«Франц Кафка. «Перевтілення»Скачати 269.69 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір269.69 Kb.
#29564Міністерство освіти і науки України

Донецьке обласне управління освіти і науки

Амвросіївський професійний ліцей


Методична розробка уроку

світової літератури
« Категорія добра і зла в літературі»
на тему: «Франц Кафка. «Перевтілення»


Скубченко Ольга Миколаївна,

викладач предмету

«світова література»

2012 -2013 навчальний рік


Анотація
Учитель – це скрипаль дитячих  сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує…

Розвиток критичного мислення та формування моральних якостей на уроках світової літератури шляхом використання інтерактивних методів навчання є головним напрямком в роботі літератора. Звертання до притч Євангеліє дає можливість впливати на формування моральних якостей підлітків при вивченні художнього твору. Можна з впевненістю сказати, що саме в літературі комплексно і систематично можна вирішувати завдання, які є актуальними і нагальними в умовах сьогодення. Створити осередок творчості та пошуку на уроці - ось головна мета, яка стоїть на першому місці. Щоб мати творчого учня - треба навчитися творчо працювати. Поштовх до освоєння учнями нових істин можливий лише на засадах партнерства та нових підходів. Саме тому основною метою в контексті підготовки даної методичної розробки є використання технологій критичного мислення як засобу створення творчого мікроклімату на уроці світової літератури. Використані інтерактивні методи навчання, комп’ютерні технології сприяють активному навчанню учнів і розвитку в них активного мислення, адже в ідеалі ми прагнемо, щоб учні не просто запам'ятовували навчальний матеріал, а запитували, досліджували, творили, вирішували, інтерпретували та дебатували за змістом. Ретельно підібрані питання до аналізу тексту твору сприяють співпраці вчителя та учнів, що є найважливішою умовою критичного мислення, оскільки вона підтримує діалог, спільну мету і взаємне вивчення цінностей. Спонукання підлітків до діалогу, дискусії впливає на формування і розвиток особистості, розкриває бачення світу і допомагає зрозуміти свою позицію відносно почутого чи побаченого. Впровадження в урок сучасних методів навчання сприяє розвитку критичного мислення, що означає правильно поставити запитання, направити їх увагу в правильне русло, вчити самостійно робити висновки та знаходити рішення, мати особисту позицію. Сучасні учні з цікавістю виконують ті види навчальної діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, можливість виявляти ініціативу та самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості та творчості. В цьому викладачу допомагає інсценізація взаємовідношень в сім’ї Грегора після перевтілення. Підготовлена мультимедійна презентація конкретизує основні тези уроку, економить навчальний час, допомагає побудувати навчальний процес на уроці найбільш продуктивно, задіє як слухову, так і зорову пам’ять учнів.Зміст


 1. Анотація

 2. Зміст.

 3. Конспект уроку.

 4. Додатки.

 5. Список використаних джерел.

Однією з ключових фігур світової літератури ХХ століття справедливо вважають австрійського письменника Франца Кафку ( 1183-1924).Твори Кафки важкі для сприйняття. Для того, щоб допомогти учням переодоліти цю трудність, треба знайти засіб з’ясувати разом з учнями (а не просто методом пояснення) те, якими письменник створює своїх героїв, органічно витікає з його психології, світосприйняття, тісно пов’язаних з епохою та суспільством, в яких він жив.В уроці, як і в житті, має бути все реальним від почуттів до дій
М.Г.Бондаренко

В кожному уроці маємо бачити перш за все дитину з її потребами та інтересами, вміннями та талантами, дослідженнями та оригінальністю. При умові поетапного прогнозування вивченої теми в контексті світової літератури ми можемо говорити про вдалий результат. Як правило, важливе місце в роботі займає попередня підготовча робота.

Принципово важливо, щоб текст новели був прочитаний до початку роботи з ним на уроці. Для полегшення орієнтації в ньому, а також для підготовки учнів до сприйняття філософії, естетики і поетики Кафки вчитель може заздалегідь запропонувати завдання:

1.Знайти в тексті місця, де є інформація про зовнішність та риси характеру головного персонажу Грегора Замзи, його рідних.

2. Які особливості опису його кімнати?

3. Проаналізуйте епізоди появи в кімнаті Грегора рідних. Про що це свідчить?

4. Як ви думаєте: рідні ставилися до Грегора як до сина? Чи як до власності? А інші герої? Доведіть текстом. Доведіть тезу: став комахою – став людиною.

5. Яким чином у свідомості Грегора - жука відбувається переоцінка цінностей? Доведіть текстом.

6. Чи розцінюєте ви фінал новели як подвиг альтруїзму?

Структура уроку, тобто послідовність його частин і елементів, залежить в першу чергу від мети та змісту уроку і не може бути стихійно. До цього уроку ми обираємо урок вивчення й первинного закріплення нових знань.

Мета такого уроку – вивчення й первинне усвідомлення нового навчального матеріалу, осмислення зв’язків і відносин в об’єктах вивчення. Але необхідно звернути увагу на мету уроку відповідно до теми уроку. На цьому уроці необхідно аналізувати художній твір і в методиці літератури визначено урок з аналізу художнього твору. Тому в структурі уроку особливу увагу приділяємо основній частині уроку вивчення нового матеріалу, де одночасно проводимо роботу по усвідомленню та осмислення учнями матеріалу.

При підготовці обладнання уроку необхідно враховувати, що до роботи залучається слухова і зорова пам’ять, збільшується шанс задовольнити потреби різних учнів, чий спосіб сприйняття матеріалу може суттєво відрізнятися. Проте активізації лише зорової або слухової пам’яті недостатньо. Понад 24000 років тому Конфуцій наголошував:Те, що я чую, я забуваю,
Те, що я бачу, я пам’ятаю,
Те, що я роблю, я розумію.

Тому на уроці використовується портрет Франца Кафки, виставка книжок, авторські ілюстрації, ілюстрації до новели, дидактичний матеріал з Євангеліє та мультимедійна презентація уроку, підготовлена вчителем. Можливо заздалегідь запропонувати учням «роботу в групах» для підготовки проектів за такими темами: • «Маленька людини» - життя і катастрофа» ( дослідницький проект);

 • «Роль замкненого простору, символічний зміст і його значення у житті Грегора» (дослідницький проект);

 • «Людина у цьому світі – комаха» (рольовий проект);

- «Розколотий світ» в новелі Ф. Кафки «Перевтілення» (інформаційний проект).

В методичних розробках, які стосуються методу проектів, стверджується, що проекти повинні мати дослідницький компонент. При виконанні проектного завдання учні, як правило користуються невеликою кількістю джерел. Взагалі дослідження в гуманітарних проектах можливе тоді, коли є вихід на сучасність. Якщо діти зроблять проект навіть без дослідження, опрацювавши багато інформації, на основі джерел, які суперечать одне одному, вони оволодіють дуже складним навиком відбору в роботі з різними джерелами інформації, оцінки і вироблення власної позиції щодо прочитаного. Навчатися виділяти головне з великого обсягу інформації, щоб застосувати це при створенні слайду презентації, також дуже цінний наслідок проектної роботи. Проектна діяльність є методом активізації навчально-пізнавальної активності. Цьому сприяє висока самостійність учнів у процесі підготовки проекту. Вчитель, який виступає координатором, лише спрямовуючи діяльність учня, який досліджує обрану тему, збирає найповнішу інформацію про неї, систематизує, отримані дані і представляє їх, використовуючи різні технічні засоби, в тому числі, і сучасні комп'ютерні технології. Під час роботи над проектом викладач допомагає учням шукати джерела інформації, координує весь процес, вчить працювати парно та індивідуально, визначати кінцевий результат, використовувати дослідницькі методи, висловлювати власну гіпотезу, підтримує і заохочує учнів. Під час проектної роботи знадобиться навик критичного ставлення до джерел інформації. Під час створення мультимедійного проекту з’являється можливість розкрити всі таланти учнів. У сучасному навчальному закладі важко уявити собі проектну діяльність без застосування комп’ютерних технологій. Цей процес уже перестав бути модним – він став звичним. Програма Power Point дає можливість змістовно і наочно подати тему (поєднання зорового та слухового сприйняття надає більші можливості для засвоєння матеріалу), створити наочність у вигляді схем і таблиць з анімацією і без анімації.

Зважаючи на внесення до уроку сторінок Священного Євангеліє та обговорення долі Грегора Замзи через призму християнських заповідей, обираємо свою мультимедійну презентацію до уроку. ІКТ дозволяє учителеві суттєво зекономити час на уроці, зробити навчальний процес цікавим та жвавим. Запропоновані в презентації схеми допоможуть учням сконцентрувати увагу на ключових моментах аналізу художнього твору, виділити головне в інформації про героїв твору, зорові враження допоможуть глибше засвоїти навчальний матеріал.

Запропоновані рядки з Євангеліє вчитель використовує як дидактичний матеріал з метою поєднання колективної і індивідуальної роботи під час обговорення ( дискусії) над проблемним питанням часу.

На етапі мотивації для зацікавлення учнів доцільно використовувати завдання з вибору епіграфу уроку, що активізує пізнавальну діяльність учнів та вміння обґрунтовувати свою думку.

Але основним у роботі вчителя-словесника є, безперечно, вміння організувати роботу з текстом художнього твору, його аналіз. Вчитель має підійти до проблеми аналізу художнього твору зі всією серйозністю, адже якщо йому вдалося зацікавити учня твором, пробудити в ньому інтерес до його прочитання, то ні в якому разі не можна все зіпсувати нецікавою, шаблонною, моралізаторською розмовою про цей твір на уроці у процесі його обговорення. Основне завдання вчителя – допомогти читачеві-учню максимально наблизитися у сприйнятті твору до авторського задуму, побачити, відчути всі проблеми, які порушує автор, і які торкнулися душі реципієнта, читача-учня. А потім, використовуючи всі структурні елементи уроку, різноманіття методичної палітри, навчити його виходити за межі художнього.Щоб залучити учня до сприйняття морального досвіду людства через літературний твір, щоб допомогти йому зрозуміти причини і наслідки буття, необхідна поглиблена робота з різними видами контексту, зростає значущість дослідницької, пошукової діяльності.

Тому можна використовувати, окрім зазначених вище, такі види роботи, як зіставлення твору з іншими художніми творами (уазками), а в нашому випадку ми зіставляємо вчинки героїв новели з біблійною заповіддю. Пояснення, демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна лише досягти за допомогою активного (інтерактивного) навчання. Використання інтерактивних технологій уможливлює фахове вдосконалення, спрямовує на навчання разом із учнями. Навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де вчитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання. Вчитель виступає в ролі організатора, лідера групи. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем. Необхідною умовою успіху в роботі є стимулювання учнів до активних дій із засвоєння знань, використання їхнього суб’єктивного досвіду, заохочення до висловлювання оригінальних ідей та гіпотез, розвиток логіки і критичного мислення, комунікативних умінь та навичок. Реалізувати ці завдання допомагають уроки з використання інтерактивних методик. Вони створюють можливості для переходу від репродуктивних форм діяльності учнів до аналітичних, для висловлення власного погляду на ту чи іншу тему. Інтерактивне навчання дає змогу розв’язувати одночасно кілька завдань. Важливим є то, що воно розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановити емоційні контакти між учнями, забезпечує виховну функцію, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до думки інших учнів. Як показує практика, використання інтерактивності під час уроку знімає нервове навантаження учнів, дає можливість змінювати форми їх діяльності, зосереджувати увагу на головних питаннях уроку. Ефективність уроку літератури залежить від створення комплексу вправ і завдань, що апелюють до різних видів пам’яті і сприйняття. Також слід ураховувати й елемент зацікавленості, що впливає на ефективність засвоєння інформації. Необхідно будувати урок літератури таким чином, щоб мати якомога більший вплив на формування естетичних смаків учнів не лише мистецтвом слова, а й мистецтвом зображення, прослуховування. Залучати для виконання цього завдання необхідно всі можливі сучасні методи навчання. Під час аналізу твору «Перевтілення» для складання ланцюжка страждань Грегора Замзи запроваджуємо метод рольової гри, інсценування учнями уривків з новели «Перевтілення», а саме відтворення страждань Грегора Замзи та реакції суспільства і родини до нього після перевтілення ( батька, матері, сестри). Розігруючи ситуації в ролях учні визначають власне ставлення до конкретної життєвої ситуації, набувають досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом «гри». Учні вживаються у запропоновану ситуацію з життя Грегора Замзи та виконують (грають) роль з елементами імпровізації в установлених межах, підготувавши цитати з тексту. Рольова гра( імпровізація) розвиває здібності адекватно реагувати на різні ситуації; чутливість, співпереживання;
розвиває комунікативні та креативні (творчі) здібності; сприяє розвитку соціальної компетентності. Запровадження на уроці такого активного методу навчання сприяє зняттю перешкод у виявленні себе: під час гри учні можуть показувати свої почуття, висловлювати думки стосовно тієї чи іншої події, розповідати про потреби тощо.

Бесіда з елементами диспуту допомагає співпраці вчителя та учнів при первинному закріпленні знань учнів, даючи змогу учням дати свою оцінку поведінці родичів Замзи та художній особливості закінчення новели.

Формування духовного світу підлітків, духовності як провідної якості особистості – велике й складне завдання, що стоїть у центрі уваги педагогів, вихователів, батьків. Особливої актуальності воно набуває сьогодні, коли проблеми соціально – економічного й політичного розвитку країни боляче вразили молодь. Серед дітей і молоді падає духовність, деградує моральний сучасний ідеал людини, що пояснюється насамперед зниженням рівня життя в Україні, відсутністю соціальної захищеності, явним і прихованим безробіттям, невизначеністю моральних орієнтирів у політиці держави й повсякденному житті. Засоби масової інформації та комунікації дедалі більше впливають на суспільство і особливо на молодь, пропагують насилля, зброю, силу, прищеплюють моральний релятивізм, конформізм і цинічно – гедоністичне ставлення до повсякдення. Усе це призводить до відчуження дітей і молоді від моралі, спонукає їх до власних пошуків моралізації і повного заперечення духовності й моральності як суспільно і особистісно значущих феноменів. Ці процеси посилюються кризовим станом сучасної сім’ї, яка перестає відігравати роль головного каналу долучення дитини до моральних начал і джерела розвитку моральності.

У таких умовах визначення моральності, як провідної характеристики людини, її духовних пріоритетів і обґрунтування системи цінностей, що мають лягти в основу виховного процесу в ПТНЗ, формування морального світу особистості – це велике і складне питання, що потребує комплексного і багаторівневого розв’язання та звернення до витоків духовності, що лежать у багатстві людської історії, культури, науки, філософії, релігії. Сучасне українське суспільство поступово підходить до визначення й освоєння етичних основ християнських цінностей. До моральних цінностей належать нормативні уявлення про добро і зло, справедливість, прекрасне і потворне, про призначення людини, людські ідеали, норми, принципи життєдіяльності, тощо. Вони є основою всіх вчинків, діяльності людини, мають моральну значущість і впливають на загальне суспільне життя. Починаючи з перших релігійних книг – Нового Заповіту, Біблії відбувалося становлення основоположних християнських цінностей – загальних чеснот: розсудливість, поміркованість, справедливість і стійкість (чесність, правдивість, вірність слову) і теологічних чеснот: (віра, надія, любов (милосердя).

Сталими моральними взірцями, канонами є також Десять християнських заповідей. Мета формування духовності – це виховання в молоді високих інтелектуально – моральних інтересів і запитів, ціннісних поглядів, орієнтацій та переконань; створення таких умов, які сприяли б розвитку моральної активності дитини; формування моральної спрямованості її психічної діяльності, моральності потягів інтересів, поглядів думок, переконань. Обґрунтування вчинків літературних героїв на християнських заповідях дає можливість пробудити в підлітка бажання бути моральним; розглядати християнські цінності, як основи розвитку суспільно значущих рис і якостей особистості; формувати в підлітків розуміння особистого ставлення до сутнісних питань про сенс і мету життя людини; розвивати чесноти і позитивні моральні якості дитини, спонукати до самовдосконалення.

Серед методів і форм духовного формування одне з провідних місць належить активним формам і методам (ситуаційно-рольові ігри, метод аналізу соціальних ситуацій з морально – етичним характером, ігри – драматизації, тощо), які дають дітям можливість предметно , безпосередньо і емоційно бути в ситуації морального вибору та морального пошуку. Тому при вивченні твору Кафки «Перевтілення» звертаємося до Євангеліє для відповіді на порушені питання: « У чому сенс життя? Навіщо ми приходимо у цей світ? Що благородніше?» Обговорення притчи про милосердного самарянина зацікавлює кожного учня до аналізу та поновноцінного висновку з проблеми « маленької людини», сенсу життя, особистої необхідності духовної, моральної самовдосконаленості. Література завжди була предметом виховання та розвитку особистості. Такий підхід з використання притч з Євангеліє збільшує можливість впливу на формування духовного миру особистості на уроках літератури. Формування духовності моральних цінностей завбачає розробку моральних вимог, котрі відкладаються в моральній свідомості людини та суспільства в вигляді норм, принципів, ідеалів, донесення цих вимог і зв’язаних з ними уявленнями в свідомості підлітка з тим, щоб він зміг спрямувати та контролювати свої дії, ставити моральні вимоги іншим людям і оцінювати їх вчинки. Саме це розвивається за допомогою духовного і морального виховання, яке передбачає формування моральних переконань, моральних схильностей почуттів, звичок, стійких, моральних якостей особистості.

Саме тому текст останнього слайду презентації « Іди, і роби так і ти» продовжує заклик Франца Кафки : « Думайте про ближнього і з любов’ю, тільки тоді можна вирватися з лабіринту перевтілень».

У своїй роботі викладач літератури може спиратись на триєдність: книга, життя , християнська мораль. Саме з точки зору цієї триєдності будуємо методику вивчення літератури як шляху до морального вдосконалення учнів. Тільки Віра, Надія і Любов нададуть сили в самовихованні, допоможуть подолати перешкоди. Головне в нашій праці – це те, що підлітки на уроках літератури через залучення до духовної спадщини багатьох поколінь піднімуться на вищу ступінь розвитої, морально сформованої особистості з укріпленим сенсом життя.

Тема уроку: «Франц Кафка. Своєрідність світобачення та його художнього втілення в новелі «Перевтілення». Грегор Замза та його родина. Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у його гротесковому художньому світі»

Мета:

- проаналізувати образ головного героя новели Ф.Кафки «Перевтілення» з оглядом на літературний автопортрет письменника та новаторство автора - модерніста;

- поглибити вміння характеризувати персонажів твору;

- формувати в учнів уявлення про внутрішні особливості героя як символічне уособлення « маленької людини», осмислити трагедію головного героя , дослідивши його внутрішній світ;

- розвивати навички аналізу художнього тексту;

- удосконалювати вміння учнів формулювати та обґрунтовувати своє ставлення до прочитаного;

- сприяти вихованню найкращих моральних якостей, прагнення відгукнутися на чуже горе.

Обладнання: портрет Франца Кафки, виставка книжок письменника, авторські ілюстрації, ілюстрації до новели, проектор ( презентація)

Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення знань, умінь, навичок учнів.

У ставленні до ближнього є щось від молитви,

У ставленні до себе – від пошуку,

молитва дає сили для пошуку.

Ф.Кафка
Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Створення психологічної атмосфери уроку; підготовка необхідного обладнання; включення учні у діловий ритм уроку.ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Повторення вивченого матеріалу. Підготовка до сприйняття навчальної теми.Бесіда. (Слайд № 1)

- Що означає слово «кафкіанський» (kafkaist) ? (Понурий, пригнічений, наповнений ірраціональністю і абсурдом, відзначений заплутаною, іноді безглуздою складністю)Доповнення вчителя: «Ім’я Грегора Замзи за способом письма спеціальними умовними знаками - шифром – означає (криптографіє) прізвище «Кафка».

- Як воно характеризує атмосферу і настрої у творах Ф. Кафки?(Слайд №2)

- Світ Кафки – який він ? (Відчуття болю, нелюдської самотності, безвиході, відчуженості, безкінечного зла, буденності жаху реального життя, сірої безпросвітної нудьги, що стала наче формулою перевтілення)

- Які обставини особливо вплинули на характер індивідуальності письменника та особливості його творчого доробку?

Незадовго до смерті, 1922 року, він записав у щоденнику, що бачить найвище щастя в близькості до людей. Але це щастя залишалося для нього недоступним. Усі спроби Кафки встановити справжній внутрішній контакт зі світом і реальністю закінчувалися крахом. Мабуть тому він оцінював людину надзвичайно трагічно і песимістично.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд № 3

Сформулюйте тему уроку; із запропонованих висловів обрати один для епіграфа уроку:«Існує мета, але немає шляху; те, що ми називаємо шляхом, - суцільні вагання».

«Ти не маєш потреби виходити з дому; залишайся за своїм столом і слухай. Ба навіть не слухай. Тільки чекай. Ба навіть не чекай, просто мовчи і будь самотнім. Всесвіт сам напрошуватиметься на викриття, він не може інакше, він у судомах звиватиметься на викриття, він не може інакше, він у судомах звиватиметься перед тобою».

«Щасливий я був би тільки тоді, коли зміг би привести світ до чистоти, правди, сталості»

ІV. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

Слайд № 4

Наш сьогоднішній урок – спроба розібратися в суперечливому стані героя новели « Перевтіленні» Ф.Кафки, дослідити внутрішню психологію Грегора Замзи та довести, що твір Ф.Кафки – це його суб’єктивне світосприйняття (експресіонізм)V. Вивчення нового матеріалу

1. Слово вчителя.

«Перевтілення» - знаковий твір модерністської літератури.

Тема новели – гранична самотність особистості та трагічне знецінення людського життя.

2.Бесіда.

- Як ви можете пояснити назву твору та його фінал?

(Здається у тлумаченні назви новели немає нічого складного.

«Перевтілення» - це те, що сталося з Грегорем Замзою. Але хіба це єдина тема розповіді? Справді, відбуваються перетворення з кімнатою Грегора, зі ставленням родини до нього. І це найголовніше. Фінал теж не викликає в учнів особливих суперечок: фізична смерть Грегора як остаточне його «вигнання уже не з кімнати , а з життя – це лише закономірний підсумок ставлення родини до нього. )

- Чи був інший вихід у Грегора Замзи?

- Назвіть казки, міфи, в яких люди перетворюються у потвор ( «Дикі лебеді» Г.К. Андерсена, красуня – сестра рятувала братів, які перетворилися на диких лебедів. « Червона квіточка» С. Аксакова, коли юнак перетворився на потвору)

- Що врятувало цих героїв від злих чар? ( Добро, Любов, Співчуття, Милосердя. Це прекрасно - повернути людині життя)

- Назвіть умови зворотного перетворення (Принц – лелека, царівна –жаба, брати – лебеді перевтілювалися, рятувалися через будь яке випробовування рідних, близьких, коханих, спробу знайти чарівне зілля, аби, зрештою стати самим собою).- Чи був такий шанс у Грегора? (Коли сталося нещастя, родина не змогла ставитися до Замзи як до людини. Нікому не спало на думку поговорити з ним, утішити, розрадити. Тільки матір намагається зробити щось для Грегора, але це тільки намір. Батько ж із самого початку ставиться до Грегора вороже. Тобто у своєму нещасті герой залишається самотнім, без підтримки найближчих людей, яким присвятив життя.)

3. Експресіонізм у творчості Кафки.

- Чому ми не можемо назвати твір реалістичним, адже у реалістів та романтиків широко представлений фантастичний елемент?

(Сутність головного героя аж ніяк не романтична. У романтиків герой – визначна особистість. А Грегор Замза – людина звичайна: непримітний комівояжер однієї з численних фірм. Реалісти намагалися з’ясувати певні закони суспільного розвитку. А в долі Грегора все випадкове. Письменник не змальовує дійсність, ми нічого не можемо сказати ні про країну, де відбуваються події, ні про її соціальний устрій. Кафку не цікавить ні «незвичайний характер в незвичайних обставинах», ні « типовий характер в типових обставинах». Кафка - модерніст. Його твори алогічні, ірраціональні, песимістичні).

4.Словникова робота:

Комівояжер – представник торгової фірми, який пропонує товари за зразками.Слайд № 5

Т.Л.

Експресіоні́зм – (від франц. expression - вираження, виразність), це художній метод, провідними емоціями якого є настрої жагу та відчаю, очікування катастрофи, коли людині загрожує знищення у кровопролитних війнах і під пресом капіталістичного виробництва. Літературно-мистецька стильова тенденція авангардизму, що сформувалася в Німеччині на початку ХХ століття. Мав своїх прихильників в мистецтві Франції, Австрії, Польщі, німецькомовної Швейцарії.

Основний творчий принцип експресіонізмувідображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське «Я», напругу його переживань та емоцій, бурхливу реакцію на дегуманізацію суспільства, знеособлення в ньому людини, на розпад духовності, засвідчений катаклізмами світового масштабу початку ХХ ст.

Визначальні риси експресіонізму:

 • зацікавленість глибинними психічними процесами;

 • заперечення як позитивізму, так і раціоналізму;

 • оновлення формально-стилістичних засобів, художньої образності та виразності, часом непоєднуваних між собою, як глибокий ліризм і всеохоплюючий пафос;

 • суб'єктивізм і зацікавленість громадянською темою;

 • бунт проти сталих академічних форм в образотворчому мистецтві при збереженні головних жанрів (портрет, батальний жанр, побутова картина, міфологічний чи релігійний образ, пейзаж, навіть натюрморт).

Риси експресіонізму у творі:

Світ – зло; життя – кошмар; «маленька людина» - нещасна комаха

Експресіонізм:


 • світ - нагромадження людських страждань;

 • поєднання символів і знаків життя;

 • зображення внутрішнього стану Грегора – « маленької людини»;

 • відчай, песимізм, безвихідь.

Слайд № 6

Гротеск тип художньої образності, який ґрунтується на примхливому поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного, життєподібного і карикатурного. Гротеск - вищий ступінь комічного. Особливо яскраво виявляються сатиричні форми гротеску. За допомогою гротеску митець створює специфічний «гротескний» світ, аномальний і дивний світ, в якому реальне та нереальне несподівано постають в органічній єдності.

Нерідко гротеск перетинається із сатирою, клоунадою (наприклад, у Джонатана Свіфта, Миколи Гоголя, Михайла Булгакова, Франца Кафки. В українській літературі він зустрічається у творі Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" (марення Омелька Кайдаша) ).

Використання в розмові слова гротеск зазвичай означає дивний, фантастичний, ексцентричний або потворний.

Проблемне питання:

- Ким, на вашу думку, є Грегор Замза після свого перевтілення – людиною чи комахою? Про що свідчить його перевтілення? – ( Факт перевтілення свідчить про зміни: психічні; фізичні (хвороба). Раптове прозріння, осяяння, нове розуміння життя або втрата сенсу життя, упевненості в собі тощо)4.Цілісний аналіз твору.

«Життєво коло Замзи».

Слайд № 7

Спілкування з навколишнім світом нагадує замкнуте коло

Робота - сіра нудна одноманітність – сім’я

Відносини на службі

Керівник фірми - змушує рано вставати , Комівояжер тяжко працювати – Грегор Замза зверхнє ставлення до підлеглого

Слайд №8

В сім’ї

Батько - відчуженість, байдужість.

Мати – любить Грегора, але стримана в почуттях.

Сестра – близька Грегорові. Але не цікавиться його життям.

Здається, що в родині панує мир, затишок, сімейна злагода. Теплих стосунків між членами родини немає. Єдине, що їх єднає, - роздуми про матеріальний добробут, гроші.

Плани Грегора стосовно родини.

- Віддати сестру до консерваторії, так як вона любила музику й добре грала на скрипці.

- Виплатити борги батька.

А що особисто для себе? Нічого не планував, оскільки вбачав щастя в родинному колі, в якому сподівався знайти взаємну любов, тепло, розуміння.

Слово вчителя.

А тепер звернемося до ЗАПОВІДІ ІІСУСА ХРИСТА.Слайд № 9

П’ята заповідь: «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!»

Батьки мають право на таку любов та повагу, котрими ніхто не користується. Сам Бог, поклавши на них відповідальність за душі, які довірив їм, щоб в перші роки життя дітей батьки були для них замість Бога. І той , хто заперечую законний авторитет своїх батьків, відкидає авторитет Божий. Але за Євангеліє «Бог є любов».

Якщо дитина не отримує любові і уваги батьків і близьких у перші роки життя, то у неї значно гальмується фізичний і розумовий розвиток, і вона навіть починає хворіти. Колись в давнину деякі турецькі султани відбирали від матерів їхній дітей і віддавали їх нянькам, які приходили до них тільки, щоб погодувати, але не гралися з ними, не пестили їх, не розмовляли з ними. Через деякий час ці діти почали хворіти, а деякі навіть померли, хоча їх утримували в належних умовах і добре годували. Адже головне для дитини це любов батьків і близьких.

- Чи мав таку любов до себе з боку рідних Грегор Замза?

- Чи дотримувався він п’ятої заповіді Іісуса Христа?

Аналізуючи художній твір «Перевтілення», з’ясуємо: як реагує родина на той стан, у якому перебуває син, брат.Рольова гра

Інсценування учнями уривків з новели « Перевтілення», а саме відтворення страждань Грегора Замзи та реакції суспільства і родини до нього після перевтілення ( батька, матері, сестри)Ланцюжок страждань Грегора Замзи

Слайд № 10

Відчув легкий, тупий біль – обдер бік – стікає кров’ю, бік перетворився на суцільний зашкарублий шрам - кульгав на всі обидва ряди лапок - одна лапка покалічилася, висіла, мов нежива - страшний біль - мати просить не вбивати Григора –тяжка рана – «Я не хочу називати цю потвору братом» - «Треба здихатися її» - «Якби це був Грегор, він давно б уже зрозумів» - біль поволі слабшав – він був переконаний , що мусить зникнути.

3. Реакція родини і суспільства (в особі інспектора фірми) на перевтілення (хворобу Грегора)

Слайд № 11

Суспільство – фірма – роздратування і цілковита байдужість.

Родина:

Батько – налаштований вороже, роздратований виглядом сина, стає на бік хазяїна фірми; чинить насильство, загрожуючи завдати смертельного удару синові; ненависть; розлючений розправляється з сином, закидаючи його яблуками.

Мати – налякана і відчуває до сина відразу, розгубленість – байдужість.

Сестра Грета – спочатку розгубленість, а потім роздратування і ненависть.

Перевтілення – це метафора перетворення людини на вигнання. Утрата Грегором людської подоби штовхає його зі світу людей. Він став «не таким, як усі», тому приречений на самотність і забуття. Він заслуговує на співчуття та милосердя, однак і ненавидить рідних. Це не біологічне, соціальне, психологічне перевтілення.

Цитати з твору: інтер’єр, який оточую Грегора: спочатку мебльована кімната; потім – пуста, а в третій частині – завалка непотрібних речей замкнутий простір, що зроджує його від світу.

Слайд № 12

Бесіда з елементами диспуту.

- Чи засуджуєте ви поведінку родичів Грегора Замзи?

- Чи можемо ми назвати їх жорстокими?

- Чому автор називає батьків Грегора після смерті сина тільки «пан», «пані Замза»?

- Чому останній вирок винесла сестра:«Нехай забирається звідси! Це єдиний вихід»?

- Чи дійсно це був «єдиний вихід»? Для кого?

- Чому сім’я Замзи гордо виганяють мешканців, звільнюють прислугу, збираються змінити квартиру?

- Чи випадково останнім словом у творі є слово «тіло»?

- Про який «вирок» йде мова в кінці твору?

Слайд № 13

VІ. Закріплення знань учнів.

Слово вчителя

Життя рухається у «своєму незмінному плині». Народжуються й відходять в інший світ люди. Однак кожне покоління порушує одні і ті ж питання: «У чому сенс життя? Навіщо ми приходимо у цей світ? Навіщо живемо? Що залишаємо після себе? Що благородніше?»Звернемося до Євангеліє (використання дидактичного матеріалу)

Учням вчитель роздає текст та питання для обговорення .

Притча про милосердного самарянина

Євангеліє

Цитата

Від Луки
(Лк. 10:29-37)


«

"І підвівсь ось законник один, і сказав, Його випробовуючи: Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?

Він же йому відказав: Що в Законі написано, як ти читаєш?

А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе.

Він же йому відказав: Правильно ти відповів. Роби це, і будеш жити.

А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній?

А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його.

Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його, і проминув.

Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув, і теж проминув.

Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов, і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потому його посадив на худобину власну, і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього.

А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії, та й дав їх господареві й проказав: Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся.

Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам?

А він відказав: Той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: Іди, і роби так і ти!"Питання для обговорення:

- Кого з вказаних образів ви отожнюєте з героями новели Ф.Кафка

«Перевтілення» ? Чому?

- А хто ваш «ближній» ? (Батьки, брати, сестри, кожен, хто потребує допомоги)

- Чи є серед на нас самарянин?

Поради оптинського старця: «Якщо змилосердитеся над кимсь колись — за це помилувані будете».

Слайд № 14

- «Іди, і роби так і ти» - як ми повинні ставитися один до одного?Уставленні до ближнього є щось від молитви,

уставленні до себе – від пошуку,

молитва дає сили для пошуку.

Ф.Кафка

- Про що свідчать ці рядки ?VІІ. Підсумок уроку.

Заключне слово вчителя

Абсолютно чорно – білу оповідь не прикрашає жодна метафора, тож дозволимо собі прикрасити її надією. Франц Кафка своїм твором наче закликає: «Думайте про ближнього і з любов’ю, тільки тоді можна вирватися з лабіринту перевтілень»

Письменник показує відчуженість людей, їхню байдужість і душевну черствість, відсутність щирості в стосунках навіть між найріднішими.

Геніальність Кафки: показав людям те, чого ми уникаємо, - факт людської самотності. Нерозуміння, гіркий смак життя, неможливість взаємин з сім’єю, сірий надокучливий дощ за вікном – ось таке життя «маленької людини».

Особливості індивідуального стилю австрійського письменника – модерніста: поєднання реальності та міфотворчості; підкреслено буденний, беземоційний опис фантастичних подій; гротескове відтворення трагізму буття «маленької людини».

VІІІ. Домашнє завдання.

Написати твір – мініатюру на одну із запропонованих тем. 1. «Що я відчув після «перевтілення»?

 2. «Перевтілення» - новела –попередження.

 3. Людина мусить вірити в себе.

Додаток

( для додаткового обговорення на уроці або на виховній годині)

Старец Паисий Святогорец, монах Афанской горы о семейной жизни: «Несколько дней назад ко мне пришла одна женщина и попросила: «Отче, моя мать разбита параличом. Как же я устала! Восемь лет переворачивать ее с одного на другой бок!» Слышишь, что творится? Дочь говорит о своей матери в таком тоне! «О,- говорю, - твоя проблема решается очень просто! Сейчас я помолюсь, чтобы тебя восемь лет раз бил паралич, а твоя мать выздоровела и за тобой ухаживала». – «Нет , нет, отче!» -закричала она. «Четыре года, - говорю, - по крайней мере, четыре года тебе необходимо! Как тебе только не стыдно? Что предпочтительней? Быть здоровым, не испытывать боли и ухаживать за больным человеком. Имея при этом мзду от Бога, или страдать, быть не в состоянии пошевелить ногой, смиряться и просить: «Принеси мне, пожалуйста, утку, поверни меня на другой бок, подвинь меня к стене…?» Когда эта женщина услышала то, что я ей сказал, она немного устыдилась.

В семье не будет подобных проблем, если дети ставят себя на место своих состарившихся родителей или если невестка ставит себя на место свекрови и думает: «Ведь и я когда-то состарюсь, в один прекрасный день стану свекровью – и понравится ли мне, если моя невестка не будет обращать на меня внимания?»


Франц Кафка (1883-1924)Франц Кафка - рисунок из рукописных тетрадей

(из коллекции копий Семёна Верховского)Список використаних джерел.
1. Косогова О.О. Метод проектів на уроках зарубіжної літератури, 2008, с.61-68; «Ранок» Харків.

2. Борецький М. Гріх бути байдужим. До вивчення творчості Франца Кафки (новела « Перевтілення»). Всесвітня література, 1997, №10, с. 40-42. 1. Штейнбук Ф.М. Вивчення зарубіжної літератури, «Ранок» Харків, 2003, с.32-42

 2. Рудаківська С.Розгорнуте планування уроків 11 клас, «Ранок» Харків, 2003, с.27-35.

 3. Світова література за новою програмою 11 клас, «Шкільний світ», Київ, 2011, с. 37-42.

 4. Пилипенко Ж.В., Говердовская И.Б. Литература. Планы – конспекты уроков.11 класс., «Ранок», Харьков, с.122-133

 5. Зарубіжна література, № 17, 2005, С.21 -24

 6. Зарубіжна література в школі, №6, 2009, с.12-23

9 . Зарубіжна література в школі, №11-12, 2011, с.18-21

10. Зарубіжна література в школі, №21, 2011, с.2 -6

11. Зарубіжна література, №21 -24, 2005,с. 46 -50

12. Відродження, № 11-12, 1995, с. 36 - 40

13. Зарубіжна література в школі, №13-14, 2012,с. 48 -52

14. Зарубіжна література, № 32, 2004, с. 3-6

15. Зарубіжна література в школі, № 11-12, 2010,с. 20-28

16. Зарубіжна література в школі, № 3, 2011,с. 16- 22

17. Зарубіжна література, № 34, 2006, с. 18- 23

18. Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины, № 9-10, с.43-47

19. Відродження, № 2,1994, с.14- 16

20. Все для вчителя, № 15,2010, с.15-17
Скачати 269.69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка