Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій областіСкачати 172.88 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір172.88 Kb.

Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій областіІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

до тематичного короткострокового семінару

«Чинне законодавство України з питань нормативно-правових актів, що регулюють судово-експертну діяльність»

(для атестованих судових експертів Запорізької області, які не є працівниками державних спеціалізованих установ)

«ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ЮСТИЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АТЕСТОВАНИХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ, ЯКІ НЕ Є ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ І ЗДІЙСНЮЮТЬ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ СВІДОЦТВА МІН’ЮСТУ ТА ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ АТЕСТОВАНИХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВЗапоріжжя

2017
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ СУДОВИМИ ЕКСПЕРТАМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  1. Основні засади.

Відповідно до статті 92 Конституції України засади судової експертизи визначаються виключно законами України.

Згідно зі статтею 69 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), статтею 53 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), статтею 66 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), статтею 41 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК), як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Виходячи з положень статей 242, 243, 244 КПК статті 144 ЦПК, статті 81 КАСУ, статті 41 ГПК проведення експертизи може бути доручено відповідній експертній установі або конкретному експерту (експертам).

Основним нормативним актом, що регулює питання судової експертизи є Закон України «Про судову експертизу», який визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Перелік суб`єктів судово-експертної діяльності визначається статтею 7 Закону України «Про судову експертизу». Зокрема, судово-експертну-діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи та у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Частина друга вказаної статті визначає вичерпний перелік державних спеціалізованих установ, що знаходяться у підпорядкуванні відповідних центральних органів виконавчої влади.

До державних спеціалізованих установ належать:

науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;

експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Однією із функцій, що виконують головні територіальні управління юстиції відповідно до свого Положення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, є  здійснення контролю за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Слід наголосити, що головні територіальні управління юстиції  здійснюють контроль лише за атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах.

У Запорізькій області свою діяльність здійснюють більш ніж 30 таких судових експертів, які проводять інженерно-транспортну (10.1), будівельно-технічну (10.6), земельно-технічну (10.7), оціночно-будівельну (10.10), оціночно-земельну (10.14), електротехнічну (10.18), економічну (11.1, 11.2, 11.3), автотоварзонавчу (12.2) експертизи.    1. Механізм здійснення контролю.

Механізм здійснення контролю за вказаними судовими експертами визначено Інструкцією про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах затвердженою наказом Міністерства юстиції України 12 грудня 2011 року № 3505/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07 вересня 2015 року № 1659/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 р. за № 1431/20169 (далі - Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами).

Контроль за дотриманням судовими експертами здійснюється Міністерством юстиції України та його територіальними органами (головними територіальними управліннями юстиції) із залученням фахівців науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України шляхом проведення перевірок.

Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області до перевірок атестованих судових експертів залучає Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз (або його Запорізьке відділення), як такий,  що обслуговує Запорізьку область згідно з додатком 7 Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами.

Планові перевірки судових експертів здійснюються не частіше одного разу на три роки, як правило, за один рік до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, тоді як позапланові  проводяться лише за дорученням Міністерства юстиції України в межах питань.З графіком проведення планових перевірок Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області модна ознайомитися на офіційному інтернет-сайті за по посиланням:

http://www.justzp.gov.ua/ua/kontrol_za_diyalnistyu_atestovanih_sudovih_ekspertiv.

У 2016 році Головним територіальним управління юстиції в Запорізькій області було проведено 9 планових перевірок судових експертів, за результатами яких складено 9 актів, відповідно до яких надано рекомендації. На 2017 рік Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області заплановано 13 перевірок атестованих судових експертів.

Позапланова ж перевірка судового експерта проводиться у разі виявлення Міністерством юстиції України ознак невиконання чи неналежного виконання судовим експертом вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності. Слід зазначити, що позапланові перевірки можуть бути проведенні без попередження судового експерта.У 2016 році позапланові перевірки Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області не проводилися. У 2017 році станом на квітень було проведено одну позапланову перевірку за дорученням Міністерства юстиції України за скаргою громадянки України.

Під час зазначених перевірок територіальні органи юстиції мають право вимагати пояснення у судових експертів з приводу їх діяльності.

За результатами перевірки складається акт у трьох примірниках, який надсилається до Міністерства юстиції України та приєднується до матеріалів особової справи судового експерта.

Якщо судовий експерт ухиляється від проведення перевірки або створює будь-які перешкоди у її проведенні особами, що здійснюють перевірку, складається відповідний акт, який направляється до Міністерства юстиції України.  Ухилення судового експерта від проведення перевірки та створення будь-яких перешкод у її проведенні є підставою для порушення питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

При виявленні недоліків організаційного характеру головне територіальне управління юстиції вказує на це судовому експерту та надає строк для їх усунення.

Головне територіальне управління юстиції може провести повторну перевірку щодо усунених судовим експертом недоліків.

При виявленні недоліків методичного характеру або порушень нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності Міністерство юстиції України направляє судовому експерту повідомлення про необхідність усунення недоліків або відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» виносить на розгляд Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694.  1. Основні питання, що підлягають перевірці.

Метою контролю за діяльністю судових експертів є перевірка дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності.

У ході проведення планової перевірки органами юстиції та науково-дослідними інститутами встановлюється:  1. Наявність матеріально-технічної бази (приміщення, сейфів, інструментального оснащення, спеціального обладнання, методичної літератури: довідників, посібників, типових нормативів тощо). 

При цьому слід звернути на наступні вимоги Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами.

Судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність у приміщенні, придатному для проведення досліджень, зберігання доказів, документів діловодства та наглядових проваджень.

Приміщення повинно бути захищеним від несанкціонованого проникнення відповідними засобами реагування шляхом встановлення охоронної сигналізації.

Не допускається розміщення робочого місця судового експерта у тимчасових спорудах.

Робоче місце судового експерта розміщується у приміщенні, яке відокремлено засобами несанкціонованого проникнення від приміщення, в якому здійснюють професійну діяльність особи, діяльність яких не пов’язана з судово-експертною діяльністю.

Біля входу в приміщення розміщується інформаційна вивіска, що ідентифікує приміщення судового експерта, а також інформація щодо часу початку та закінчення робочого дня, часу обідньої перерви, вихідних днів.

Залежно від експертної(их) спеціальності(ей), за якою (якими) судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність, у приміщенні судового експерта повинні бути в наявності: комплекс технічних засобів для виготовлення  документів (персональний комп’ютер, пристрій для друку тощо), доступ до інформаційно-правових систем, нормативні джерела, методики проведення судових експертиз, науково-технічна та довідкова література, ліцензійні програмні продукти (комплекси), вимірювальні інструменти, спеціальне обладнання. Вимірювальні інструменти, які використовуються судовими експертами під час виконання експертизи (дослідження), повинні пройти повірку відповідно до законодавства України. Орієнтовний перелік необхідного інструментального оснащення та спеціального обладнання визначений у додатку 1 до цієї Інструкції. Використання для проведення експертиз спеціального обладнання також може здійснюватись на договірних умовах згідно з вимогами законодавства.

Матеріали та речові докази, що надійшли для проведення експертизи, а також печатки, штампи (у разі наявності), бланки судового експерта зберігаються в окремому вогнестійкому металевому сейфі. Якщо в приміщенні працюють двоє чи більше судових експертів, матеріали та речові докази, що знаходяться в провадженні кожного з них, а також печатки, штампи (у разі наявності), бланки судового експерта зберігаються в окремих вогнестійких металевих сейфах.У разі здійснення судовим експертом судово-експертної діяльності у складі юридичної особи умови для її здійснення забезпечує керівник цієї юридичної особи.

За результатами проведених перевірок у 2016 та 2017 роках Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області було виявлено два недоліки організаційного характеру, а саме вимог частини 1 пункту 7 розділу ІІІ Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності, а саме відсутність захисту приміщення від несанкціонованого проникнення відповідними засобами реагування.


  1. Відповідність терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації терміну здійснення судово-експертної діяльності.

Пунктом 1 розділу ІІІ Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами визначено, що обов’язковою умовою здійснення судово-експертної діяльності судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах, є наявність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України, яким надається право на проведення конкретних видів експертиз. Судовий експерт при виконанні процесуальних дій повинен мати при собі і пред’являти на вимогу відповідних посадових осіб свідоцтво про присвоєння йому кваліфікації судового експерта. Крім того відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами визначено у письмових висновках експерта, крім даних, передбачених чинним законодавством, обов’язково зазначаються номер, дата видачі і строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта. При цьому, у разі закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта експерт втрачає право на проведення судових експертиз до підтвердження ним кваліфікації судового експерта (п.5 розділу ІІІ Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами).

У 2016 році та першому кварталі 2017 року Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області вказані порушення не виявлялися.


  1. Наявність Журналу.

Журнал перевіряється на відповідність  встановленій формі у додатку 2 Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами. У зазначеному журналі реєструються постанови, ухвали про призначення експертизи, складені уповноваженою на те особою, звернення сторони захисту кримінального провадження, заяви про проведення експертних досліджень, а також клопотання про надання додаткових матеріалів (даних) для їх проведення. Журнал повинен бути прошнурований, кількість аркушів у ньому пронумерована і скріплена підписом судового експерта та його печаткою (у разі наявності) (п.12 розділу ІІІ Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами). При цьому слід звернути увагу на графи журнали, до яких було внесено зміни наказом Міністерства юстиції України від 07.09.2015 року.

Відповідно до форми, встановленої в Додатку 2 до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами встановлено 8 граф:

1 - № за порядковим номером

2 – Номер судової експертизи (дослідження)

3 – Дата надходження постанови, ухвали про призначення експертизи або заяви про залучення експерта, проведення експертного дослідження

4 – Назва документа (постанови, ухвали, заяви), його (її) дата, номер, орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта)

5 – номер справи із зазначенням виду судочинства та прізвище, ім’я, по батькові особи, відносно якої порушено кримінальне провадження, справу про адміністративне правопорушення (сторін у справі)

6 – дата заявленого клопотання та його виконання

7 – дати виконання експертизи (дослідження)

8 - додатки (схеми, фото тощо), кількістьЗа результатами проведених перевірок у 2016 та першому кварталі 2017 року Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області було виявлено одину невідповідність Журналу судового експерта встановленій формі Журналу.
4) Наявність других примірників висновків проведених судових експертиз та експертних досліджень у наглядових провадженнях і відповідність їх реєстрації у Журналі.

Залежно від характеру звернення за результатами його виконання відповідно до вимог процесуального законодавства України та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (із змінами), складаються такі підсумкові документи: «Висновок експерта», «Висновок експертного дослідження», «Повідомлення про неможливість надання висновку», які виготовляються у двох примірниках, один з яких залишається у судового експерта. Підсумковий документ, а також клопотання судового експерта оформлюються на бланку судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі (далі - бланк судового експерта), зразок та опис якого наведено у додатку 4 до цієї Інструкції. У разі проведення експертизи двома і більше судовими експертами бланк судового експерта не використовується, а зазначаються реквізити усіх судових експертів. Підсумковий документ та додатки до нього (схеми, картограми, фотографії тощо) підписуються судовим експертом та засвідчуються його печаткою (у разі наявності). Після виконання експертизи (дослідження) підсумковий документ надсилається разом з матеріалами справи та іншими документами, що надійшли за клопотанням експерта, органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). У разі здійснення судовим експертом судово-експертної діяльності у складі юридичної особи підсумковий документ надсилається органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із супровідним листом цієї юридичної особи. Другі примірники підсумкових документів та копії додатків до них зберігаються в приміщенні судового експерта протягом п’яти років у наглядових провадженнях.

Наглядове провадження повинно містити документи, в яких фіксуються дії, пов’язані з призначенням та проведенням експертиз (досліджень), хід їх проведення, зокрема постанову (ухвалу) про призначення експертизи або заяву про залучення експерта, проведення експертного дослідження, копії листів, клопотань до замовника, другі примірники підсумкових документів тощо.

Після закінчення строку зберігання наглядові провадження передаються організаціям із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначаються дата здачі документів, їх вага та номер накладної. Ці накладні підлягають постійному зберіганню у судового експерта. Судовий експерт щороку до 01 лютого, наступного за звітним періодом, надсилає до Міністерства юстиції України звіт про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.У 2016 році та першому кварталі 2017 року Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області було виявлено 1 випадок щодо неправильного зберігання других примірників підсумкових документів та копій додатків до них.
5) Відповідність видів експертиз, проведених судовими експертами, експертним спеціальностям, зазначеним у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта.
6) Відповідність висновків вимогам нормативно-правових актів щодо їх складання і оформлення та правильність застосування методів дослідження.

Відповідно до п.9 розділу 4 Інструкції перевірка відповідності висновків вимогам нормативно-правових актів та правильності застосування методів дослідження здійснюється шляхом рецензування висновків фахівцями науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України. Строк проведення рецензування висновків не повинен перевищувати 14 календарних днів. Копії висновків для рецензування відбираються за період з дати присвоєння (останнього підтвердження) кваліфікації судового експерта у кількості від 3 до 6 примірників (залежно від наявних експертних спеціальностей та стажу роботи експерта). На рецензування надаються оригінали або копії других примірників висновків, що знаходяться в наглядових провадженнях, які після рецензування повертаються експертові. Рецензії, складені на висновки, надсилаються разом з актом перевірки до Міністерства юстиції України. Рецензування висновків атестованих судових експертів Запорізької області проводиться Дніпропетровським науково-дослідного інституту судових експертиз або його Запорізьким відділенням.За результатами проведених перевірок у 2016 році та першому кварталі 2017 року в ході проведених рецензувань було експертами Дніпропетровського науково-дослідного інституту експертних досліджень було зроблено наступні зауваження:

  • дотримання вимог пункту 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/, у частині зазначення у висновку дати задоволення клопотань експертів, надходження додаткових матеріалів (роз’яснень), а також враховувати рекомендації в частині зазначення у переліку використаної літератури нормативних актів, вказаних у дослідницькій частині; в частині зазначення правильної назви розділів у висновках авто товарознавчого дослідження; в частині вживання слів у правильній формі;

  • щодо дотримання вимог пункту 4.16 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5, у частині викладання висновків за результатами дослідження у вигляді відповідей на поставленні питання в послідовності, що визначена у вступній частині. На кожне з поставлених питань давати відповідь по суті або вказувати, з яких причин неможливо його вирішити. Проводити більш детально опис об’єкту дослідження та перевіряти нормативні акти та методичні матеріали на чинність;

  • у частині зазначення на документи, які були об’єктами дослідження, зазначення номеру та дати первинних документів (меморіальних ордерів), а також зазначення періодів дослідження наданих виписок банку та номерів рахунків;

  • вимог пунктів 1.2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5, щодо зазначення назви експертизи у відповідності до виду (підвиду) експертизиюКОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Міністерство юстиції України

Поштова адреса:

01001 м. Київ, вул. Городецького, 13

 Телефони для довідок:

(044) 278-37-23 — довідка із загальних питань;

486-49-84 — Управління експертного забезпечення правосуддя;

206-71-38 — Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України;Офіційний веб-сайт:

https://minjust.gov.uaАдреса електронної пошти:

themis@minjust.gov.ua

 

Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій областіПоштова адреса:

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164.Телефони для довідок:

(061)224-64-42, (061) 239-01-03 — відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій областіАдреса електронної пошти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області  info@zp.minjust.gov.ua

Адреса електронної пошти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області:

npa@zp.minjust.gov.ua

Офіційний веб-сайт: http://justzp.gov.ua/

Рубрика «Контроль за діяльністю атестованих судових експертів:

http://www.justzp.gov.ua/ua/kontrol_za_diyalnistyu_atestovanih_sudovih_ekspertiv

 
Дніпропетровський науково-досліднийінститут судових експертиз

Поштова адреса:

49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, офіс 361Телефон для довідок: (056)791-17-56

Електронна пошта: dniprondise@mail.ru

 

  Запорізьке відділення

Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз

Поштова адреса:

69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13 Телефони для довідок: (061)764-74-18, 764-74-29

Офіційний веб-сайт: http://sudexp.in.ua/

Адреса електронної пошти: zv_dndise@ukr.net

 


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка