Г. Ю. Микитюк Тема 1: Предмет, завдання і методи вікової психологіїСкачати 496.53 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір496.53 Kb.
#915
1   2   3
Тема 10: Психологія дорослості

Індивідуальна робота студентів

1.    Назвіть періоди дорослості.

2.    Опишіть основні завдання розвитку в ранній дорослості. Подумайте над трьома системами дорослої людини.

 

                               Я як індивідуум                         

                         Я як член сім'ї                                            Я як працівник 

 

 

 

 

 
  

                                Суспільство і культура 

 
 

   Охарактеризуйте взаємозв’язок між «Я індивідуумом», його сім'єю та роботою, використовуючи поняття близькості та генеративності, що запропонував Е. Еріксон.

   Е. Еріксон вважав, що головною подією дорослості є досягнення генеративності, яку він розумів як спробу увічнити себе шляхом якогось довгочасного й значущого внеску в навколишній світ.

3.    У контексті цих трьох систем та згідно моделі екологічних систем Урі Бронфенбреннера конкретизуйте поняття «розвиток» ─ динамічний, двоспрямований процес, який містить в якості взаємодії елементів безпосереднє оточення індивідуума, соціальне середовище, а також цінності, закони й традиції тої культури, у якій індивідуум живе. Усі ці взаємодії (та особистісні зміни, які випливають із них) відбуваються впродовж усього життя.

4.    Використовуючи трикомпонентну теорію любові Стернберга, відмітьте в таблиці наявність «+» або відсутність «-» складників (інтимність, пристрасть та рішення/зобов’язання) в кожному виді любові:


Вид любові

Компонент

інтимність

пристрасть

рішення/зобов’язання

Симпатія

 

 

 

Пристрасна любов

 

 

 

Вигадана любов

 

 

 

Романтична любов

 

 

 

Любов-товариство

 

 

 

Сліпа любов

 

 

 

Досконала любов

 

 

 

 

5.    Конкретизуйте на прикладах вибір шлюбних партнерів згідно психодинамічної теорії комплементарних потреб, інструментальної теорії добору подружжя і теорії «стимул ─ цінність ─ роль», попередньо розібравшись у суті кожної з них.

а) Психоаналітична теорія вступу в шлюб ґрунтується на припущенні про потяги, інстинкти.

б) Теорія комплементарних потреб Уінча ґрунтується на принципі, який свідчить, що протилежності притягуються.

в) Інструментальна теорія добору подружжя (Сянтерс) полягає в тому, що людину притягує саме до тієї людини, чиї потреби схожі з її власними або доповнюються.

г) Теорія «стимул ─ цінність ─ роль» (Мурштейн) ґрунтується на думці про те, що добір подружжя мотивується прагненням кожного партнера зробити найкраще з усіх можливих надбань. Чесноти та недоліки іншої людини вивчаються в процесі розвитку взаємин.

6.    Визначте послідовність таких стадій вибору шлюбного партнера: з'ясування сумісності ролей у майбутньому шлюбі; з'ясування схожості в цінностях, здійснення вибору за зовнішнім виглядом.

7.    Чи продовжується когнітивний розвиток після юності? Чи стаємо ми такими ж мудрими, як батьки? У 35 років людина міркує краще, ніж 20-річна? За допомогою до юристів частіше звертаються люди старші 35 років. Чому?

8.    Назвіть основні хвороби, якими часто хворіють люди середнього віку, і покажіть зв'язок між шкідливими звичками і виникненням таких хвороб.

9.    Як тип особистості (визначивши його, наприклад, у залежності від джерел поганого настрою) впливає на спосіб подолання стресового стану?

10. На думку Шайі (1977-1978), з часом змінюється не природа інтелекту, а лише його функція. Ранній дорослості відповідає стадія досягнення; у середній дорослості ми переходимо до стадії виконання соціальних обов’язків. Для багатьох людей ця стадія стає стадією адміністрування. У похилому віці люди знову повертаються до власних інтересів, цінностей та установок. Вони здатні, як і раніше, мислити абстрактно, але не мають бажання цього робити, у них домінують реальні проблеми, а не форми міркування про них. Поясніть суть цих стадій.

11. Складіть перелік характерних ознак середньої дорослості, які спадають на думку в першу чергу.

12. Чим завдання похилого віку відрізняється від завдань середньої дорослості? Назвіть їх.
Самостійна робота студента

1.    Знайдіть сучасну думку вчених про вік дорослості:

а) це стабільний період у житті дорослої, сформованої людини;

б) це стан психічного «закам’яніння», коли процес розвитку припиняється;

в) у період дорослості процес розвитку людини не припиняється і не завершується, йому властиві суперечливість і гетерохрнність;

г) у ньому є сенситивні й критичні моменти.

2.    Акмеологія ─ це:

а) період дорослості, найпродуктивніший, творчий період життя людини, коли завершується фізичний розвиток;

б) вік, який характеризується високим рівнем інтелектуальних можливостей, творчих і професійних досягнень;

в) вік дорослості, природа якого різноманітна і суперечлива;

г) вища точка, розквіт, зрілість, краща пора.

3.    Знайдіть симптоми характеристики віку дорослості Г. Г. Ананьєва,    Дж. Біррена, Д. Б. Бромлея, Г. Крайга:

а) вік дорослості охоплює періоди ранньої, середньої та пізньої зрілості і старості;

б) середній вік, у якому виділяють перший і другий період; люди похилого віку, старечий вік, довгожителі;

в) цикл дорослості складається з чотирьох стадій: ранньої дорослості, середньої дорослості, пізньої дорослості, перед пенсійний вік і цикл старіння («відставка, відсторонення від справ», старість ─ «дряблість, хвороблива старість»);

г) на цей процес впливає спосіб життя людини, хвороби, життєві негаразди.

4.    Старіння (починаючи з 60 років) характеризується тим, що:

а) усі органи й системи організму старіють одночасно;

б) старіння починається в ранній і середній дорослості;

в) процеси старіння можуть проявляти себе тільки в пізній дорослості, тобто коли людині більше 70 років;

г) на цей процес впливає спосіб життя людини, хвороби, життєві негаразди.

5.    Смакові відчуття в старості:

а) не змінюються;

б) дещо змінюються;

в) не дозволяють визначити окремі компоненти в їжі;

г) ослаблення нюхового відчуття і, у зв’язку з цим, зниження в деякій мірі й смакової чутливості.

6.    У 18-20 років і в 20-29 років здорова, слухова, кін естетична чутливості:

а) досягають середнього рівня розвитку;

б) досягають максимуму;

в) дещо знижується;

г) спостерігається нерівномірність у їх розвитку.

7.    Коли відбувається стабілізація функцій пам'яті:

а) до 25 років;

б) від 25 до 50 років;

в) у 50-60 років;

г) після 70 років?

8.    Який вид пам'яті послаблюється з підліткового віку:

а) короткочасна вербальна;

б) довготривала вербальна;

в) логічна;

г) ейдетична?

9.    В. Овенс і Л. Шоенфельд вважають, що вербально-логічні функції досягають першого оптимуму:

а) до 50 років;

б) біля 60 років;

в) у ранній молодості;

г) до 60-70 років.

10. Вербально-логічні функції:

а) прогресують і тоді, коли еволюція старості вже вразила невербальний інтелект і сенсомоторику;

б) вербальні функції знижуються з 40 років;

в) загальному процесу старіння протистоять мовномисленнєві другосигнальні функції;

г) вербальні функції знижуються раніше невербальних.

11.  Генеративність ─ це:

а) відкритість людини для спілкування;

б) намагання кожної людини увічнити себе, зробити свій значущий внесок у розвиток суспільства;в) висока продуктивність роботи;

г) самоствердження в сім'ї, у вихованні дітей.
Каталог: depart -> KolPed -> resource -> file
file -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
file -> Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль з психології девіантної поведінки Норми оцінки поведінки особистості. Психологічний зміст поняття «девіантна поведінка»
file -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
file -> Методичні рекомендації щодо написання і захисту бакалаврських робіт
file -> Орієнтована тематика бакалаврських робіт для студентів 4 курсу спеціальності «Психологія» заочної форми навчання
file -> Тема 1: Предмет, завдання і методи вікової психології План
file -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
file -> Програмові вимоги з навчальної дисципліни «педагогічна майстерність»

Скачати 496.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал