Г. С. Гуріна м. Г. Луцький т. Л. МостенськаСторінка3/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Юридичний

департамент

 • Відділ правового забезпечення бюджетної та податкової діяльності

 • Відділ правового забезпечення структурних та ринкових перетворень

 • Відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності та співробітництва з ЄС

 • Відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

 • Відділ правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах

 • Сектор систематизації актів законодавства та літературного редагування документів

Фінансово-адміністративний

департамент

 • Відділ з оплати праці

 • Планово-фінансовий відділ

 • Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 • Відділ протокольних заходів

 • Відділ координації господарської діяльності підвідомчих організацій Господарський відділ

 • Відділ матеріально-технічного забезпечення та проведення тендерних процедур

 • Сектор з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки

Департамент

документального

забезпечення

 • Відділ методичного забезпечення діловодного процесу

 • Відділ попереднього розгляду вхідної кореспонденції

 • Відділ реєстрації та сканування вхідної кореспонденції

 • Відділ пошти та архіву

Департамент

економіки оборони

та безпеки

 • Відділ мобілізаційної роботи

 • Відділ фінансування заходів мобілізаційної підготовки

 • Відділ техногенної та екологічної безпеки

 • Відділ державного оборонного замовлення

 • Відділ економіки оборони та безпеки

 • Відділ спеціальних програм та військово-технічного співробітництва

 • Відділ економічного співробітництва з НАТО

Департамент

інформатизації

 • Відділ Інтернет-ресурсів та баз даних загального користування

 • Відділ оперативних інформаційних ресурсів

 • Відділ інформаційних технологій

 • Відділ комп’ютерного обладнання та оргтехніки

Департамент

взаємодії з

Верховною Радою України та іншими

органами державної влади

 • Відділ взаємодії з Верховною Радою України

 • Відділ взаємодії з Секретаріатом Кабінету Міністрів України

 • Відділ взаємодії з Секретаріатом Президента України та іншими органами державної влади

 • Відділ роботи з неурядовими організаціями та зі зверненнями громадян

Департамент з

питань державного управління

 • Відділ планування, моніторингу та звітності

 • Відділ функціонального аналізу та оптимізації

 • Відділ наукового забезпечення та координації взаємодії з підвідомчими науковими установами

 • Відділ реформування органів виконавчої влади та аналізу адміністративних послуг

Департамент

регіонального

розвитку

 • Відділ середньо- та довгострокового планування регіонального розвитку

 • Відділ стимулювання розвитку регіонів

 • Відділ моніторингу розвитку регіонів

 • Відділ координації регіональних економічних служб

 • Відділ економіки житлово-комунального господарства

 • Відділ транскордонного співробітництва

Департамент

економічної

стратегії

 • Відділ стратегічного планування

 • Відділ макроекономічного прогнозування

 • Відділ прогнозування розвитку секторів економіки та міжгалузевого балансу

 • Відділ економічного аналізу

 • Відділ національних рахунків

 • Відділ економічної безпеки та детінізації економіки

Департамент

фінансової

політики

 • Відділ з питань бюджетної політики

 • Відділ з питань небанківського сектору та фондового ринку

 • Відділ аналізу розвитку банківських послуг

 • Відділ спеціальних податкових режимів та оподаткування експортно-імпортних операцій

 • Відділ прямих, непрямих та місцевих податків

 • Відділ фінансового та інвестиційного планування суб’єктів права державної власності

Департамент

державних цільових програм

 • Відділ експертизи та аналізу державних цільових програм

 • Відділ методичного забезпечення та обліку державних цільових програм

 • Відділ державних наукових та науково-технічних програм

 • Відділ з питань фінансування капітальних вкладень державних цільових та бюджетних програм

Департамент

розвитку соціальної та гуманітарної сфери

 • Відділ соціальних стандартів та реформ

 • Відділ пенсійної реформи і соціального страхування

 • Відділ гуманітарного розвитку

 • Відділ сталого розвитку

Департамент

співробітництва з

міжнародними

фінансовими

організаціями

 • Відділ інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій

 • Відділ стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

 • Відділ системних проектів міжнародних фінансових організацій

 • Відділ експертизи проектів міжнародних фінансових організацій

Департамент

реформування

відносин власності

 • Відділ з питань методологічного забезпечення відносин власності

 • Відділ реформування державного сектору економіки

 • Відділ з питань земельних відносин

 • Відділ політики приватизації

 • Відділ з питань передачі майна

 • Відділ моніторингу ефективності управління державною власністю

Департамент

державних резервів

та товарних бірж


 • Відділ формування державних запасів

 • Відділ експертизи використання матеріального резерву

 • Відділ нормативно-методологічного забезпечення

 • Відділ управління резервним фондом

 • Відділ моніторингу та взаємодії з товарними біржами

Департамент

регуляторної

політики

 • Відділ розвитку підприємництва

 • Відділ з питань дерегуляції

 • Відділ з питань технічного регулювання та акредитації

 • Відділ політики ліцензування та надання державних дозволів

 • Сектор захисту прав споживачів

Департамент

економічної

конкуренції та

секторальних

перетворень

 • Відділ секторальних перетворень

 • Відділ методології аналізу ринків

 • Відділ розвитку інфраструктури

 • Відділ цінової і тарифної політики природних та штучних монополій

 • Відділ енергетичного забезпечення та енергетичної безпеки

 • Відділ продовольчого забезпечення та продовольчої безпеки

 • Відділ методології ціноутворення

 • Відділ економіки аграрного сектору

Департамент

інвестиційної та

інноваційної

діяльності

 • Відділ інвестиційної політики

 • Відділ інноваційної політики

 • Відділ інструментів сприяння інвестиційно-інноваційній діяльності

 • Відділ інституційних механізмів сприяння інвестиціям та інноваціям

 • Відділ експертизи інвестиційних та інноваційних проектів

Департамент

зовнішньоекономічної

політики

 • Відділ з питань розвитку експорту

 • Відділ моніторингу зовнішньої торгівлі

 • Відділ нетарифного регулювання

 • Відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю

 • Відділ митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку

 • Відділ з питань розвитку ринку послуг у зовнішній торгівлі
Департамент

антидемпінгових

розслідувань

та захисту

внутрішнього ринку

 • Відділ торговельних переговорів та доступу на ринки

 • Відділ антидемпінгових, захисних та компенсаційних розслідувань

 • Відділ дослідження стану ринку

 • Відділ аналітичної роботи із застосування інструментів торговельного захисту

Департамент

співробітництва з СНД та Російською

Федерацією

 • Відділ торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією

 • Відділ торговельно-економічного співробітництва з Білорусією, Молдовою, країнами Закавказзя та Центральної Азії

 • Відділ співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ та ЄврАзЕС

 • Відділ співробітництва в рамках СНД

Департамент

двостороннього

торговельно-економічного

співробітництва

 • Відділ торговельно-економічних зв’язків з країнами Західної Європи

 • Відділ торговельно-економічних зв’язків з країнами Центральної та Східної Європи

 • Відділ торговельно-економічних зв’язків з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки

 • Відділ торговельно-економічних зв’язків з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону

 • Відділ торговельно-економічних зв’язків з країнами Близького, Середнього Сходу

 • Відділ торговельно-економічних зв’язків з країнами Африки

 • Відділ по роботі з торговельно-економічними місіями та іноземними представництвами

 • Відділ по координації виставкової діяльності

Департамент

координації

міжнародної

технічної допомоги

 • Відділ міжнародної технічної допомоги країн Європи

 • Відділ міжнародної технічної допомоги окремих країн

 • Відділ міжнародної технічної допомоги США та Канади

 • Відділ співробітництва з міжнародними організаціями з питань міжнародної технічної допомоги

Департамент

співробітництва з

Європейським

Союзом

 • Відділ координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС

 • Відділ розвитку договірних відносин з ЄС в економічній сфері

 • Відділ координації торговельного співробітництва в рамках УПС

 • Відділ стратегічного планування співробітництва з ЄС

 • Відділ інструментів співробітництва з ЄС

 • Відділ секторального співробітництва в рамках Європейської політики сусідства

Департамент

співробітництва з СОТ

 • Відділ торговельної політики у рамках СОТ

 • Відділ моніторингу виконання угод СОТ

 • Відділ співробітництва та переговорів з міжнародними організаціями і угрупованнями

 • Відділ доступу до ринків у рамках СОТ

Департамент

забезпечення роботи Міністра

(патронатна служба)

 • Відділ організаційно-аналітичного забезпечення

 • Відділ радників

 • Відділ координації та роботи колегії

 • Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

Управління взаємодії

із засобами масової

інформації та зв’язків з громадськістю

 • Відділ взаємодії із засобами масової інформації (прес-служба)

 • Відділ зв’язків з громадськістю

Самостійні підрозділи

 • Режимно-секретний відділ

 • Відділ фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з корупцією

 • Відділ контролю за строками та дисципліною виконання доручень органів державної влади

 • Відділ внутрішньої торгівлі

 • Сектор з питань координації діяльності Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України

 • Сектор з питань банкрутства

 • Сектор координації роботи департаментів першого заступника Міністра

 • Сектор координації роботи департаментів першого заступника Міністра

 • Сектор координації роботи департаментів заступника Міністра

 • Сектор координації роботи департаментів заступника Міністра

 • Сектор координації роботи департаментів заступника Міністра

 • Сектор координації роботи департаментів заступника Міністра

 • Сектор координації роботи департаментів заступника Міністра

 • Сектор координації роботи департаментів заступника Міністра

 • Сектор забезпечення роботи спільних міжурядових комісій та проведення міжурядових заходів

Рис. 1.1 Схема управління центрального апарату Міністерства економікита з питань євро інтеграції України
Розглянемо основні функції, які виконують відповідні департаменти Міністерства економіки та з питань євро інтеграції України.
Основні функції

Департаменту персоналу

 • Реалізація в апараті Міністерства, його урядових органах, торговельно-економічних місіях у складі закордонних дипломатичних установ України (далі - ТЕМ), підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

 • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

 • Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

 • Прогнозування розвитку персоналу Міністерства на основі систематичного і всебічного аналізу кадрового забезпечення, заохочення працівників до службової кар’єри.

 • Документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

 • Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

 • Забезпечення навчання працівників Міністерства.

 • Узагальнення практики застосування законодавства з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, розробка пропозицій щодо його вдосконалення і внесення на розгляд керівництва Міністерства.

 • Координація роботи навчальних закладів, що входять до сфери управління Міністерства, та робота з іншими навчальними закладами, з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів згідно з Законами України “Про освіту”, „Про вищу освіту” та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України.

 • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з питань навчання.

 • Узагальнення практики застосування законодавства з питань державної служби, розробка пропозицій щодо його вдосконалення, участь у розробці проектів відповідних нормативно-правових актів.


Основні функції

Юридичного департаменту

 • Правове забезпечення діяльності Міністерства.

 • Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Міністерством та його підвідомчими організаціями, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

 • Участь у розробленні та підготовці проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розробки яких залучається Міністерство, та наказів Міністерства.

 • Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримання їх у контрольному стані та здійснення інформаційно-правового обслуговування працівників центрального апарату.

 • Внесення керівництву Міністерства пропозицій щодо подання нормативно-правового акта до Міністерства юстиції України для державної реєстрації, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер.

 • Надання правової допомоги структурним підрозділам у роботі з перегляду нормативно-правових актів Міністерства з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством.

 • Представлення в установленому законодавством порядку інтересів Міністерства в судах, державних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових питань і спорів.

 • Юридичне забезпечення реалізації Міністерством державної правової політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, організаціями іноземних держав, їх угруповань з метою залучення кредитів, грантів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, іноземних інвестицій тощо.

 • Вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права, міжнародних організацій та підготовка пропозицій стосовно можливості використання досвіду інших країн при розробці та опрацюванні нормативно-правових актів України.

 • Координація роботи структурних підрозділів Міністерства у сфері адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

 • Забезпечення підготовки плану заходів щодо виконання у відповідному році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 • Координація та забезпечення договірно-правової роботи з питань укладення міжнародних договорів: про сприяння та взаємний захист інвестицій, щодо співробітництва між Україною та ЄС, угод про вільну торгівлю та економічне співробітництво, а також інших угод зовнішньоекономічного характеру.

 • Участь у проведенні роботи по правовому супроводженню реалізації укладених міжнародних договорів.

 • Методична та правова допомога торговельним представництвам, структурним підрозділам Міністерства, підприємствам, організація, установам, що належать до сфери управління Міністерства.

 • Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі.

 • Правове забезпечення інвестиційної діяльності, питань формування державного і місцевих бюджетів, податків, зборів (обов’язкових платежів), виконання державного бюджету за визначеними у ньому призначеннями, з питань кредитування підприємств України та у сфері розміщення, зберігання, поповнення і використання запасів державного матеріального резерву.

 • Правове супроводження питань розвитку інфраструктури ринків, управління державним сектором економіки, державної підтримки розвитку аграрного сектора економіки, розвиток людського потенціалу, власності та питань, пов’язаних з реалізацією Міністерством повноважень державного органу з питань банкрутства, природоохоронної діяльності та охорони довкілля, оборони та безпеки, державних закупівель.

 • Розгляд запитів щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції Міністерства і в разі необхідності надання письмових роз’яснень про застосування діючих норм права.

 • Сприяння правильному застосуванню чинного законодавства про працю в Міністерстві.

 • Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

 • Систематизація та упорядкування нормативно-правових актів і приведення їх норм до внутрішньо узгодженої системи.

 • Забезпечення літературного редагування нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Міністерства.

 • Виконання інших функцій, необхідних для виконання покладених на департамент завдань.


Основні функції

Департаменту економіки оборони та безпеки

 • Створення системи мобілізаційної підготовки національної економіки України як складової частини організації оборони держави:

 • законодавче та нормативне забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки національної економіки;

 • розроблення проектів мобілізаційного плану та довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки національної економіки;

 • здіснення заходів, пов’язаних з фінансовим забезпеченням мобілізаційної підготовки національної економіки.

 • Розроблення основних показників державного оборонного замовлення та здійснення контролю за його виконанням.

 • Участь у формуванні та забезпечення реалізації завдань державної політики у сфері національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності.

 • Участь у розробленні та реалізації законодавчих, нормативно-правових актів, концепцій, програм, пов‘язаних з обороною та безпекою держави.

 • Участь у проведенні основних напрямів, визначених Стратегічним оборонним бюлетенем, для забезпечення імплементації національних цілей воєнної реформи в Україні.

 • Підготовка інформаційних, аналітичних та довідкових матеріалів з питань економіки оборони та безпеки для керівництва Міністерства, в тому числі для участі у засіданнях Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, тощо.

 • Участь у виконанні основних завдань оборонного планування.

 • Участь у плануванні прикладних наукових досліджень у сфері оборони та безпеки.

 • Участь у реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року.

 • Участь в опрацюванні комплексу питань, пов’язаних з реформуванням підприємств, що входять до складу оборонно-промислового комплексу, у тому числі щодо розробки та удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази стосовно цього процесу.

 • Участь у реалізації завдань і заходів у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами.

 • Участь у підготовці пропозицій та реалізації заходів, пов’язаних із запровадженням механізму цивільного демократичного контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів.

 • Участь у розгляді питань та реалізації заходів із забезпечення та удосконалення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 • Здійснення аналітичного та нормативно-правового супроводження Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, підготовка аналітично-інформаційних матеріалів щодо ходу її виконання.

 • Підготовка пропозицій керівництву Міністерства щодо погодження:

 • переліків надлишкового військового майна Збройних Сил, інших військових формувань, що пропонується для реалізації;

 • протоколів можливих мінімальних цін реалізації військового майна у разі, коли воно не користується попитом і його реалізація або передача можлива лише за ціною, меншою від залишкової вартості та витрат, пов’язаних з його реалізацією;

 • безоплатної передачі військового майна, у тому числі нерухомого, об’єктів відповідної інфраструктури та колишніх військових містечок до державної або комунальної власності;

 • підготовка пропозицій щодо вдосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, кримінально-виконавчої системи;

 • підготовка пропозицій щодо реформування та розвитку системи військової науки та освіти.

 • Участь у реалізації завдань і заходів у сфері техногенної та екологічної безпеки.

 • Участь у розв’язанні комплексних проблем, обумовлених зняттям з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему.

 • Участь у реалізації державної політики, спрямованої на поглиблення співробітництва та інтеграцію України з НАТО.

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національного координатора співробітництва України з НАТО з питань економіки.

 • Участь у розробці та реалізації річних цільових планів Україна – НАТО.

 • Вивчення міжнародного досвіду євроатлантичної інтеграції та забезпечення його застосування для оптимізації розвитку економічного співробітництва Україна – НАТО.

 • Підготовка пропозицій щодо мінімізації негативних наслідків реалізації заходів з євроатлантичної інтеграції.

 • Участь у розробці пропозицій щодо удосконалення договірно-правової бази співробітництва з НАТО та державами – членами блоку в економічній сфері.

 • Підготовка пропозицій щодо видатків Державного бюджету України для забезпечення заходів Мінекономіки з економічного співробітництва між Україною та НАТО.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка