Головне територіальне управління юстиції у житомирській областіСкачати 279.51 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір279.51 Kb.
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Позитивний досвід

організації та забезпечення

науково-методичної роботи

в комунальному закладі

«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей»

Житомир - 2015
Позитивний досвід організації та забезпечення науково-методичної роботи в комунальному закладі «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» (далі – ліцей-інтернат) узагальнений Головним територіальним управлінням юстиції у Житомирській області за наслідками перевірки стану правової освіти в ліцеї-інтернаті, здійсненої у березні 2015 року.
Науково-методична робота ліцею-інтернату забезпечує ефективний розвиток усіх напрямків і суб'єктів педагогічної діяльності навчального закладу в інноваційному режимі.
Дане узагальнення містить в собі організаційну та практичну сторони науково-методичної роботи ліцею-інтернату, що включає в себе:


 • систему структурних підрозділів методичної служби ліцею-інтернату;

 • напрямки науково-методичної роботи:

 • підвищення педагогічної майстерності;

 • науково-дослідницька робота педагогів;

 • науково-методична робота в напрямку підвищення управлінської культури педагогів.

 • форми й методи системного підхіду до змісту методичної діяльності при реалізації науково-методичної стратегії


Дане узагальнення може бути використано в роботі як інших навчальних закладів так і територіальних управлінь юстиції під час проведення перевірок стану правової освіти та занять з педагогічними колективами навчальних закладів.

Організації та забезпечення науково-методичної роботи

в комунальному закладі «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей»
Науково-методична робота педагогів ліцею-інтернату - це цілісна, заснована на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду, система взаємопов'язаних дій, що забезпечують безперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, і, нарешті, підвищення освітнього рівня навчального закладу в умовах інтенсивної інноваційної діяльності, яка спирається на нормативно-правову базу:

- Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;

- Концепцію громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

- галузеву Концепцію розвитку неперервної педагогічної освіти, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 №1176;

- закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”;

- постанову Кабінету Міністрів України від 23.1.2011 № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”;

- наказу Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 № 750 “Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України”;

- листи Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343 “Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі”, від 25.07.2014 № 1/9-376 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 н.р.”, від 25.07.2014 № 1/9-374 “Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 н.р.”.Структурні підрозділи методичної служби ліцею-інтернату складають:

Науково-методична робота здійснюється на засадах загальнопедагогічних принципів (демократизації, гуманізації, диференціації, індивідуалізації та індивідуального підходу), а також принципів, що відображають специфіку ліцею-інтернату серед інших типів загальноосвітніх навчальних закладів: • принцип “науково-методичної самостійності”, що забезпечує існування ліцею-інтернату як автономної науково-методичної системи, яка співпрацює з державними інститутами, органами управління освітою на демократичних засадах і має власну стратегію розвитку:

 • принцип “органічного взаємозв'язку науково-методичної діяльності педагогів та науково-дослідницької діяльності ліцеїстів”, який забезпечує інтенсивний розвиток інтелектуальних і творчих здібностей педагогів і ліцеїстів в умовах колективної науково-дослідницької роботи на кафедрах ліцею-інтернату;

 • принцип “близької і дальньої перспективи” дозволяє зробити процес самовдосконалення безперервним завдяки визначенню кожним педагогом перспективи подальшого професійного зростання.

Вихідними положеннями науково-методичної роботи є:

1. Ліцей-інтернат – це відкрита система для інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду, що адаптуються відповідно до мети і завдань навчального закладу.


2. Залучення педагогів ліцею-інтернату до інтенсивної багатофункціональної науково-методичної діяльності нерозривно пов’язане з процесом формування творчої особистості педагога, розвитком його професійної діяльності, а також підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
3. Розвиток педагогічної діяльності вчителя та ліцею-інтернату загалом можливий лише за умов дослідницького підходу до ключових завдань педагогіки і освіти, відповідно до цього аналіз різних аспектів навчально-виховного процесу, узагальнення результатів педагогічної діяльності здійснюється на засадах досліджень, які проводяться.
4. Педагогічне дослідження є не виключною прерогативою вчених, а основою практичної педагогічної діяльності кожного вчителя.
5. Педагог ліцею-інтернату – це особистість, яка безперервно розвивається і вдосконалюється, самостійно визначає цілі, засоби їх досягнення, реалізації, контролює їх відповідність отриманим результатам.

Головною метою науково-методичної роботи ліцею-інтернату є ефективний розвиток усіх напрямків і суб'єктів педагогічної діяльності навчального закладу в інноваційному режимі.

Упровадженню ефективної організаційної структури управління, створенню інформаційної бази з науково-методичної проблеми сприяло те, що ліцей-інтернат:

• є дійсним членом Всеукраїнської Асоціації Шкіл Майбутнього (куратор – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України);

• є обласним Центром професійного саморозвитку вчителя “Академія педагогічної майстерності” – науково-методичним підрозділом Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України;

• активно співпрацює (за рахунок участі в семінарах та конференціях) з Інститутом обдарованої дитини та Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Житомирським державним університетом імені Івана Франка.

Основними напрямками співпраці є:

− розробка, апробація та впровадження інноваційних педагогічних технологій (проектної, розвитку критичного мислення, створення ситуації успіху, КТС, модульно-рейтингового навчання, навчання як дослідження, ІКТ, інтерактивного навчання), навчання вчителів їх використанню шляхом участі в роботі творчих (динамічних, фокусних, проектних) груп, організаціях семінарів та тренінгів;

− підготовка та реалізація спільних проектів та наукових програм (наприклад, видання за участю викладачів кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка книги “Пам’ятаємо вічно”); проведення спільних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій (як традиційна щорічна студентсько-учнівська краєзнавча конференція “Наш край: історія та сьогодення”), спільних засідань методичних комісій ліцею-інтернату та кафедр Житомирського державного університету імені Івана Франка;

− видавництво посібників, методичних матеріалів, підготовка до друку результатів спільних досліджень.

Сприятливі умови для здійснення науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності з реалізації науково-методичної стратегії “Формування особистості на основі творчого розвитку її інтелектуального та духовного потенціалу” та з 1.09.2014 року – “Формування організаційно-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу” забезпечувались співпрацею із Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; навчально-науково-виробничим комплексом “Полісся” при Житомирському державному університеті Івана Франка, міжнародним освітянським “Партнер”-клубом.

Аналіз стану та наявних ресурсів і можливостей діяльності ліцею-інтернату як інноваційного навчального закладу свідчать про достатній рівень умов, необхідних для реалізації цілей та завдань науково-методичної стратегії.

Кваліфікаційний склад педагогічних працівників зростає щороку і вказує на їх високий методичний рівень: 50 % – спеціалісти вищої категорії, 38 (53 %) присвоєне педагогічне звання “старший вчитель” та “вчитель-методист”; 6 педагогів мають науковий ступінь кандидатів та докторів педагогічних наук (дані на 1.10.2014 р.). П’ять викладачів Житомирського державного університету імені Івана Франка – кандидати та доктори наук: біологічних, психологічних, фізико-математичних, педагогічних працюють за сумісництвом.

Колектив ліцею-інтернату складається, в основному, із трьох груп: молоді та малодосвідчені спеціалісти: 30% (мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст” або “спеціаліст ІІ категорії”; педагогічні працівники кваліфікаційної категорії “спеціаліст І категорії” та “спеціаліст вищої категорії”; вчителі-методисти, а також викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка (дані на 1.10.2014 р.). Кожна з цих груп має свої переваги в організації науково-методичної роботи: молоді вчителі за віком найбільш схильні до інновацій; досвідчені педагоги вміють органічно поєднувати традиційні та інтерактивні форми роботи, викладачі мають досвід наукової діяльності.

У ході роботи над поетапною реалізацією методичної проблеми педагоги ліцею-інтернату опанували інноваційними освітніми технологіями, формами, методами, як цілісною системою взаємопов’язаних дій, що забезпечили безперервний розвиток творчої особистості вчителя, вихователя, ліцеїста, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, а в кінцевому результаті – підвищення освітнього рівня навчального закладу.


Науково-методична робота в ліцеї-інтернаті

здійснюється за трьома напрямками:
І. Підвищення педагогічної майстерності

 • Всеукраїнські науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, що організовуються науковими інституціями Національної академії педагогічних наук України: Інститутом обдарованої дитини, Інститутом проблем виховання, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих, Національним Центром “Мала Академія Наук України”.

Педагоги ліцею-інтернату тільки в 2012-2014 н. р. брали участь в роботі 28 подібних заходів, виступали в ході обговорення та підготували статті:

• “Неперервний саморозвиток педагогічної майстерності вчителя” (Л.В. Калачова – заступник директора ліцею-інтернату з методичної роботи); всеукраїнський круглий стіл “Психологічні засади формування педагогічної майстерності вчителів у роботі з інтелектуально-обдарованими учнями” 22.11.2012 р. м. Київ);

• “Організаційні та психолого-педагогічні умови підтримки та розвитку обдарованої особистості” (Л.В. Корінна; V міжнародна науково-практична конференція “Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави” 25-29.09.2012 р. АР Крим);

• “Значущість етнічної культури та регіональних особливостей для повноцінного виховання обдарованої особистості” (Корінна Л.В., Лознюк А.Л., Сідова І.В., круглий стіл “Обдарованість, духовність, мудрість: сфери перетинання понять” 14.02.2013 р. м. Київ);

• “Інноваційне освітнє середовище ліцею-інтернату та його вплив на саморозвиток особистості” (Корінна Л.В., Левончук Н.О.; Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформаційні технології в креативному навчанні творчо-обдарованих старшокласників” 15.11.2012 р., м.Київ);

• “Проблемно-пошукове навчання як форма активізації творчої діяльності учнів” (Корінна Л.В., Рассохіна Л.Р.; Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні технології навчання обдарованої молоді” 6-7.12.2012 р., м.Київ);

• “Розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації навчання” (Єлісеєва В.В. – вчитель математики та економіки ліцею-інтернату, круглий стіл “Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне” 20.01.2012 р., м.Київ);

• “Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників: теоретичний аналіз проблеми” (Корінна Л.В., Люблінська Г.С.; Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованої особистості учня” 23-25.02.2012 р., м.Київ);

• “Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процессу” (Корінна Л.В.; V всеукраїнська науково-практична конференція “Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості” 23-24.04.2013 р.);

• “Окремі питання організаційно-методичного та психологo-педагогічного супроводу розвитку обдарованої особистості” (Корінна Л.В.; Всеукраїнська науково-практична конференція “Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи” 16-17.07.2013 р.).

• “Формування творчої особистості в системі роботи ліцею-інтернату з обдарованою молоддю” (Корінна Л.В.; VІ міжнародна науково-практична конференція “Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави” 26-30.09.2013 р., м.Київ);

• “Виховання креативності та нелінійного мислення в системі роботи з обдарованою молоддю” (Корінна Л.В.; ІV Міжнародний кримський педагогічний конгрес “Інновації та моделі безперервної освіти” 02-04.10.2013 р.);

• “Формування творчої особистості в системі роботи ліцею” (Корінна Л.В.; науково-практична заочна конференція з міжнародною участю “Обдарованість: стратегія інноваційного розвитку” лютий 2014 року);

• “Психологічний супровід розвитку обдарованої дитини” (Корінна Л.В., Люблінська Г.С.; Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості учня” 25-26.02.2014 року, м. Івано-Франківськ);

• “Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально-виховному процесі ліцею” (Корінна Л.В., Норинчак З.Б.; круглий стіл “Особистісний розвиток обдарованого учня: профорієнтаційний аспект” 20.02.2014 р., м.Київ);

• “Проектування розвивального навчально-інформаційного середовища навчального закладу” (Корінна Л.В.; V Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні технології навчання обдарованої молоді” 04.12.2014 р. м.Київ);

• “Психологічний супровід та підтримка розвитку обдарованої особистості, формування у неї успішних життєвих стратегій” (Корінна Л.В.; VІ Міжнародна науково-практична конференція “Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави” 15-21.09.2014 р., смт Козин, Київська обл.).
Традиційно, починаючи з 2009 року, ліцей-інтернат стає організатором науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів як на своїй базі, так і в ході національних та міжнародних освітянських виставок:

• 2010 р., 27 жовтня, виставка “Інноватика в освіті України”, Всеукраїнський круглий стіл “Роль творчих груп педагогів в інноваційному оновленні освітнього простору”.

• 2010 р., 17 березня, Міжнародна виставка-презентація “Сучасні навчальні заклади”, науково-практична конференція “Упровадження в навчально-виховний процес ліцею інноваційних методик та технологій, що відповідають принципам випереджаючої освіти для сталого розвитку”;

• 2011 р., 16 лютого, ХХІV Міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні”, семінар за участю педагогів 32 загальноосвітніх навчальних закладів України “Проектна діяльність: компетентнісний підхід, традиції, результати”.

• 2011 р., 2 березня, ІІ Міжнародна виставка “Сучасні навчальні заклади”, Всеукраїнський круглий стіл: “Комунальний заклад «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей»Житомирської обласної ради: з досвіду виявлення та сприяння розвитку обдарованості дітей і підтримка талановитої молоді”.

• 2011 р., 18 жовтня, національна педагогічна виставка “Інноватика в сучасній освіті”, семінар “Творення особистісно-розвивального середовища обдарованої дитини” за участю освітян Дніпропетровської, Вінницької, Сумської, Київської, Рівненської та Чернігівської областей.

• 2012 р., 1 березня, ІІІ Міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти”, науково-практичний семінар “Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді”.

• 2012 р., 18 квітня, ліцей-інтернат співорганізатор представницької конференції “Акмеологічні аспекти проектування особистісного розвитку обдарованої дитини”.

• 2012 р., 16 жовтня IV Національна виставка-презентація “Інноватика в сучасній освіті”, Всеукраїнський семінар “Мала академія наук “Інтелектуал”: від науково-дослідницької роботи – до вершин науки» за участю наукових співробітників центру “Мала Академія наук України”.

• 2013 р., 25 лютого XVI Міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні”, науково-практичний семінар “Організація науково-дослідної роботи в ліцеї” за участю педагогів Житомирської, Київської, Рівненської та Чернігівської областей.

• 2013 р., 22 жовтня V виставка-презентація “Інноватика в сучасній освіті”, круглий стіл для педагогів-учасників: “Інноваційні проекти як основа формування творчої особистості”.

Майстер класи, що проводяться в ліцеї-інтернаті як обласному Центрі професійного саморозвитку вчителя “Академія педагогічної майстерності”. В 2011-2014 році їх проводили дійсні члени НАПН України І.Д. Бех та І.А. Зязюн.


 • Науково-теоретичні, науково-практичні та психолого-педагогічні семінари.

Зокрема 1-2 грудня 2011 року за участю Міжнародного освітянського апарату “Партнер”-клубу, у ліцеї-інтернаті була організована робота науково-практичного семінару-презентації освітньо-педагогічного проекту “Роль КЗ “Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей” Житомирської обласної ради у становленні освітнього простору регіону”.

Розвиваючи свій творчий потенціал, учителі ліцею-інтернату як члени Міжнародного освітянського “Партнер”-клубу активно беруть участь в його роботі, зокрема у науково-практичних конференціях, які організовують його члени на базі своїх навчальних закладів. Це науково-практична конференція “Практичні основи організації навчання через служіння суспільству” (13-14.12.2013 р.) на базі Тернопільського навчально-виробничого комплексу “Школа-ліцей-інтернат № 6 імені Назарія Яремчука”; діалогова конференція “Управління інноваціями. Інноваційні технології. Акметехнології: методологічна модель, постулати, психологічні принципи, види” (06.02.2014 р., Київський гуманітарний ліцей-інтернат при Національному університеті імені Тараса Шевченка); науково-практичний семінар “Компетентнісний підхід у освітньому просторі акмеологічного навчального закладу” (24-25.04.2014 р., Київський фінансовий ліцей-інтернат) тощо.

Інформація та матеріали, отримані в ході участі у роботі семінарів, круглих столів, конференцій стають предметом обговорення на засіданнях методичних комісій, науково-методичної ради ліцею-інтернату.

Науково-методична рада ліцею-інтернату тільки у 2014 році організувала та провела ряд проблемних, науково-пошукових семінарів за участю провідних науковців країни. Наприклад:

• “Законодавча база та державні документи, що регламентують діяльність експериментальних навчальних закладів” (січень 2014 р., Кириленко С.В., Кіян О.І.). У результаті семінару було створено електронну базу державних документів, які є основою проведення дослідно-експериментальної роботи;

• “Освіта: ретроспектива, інтроспектива, перспектива” (лютий 2014 р.), Б.Є. Поломошнов; кандидат філософських наук , викладач логіки, психології в КНЛУ;

• “Талановитий освітянин-педагог – значущість для суспільства” (лютий 2014 р.), Г.П. Васянович, кандидат філософських наук, доктор педагогічних наук, ЛДФА, м. Львів.

Мета заходів – підготувати педагогічних працівників до творчої, науково-дослідницької діяльності в системі базової та повної середньої освіти.
 • Національні та міжнародні освітянські виставки

За період 2009-2014 р.р. ліцей-інтернат був учасником 12 виставок. За їх результатами педагогічний колектив здобув 7 золотих, 3 срібні та бронзову медаль у різних номінаціях. До прикладу:

• 18-20 жовтня 2011 року: ІІІ Національна виставка-презентація “Інноватика в сучасній освіті”. За її результатами ліцей-інтернат нагороджений золотою медаллю у номінації “Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу”;

• 15-17 лютого 2012 року: XV Ювілейна міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2012”. Матеріали, представлені педагогами ліцею-інтернату в номінації “Пошук і підтримка обдарованих дітей і молоді”, удостоєні золотої медалі організаторів виставки: Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України;

• 1-3 березня 2012 року: ІІІ Міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти – 2012”. Колектив ліцею-інтернату нагороджений срібною медаллю у номінації “Інноваційні технології виявлення, навчання та підтримки розвитку обдарованої дитини”;

• 25-27 лютого 2013 року: ХVІ Міжнародна виставка “Сучасна освіта в Україні – 2013”. Колектив ліцею-інтернату нагороджений золотою медаллю у номінації “Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі Житомирського обласного педагогічного ліцею Житомирської обласної ради”;

• 22-24 жовтня 2013 року: V Ювілейна національна виставка-презентація “Інноватика в сучасній освіті”; на конкурс був представлений описовий матеріал з додатками у номінації “Випереджаюча освіта для сталого розвитку як інноваційна форма організації освітнього простору”. Як результат – диплом І ступеня від Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

З метою підтримки і розвитку перспективних надбань та освітніх ініціатив педагогів ліцею-інтернату, популяризації кращого досвіду їх професійної діяльності, впровадження новітніх технологій в освітню практику в навчальному закладі працює постійно діюча педагогічна виставка “Інноваційні педагогічні технології, творчі доробки, передові педагогічні ідеї та знахідки педагогів ліцею-інтернату”.

Її діяльність передбачає: • організацію вивчення та аналіз існуючої педагогічної теорії і практики з проблеми розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу у відповідності з Програмою дослідно-експериментальної роботи ліцею-інтернату (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.3013 року №1858);

 • системну класифікацію інноваційних технологій та їх елементів, інтерактивних форм і методів роботи, що їх застосовують у педагогічній діяльності члени тієї чи іншої методичної комісії чи творчої групи, відповідно тематичних номінацій (наказ по ліцею від 07.01.2014 р. №1).

Кращі матеріали виставок заносяться до каталогу з відповідними анотаціями та розміщуються на сайті ліцею-інтернату. Це забезпечує традиційне представництво педагогічного колективу ліцею-інтернату на:

* обласній педагогічній виставці “Сучасна освіта Житомирщини” (січень-березень, щороку). У 2013 році представляли на ній навчальний заклад. За результатами роботи XVII обласної виставки “Сучасна освіта Житомирщини – 2014” 9 педагогів нагороджені дипломами І та ІІ ступеня за активну участь в її роботі. Їх інформаційно-тематичні напрацювання, представлені на ній, ввійшли до підсумкового каталогу (наказ управління освіти і науки облдержадміністрації № 161 від 14.04.2014 р.);

* методичному ярмарку, що його організовує Житомирський державний університет імені Івана Франка (лютий 2011-2014 рр.);

* міжнародних, національних освітянських виставках, організованих Національною академією педагогічних наук України, Міністерством освіти і науки України та виставковими компаніями.

Позитивний вплив на розвиток творчого потенціалу вчителів справляє участь у роботі ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнських турнірів у ролі організаторів, членів журі чи апеляційної комісії.


 • Взаємовідвідування уроків та інших форм навчальної діяльності (вибіркове та тематичне)

З метою вивчення інноваційного досвіду педагогів в ліцеї-інтернаті налагоджена взаємодія Шкіл передового педагогічного досвіду “Майстер-клас” та становлення молодого педагога. У 2013-2014 навчальному році найбільш цікавими виявились заняття, проведені учителями: Головіною В.Л. – “Краса і поезія” (ІІІ-У, робота в групах, “Мозковий штурм”), Нечипорчук О.Є – “День подяки” (ІІ –Л; рольова гра), Рассохіною Л.Р. – “Використання фразеологізмів у мовленні” (ІІ-У; бінарний урок української мови та інформатики), Норинчак З.Б. – “Срібна доба російської поезії” (ІІІ-У; з застосуванням інтерактивних технологій), Томляком М.І. – “Індія” (І-І; урок-семінар); Бардаш О.Д. – “Професія вчителя. За і проти” (ІІ-А; диспут), Домбровською Л.В. – “Вчимося бути толерантними”, (ІІІ-М; круглий стіл) тощо.


 • Атестація педагогів

За період з 2009 року науково-методична підтримка в підготовці до атестації була надана 72 педагогам, в тому числі був проведений моніторинг їх педагогічної діяльності, організована електронна презентація професійних здобутків; 67 педагогів пройшли курсову перепідготовку при Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Атестація працівників організована з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: кожен педагог, аналізуючи свою діяльність, готує електронне портфоліо як засіб наочної демонстрації творчих досягнень в організації навчально-виховного процесу. Портфоліо створюється за допомогою Microsoft Power Point, що вміщує в себе текст, фото, звуковий супровід.

Завдяки цій інновації було вирішено проблему самоаналізу та самооцінки професійної майстерності вчителя – одну з найактуальніших у його роботі. Адже кожен вчитель, незалежно від його педагогічного досвіду, має свій особистий стиль роботи, що визначається чотирма основними складовими: вчителем, класом, предметом, педагогічними технологіями.
ІІ. Науково-дослідницька робота

педагогів ліцею-інтернату
Науково-дослідницька робота педагогів ліцею-інтернату – це невід’ємна складова їх професійної діяльності, необхідна умова розвитку педагогічного мислення, індивідуальних педагогічних систем та навчального закладу в цілому.

Основні педагогічні критерії, що характеризують науково-дослідну роботу вчителів ліцею-інтернату:

1. Якісно інший, у порівнянні з традиційними підходами, зміст науково-методичної роботи – новітня інформація з педагогіки, психології, загальної дидактики, психофізіології, за рахунок організації та участі в науково-теоретичних та науково-практичних семінарах, конференціях, майстер-класах, яка забезпечує розширення уявлень про інтенсивний розвиток освіти, інноваційного підходу до змісту навчання і виховання.

2. Творча, інтерактивна атмосфера, в якій здійснюється взаємонавчання та самоосвіта вчителів та вихователів ліцею-інтернату. Цьому сприяє робота творчих груп педагогів: “Організація науково-дослідницької та творчо-пошукової роботи з ліцеїстами”; “Моніторинг розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу”; “Впровадження в навчально-виховний процес ліцею-інтернату ІКТ”; “Формування засобами проектних технологій творчої особистості ліцеїста”; “Інтерактивні технології як засіб підвищення якості та результативності навчання та виховання”; “Організація супроводу та підтримки розвитку обдарованої особистості в позаурочний час”.

Творчі групи педагогів створюються за потребою, тобто є динамічними, і допомагають кожному вчителеві глибоко усвідомити сутність нових методичних ідей, їх роль в особистому досвіді, здійснити експериментальну перевірку розроблених проектів, моделей.

3. Співпраця з науковцями різних наукових установ Національної академії педагогічних наук України та Міністерства освіти і науки України, особливо в період виконання науково-дослідної роботи.

4. Захист науково-дослідних робіт, теоретичні виступи вчителів, які розкривають зміни в освітній практиці; ознайомлення своїх колег з отриманими результатами. Під час підготовки команд до участі в турнірах обласного рівня – юних фізиків, хіміків, математиків, біологів, істориків, географів; у ході підготовки науково-дослідницьких робіт членів Малої Академії наук педагоги ліцею-інтернату набувають досвіду розв’язання цікавих практичних науково-дослідних проблем.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№828 від 19.07.2012 р.) “Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: “Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес”, ліцей-інтернат внесений до списку базових навчальних закладів.

Творчою групою педагогів-організаторів дослідно-експериментальної роботи (керівник Єлісеєва В.В.) створено відеоролик про перебіг експерименту в ліцеї-інтернаті. 25 квітня 2014 року представниками Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Центрального відділення “Приватбанку” було проведено тестування ліцеїстів з курсу “Фінансова грамотність”, за результатами якого вчителі та ліцеїсти були нагороджені дипломами.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2013 року за № 1858 на базі Житомирського обласного педагогічного ліцею-інтернату Житомирської обласної ради здійснюється дослідно-експериментальна робота за темою: “Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учасників навчального-виховного процесу”.

З метою формування у педагогів, ліцеїстів готовності до проведення дослідження та організації дослідно-експериментальної роботи в ліцеї-інтернаті було визначено та виконано такі основні завдання першого (організаційно-підготовчого) етапу:

• створення центру управління дослідно-експериментальною діяльністю на базі науково-методичної ради ліцею-інтернату;

• визначення та уточнення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту;

• вивчення та аналіз наукових досліджень, педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи, організація науково-методичної підтримки експерименту;

• формування проектних динамічних творчих груп педагогів щодо розробки основних напрямів дослідно-експериментальної діяльності; підготовка та проведення педагогічних рад, тренінгів та семінарів для вчителів;

• створення психолого-педагогічного, діагностичного інструментарію щодо визначення рівня готовності педагогів, ліцеїстів та батьків до участі в дослідно-експериментальній роботі;

• діагностика інноваційної компетентності педагогів та їх готовності до виконання ролі педагога-фасилітатора;

За результатами І (організаційно-підготовчого) етапу:

* проектною групою психолого-педагогічного забезпечення експерименту створено навчально-методичну структуру та побудовано зв’язки між її складовими, враховуючи психодіагностичну та розвивальну роботу, психологічну просвіту;

* проблемною групою моніторингу розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу побудовано циклограму діагностик, спрямованих на вивчення особливостей процессу;

* проектною групою навчально-методичного забезпечення експерименту сформовані пропозиції щодо покращення навчально-методичної бази ліцею-інтернату;

* проектною групою з розробки проекту Положення про ліцей-інтернат останній розроблений і представлений в Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, розроблено проект Статуту ліцею-інтернату.

З вересня 2014 року педагогічний колектив ліцею-інтернату працює над програмою ІІ етапу (концептуально-діагностичного) дослідно-експериментальної роботи згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 р. за № 928.

5. Постійне інформування педагогів про розробки питань, які їх цікавлять у науці.

Важливу роль тут відіграють засідання психолого-педагогічного семінару, підготовка до предметних тижнів та декад, засідання методичних комісій.

Сім методичних комісій ліцею-інтернату об’єднані в чотири кафедри.

Вчителі кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін (методична комісія вчителів української мови та літератури, світової літератури; методична комісія вчителів іноземної мови; методична комісія вчителів історії, правознавства та географії) працювали над темою “Формування світоглядних основ на уроках мови та літератури, історії, правознавства, географії, філософії”.

Педагоги кафедри спрямували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку й шукали нові форми організації навчально-виховного процесу через нетрадиційні підходи.

Вчителі дбали про інформативну насиченість дидактичного матеріалу, розвиток творчих і пізнавальних здібностей кожного ліцеїста. Вони успішно здійснювали міжпредметні зв’язки, диференційований та індивідуальний підхід у навчанні, організовували самостійну діяльність ліцеїстів.

Учителі систематично підвищують свою професійну майстерність. Надруковані “Історико-географічні нариси з історії міст і сіл Житомирщини” (Томляк М.І.), інформаційно-методичні видання “Навчально-виховний потенціал історичної освіти в умовах полікультурності” (Преснякова Н.П.) та “Авторська система викладання історії, інформативні блоки – логічні схеми – тестовий контроль (з додатками)” (Глушенко М.В.).

На своїх уроках та у позаурочній діяльності педагоги реалізовували такі завдання: виховання потреби у вивченні мови, літератури, історії, правознавства, формування соціокультурних, комунікаційних високих морально-етичних якостей особистості, цілісних світоглядних уявлень.

Учителі займаються самоосвітою, беруть активну участь в освітянських конференціях, семінарах, виставках. У 2012-2014 р.р. працювали над етнографічним проектом “Різнобарвний святограй на Поліссі”, що містить багатоаспектний, цікавий і корисний матеріал про свята на Поліссі, культуру поліщуків, давні і сучасні звичаї, традиції регіону. Видається літературно-мистецький альманах “Голос рідної землі”, в якому учителі української мови та літератури систематизують та доносять до громади навчального закладу, області творчі роботи талановитих ліцеїстів.

Учителі математики, фізики, інформатики, економіки, хімії та біології, що об’єднані у кафедру природничо-математичних наук, працюють над темою “Використання інтерактивних технологій, ІКТ на уроках та в позаурочній діяльності”. Для цього вони:

• вивчали і застосовували у практичній діяльності сучасні методики викладання природничих дисциплін;

• вивчали психологічні особливості ліцеїстів та розробляли стратегію педагогічного впливу на ліцеїстів, що мають проблеми у навчанні;

• здійснювали профільну диференціацію шляхом вивчення спецкурсів з математики, фізики, біології та хімії;

• проводили індивідуальну, науково-пошукову роботу зі здібними та обдарованими ліцеїстами.

Педагоги продовжують працювати над розробкою власних науково-методичних напрацювань. Результатом цієї роботи стало видання електронних посібників для дистанційного навчання “Елементи теорії ймовірностей” (Кучинська С.А.), “Розв’язування трикутників” (Нестерчук С.І.) та методичний комплекс “Розв'язування задач з параметрами”.

Команда юних біологів (керівник Міщенко В.О.) двічі стала переможцем обласного туру турніру юних біологів (2011, 2012р.р.), виявивши неординарні творчі та дослідницько-пошукові здібності.

Педагоги кафедри добре підготували ліцеїстів до участі в ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. Їх вихованці у 2013-2014 н.р. здобули на них 29 дипломів І, ІІ та ІІІ ступенів. Найбільше дипломантів мають вчителі-методисти Єлісеєва В.В. (27); Міщенко В.О. (16).

Педагоги кафедри виховної роботи - вихователі, керівники гуртків та куратори класів ліцею-інтернату провели значну роботу над науково-методичною темою “Супровід та підтримка розвитку обдарованої особистості, особливості формування в неї успішних життєвих стратегій”.

Методична робота кафедри була спрямована на оволодіння педагогічною культурою, знаннями теорії і методики виховання, уміннями аналізувати, прогнозувати й конструювати виховний процес, передбачати наслідки своєї діяльності.

Спільним продуктом діяльності всіх кафедр ліцею-інтернату стало інформаційно-навчальне видання, рекомендоване до друку на засіданні методичної ради Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти “Урок - “на біс!”, в якому зібрані цікаві уроки, що мають приклади використання інноваційних педагогічних технологій навчання, розвивальні вправи, творчі та науково-дослідницькі завдання, спрямовані на розвиток здібностей ліцеїстів.

З метою підвищення рівня психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової і методичної підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених вчителів у ліцеї-інтернаті впроваджено систему наставництва над молодими колегами. Щорічно в серпні – вересні уточнюються списки молодих спеціалістів, розробляється план роботи з ними. Згідно з наказом по ліцею-інтернату “Про організацію роботи з молодими вчителями та малодосвідченими педагогами”: • створюється рада наставників зі складу голів методичних комісій, вчителів-методистів, яку очолює директор ліцею-інтернату Корінна Л.В.;

 • розроблено Положення про наставництво у КЗ “Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей” Житомирської обласної ради;

 • призначені кваліфіковані педагоги-наставники;

 • затверджуються плани роботи Школи становлення молодого педагога на поточний рік, Школи передового педагогічного досвіду “Майстер-клас”.

Відвідуючи уроки вчителів-майстрів, молоді педагоги набувають методичних знань, умінь, навичок роботи з учнівським колективом, оволодівають інноваційними педагогічними технологіями, що активізують пізнавальну діяльність ліцеїстів.

Наприклад, 8.12.-13.12.2014 р. у ліцеї-інтернаті пройшов тиждень іноземних мов. Його тематична спрямованість: “Веб-квести, рольові ігри, комп’ютерні технології як засоби розвитку навичок усного мовлення”.

Майстер-класи провели:


 • вчитель-методист Нечипорчук О.Є.: “Святкування Різдва у Великобританії” (рольова гра);

 • вчитель-методист Головіна В.Л.: “Шекспірівський фестиваль” (до 400-річчя з дня народження У.Шекспіра);

 • вчитель-методист Муравець А.С.: “Наука і технічний прогрес” (ігрова методика);

 • спеціаліст І кваліфікаційної категорії Коваль К.В.: “Веб-квести як засоби розвитку навичок усного мовлення”.

Плани роботи з молодими спеціалістами щороку коригуються відповідно до кількісного і якісного складу молодих педагогів, їх підготовки, фаху, стажу роботи, результатів роботи в попередньому навчальному році.
ІІІ. Науково-методична робота в напрямку підвищення управлінської культури педагогів
Зміст науково-методичної роботи ліцею-інтернату в напрямку підвищення управлінської культури педагогів включає: програмування педагогами індивідуальної науково-педагогічної діяльності, створення системи управління навчально-дослідною роботою ліцеїстів в урочній та позаурочній діяльності, керівництво творчими групами педагогів з вирішення актуальних проблем освіти. Системне включення педагогів ліцею-інтернату у зазначені види діяльності сприяє успішному формуванню у них якостей педагога-управлінця.

Створений в ліцеї-інтернаті системний підхід до змісту методичної діяльності при реалізації науково-методичної стратегії має форми, методи і виконує певні функції.Системний підхід

Системно-структурний компонент змісту

Форми і методи реалізації змісту методичної роботи

Системно – функціональний компонент

(характеристика функцій)

Теоретичне навчання

Семінари, лекції, конференції, педагогічні читання, інструктивно-методичні наради

Орієнтир в інформаційному потоці.

Розвиток мислення педагогів.

Розширення та збагачення понятійного апарату фахівця.

Створення основи для аналізу та осмислення педагогічного досвіду.

Прогностична функція.

Закладання основи для прийняття педагогічних і управлінських рішень.

Вироблення нових знань педагогом.


Практичне навчання

Педагогічні дискусії, брифінги, семінари, практикуми, динамічні, творчі, ініціативні групи, методичний ринг, методичний діалог

Удосконалення механізмів психіки педагога (пам’ять, увага, воля, емоції тощо).

Розвиток типологічних властивостей особистості (здібності, характер, темперамент тощо).

Розвиток професійних якостей педагога.

Надання педагогам необхідних умінь та навичок для здійснення професійної діяльності, постійне їх оновлення, поповнення та вдосконалення.

Сприяння набуттю педагогами педагогічного досвіду.Стимулювання та розвиток педагогічної рефлексії.Перспективний педагогічний досвід

(ППД)


Моделювання ППД, виявлення, вивчення, узагальнення ППД, майстер-клас, методичний фестиваль, конкурси педагогічної майстерності, ярмарок педагогічних ідей, публікації, педагогічні виставки

ППД визначає мету, зміст, характер і напрямки діяльності, форми, методи і засоби її здійснення, передбачення результатів та прийняття рішень.

Є своєрідним полігоном для проведення експерименту, перевірки теорій, концепцій, прогнозів.

Є інтелектуальною продукцією на освітньому ринку, показником іміджу, конкурентноспроможності суб’єктів.

Реалізація в освітньому просторі ліцею-інтернату протягом багатьох років науково-методичної стратегії “Формування особистості на основі творчого розвитку її інтелектуального та духовного потенціалу” дозволила педагогам ліцею-інтернату набути важливого досвіду колективної взаємодії, що стало запорукою упровадження передових педагогічних ідей у практичну діяльність.

Наказом по ліцею від 17.06.2014 року № 123 “Про підсумки реалізації науково-методичної стратегії “Формування особистості на основі творчого розвитку її інтелектуального та духовного потенціалу” завершена робота педагогічного колективу ліцею-інтернату над її реалізацією.

Виходячи з Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114), враховуючи статус ліцею-інтернату як експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня, що проводить дослідно-експериментальну роботу за темою: “Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу” (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2013 р. № 1858) та результати діагностичного анкетування педагогічних працівників прийнято рішення, організувати науково-методичну роботу з педагогічними працівниками на період 2014-2019 р.р. на основі реалізації науково-методичної стратегії: “Формування організаційно-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу” (наказ по ліцею від 29.08.2014 р. за № 162).Спланована поетапна її реалізація, ведеться робота по створенню інформаційного банку з новообраної науково-методичної стратегії, структура методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею-інтернату приведена у відповідність до змісту проблемної теми.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка