Гарачук Т. В упровадження інноваційних технологій навчання в початковій школіСкачати 46.11 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір46.11 Kb.
Пономаренко Марина

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Науковий керівник: к.п.н.ст.викл. Гарачук Т.В
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок. Однак, розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної діяльності, зокрема появі інноваційних технологій в сучасній початковій освіті. Відтак відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження інноваційних технологій навчання. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. З огляду на це роль вчителя набула нової якості. Сучасний вчитель початкової школи розвиває пізнавальні якості учнів, формує їхню життєву компетентність у різних соціальних інституціях. Специфічними особливостями впровадження інноваційних технологій навчання є їх відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях. Інноваційні технології в початковій освіті розглядають не тільки як налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як відкритість. Вони забезпечують умови розвитку особистості молодшого школяра, здійснення його права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку дитини тощо.

Пропонується великий вибір інноваційних технологій, але не кожна з них може бути використана в роботі з дітьми молодшого шкільного віку.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виокремлено ряд інноваційних технологій, які можна впроваджувати в навчально-виховний процес:


 1. Спадщина Русової Софії;

 2. Педагогіка Марії Монтессорі;

 3. Вальдорфська педагогіка – Р. Штайнер;

 4. Діагностична методика Т. Піроженко «Мовленнєве зростання»;

 5. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка («Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»);

 6. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера («Теорія розв’язання винахідницьких завдань»);

 7. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям – Т. Ткаченко;

 8. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі – К. Крутій;

 9. Особливості розвитку дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв;

 10. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання – Л. Шульга;

 11. Спадщина Василя Сухомлинського;

 12. Методика навчання дітей читанню М Зайцева;

 13. Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типу «Танграм» − Борис і Олена Нікітіни, класики вітчизняної педагогіки та автори ряду розвиваючих ігор для дітей;

 14. Педагогіка Шалви Амонашвілі.

Більш широко пропонуємо розглянути технологію навчання читанню і лічби на основі оригінальних кубиків психолога Миколи Олександровича Зайцева.

Суть технології полягає в тому, що кубики різних розмірів заповнюються відповідним матеріалом, у залежності від складу (дзвінкі − залізячками; глухі – дерев’яними брусочками; «золоті», голосні − мідними монетками). До того ж за визначеними буквами закріплені певні кольори, які допомагають на асоціативному рівні запам'ятати основні правила фонетичного розбору.

Навчання спирається на сприйняття (зір, слух, тактильні відчуття, інтуїцію), мислення, активну практичну діяльність дитини, розвиває її пізнавальні здібності. «Кубики Зайцева» дозволяють навчити молодшого школяра плавному складовому читанню, минаючи етап складового уривчастого читання, значно скорочують час оволодіння читанням цілими словами, закладають основи грамотного письма. Навчальний пакет містить у собі: кубики, таблиці, аудіокасету і керівництво для батьків.

Технологія Зайцева призначені для організації розвиваючого простору для дітей молодшого шкільного віку, що дозволяє бажаючим педагогам творчо підходити до готових програм, змісту освіти, способам подачі інформації (методам і прийомам) школярам; вносити в роботу елементи дослідницької діяльності; кардинально скорочувати час оволодіння навичками рахунку, читання, грамотного письма.

Більш конкретно розглянемо приклади вправ для навчання читанню за технологією Зайцева, що проводиться в ігровій формі. Батьки та вчителі можуть використовувати абсолютно будь-які сюжети для навчальної гри, як взяті з будь-яких джерел, так і придумані самостійно.

Наприклад, спочатку підійдуть прості вправи: складання з кубиків паровозика, який не поїде, поки учень не прочитає склади, написані на його «вагончиках»; гра в смішні слова, коли потрібно скласти будь-яке смішне слово і прочитати його; вибудовування чарівної вежі з кубиків: дитина кладе кубики один на інший і разом з дорослим проспівує всі написані на них склади.

Потім можна використовувати більш складні ігри: написання з кубиків власного імені і його вимова; складання якого-небудь слова, зорове запам’ятовування його, перемішування кубиків і вибудовування по пам’яті; гра в загадки: вчитель загадує слово і називає дитині першу букву, далі дає різноманітні підказки, щоб учень здогадався, які кубики слід поставити далі, і в підсумку відгадує загадане слово.

Система Зайцева дає прекрасну можливість для професійного росту вчителів, колективної творчості педагогів і дітей, формування цілісної неспотвореної системи поглядів. І діти, і дорослі при цьому зберігають фізичне і щиросердечне здоров'я, тобто ставиться заслін багатьом проблемам і майбутнім хворобам, які ми звикли вважати природними в процесі навчання, таким, як проблеми зору, хребта, купи стресів і комплексів і, як результат, соматичні захворювання.

Упровадження інноваційних технологій в початкову освіту доповнюють та вдосконалюють процес навчання дітей і сприяти підвищенню ефективності навчання молодших школярів. Ми повинні пам'ятати, що інноваційні технології − це не є догма, а лише підказка в якому напрямку ми можемо рухатися у справі удосконалення навчального процесу.

І нормально, коли у одного вчителя краще виходить використання одних технологій, а у іншого – інших. А третій учитель – досвідчений та творчий – лише отримує поштовх до власної творчості та створення власного досвіду чи технології.Отже, навчальний процес, як і вся діяльність педагога – це щоденна творчість та знаходження нових методів впливу на дитину. Грамотний та творчо налаштований учитель завжди знайде можливість, на базі традиційних методів навчання, які роками давали йому високі показники знань дітей, знайти шляхи підвищення ефективності своєї роботи завдяки використанню інноваційних технологій у власній роботі.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка