Грищенко Н.ІСкачати 37.41 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір37.41 Kb.
#10164
Грищенко Н.І. Стратифікаційні процеси в сучасному українському суспільстві // Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах. Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2013 р.: тези доп. – Львів. 2013. – С. 43-45.

Грищенко Н.І.

Старший викладач кафедри соціології

Національного авіаційного університету

м.Київ, Україна

Стратифікаційні процеси

в сучасному українському суспільстві

Хоча соціальна структура сучасної української держави і відчуває вплив загальносвітових стратифікаційних процесів та цивілізаційних змін, але внаслідок певних особливостей історичного розвитку та специфіки сучасної кризової ситуації в державі складається дещо інший особливий стан стратифікаційних процесів.

Зміни у соціальний структурі показують, що за природою ці процеси можна розглядати як глибоку трансформацію суспільства. Перш за все змінився статус соціальних груп. Погіршилося становище працівників висококваліфікованої розумової праці. Внаслідок зубожіння та кризових процесів середній прошарок перемістився до нижнього. Надзвичайно зросла поляризація на бідних та багатих. Це все є ознаками руйнування старої соціально-класової структури та зародження нових відносин.

Отже, сучасні трансформаційні процеси в українському суспільстві супроводжуються соціально-структурними перетвореннями, формуванням нових верств, груп, зміною місця у стратифікаційній системі вже існуючих та зміною соціальної ідентифікації.

Оскільки у трансформаційному суспільстві соціальні та економічні умови життя є нестабільними, то для того, щоб зайняти певну позицію у соціальній структурі та на ринку праці, необхідно постійно підвищувати рівень професіоналізму, доводити свою компетентність та показувати конкурентоспроможність.

Соціальна структура сучасного українського суспільства характеризується крайньою соціальною неврівноваженістю як на рівні процесів, що відбуваються всередині соціальних груп та між ними, так і на рівні самосвідомості особистості, усвідомлення нею свого місця у системі соціальної ієрархії. Процес розмитості традиційних груп населення призводить до утворення нових видів міжгрупової інтеграції за формами власності, доходами, включеності до владних структур, соціальної ідентифікації тощо.

Сучасному українському суспільству властива маргіналізація практично всіх соціальних груп, що виражається в нечіткості, розмитості меж соціальних груп, у відсутності внутрішньої єдності, в кримінальному характері деяких процесів класоутворення.

Насьогодні у трансформаційних суспільствах є дві порівняно відособлені системи суспільної оцінки соціокультурного потенціалу працівників. Перша - в недержавному секторі, що має потребу в висококваліфікованих працівниках і здатна високо оцінювати та оплачувати їхню роботу. Друга - традиційно зберігається в державному секторі, та має відбиток зрівнялівки та нігілістичного ставлення до розумової праці. Внаслідок цих процесів відбувається розшарування інтелігенції на страти, що суттєво відрізняються за становищем:  • верхню становлять високооплачувані кваліфіковані фахівці управлінського профілю, зайняті в приватному секторі економіки;

  • середню – фахівці науково-технічного профілю, зайняті експортних галузях;

  • нижню – фахівці соціального й гуманітарного профілю, які зайняті в бюджетній сфері.

Отже, масштаби, тенденції й особливості структурних перетворень можна охарактеризувати комплексом напрямів трансформаційних процесів в українському суспільстві. Суспільна свідомість цілком адекватно відобразила особливості соціальної структури України. У свідомості сучасних українців утвердилася така модель соціального ладу суспільства, де основна частина населення протистоїть елітним групам, існує значна соціальна диференціація, а більшість населення знаходиться в бідних прошарках.

Перехід України від державної адміністративно-розподільної до приватновласницької ринкової економіки, відповідно, вплинув на критерії соціальної стратифікації, процеси зміни яких достатньо складні, оскільки злам старих соціальних відносин випереджає формування нових.Реалії сучасного українського суспільства вимагають від людини цілого комплексу рис, який має забезпечити не лише адаптованість до нових економічних і соціально-професійних відносин, а й дати змогу активно залучатися до процесів соціальної мобільності.
Література:


  1. Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации. – Харьков: Основа, 1997. – 230 с.

  2. Михайлова Н.О. Трансформація соціального простору України як чинник структурних перетворень // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наук. доп. і повідомл. ІІ всеукр. соціол.конф. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2002. – C. 154–159.

  3. Мостовая И.В. Социальное расслоение: символический мир метаигры. – М.: Ин-т социологии РАН, 1996. – 196 c.

  4. Мусиездов А.А. Социальная трансформация сквозь призму изменения идентичностей в украинском обществе. // Посткоммунистические трасформации: векторы, направления, содержание. / Под ред. О. Д. Куценко и др. – Харьков: 2004. – 418 с. ─ С. 275 – 307.

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Проблема педагогічної взаємодії в системі особистісно-орієнтованого навчання
NAU -> Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

Скачати 37.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка