Гурицька М. ССкачати 31.32 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір31.32 Kb.
УДК 32:316.31.7

Гурицька М.С.

доц. кафедри Соціології і політології

Гуманітарного інституту

Національного авіаційного університету, Київ
політичнА культурА як чинник ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В уКРАЇНІ
В період переходу нашої держави до демократії та ринкових відносин серед ключових понять політологів були: «правова держава» й «громадянське суспільство». Нині на передній план все більше висувається поняття «політична культура».

Відомий польській соціолог і політолог Є.Вятр, запропонував таке розуміння політичної культури, як сукупність позицій, цінностей, традицій i кодексу поведінки, які стосуються взаємних відносин між владою i громадянами. Для продовження цієї думки, акцентуємо увагу на тому, що на думку більшості західних соціологів для вичерпної характеристики політичних систем взагалі i визначення їх мобільності, необхідне знання політичної культури. Без такого знання не можливо здійснювати політичний контроль за поведінкою громадян.

Існують ідеальні моделі політичної культури у різних співтовариств, національних і соціальних асоціацій, включених в політичне життя; вони є і у окремих індивідів як членів цих асоціацій; саме з індивідів формується культурний авангард і політична еліта, що формує, кінець кінцем, самі реальні моделі політичної культури.

Таким чином, можна говорити про наявність декількох ідеальних моделей політичної культури в кожному конкретному суспільстві. Вони розрізняються за ступенем популярності, широтою представництва і ступенем агресивності (активності) її елементів в кожному конкретному суспільстві. Друга складова політичної культури — це реальна практика політичного життя конкретного суспільства, у всьому його різноманітті і суперечності, де завжди можна виявити характерні риси, що виділяють саме це суспільство, державу у низці інших, і дозволяють говорити про специфіку, наприклад, українського політичного життя в порівнянні з французьким (тобто про національну специфіку), про специфіку політичної культури в Україні початку ХХІ століття тощо.

Поєднання ідей таких авторів, як: Л.Пай, У.Розенбаум, Г. Алмонд, С. Верба дає можливість визначити політичну культуру як домінуючі вірування (переконання), установки, цінності, ідеали, почуття, оцінки щодо політичної системи країни та своєї ролі в цій системі. Наголос на слові «домінуючі» дозволяє в якості складових елементів політичної культури включати сформовані упродовж багатьох поколінь політичні традиції, ідеї, норми політичної практики.

Отже, політична культура - явище полiструктурне, багаторівневе. Численні зв'язки політичної культури з різноманітними соціальними й політичними процесами визначають її будову. й організацію. Структура політичної культури включає в себе культуру функціонування політичних інститутів, політичну свідомість та політичну поведінку. Отже - вона інтегрує в собі пізнавальні, нормативно-оцінюючі i практично-поведінкові елементи.

Політична культура повинна сприяти усвідомленню загальноісторичної відповідальності українців як нації, а також вихованню всіх соціальних i етнічних груп у дусі патріотизму, постійному підвищенню значущості суверенної держави та єдності народу України. У громадянському суспільстві мають існувати на засадах плюралізму різноманітні iдeoлoгiчнi течії й партійно-політичні позиції, але їx політизуючий вплив повинен бути врівноваженим з боку процесу, який виконує інтегруючу, об'єднуючу функцію. Висока політична культура має стати справжньою передумовою широкої участі населення України в процесах організації суспільства i системи влади в ньому, побудови громадянського суспільства, формування єдиної політичної нації.

Необхідною гранню виховання високої політичної культури та становлення громадянського суспільства є утвердження в суспільстві поваги до права і правопорядку, подолання правового нігілізму. До того ж, як з боку громадян, так і з боку влади у справжній, а не декларованій правовій державі панує культ права. Політично розвинене суспільство розуміє, що міцний соціальний порядок важливіший від політичних амбіцій.Отже, демократичну політичну культуру можна сформувати шляхом перетворення суспільства на справді демократичне, яке надає можливість кожному громадянину вільно брати участь у політичному житті, створює належні умови для розвитку культури та освіти, дбає про духовний і моральний стан населення.

Сучасна Україна, вже як незалежна держава, у черговий раз стала перед потребою реалізації принципу політичного і культурного плюралізму. Тому політична культура нового суспільства, яка формується в незалежній Україні, мусить бути культурою злагоди, громадянського миру, пошани до свобод і прав людини.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка