Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. МостенськаСторінка4/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Основні функції

Департаменту інформатизації

 • Участь в реалізації Міністерством державної політики у сфері інформатизації, у тому числі стратегії, формування напрямів та механізмів інформатизації процесів соціально-економічного розвитку країни.

 • Експертна оцінка доцільності та ефективності прийняття законодавчих актів та нормативних документів з питань інформатизації, що готуються Міністерством та тих, що надходять на розгляд від інших міністерств, відомств, інших державних установ та організацій.

 • Експертна оцінка доцільності та ефективності прийняття законодавчих актів та нормативних документів з питань розвитку та реформування державної статистичної звітності, що готуються Міністерством та тих, що надходять на розгляд від інших міністерств, відомств, інших державних установ та організацій.

 • Створення єдиного інформаційного простору Міністерства.

 • Участь у розробці та впровадженні єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення керівництва країни та Уряду, взаємної інтеграції інформаційно-комунікаційних систем державних органів влади.

 • Розробка та впровадження систем електронного урядування в Міністерстві.

 • Забезпечення керівництва Міністерства оперативними інформаційними та презентаційними матеріалами з питань економічного та соціального розвитку країни.

 • Створення та постійне оновлення єдиної системи електронних баз даних для оперативного забезпечення структурних підрозділів Міністерства інформаційними ресурсами загального користування.

 • Організаційно-технічне виконання та координація робіт по здійсненню комплексної інформатизації діяльності Міністерства шляхом:

 • побудови корпоративної телекомунікаційної мережі Міністерства;

 • розробки та супроводження автоматизованих інформаційно-аналітичних систем допоміжного характеру для потреб структурних підрозділів Міністерства;

 • забезпечення ефективного інформаційного обміну, розробки та супроводження електронних інформаційно-довідкових та інформаційно-пошукових систем;

 • впровадження сучасного програмного забезпечення;

 • забезпечення ефективного доступу до зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсів (у тому числі інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет);

 • забезпечення захисту інформації в автоматизованих системах Міністерства;

 • здійснення контролю за несанкціонованим встановленням та використанням неліцензійного програмного забезпечення співробітниками Міністерства;

 • впровадження сучасних ВЕБ-технологій в Міністерстві;

 • побудови та розвитку офіційних ВЕБ-ресурсів Міністерства;

 • забезпечення ефективної та безперебійної роботи серверного, телекомунікаційного, комп’ютерного, друкувального та копіювального обладнання Міністерства.

 • Розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державної статистики.

 • Надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам Міністерства з питань, що входять до повноважень департаменту.


Основні функції

Департаменту адміністративної реформи, зв’язків із ВРУ та іншими органами державної влади

 • Управління змінами в центральному апараті Міністерства, зокрема розроблення та внесення пропозицій щодо:

 • затвердження типових положень та погодження проектів положень про структурні підрозділи центрального апарату та оперативного внесення змін до затверджених положень (в разі необхідності);

 • внесення змін до структури центрального апарату Міністерства;

 • розподілу обов’язків між Міністром економіки України, його першими заступниками та заступниками;

 • затвердження регламенту Мінекономіки (за рішенням Міністра).

 • Підготовка пропозицій керівництву та участь у розроблені нормативно-правових актів, щодо :

 • утворення (ліквідації) урядових органів державного управління у складі Міністерства;

 • спрямування та координації Міністром економіки діяльності інших центральних органів виконавчої влади;

 • внесення відповідних змін до Положення про Міністерство економіки України.

 • Участь у межах компетенції у підготовці пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Міністерства.

 • Аналіз стану надання адміністративних послуг Міністерством та іншими органами виконавчої влади фізичним і юридичним особам та розроблення пропозицій щодо наближення таких послуг до європейських стандартів.

 • Експертиза проектів нормативно-правових актів з питань визначення повноважень та організації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади.

 • Розроблення оперативних (річних) планів Мінекономіки, а також моніторинг і оцінка їх виконання.

 • Координація наукового забезпечення діяльності Міністерства, в тому числі:

 • організація розроблення та виконання планів наукових досліджень Мінекономіки;

 • організаційне забезпечення роботи Постійного тендерного комітету Міністерства для організації та проведення закупівель наукових досліджень і розробок;

 • координація взаємодії з Науково-дослідним економічним інститутом Мінекономіки (НДЕІ), Державним науково-дослідним інститутом інформатизації і моделювання економіки (ДНДІІМЕ) та Українською академією зовнішньої торгівлі (УАЗТ);

 • координація проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем.

 • Забезпечення виконання Рамкової угоди про двостороннє співробітництво між Мінекономіки України та Об’єднанням суспільного значення “Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями” (АДЕТЕФ) при Міністерстві економіки, фінансів та промисловості Французької Республіки.

 • Сприяння роботі керівництва Мінекономіки та координація взаємодії структурних підрозділів Міністерства з Верховною Радою України, Секретаріатом Президента України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України, спрямованої на вирішення питань, що виникають у відносинах з цими органами.

 • Сприяння проходженню у комітетах та фракціях Верховної Ради України до повного прийняття на сесії Верховної Ради України законопроектів, розроблених Міністерством.

 • Забезпечення супроводження керівництвом Міністерства у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроектів, внесених народними депутатами України (відповідно до доручень Кабінету Міністрів України).

 • Сприяння залученню народних депутатів України до участі у проведенні засідань колегій, нарад, “круглих столів”, семінарів, що проводяться Міністерством.


Основні функції

Департаменту регіонального розвитку

 • Розробка основних засад та забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики щодо регіонального розвитку та місцевого самоврядування, координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.

 • Аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку регіонів, розробка пропозицій щодо підвищення ефективності механізмів стимулювання їх розвитку та регіонального вирівнювання.

 • Середньо- та довгострокове планування регіонального розвитку, координація роботи місцевих органів влади з питань розробки та реалізації регіональних стратегій розвитку.

 • Розробка та запровадження механізмів підтримки розвитку депресивних територій, надання державної допомоги регіонам через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів та на виконання інвестиційних проектів.

 • Організаційне забезпечення взаємодії структурних підрозділів Міністерства з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. здійснення моніторингу і аналізу роботи економічних підрозділів місцевих органів виконавчої влади з реалізації державної регіональної політики, розробка та реалізація у межах своїх повноважень заходів щодо вирішення питань оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади.

 • Формування та реалізація державної політики щодо розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва.

 • Участь у формуванні та реалізації державної тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства.

 • Сприяння створенню належних умов для забезпечення реалізації місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними громадами прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України, розробка в межах своїх повноважень проектів нормативно-правових актів з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання актуальних проблем у цій сфері


Основні функції

Департаменту економічної стратегії

 • Розроблення програмних та прогнозних документів економічного і соціального розвитку України, прогнозів економічного і соціального розвитку України, сценаріїв розвитку економіки.

 • Удосконалення методології економічного аналізу та макроекономічного прогнозування.

 • Здійснення аналізу та розробка прогнозу міжгалузевих пропорцій розвитку економіки.

 • Підготовка стратегічних програмних документів та Державної програми економічного та соціального розвитку України.

 • Аналіз впливу підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на економічний і соціальний розвиток країни.

 • Проведення моніторингу виконання стратегічних програмних документів.

 • Визначення індикаторів та моніторинг стану економічної безпеки. Розроблення заходів і механізмів детінізації економіки.

 • Надання методичної підтримки структурним підрозділам Міністерства, іншим центральним органам виконавчої влади, органам державного управління, органам місцевого самоврядування України, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до повноважень департаменту відповідно до покладених на них завдань.

Основні функції

Департаменту фінансової політики

 • Здійснення аналізу впливу бюджетно-податкової політики на економічний розвиток.

 • Підготовка пропозицій щодо удосконалення чинного бюджетного та податкового законодавства.

 • Здійснення аналізу доходів та видатків бюджету, опрацювання заходів для забезпечення збалансованості бюджету.

 • Оцінка впливу виконання видаткової частини бюджету на реалізацію завдань економічної і соціальної політики.

 • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізмів фінансового контролю в бюджетній сфері.

 • Розробка Зведеного балансу фінансових ресурсів України на прогнозний період.

 • Здійснення аналізу стану банківської системи та підготовка пропозицій щодо її зміцнення.

 • Вивчення стану використання кредитних ресурсів в Україні, участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення механізму надання кредитів та більш ефективного використання кредитів.

 • Здійснення аналізу роботи фінансових і фондового ринків та їх впливу на економічну ситуацію в Україні, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності їх функціонування.

 • Вивчення стану лізингових відносин в Україні та підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення.

 • Підготовка пропозицій щодо формування ринку іпотечного кредитування.

 • Визначення загальних принципів та розробка механізмів забезпечення процесу фінансового та інвестиційного планування у державному секторі економіки, загальне методичне керівництво у цій сфері.

 • Координація та аналіз роботи міністерств, інших органів виконавчої влади щодо ефективності управління суб’єктами права державної власності, що перебувають у їх підпорядкуванні з питань:

 • складання фінансових та інвестиційних планів суб’єктами права державної власності, їх погодження та затвердження в установленому порядку;

 • узагальнення зведених показників фінансових та інвестиційних планів органів виконавчої влади, до сфери управління яких відносяться суб’єкти права державної власності, на кожний наступний рік;

 • щоквартально та за підсумками роботи за рік узагальнення зведених показників виконання фінансових та інвестиційних планів органів виконавчої влади, до сфери управління яких відносяться суб’єкти права державної власності;

 • Участь у опрацюванні проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань управління об’єктами державної власності, в частині, що стосується фінансового та інвестиційного планування суб’єктів права державної власності.

 • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізмів розрахунків між суб’єктами господарювання.

 • Здійснення аналізу та прогнозу розвитку ринку нерухомості, моніторингу цінової ситуації на ринку нерухомості.

 • Участь у формуванні державної економічної політики на ринку нерухомості та у сфері регулювання земельних відносин.

 • Участь у розробці програм діяльності Кабінету Міністрів України.

 • Розробка та участь у розробці і узгодженні проектів законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, законодавчих та нормативних актів з питань удосконалення бюджетної, податкової політики, функціонування фінансових та фондового ринків, фінансового та інвестиційного планування у державному секторі економіки.


Основні функції

Департаменту державних цільових програм

 • Здійснення методичного забезпечення робіт з розроблення та виконання державних цільових програм з питань, що належать до компетенції Мінекономіки.

 • Забезпечення розгляду та погодження проектів концепцій державних цільових програм та проектів державних цільових програм.

 • Здійснення разом з державними замовниками за участю центральних органів виконавчої влади з питань фінансів, освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм), облдержадміністраціями та структурними підрозділами Міністерства аналізу проектів програм з метою збалансування необхідних для їх виконання ресурсів.

 • Підготовка до включення за поданням державних замовників заходів, завдань і показників затверджених державних цільових програм до відповідних розділів проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на відповідний рік та формування у складі цього проекту переліку державних цільових програм з визначенням усіх джерел їх фінансування.

 • Забезпечення розгляду та погодження пропозицій державних замовників щодо внесення змін до програм.

 • Здійснення щороку разом з державними замовниками, центральними органами виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм), облдержадміністраціями та департаментами Міністерства аналізу стану виконання державних цільових програм та підготовка пропозиції Уряду щодо подальшого виконання програм або їх припинення.

 • Підготовка, на підставі отриманого заключного звіту, разом із центральними органами виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм), облдержадміністраціями та департаментами Міністерства, та направлення державному замовнику узагальненого висновку про кінцеві результати виконання програми.

 • Здійснення обліку державних цільових програм та надання відповідної інформації центральному органу виконавчої влади з питань фінансів та державним замовникам.

 • Участь у розробці механізмів реалізації державної наукової та науково-технічної політики.

 • Координація планування та фінансування наукових та науково-технічних робіт за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

 • Формування державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки на відповідний рік.

 • Участь у розробці механізмів реалізації державної політики капітальних вкладень.

 • Координація планування обсягів капітальних вкладень по головних розпорядниках коштів Державного бюджету України та здійснення контролю за їх ефективним використанням.

 • Удосконалення нормативно-правової бази з питань програмно-цільового методу управління.


Основні функції

Департаменту розвитку соціальної та гуманітарної сфери

 • Розроблення пропозицій щодо гармонізації державної економічної та соціальної політики, оцінка соціальних наслідків державної економічної політики, економічних наслідків державної соціальної політики. аналіз динаміки та складання прогнозів показників оплати праці та демографічного розвитку України.

 • Розроблення правових та інституційних засад, а також організаційно-економічних механізмів для ефективного використання пенсійних коштів, їх захисту від ризиків втрати та запобігання знеціненню. здійснення економічного аналізу пенсійної реформи та системи соціального страхування, прогнозування інвестиційного потенціалу пенсійних фондів, їх впливу на економіку країни, розробка пропозицій щодо стимулювання інвестування коштів пенсійних фондів на розвиток економіки.

 • Розроблення пропозицій щодо: проведення економічної політики у сферах освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтв, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту, туризму на основі аналізу стану і тенденцій їх розвитку.

 • Розроблення пропозицій до проектів прогнозних та програмних документів на довго-, середньо- та короткостроковий період з питань розвитку гуманітарної сфери.

 • Координація робіт з вирішення соціально-економічних проблем сталого розвитку економіки. участь в опрацюванні екологічної складової сталого розвитку. розробка разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади прогнозів у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів. розроблення пропозицій стосовно формування державної політики щодо запровадження рентних відносин у сфері використання природних ресурсів.


Основні функції

Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

 • Координація роботи та заходів, пов’язаних із залученням кредитів та позик міжнародних фінансових організацій в Україну, з розробленням і реалізацією програм та проектів економічного та соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (МФО).

 • Забезпечення спрямування ресурсів МФО для підтримки пріоритетних завдань визначених в щорічному Посланні Президента до ВРУ. державних програмах соціально-економічного розвитку, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Плані дій Україна – ЄС, тощо шляхом впровадження пріоритетних проектів

 • Економічного та соціального розвитку.

 • Виконання в межах своїх повноважень комплексу робіт щодо забезпечення входження України у світовий економічний простір шляхом розвитку та координації співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Чорноморським банком торгівлі та розвитку, Європейським інвестиційним банком, іншими міжнародними фінансовими організаціями та країнами, що співпрацюють з Україною з питань соціально-економічного та демократичного розвитку.

 • Розробка, впровадження та вдосконалення договірно – правової бази та організаційно – правових механізмів для розвитку економічного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з метою забезпечення підтримки соціально – економічного та демократичного розвитку України.

 • Виконання функцій координатора співробітництва з МФО.

 • Визначення пріоритетних напрямів та пріоритетних проектів з метою залучення в економіку України грантів та кредитів МФО для підтримки їх реалізації.

 • Розробка пропозицій щодо формування стратегічних і щорічних програм співробітництва, планів співробітництва України з МФО відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України та їх узгодження з МФО в установленому порядку.

 • Здійснення моніторингу впровадження проектів МФО в Україні.

 • Забезпечення взаємодії з представниками МФО, інших міжнародних організацій та країн-донорів, проведення роботи щодо спільної підготовки проектів МФО та їх включення до стратегії допомоги МФО Україні.

 • Забезпечення міжвідомчої координації робіт, пов’язаних із ініціюванням проектів, що підтримуються МФО, експертизою проектних пропозицій, підготовкою проектів та моніторингом їх реалізації, оцінкою результатів впровадження.

 • Здійснення заходів для забезпечення виконання зобов’язань України по міжнародних договорах України з питань співробітництва з МФО.


Основні функції

Департаменту регуляторної політики

 • Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері підприємництва, державних і регіональних програм з питань розвитку підприємництва.

 • Розробка пропозицій та, в межах своїх повноважень, здійснення заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, механізмів вдосконалення його фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки.

 • Участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розробка пропозицій щодо недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання.

 • Участь у формуванні державної політики ліцензування господарської діяльності, розроблення механізмів її реалізації.

 • Участь у формуванні державної політики надання державних дозволів, розроблення прозорих процедур видачі документів дозвільного характеру.

 • Розроблення проектів нормативно-правових актів та опрацювання нормативно-правових актів.

 • Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради з акредитації.

 • Участь у формуванні та проведенні державної політики у сферах стандартизації, сертифікації, метрології та акредитації.

 • Участь у формуванні та проведенні державної політики у сфері управління якістю продукції (робіт, товарів, послуг).

 • Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.

 • Розробка правил заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення, роботи підприємств ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.

 • Забезпечення взаємодії Мінекономіки з Держспоживстандартом у сфері технічного регулювання в межах наказу Мінекономіки від 03.04.2006 №118 "Про спрямування і координацію Міністром економіки діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики".


Основні функції

Департаменту документального забезпечення

 • Забезпечення реалізації в Міністерстві державної політики з питань діловодства, архівної справи, а також організаційне забезпечення реалізації в Міністерстві положень Закону України „Про звернення громадян”.

 • Методичне забезпечення та організація процесу діловодства в центральному апараті Міністерства.

 • Здійснення методичного керівництва всім процесом діловодства в Міністерстві.

 • Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства до оформлення документів, які надсилаються до Секретаріату Президента України, Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі – вищі органи влади) тощо.

 • Здійснення систематичного аналізу документообігу в Міністерстві (кількість, склад вхідної та вихідної кореспонденції, у тому числі “Для службового користування „ (далі - „ДСК” ). Підготовка аналітичних матеріалів з цих питань для керівництва Міністерства.

 • Підготовки та подання на підпис Міністрові проектів наказів з питань діловодства.

 • Забезпечення, у межах своєї компетенції, взаємодії між структурними підрозділами Міністерства, діловодними службами вищих органів влади, інших міністерств, державних комітетів, підприємств, організацій, керуючись при цьому вимогами Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України (далі – Тимчасовий регламент), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 915, зі змінами, Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153, зі змінами, Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893, зі змінами.

 • Розроблення та безпосередньої участі в підготовці проектів нормативно-правових актів вищих органів влади з питань діловодства, архівної справи та регулювання питання організації роботи зі зверненнями громадян.

 • Участі в експертизі цінності документів Міністерства, що накопичуються в процесі його діяльності, у тому числі „ДСК”.

 • Здійснення вибірково у разі потреби перевірки стану діловодства в структурних підрозділах Міністерства.

 • Організаційного забезпечення роботи з реалізації в Міністерстві Закону України „Про звернення громадян”.

 • Формування архіву Міністерства, забезпечення в установленому порядку роботи структурних підрозділів з їх документами, переданими до архіву Міністерства на зберігання.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка