Гончар В.І. асистент кафедри маркетингу економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Тенденції розвитку аптечного ринку УкраїниСкачати 138.9 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір138.9 Kb.
#17605
УДК 339.13

Гончар В.І.

асистент кафедри маркетингу економічного факультету

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича
Тенденції розвитку аптечного ринку України
Постановка проблеми. В кінці 2008 року стало очевидним, що золота ера активного зростання фармацевтичного ринку України на тлі відносної благополучної і стабільної економічної ситуації завершилася, і наступив період серйозних випробувань і напруженої конкуренції [1].

Девальвація національної валюти і зниження купівельної спроможності населення, спроби цінового регулювання з боку уряду і збій відладжених схем постачань медикаментів до аптечних установ, а також багато інших чинників, властивих періоду фінансово-економічної кризи, привели до закономірного зменшення об'єму фармацевтичного ринку.

Але якщо проаналізувати фармацевтичний ринок України в 2010 році то він показав значне зростання по відношенню до 2009 року. Особливо це позначилося на збільшенні фактичного обороту в роздрібних продажах, це свідчить про те, що аптечний бізнес в країні розвивається в закономірному і, враховуючи досвід зарубіжних колег, правильному напрямі.

Проблема формування фармацевтичного ринку України є по своїй суті багатогранною, оскільки матеріальні потоки продукції медичного призначення лікарських засобів формуються як на промислових підприємствах, так і в оптовій чи роздрібній (аптечній) мережі.

Це обумовлює доцільність розгляду теоретичних положень і конкретних практичних завдань, які крім складових промислового, мають і розподільний аспект проблеми, що представляє цілком самостійний науковий і практичний інтерес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми аналізу фармацевтичного (аптечного) ринку знайшли своє відображення в науковій літературі, також вони розглядались в працях учених Т.М. Розсохи, З.М. Мнушко, А.В. Кабачної, В.П. Георгієвського, Т.А. Грошового, А.С. Немченко, Б.Л. Парновського, С.І. Діхтярьова, В.М. Толочко, О.М. Заліської, О.В. Посилкіної та ін.

У роботі також враховувались праці зарубіжних вчених: Міккі С.Сміта, Коласа Е.М., Грега Паркінса, Брюса Сікера, які присвячені дослідженню питань функціонування фармацевтичного ринку.

Однак, питання, які стосуються конкретних проблем формування, регулювання, виробництва та об’єму продаж лікарських засобів, а також аналізу основних тенденції його розвитку і шляхів відновлення і стабілізації динаміки у післякризовий час досліджені не в повній мірі і потребують більш глибокого і детального аналізу.

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення основних тенденцій розвитку аптечних закладів, які обумовлюють наявний рівень фармацевтичного потенціалу України і передумови його майбутнього стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. До аптек завжди відносилися з великою повагою, їх робота стимулювалася різними методами, але при цьому вплив кожної розрізненої аптечної точки на основних гравців ринку був мінімальним, непомітним і неістотним. Але зараз український аптечний ринок розвивається швидко і бурхливо. Постійно збільшується кількість аптечних підприємств і, відповідно, торговельних точок. Під аптечним підприємством розуміють агломерат різних видів торговельних точок, що об’єднані юридично, працюють за однією ліцензією [2]. Сукупність аптечних підприємств включає в себе аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски.

Відповідно до ліцензійного реєстру на 2010 рік відпуск лікарських засобів здійснювали 22 864 аптечних заклади. 81% закладів розташовані в містах та селищах міського типу. І це при тому, що в селах проживає третина населення України.

Середнє навантаження на один аптечний заклад:


 • по Україні становить 3,3 тис. осіб;

 • у містах — 1,81 тис. осіб;

 • а в сільській місцевості — 3,78 тис. осіб.

У цілому це відповідає європейським показникам навантаження населення на один аптечний заклад. В Європі середня кількість населення, що припадає на одну аптеку, коливається від 1143 осіб у Греції до 17 869 у Данії, 2641 — у Франції, у Німеччині — 3883, у Польщі — 6094. [3]

Станом на 01.06.2010 р. в Україні дистрибуцію здійснювали 542 оптові компанії. При цьому перша четвірка дистриб’юторів забезпечує 70% постачання ліків в аптеки. Крупні дистриб’юторські компанії постійно покращують свою матеріальну базу, інвестують в удосконалення технологій якісного зберігання, транспортування лікарських засобів.

Важливо, що не дивлячись на всі вируючі події 2009 р., вітчизняний фармринок розвивався, і, звичайно, головна заслуга в цьому належить операторам ринку.

За підсумками 11 міс. 2010 р. загальний об’єм українського фармринку досяг 2,7 млрд. дол. США, перевищивши показник за аналогічний період попереднього року на 13,4%.[4]

Станом на 2010 р. cтруктура аптечного об’єму продаж лікарських засобів представлена на рис 1.

Слід зазначити, що в 2010 р. об’єм ринку аптечних продаж препаратів збільшився порівняно з 2009 р. майже на 18% в грошовому і на 9% в натуральному виразі і склав 19,7 млрд. грн. за 1,2 млрд. упаковок. У доларовому еквіваленті цей показник збільшився майже на 16% і досяг 2,5 млрд. дол.

У розрізі щомісячної динаміки максимальний об’єм аптечних продаж лікарських засобів в грошовому і натуральному виразі традиційно був відмічений в пікові місяці – березні, вересні-грудні . Після сплеску аптечних продаж в кінці 2009 р. (протягом 2 тижнів жовтня-листопада), викликаного епідемією грипу, питання перевищення цих показників в поточному році викликало сумніви.Рис. 1. Об’єм аптечних продаж лікарських засобів в грошовому і натуральному виразі, а також в доларовому еквіваленті в 2008-2010 рр.

Проте учасникам фармринку вдалося подолати високу задану планку об’єму роздрібної реалізації препаратів в грошовому виразі. Чого не можна сказати про кількість реалізованих упаковок, об’єм фізичного споживання яких в жовтні-листопаді 2010 р. дещо зменшився в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У ситуації, що склалася, недивно, що максимальні темпи приросту роздрібних продаж лікарських засобів зафіксовані у весняно-літній період. Можна припустити, що в умовах ажіотажного попиту в кінці 2009 р. споживачі придбали ліки про запас. Як наслідок – на початку минулого року було відмічено уповільнення споживання ліків [5].

У регіональному розрізі традиційно максимальну питому вагу в загальному об’ємі аптечних продаж лікарських засобів акумулювали східні області, в січні-листопаді 2010 р. їх частка склала 33,1 в грошовому і 32,5% в натуральному виразі (рис. 2) [6].

Для Центрального і Західного регіонів відмічено перевищення їх питомої ваги в грошовому виразі над таким в натуральних величинах в загальному об'ємі ринку, що свідчить про домінування в структурі продаж дешевших препаратів в цих регіонах в порівнянні з Києвом і Східним регіоном.

Рис 2. Пайовий розподіл ринку аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному виразі в розрізі регіонів України за підсумками січня-листопада 2010 р.

Спостерігається тенденція до стрімкого зростання споживання препаратів вітчизняного виробництва. Минулого року питома вага вітчизняних лікарських засобів в загальному об’ємі аптечної реалізації збільшилася до 27% в грошовому і 66% в натуральному виразі. Причому, якщо порівняти цей показник з 2008 р., то в 2010 р. він збільшився на 4% і в грошовому, і в натуральному виразі.

Перерозподіл пайової участі ліків зарубіжного і вітчизняного виробництва в загальному об’ємі роздрібного ринку був обумовлений випереджаючою динамікою сегменту українських препаратів в 2009 р. У 2010р. в грошовому виразі сегмент ліків вітчизняного виробництва продовжив демонструвати високі темпи приросту об’єму аптечних продажів, майже удвічі перевищивши аналогічний показник для сегменту зарубіжних препаратів. А в натуральному виразі розвиток цих сегментів був схожим [5].

У ціновій структурі ринку лікарських засобів в 2010 р. намітилася тенденція до відновлення попиту на препарати високовартісної ніші. Їх частка на ринку ліків після зменшення в 2009 р. практично повернулася до показників докризового періоду і склала 45% в грошовому і 8% в натуральному виразі. Аптечна реалізація препаратів цієї ніші продемонструвала максимальні темпи приросту – більше 20% як в грошовому, так і в натуральному виразі. Також активно збільшувався об’єм продаж в грошовому виразі препаратів низьковартісної ніші, де в основному представлена вітчизняна продукція. Середньозважена вартість лікарських засобів, віднесених до цієї цінової ніші, за підсумками 2010 р. збільшилася максимально в порівнянні з препаратами інших ніш – на 12%, що вище, ніж в цілому по ринку (рис. 3.) [7].

Рис 3. Середньозважена вартість лікарських засобів в розрізі цінових ніш за підсумками 2008-2010гг. з вказівкою приросту щодо попередніх років

У розрізі рецептурного статусу лікарських засобів структура аптечних продаж в грошовому виразі практично в рівних долях представлена рецептурними і безрецептурними препаратами – 53 і 47% відповідно. В цей же час в натуральних величинах домінують безрецептурні лікарські засоби, їх частка складає 67% об’єму роздрібного ринку, рецептурні препарати, відповідно, акумулюють 33% цього об’єму. Нагадаємо, що в 2009 р. обидва сегменти демонстрували однакову динаміку аптечних продаж (+27-28% у грошовому і -8% у натуральному виразі). У 2010 р. випереджаючий розвиток продемонстрували рецептурні лікарські засоби +20% у грошовому і +15% у натуральному виразі. А для сегменту безрецептурних препаратів цей показник склав 15 і 6% відповідно.

Фармакотерапевтична структура ринку аптечних продаж лікарських засобів в грошовому виразі в 2010 р. залишається стабільною в порівнянні з попередніми роками. Максимальний об’єм аптечної виручки акумулювали препарати групи A «Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм». Топ-5 груп АТС-класифікації 1-го рівня за об’ємом аптечних продаж в грошовому виразі також сформували препарати груп C «Засоби, що впливають на серцево-судинну систему», R «Засоби, що діють на респіраторну систему», N «Засоби, що діють на нервову систему» і J «Протимікробні засоби для системного застосування».

За підсумками 2010 р., як і в попередніх 2 роках, максимальний об’єм аптечних продаж лікарських засобів в грошовому виразі продемонстрував препарат актовегин. 2-е і 3-є місце в рейтингу стабільно займають есенціале і мілдронат [8].Топ-лист організацій за об’ємом аптечних продаж лікарських засобів в грошовому виразі за підсумками 2010 р., як і в попередні роки, очолила компанія «Berlin-chemie/menarini Group» (таблиця 1).[7] На 2-ій і 3-ій позиціях, як і роком раніше, розташувалися вітчизняна компанія «Фармак» і зарубіжна - «Sanofi-aventis».

Таблиця 1.

Топ 30 організацій за об’ємом аптечних продаж лікарських засобів в грошовому виразі за підсумками 2010 р. з вказівкою позиції в рейтингу

за 2008-2009 рр.

Організації

2008

2009

2010

Berlin-Chemie/Menarini Group (Германія)

1

1

1

Фармак (Україна)

2

2

7

Sanofi-aventis (Франція)

3

3

2

Nycomed (Норвегія)

4

6

9

Дарница (Україна)

5

4

4

Артериум Корпорация (Україна)

6

7

8

Teva (Ізраїль)

7

5

3

KRKA (Словенія)

8

9

5

Servier (Франція)

9

10

10

Sandoz (Швейцарія)

10

8

6

Gedeon Richter (Венгрія)

11

11

13

Heel (Германія)

12

19

11

GlaxoSmithKline (Великобританія)

13

14

15

Здоровье (Україна)

14

15

16

Борщаговский ХФЗ (Україна)

15

12

14

Actavis Group (Ісландія)

16

16

18

Bayer Consumer Care (Швейцарія)

17

13

12

Стада-Нижфарм (Германія–Росія)

18

21

24

Дельта Медикел (Україна)

19

20

20

Boehringer Ingelheim (Германія)

20

17

17

Bittner (Австрія)

21

18

21

Киевский витаминный завод (Україна)

22

25

34

ИнтерХим (Україна)

23

30

39

Solvay Pharmaceuticals (Нідерланди)

24

22

19

Bionorica (Германія)

25

24

25

Merck&Co (США)

26

29

27

Mili Healthcare (Великобританія)

27

26

28

Kusum Healthcare (Індія)

28

33

35

Sopharma (Болгарія)

29

32

41

Ranbaxy (Індія)

30

23

22

Високі темпи приросту – більше 30% відзначають для компаній «Heel», «Фармак», «Nycomed», Київський вітамінний завод, «Інтерхим» і «Kusum Healthcare».

В цілому за підсумками 2010 р. топ-30 організацій сумарно акумулювала близько 58% загального об’єму аптечних продаж лікарських засобів в грошовому виразі, а топ - 10 – 30%.

Разом із збільшенням фізичного об’єму споживання ліків відмічений зсув структури аптечних продаж з дешевих на дорожчі препарати.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, фармринок зразка 2010 р. - зростаючий, динамічний, ваблячий учасників своїми перспективами. У минулому році вітчизняний ринок аптечних продаж лікарських засобів продемонстрував зростання в грошовому і натуральному виразі – 18 і 9% відповідно. Звертає увагу той факт, що перевищення показників 2009 р. опинилося під силу учасникам вітчизняного фармринку, навіть не дивлячись на завищений базис для порівняння, обумовлений сплеском аптечних продаж в період епідемії грипу. Цілком очевидно, що фармацевтична галузь продовжить активну трансформацію, адже всі учасники прагнуть до більших об’ємів продаж.

В подальшому при аналізі даної галузі слід звернути більшу увагу на дослідженя розвитку вітчизняного фармринку, динаміку продаж головних категорій «аптечної корзини» за регіонами а також звернути увагу на супутню та парафармацевтичну продукцію, яка в докризовий період демонструвала високу динаміку, а в умовах економічної нестабільності – низьку активність.


Бібліографічний список

 1. Фармацевтический рынок Украины. ИТОГИ 2009 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.provisor.com.ua/archive/2010/N09/frukr09_0510.php

 2. Сквозь тернии к звездам! Аптечные продажи в Украине: декабрь, итоги 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.provisor.com.ua/archive/2004

 3. Підсумки діяльності Держлікінспекції МОЗ за I півріччя 2010р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apteka.ua/article/53124

 4. Фармрынок 2010: слово сказано, дело сделано! [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apteka.ua/article/66555

 5. Ралли на фармрынке! Аптечные продажи лекарств в Украине: итоги 2010 г. Часть I [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apteka.ua/article/69612

 6. Фармрынок 2010: слово сказано, дело сделано! [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sphu.org/ru/news/149--2010 ----

 7. Ралли на фармрынке! Аптечные продажи лекарств в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mirapteki.ru/ralli-nafarmrynke-aptechnye-prodazhi-lekarstv-vukraine-itogi-2010-g-chasti#more-275

 8. Стабильность — признак мастерства! Аптечные продажи в Украине: итоги 7 мес 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apteka.ua/article/52549

Анотація

В роботі досліджуються основні тенденції розвитку аптечного ринку України, шляхи відновлення і стабілізації динаміки. Також аналіз об’єму реалізації на регіональному рівні в грошовому та натуральному виразі.

Ключові слова: аптечний заклад, лікарські засоби, аптечні продажі, безрецептурні лікарські засоби.

Аннотация

В работе исследуются основные тенденции развития аптечного рынка Украины, пути возобновления и стабилизации динамики. А также объем реализации на региональном уровне в денежном и натуральном выражении.

Ключевые слова: аптечное заведение, лекарственные средства, аптечные продажи, безрецептурные лекарственные средства.
Annotation

The article examines the main trends in pharmaceutical market of Ukraine, the resumption of stabilization and dynamics. The sales at the regional level in cash and kind are examined as well.

Key words: pharm establishment, medicinal facilities, pharm sales, compoundless medical facilities.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 226
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8
226 -> Програма курсу «філософська антропологія» для студентів напрямку підготовки
226 -> Навчальна програма
226 -> Програма курсу «соціальна філософія» для студентів напрямку підготовки ФіР

Скачати 138.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка