Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи


Досвід реалізації проектів по формуванню здорового способу життя молоді в УкраїніСторінка14/20
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.77 Mb.
#10828
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

3.2. Досвід реалізації проектів по формуванню здорового способу життя молоді в Україні


Входження України у новий період становлення всіх сфер соціального розвитку, відновлення державності, відродження багатого культурно-історичного досвіду та традицій національного виховання висуває проблему гармонійного фізичного і духовного розвитку молодого покоління, соціалізації його як особистості. Такий стиль життєдіяльності спрямований перш за все на підтримку та збереження здоров`я фактично здорових людей. Звичайно, саме у молодому віці повинна прищеплюватись та виховуватись мотивація до такого способу життя, його доцільність та необхідність.

Основні шляхи формування ЗСЖ дітей та молоді це:

- сім’я та батьки;

- навчальні заклади (програмні та факультативні навчальні курси);

- позашкільні заклади, в тому числі заклади фізичної культури та спорту;

- центри соціальних служб для молоді;

- оздоровчі та медичні установи;

- програми за місцем проживання, що ініціюються державними установами;

- програми та проекти різноманітних громадських організацій;

- інформаційні заходи через ЗМІ та інші джерела інформації.

Політика та заходи по формуванню здорового способу життя передбачають програми та проекти, що розраховані на широкий загал дітей та молоді, на батьків, на окремі групи ризику чи групи спеціальної уваги молоді та батьків, а також – на фахівців, що працюють з молоддю. Тому в одних випадках робота побудована лише як виховна і профілактична, в інших – як виховна та корекційна або навіть виховна та лікувально-корекційна. Окремі проекти реалізуються як освітні або тренінгові.

Як правило, вітчизняні проекти по формуванню здорового способу життя ініціюються державними установами, переважно спеціалізованими (освітянськими, молодіжними, медичними, соціальними тощо) і тими з різноманітних громадських організацій, які дістали підтримку міжнародних організацій, фондів тощо. Розглянемо деякі існуючі проекти за різними напрямами, що сприяють формуванню здорового способу життя дітей та молоді.

Навички, закладені у дитинстві, формуються на рівні підсвідомості на все життя. Якщо поглянути на шкільний вік, то тут є два напрями діяльності по формуванню здорового способу життя молодого покоління: це діяльність школи у цьому напрямі та різних позашкільних навчально-виховних закладів.

Чотири роки в Україні діє програма валеологічної освіти. Це дуже короткий термін для того, щоб можна було робити грунтовні висновки про якість одержаної освіти та її вплив на повсякденну поведінку. Валеологія, як шкільний предмет, сприймається досить неоднозначно і батьками, і вчителями. Останнім часом з`являються критичні статті у пресі стосовно викладання валеології у школі. Але ніхто не сумнівається в тому, що валеологічні знання дуже потрібні. Адже валеологія це не просто шкільний предмет, а своєрідна філософія здорового способу життя, це той предмет який має дати не тільки знання про власний організм, а й сформувати навички життя у напрямі зміцнення та збереження здоров`я. І саме в цій площині полягає ще одна проблема: мало підготувати викладача з цього напряму, треба, щоб валеологія стала філософією його особистого життя. Адже важко очікувати від підлітків засвоєння шкідливості паління, якщо сам викладач не може позбутися цієї звички і діти про це знають.

Цікавий досвід ФЗСЖ набувають деякі навчальні заклади недержавної форми власності. Так, Фінансовий ліцей м.Києва прагне надати ліцеїстам комфорт і безпеку, поєднати в єдину систему зусилля щодо освіти, виховання і здоров`я, викоренити з життя учнів "звичайні" хвороби підліткового середовища - паління, наркотизацію, вживання алкоголю, насильство, крадіжки, лайки, брехню, пропуски занять тощо. У штаті, окрім медичного працівника, працює психолог, діє "Кодекс честі ліцеїста" із своїм особливим етикетом, підтримується діалог і консультації з батьками, запроваджено діагностику стану здоров`я учнів і заходи щодо оздоровлення. Організована можливість гарячих страв на сніданок і обід, щоденні додаткові заняття (факультативи, спецкурси, творчі майстерні, спортивні секції тощо) тривають до 18 години.

У нинішній складній соціально-економічній ситуації позашкільні заклади є своєрідними осередками для молодих людей. Напрями діяльності – технічний, туристський, спортивний, художньо-естетичний тощо. Якщо розглянути відомчу підпорядкованість позашкільних закладів, то на сьогодні це три структури - Міністерство освіти, Державний комітет комунального господарства, Державний комітет з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Тільки у підпорядкуванні Держкоммолполспорттур понад тисячі таких закладів в Україні. Основною ознакою позашкільних закладів є можливість безкоштовної участі у їхній роботі. На жаль останнім часом прогресує тенденція до скорочення закладів такого типу.

Для прикладу розглянемо напрями роботи центрального Палацу дітей та юнацтва м.Києва:

Відділ гуманітарних програм – Центр1 молодіжної дипломатії "UNITIS", Інформаційно-творче агенство "ЮН-ПРЕС", бізнес-центр, центр організації дозвілля;

Відділ художньої творчості –2 хореографічні колективи, оркестри, театр дитячої та юнацької творчості "Мрія", студія художнього слова, циркова студія;

Відділ народної освіти – студія3 образотворчої майстерності, майстерні народних ремесел, гуртки естетики побуту;

Відділ науково-технічної творчості –4 центр моделювання, школа дизайну, астро-фізико-математичний центр, центр радіоелектроніки та радіозв`язку;

Відділ біології – клуб "Природа",5 лабораторії експериментальної біології, хімії та фізіології людини, медичної біології та екології людини, університет юного біохіміка;

Відділ туризму та краєзнавства – гуртки6 та клуби історико-краєзнавчого та спортивно-оздоровчого напрямів.

Крім того, діти та молодь мають можливість займатися у різних секціях юнацько-спортивної школи, малої авіаційної академії, малої академії наук, молодіжному мистецькому центрі, що працюють на базі Палацу. У межах роботи психолого-педагогічної служби працюють університет юного психолога, телефон "Довіри" тощо.Київський Палац дітей та юнацтва 1998 року ініціював проект "Діти України - анти-ВІЛ/СНІД", його мета - формування ЗСЖ, збереження репродуктивного здоров`я, запобігання ВІЛ-інфікуванню, наркоманії, захворюванням, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) серед дітей та юнацтва. Проект інтегрує зусилля 50 середніх та 8 позашкільних закладів освіти, деяких закладів охорони здоров`я та недержавних організацій. Ініціюється увага і активність учнів, батьків, вчителів, працівників державних організацій та членів НДО стосовно профілактики вищенаведеного негативу, освіти і пропаганди ЗСЖ.. За перший рік діяльності у проекті взяли участь понад 10 тис. підлітків та 300 освітян. Основний механізм проекту - триетапне залучення підлітків до профілактики серед однолітків. На першому етапі організовується вплив на максимальну кількість підлітків з метою зміни мотивацій, стереотипів, залучення до активних дій по збереженню власного здоров`я і здоров`я найближчого оточення. Методи: художні виставки, літературні вечори, радіо-, телемости, телеконференції в Інтернеті, інформаційні дискотеки, надання інформаційних друкованих матеріалів, перегляд і обговорення відеоматеріалів, театралізовані вистави тощо. Підлітки вибирають той вид інформування, який їм особисто найприйнятніший. За підсумками першого етапу відокремлюються підлітки, котрі сприйняли проблему як особисту, мають бажання і відчувають мотивацію до активних дій в напряму позитивного впливу на реальну ситуацію. Їм присвоюється статус волонтерів. На другому етапі з числа волонтерів виокремлюють здатних до лідерства шляхом залучення до планування і організації акцій першого етапу. Лідери навчаються в "Підлітковій школі волонтерів - інструкторів пропагандистів ЗСЖ", що створена при Палаці, і у разі успішного закінчення школи отримують звання "Інструктор - волонтер". Зміст навчання складають курси "Психологія особистості та спілкування", "Профілактична медицина", Соціальна медицина", волонтерська практика з різним контингентом (ВІЛ - інфікованими, наркоманами, хворими, інвалідами, "дітьми вулиці" тощо), самостійне виконання завдань з профілактики (лекції, бесіди, конкурси, інші профілактичні акції, маркетингові дослідження з однолітками). На третьому етапі інструктори-волонтери залучаються до самостійного створення волонтерської мережі за місцем навчання і проживання, виявляють і навчають нових волонтерів, залучають їх до роботи. Найбільш активні підлітки отримують звання "Волонтер - координатор". У межах проекту "Діти України - Анти-ВІЛ/СНІД" волонтери-інструктори розробляють та реалізують профілактичні заходи у м. Києві, ініціюють роботу в регіонах України, опановують закордонний досвід, співпрацюють з державними і недержавними організаціями України і світу. Для здійснення цієї роботи у межах проекту створено інформаційно-ресурсний центр, культурологічний центр, науково-дослідницьку службу, штаб волонтерського руху. Виробляється друкована продукція: газета "Міст", інформаційні матеріали для вчителів і батьків з питань підліткової сексуальності, проблем ВІЛ - інфекції.

Основна діяльність Дитячого оздоровчо-екологічного центру Мінського р-ну м.Києва – навчання дітей здоровому способу життя. Понад три тисячі підлітків та молоді займаються у гуртках, секціях, студіях, об`єднаннях Центру. Робота, яку проводить педагогічний колектив Центру щодо збереження і зміцнення здоров`я вихованців, передбачає:

Фізичне удосконалення шляхом формування1 валеологічних знань, умінь та навичок, організації спортивної та еколого-туристичної роботи, використання народних та сучасних методів збереження та зміцнення здоров`я;

Психологічний скринінг (отримання2 інформації стосовно психологічного стану) та корекція психічного стану дітей, адаптація їх до навколишнього середовища;

Виховання духовно здорової людини3 мистецькими засобами, засобами художньої та технічної творчості;

Забезпечення дружніх стосунків та4 створення позитивного мікроклімату як основи соціального здоров`я вихованців.

Розроблені спеціальні валеологічні програми для всіх вікових груп. Вони адаптуються для кожного гуртка, секції, творчого колективу. Вербальна інформація доповнюється великою кількістю навчально-дидактичного матеріалу, який роблять самі діти. Іншою формою поширення валеологічних знань є систематичний випуск бюлетенів, з якими можуть ознайомитись не тільки вихованці, а й їхні батьки. Заняття з основ валеології допомагають дітям краще пізнати свій організм, активізувати захисні сили. А головне - вселяють дітям думку, що їхнє здоров`я залежить від них самих, формують у них бажання здобути знання, а також уміння та навички зберегти і зміцнити своє здоров`я.

У Центрі працює понад 80 великих і малих творчих колективів. Кожен з них має певні здобутки з формування ЗСЖ. Поглиблений фізичний розвиток отримують у туристичному клубі та гуртку спортивного орієнтування.

Виховання дітей засобами мистецтва у Центрі проводиться у 2-х напрямах: пропаганда екології, валеології та мистецтва безпосередньо через споглядання зразків дитячої творчості та спеціальну освіту, наприклад різні виставки; формування ЗСЖ через власну творчість, участь у роботі гуртків мистецького спрямування, вечори відпочинку, що проводяться два рази на місяць.

Спеціально розроблені для кожного гуртка програми ставили головним завдання закласти бажання бути здоровим. Наприклад, програма гуртка "Оздоровча хореографія", крім вправ, передбачає ознайомлення з нескладними вправами за системою "хатха-йога", які можна виконувати у будь-якому місці. Гурток "Інтелектуальна ігротека" пропонує цікаві, захоплюючі, веселі ігри, які розвивають увагу, пам`ять, образне мислення, уяву, творчі здібності, таким чином сприяють розвитку її психічного та фізичного здоров`я. Робота гуртка "Твоя мова" грунтується на тому, що повноцінний розумовий та фізичний розвиток дитини передбачає вміння чітко і правильно висловлювати свою думку. З цією метою діють комплекси спеціальних вправ, які допомагають добитися чіткої, звучної, правильної мови. Заняття з постановки дихання, дикції, розвитку голосових можливостей проводяться в комплексі з вправами на правильну поставу, розвиток уваги, уяви, пам`яті.

Особливий аспект роботи по формуванню здорового способу життя в Центрі - це робота з дітьми-інвалідами. У клубі "Журавлик" здійснюються заходи з реабілітації та адаптації до умов життя. У цьому клубі діти навчаються науки виживання, мають можливість повірити у себе. У клубі працює також психолог, проводиться робота з батьками, організовано батьківський лекторій з питань формування здорового способу життя. Організовані безкоштовні консультації лікаря і психолога.

Програма "Острови" - одна з пріоритетних програм клубу "Компас", що зареєстрований як громадське дитячо-молодіжне об`єднання (м.Київ, Харківський район). Програма “Острови” організована як літній наметовий табір. Вона має багатогранне спрямування - екологічне, соціальне, політичне. Підлітки одержують екологічне виховання та основи екологічного виховання. У клубі вважають, що важкі - це не обов`язково такі, з якими важко, насамперед це ті, кому важко. Якщо розглянути ще одну категорію важких дітей, це діти з сімей забезпечених, котрі не завжди адекватно сприймають оточуючих. У цьому таборі також непогано проходить і їх адаптація, Водночас у дітей і виховуються лідерські навички. Теоретична підготовка лідерів проходить під час зимових семінарів-практикумів. Це також частина проекту "Острова", незалежно від пори року. Керівники та учасники цього проекту вважають свій табір першим щаблем навчання майбутніх управлінців вищої ланки, які стануть керівниками великих організацій, політичними лідерами. Вони вірять, що молодь, яка пройшла школу самоуправління, готова до демократичних форм управління і методично вміє цей процес організувати. При створенні і табору, і самої організації був використаний досвід трьох шкіл: досвід радянського самодіяльного туризму, досвід скаутського руху, досвід проведення літніх екологічних таборів. За основу була взята датська модель таборів, які проводились Християнською організацією скаутського типу. "Компас" приділяє велику увагу розробці нових програм і методик.

Один з основних напрямів роботи Соціальної служби для молоді Київської міської державної адміністрації – вулична профілактична робота з метою пропаганди ЗСЖ серед підлітків та молоді, а також профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. У цьому напрямі Соціальна служба для молоді співпрацює з багатьма вітчизняними та зарубіжними організаціями. Це дитячий фонд при Представництві ООН в Україні - UNISEF, Українська асоціація планування сім`ї тощо. Наукове супроводження – УІСД. Крім того, Соціальна служба для молоді бере безпосередню участь в реалізації спільного українсько-канадського проекту "Молодь за здоров`я". Робота проводиться за допомогою членів дитячих громадських організацій міста та волонтерів Соціальної служби для молоді. Значна увага приділяється методиці "спілкування на рівних", адже та інформація, що потрапляє до молодої людини від однолітка, є зрозумілішою для неї, більш змістовною і викликає більш довірливе ставлення.

До основних заходів Соціальної служби для молоді щодо пропаганди здорового способу життя відносяться:

проведення збору-загону дитячих громадських організацій, волонтерських загонів "Молодь за здоровий спосіб життя";

проведення тематичних волонтерських змін літніх наметових таборів "Витоки";

у межах роботи тренінгового центру проведення лекцій і тренінгів для дітей та підлітків на тему пропаганди здорового способу життя;

у межах роботи українсько-канадського проекту "Молодь за здоров`я" розроблені та надруковані інформаційні матеріали профілактичної спрямованості;

робота вуличних соціальних педагогів;

робота з молоддю, що потребує допомоги;

робота “Громадської приймальні”;

тематичні профілактичні дискотеки для молоді.

Збір-похід дитячих громадських організацій міста і волонтерських загонів "Молодь за здоровий спосіб життя" - один з традиційних щорічних заходів Спілки дитячих та юнацьких організацій м.Києва (СПОК) за сприяння Соціальної служби для молоді. У зборі беруть участь дитячі та юнацькі громадські організації, шкільні об`єднання, клуби, творчі колективи, волонтерські загони, представники шкіл-інтернатів міста Києва та різних областей України. Під час збору-походу реалізується багато проектів соціальної спрямованості, наприклад:

залучення дітей та молоді до профілактичної роботи по запобіганню вживанню наркотичних речовин ("Скажи наркотикам - ні"), алкоголю, курінню ("Кинь цигарку");

залучення дітей та молоді до заходів, спрямованих на збереження репродуктивного здоров’я ("У твоїх руках майбутнє"), профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом та ВІЛ-інфекції ("Будь обережним");

зменшення шкоди серед осіб, що вживають наркотики ін`єкційним шляхом "Життя без наркотиків та СНІДу";

організація роботи ресурсного центру з питань пропаганди здорового способу життя.

Заняття проходять у формі ігрових тренінгів, лекційних занять, індивідуальних консультацій.

Для змістовного та цікавого відпочинку Соціальна служба для молоді влітку організовує тематичні зміни літніх наметових таборів. При них працює тренінговий центр. Фахівці проводять лекції та тренінги для підлітків та молоді, намагаючись не лише дати інформацію про ЗСЖ взагалі, а й дізнатися думки самих учасників, впроваджують нові інноваційні форми роботи. У розробці матеріалів профілактичної спрямованості бере участь і ініціативна група молоді. Їх завдання - розробка, макетування та видання інформаційних матеріалів, зйомки профілактичних відеокліпів.

За участі соціальних педагогів Соціальної служби для молоді реалізуються такі програми профілактичної спрямованості:

проведення вуличних ігротек;

проведення тематичних дискотек;

проведення виїзних засідань молодіжного клубу-кафе;

робота з кризовими категоріями молоді: дітьми, які позбавлені батьківської опіки, дітьми-інвалідами, наркозалежними особами.

У реалізації майже усіх програм Соціальної служби для молоді Київської міської державної адміністрації беруть участь волонтери.

Київський міський Центр здоров`я Головного управління охорони здоров`я держадміністрації м.Києва - провідна медична установа, що опікується формуванням ЗСЖ киян, - відокремив роботу для молоді в особливий напрям: навчання професійної аудиторії (семінари, "університеті здоров`я" для медичних, соціальних працівників, педагогів тощо, які безпосередньо працюють у молодіжному середовищі), навчання молоді основам ЗСЖ (лекції, тренінги), інформаційна діяльність (розробка пам`яток, буклетів, плакатів тощо), здійснення молодіжних оздоровчих акцій. Зміст діяльності визначається на підставі досліджень рівня знань молоді з різних аспектів ЗСЖ за допомогою анкетування з проблем СНІДу, наркоманії, зловживання алкоголем, тютюнопаління. Третій рік проводиться семінар підвищення кваліфікації шкільних лікарів і педіатрів, присвячений формуванню ЗСЖ і профілактиці дитячих захворювань. Діють тижневі курси з підготовки інструкторів-методистів з профілактики від тютюнопаління. Після вивчення сучасних методів профілактики паління і відмови від нього слухачі отримують відповідний сертифікат. Щоквартально, протягом 3-х годин надаються телефонні консультації з проблем ЗСЖ (т.0-83), про що заздалегідь повідомляють радіо і преса, кілька разів на рік діють прямі ефіри по ЗСЖ – "Майдан" і "Континент", створено телепередачу "Життя без тютюну" (УТ-1). На базі районних центрів здоров`я провадиться лікувально-оздоровча робота з тими школярами (їх близько 35% загальної кількості), у яких ще немає проявів хвороб, але вони належать до групи потенційних хворих за медичними показниками. Виявити цей контингент без запровадження коштовних глибинних обстежень дає змогу діагностика рівня фізичного здоров`я школярів, що здійснюється діагностично-оздоровчою комп`ютерною програмою "Школяр". 1999 року набуто цікавого досвіду проведення молодіжної оздоровчої акції "Майбутні медики столиці України - за життя без тютюну". Студентам київських медучилищ пропонувалося кинути палити у Всесвітній день здоров`я - 7 квітня. Пропозиція грунтувалася на попередньому дослідженні, яке виявило бажання кинути палити у 88% студентів з числа опитаних. Підсумки акції підбивалися 31 травня - у Всесвітній день непаління з організацією святкової програми для переможців (тематичні музичні і розважальні номери, викладення сучасних Internet - матеріалів, нагородження переможців). Ці підсумки висвітлили низку важливих питань, що потребували пошуку нетрадиційних засобів вирішення. Так виявилося, що повністю виконати умови конкурсу були в змозі не більше 6% з тих, хто взяв участь. Притому найбільш ефективним виявилось залучення до пропагандистських заходів самих студентів - вони творчо і нетрадиційно працювали під час акції. Навпаки, пасивність педагогічного корпусу, можливо, була тим чинником, що певною мірою обмежував ефективність акції. Аналіз набутого досвіду дає можливість відпрацьовати найбільш доцільні засоби і методи пропаганди ЗСЖ у молодіжному середовищі.

Ще одним прикладом активності молоді та сприяння і соціальному, і моральному здоров`ю є робота молодіжних громадських організацій в Україні. Найбільш активно проводять роботу з дітьми та молоддю дитячі, жіночі, молодіжні організації та організації, які займаються соціальною роботою з інвалідами. Громадські організації проводять широкий спектр роботи з різними категоріями населення, хоча, безперечно, соціальна робота різних громадських організацій відрізняється і залежить від профілю конкретної організації. За даними дослідження УІСД (Опитування громадської думки за загально-національною вибіркою у вересні 1999 р., молодь віком 18-28 років склала 753 респонденти), серед різних напрямів роботи молодіжних громадських організацій можна виокремити такі, що впливають на формування здорового способу життя: організація дозвілля (28%); питання планування сім`ї (22%); реабілітаційна робота з інвалідами (12%); проведення індивідуальних та групових консультацій (12%); профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом (7%), психологічна допомога (6%), робота з профілактики правопорушень (5%), патріотичне і моральне виховання (5%), робота з пропаганди здорового способу життя (4%), розвиток творчих здібностей (4%).

Наприклад, серед п`яти програм суспільно-політичного і соціально-економічного спрямування Київського міського осередку Народно-демократичної ліги молоді (НДЛМ) запроваджується програма "НДЛМ - за здоровий спосіб життя". У співробітництві з Українським державним центром соціальних служб для молоді та Держкоммолспорттур здійснюється організація та проведення комплексу заходів у молодіжному середовищі щодо пропаганди ЗСЖ, боротьби з наркоманією і алкоголізмом, сприяння відродженню системи масової фізкультури, спорту, туризму.

"Мама-86" - неурядова жіноча екологічна організація, що створена 1990 року в м.Києві, концентрує зусилля на захисті прав жінок, відновленні погіршеного навколишнього середовища та охороні здоров`я, залучивши до підтримки деяких міжнародні організації (WEDO - жіноча організація США за екологію та розвиток, TACIS - програма з розвитку демократії, Charity Know-How - благодійний фонд, UNED UK - комітет ООН Великобританії з екології та розвитку, NOVIB - голландська агенція, інші європейські організації, проекти, програми). Організація спромоглася здійснити дослідження "Здоров`я жінок України у період суспільних трансформацій", результати якого у формі змістовної доповіді викладені для інформації української і міжнародної громадськості. "Мама-86" ініціювала національний проект з якості прісної води і після дворічної праці оприлюднила його результати і перспективи у відповідних друкованих матеріалах. 1998 року проведено двозмінний літній табір-семінар на Закарпатті для жінок з дітьми з 15 міст України, Росії, Білорусі, Каракалпакстану з метою підвищення поінформованості суспільства з екологічних проблем сучасності, навчання навичкам участі та впливу на прийняття суспільно важливих рішень, відстоювання спільних інтересів. До роботи табору-семінару були залучені депутати, вчені, фахівці, експерти з провідних науково-дослідних інститутів України, відбувся обмін досвідом практичної роботи жінок-лідерів з неурядових організацій.

Своє окреме місце посідає діяльність різних релігійних організацій та конфесій у вихованні молодого покоління щодо ЗСЖ. Такі організації спрямовують свою діяльність насамперед на духовне виховання, звичайно головним є релігійне виховання. Проте, як показує досвід, такий спосіб пропаганди ЗСЖ має певні здобутки й користується увагою серед віруючої молоді.

Для прикладу можна привести діяльність Церкви адвентистів сьомого дня у рамках програми “Молодь - для молоді”. Головний принцип діяльності цієї програми полягає в тому, що християнська молодь спілкується з іншими молодими людьми по різним соціальним проблемам. В межах програми “Молодь - для молоді” діє клуб, в якому кожна дитина або молода людина може бути лідером, існують так звані родинні групи (10-12 чоловік), де основне правило - не ображати й поважати інших, є можливість висловлювати свої особисті думки, бути творцями своєї долі, спілкуватися, розвиватися та розважатися. У клубі також проводяться зустрічі з різними спеціалістами, працюють секції за інтересами, проводяться різні заходи, акції, лекції в школах. У рамках програми “Молодь - для молоді” працюють програми по палінню, здоровому способу життя, по плануванню сім`ї тощо.

Євангелистський центр (м.Київ) для реабілітації наркоманів має три основні напрями діяльності: профілактика шкідливих звичок, робота з сім`ями наркоманів та реабілітація наркозалежних. У напрямі профілактики проводиться велика просвітницька діяльність (в основному лекційна, відеоматеріали) у школах інститутах, коледжах. Робота з членами сім’ї спрямована на зміну взаємостосунків. Реабілітація людей залежних від наркотиків у Центрі провадиться в основному за допомогою християнського спілкування.

Важливе місце в діяльності по формуванню здорового способу життя молоді посідають інформаційні засоби пропаганди засад здорового способу життя. Вони різні, але насамперед це телебачення, радіо та преса. За даними наукового звіту “Ціннісні орієнтації молоді” (Опитування “Молодь України: ціннісні орієнтації та культурні запити”, 1998 р, молодь віком 15-28 років склала 1501 респондент) Українського інституту соціальних досліджень, перше місце серед форм проведення вільного часу молоді займає перегляд телепередач. 80% дивляться телевізор щоденно й лише 1% молодих людей не дивляться його зовсім. Та роль, яку телевізор посідає в організації дозвілля молоді, робить його важливим знаряддям впливу на суспільну свідомість.

На підставі проведеного аналізу пропоновані телебаченням програми спрямовані на ФЗСЖ, можна розподілити за такими напрямами:

спортивні телепередачі - Світ спорту, Сім днів спорту (УТ-1), Про-спорт-новини, Спортивний канал (УТ-2), Спорт-тайм, Інтерспорт (Інтер), Супербол (ІСТМ), Підйом, спорт-краса (Новий канал); Грації від Гравісу (7 канал, Гравіс); програми по футболу, тенісу, баскетболу.

Медичні програми - Медичний тижневик “36,6” (УТ-1, ТЕТ), Планета “Здоров`я”, Супутник “Планети Здоров`я”, Домашній лікар, Ліки майбутнього (Інтер); Збережемо здоров`я, Світ людини. Медицина (ТЕТ, ІСТV); Рецепти здоров`я, Індустрія здоров`я (7 канал), Клятва Гіппократа (Тоніс, Гравіс).

Жіночі програми - “Бути жінкою” (УТ-1, Гравіс), Пані, Шарм (Інтер), Жінка на всі 100, Жіночий світ (7 канал, Тоніс).

Молодіжні програми - Естафета, “... до 16 і старше” (Інтер), Молодіжна телевізійна служба, Веселі старти, Створи себе (ТЕТ), Молодіжний канал “М”, Програма Стрес”, Бути собою, Ровесник (7 канал).

Програми по харчуванню - Сімейна кухня (УТ-2), Програма “Смачно з Олейною”, Смак (Інтер), Шоу їжі “пальчики оближеш!”.

Інформаційно-розважальні - “Доброго ранку Україно” (УТ-1), Сніданок “1+1”, “Шоу самотнього холостяка” (Ут-2), Сім`я від А до Я (Інтер), Веселі старти, Джаз-степ-танц-клас! (ТЕТ), Разом з вами (IСТV), Зоряні зустрічі (Тоніс), випуски теленовин.

Аналіз змісту телевізійних програм, які транслювалися у лютому – квітні 2000 року, можна виокремити три, які є найбільш цікавими для молоді та корисними з точки зору формування ЗСЖ:

"Здоровий спосіб життя" (7 канал) – виходить по вихідним дням, показується зарубіжний досвід виходу людей із складних становищ;

Психологічна служба (Новий канал) – виходить один раз на тиждень, консультації, поради психолога;

Телепрограма "Милосердя" (УТ-1) – виходить один раз на тиждень, знайомить з людьми, котрі знайшли в собі сили вийти із складного становища.

Загальновідомо, що молодь надає перевагу музичним та розважальним програмам. Серед українських музичних користуються долстатньо високою популярністю серед молоді такі, як: “Територія А”, “Мелорама”, “Біз – TV”, “Фан-клуб”, “Як стати зіркою” тощо. Деякі з ним мають досвід залучення молоді до здорового способу життя. Так, програма "Мелорама" у 2000 році розпочала акцію "Молодь – за активний спосіб життя". Умови участі в акції – прислати фотокартку з особистим активним видом відпочинку, запрошуються також популярні серед молоді співаки, які ведуть ЗСЖ.

З радіопрограм (той же аналіз) , де присутні інформаційні елементи пропаганди щодо здорового способу життя, можна виділити такі:

Перша програма - радіо “Родина” (Школяда, Школярам, Батькам), Молодіжне радіо “Європа-Центр”, Старшокласник, “Запобігти. Врятувати. Допомогти.”, “Контакт, Берегиня, Ваше здоров`я, Все про футбол, Спорт за тиждень.

Промінь - Психологічна програма для молоді “Знаю як”, Спортивний сніданок, Пізнавальна програма “Світ, у якому ти живеш”, Молодіжні ініціативи, Програма для молоді “Лімузин”.

Третя програма - радіоальманах “Читаючи журнали”, культурологічна програма “Кажу вам!”, програма “Успіх”.

Просто слухання музики (Гала-радіо, Радіо Столиця, Радіо Свобода тощо) є одним з улюблених занять для 51% всіх опитаних, але фактично можна припустити, що цей відсоток значно вищий.

Серед періодичних видань (3 мес), що містять інформацію з питань здорового способу життя, можна виділити такі умовні групи:

інформаційні - газети: ”Аргументи і факти”, “Вечірній Київ”, “Київські відомості”, “Сегодня”, журнали: “Дошкільне виховання”, “Початкова школа”, “Рідна школа”, “Жінка”, “Семья”;

здоров`я - газети: “Все про медицину”, “Здоров`я киян”, журнали: “Будьмо здорові”, “Медицина України”, “Мир натуральной медицины”;

молодіжні - газети: “Гарт”, “Зірка”, “Злагода”, “Молодь України”, “Перемена”, “Спортивна газета”, “Україна молода”, “Український футбол”, “Я, ти, ми”, журнали “Наталі”, “Однокласник”, “Старт”, “Cool”, “Coolgirl” тощо.

Журнал "Будьмо здорові" з першого номера веде розділ "За здоровий спосіб життя", де висвітлюються різні аспекти даної проблеми. Зокрема, природного оздоровлення, здорового харчування, фізичної активності, подолання шкідливих звичок (куріння, алкоголізм, наркоманія), психічного здоров`я, профілактики недуг, секретів довголіття тощо.

Пропаганда здорового способу життя серед мешканців міста Києва є провідною темою газети “Здоров`я киян”. На шпальтах газети висвітлюється також досвід роботи у цьому напрямі педагогічних колективів деяких навчальних закладів столиці, зокрема юнацького спортивного клубу “Мала флотилія”. Наводяться матеріали по профілактиці алкоголізму та тютюнопаління серед підлітків. Інша важлива тема - боротьба з “чумою” XX століття - СНІДом. Протягом 1998 - 1999 років щомісячно публікувалися матеріали про поширення цієї небезпечної хвороби, шляхи запобігання ВІЛ -інфікуванню. Газета регулярно подає матеріали про шкідливість тютюнопаління, наголошуючи на вкрай негативному впливі нікотину на молодий організм, зокрема жіночий.

У "Спортивній газеті" останнім часом, враховуючи економічне розшарування населення, почали диференціювати зміст рубрик ЗСЖ - крім коштовних методів фізичного удосконалення, пропонуються найпростіші засоби оздоровлення, доступні людям з будь-яким достатком. Газета намагається сформувати у суспільстві ту думку, що вести ЗСЖ можливо незалежно від рівня особистих доходів. Завдяки зворотному зв`язку з читачами газета дослідила особливість сучасної суспільної ситуації - бажання особистої уваги до проблем окремого читача з боку впливового друкованого органу, а ФЗСЖ сприймається краще у формі конкретних порад окремому читачеві на сторінках газети, ніж в узагальненій, безадресній формі.

Читацьку аудиторію журналів видавництва "Медицина України" становить медична громадськість, яка має суттєво впливати на формування здорового способу життя широких верст населення, і зокрема, молоді. Видавництво випускає журнали “Медицинские вести”, “Журнал практического врача”, “Лабораторная диагностика”, “Медичний ринок” та деякі інші, в яких періодично висвітлюються науково-теоретичні та практичні аспекти здорового способу життя.

Серед тих друкованих видань, яким віддає перевагу сучасна українська молодь, досить поширеним виявилося й читання періодичних видань (70% опитаних заявили, що читають їх часто). Тут перше місце посідають журнали розважального та інформаційного профілю (38%) і газети (36%). 16% молодих людей заявили, що читають газети щоденно, 33% - два-три рази на тиждень, 20% - раз на тиждень, 24% - лише випадково. Й лише 6% практично не читають газет. Як на одну з найулюбленіших форм проведення вільного часу на читання газет і журналів вказали 48% усіх респондентів. Переважна частина молоді віддає перевагу суто молодіжним виданням, проте можна сказати, що ці видання не завжди адекватно висвітлюють молодіжні потреби у пізнанні реалій життєдіяльності, засад здорового способу життя, доступні фінансово для молодого покоління.

В Україні різними організаціями провадяться чисельні акції за гаслами, що мають на меті впливати на громадську свідомість у напрямі ФЗСЖ. Як правило, це одноразові заходи, і не завжди назва відповідає змісту, хоча є і дійові форми.

Так, 1998 року близько 2300 осіб з 9 регіонів України взяли участь у міжнародній антитютюновій кампанії у межах програми СІНДІ ВООЗ "Кинути палити і стати переможцем". У 2000 році взяли участь у цій акції вже 14 500 людей, які виявили бажання кинути курити (у тому числі від м.Києва 960 учасників). Основний вік учасників – до 34 років. Акція проводилась також і у регіонах країни. Організаторами акції в Україні виступали Міністерство охорони здоров`я, Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска (у м.Києві – міський центр здоров`я). Звичайно, кинули палити далеко не всі учасники, а головний приз – комп’ютер – виграла студентка з Харкова.

У Києві восени 1998 р. у День фізкультурника до участі у святковому параді запросили кваліфікованих ролерів, які чудово продемонстрували майстерне катання на роликових ковзанах. У наступні вихідні дні (коли Хрещатик вільний від автомобільного руху) головна вулиця столиці була переповнена дітьми на "роликах" - мода на цей вид спорту отримала потужний додатковий поштовх.

Широкого резонансу набули заходи щодо акції для молоді “Обери життя” (організатори – Український союз промисловців та підприємців, Благодійний фонд “Обери життя”, “Український промислово-енергетичний концерн”, ЗАТ “Таврійські Ігри”). Це в основному концерти за участі молодих виконавців для великої кількості молоді, що відбуваються у різних містах України. Мета цієї акції – привернути увагу молоді до основних позитивних цінностей життя, до активізації у суспільстві, допомогти молоді у виборі пріоритетів на майбутнє. 1997 року ця акція проходила під загальним гаслом відмови від вживання наркотичних засобів, 1998 році акція мала екологічну спрямованість. 1999 року основна ідея акції була спрямована на пропаганду серед молоді таких переваг: одержати освіту, створити сім`ю, вести здоровий спосіб життя, працювати та жити чесно.

Окремо треба сказати про соціальну рекламу. За Законом України “Про рекламу” соціальна рекламна інформація - це інформація з питань здорового способу життя, охорони здоров`я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення. Що стосується формування здорового способу життя більшості населення, то у цьому випадку простіше привести приклади антиреклами - рекламні біг-борди із закликами споживати ту чи іншу марку цигарок, телемагазини, такі, як “Elit Italia”, “ІДЕЕА-студіо”, де рекламуються спортивні та оздоровчі засоби, вартість яких недоступна пересічним громадянам.

Однак останнім часом намічається хоч невелика, але тенденція до соціальної реклами по формуванню ЗСЖ. У місті Києві на рекламних біг-бордах можна побачити великі рекламні плакати “Тютюн та алкоголь знищують тебе”, “Курити немає часу”, "Курити це не цікаво", ”Куди ти пливеш?”, “Пам’ятаєш, що з ними сталося?”.

Отже накопичений досвід у проведенні заходів та акцій з пропаганди щодо здорового способу життя в Україні дозволяє говорити про можливість та актуальність створення інформаційно-аналітичного центру по накопиченню існуючих практик, необхідність перейти до етапу аналізу ефективності різноманітних програм та відбору кращого досвіду.

Всі заходи можна підрозділити на профілактичні та підтримуючі, індивідуальні та масові, обовязкові та добровільні, освітні та інформаційні, науково-практичні та методичні тощо. Проте діють вони як окремі елементи, не маючи між собою логічних зв`язків. Не створена єдина система заходів та засобів пропаганди здорового способу життя, не відпрацьовані механізми можливостей застосування соціально-економічних чинників стимулювання молоді до орієнтованого на здоровя стилю життєдіяльності. Можливо саме цього бракує для стимулювання молоді бути ближче до засад здорового способу життя.

Перспектива впровадження ЗСЖ серед населення України полягає у злитті розрізнених елементів наявного досвіду в Загальнодержавну модель по формуванню здорового способу життя, а пропаганда засад ЗСЖ - проводитись цілеспрямовано та систематично за різними напрямами життєдіяльності молодої людини.

Підводячи підсумки можна сказати, що молода людина напевне більше за інших, майже кожної миті свого життя стоїть на перехресті вибору свого життєвого шляху. Завданням держави є створення умов для позитивного свідомого вибору засад саме здорового способу життя. Політика щодо формування у молоді засад здорового способу життя має забезпечувати всі необхідні компоненти: надавати інформаційну базу та знання для виникнення бажання так жити, забезпечувати практичні можливості, сприяти створенню соціально-економічних спроможностей для кожної молодої людини, незалежно від її походження, статусу, помешкання та інших соціальних ознак.


Каталог: bitstream -> NAU -> 10588
NAU -> Проблема педагогічної взаємодії в системі особистісно-орієнтованого навчання
NAU -> Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка