«Графічні схеми базових структур алгоритмів»Скачати 131.55 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір131.55 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Державний начальний заклад

«Кременчуцький професійний ліцей нафтопереробної
промисловості»

Методична розробка уроку

з предмету «Інформатика»

Розділ навчальної програми: «Моделювання. Основи алгоритмізації»
(5 годин)
Тема уроку: «Графічні схеми базових структур алгоритмів»

Виконала


викладач спеціаліст

Безклинська К.С.


Кременчук 2013

Анотація
Методична розробка складена за програмою «Інформатика 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень». Тема програми з інформатики № 1 «Моделювання. Основи алгоритмізації» - 5 годин. Тема уроку «Графічні схеми базових структур алгоритмів».

Запропонований конспект уроку містить досвід роботи викладача інформатики Безклинської К.С., щодо використання на уроках при поясненні нового матеріалу презентацій, елементів гри та логічних головоломок. При формуванні практичних умінь і навичок, під час виконання практичного завдання учні вчаться самостійно використовувати отриману інформацію, розвивати логічне мислення та вміння орієнтуватися в інформаційному просторі.

Ці форми роботи розвивають ініціативу та самостійність учнів. Навчальна діяльність учнів відбувається більш успішно, бо розвивається пізнавальний інтерес. Є потреби в одержанні умінь і навичок.
Вступ
Алгоритмізація як розділ інформатики, який вивчає процеси створення алгоритмів, традиційно відноситься до теоретичної інформатики внаслідок свого фундаментального характеру.

Завдяки розвитку інформаційних технологій, і зокрема технологій програмування, з'являється можливість у межах розділу "Моделювання. Основи алгоритмізації" ознайомити учнів з загальнонауковими поняттями інформатики і в той же час формувати та розвивати вміння та навички, необхідні користувачеві під час роботи з сучасним програмним забезпеченням, тобто з'являється можливість зробити цей розділ містком між теоретичною та практичною інформатикою.

Розділ "Моделювання. Основи алгоритмізації" шкільного курсу інформатики має неабияке методологічне значення. Він розкриває важливість алгоритмів, їх роль у функціональному зв'язку понять "інформація-алгоритм-комп'ютер", що визначають процес автоматичного опрацювання інформації. На прикладах демонструється можливість формального виконання алгоритму, елементарність дій, що задаються на виконання виконавцеві за кожною вказівкою алгоритму. Тим самим підкреслюється можливість передавання виконання формально описаного алгоритму виконавцеві-машині, тобто можливість автоматизації діяльності людини на основі алгоритмів. Враховуючи вище наведене, обрана тема відкритого уроку «Графічні способи подання алгоритмів» є актуальною повсякчас.

Варто також звернути увагу і на міжпредметні зв'язки - алгоритм можна трактувати як повідомлення про те, як слід розв'язувати задачу, подану у вигляді формально описаного впорядкованого набору вказівок, про те, які і в якому порядку слід виконувати операції для того, щоб розв'язати задачу. Володіння поняттям алгоритму та одним із найважливіших компонентів інформаційної культури.

Урок №3 Група №23 (Оператор технологічних установок. Приладист)

Розділ навчальної програми: Моделювання. Основи алгоритмізації.

Тема уроку: Графічні схеми базових структур алгоритмів

Тип уроку:

за дидактичною метою - урок вивчення нового матеріалу;

за способом проведення - комбінований урок.

Вид уроку: лекція з елементами практичних занять.

Методи і методичні прийоми: розповідь з елементами ілюстрування, логічні головоломки, індивідуальні завдання, фронтальне опитування, використання різного роду аналогій, формування практичних навичок і вмінь.

Мета методична: Використання інтерактивних методів навчання під час викладення нового матеріалу.

Мета освітня:

Навчальна - розглянути базові структури алгоритмів – слідування, розгалуження; навчити створювати алгоритми у графічному вигляді.

Розвиваюча - розвивати логічне та самостійне мислення, вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, використовувати знання, отримані під час вивчення інших предметів.

Виховна - виховувати інтерес до предмету.Матеріально-технічне забезпечення уроку: учительська презентація, роздатковий матеріал, ПК для учнів, програмне забезпечення MS Power Point та MS Word, проектор, картки-завдання.

Міжпредметні зв'язки: алгебра, геометрія, біологія.
Хід уроку


 1. Організаційний момент. 1 хв

 • Привітання з учнями.

 • Перевірка присутніх.

 1. Актуалізація опорних знань 10 хв

  • Індивідуальне завдання (робота з картками)

Картка №1

 1. Пояснити властивість алгоритму «Масовість».

 2. Скласти словесно-формульний алгоритм знаходження довжини та площі кола, якщо відомо радіус кола.

Картка №2

    1. Пояснити властивість алгоритму «Результативність».

    2. Скласти словесний алгоритм приготування кави.

Картка №3

 1. Пояснити властивість алгоритму «Визначеність».

 2. Скласти словесний алгоритм реєстрації на поштовому сервері.

Фронтальне опитування

2.1 Викладач: Яке слово зашифроване в ребусі?

(Очікувана відповідь: Модель)

Дайте відповідь на запитання:


 • Що таке модель? (Очікувана відповідь: Модель об'єкта — це новий об'єкт, який має властивості даного об'єкта, суттєві для певного дослідження. Процес створення та дослідження моделей називається моделюванням.)

 • Які є типи моделей за способом подання? (Очікувана відповідь: Інформаційні та матеріальні)

Викладач: Яке слово зашифроване в ребусі?

(Очікувана відповідь: Алгоритм)

Дайте відповідь на запитання:


 • Що таке алгоритм? (Очікувана відповідь: Алгоритм - чітко задана послідовність дій, спрямованих на досягнення певної мети або розв'язування поставленої задачі)

 • Хто може бути виконавцем алгоритму? (Очікувана відповідь: людина, комп’ютер)

 • Назвіть властивості алгоритмів? (Очікувана відповідь: Скінченність, результативність, формальність, визначеність, масовість, зрозумілість)

2.2 Робота з прикладами:

Викладач:

1) Як Ви гадаєте, чи можна назвати явище колообігу води у природі алгоритмом? (Очікувана відповідь: Ні, тому що відсутня властивість алгоритму - скінченність).

2) Чи можна наступну послідовність дій назвати алгоритмом?

1. Дістати ключ.

2. Вставити його в замок.

3. Повернути ключ двічі за часовою стрілкою

4. Вийняти ключ.

5. Відчинити двері.

(Очікувана відповідь: Так, за визначенням)

3) В одній з російських народних казок головному персонажу випадає задання «Підти туди, не знаючи куди, принести те, не знаючи що». Можна вважати ці дії алгоритмом? (Очікувана відповідь: Ні, жодні властивості алгоритму не дотримані). • Назвіть форми подання алгоритмів. (Очікувана відповідь: словесна, словесно-формульна, графічні, за допомогою мов програмування)


2.3 Складання алгоритму

Викладач: Складіть та запишіть словесний алгоритм наступної задачі.

Мисливцю треба перевезти через річку вовка, козу і капусту. Однак човен настільки малий, що в ньому можуть поміститися тільки мисливець, а з ним або вовк, або коза, або капуста. Вовка не можна залишити з козою, а козу — з капустою. Що робити мисливцю? Як перевезти всіх на той бік річки і не допустити, щоб вовк з’їв козу або коза з’їла капусту?

Очікувана відповідь:

    1. Спочатку мисливець перевозить козу (вовк капусти не з’їсть) на 2 берег.

    2. Повернутися і забирати вовка. Перевозить вовка на 2 берег.

    3. Щоб вовк не з’їв кози, мисливець забирає її з 2 берега і повертається 1 берег.

    4. Залишивши козу на 1 берегу, він перевозить капусту.

    5. А потім повертається по козу.

 1. Повідомлення теми і мети уроку. 1 хв

Викладач: На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з базовими структурами подання алгоритмів. Розглянемо такі поняття як: лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням.

Запишіть тему уроку – «Графічні схеми базових структур алгоритмів»
 1. Пояснення нового матеріалу. 17 хв

(Лекція з елементами показу)

Слайд № 4

Викладач: Блок-схема – це графічний спосіб представлення алгоритму. Основними фігурами є

Коло – початок або кінець алгоритму;

Паралелограм – введення або виведення даних;

Прямокутник – розв’язок, виконання дії або команди.

Ромб – постановка умови.

Слайд №5

Існує декілька базових структур подання алгоритмів – слідування, розгалуження, повторення.Слайд №6

Слідування. Операція слідування подається у вигляді послідовності двох (або більше) простих операцій, що виконуються одна за одною. Якщо алгоритм складається лише з послідовності простих операцій, то його називають простим. Вживається також і інша назва — лінійний алгоритм.

Приклад 1. Скласти алгоритм обчислення і площі прямокутника.

Словесно-формульне представлення алгоритму: 1. Задати значення А, В.

 2. Обчислити y=(A*B)

 3. Надрукувати у.

 4. Процес обчислення завершити.

Слайд №7

Розгалуження (вибір). Давайте згадаємо сюжет з російської казки. Царевич зупиняється у роздоріжжя і бачить камінь з написом: "Направо підеш - коня втратиш, наліво підеш - сам пропадеш, прямо підеш - кохання знайдеш". Подібна ситуація, яка змушує нас приймати рішення залежно від деякої умови, постійно зустрічається в повсякденному житті.

Наведіть приклад такої ситуації?Вибір (розгалуження) – це керуюча структура, що передбачає можливість вибору з кількох варіантів, для кожного з яких, залежно від умови виконується різна послідовність команд.

Операція розгалуження — це вказівка виконати одну з двох команд: команду 1 або команду 2 залежно від істинності чи хибності деякого твердження (логічного виразу). Якщо твердження правильне, то виконується команда 1 і на цьому виконання операції розгалуження закінчується. Якщо ж твердження хибне, то виконується команда 2 і на цьому виконання операції розгалуження закінчується.Наприклад, Якщо вивчиш урок – отримаєш відмінну оцінку, інакше незадовільну…

Окремим випадком розгалуження є неповне розгалуження, коли у разі хибного твердження ніякі операції в розгалужені взагалі не виконуються. Повне розгалуження завжди можна подати у вигляді слідування двох неповних.Слайд №8

Приклад 2. Скласти алгоритм розв’язання рівняння

 1. Задати х

 2. Якщо х>=0, тоді у=х

 3. Інакше

 4. Виведення у


5. Формування вмінь і навичок 10 хв

Слайд №9

Викладач:

Інструктаж з охорони праці при роботі за ПК.

Зобразити в текстовому процесорі MS Word за допомогою панелі інструментів малювання блок-схему алгоритму наступної задачі – знайти площу трикутника, якщо відомо довжину гіпотенузи С та катету А.

Перевірте чи правильно складена Ваша блок-схема. Порівняйте її з наведеною на дошці.6 Підсумок уроку 4 хв

Продовжити речення (Слайд № 10) 1. Сьогодні на уроці я дізнався про…

 2. Я навчився…

 3. Мені сподобалось…

 4. Мій настрій …

Оцінювання роботи учнів на уроці.
7 Домашнє завдання 2 хв

Скласти алгоритм розв’язання квадратного рівняння та зобразити його за допомогою текстового редактора MS Word

Додаток 1

Картка №1


 1. Пояснити властивість алгоритму «Масовість».

 2. Скласти словесно-формульний алгоритм знаходження довжини та площі кола, якщо відомо радіус кола.

Картка №2

 1. Пояснити властивість алгоритму «Результативність».

 2. Скласти словесний алгоритм приготування кави.

Картка №3

 1. Пояснити властивість алгоритму «Визначеність».

 2. Скласти словесний алгоритм реєстрації на поштовому сервері.

Додаток 2

Складіть та запишіть словесний алгоритм наступної задачі

Мисливцю треба перевезти через річку вовка, козу і капусту. Однак човен настільки малий, що в ньому можуть поміститися тільки мисливець, а з ним або вовк, або коза, або капуста. Вовка не можна залишити з козою, а козу — з капустою. Що робити мисливцю? Як перевезти всіх на той бік річки і не допустити, щоб вовк з’їв козу або коза з’їла капусту?
Додаток 3

Основні елементи блок-схеми алгоритму


Зображення

Назва

Що позначає?Процес

Виконання однієї або декількох команд (дій)Рішення

Прийняття рішення залежно від перевірки результату перевірки умови, вказаної всередині цього елементаДані

Введення або виведення даних( результатів)Термінатор

Початок або кінець алгоритмуСлідування (лінійний алгоритм)
Приклад лінійного алгоритму №1

Скласти словесно-формульний алгоритм обчислення і роздрукування значення виразу y=(Ax+B)(Cx+D).
 1. Задати значення А, В, С, D, х.

 2. Обчислити y=(Ax+B)(Cx+D)

 3. Надрукувати у.

 4. Процес обчислення завершити.

Приклад лінійного алгоритму №2

Скласти алгоритм визначення відстані між двома
точками на площині з заданими координатами (x
1, y1) та
(x
2, y2) за формулою:


Розгалуження (вибір)

Повна форма Скорочена форма


Приклад алгоритму з розгалуженням №1

Завдання: написати алгоритм "Одягтися по погоді". Якщо на вулиці температура нижче 0, то необхідно надіти шубу, інакше - куртку.

Словесна форма:

алгоритм ПОГОДА

1. початок

2. визначити температуру повітря

3. якщо температура нижче 0, то надіти шубу, інакше надіти куртку

4. Кінець.


Приклад алгоритму з розгалуженням №2

Скласти алгоритм знаходження найбільшого з трьох чисел а, b, с і результат присвоїти змінній у. 1. Задати значення а, b, с.

 2. Якщо а>=b, то d:=a, інакше d:=b.

 3. Якщо d>=c, то y:=d, інакше у:=с.

 4. Надрукувати значення у.

 5. Процес обчислення завершити.

Додаток 4


Додаток 5
Висновок
Під час уроку учні активно проявили зацікавленість темою, тобто пізнавальний інтерес був на високому рівні.

Під час актуалізації знань було використано нетрадиційні методи у вигляді розв’язання логічних задач, що стимулювало учнів до подальшого зацікавлення темою. Даний урок побудований таким чином, що пояснення нового матеріалу було супроводжено демонстрацією презентації, це полегшило сприйняття нового. Практичні завдання учні виконували за допомогою персонального комп’ютера, формуючі нові навички роботи, вони закріплювали вже існуючі навички і вміння, розвивали свою комп’ютерну грамотність. Відповідні організаційні форми покращують пошуковий інтерес і бажання дізнатися щось нове самостійно.Викладач продемонстрував, як при мінімальних затратах навчального часу можна домогтися максимального засвоєння учнями нового навчального матеріалу.

Список використаних джерел


  1. Гаєвський О. Ю. Інформатика : 7-11 кл. Навч. Посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004.

  2. Зарецька І. Т., Колодяжний Б. Г., Гуржій А. М., Соколов О. Ю. Інформатика: Навч. посібн. для 10-11 кл. –К.: Навчальна книга, 2002.

  3. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. «Інформатика 11 клас. Рівень стандарту» Київ «Школяр» 2011.

  4. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. «Інформатика 11 клас. Рівень стандарту» Видавництво "Генеза" 2011.

  5. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. «Інформатика 11 клас. Академічний та профільний рівень» Видавництво "Генеза" 2011.

  6. Руденко В. Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс информатики / Под ред. Мадзигона В. Н. – К.: Феникс, 2000.

  7. Ягупов В.В. «Педагогіка» Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка