Глухова М. В., завідувач відділу інформаційних технологій Донецького обліппо вострікова О. О., Корнєв М. ГСкачати 382.86 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір382.86 Kb.
  1   2   3
Глухова М.В.,

завідувач відділу інформаційних технологій Донецького облІППО

Вострікова О.О., Корнєв М.Г.,методисти відділу інформаційних технологій Донецького облІППО

ІнформатикаНові стандарти - нові технології та форми навчання
Школа як один з найважливіших соціальних інститутів повинна надавати допомогу учням у адаптації до сучасного інформаційного простору за рахунок створення умов для особистісного зростання та підвищення рівня інформованості в різних сферах життя.

Інформатика – один з улюблених інноваційних предметів шкільної підготовки. Він робить школу сучасною та наближає її до життя, вимог суспільства.

У 2014/2015 навчальному році в навчальних закладах продовжується впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та нових навчальних програм з усіх базових дисциплін, а також з інформатики. Тому вчителям інформатики необхідно перед початком навчального року обов’язково познайомитись зі всіма новими документами, поновити свої знання нормативної бази.

Предмет «Інформатика» у 2014/2015 навчальному році, відповідно до вимог Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, входить в інваріантну частину навчальних планів у 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 класів. У 3 та 6 класах вивчення інформатики відбувається вперше за новою програмою.Початкова школа

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у 2012/2013 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Відповідно до якого у 2013/2014 навчальному році учні 2 класу розпочали вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики» за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572.

Відділом інформаційних технологій на початок 2013/2014 навчального року був сформований електронний пакет навчального програмного забезпечення та середовищ з методичними рекомендаціями, що адаптовані для навчання дітей молодшого шкільного віку, видано методичний кейс «Методичний супровід викладання предмета «Сходинки до інформатики» в початковій школі» (2 клас). Учителі області з предмета «Сходинки до інформатики» були ознайомлені з програмно-методичними комплектами відділу інформаційних технологій та успішно використовували у своїй педагогічної діяльності.

У рамках обласного проекту «Впевнений старт першокласника» у 2013/2014 навчальному році Донецьким облІППО продовжувалася робота з метою підготовки педагогічних кадрів до реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти: 1. Проведено 16 курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників для вчителів інформатики та вчителів початкових класів, які викладають предмет «Сходинки до інформатики» (576 осіб).

 2. На всіх курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників для вчителів інформатики та вчителів початкових класів обов’язково вивчався навчальний модуль «Методика та інноваційні технології викладання предмета «Сходинки до інформатики» в початковій школі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти». Це дало змогу залучити до навчання 1560 працівників освіти: викладачів інформатики та початкових класів.

 3. З метою охоплення більшої кількості педагогів і більш якісної їх підготовки, реалізація проекту «Впевнений старт першокласника» здійснюється через міжкурсові заходи:

 • Постійно-діючий семінар «Викладання предмета «Сходинки до інформатики» в початковій школі» (для методистів МК (МЦ), керівників районних (міських) МО вчителів інформатики) – 48 осіб.

 • Вебінар «Психолого-дидактичні основи навчання інформатики в початковій школі» – 57 осіб.

 • Відео-конференція з авторами підручників для 2-го класу – 105 осіб.

 • Web-марафон «Інновації в методиці викладання предмета «Сходинки до інформатики». Зростаємо разом!» (306 осіб) – 8 вебінарів.

Головною метою вебінару є обмін інноваційними ідеями. У рамках марафону провідні вчителі області розкрили інноваційні методики при викладанні тем курсу «Сходинки до інформатики», поділилися власними методами використання нових програмних засобів, які більш ефективно допомагають вирішити задачі курсу, оригінально використати традиційні методики викладання інформатики в початковій школі, практичним досвідом при викладанні інформатики в початковій школі, надали практичні поради щодо вирішення труднощів при викладанні курсу.

Результатом заходу стало створення «Банку Методичних інновацій викладання предмета «Сходинки до інформатики» (http://vit-ippo.at.ua/index/veb_marafon/0-44).Звертаємо увагу! У 2014/2015 навчальному році змінена назва предмета «Сходинки до інформатики» на «Інформатика» згідно з наказом МОН України № 460 від 16.04.2014 р. «Про внесення зміни у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 572 від 10.06.2011 р».

Структура шкільного курсу «Інформатика» в початковій школі у 2014/2015 навчальному році:Для вивчення предмета «Інформатика» в 1-3 класах 2014/2015 навчального року за новим Державним стандартом початкової освіти надано перелік чинних програм: 1. Для інваріантної складової – «Програма «Сходинки до інформатики для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050, надрукована в навчально-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 4-5, 2011 р. та на сайті відділу інформаційних технологій (http://vit-ippo.at.ua/).

 2. Для варіативної складової:

 • Програма «Інформаційна культура» 1-2 клас (автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І.) (рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень –
  1 комп’ютер» та «Росток»).

 • Програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи» (автори: Л. Журавльова, Т. Проценко) (рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень, надруковано у збірнику «Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану». Книга 3 / Упор.: Г.Ф. Древаль, Л.Ф. Щербакова, А.В. Лотоцька. - Тернопіль: Мадрівець, 2012. – 200 c.).

Особливості викладання інформатики
у 2-3 класах за новою програмою

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2 класі за Програмою надані в додатку до листа Міністерства освіти і науки від 30.05.2013


№ 1/9-383 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році» та «Педагогічна скарбниця Донеччини», № 1, 2013 року.

Курс «Інформатика» розрахований на 35 годин у 3 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану.

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, передбачених навчальною програмою у 3 класі, буде таким:


Тема

Кіл-ть годин

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

2

Інформаційні процеси і комп’ютер

4

Файли та папки. Вікна та операції з вікнами

4

Пошук даних в Інтернеті

6

Робота з презентаціями

7

Алгоритми і виконавці

5

Створення проектів

4

Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час

3

Всього

35

Програмою передбачений резерв часу, який можна додатково використати для вивчення тем курсу, а також для виконання додаткових навчальних проектів, проведення інтелектуальних конкурсів і творчих змагань у кінці кожного семестру або навчального року.

На початку та наприкінці 3 класу передбачені години для повторення й систематизації набутих знань.

Особливості навчання:

 • Однією з важливих складових програми є інтегративні навчальні проекти, при виконанні яких відбувається закріплення, поглиблення й активне засвоєння матеріалів курсу.

 • Програмою передбачено створення учнями індивідуальних або групових проектів у 3-ому класі.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально.

Нагадуємо, що з метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Рекомендується проводити оцінювання на базі портфоліо учня: портфоліо розвитку (3-4 класи) та демонстраційне портфоліо (2-4 класи).Оцінювання якості підготовки учнів з предмета «Інформатика» здійснюється у двох аспектах:

- рівень володіння теоретичними знаннями;

- здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності.

Домашні завдання з інформатики задавати учням
2 класу не бажано, окрім випадків визначених у підручниках (обговоріть з батьками, тощо).

Особливості викладання інформатики у 4 класі

Навчальний предмет «Інформатика» для учнів 4 класу вивчатиметься відповідно до Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН України від 29.11.2005 № 682, до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р. № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року».

У 4 класах інформатика може викладатися за рахунок годин варіативної складової. За умови, якщо у попередні навчальні роки учні 2-3 класів вивчали інформатику, то у 4 класі можна продовжити навчання за цими програмами:


 • «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для ЗНЗ (автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.). Детальна інформація на сайті: http://dvsvit.com.ua.

 • пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів. 2-4 класи» для ЗНЗ (автор Коршунова О.В.). Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 368 с.). Детальна інформація на сайті: http://vesna-books.com.ua/books/index/all/
  shukachi-skarbiv/.

 • пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд». Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» (автор Антонова О.П. Шепетівський НВК № 2 школа-гімназія, Хмельницька область. (Інформатика в школі. – Основа. – №8. – 2012). Детальна інформація на сайті: http://aspekt-edu.kiev.ua/.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 4 класі прописані в листі МОНмолодьспорту України від 01.06.12 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17-22, 2012 року та на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua), «Педагогічна скарбниця Донеччини», № 1, 2012.

Основна та старша школа

Структура шкільного курсу «Інформатика» в 2014/2015 навчальному році основної та старшої школи відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти:Особливості викладання інформатики
у 5-6 класах за новою програмою

У 2014/2015 навчальному році 5-6 класи будуть працювати за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664.

Протягом 2013/2014 навчального року відділом інформаційних технологій Донецького облІППО проводилися курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики, до програми яких було введено модуль «Методика та інноваційні технології викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти». Постійно-діючий семінар «Викладання інформатики в середній ланці за новим Державним стандартом базової і пової загальної середньої освіти» (для методистів МК (МЦ), керівників районних (міських) МО вчителів інформатики – 50 осіб).

У 2014/2015 навчальному році планується проводити Методичний веб-марафон «Викладання інформатики в основній школі: нові горизонти інформаційних технологій» з питань викладання предмета «Інформатика» в середній ланці (5-9 класи). У рамках марафону кожне методичне об’єднання міста (району) розкриє власні інноваційні методи при викладанні інформатики. Інформаційна підтримка марафону (http://vit-ippo.at.ua/index/veb_marafon_5_9_kl/0-51).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.2011 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2014/2015 навчальному році учні
5-6 класів
загальноосвітніх навчальних закладів продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів
5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 година на тиждень, яка розрахована на варіант, якщо діти раніше не вивчали інформатику (ознайомитись з програмою можна на сайті Відділу інформаційних технологій http://vit-ippo.at.ua/). На сьогодні в області існує багато класів і шкіл, у яких у початкових класах вивчався пропедевтичний курс інформатики. У таких класах не рекомендується додавати до чинної програми нових тем. Час, що може звільнитися при вивченні окремих тем програми 5 класу завдяки кращій підготовленості учнів, доцільно використати для розширеного й поглибленого вивчення тем програми, для виконання додаткових практичних робіт, творчих завдань, для проектної діяльності тощо.

Звертаємо увагу, що для 5 класу можна використовувати навчальну програму «Інформатика.
5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу»
(за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова) в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу (лист МОН України від 17.07.2013 р. № 1/11-11636). Програма опублікована в журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї», № 6 за 2012 рік. Враховуючи спеціалізацію навчального закладу, вчитель може обрати для роботи цю програму. Однак слід врахувати, що школи не будуть забезпеченні підручниками, які відповідають саме їй.

Для учнів 5 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі», ознайомитись з якими можна на сайті МОН за адресою http://www.mon.gov.ua/


ua/often-requested/methodical-recommendations/ та «Педагогічна скарбниця Донеччини», № 1, 2013.

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, передбачених навчальною програмою в 6 класі, буде таким:Тема

Кіл-ть годин

Алгоритми та їх виконавці

7

Поняття операційної системи

6

Мультимедіа

4

Текстовий процесор

8

Комп’ютерні мережі

8

Резерв

2

Всього

35

Нагадуємо, у 6 класі не можна змінювати логічну послідовність теми «Поняття операційної системи» відносно інших. Оскільки для вивчення тем «Мультимедіа», «Текстовий процесор» та «Компʼютерні мережі» учням необхідно мати сформовані поняття про файлову систему та навички виконання операцій з файлами та папками. Вчитель має забезпечити рівень навчальних досягнень учнів, зазначений у програмі з кожної теми.

Під час вивчення курсу обов’язковим є проведення десяти практичних робіт. Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіма учнями класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо). Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання за комп’ютером не перевищувала 20 хвилин (ДСанПіН 5.5.6.009-98).

В основу побудови змісту навчання й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з інформатики за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти покладено компетентнісний підхід. Кінцевим результатом навчання інформатики є сформовані на основі здобутих знань, умінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, позитивної мотивації предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності, зокрема уміння вчитися, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна.

Нагадуємо, що для вчителя компетентнісний підхід – це перехід від передавання знань до створення умов для активного пізнання й отримання дітьми практичного досвіду. Для учнів – перехід від пасивного засвоєння інформації до її активного пошуку, освоєння, критичного осмислення й використання досвіду на практиці.

Формування компетентностей учнів буде можливим за умов:


 • організації активної діяльності учнів;

 • звернення до досвіду учнів;

 • відкритого обговорення нових знань;

 • розв’язання проблемних задач і обговорення проблемних ситуацій;

 • організації дискусій;

 • залучення учнів до ігрової діяльності;

 • використання проектної діяльності.

Учитель, який здійснює компетентнісний підхід у навчанні, повинен уміти:

 • виявляти повагу до учнів, до їх суджень та питань;

 • відчувати проблемність ситуацій, що вивчаються;

 • пов’язувати матеріал, що вивчається, з повсякденним життям та інтересами учнів, враховуючи їх вікові особливості;

 • закріплювати знання та вміння на практиці;

 • планувати уроки, використовуючи різноманітні методи і форми навчання;

 • ставити мету та оцінювати її ступінь досягнення разом із учнями;

 • оцінювати досягнення учнів не тільки балами, а й змістовною характеристикою.

Під час вивчення теми «Алгоритми та їх виконавці» в учнів повинно сформуватись уявлення про об’єкти, події, команди, виконавців, систему команд виконавців, алгоритми, використання алгоритмів у повсякденному житті та навчальній діяльності учнів, форми подання алгоритмів, середовище виконання алгоритмів, базові алгоритмічні структури, сформуватися вміння складати алгоритми та подавати їх у різних формах, формально виконувати алгоритми з навчальної діяльності та побуту; складати та виконувати алгоритми у визначеному навчальному середовищі. Сформовані у 6 класі поняття та вміння будуть використані як базові при подальшому вивчення цієї теми у
7-9 класах
.

Враховуючи вікові особливості учнів 6 класу, для формування практичних навичок доцільним буде обрати навчальне середовище виконання алгоритмів Scratch, що можна завантажити за адресою: http://info.scratch.mit.


edu/uk/Scratch_1.4_Download. Середовище Scratch є крос-платформним програмним забезпеченням, яке підтримує україномовний інтерфейс та поширюється безкоштовно, а також обране авторськими колективами за основу для висвітлення цієї теми у підручниках для учнів 6 класу. Але зауважимо, що вибір програмного середовища залишається за вчителем з урахуванням наявної комп’ютерної техніки та доречного для конкретного навчального закладу або траєкторії навчання.

Для підготовки до викладання теми «Алгоритми та їх виконавці» окрім підручника вчителю доцільно використати навчальні посібники з Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких більш детально подано відомості з теми «Алгоритмізація і програмування», а також висвітлено особливості навчального середовища Scratch.

Вивчення теми «Поняття операційної системи» повинно сформувати в учнів поняття про призначення операційних систем, призначення файлової системи, обʼєкти файлової системи та їх властивості, про шлях до обʼєкта файлової системи, повне імʼя обʼєкта файлової системи, тип файлу, сформувати навички виконання операцій з обʼєктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів, виконання пошуку обʼєктів файлової системи.

Сьогодні у розпорядженні сучасної людини досить великий вибір компʼютерної техніки, а як наслідок, і різних операційних систем. Найпопулярнішими серед них є операційні системи сімейства Windows, Linux, Mac OS, а для мобільних пристроїв – операційні системи Android та iOS. У звʼязку з цим рекомендується при викладанні даної теми акцентувати увагу учнів на спільні властивості сучасних операційних систем, тобто на наявне поняття об’єкта, з яким можна виконувати певні дії та який має певні властивості.

Під час вивчення теми «Мультимедіа» в учнів 6 класу повинно сформуватися поняття про мультимедіа, об’єкти мультимедіа, галузі використання мультимедіа, мультимедійні пристрої та мультимедійне програмне забезпечення, а також витворитися навички копіювання об’єктів мультимедіа з фотокамер, мобільних пристроїв на комп’ютер, уміння переглядати та прослуховувати об’єкти мультимедіа на комп’ютері за допомогою програмних середовищ, уміння переглядати, змінювати значення властивостей графічних зображень та здійснювати основні операції з ними.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка