способів включаючи: • Посилання на окреме видання;

 • Дослівне включення тексту в регламенти;

 • Включення ідентичних вимог, але не ідентичного тексту; або

 • Включення подібних, але не ідентичних вимог.»

Міжнардний документ OIML D1 «Положення закону про метрологію», 2012 рік, переклад ДП «Укрметртестстандарт»

Реалізація функцій законодавчо регульованої метрології здійснюється в Україні у абсолютно переважному обсязі Державними метрологічними центрами загальним числом 30, серед яких ДП «Укрметртестстандарт» є найпотужнішим; в середньому він виконує метрологічних послуг у сім-десять разів більше, ніж будь-який інший. Тільки повірка, я законодавчо передбачена послуга, сягає більш, ніж мільйон засобів вимірювань на рік. Приблизно третину до цього числа додає калібрування засобів вимірювань для випробувальних лабораторій, що є обов’язковою умовою акредитації лабораторій на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17025, введеного в Україні в якості національного ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.Для здійснення метрологічних послуг, перш за все законодавчо регульованих, таких як випробування та затвердження типів засобів вимірювань, випробувань для підтвердження відповідності затвердженому типу, первинна та періодична повірка, а також законодавчо не регульованого, але обов’язкового для акредитації калібрування, державні наукові та метрологічні центрі оснащені близько ста національними еталонами, тобто еталонами найвищого рівня точності, тисячами робочих еталонів. Що передають одиниці від національних еталонів до робочих приладів. Основні еталони вищої ланки визнаються визнаються на міжнародному рівні через процедури «Міжнародної угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрувань та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами». Чотири Українських установи, а саме ДП «Укрметртестстандарт» ННЦ «Інститут метрології», ДНДІ «Система» та ДП «Іванофранківськстандартметрологія» мають міжнародний статус призначених національних метрологічних інститутів в рамках цієї угоди Метричної Конвенції.

Персонал метрологічних центрів – це десятки докторів наук, десятки, якщо не сотні кандидатів, кілька тисяч висококваліфікованих інженерів, які на регулярній основі підвищують свою кваліфікації, що, між іншим передбачено на законодавчому рівні.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка