Гаврилюк олена григорівнаСкачати 458.34 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір458.34 Kb.
1   2   3

ВИСНОВКИ


У дисертації узагальнено теоретичні і практичні основи формування вітчизняного ринку ветеринарних препаратів, запропоновано нове вирішення наукового завдання вдосконалення механізму державного регулювання цього ринку, сформульовано пріоритетні напрями розвитку вітчизняної галузі ветеринарної фармації.

Основні наукові та прикладні результати автора, рекомендації наукового і практичного змісту:

1. У дисертаційній роботі обґрунтовано сутність категорії „ринок ветеринарних препаратів” як системи взаємовідносин, що виникають з приводу купівлі-продажу специфічного товару – засобів для профілактики і лікування захворювань тварин – та охоплюють виробників ветеринарних препаратів, гуртову та роздрібну ланки торгівлі, інші елементи інфраструктури ринку та організаційно-правового середовища, спеціалістів ветеринарної медицини, власників тварин. Визначення вимагає поглиблення досліджень щодо встановлення особливостей і чинників формування та розвитку цього ринку, впливу світового ринку ветпрепаратів на вітчизняний ринок, його місткості, попиту на окремі фармакотерапевтичні групи препаратів, розвитку конкуренції, а також впливу держави на стан та розвиток галузі ветеринарної фармації. Встановлено низьку ефективність державного впливу на цей ринок, що виявляється, насамперед, у відсутності виробництва в Україні багатьох важливих для епізоотичного благополуччя біологічних препаратів та абсолютної більшості субстанцій для виготовлення хіміотерапевтичних препаратів; у низьких обсягах експорту вітчизняних ветеринарних препаратів; в існуванні значної частки тіньового сектора ринку.

2. Визначені особливі системоутворюючі характеристики ринку ветеринарних препаратів, серед яких: потреба у жорсткому державному регулюванні, висока наукомісткість галузі, вторинний попит на ветеринарні препарати, низька еластичність попиту, необхідність високого рівня захисту інформації, покупці не є споживачами, формування попиту відбувається спеціалістами ветеринарної медицини, потреба у специфічних препаратах, тісний взаємозв’язок з ринком лікарських засобів гуманної медицини, вплив морально-етичних норм тощо. Ринок ветеринарних препаратів і ринок лікарських засобів гуманної медицини тісно взаємопов’язані і формують фармацевтичний ринок, який є частиною ринків хімічної та біотехнологічної продукції. Водночас, ринок ветеринарних препаратів є частиною ринку засобів захисту здоров’я тварин. Сегменти ринку ветеринарних препаратів, призначені для сільськогосподарських тварин, є частиною ринку товарів сільськогосподарського призначення (ресурсним ринком для АПК), а сегменти ринку ветеринарних препаратів для домашніх тварин належать до ринку споживчих товарів. Розроблено критерії сегментування ринку ветеринарних препаратів, основними з яких є: за мотивами придбання (профілактика, діагностика, лікування захворювань, відтворення тварин, підвищення продуктивності, догляд за тваринами); за видами тварин (сільськогосподарські та домашні); за типами власників тварин (індивідуальна та промислові); за рівнем державного регулювання (регульований, нерегульований). Застосування цих критеріїв у діяльності підприємств галузі ветеринарної фармації дасть можливість підвищити ефективність їх маркетингової діяльності на ринку ветеринарних препаратів.

3. На основі проведеного аналізу світового ринку ветеринарних препаратів, його обсягів, динаміки і структури, основних напрямів розвитку визначено місце України на ньому. Уперше проведено дослідження обсягу та структури пропозиції на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів. Виходячи з розрахунку індексів Харфіндела–Хіршмана та аналізу структури ринку ветеринарних препаратів, виявлено високий рівень конкуренції на ринку та значну частку на ньому іноземних виробників. Дослідження обсягів і структури споживання ветеринарних препаратів в Україні упродовж 2002-2006 рр. за основними видами тварин засвідчили поступове зростання ринку ветеринарних препаратів.

4. Запропоновані основні засади концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації, які ґрунтуються на основних положеннях державної політики у сфері ветеринарної фармації: а) ветеринарні препарати повинні бути високоефективними, безпечними та мати належну якість; б) доступність ветеринарних препаратів на ринку та часткове забезпечення споживачів за рахунок державних коштів; в) створення умов для належного виконання ветеринарними лікарями своїх функцій, а також усвідомлення своєї відповідальності власниками тварин; г) основним джерелом забезпечення потреби українських споживачів у ветеринарних препаратах повинна стати вітчизняна галузь ветеринарної фармації. Застосування цих положень повинно стати пріоритетним при розробці законодавчих та нормативних актів у галузі ветеринарної фармації.

5. Обґрунтована структура інноваційного циклу у галузі ветеринарної фармації, що складається з чотирьох основних блоків: проектування (теоретична розробка); безпосереднє створення; підготовка до виробництва та виробництво; впровадження на ринок. Застосування запропонованої структури дозволить підприємству-виробнику ветеринарних препаратів оптимально спланувати процес розробки та впровадження нового ветеринарного препарату на ринок України, скоротити терміни розробки нових препаратів, підвищувати рівень їх якості та безпечності, оцінити фінансові витрати інноваційної діяльності у галузі ветеринарної фармації.

6. Розроблена методика визначення місткості ринку ветеринарних препаратів та прогнозування попиту за допомогою нормативного метода та подана класифікація чинників формування попиту на ринку ветеринарних препаратів, яка дає можливість керівництву підприємств галузі ветеринарної фармації реально оцінювати ситуацію на ринку ветеринарних препаратів, аналізувати структуру та прогнозувати зміни цього ринку. На державному рівні це дозволить отримувати інформацію про стан ринку ветеринарних препаратів з метою контролю епізоотичної ситуації в країні, планування та залучення коштів для проведення протиепізоотичних заходів, стимулювання розвитку вітчизняної галузі ветеринарної фармації та визначення переліку номенклатури препаратів критичного імпорту для країни.

7. Обґрунтована система заходів з удосконалення інформаційного забезпечення державних органів управління у сфері ветеринарної медицини, яка дасть змогу керівникам різних рівнів Державного комітету ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України ухвалювати виважені рішення у господарській, політичній, соціальній та інших сферах державного управління, оптимізувати контроль за дотриманням вимог законодавства України усіма суб’єктами господарювання у галузі, уможливить у масштабах усієї країни та окремих її регіонів прогнозування та планування протиепізоотичних заходів, наукову роботу, ухвалення ефективних рішень щодо державного регулюванню галузі тощо.

8. На підставі результатів дисертаційного дослідження пропонується:

- Міністерству аграрної політики України при розробці законодавчих та нормативних документів у галузі ветеринарної фармації використовувати сформульовані у дисертаційній роботі основні положення державної політики у цій сфері; у діяльності з удосконалення інформаційного забезпечення державних органів управління у сфері ветеринарної медицини застосувати подану структуру інформаційної системи Державного комітету ветеринарної медицини та форми статистичної звітності;

- Міністерству аграрної політики України та Міністерству освіти і науки України при підготовці фахівців у сфері підприємництва використовувати теоретичні та методологічні положення дисертації щодо специфіки ринку ветеринарних препаратів та здійснення його маркетингових досліджень, особливостей державної політики та інноваційної діяльності у галузі ветеринарної фармації.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у наукових фахових виданнях

1. Гаврилюк О. Г. Інструменти державного регулювання галузі виробництва ветеринарних препаратів в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 33-40.

2. Гаврилюк О. Г. Конкуренція на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8. – С. 46-55.

3. Гаврилюк О. Г. Особливості створення нового товару у галузі ветеринарної фармації // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 8. – С. 97-111.

4. Гаврилюк О. Г. Інноваційні процеси у виробництві ветеринарних препаратів // Економіка АПК. – 2002. – №12. – С. 92-97.

5. Гаврилюк О. Г. Маркетинговий аналіз спільних рис і відмінностей ринків ветеринарних препаратів та лікарських засобів гуманної медицини // Логістика. Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2003. – № 472. – С. 26-33.

6. Гаврилюк О. Г. Особливості ринку ветеринарних препаратів // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 19-27.

7. Гаврилюк О. Г. Оцінка споживання та попиту на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №4. – С. 74-82.

8. Гаврилюк О. Г. Роль держави у регулюванні ринку ветеринарних препаратів // Логістика. Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2002. – №446. – С. 135-139.

9. Гаврилюк О.Г. Сегментування вітчизняного ринку ветеринарних препаратів // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №5. – С. 63-73.

10. Гаврилюк О. Г. Тенденції посилення інтеграційних процесів на ринку ветеринарних препаратів // Економіка АПК. – 2003. – №3. – С. 121-126.

11. Гаврилюк О. Г., Косенко Ю. М. Формування ринку ветеринарних препаратів в Україні // Економіка АПК. – 2001. – №10. – С. 103-107. (Особистий внесок автора: обґрунтування та дослідження чинників, які впливають на формування ринку ветеринарних препаратів, аналіз ринку ветеринарних препаратів).Публікації в інших виданнях

12. Вербицький П. І., Коцюмбас І. Я., Гаврилюк О. Г. Становлення ринку ветеринарних препаратів України // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок. – 2005. – Вип. 6. – № 3,4. – С. 12-18. (Особистий внесок автора: Дослідження та аналіз вітчизняного ринку ветеринарних препаратів).

13. Гаврилюк О. Г. Вплив процесів глобалізації та інтернаціоналізації на розвиток ринку ветеринарних препаратів // Тези доповідей Міжнар. та другої всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених „Управління розвитком соціально-економічних систем. Глобалізація, підприємництво, стійке економічне зростання”. Ч. 3. – Донецький нац. ун-т, 2001. – С. 74-77.

14. Гаврилюк О. Г. Конкурентне середовище ринку ветеринарних препаратів в Україні // Тези доповідей Наук.-практ. конф. з міжнар. участю „Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно-активних добавок”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 519-520.

15. Гаврилюк О. Г. Методичні підходи до прогнозування розвитку ринку ветеринарних препаратів в Україні // Тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф. „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2004. – С. 49-50.

16. Гаврилюк О. Г. Ринок ветеринарних лікарських засобів: особливості та взаємозв’язок з ринком лікарських засобів гуманної медицини // Тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф. „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2002. – С. 55-56.

17. Гаврилюк О. Г. Формування системи інформаційного забезпечення галузі ветеринарної фармації та ринку ветеринарних препаратів в Україні // Тези доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф. „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – С. 241-243.

18. Гаврилюк О. Г., Мних О. Б., Косенко Ю. М. Вплив факторів на розвиток ринку ветеринарних препаратів на сучасному етапі // Тези доповідей III Міжнар. наук.-практ. конф. „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2000. – С. 41-43. (Особистий внесок автора: аналіз чинників, які впливають на розвиток ринку ветеринарних препаратів, обґрунтування заходів, здійснення яких необхідне для забезпечення функціонування галузі ветеринарної фармації та ринку ветеринарних препаратів).

19. Коцюмбас І. Я., Гаврилюк О. Г., Тесляр Г. Ю. Інноваційна діяльність та розробка нових ветеринарних препаратів для ринку України // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок. – 2005. – Вип. 6. – № 3,4. – С. 188-196. (Особистий внесок автора: визначення основних напрямів інноваційної діяльності виробників ветеринарних препаратів; структура інноваційного циклу у виробництві ветеринарних препаратів).


АНОТАЦІЯ

Гаврилюк О.Г. Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. – Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 2008.

Дисертаційну роботу присвячено проблемам формування, розвитку та державного регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні. У роботі визначено сутність ринку ветеринарних препаратів галузі ветеринарної фармації та теоретико-методичні засади його формування і регулювання.

Окреслено сутність понять „галузь ветеринарної фармації” і „ринок ветеринарних препаратів”, визначено місце ринку ветеринарних препаратів у системі товарних ринків, виділено основні особливості цього ринку та його маркетингового дослідження, основні критерії його сегментації, обґрунтовано необхідність поєднання механізмів державного регулювання та саморегулювання ринку ветеринарних препаратів.

Проведено аналіз ситуації на світовому ринку ветеринарних препаратів, визначено його глобалізаційні тенденції розвитку і регулювання, вивчено особливості формування та розвитку галузі ветеринарної фармації та ринку ветеринарних препаратів в Україні, на основі проведеного дослідження визначено місткість і структуру вітчизняного ринку ветеринарних препаратів за сегментами.

Сформульовано основні положення державної політики у сфері ветеринарної фармації, запропоновано основні напрями концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації, розроблено схему інноваційного циклу у галузі ветеринарної фармації та розраховано середній рівень витрат на розробку нового ветеринарного препарату в Україні, запропоновано методику визначення місткості ринку ветеринарних препаратів на основі нормативного метода, виявлено та охарактеризовано чинники, що формують попит на ринку ветеринарних препаратів, запропоновано модель запровадження системи інформаційного забезпечення у сфері державного управління ветеринарної медицини.Ключові слова: ринок ветеринарних препаратів, галузь ветеринарної фармації, державне регулювання ринку, формування попиту та пропозиції, інноваційна діяльність, інформаційне забезпечення.
АННОТАЦИЯ

Гаврилюк Е. Г. Формирование и государственное регулирование рынка ветеринарных препаратов в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством. – Национальный университет „Львовская политехника”, Львов, 2008.

Диссертационная работа посвящена проблеме формирования, развития и государственного регулирования рынка ветеринарных препаратов в Украине. В работе определена сущность отрасли ветеринарной фармации как таковой, рынка ветеринарных препаратов, а также сформулированы теоретико-методические основы его формирования и регулирования.

В первом разделе „Теоретико-методические основы формирования рынка ветеринарных препаратов и его регулирование” изложена сущность понятий „отрасль ветеринарной фармации” и „рынок ветеринарных препаратов”, определено место рынка ветеринарных препаратов в системе товарних рынков, охарактеризованы особенности этого рынка и его маркетингового исследования, главные критерии его сегментации, обоснована необходимость объединения механизмов государственного регулирования и саморегулирования рынка ветеринарных препаратов.

Во втором разделе „Аналитическое исследование развития рынка ветеринарных препаратов” проведен анализ ситуации на мировом рынке ветеринарных препаратов, его емкости и структуры, а также определено место Украины на нем. Впервые проведено исследование емкости и структуры предложения на отечественном рынке ветеринарных препаратов. Исходя из расчета индексов Харфиндела–Хиршмана и анализа структуры рынка ветеринарных препаратов, выявлен высокий уровень конкуренции на рынке и значительная доля рынка иностранных производителей. Исследование размеров и структуры потребления ветеринарных препаратов в Украине в 2002-2006 гг. по основным видам животных свидетельствует о постоянном расширении рынка ветеринарных препаратов и доли биологических препаратов его структуре.

В третьем разделе работы „Стимулирование развития отечественной отрасли ветеринарной фармации и усовершенствование ее государственного управления” сформулированы положения государственной политики в сфере ветеринарной фармации: 1) ветеринарные препараты должны быть эффективными, безопасными и качественными; 2) доступность ветпрепаратов на рынке и частичное обеспечение потребителей за счет государства; 3) создание условий для надлежащего исполнения ветеринарными врачами своих функций, а также для осознания своей ответственности хозяевами животных; 4) главным источником обеспечения потребности украинских потребителей в ветеринарных препаратах должна стать отечественная отрасль. Предложены основные направления концепции развития отрасли ветеринарной фармации: развитие образования и отраслевой науки; организация производства ветеринарных препаратов и субстанций; стимулирование инновационной деятельности производителей; развитие рынка ветеринарных препаратов; государственный контроль за качеством ветеринарных препаратов; формирование системы информационного обеспечения отрасли и рынка.

Определены основные направления инновационной деятельности в отрасли и предложена модель инновационного цикла, основанная на концепции жизненного цикла товара. Процесс создания и производства нового ветеринарного препарата состоит из взаимосвязанных стадий, объединенных в четыре блока: проектирование (теоретическая разработка); создание; подготовка к производству и производство; внедрение на рынок.

Предложена методика определения емкости рынка ветеринарных препаратов и прогнозирования спроса с помощью нормативного метода. Разработана классификация факторов формирования спроса на рынке ветеринарных препаратов во взаимосвязи с этапами процесса принятия решения о покупке ветеринарного препарата субъектами рыночных отношений и взносами участников этого процесса.

Предложенная система мероприятий совершенствования информационного обеспечения государственных органов управления в сфере ветеринарной медицины позволит принимать взвешенные решения в хозяйственной, политической, социальной и других областях государственного управления, оптимизировать контроль за всеми субъектами хозяйствования в отрасли, даст возможность в масштабах всей страны и отдельных ее регионов прогнозировать и планировать противоэпизоотические мероприятия, научную работу, принимать решения в сфере государственного регулирования.

Ключевые слова: рынок ветеринарных препаратов, отрасль ветеринарной фармации, государственное регулирование рынка, формирование спроса и предложения, инновационная деятельность, информационное обеспечение.
THE SUMMARY

Havrylyuk О. G. Build-up and state regulation of animal health market in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation paper on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences on a speciality 08.00.03 - Economics and management of national economy. - National University “Lvivska Politechnika”, Lviv, 2008.

Dissertation paper covers the problems of formation, development and state regulation of animal health market in Ukraine. The main point of animal health market and theoretical-methodical foundations of its formation and regulations are specified.

The essences of terms “veterinary pharmaceutical industry” and “animal health market” are specified. Place of animal health market in the system of product markets, main features of this market, its marketing research, main criteria of its segmentation are determined. Need in combination of mechanisms of state regulation and self-regulation is demonstrated.

Analysis of situation at the global animal health market is carried out. Peculiarities of formation and development of veterinary pharmaceutical industry and animal health market in Ukraine are studied. Capacity and structure of home animal health market in section of segments are determined.

Main conditions of state policy in the area of veterinary pharmacy are settled. Main directions of strategy of animal health industry development from the point of view of state regulation are proposed. Main kinds of innovation activities in the area of veterinary pharmaceutical industry are determined. The scheme of innovation cycle in the veterinary pharmaceutical industry is developed and average level of expenses on new animal drug development in Ukraine is calculated. Factors of impact on animal drugs consumption are picked out and characterized. Model of introduction of information system of state veterinary authority is proposed.Key words: animal health market, veterinary pharmaceutical industry, market regulation, demand and supply making, innovative activity, information support.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка