Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина ГеннадіївнаСторінка3/3
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3
ТЕМА: «ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ»

ЗАВДАННЯ:

1. Поглиблення знань з теми гри, збагачення практичного досвіду педагога.

2. Формування умінь вільно орієнтуватися в поставленій проблемі.

3. Формування вміння вести діалог.

4. Розвиток педагогічного мислення.

ОРГАНІЗАЦІЯ ІГРИ.

Формуються дві команди і група експертів.

а) Жеребкування (хто першим почне задавати питання)

б) Ведучий пояснює правила гри.

Команда №1 починає гру, задає своє питання по темі. Після обмірковування або відразу друга команда відповідає на поставлене запитання і задає своє, але так, щоб воно було продовженням відповіді на питання команди суперників по тій же темі. Ведучий пропонує практичні вправи обом командам. Гра продовжується до тих пір, поки не закінчиться час.

Всі учасники гри заздалегідь вивчали теоретичний матеріал по темі. Зараз ми з вами його коротко повторимо.

СЛОВА ВЕДУЧОГО:

Учитель може стати професіоналом лише в тому випадку, якщо він володіє цілим комплексом здібностей, знань і навичок. Виховання і навчання виявляються дієвими лише в тому випадку, якщо всі педагогічні засоби взаємопов'язані і педагогічний процес характеризуються цілісністю і системністю. Педагогічна техніка поряд зі спрямованістю, знаннями та здібностями є одним з компонентів педагогічної майстерності. У реальній практиці вчителя саме у володінні їм педагогічною технікою виражається його майстерність і рівень розвитку здібностей. Педагогічна техніка - сукупність прийомів, що сприяють гармонійному єдності внутрішнього змісту діяльності вчителя і зовнішнього його вираження.

Виділяють дві групи компонентів педагогічної техніки:

1. Уміння управляти собою.

2.Уміння взаємодіяти з особистістю і колективом у процесі вирішення педагогічних завдань.

До першої групи компонентів відносяться:

1.1. Увага і спостережливість у педагогічному процесі.

1.2. Уміння слухати і розуміти співрозмовника.

1.3. Основні способи впливу в педагогічному спілкуванні (приклад і наслідування, переконання і навіювання).

1.4. Невербальне спілкування в педагогічній діяльності вчителя.

1.5. Педагогічні прийоми формування гарного ставлення до себе людей у спілкуванні.

1.6. Елементи режисерської майстерності в педагогічній діяльності.

1.7. Методика і техніка проведення індивідуальної бесіди.

1.8. Техніка організації діалогу і дискусії при навчанні та вихованні.

1.9. Особливості взаємодії з учнями з різним типом характеру.

1.10. Педагогічні прийоми стимулювання особистої включеності учнів у педагогічний процес.

1.11. Вміння вчителя вирішувати і запобігати конфліктній ситуації.

1.12. Методика і техніка організації роботи з батьками.

До другої групи компонентів відносяться:

2.1. Техніка мови вчителя: техніка дихання і голос.

2.2. Виразність мови вчителя.

2.3. Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності.

2.4. Майстерність учителя в управлінні своїм емоційним станом.

2.5. Техніка педагогічної рефлексії.

2.6. Технологія вирішення педагогічних завдань.

2.7. Індивідуальний стиль діяльності вчителя.

2.8. Техніка використання методу «Портфоліо» у професійному розвитку вчителя.

Команди самі вирішують, питання про які компоненти задавати один одному. Не можна використовувати в обговоренні один компонент два рази.

Протягом гри експерти оцінюють питання, відповіді, зв'язки - в балах (до 5). Враховується компетентність, вміння орієнтуватися в проблемі, швидкість реакції, винахідливість, оригінальність, логічність, доречність запитань, відповідей, культуру спілкування. Окремо оцінюється рішення педагогічних ситуацій та участь у практикумі.

Підведення підсумків гри, її аналіз.


Додаток 9

Ділова гра «ЗАХИСТ».

ТЕМА: «Професійні об'єднання педагогів. Нові моделі методичної служби в освітньому закладі».

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ГРИ:

- Виявити рівень засвоєння знань з проблеми.

- Розвивати логічне мислення, вміння аналізу і синтезу.

- Формування навичок культури спілкування та ведення діалогу.

ОБЛАДНАННЯ: таблички: здобувачі, опоненти, сподвижники, аналітики, експерти.

В цілому весь процес організації гри і її проведення ділиться на 4 основних етапи:

1. Вступна теоретична частина у формі лекції по темі.

2. Моделювання гри:

- Визначити тему і зміст

- Сформулювати цілі і завдання

- Розробка проекту (учасники повинні імітувати свою діяльність відповідно виконуваної ролі)

- Розробка загальних правил гри, детальних інструкцій для гравців і керівника гри

- Опис організації заняття, складання завдань для учасників гри, визначення очікуваних результатів.

3. Проведення гри відповідно до розробленої моделлю.

4. Підведення підсумків гри. Аналіз.

ХІД ГРИ:


1. Вступне слово ведучого про актуальність проблеми, ознайомлення з цілями гри, завданнями для груп.

ВЕДУЧИЙ: Сьогодні ми проводимо ділову гру «Захист» за темою: «Професійні об'єднання педагогів. Нові моделі методичної служби в освітньому закладі».

Називає за планом завдання гри.

Процес оновлення освіти вимагає реконструкції та вдосконалення не тільки змісту навчання, але і методичної служби, так як саме вона дозволяє створити необхідні умови для зростання професійної майстерності вчителя. Цілі і завдання, зміст методичної служби в освітньому закладі знаходяться в прямій залежності від її форм. Вони визначаються структурою методичної служби, взаємозв'язком всіх її ланок, хоча і володіють деякою самостійністю. Всі професійні об'єднання педагогів - це форми їх спільної діяльності, це організаційні форми включення вчителів у прийняття управлінських рішень. Сьогодні ми поговоримо про різні види професійних об'єднань, їх значимість і цінності у формуванні професійної майстерності кожного вчителя.

Для всіх груп пропонується спільне завдання: показати роль професійних об'єднань у підвищенні кваліфікації на сучасному етапі.

Завдання ЗДОБУВАЧІВ: показати, що роль ШМО не зменшується з часом.

Завдання ОПОНЕНТІВ: аргументовано заперечити групі.

Завдання сподвижників: захистити здобувачів.

Завдання АНАЛІТИКІВ: дати оцінку виконання ролей.

ПРАВИЛА ГРИ.

Регламент гри. Виступи - від 3 до 5 хвилин. Відповіді на питання - 2 хвилини.

Виступ лідера здобувачів.

Питання. Відповіді.

Виступи опонентів.

Доповнення.

Виступи сподвижників.

Заперечення. Доповнення. Пропозиції. Питання.

Виступи аналітиків.

Виступи експертів з проведення гри.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ГРИ:

Кожна група має право:

- Ставити питання,

- Відповідати на питання,

- Доповнювати, висувати пропозиції.

Кожен учасник гри:

- Дотримується регламенту кожного етапу гри.

- Уважно слухає виступи, що не перебиває, в потрібний час вступає в обговорення.

- Не може оскаржувати оцінку аналітиків.

Ведучий: Стежить за ходом гри, дотриманням регламенту.

Експерти: Мають право при оцінці не враховувати питання, доповнення, заперечення, висловлені не по суті.

- Виступають з якісною оцінкою проведення гри.

- В хід гри не втручаються. Не ставлять запитань гравцям, тільки ведучому після гри.АКВАРІУМ
«Акваріум» - форма діалогу, коли педагогам пропонують обговорити проблему «перед лицем громадськості». Група вибирає вести діалог з проблеми, того, кому вона може довірити. Іноді це можуть бути кілька бажаючих. Всі інші виступають у ролі глядачів. Звідси й назва - «акваріум».

Що дає цей прийом педагогам? Можливість побачити своїх колег зі сторони, тобто побачити як вони спілкуються, як реагують на чужу думку, як залагоджують назріваючий конфлікт, як аргументують свою думку і які докази своєї правоти наводять і так далі.

Або така форма: робота у групі, яка утворюється з 6-7 чоловік, робота яких відкрита для спостереження. Решта педагогів разом з керівником, не втручаючись, спостерігають за реалізацією ролей у вирішенні пізнавальної задачі. Однак наприкінці заняття спостерігачі, члени групи і керівник послідовно підводять різноманітні підсумки (пізнавальні, комунікативні та інші). Обов'язкова умова успішної дискусії: учасники не повинні знати про позиції інших, але вести себе відповідно до отриманої ролі.

Ініціатор:

Захоплює ініціативу з самого початку, відстоює свою позицію за допомогою аргументів і емоційного напору.

Сперечальник:

Зустрічає в «штики» будь які висунуті пропозиції і захищає протилежні точки зору; словом, дотримується позиції Портоса: «Я б'юся, тому що б'юся! ..»

Компроміс:

Висловлює свою згоду з будь-якими точками зору і підтримує всі висловлювання мовця.

Оригінал:

Не вплутується в суперечку, але час від часу висуває будь-які несподівані пропозиції.

Організатор:

Організовує дискусію так, щоб всі учасники висловилися, ставить уточнюючі питання.

Мовчун:


Уникає всіляко прямої відповіді на питання, ніхто не повинен зрозуміти, якої точки зору ви дотримуєтеся.

Деструктор:

Весь час порушує плавний перебіг дискусії (щось упускає, невчасно хихикає, голосним шепотом просить сусіда посунутися ...)

Додаток 10


Структура методичної роботи з заступниками директорів із виховної роботи

та педагогами - організаторами

Методист РМК з виховної роботи Маховська І.Г.

Керівник: КОСЕНКО Л.В., Подорожненська ЗШ І-ІІІ ступенів.

Методичний день: середагруппа 2

Додаток 11

План заходів з організації інноваційної діяльності педагогів
Експертна група

творчих вчителів

Методист РМК

ЗШ району, ЦДЮТ

Організаційно-підготовчий, 2013-2014 н.р.

Аналіз зовнішнього та внутрішнього освітнього середовища.


Опрацювання сучасних науково-методичних,психологічних концепцій з питань формування нового педагогічного мислення.

Визначення «проблемного кола».

Підбір діагностичних матеріалів.


Індивідуальні програми забезпечення участі в роботі експертної групи.

Вивчення суспільної думки, відбір ідей, пропозицій, створення банку педагогічних ідей.

Створення картотеки науково-педагогічної, методичної , фахової періодичної літератури з вищеозначеної проблеми.

Забезпечення ЗШ аналітико-діагностичною інформацією.Аналіз річних планів роботи ЗШ з виховної роботі у аспекті стану ресурсного забезпечення інноваційної діяльності в школі.

Планування навчання ЗДВР, педагогів-організаторів.

Індивідуальне консультування керівників РМО заступників директора з виховної роботи, РМО вчителів іноземної мови.

Узгодження напрямів реалізації проблеми «РМК - РМО –ШМО».

Виступ на засіданні МО: «Інноваційна політика і законодавче забезпечення інноваційної діяльності в освіті».

Серпневі педагогічні зустрічі.

Постійно діючий семінар «Педагогічна інновація і ініціатива – найважливіший ресурс розвитку виховної роботи та учнівського самоврядування».

Круглий стіл «Сучасна методична служба: шляхи модернізації».

Педагогічний фестиваль.


Інформаційно-аналітична діяльність.

Прогнозований результат:

 • Оцінка зовнішнього та внутрішнього ресурсного забезпечення для реалізації науково-педагогічних ідей з метою актуалізації можливостей.

 • Розробка плану розвитку інноваційного потенціалу вчителя.Діагностико-концептуальний, 2014-2015 н.р.

Розробка науково-методичного забезпечення інноваційних процесів.

З’ясування рівня готовності педагогічних кадрів ЗШ району до здійснення інноваційної діяльності.

Дослідити питання модернізації матеріально-технічного оснащення методичних кабінетів ЗШ.

Розробка програми системного дослідження щодо дієвості методичної роботи ЗНЗ.


Проведення анкет «Оцінка рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу», «Готовність до новацій».

Розробка варіативної моделі (траєкторії) особистісного розвитку педагога.

Створення базової кваліметричної моделі інноваційної діяльності закладу.


«Розвиток навчального закладу на інноваційній основі: від теорії до практики».

Круглий стіл « Координація діяльності суб’єктів інноваційного процесу: ЗНЗ-РМК».

Соціально-педагогічний тренінг ділового спілкування для ЗДВР ЗШ .

Серпневі педагогічні зустрічі.

Цикл лекцій – полілогів з проблем педагогіки інновацій та методології і методики інноваційної діяльності

Методичний кейс «Управління інноваційним закладом».

Педагогічний фестиваль.


Рефлексивна діагностика рівня готовності педагогів ЗШ, ЦДЮТ до здійснення інноваційної діяльності.

Теоретично-навчальні семінари зі засвоєння нових знань з педагогічної інноватики.

Тренінги з формування рефлексивних умінь педагогічної діяльності.


Прогнозований результат:

 • Організаційно-педагогічне та ресурсно-методичне забезпечення модернізації методичної служби.

 • Сформовані навички ефективної взаємодії, вміння успішного розв’язання комунікативних проблем.

 • Сформована позитивна мотивація управлінців, педагогів до набуття знань щодо професійної позиції, спрямування на самоосвіту, самопізнання, самовдосконаленняАдаптивно-перетворюючий, 2015-2016 н.р.

Розвиток інноваційної активності педагогів.

Залучення педагогів до участі в системі заходів з підготовки готовності до інноваційної діяльності.

Оптимізація керівництва процесом підготовки до здійснення інноваційної діяльності в ЗШ.

Удосконалення системи інформаційного забезпечення методичної роботи.

Проектування системи заходів морально-психологічного стимулювання педагогів, які здійснюють інноваційну діяльність.
Розробка карти діагностики готовності вчителя до інновації.

Розробка кваліметричної моделі здійснення інноваційної діяльності вчителем.

Створення загальної бази електронних ресурсів щодо здійснення інноваційної педагогічної діяльності.


Науково-практична конференція «Підготовка педагогів до інноваційної діяльності: моделі, досвід, проблеми та перспективи».

Круглий стіл «Проблеми створення інноваційного освітнього середовища в закладі освіти».

Студія управлінця «Стратегія успіху на засадах освітнього менеджменту».

Педагогічний фестиваль.
Розробка програм за індивідуальними траєкторіями «Молодий спеціаліст», «Педагог-дослідник» тощо, програм, моделей інноваційної пошукової діяльності

Створення інформаційних кейсів «Інноваційна діяльність в школі»

Активне навчання з проблем педагогіки інновацій та методології і методики інноваційної діяльностіПрогнозований результат:


 • Створення системи науково-методичного забезпечення роботи з педагогічними кадрами,які працюють в інноваційному режимі.

 • Формування механізмів в педагогів самоуправління власною педагогічною системою.

 • Підвищення управлінської компетентності,перехід до нового стилю управління інноваційними процесами в навчальному закладі.Контрольно-коригуючий, 2016-2017 н.р.

Моніторинг рівня здійснення інноваційної діяльності в ЗШ.

Моніторинг якості методичної роботи в ЗНЗ.Самоаналіз інноваційної діяльності ЗШ.

Аналіз результативності, впливу організаційної діяльності РМК на професійне вдосконалення педагогічних кадрів.

Коригування відповідно до прогнозованих висновків.

Надання освітніх послуг ЗДВР, керівникам РМО класних керівників, РМО вчителів іноземних мов.

.


Експертна оцінка інструментарію, організаційної системи, процесу і результативності моніторингових досліджень.

Побудова базової кваліметричної моделі для оцінювання якості діяльності методичної служби ЗНЗ.Семінар - практикум «Педагогічні технології: теорія і практика».

Круглий стіл «Проблеми сприйняття,освоєння й оцінки нового педагогічним співтовариством».

Серпневі педагогічні зустрічі.

Студія управлінця «Формування іміджу сучасного адміністратора школи».

Полілог «Проблеми особистісно-ціннісних ставлень педагогів до традиційного та інноваційного типів діяльності».


Заслуховування звітів керівників ШМО іноземних мов, ЗДВР щодо освоєння технологій інноваційного навчання.

Здійснення системи заходів щодо вироблення вмінь педагогічної рефлексії власного досвіду керівників гуртків ЦДЮТ.

Системне інформування про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання та виховання.

Самооналіз інноваційної діяльності ЗШ.

Прогнозовані результати:


 • Концентрація кадрового й методичного потенціалу району для вирішення завдань модернізації методичної служби.

 • Забезпечення оптимальності умов щодо здійснення інноваційної діяльності в навчальних закладах району.

 • Діючий механізм інноваційної моделі управлінської діяльності.Узагальнюючий, 2017-2018 н.р.

Корекція системи методичної роботи щодо розвитку інноваційного потенціалу вчителя.

Популяризація позитивних наслідків інноваційних процесів.

Створення банку педагогічного досвіду.

Презентація проекту інноваційної моделі діяльності РМК.

Упорядкування бази даних щодо організаційно-педагогічного та ресурсно-методичного забезпечення інноваційної педагогічної діяльності.
Моделювання ППД .

Опис технології оформлення матеріалів ППД.

Методичний кейс педагога –новатора.


Зустріч лідерів освіти «Траєкторія особистісного розвитку педагога:проектування і реалізація».

Конференція «Педагог в інноваційному педагогічному режимі: проблеми формування позитивної «Я-концепції».

Серпневі педагогічні зустрічі.

Підготовка друкованої продукції .

Тьюторська підтримка педагогів з упровадження ППД.


Вивчення та узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів, керівників гуртків ЦДЮТ.

Розробка концепції розвитку закладу.

Прогнозовані результати:


 • Створення методичного простору як інноваційно-освітнього середовища системи неперервної освіти.

 • Ціннісна переорієнтація педагога на успішну професійну діяльність.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка