Громадсько-активна школа- виклик сучасності змістСторінка1/7
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.52 Mb.
#32569
  1   2   3   4   5   6   7


Громадсько-активна школа- виклик сучасності
ЗМІСТ


ВСТУП

ГРОМАДСЬКО АКТИВНА ШКОЛА – ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ …………………………………………………..

4


ЗАСАДИ, ПРИНЦИПИ, ФІЛОСОФІЯ ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ ……………………………………………………………………….

10


ФІЛОСОФІЯ ГАШ (за Ч. Лорінці) ………………………………………..

11

ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ГАШ В УКРАЇН ……………………………...

15

СПІВПРАЦЯ ІЗ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ……….

18

ПРОЕКТ «НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ…» …………….

27

ПРОЕКТ НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЙМАЮЧИХ РОДИН «ЩАСТЯ ДИТИНИ – ТВОЯ РОДИНА!» ……………………………………………...

29


СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧЕ ВИХОВАННЯ ПРОЕКТ «У КОЗАЦЬКІЙ КАШІ – СИЛА НАША!» …………………………………...

33


ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ «КВІТИ – ОКРАСА ЖИТТЯ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 2 ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ……………………………………..

40


ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ «ВІД ЕКОЛОГІЇ ДОВКІЛЛЯ – ДО ЕКОЛОГІЇ ДУШІ» …………………………………………………………..

64


ПРОЕКТ СВЯТА «РІЗДВЯНІ ЗУСТРІЧІ» ……………………………….

67

МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ХАЙ АНГЕЛ ДОЛІ ВАШІ ЗБЕРЕЖЕ»

76

ПРОЕКТ ШКІЛЬНОГО СВЯТА «ПАРАД СНІГОВИКІВ» ……………

82

СЦЕНАРІЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕАТРУ «ПОДАРУЙ МЕНІ ЖИТТЯ, МАМО!» …………………………………………………………...

86


МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ГРАЙЛИВА ВЕСЕЛКА» ………………….

95

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ З БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ «ШЕПЕРДЗ-ФАУНДЕЙШН» ………………………………………………

104


ПРОЕКТ «УКРАЇНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ» …………………………………

111

ПРОЕКТ «УКРАЇНСЬКА ЯРМАРКА» …………………………………...

115

СПІЛЬНИЙ УКРАЇНО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЕКТ «УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ» ………………………………………………..

121


ПРОЕКТ «УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛЬ» ……………………………………..

126

СПІВПРАЦЯ З ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ТА ІНШИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ………………………………………….

135


СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ: ПІКЛУВАЛЬНА РАДА – НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР ……………………………………………………………………..

147


«БАТЬКІВСЬКА СВІТЛИЦЯ» ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З БАТЬКАМИ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ……………………………………………………………………...

150


СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

156

СПІВПРАЦЯ З ТВОРЧИМИ СПІЛКАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ …..

170

CПІВПРАЦЯ З ВЕТЕРАНСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ВЕТЕРАН»

175

СПІВПРАЦЯ З ДЮСШ ……………………………………………………..

176

CПІВПРАЦЯ З ДИТЯЧИМИ УСТАНОВАМИ ………………………….

178

«ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА» …………………...

183

СПІВПРАЦЯ ІЗ МІСЦЕВИМИ ЗМІ ………………………………………

189

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ …………...

210ВСТУПГРОМАДСЬКО АКТИВНА ШКОЛА – ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ
Сучасний світ настільки динамічно змінюється, що навчальним закладам все складніше і складніше, виконуючи свою основну функцію навчання дітей, залишатися в авангарді суспільного поступу. На сучасному етапі розвитку суспільства все частіше і частіше йдеться про необхідність створення та розвитку нового типу державного освітнього закладу, який би став повноцінним простором для формування успішних, адаптованих до сучасних вимог у суспільстві випускників, розвитку особистості, їх творчої самореалізації, виховання молодих людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом усього життя. Школа повинна задовольнити особисті освітні потреби, інтереси та цілі учнів, запити представників органів влади, місцевих громад, батьків, виконати соціальне замовлення на формування компетентної особистості.

Основою громадсько-активної школи є усвідомлення того, що школа не може існувати окремо від потреб громади, саме вона може стати ініціатором розвитку місцевої громади. Модель громадсько-активної школи дозволяє загальноосвітній школі стати громадсько-активною без збитку для її головних функцій. Такий навчальний заклад ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги учням, але й розвивати громаду, залучати батьків та мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як в школі, так і в громаді.

Сучасна школа – частина демократичного суспільства, яка має важливе значення для майбутньої держави. У всіх нас є бажання, щоб усі і в школі, і в суспільстві були активними громадянами, оберігали й примножували цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивали демократичну правову державу. Тому головною метою освіти є виховання гідного громадянина сучасного суспільства та його підготовка до життя та діяльності в умовах демократії.

Вирішення поставлених завдань потребує впровадження сучасних новітніх технологій. Спеціалізована школа інформаційних технологій №2 м. Золотоноші, крім свого особливого статусу, поступово перетворювалася в громадсько-активну школу впродовж останніх 5 років. Вона стала соціокультурним центром громади через відкритість у стосунках із органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та через прозорість стосунків з батьківською громадою, яка представлена Піклувальною радою школи.

Правові засади діяльності школи як громадсько-активної, закладені і в Положенні про загальноосвітній заклад, і в Законі України «Про освіту», і в Національній доктрині розвитку освіти України, де звертається увага на розробку моделей управління освітою із підключенням до управління громадян.

Громадсько-активна школа – це навчальний заклад, в якому велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують у громаді, – освітнім, соціальним, оздоровчим послугам; розвитку молодіжного руху та залучення громадян; покращенню навчання учнів; зміцненню родини та відносин між мешканцями громади. Школа стає освітнім, культурним центром, а також центром відпочинку для осіб будь-якого віку.

Ал Дісі, відомий діяч руху ГАШ, під час проведення міжнародної конференції, зазначив: «Школи – це найлогічніша об'єднуюча ідея для відродження місцевих спільнот. По-перше, вони є всюди. У кожному місті, містечку, селі та мікрорайоні є школи. По-друге, привносячи фундаментальні характеристики громадянського суспільства у зміст і стиль викладання, школи можуть допомогти формувати в молоді звички та навички, необхідні для ефективної громадянської участі й активної позиції як сьогодні, так і завтра. По-третє, використовуючи людські та матеріальні ресурси, місцеві зв'язки та репутацію, школи можуть функціонувати як ресурсні центри подовженого дня для місцевої громади, що сприяють місцевим ініціативам і спрямовані на широкий спектр місцевих завдань».

Викликає подив те, що спеціалізована школа №2 інформаційних технологій спочатку не ставила собі за мету стати навчальним закладом – ГАШ: процес набуття цього статусу тривав кілька років і відбувався природно, органічно, однак не стихійно. Цьому сприяло кілька чинників, а саме: • стратегічне розміщення школи у центрі міста Золотоноша;

 • лідерські якості керівника та його вміння налагоджувати партнерські стосунки з різними людьми;

 • людиноцентрична філософія школи, яка пронизує усі її структурні підрозділи;

 • творчий потенціал колективу;

 • ентузіазм працівників школи;

 • психологічно позитивний мікроклімат всередині колективу;

 • усвідомлення кожним членом колективу того, що партнерство з громадою сприяє позитивному іміджу школи і якісно підвищує її рейтинг.

Цілком очевидно, що в ринкових умовах, в умовах жорсткої конкуренції, боротьбі за кожну дитину, переваги такої школи над пасивним навчальним закладом закритого типу був очевидним.

Першими нашими кроками в статусі громадсько-активної школи було проведення моніторингу серед учнів та батьків, створення творчої групи, яка стала радою громадсько-активної школи. Було проведено цілий ряд моніторингових досліджень для актуалізації проблем, які потребують нагального вирішення. Такими проблемами було визначено: негативний Internet –вплив на старшокласників, паління, вживання молоддю інвективної лексики, неповага до старшого покоління, байдуже ставлення до довкілля, інертність та розчарування і зневіра старшокласників у своєму майбутньому. Творчою групою було виокремлено ряд пріоритетних напрямків розвитку, якими стали: 1. Громадсько–патріотичне виховання.

 2. Спортивно-оздоровче виховання.

 3. Превентивне виховання.

 4. Екологічне виховання.

 5. Морально-етичне виховання.

 6. Художньо-естетичне.

Наступним став етап налагодження практичних стосунків – пошук спільних ідей, взаємовигідних послуг, розробка спільних заходів з усіма партнерами. Таким чином школа і стала осередком, центром навчання, відпочинку, розвитку і взаємодії для людей різного віку та статусу:

СТРУКТУРНА СХЕМА ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №2 ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ м. ЗОЛОТОНОША

У процесі взаємного спілкування, пошуку ідей та діяльного партнерства між членами такої структури стало очевидним, що в результаті такої співпраці не лише задовольняються інтереси громади, але й залучаються додаткові фінансові та людські ресурси для покращення життєдіяльності навчального закладу. В умовах фінансово-економічної кризи особливої ваги набуває соціальне партнерство підприємств та бізнес-структур для модернізації освітніх навчальних закладів. З огляду на це подібна співпраця стає передумовою розвитку освітньої галузі незалежно від рівня державного фінансування.

Як відомо, «найбільша розкіш у світі – це розкіш людського спілкування», тому саме завдяки партнерству нагромаджується соціальний капітал, визрівають прозорі і довірливі стосунки між представниками різних громадських структур, що позитивно впливає на діяльність школи, яка, набувши статусу ГАШ, опинається у центрі. Сама така школа здатна виховати людину майбутнього – компетентну, соціально активну і конкурентоспроможну.

У рамках моделі громадсько-активної школи відбувається переорієнтація на особистість учня, на формування активної громадської позиції, відповідальності перед собою та перед громадою за прийнятті рішення. В результаті роботи за моделлю громадсько-активної школи ресурси школи використовуються ефективніше в інтересах всіх мешканців громади. Школа, перетворюючись в громадський центр, більше отримує реальної допомоги від місцевої громади, комерційних структур та влади. Йдеться не лише про фінансові ресурси – значно вищими є переваги людського ресурсу: взаємні консультації, спільна участь у проектах, пошук альтернативних взаємовигідних рішень, усунення непорозумінь між структурами, які часто заважають учителям працювати на дитину. Нашим дітям доводиться жити у складному світі, а життя наших дітей стає безперервним процесом адаптації. На жаль, не всім це під силу і далеко не всі педагоги усвідомлюють свою особливу місію, від якої залежить успіх та самореалізація наших учнів.

До недавніх часів дітям вистачало знань, умінь та навичок. Сьогодні ж їм потрібні не лише знання, але й належний рівень життєвих компетентностей, таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце в житті і реалізуватися вповні як особистість. Тому перед педагогами постала нова мета – розвинути інноваційну особистість, здатну стати активним членом суспільства, вчасно визначити коло своїх інтересів, щоб стати щасливою людиною, упевненою у своїх силах.

Філософія громадсько-активної школи сприяє формуванню саме такої інноваційної особистості – креативної, стресостійкої, гнучкої, відкритої новому досвіду, емоційно стабільної, рефлективної, здатної до самоаналізу. І найголовніше – позитивно налаштованої.


ЗАСАДИ, ПРИНЦИПИ, ФІЛОСОФІЯ

ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ
Громадсько-активна школа (ГАШ) є однією з найбільш ефективних моделей шкіл, здатних розв’язати завдання перетворення шкіл у громадські інститути, які забезпечують становлення підростаючих громадян як суб’єктів демократії. Ідея ГАШ довела свою значимість, являючись реальним механізмом об’єднання активних, творчих людей, які орієнтуються на ідеали громадянського суспільства, на демократизацію як освіти, так і всіх сфер соціального життя, на перетворення школи у просвітницькі й культурні центри громад.

Громадсько-активні школи, які б відмінності між ними не існували в економічній чи соціальній сферах, мають спільну філософію. Такі школи ґрунтуються на демократичному ідеалі поваги до кожної людини та її прав на участь у справах громади, що стосуються загального добра.

Громадсько-активна школа – це звичайна школа, де є:


 • спільні переконання щодо освіти як процесу, що відбувається впродовж усього життя і повинен бути доступний для кожного члена громади, незалежно від його/її віку;

 • спільні переконання щодо виходу школи із своєї традиційної ролі та бачення її доступності протягом семи днів на тиждень, участі в управлінні інших членів громади, доступності шкільних ресурсів для всіх членів громади;

 • спільний голос у визначенні потреб та ресурсів громади;

 • можливість для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи;

 • визнання ролі усіх членів громади в освіті та розвитку громади, покращенні життя для кожного члена громади.

ФІЛОСОФІЯ ГАШ (ЗА Ч. ЛОРІНЦІ)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал