Гігієна у фармації провізориСторінка14/38
Дата конвертації14.09.2017
Розмір4.25 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38
Правильно А, В, С.


302.

Вкажіть показники ефективності вентиляції приміщень асептичного блоку за величиною кратності обміну повітря.


A.

0-1.


B.

+1-2.


C.

+2-3


D.

+5-6


E. *

+4-2.


303.

При гігієнічному обстеженні учбової лабораторії встановлено світловий коефіцієнт, площу підлоги, об’єм приміщення, швидкість руху повітря біля вентиляційного отвору і його площа, температура повітря. Які параметри необхідні для розрахунку кратності повітрообміну?


A.

світловий коефіцієнт, об’єм приміщення і температура повітря;


B.

необхідні дослідження не проведені;


C.

площа підлоги і світловий коефіцієнт;


D.

температура повітря і швидкість його руху біля вентиляційного отвору;


E. *

об’єм приміщення, швидкість руху повітря біля вентиляційного отвору і його площа.


304.

Дані аналізу повітря у приміщеннях аптеки дозволили виявити такий вміст СО2 в асистентській - 0,15 %, фасувальній - 0,3 %, асептичній - 0,1 %. Не всі приміщення аптекиобладнані припливно-витяжною вентиляцією. У якому приміщенні вміст СО2 відповідає гігієнічним вимогам?


A.

У асистентській.


B.

У жодному приміщенні.


C.

У всіх приміщеннях.


D.

У фасувальній.


E. *

У асептичній


305.

Кількість бактерицидних ламп для ефективної санації повітря в аптечних приміщеннях обирають з урахуванням певної потужності на 1 м3 приміщення. Укажіть її для неекранованих ламп:

A. *

2,0-2,5 Вт


B.

1,0-1,5 Вт


C.

4,0-4,5 Вт


D.

6,0--6,5 Вт


E.

8,0-8,5 Вт


306.

Вміст вуглекислого газу в атмосферному повітрі становить (об. %):


A.

СО2 - 1 %;


B.

СО2 - 0,5 %;


C. *

СО2 - 0,03 -0,04 %


D.

СО2 - 4,7 %;


E.

СО2 - 0,1-0,2 %;


307.

Згідно з гігієнічними вимогами з метою санації повітря в аптечних приміщеннях встановлюють як екрановані так і неекрановані опромінювачі. Укажіть приміщення в якому встановлюють обидва типи ламп -екрановані і неекрановані.


A.

Мийна


B.

Асистентська


C. *

Асептична


D.

Кімната персоналу


E.

Матеріальна


308.

Основними виробничими шкідливостями при запайці ампул на напівавтоматах є висока температура повітря (до 29 0С) і наявность в ньому оксиду вуглецю. Який тип вентиляції треба використати в даному випадку?


A. *

припливно-витяжна вентиляція з перевагою витяжки над припливом


B.

припливно-витяжна вентиляція з перевагою припливу над витяжкою


C.

місцева припливна вентиляція


D.

місцева витяжна вентиляція


E.

природно організована вентиляція


309.

Під час практики на фармацевтичній фабриці студенти, щоб визначити ступінь забруднення повітря, проводили відбір проб повітря в цеху, де подрібнюють рослинну сировину. Де вони повинні це провести?


A.

В робочій зоні


B.

На постійному робочому місці


C.

В зоні дихання


D.

У виробничому приміщенні


E. *

В середині цеху


310.

Під час практики на хіміко-фармацевтичному підприємстві студенти, щоб визначити ступінь забруднення повітря, проводили відбір проб повітря в цеху, де фасують ліки. Відбір проб повітря проводили в «зоні дихання». Що це таке?


A.

Простір висотою 1,0 м від підлоги


B.

Простір від 1,5 до 2 м від підлоги або площадки


C.

Простір в радіусі 50 см від обличчя робітника


D.

Простір висотою 1,5 м від підлоги на робочому місці


E. *

Простір висотою 1,5 м від підлоги в центрі цеху


311.

Для відбору проб забрудненого повітря використовують різні способи і пристрої. Як проводять відбір летких речовин і газів?


A. *

В контейнери


B.

Рідинним барботуванням


C.

Фільтруванням

D.

На тверді сорбенти


E.

На рідинний поглинач


312.

Під час практики на хіміко-фармацевтичному підприємстві студенти, щоб визначити ступінь забруднення повітря, проводили відбір проб повітря в «робочій зоні» цеху розмелювання сировини. Що таке «робоча зона»?


A.

Це виробниче приміщення


B.

Це зона, де знаходяться робітники


C.

Це місце постійного або тимчасового перебування робітника


D. *

Це простір, обмежений по висоті 2 м над рівнем підлоги /площадки/, на якому знаходяться робочі місця постійного чи тимчасового перебування працюючих


E.

Це простір від 1,5 до 2 м від підлоги або площадки


313.

На фармацевтичній фабриці періодично проводиться санітарно-гігієнічний контроль за забрудненням повітря на «робочих місцях». Дайте визначення поняття «робоче місце».


A.

Це місце, на якому працюючий знаходиться більше 50% робочого часу


B.

Це місце, на якому працюючий знаходиться більше 2 годин безперервно


C.

Це місце постійного або тимчасового перебування працюючих


D.

Це фіксоване місце перебування працюючого


E. *

Це виробниче приміщення


314.

При дослідженні атмосферного повітря під факелом відбирають максимально разові і середньодобові концентрації шкідливих речовин. На якій висоті від поверхні землі це проводять?


A.

1 м


B.

1,5 м


C.

2 м


D.

1,5 - 2 м


E. *

2,5 м


315.

Для відбору проб забрудненого повітря при низьких концентраціях шкідливих речовин використовують різні способи і пристрої. Який спосіб найдоцільніший?


A.

На рідинний поглинач


B. *

На тверді сорбенти


C.

На рідинний поглинач, а потім - на тверді сорбенти


D.

Фільтри АФА В-18 із тканини ФПП-15


E.

Фільтри АФА В-20 із тканини ФПП-15


316.

Для відбору проб забрудненого повітря з шкідливими речовинами використовують різні рідини для поглинання. Яка поглинальна рідина найдоцільніша?


A.

Дистильовану воду


B.

Органічні розчинники, кислоти, луги


C.

Легколеткі органічні розчинники


D.

Змішані розчини


E. *

Селективний поглинач для визначуваної речовини


317.

Для відбору проб забрудненого повітря використовують різні методи аналізу. Чим зумовлений вибір найбільш придатного методу аналізу забрудненого повітря?


A. *

Природою досліджуваних сумішей


B.

Концентрацією суміші


C.

Метою аналізу


D.

Справністю апаратури


E.

Наявністю апаратури

318.

Для кількісного визначення шкідливих речовин в повітрі використовують різні прилади. Який прилад можна використати для експресного визначення?


A. *

Газоаналізатор типу УГ-2


B.

Газовизначувач хімічний типу ГХ


C.

Психрометр


D.

Хроматограф


E.

Полярограф


319.

При визначенні середньодобової концентрації відбирають впродовж доби певну кількість проб атмосферного повітря. Яка мінімальна кількість проб повинна відбиратись?


A.

12


B.

10


C.

5


D. *

3


E.

1


320.

При визначенні середньодобової концентрації відбирають впродовж доби певну кількість проб атмосферного повітря. В які часові періоди проводиться відбір проб?


A. *

Через рiвнi промiжки часу


B.

Через рiзнi промiжки часу


C.

Тiльки на початку, в серединi i кiнцi доби


D.

Тільки безперервно протягом доби


E.

В будь-який період


321.

У одному з районних центрів передбачається будівництво аптеки. Дані пояснюючої записки ситуаційного та генерального плану свідчать: площа земельної ділянки 0,2 га з пологим ухилом у південному напрямку, грунт супіщаний, рівень стояння грунтових вод – 1,5 м, панівні вітри місцевості – західні. На захід від земельної ділянки, на відстані 300 м, знаходиться діюче підприємство по виробництву пластмас, у викидах якого містяться пари ефіру та фенолу. На основі вище наведеного сформульовано висновок про недоцільність будівництва аптеки на даній земельній ділянці. Що послужило причиною для такого висновку?


A.

Розмір земельної ділянки


B. *

Розташування діючого підприємства


C.

Рівень стояння грунтових вод


D.

Механічний склад грунту земельної ділянки


E.

Ухил земельної ділянки


322.

Під час відповіді на іспиті студент фармацевтичного факультету стверджував, що для контролю режиму роботи сухожарових стерилізаторів використовують бензойну кислоту, бурштинову кислоту, тіосечовину, аскорбінову кислоту та барбітал. Прокоментуйте відповідь колеги.


A.

Для контролю режиму роботи сухожарових стерилізаторів бурштинову кислоту не використовують.


B. *

Для контролю режиму роботи сухожарових стерилізаторів бензойну кислоту не використовують.


C.

Для контролю режиму роботи сухожарових стерилізаторів аскорбінову кислоту не використовують.


D.

Для контролю режиму роботи сухожарових стерилізаторів барбітал не використовують.


E.

Для контролю режиму роботи сухожарових стерилізаторів тіосечовину не використовують.


323.

Під час генерального прибирання проводиться обробка предметів обстановки та обладнання дезинфікуючими розчинами, шляхом двократного протирання. Вкажіть концентрацію хлораміну Б, що використовується для цих цілей.


A. *

1 %


B.

0,5 %

C.

0,75 %


D.

3 %


E.

6 %


324.

Оцінюючи план забудови аптеки лікувально-профілактичного закладу, лікар-гігієніст звернув увагу на велику кількість приміщень. Вкажіть приміщення, які слід вважати нехарактерними та необов’язковими для такого типу аптек.


A.

Адміністративні


B. *

Торгівельний зал, кімнати провізора-аналітика.


C.

Торгівельний зал, кабінет завідувача аптекою, кімнати для персоналу.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка