Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Державний навчальний заклад «Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»Сторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.74 Mb.
#600
1   2   3   4
Тема. Конфлікт – краще уникнути

Мета. Виробляти в учнів уміння виходити з конфліктних ситуацій; виховувати почуття влас­ної гідності, честі, чесності, поваги до людей, доб­роту, любов до життя, до ближнього, співчуття, милосердя.

КМЗ. Опорний плакат-схема, виставка книг відомих психологів, філософів.

Хід виховної години

Вступне слово.

Усі ми люди на цій великій Землі. Всі ми - різ­ні. Скільки людей - стільки характерів. У кож­ного з нас є своє світобачення, світосприйняття, інтереси, уподобання, плюси і мінуси у характері. Та об'єднує всіх в одне ціле, яке називається сло­вом — «людство» - те, що народилися ми із лона матері. І для кожного з нас, мабуть, найріднішим, найдорожчим є, насамперед, - родина, батьки.Дорогими також є дім, у якому живемо, вулиця, школа, село, знайомі. Усе це - наша Батьківщина, а у широкому розумінні - Україна. Але жити на території держави не означає бути справжнім громадянином. Потрібно дбати про країну, бути свідомим і активним членом суспіль­ства. А що таке суспільство? Це сукупність людей, об'єднаних певними стосунками, зв'язками, інтер­есами. Будь-яку державу становлять громадяни, будь-яке суспільство - люди. Тому в житті всім нам дуже важливо вміти спілкуватися з іншими, щоб бути щасливими та успішно вчитися, працювати.

 • Як ви думаєте, що потрібно для того, щоб успішно спілкуватися?

 • Уявіть собі, що було б, якби ніхто не дотриму­вався усталених норм?

 • У якому державному документі зібрані статті про права і обов'язки громадян?

 • А де ще ми можемо знайти правила моралі та етики поведінки людини?

1-й учень. Повчання: «При старших годиться мовчати, премудрих слухати, старшим підкоряти­ся, з рівними і молодими мати згоду і бесіду вести без лукавства, а ще найбільше розумом вбирати, не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато, очі тримати до низу, а душу вгору. ...Не хвалю я ні себе, ні своєї сміливості, а хвалю я силу Творця і прославляю милість Його за те, що він мене... не лінивим створив, а на всі людські діла достойним...».

Учитель. Отже, норми і правила поведінки вста­новлюють самі люди, а їхнє дотримання робить життя й спілкування людей гуманнішим, ефек­тивнішим, зручнішим. На думку приходить вислів французького філо­софа, математика, фізика і письменника XVII ст. Б. Паскаля: «Правила доброї поведінки відомі з давніх-давен, річ за дрібницею - вміти користу­ватися ними». Звичайно, вжите слово «дрібниця» насправді означає дуже багато. Адже коли порушуються правила поведінки, етикет спілкування, створюються конфліктні си­туації, виникає конфлікт.

2-й учень. За вікном двадцять перше століття:

Вік прогресу, логіки, проблем.

Як може вижить чоловік,

В такий космічний, надпотужний вік.

Летить життя, воно спішить,

Але крізь призму років і століть

З тенет людину не пускає

Його величність пан-Конфлікт.

Й від миті, коли Бог задумав світ,

Причиною всіх бід зробивсь конфлікт.

Пробравсь спочатку він в Едем,

Створивши море там проблем:

Адам і Єва - вигнані із раю.

Неандерталець мамонта вбива,

Середньовічний рицар на турнірі

Честь роду кров'ю омива.

Конфлікти також є й державні.

Складніший - внутрішній конфлікт.

І вірний крок зробити треба,

Щоб зберегти наш рід від бід.

Викладач. Є багато важливих питань у нашому житті, на які треба навчитися давати відповіді: «Що таке вихованість?», «Якою має бути справжня людина?», «Що таке інтеліґентність?», «Що таке дружба?», «Яку професію обрати?» та багато інших. Але проаналізувавши поведінку нашого класного колективу, тести, які ви писали, напро­шується висновок, що найактуальнішою, найпеку- чішою є проблема конфліктних ситуацій, які дово­лі часто у нас виникають. Життя доводить, що не завжди ви можете правильно розв'язати конфлікт, або розумно уникати його.

Що таке конфлікт? Як знайти правильний ви­хід із конфліктних ситуацій? Цьому ми спробуємо навчитися зараз.3-ій учень. Слово «конфлікт» латинського по­ходження, в перекладі означає «боротися разом». Під ним розуміють зіткнення протилежних інтер­есів, думок, поглядів, серйозні розбіжності, гостру суперечку в спілкуванні, неспівпадання інтересів.

Викладач. Як виникає конфлікт?

4-ий учень. Схематично це можна показати так:


Величина емоційної напруги
АВ - передконфліктна ситуація;

ВС - конфліктна ситуація;

СDЕ - інцидент (сутичка)ЕF - вирішення (розв'язання конфлікту);

FG - післяконфліктний період.(Учні розглядають приклад конфліктної ситу­ації).

Викладач. Які ознаки конфлікту?

5-й учень.

а) наявність протиріччя;

б) ненависть до опонента.

Наявність протиріч - невід'ємна частина нашого життя. Всі люди різні, кожен має свій погляд на певну ситуацію. Отже, конфліктна ситуація має свій шлях розв'язання.

Ненависть до опонента - це вже проблема. Про­блема самої особистості. І тут уже людині треба над собою працювати або звернутися за допомогою до практичного психолога, який допоможе знайти вихід зі складної ситуації.

Викладач. За своїм характером конфлікти бува­ють різні. Є конфлікти між людьми, є державні. Чому люди не можуть жити мирно, і не конфлік­тувати?

1-ий учень. Конфліктувати страшно. Можна зо­всім зруйнувати стосунки й образити близьку людину.

2-ий учень. Конфліктувати погано, бо людина на­буває тавро «поганої», «сварливої» людини.

3-ій учень. Конфлікт - це боляче, страждають обидві сторони.

Викладач. Конфліктів потрібно уникати. Якщо доброзичливо ставитися до людини, звертатися до неї по імені, то конфлікту можна уникнути, адже нема такої людини у якої б не було рис, за які б її не можна було поважа­ти. І це варто пам'ятати завжди. Давайте проведе­мо експеримент «Чарівний стільчик».

(Посеред класу ставимо стілець і пропонуємо ко­мусь добровільно сісти на нього. Стілець оголосимо «чарівним». А особа, яка сидить на ньому, найчарівніша, найкраща. Пропонується по черзі кожному вис­ловити компліменти людині на «чарівному» стіль­чику. Умова: лише компліменти від щирого серця. А у відповідь, за правилами етикету, має бути подяка. Далі особа ділиться своїми враженнями).

Викладач. Є ще так званий внутрішній конфлікт. Дуже часто людина незадоволена собою, навколиш­нім світом. Вона почувається незахищеною. У такі хвилини відчаю втрачається контроль над ситуаці­єю, і можна зробити багато необдуманих вчинків. Кожне людське життя є безцінне. Тому потрібно вміти розв'язувати проблеми. Як це робити, розка­же нам практичний психолог.

(Виступ психолога).

Викладач. З історії людства відомі три підходи до розв'язання конфлікту:

з позиції сили; з позиції інтересів; з позиції правил.

Із позиції сили конфлікти можуть бути розв'язані швидко, але завжди наслідками такого розв'язання будуть відверта чи прихована образа, зіпсовані сто­сунки. Крім того, під час силового розв'язання про­блеми часто порушується свобода і рівність людини, права на життя, здоров'я, повагу і гідність. Напри­клад, ситуація батько і син. Продуктивним є підхід до розв'язання конфлікту з позиції інтересів. Отже, коли є можливість, то проблему треба розв'язувати саме з цієї позиції, і тоді обидві сторони будуть задо­волені: конфлікт вирішується без образ, без бажан­ня помстити, стосунки не руйнуються. Для цього сторони вступають у переговори.

Якщо переговори не закінчуються розв'язанням конфлікту, залишається третій підхід - із позиції правил. У суспільстві часто вирішують свої проблеми використовуючи правила. Це і під час спортив­них змагань, у школі, коли потрібно виставляти оцінки, у громадському транспорті - поступитися місцем. Релігійні правила вчать вибачати того, хто нас скривдив. Норми закону є основою для мирного розв'язання судових процесів. Усі вони розв'язують проблему не з точки зору інтересів сторін, а з точки зору правил, записаних у законах України.

Коли людина перебуває у конфліктній ситуації, то для розв'язання проблеми їй потрібно визначи­ти свій стиль поведінки.

Стилі поведінки бувають такі:


  1. Конкуренція.

  2. Уникнення.

  3. Пристосування.

  4. Компроміс.

  5. Співробітництво.

(Викладач із учнями аналізують стратегії, зга­дуючи свої конфліктні ситуації і шляхи виходу із них).

Викладач. Варто поєднувати стратегії. Адже жит­тя різне і ми повинні реагувати на нього по-різнму. Чим більше стратегій реагування ви маєте, тим краще ви зможете розв'язувати свої проблеми.

Аналіз анкет показав, що найчастіше у вас ви­никають конфліктні ситуації із батьками, одно­літками, вчителями. Попробуємо штучно створити типові конфліктні ситуації. Використовуючи ін­формацію про конфлікти і шляхи їх розв'язання знайдемо правильний вихід із ситуації. А ваше рішення проаналізує психолог.Ситуація 1. Мама приносить додому один лимон. І син, і донька вимагають його собі, не кажучи при цьому, для чого він їм потрібен. Виникла конфлік­тна ситуація. Мама, син, донька - жодна зі сторін незадоволена. Що робити? Ваше рішення!

Ситуація 2 - між однолітками.

Ситуація 3 - викладач і учень.

Викладач. Конфлікт розв'язаний. Що робити далі? По-перше, любити життя. Нехай посмішка повер­неться на ваше обличчя. Адже нічого нема вічного, тому кожен конфлікт має свій фінал, хоча й може здаватися нескінченним, якщо зневага, зло, грубі слова, жорстокість візьмуть верх над здоровим глуз­дом. Пам'ятайте, що крик є одним із найбільш некваліфікованих варіантів спілкування і розв'язання кон­фліктних ситуацій. Тому любімо ближнього, як само­го себе, примножуймо добрі справи, даруймо батькам, знайомим, близьким щирість, привітність, що в свою чергу подарує нам добрий настрій, злагоду, здоров'я. Не забуваймо, що добрі стосунки завжди базуються на доброзичливому ставленні один до одного.

Працюйте над собою, самовдосконалюйтеся. Пам'ятайте, що несподіваний життєвий конфлікт вихована людина розв'яже розумно. Насолоджуй­тесь життям, будьте сильні, не опускайте руки пе­ред труднощами. А якщо ви потрапите в конфліктну ситуацію, то пам'ятайте, що із погляду вічності ваш конфлікт не такий уже й страшний. Розумна люди­на вчиться на своїх помилках, мудра - на помилках інших. Тож будьте мудрими. Хай у житті вас оточу­ють порядні, добрі, виховані люди. А як висновок із усього сказаного хай будуть ці правила, які допомагатимуть вам у житті уникати конфліктних ситуацій або мудро виходити з них. 1. Люби ближнього, як самого себе.

 2. Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе.

 3. Люби життя - неоціненний дар Божий.

 4. Умій прощати і поважати людину.

 5. Будь щедрий на милосердя, співчуття, розу­міння.ВИСНОВОК

Проблема типології явиш і про­цесів, які вивчає кожна наука, важлива з огляду того, що у різно­манітті їх вона дає змогу знайти спільні риси та об'єднувати зовні різнорідні об'єкти у певні класи (типи). Кожен окремий конфлікт характеризується сукупністю загальних та одиничних рис. За­гальні риси досліджуваного конфлікту стають проясненими тому, що він віднесений до певного типу конфліктів, а специфічні на­лежить розкрити.

Конфлікти відносин, що виникають у сфері емоційно – особистісних стосунків учнів і викладачів та спілкування в процесі педагогічної діяльності. Ці конфлікти тривалі. Вони постають на ґрунті недоброзичливих стосунків, як наслідок постійних попередніх конфліктів діяльності або поведінки, вчинків.

Як заступник директора з НВихР, я усвідомлюю свою відповідальність за дотримання позитивного стилю спілкування педагогів і учнів в Центрі, раціональне й гуманне вирішення конфліктних ситуацій. Заради спільного блага я намагаюсь застосовувати ту чи іншу методику управління конфліктом і при цьому завжди маю підтримку від своєї команди однодумців.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зигерт В., Лонг Л. Руководитель без конфликтов. Москва, 1990.

2.Москвичев С. Г. Оличности руководителя и мотивации его деятельности. Киев, 1994.

3.Щекин Г. В. Практическая психология менеджмента: Как де­лать карьеру. Как строить организацию. Киев, 1994.

4.Кориєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995. – 304с

5. Позакласний час—2001, 2003 роки.

6.Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск: Наука, 1983. – 144 с..

7. Етика: Навч. посібник/ Т.Г. Аболіна, В.В. Єфименко, О.М. Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 Година спілкування. 7 клас (Упоряд. М.О. Володарська, - Х. : Вид-во «Ранок», 2010. - 176 с. – (Класний керівник) Конфлікти

8.Москвичев С. Г. О личности руководителя и мотивации его деятельности. Киев, 1994.

9.Скотт Г Джинни. Конфликты: пути преодоления./ пер. с англ. - Киев: Издат. Об-во “Верзилин и К ЛТД”,1991

10.Скотт Г. Джинни. Способы разрешения конфликтов./ пер. с англ. - Киев: Издат. Об-во “Верзилин и К ЛТД”,1991

11.Князева М.Н. Конфликт, ЭКО, 1992, №2

12. Практическая психология для преподавателей – М.: Информационно-издательский дом "Филинь", 1997. – 328 с.

13. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. – М., 1991. – 200 с.

14. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие – СПб.:Изд-во Михайлова В.А. – 2000. – 349 с.

15. Киршбаум Э.И. Психолого-педагогический анализ конфликтных ситуаций в педагогическом процессе : Дисс. канд. психол. наук. – Л., 1986.

Додатки

Додаток 1

Методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій

Д. Джонсона і Ф. Джонсона

Перебуваючи в конфліктній ситуації, люди діють по-різному і виявляють притаманний їм стиль поведінки. Американські вчені Р. Блей і Д. Мутон (1964), досліджуючи некооперуючу взаємодію людей, описали стратегію улагодження конфліктів. Їхню класифікацію визнали зарубіжні та вітчизняні психологи. Широковідома у психологічних колах України класифікація (сітка) Томаса-Кілмена, яка виділяє 5 основних стилів розв’язання конфліктів, зокрема: конкуренції, ухиляння, пристосування, компромісу, співробітництва. Ці вчені сконструювали опитувальник, який складається з 30 пунктів і діагностує поведінку під час конфлікту.

Пропонуємо застосувати опитувальник Д. Джонсона і Ф.Джонсона (1987), який базується на класифікації Р. Блейка і Д. Мутона, для діагностики підходу до розв’язання конфліктів. Нами було перекладено його з англійської мови, оцінено надійність із застосуванням формули Кронбаха і створено українську версію. Опитувальник дає змогу оцінити індивідуальні дії особистості під час конфлікту і стиль поведінки з урахуванням двох умов: важливості досягнення мети та підтримання хороших стосунків з опонентами.

У конфліктній ситуації особиста мета одного опонента не збігається з прагненням другого, цілі сторін вступають у протиріччя. Важливість досягнення мети для кожної конфліктуючої сторони може мати неабияке значення або ж не мати ніякого. Тому вирішення конфлікту частково залежить від наполегливості, з якою опоненти прагнуть задовольнити особисті інтереси.

Підтримання хороших стосунків на даний момент і в майбутньому для конфліктуючих сторін може бути важливим або ж не мати жодного значення. Важливість хороших стосунків з іншими людьми, готовність врахувати їхні інтереси також впливають на дії під час конфлікту.

Інструкція: Уважно прочитайте вислови і прислів’я. Користуючись наведеною нижче шкалою, визначте, наскільки кожне прислів’я відповідає вашим діям під час конфліктів:

5) відповідає в усіх випадках;

4) відповідає у більшості випадків;

3) деколи відповідає;

2) відповідає, але дуже рідко;

1) ніколи не відповідає. 1. Від суперечки легше утриматися, аніж потім здихатися її.

2. Якщо ви не можете примусити людину думати так, як ви робите, то примусьте її робити так, як ви думаєте.

3. Теплі слова розтоплюють холодні серця.

4. Послуга за послугу.

5. Давай приходь і подумаємо разом.

6. Під час суперечки заслуговує похвали той, хто перший замовкне.

7. Чия сила, того й правда.

8. Солодкі слова роблять солодким рух уперед.

9. Краще синиця у жмені, аніж журавель у небі.

10. Істина знаходиться в знаннях.

11. Той, хто б’ється і тікає, доживає до нової битви.

12. Той перемагає блискуче, хто примушує своїх ворогів тікати врозтіч.

13. Убий ворога своєю надмірною добротою.

14. Чесний обмін думками не приведе до суперечки.

15. Ніхто не може претендувати на істину в останній інстанції, але кожен може зробити свій внесок у неї.

16. Тримайся подалі від тих, хто не згодний з тобою.

17.Тільки той , хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви.

18. Добре слово мало коштує, та дорого цінується.

19. Зуб за зуб – це чесна гра.

20. Тільки той, хто готовий відмовитися від власного права на істину в останній інстанції, збагатиться від істин, які знають інші.

21. Уникайте сварливих людей – вони зроблять ваше життя нещасним.

22. Людина, яка не тікає сама, змушує тікати інших.

23. М’які слова забезпечують гармонію.

24. Хочеш мати хорошого друга – зроби йому щось приємне.

25. Відкрито говори про свої конфлікти і йди їм назустріч – тільки це приведе до їх найкращого вирішення.

26. Найкращий спосіб улагодження конфліктів – уникати їх зовсім.

27. Займаю тверду, рішучу позицію ( на тім стою і не можу інакше).

28. Лагідність перемагає гнів.

29. Краще щось, аніж нічого з того, що ти хочеш.

30. Щирість, чесність і довіра гори звернуть.

31. Немає нічого важливішого, ніж те, за що тобі треба боротися.

32. У світі завжди були й будуть переможці й переможені.

33. Вони на тебе з каменем , а ти до них з прихильністю.

34. Якщо двоє йдуть на компроміс, то справедливе рішення гарантоване.

35. Правди можна добитися, воюючи та воюючи.


Стратегії розв’язання конфліктів, які визначаються

за допомогою методики

1. Черепаха (втеча). Черепахи втікають і ховаються у свій панцир, щоб обминати конфлікти. Вони відмовляються від власних цілей та стосунків, тримаються далі від спірних питань, через які виникає конфлікт, від людей, до яких він причетний. Вважають, що намагатися вирішувати конфлікт – справа повністю безнадійна, переконані, що легше втекти від конфлікту, ніж зіткнутися з ним.

2. Акула (примус). Акули намагаються перемагати опонентів тим, що силоміць примушують їх приймати потрібне їм рішення конфлікту. Для них найважливішими є власні цілі, а стосунки з людиною мають дуже мале значення. Вони будь-якою ціною готові добитися своїх цілей. Потреби інших людей їх не турбують. Їх мало хвилює те, чи вони комусь подобаються, чи проявляє хтось до них прихильність. Акули переконані, що конфлікти вирішуються тоді, коли один перемагає другого, який програє. Вони хочуть бути переможцями, бо це дає людям почуття гордості та успіху. Поразка викликає почуття безсилля, неадекватності та невдачі. Вони намагаються здобути перемогу, приголомшуючи суперників, нападаючи раптово, а також залякуючи або загрожуючи з позиції сили. 3. Плюшевий ведмедик (згладжування). Для ведмедиків стосунки важливіші, а власні цілі не мають великого значення. Ведмедики хочуть подобатися, хочуть, щоб усі їх любили і цінували. Вони вважають, що краще уникнути конфлікту заради гармонії, і впевнені, що конфлікти не можна обговорювати без шкоди для стосунків, бояться завдати болю, образити, псувати стосунки під час конфлікту. Щоб зберегти стосунки, готові пожертвувати особистими цілями. Плюшеві ведмедики немовби кажуть: «Я пожертвую власними цілями, роби все, що ти хочеш, аби тільки я тобі подобався». Вони намагаються згладити конфлікт, боячись зіпсувати стосунки.

4. Лисиця (компроміс). Лисиці невибагливі як у своїх цілях, так і в стосунках з іншими людьми. Лисиці шукають компромісу. Вони пожертвують частиною своїх домагань під час конфлікту і переконують іншу особу поступитися теж якоюсь часткою своїх цілей. Вони шукають такого рішення конфлікту, коли б обидві сторони мали якусь вигоду – «золоту середину», між двома крайніми позиціями. Вони готові пожертвувати заради досягнення згоди для спільного добра як частиною своїх домагань, так і стосунків.

5. Сова (конфронтація). Сови дуже високо цінують власні цілі та стосунки. Вони розглядають конфлікти як проблему, яку треба розв’язувати і шукають таке рішення, яке б задовольнило як їхні власні цілі, так і цілі супротивної сторони в конфлікті, сприймають конфлікти як засіб поліпшення стосунків шляхом послаблення напруження між двома людьми. Шукаючи рішення, які б задовольнили як їх самих, так і іншу особу, сови підтримують стосунки. не заспокоюються доти, доки не буде знайдене рішення, яке б задовольнило і власні, і чужі цілі, доки напруга не спаде і негативні емоції не будуть повністю зняті.

Чим більшою є загальна сума балів за певною стратегією розв’язання конфліктів, тим частіше ви схильні застосовувати цю стратегію. Чим менша загальна сума, тим рідше ви користуєтесь нею.Додаток 2

Умійте володіти собою
1. Пам’ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм – постійна зайнятість.

2. Щоб забути свої напасті, намагайтесь зробити приємне іншим. Роблячи добро іншим, робите добро собі.

3. Не намагайтеся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням. Пам’ятайте : кожна людина - така ж яскрава й унікальна індивідуальність, як і ви, приймайте її такою, якою вона є . Намагайтеся знайти в людині позитивні риси, вмійте бачити її достоїнства і в стосунках з нею спробуйте опиратись саме на ці якості. 4. Майте мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникайте зазнайства і позування.

5. Вчіться володіти собою ! Гнів , дратівливість, злобність спотворюють людину. Егоїзм – джерело багатьох конфліктів. Виховуйте в собі терпіння, пам’ятайте, що «рана заживає поступово». Не переймайтеся через дрібниці. 6. Будь-яка справа починається з першого кроку! Пам’ятайте: перешкоди нам даються задля нашого розвитку.

7. Людина має необмежені можливості самовдосконалення, причому в усіх галузях своєї життєдіяльності.

Додаток 3

Визначення типових способів реагування на конфліктну ситуацію

( методика К. Н. Томаса )

За допомогою цієї методики можна виявити, наскільки учень схильний до суперництва та співробітництва в різних групах, прагне до компромісів, уникає конфліктів, чи навпаки намагається загострити їх, а також оцінити міру його адаптації до спільної діяльності.Учень повинен підкреслити або записати на аркуші літери «А» чи «В», які відповідають тому рішенню, яке він вважає правильним.Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів
downloadcenter -> Перекази і легенди Звягельщини
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Анотація. У статті розглянуто основні технології навчання, які використовують учителі Нововолинської гімназії в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, що забезпечують ефективність сучасного уроку. Ключові слова
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради»
downloadcenter -> «Креативність на уроках виробничого навчання»
downloadcenter -> Обласна Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка